Inchirieri garsoniere utilate Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Utilare: utilat
...
300 €

proprietar, inchiriez garsoniera 40 mp, 8/9, centrala proprie, moderna, libera, curata, mobilata si utilata complet, balcon, bloc nou, lift de ultima generatie, ac, televizor,stradal, centre comerciale,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 20:01
...
330 €

ofer spre inchiriere gars. mobilata modern nou, utilata complet, primul chirias

Suprafata 38 mp Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 19:54
...
350 €

Aleea Avrig, Primarie, bloc nou 2014, mobilata, utilata, centrala proprie, boxa, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, libera,

Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 19:25
...
310 €

Particular, 30mp utili, decomandata (camera, bucatarie, hol, baie - toate sunt separate si spatioase) situata P/4. Bloc termoizolat 2022 Renovata recent - termopane, parchet, gresie, faianta, lavabil,...

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 22:10
...
420 €

Victoriei Piata, direct proprietar, metrou, impecabila, super curata, proaspat zugravita, lux, bloc mixt, termoizolat, etaj 3, liniste, vedere spate, complet mobilata si utilata, ac, decomandata.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 22:00
...
390 €

Unirii, direct proprietar, decomandata, lux, complet mobilata si utilata, f. calduroasa, bloc 1988, termoizolat, AC. Pentru o singura persoana, nefumatoare, fara animale de casa,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 21:55
...
350 €

metrou Nicolae Teclu, totul nou, prima inchiriere loc parcare propriu, constructie 2023, circuit inchis zona comerciala

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 20:10
...
370 €

Sala Palatului renovata mobilata utilata etaj 3/7 gresie faianta parchet termopan aer conditionat libera comisionul agentiei 50% din prima luna pret negociabil.

Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 19:25
...
300 €

zona centra, Vasile Milea, Razoare Ho si Min, et.p/4, decomandata, 44mp, pat de mijloc, mobilata si utilata aragaz, masina de spalat,cablu si internet, acces rapid la stb si metrou, 1+1 garantie+ 50%comision,

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 18:58
...
300 €

garsoniera nou renovata, mobila noua, instalatii schimbate, aer conditionat, masina de spalat, chirie negociabila, etaj 6/10.

Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 18:50
...
370 €

langa Cora, mobilat si utilat modern, parter cu balcon mare de 10 mp, centrala termica, aer conditionat, 2 min. pana la metrou, internet, termen lung,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 18:29
...
300 €

mobilata si utilata obisnuit, foarte curata, et. 4/8, gresie, termopan, faianta, bloc linistit, curat, termen lung,

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 18:28
...
340 €

13 Septembrie, Sebastian, 3-5 minute Prosper, parc Sebastian, Kaufland, Garsoniera, cg.1, decomandat, etaj 6/9, aer conditionat, mobilat-utilat complet,toate utilitatile, disponibil imediat.termen lung.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 19:00
...
190 €

Propietar, inchiriez garsoniera, cf 1 , et10/10, bloc renovat, 2lifturi, vis a vis de statia metrou, mobilata, frigider, tv, aragaz, termopane, balcon mare inchis,180e chiria+ 300e garantie

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 18:10
...
1.500 RON

etaj 7/10, mobilata si utilata complet, renovata, multiple imbunatatiri, libera, bloc stradal, 1+1

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:25
...
1.200 RON

garsoniera confort 1, utilat si mobilat, balcon, masina de spalat, tv si internet, situata in apropiere de mijloacele de transport in comun, scoala si gradinita, Piata Minis

Suprafata 36 mp Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 17:50
...
380 €

bloc nou libera, mobilat lux utilat, et. 6/7, s- 42 mp vedere la lac si pozitia blocului terminare pod nou la Lacul Morii, loc parcare

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:39
...
300 €

str. Visana, dec., cf.1, p/p+8, bloc mixt, 40 mp, mobilat si utilata, balcon inchis, libera. Agentie,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 16:13
...
360 €

Turda, cocheta, moderna. Pozitie excelenta. Va oferim de inchiriat o garsoniera, renovata si mobilata complet, cocheta, moderna, semidecomandata, suprafata 33 mp. etajul 5, foarte luminosa,

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 13:17
...
250 €

proprietar, inchiriez garsoniera, confort 1, bloc nou 2013, p 3, centrala termica, loc de parcare, costuri mici intretinere. Contract Anaf inainte de mutare chirias pentru renovare garsoniera. 1 chirie...

