Inchirieri garsoniere utilate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 290 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Utilare: utilat
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Gorjului, Pacii
299 €

agentia CasaEstate va prezinta apartament 1 camera de inchiriat zona Gorjului, intersectie Apusului, metrou 3 minute, etaj 4/10, pret 299 euro.

 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...13 min.
Bucuresti, azi, 21:38
Colentina, Doamna Ghica
1.000 Lei

proprietar inchiriez pe termen lung unei tinere, o camera dec., mobilata, curata, baie, bucatarie utilata complet, in vila cu curte, gradina,...

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:15
Bucur Obor metrou
230 €

la 2 minute de metrou, 8/10, stradala, bloc mixt, utilata, mobilata modern, g+f+t+um, renovata recent, a/c, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Obor ...5 min.
Bucuresti, azi, 20:12
Nerva Traian
280 €

garsoniera 45 mp, etaj 2, bloc 1999, mobilata si utilata, cu balcon, renovata.

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...9 min.
Bucuresti, azi, 20:06
Barbu Vacarescu, Floreasca
400 €

str. Dinu Vintila, IGP, mobilata si utilata complet, 42 mp, 3/10, libera, bloc mixt 1989, reabilitat tertmic, acces rapid metrou Stefan cel Mare,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Ștefan cel Mare ...4 min.
Bucuresti, azi, 19:56
Militari, Lujerului, Aleea Agigea nr. 4
260 €

particular, bloc mixt, et. 3/10, complet mobilat si echipat, parchet, termopan, usa metalica. Garsoniera se afla la 2 min. de metrou, 2 min. de...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...4 min.
Bucuresti, azi, 19:10
Mosilor,metrou Obor,parc,piata,decomandata,et 3
250 €

bl mixt, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata/utilata complet, pat matrimonial, aragaz, frigier, cuptor cu microunde, ac, vedere...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...4 min.
Bucuresti, azi, 18:50
Victoriei
350 €

Titulescu, mobilata nou,renovata nou, cu spatii depozitare multiple.Langa: Romana, Universitate, Unirii, Dorobanti, 1 Mai, Ion Mihalache, Gara de...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...9 min.
Bucuresti, azi, 18:45
Colentina, Carrefour
800 €

particular, camera curte, baie, bucatarie, curat, separat (conditii), 50 m de tramvai, 1+1 discutabil,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:50
Inchirieri garsoniere zona Militari, Politehnica
275 €

Quadra et 7,mobilata si utilata,aer conditionat,balcon,paza 24/24,libera

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:38
Panduri
260 €

se inchiriaza garsoniera, pe sos Panduri, vav de scoala generala 146, mobilata si utilata complect, libera din data de 01-02-2019;

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:26
Garsoniera Decebal, la 3 min de metrou, 41 mp
270 €

OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. Garsoniera Decebal aproape de metrou - mobilatea si utilata modern, canapea extensibila, et 6/10, 43...

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...5 min.
Bucuresti, azi, 17:21
Mihai Bravu, Baba Novac
 

proprietar ofer spre inchiriere garsoniera, cf. 1, et. 5, acces metrou, pret negociabil;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:20
Orhideea, bloc nou, Grozavesti
390 €

bloc nou langa Carrefour, Studio cu pat matrimonial, finisare premium, mobila noua, metrou la 5 min. distanta, utilat complet, vesela, lenjerie...

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:19
Militari
1.000 Lei

(1/10 - Lujerului - Timonierului ), confort 1, decomandata, 38 mp, curata, mobilata, utilata (aragaz, frigider, masina spalat) avans 1+1.

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...2 min.
Bucuresti, azi, 16:52
Berceni Metalurgiei Park
214 €

Viva Residence, etaj 3/5, mobilata si utilata complet, Centrala Proprie, foarte aproape de mijloacele de transport in comun. Libera, avans 1+1....

