Jalba Mihai-Narciss - Cabinet de Avocat Bucuresti

Servicii

Infiintari societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata ( S.R.L., S.A., S.N.C. ), persoane fizice autorizate ( P.F.A.), asociatii familiale ( A.F.), fundatii, asociatii, cluburi sportive ;

 

Asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale;

 

Recodificari ale obiectului de activitate al unei societati conform noului Cod CAEN care a intrat in vigoare incepand cu luna Ianuarie 2008;

 

Schimbari de denumire de firma; schimbare certificat de inregistrare in urma modificarii atributului fiscal;

 

Cesiune de parti sociale ( intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma );

 

Numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme; majorare de capital social cu numerar sau natura;

 

Diminuari de capital social;

 

Obtinerea autorizatiilor de functionare prin Registrul Comertului ( PSI, Protectia Muncii, Mediu, Sanitar si Veterinar) pentru puncte de lucru si sedii sociale cu activitate; schimbare de sediu social al unei firme;

 

Infiintare de puncte de lucru, inclusiv cu obtinerea avizelor sau autorizatiilor enuntate mai sus;

Declarari ale obiectului de activitate principal; declarari sau extinderi ale obiectului de activitate secundar;

 

Suspendarea activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani din Registrul Comertului; indreptari de erori materiale;

 

Schimbarea formei juridice a unei societati; obtinerea de certificate constatatoare;

 

Fuziuni, dizolvari, lichidari, radieri;

 

Redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale;

 

La cerere obtinem si Caziere Fiscale care sunt necesare viitorilor asociati si administratori la constituirea unei societati comerciale.