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:30
...
310 €

Garsoniera este mobilata si utilata complet, foarte aproape de metrou, bloc reabilitat,proaspat renovata, etaj 3 din 8, libera. Zone adiacente: Obor, Muncii, Stefan cel Mare

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:34
...
300 €

Proprietar inchiriez garsoniera, proaspat renovata si mobilata cu balcon inchis pe sos, Giurgiului zona Dedeman fara animale de companie.

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:50
...
1.200 RON

garsoniera in vila, Et. 2/M, mobilata, utilata complet, suprafata totala, 30 mp, apropiere mijloace transport, metrou, piata, centre comerciale, Mega Image, Lidl, Kaufland,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:16
...
500 €

Inchiriere garsoniera Tepes Voda Residence, bloc 2022, etaj1/6, semidecomandata, suprafata utila 41m2,centrala proprie, contorizare individuala, aer conditionat, balcon, mobilata, utilata, libera.

Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 08:55
...
1.200 RON

garsoniera,fara garantie, particular, fara intermediar, unui cuplu, salariati, este utilata, are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, pentru vizionare sunt pozele,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 08:17
...
350 €

Cismigiu, parter, garsoniera nou mobilata, incalzire electrica cu convector ghidat wi-fi, boiler pentru apa calda, masina spalat rufe, combina frigorifica, TV + wi-fi de la Orange,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 05:31
...
1.200 RON

inchiriez garsoniera decomandata, confort 1, Parter din 4, complet mobilata si utilata, loc parcare. Preferabil familie pe termen lung, fara animale de companie.

Suprafata 28 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 00:26
...
350 €

Titulescu, bloc reabilitat termic, renovata recent, utilata complet, aer conditionat, adiacent Banu Manta, Kiseleff, Ion Mihalache,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:33
...
420 €

Novum Residence, imobil 2020, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Splaiul Independentei, Regie, 7 minute metrou Grozavesti

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:32
...
320 €

Colentina, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, decomandata, adiacent Stefan cel Mare, Calea Mosilor, Mihai Bravu, 5 minute metrou Obor

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:32
...
350 €

Mircea Voda, bloc 1995, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Unirii, Mall Vitan, Nerva Traian, Tineretului, 10 minute metrou Timpuri Noi

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:32
...
400 €

Banu Manta, bloc 1985 reabilitat termic, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, balcon, adiacent 1 Mai, Titulescu, Kiseleff, Ion Mihalache

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:31
...
360 €

Granvia Park, imobil 2018, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, Politehnica.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:31
...
380 €

bloc mixt anvelopat termic, 45 mp, etaj 3/4, mobilata, cu bucatarie open-space renovata si utilata complet, toate facilitatile, acces rapid la metrou, vecini de calitate, aproape de Piata Alba Iulia,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:25
...
400 €

Piata Alba Iulia, imobil 2018, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Calea Calarasilor, Decebal, Mall Vitan

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 21:24
...
400 €

Plaza Residence, imobil 2022, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Afi Cotroceni, metrou Lujerului.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:23
...
380 €

Politehnica Park Residence, imobil 2018, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Splaiul Independentei, Orhideea, Regie

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:21
...
330 €

Pantelimon, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Ferdinand, Obor, Avrig, Ritmului, 10 minute metrou Iancului.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:18
...
500 €

garsoniera dubla (zona pt. dormit separata de living, zona birou), et. 7/9, 44,2 mpu + balcon 6 mp.Stradal, la 400 metri de Metrou 1 Decembrie. Parcare subterana + boxa. Exclus animale de companie....

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:16
...
400 €

Plaza Residence, imobil 2022, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, metrou Lujerului,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:14
...
330 €

Mall Vitan, mobilata modern, utilata complet, pozitie deosebita, aer conditionat, adiacent Nerva Traian, Timpuri Noi, 10 minute metrou Mihai Bravu

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 21:14
...
380 €

9 min Piata Alba Iulia, Bd Decebal, 4 min Metrou Piata Muncii, str Voronet, Bloc 2002 Mixt, Reabilitat, AC. Inchiriez Studio 45 mp Balcon, Refacut Total de la Placa, AC, Mobilat, Utilat Complet et 3/4

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 20:33
...
320 €

garsoniera confort 1, 40 mp, situata in bloc reabilitat, scara intretinuta, etaj 3/8, lift modernizat, usa metalica, termopan, aer conditionat, bucatarie utilata, pat matrimonial, masina de spalat, internet...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 20:08
...
350 €

3 min. Metrou Obor, Stefan cel Mare, Studio, AC, Bloc 1983. Inchiriez Studio 35 mp cu balcon, contorizat, instalatii noi, pat, tv, masina de spalat, frigider, aragaz, mobilat, utilat, et. 3/10, in lei.

