Inchirieri garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 338 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Utilare: utilat
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Mosilor-
350 €

Bd. Carol,acces metrou/stb,30 mp,decomandata,et. 2/6,mobilata si utilata modern,centrala proprie,aer conditionat,televizor,internet...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:52
Unirii- Nerva Traian
350 €

bloc 1997, et. 1/10, imbunatatiri, mobilata, utilata complet pentru locuit, libera,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:50
Tineretului
320 €

garsoniera de inchiriat, zona Tineretului, langa parc

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:50
Garsoniera cu vedere spre parc Tineretului
300 €

cu vedere spre parc Tineretului - Vacaresti, 8 minute Brancoveanu, decomandata, etaj 2/5, 40 mp, mobilata modern si utilata complet, gresie,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:40
Militari Residence
230 €

Garsoniera mobilata si utilata modern, parter, detine loc de parcare platit in fata blocului, libera. Militari Residence, aproape de statia autobuz...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:10
Mihai Bravu, Splaiul Unirii
320 €

in complexul Vitan Residence, la 2 minute de metrou, parter inalt cu balcon, se poate inchiria si pentru birouri/ firma (se poate deduce TVA-ul),...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Grozavesti, Politehnica Park
355 €

particular, zero comision, inchiriez garsoniera in bloc nou, Economu Cezarescu 52, complet utilata si mobilata, totul nou. 7 min. metrou...

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:40
Drumul Taberei
230 €

Inchirere garsoniera, 1 Mai, Compozitorilor, confort 1, decomandat, etaj 7/10, mobilata si utilata, libera, bloc mixt constructie 1980.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:47
Drumul Taberei
1.100 Lei

Favorit, etajul 4/10, mobilata si utilata complet, curata, aer conditionat, contract ANAF, libera, 1+1 garantie.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:24
Mall Vitan 1 minut
350 €

arsoniera spatioasa, open space, moderna si utilata cu - Hota ( noua ), Combina frigorifica Bosh, Masina spalat noua LG , aspirator, tv plasma (la...

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:22
Drumul Taberei, 1 Mai
250 €

5/9, mobilat si utilat complet, libera, stradal, acces imediat STB, hipermarket, negociabil

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
Nerva Traian, proprietar
380 €

Nerva nr 16 etaj 3, vedere fata chiar pe Bd nu stradute, renovat mobilat nou, clima noua sistem inverter, se poate si pentru o perioada de mai...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:30
Militari
250 €

Residence 3 minute statie STB, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, lcd, masina de spalat, libera.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:50
Piata Romana
30 Lei

Ofer spre inchiriere spatiu in zona Piata Romana, ultracentral, la 3 minute de metrou. Pretul este de 30 RON pe ora iar spatiul este ideal pentru...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:35
13 Septembrie, Parc Sebastian
300 €

particular, inchiriez garsoniera cf.I, decomandata, imobil bloc mixt, etaj 1 din 8, renovata si utilata complet ultramodern cu parchet, gresie,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
Unirii
230 €

Alba Iulia adiacent, 2/4, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica, masina de spalat, libera....

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:19
Armeneasca
250 €

Ultracentral, Biserica Armeneasca, ofer spre inchiriere garsoniera deosebita situata la etajul 2 din P+5+M. Garsoniera este proaspat renovata,...

 • 24 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:56
Theodor Pallady, Astorium Residence
270 €

Drumul Gura Garlitei 16-22, la 12 minute de mers pe jos pana la metrou Nicolae Teclu, cocheta, mobilata si utilata cu mult bun gust, totul nou si...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:55
Politehnica
370 €

21 Residence, imobil 2018, renovata lux, mobilata nou, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, balcon, adiacent Militari, metrou...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:39
Drumul Taberei
265 €

particular, vis a vis de Plaza, stradal, et. 1, deosebita.

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:33
Garsoniera lux, 1 min Metrou Costin Georgian
340 €

inchiriez garsoniera lux, primul chirias, parcul Titan la 5 min, Metrou C. Georgian 1 min. Garsoniera decomandata cu balcon, 33 mp situata la et...

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:06
Nerva Traian
300 €

mobilata modern, renovata recent, utilata complet, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, aproape de metrou, libera, vecinatati Unirii,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:51
Palatul Parlamentului
375 €

Garsoniera spatioasa langa Palatul Parlamentului

 • 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:44
Iancului metrou
1.400 Lei

la 4 minute de metrou, etaj 1, complet mobilata si utilata

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:11
Pantelimon, Delfinului
230 €

parter, bloc izolat termic, spatioasa, libera

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:09
Obor metrou
210 €

etaj 3, la 10 minute de metrou, mobilata, utilata, foarte aproape de piata Obor, libera.

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:08
Tineretului, Sincai
+ Schita
300 €

bloc mixt constructie 1980, bloc stradal, apropriere metrou, parc, piata, etaj 2, garsoniera semidecomandata, vedere spalte, mobilata si utilata,...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:02
Metrou Lujerului, prima inchiriere bloc nou
320 €

Mall Plaza bloc 2019, etaj 4/12, decomandata, mobilata si utilata (totul nou), centrala termica proprie, aer conditionat, LCD. Vec: Cora,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 08:37
Iancului
250 €

6 minute metrou Piata Iancului, modern, bucatarie-bar, masina spalat, termopan, gresie, faianta, tv, cablu, internet, negociabil,

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:55
Berceni, Brancoveanu
800 Lei

5 minute de metrou Brancoveanu, confort 1, tv, bloc mixt, fara imbunatatiri, fara masina de spalat, libera

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:54
Doamna Ghica, Parc Plumbuita, garsoniera moderna
300 €

Proprietar, inchiriez garsoniera in bloc nou, etaj 2/3, 37 mp, mobilata modern si utilata (inclusiv centrala termica, AC si internet wi-fi), la 7...