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:48
Unirii, garsoniera de inchiriat
350 €

Unirii. Va propunem spre inchiriere apartament cu 1 camera, decomandat, confort 1, gresie, faianta, masina de spalat, usa metalica, termopan, etc....

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...12 min.
Bucuresti, azi, 16:29
Kogalniceanu, Cismigiu, Regina Elisabeta
300 €

Izvor, Piata Kogalniceanu, 2 minute Cismigiu, 4 min. Izvor, parter, parcare, doar rezidenta, retras fata de bulevard, multiple posibilitati de...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:26
Drumul Taberei, Favorit-Sibiu
1.200 Lei

str.Sibiu, 3/10, cf. 1, mobilata, utilata, termopan, parchet, masina de spalat, usa metal, renovata, cu contract Anaf, libera.

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:25
Drumul Taberei
250 €

inchiriez garsoniera p/10, in zona Favorit-34, mobila complet, mobila noua, utilata, igienizata recent. Apropiere de: mijloace de transport in...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:20
Romana, ASE metrou
300 €

garsoniera in vila cocheta, mobilata si utilata lux;

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:06
13 Septembrie, Rahova
260 €

str. Antiaeriana, cartier pentru cadre militare, bloc 2016, 7/10, dec., 38 mp, mobilata si utilata nou, ac, finisaje moderne, centrala termica...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:05
Vitan, oferim spre inchriere garsoniera
400 €

Vitan. Va propunem spre inchiriere apartament cu 1 camera , decomandat, confort lux, gresie, faianta, masina de spalat, termopan, mobilat si utilat...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...13 min.
Bucuresti, azi, 16:01
Decebal, Matei Basarab, Valeriu Braniste
265 €

garsoniera cocheta, et 1/4, renovata nou, totul nou, utilata, zona linistita si verde, adiacent Calea Calarasilor, p-ta Muncii.

 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...19 min.
Bucuresti, azi, 15:39
Militari Rezidence
230 €

mobilata, utilata modern, g, f, p, t, um, centrala, parter inalt, bucatarie inchisa.

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:27
Lujerului. Oferim spre inchiriere garsoniera
240 €

Lujerului. Va propunem spre inchiriere apartament cu 1 camera, decomandat, confort1, gresie, faianta, masina de spalat, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, azi, 15:12
Obor la 8 minute metrou
200 €

Teiul Doamnei sectia 7 politie etaj 3 /10 curata decenta mobilata utilata complet libera vizite urgent merita.

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...17 min.
Bucuresti, azi, 14:59
Militari, Pacii, Kaufland, Lidl
260 €

imobil 2012, gresie, faianta, termopane, mobilat lux, centrala de bloc, apometre, aproape metrou, avans 1luna+1 luna, etaj1/2,aer conditionat,...

 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Păcii ...10 min.
Bucuresti, azi, 14:56
Drumul Taberei
260 €

Complex Favorit,apropiere Afi Cotroceni(10min), confort 1, balcon, tinereasca, aer conditionat, masina de spalat, libera, acces usor RATB,

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:56
Lujerului, oferim garsoniera de inchiriat
390 €

Lujerului. Va propunem spre inchiriere apartament cu 1 camera, decomandat, confort1, gresie, faianta, masina de spalat, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:55
Baba Novac, Parc AL. Ioan Cuza, Campia Libertatii
250 €

Metrou Muncii/Dristor 10 min, garsoniera openspace moderna mobilata si utilata complet cu termopan, parchet, aer conditionat, canapea extensibila,...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...15 min.
Bucuresti, azi, 14:49
Universitate, Rosetti
380 €

renovata integral, luminoasa, cu centrala proprie, amenajata pentru a fi un camin confortabil. Se inchiriaza mobilata si utilata complet....