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 13 Apr 19:45
...
330 €

Va oferim spre inchiriere garsoniera cf 1 SD, libera, bloc mixt, etajul 3/8, mobilat modern, utilata. Garsoniera este renovata recent, are gresie, faianta, parchet, termopan, A/C.

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 19:35
...
450 €

Tineretului Park Residence, 550 metri metrou Constantin Brancoveanu, prima inchiriere, studio 40mp cu balcon, centrala proprie incalzire in pardoseala, ac, loc parcare, mobilat, utilat, paza, ctr. ANAF

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 19:27
...
425 €

1 minut metrou Mihai Bravu, bloc 2021, centrala proprie, ctr. Anaf. Inchiriez garsoniera dec., 40 mp, balcon, paza, et. 4/11. Contorizat, ac, mobilat, utilat, loc parcare, sala fitness, net, cablu gratis

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 19:03
...
350 €

Piata Muncii, Dristor, Decebal, str 7 Drumuri. Inchiriez Garsoniera 40 mp Dec, cu balcon, Renovata, Mobilata, Utilata complet 2022, planul 2, verdeata, Mall Park Lake, Parc IOR, et 10/11 (tehnic) LEI

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 13 Apr 18:36
...
330 €

La o distanta de 1 minut pana la metrou, va oferim spre inchiriere garsoniera, cf 1 dec. libera, bloc mixt. mobilata modern, utilata P/10. Are gresie, faianta, parchet, termopan. Blocul reabilitat.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 18:30
...
400 €

1 minut Metrou Mihai Bravu, Bloc 2021, centrala proprie, ctr ANAF. Inchiriez garsoniera open space 33 mp, balcon, AC, mobilat, utilat, etaj 6/11. Gratis: sala fitness, parcare, net, cablu, spalatorie

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 18:21
...
250 €

particular, garsoniera, 1 min. metrou, 8/8, utilata si renovata, aragaz, frigider, masina de spalat, g, f, p, t, ac, um. Vecinatati: Lujerului Veteranilor, Uverturii, Virtutii. Proprietar.

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 13 Apr 18:20
...
425 €

1 minut metrou Mihai Bravu, Centrala Proprie, ctr ANAF. Inchiriez Garsoniera Dubla 42 mp, Bloc 2023, paza 24/24, et. 1/5. Mobilat, utilat. Gratis: Parcare, Net, Cablu, Sala Fitness, Terasa, Spalatorie

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 17:21
...
285 €

la maxim 5 min. de metrou, 3/10, utilata, mobilata modern nou, g, f, p, t, um, renovata recent aragaz, frigider, ms, A/C, bloc reabilitat termic, TV internet, balcon inchis termopan, libera,

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 13 Apr 17:18
...
400 €

9 minute Decebal, Metrou Dristor, Rond Baba Novac, Piata Alba Iulia, Mall Vitan, Park Lake Inchiriez Studio 40 mp Dec, Balcon, Debara, AC, TV Smart, wifi, Renovat Total de la Placa, Mobilat Utilat 2022

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 16:30
...
430 €

Tineretului Park Residence la 550 metri Metrou Brancoveanu, Prima Inchiriere Studio 40 mp, Centrala Proprie Incalzire in Pardoseala, AC, mobilat, utilat complet. Loc parcare, paza 24/24, contract Anaf,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 16:12
...
290 €

dec., cf.1, p/p+2, imobil 2012, mobilata si utilata, centrala termica proprie, contorizata, internet+cablu tv, zona linistita, situata la 5 minute de metrou. Agentie,

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 15:45
...
350 €

garsoniera 35 mp, et 1/2 in vila, mobilata, utilata complet, p, g, f, t, ac. Proaspat zugravit. Acces imediat la metrou, STB, anvelopata. Internet inclus. Termen lung. Libera. Urgent,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 14:42
Articole recomandate
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 5.896
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.396
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.410