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:55
Cotroceni, Facultatea de Medicina, in vila
400 €

garsoniera P/2, 60 mp, camere inalte, pozitie excelenta, terasa interioara, mobilata, utilata, p, g, f, t, centrala termica, proaspat zugravita....

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 01:05
Drumul Taberei
250 €

Drumetului, Bdul 1 Mai, semistradal, mobilata utilata, masina de splatat tinereasca, recent renovata, primul chiriasi, (1+1), libera.

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:57
Universitate
300 €

Inchiriere garsoniera, complet mobilata si utilata (se poate aduce si pat), centrala proprie, apometre, acces rapid mijloace de transport.

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 22:44
Mall Vitan
300 €

Mobilat complet, etajul 5, toate utilitatile, internet, zona foarte buna.

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 22:00
Militari Residence
290 €

garsoniera, et. 4/7, c-tie 2016, lift, mobilata, utilata, centrala termica, dormitor, tv, masina de spalat, frigider, plita, cuptor, ac. In complex...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:06
Dristor, Kaufland
280 €

bloc mixt, garsoniera decomandata, mobilata modern, utilata complet, foarte curata, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis in termopan,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:05
Militari, Apusului Residence
220 €

bloc nou 2016, mobilat nou, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat, tv-led), centrala proprie, in apropiere Auchan, Metro, STB, metrou Pacii,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:58
Giurgiului
210 €

Sos Giurgiului, P-ta Progresul, confort 1, particular, semidecomandata, mobilata, utilata, masina de spalat, parchet, gresie, faianta, usa...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:34
Grozavesti, Regie
370 €

studio situat in ansamblul Novum Residence, totul nou, prima inchiriere, decomandat, bucatarie inchisa, et. 11/11, cu priveliste deosebita, 2...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 19:23
Costin Georgian, metrou
1.050 Lei

gars. cf. 1 semidec., la 1 minut de metrou, renovata recent, g, f, p, t, um, ac, foarte curata, mobilata si utilata complect cablu, internet, tv,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:51
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
200 €

garsoniera cf 1, semidecomandat, etaj 5/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera, avans 1+1.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:45
Baneasa
350 €

Pproprietar, inchiriez garsoniera in vila mobilata utilata complet, zona Baneasa, str Recea nr 2, in pret sunt incluse utilitatile, 1luna avans + 1...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:40
Universitate
270 €

renovata, multiple imbunatatiri, la 50 m de metrou,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:56
Romana, ASE
260 €

imbunatatiri, la maxim 4 min. de metrou, facilitati,

 • 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:56
Drumul Taberei, Romancierilor, 3/4, 167 euro
167 €

Drumul Taberei, Romancierilor, 3/4, confort 2, 28 mp, amenajata, g, f, p, t, um, mobilata si utilata complet, disponibila imediat, se solicita 1...

 • 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:40
Vitan Mall, strada Banu Udrea
220 €

particular inchiriez garsoniera, ocazie, renovata recent, totul nou, masina de spalat, libera, centrala termica, 1 luna avans +1 luna garantie,

 • 17 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:06
13 Septembrie
270 €

Garsoniera spatioasa in 13 Septembrie, direct proprietar

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:04
Piata Victoriei, Titulescu
260 €

Piata Victoriei, Titulescu ac, aragaz, frigider, masina de spalat, termopan, gresie, faianta, usa metalica, etaj 10/10, suprafata 24 m,

 • 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:40
Tineretului
350 €

Timpuri Noi, bloc 2001, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Unirii, Nerva Traian, Mircea Voda, Gheorghe...

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:26
Obor 4 minute metrou, Mihai Bravu
260 €

parc Obor, Spectrum, P/10, cf. 1, dec, mobilat utilat complet, bloc reabilitat termic, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:06
Lacul Tei, Facultatea de Constructii
320 €

7/10, dec., 40 mp, mobilata modern, utilata complet masina de spalat, frigider, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:05
Stefan cel Mare, Mega Image, Lizeanu
250 €

5 minute metrou, Fainari, 7/8, dec., bloc mixt, 38 mp, mobilata utilata complet, bloc 1984, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:05
Colentina, Fundeni Spital
1.150 Lei

2/6, mobilat ultra modern, utilata complet,bl.mixt, nou constructie 2010, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, centrala...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:04
Piata Alba Iulia, Burebista, open space bar de lux
330 €

bloc mixt, renovata acum cu finisaje moderne, mobilier pe comanda, utilata complet: plita, hota, frigider, masina spalat, aer conditionat, LCD,...

 • 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:54
Militari, Plaza Mall
280 €

Inchiriere garsoniera, Militari, Plaza Mall, etaj 1/4, dec, mobilata si utilata nou, renovata recent, parchet, termopan, UM, AC, pozitionata in...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:42
Berceni, sos. Giurgiului, str. Luica
850 Lei

garsoniera in vila la curte 30 mp, intrare separata, mobilata complet, canapea extensibila, toate utilitatile si conditiile, contor de curent,...

 • 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:27