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M2 Universitate ...6 min.
Bucuresti, azi, 14:35
Eroii Revolutiei, Sos. Viilor
300 €

Va propun spre inchiriere o gars. superba, cf. I. dec. etaj 4/5 (cu lift) suprafata 40mp. anul 2016, mobilata modern, utilata complet, 1 luna...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Eroii Revoluției (M2) ...9 min.
Bucuresti, azi, 14:31
Berceni metrou
275 €

garsoniera dubla (primul chirias), in imobil nou 2015, la etajul P/2, supraf. 38 mp, mobilata modern, utilata complet (totul nou), finisaje noi,...

 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Apărătorii Patriei ...2 min.
Bucuresti, azi, 14:26
Titulescu Metrou Basarab
300 €

Mega Image, decomandata, mobilata modern, utilata, dressing mare, pat, renovata, termopan, parchet, cocheta si calduroasa, 3 minute metrou, 300...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou Basarab (M4) ...4 min.
Bucuresti, azi, 14:25
Piata Muncii, Basarabia
250 €

7/10, decomandata, mobilata si utilata nou, renovata recent, termopan, parchet, renovata, impecabila, bloc civilizat, metrou Muncii 7 minute se...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:24
Sebastian
275 €

inchiriez gars. et. 7, an 1990, circulara, supraf. 42 mp, utila 40 mp,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:24
Piata Alba Iulia, Decebal, Sperantia
300 €

zvon, mobilata modern, utilata, microunde, TV, aer conditionat, pat mijloc, utilata, masina spalat bucatarie Franke, libera, bloc...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:23
Unirii
370 €

Decebal, imobil 2016, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Piata Alba Iulia, Piata Muncii

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...6 min.
Bucuresti, azi, 14:18
Dristor, 5 minute metrou, McDonald's
260 €

mobilata modern, bucataria utilata, masina de spalat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, acces...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:16
Unirii
350 €

Decebal, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Alba Iulia, Piata Muncii, Calea...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...8 min.
Bucuresti, azi, 14:13
Drumul Taberei
298 €

Grand Via, Plaza, inchiriez garsoniera in bloc nou, suprafata 40mp, etaj 5/11, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan,usa metalica,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...19 min.
Bucuresti, azi, 14:12
Militari, Apusului
+ Schita
24.699 €

Gorjului, et. 10, bloc 1986 cu 2 lifturi, acte ok, ideal investitie, se vinde partial mobilata, utilata complet, aer conditionat. Vecinatati:...

 • Suprafata 23 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...9 min.
Bucuresti, azi, 14:08
Obor, Teiul Doamnei Lizeanu 7 minute metrou
225 €

Colentina, Tei, 1/8, bloc mixt, bl. 1986, mobilata utilata complet, gresie, faianta, parchet, usa metalica, zugravita recent, libera

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...15 min.
Bucuresti, azi, 14:05
Soseaua Fundeni
1.300 Lei

mobilata, utilata, zugravita lux, zona buna, peisaj superb, terasa, curte, parcare, utilitati incluse, liniste

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:32
Drumul Taberei, Valea Oltului
239 €

mobilata/ utilata complet, imobil nou, decomandata, loc de parcare, finisaje de calitate. Vecinatati: Militari, Preciziei, Plaza Mall, Afi...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:30
Drumul Taberei
1.000 Lei

Bucla - policlinica, garsoniera decomandata, parter inalt/4, mobilata si utilata, parchet, termopan, gresie, faianta, zugravita, libera, bloc...

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:26
Muncii
290 €

Calea Calarasilor, stradal, etaj 6/8, bloc mixt, constructie 1990, vedere spre zona verde, renovata, aer conditionat, termopane, libera, aproape...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...13 min.
Bucuresti, azi, 13:19
Drumul Taberei 34
 

gars. confort I, etaj 5/10, particular, pentru o persoana preferabil doamna nefumatoare, pretul zonei;

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:05
Militari Residence
250 €

garsoniera ultramoderna, prima inchiriere strada Tineretului nr 17, central, la 3 min de statia RATB si 12 min de statia de metrou Preciziei,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:02