Inchirieri apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Pret: între - 500
...
500 €

Panduri, renovat recent, mobilat partial, bucatarie utilata, pozitie deosebita, adiacent Academia Militara, Cotroceni, Marriott

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 14 min.
Bucuresti, 22 Apr 20:08
...
400 €

3 camere confort 1 decomandat, mobilat, etaj 3/4, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 22 Apr 07:50
...
500 €

Pantelimon, Parc Morarilor, 3 camere semidecomandat, etaj 8/10, 64 mp, mobilat si utilat nou,

Suprafata 64 mp Circular Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 12:21
...
400 €

Rrecent renovat, 3 camere 2 grup san., tramvai 32,23,8,15 min Piata Unirii 2 min Piata Rahova-semimobilat. Proprietar serios, caut chiriasi seriosi si responsabili Lucian Rog maxima seriozitate!

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial
Bucuresti, azi, 20:55
...
450 €

Va prezentam spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, aflat la etajul 6 al unui bloc situat pe Bulevardul Prelungirea Ghencea. Apartamentul este ideal pentru o familie cu 2-4 membri, este...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 14 Apr 08:01
...
400 €

Va oferim un apartament modern, confort 1/ sdec, etaj 3, Bd-ul Ion Mihalache, bloc cu Mega Image la parter, dotat cu masina de spalat, aragaz, frigider, tv , aer conditionat. Centrala proprie. net.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 10:57
...
450 €

decomandat, 70 mp, canapea extensibila noua, aragaz, frigider, masina spalat, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre, repartitoare, usa metalica, contract ANAF, ideal familie, discutabil,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 11:42
...
400 €

Proprietar inchiriez apartament 3 camere semidecomandat, balcon, vedere pe spate, liniste , mobilat si utilat modern, et. 2/4, totul nou.

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 20 Apr 12:00
...
2.200 RON

10/10+ et.tehnic, cf1, dec,75mp,2bai, vedere mixta, laterala+spate, balcon spatios,bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, luminos, contorizat, g+f+p+t+um, 2 aer condit,liber, ctr. Anaf,av....

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 22 Apr 13:35
...
450 €

Salutare si bun venit in cartierul TITAN! In randurile de mai jos, vei descoperi viitorul tau cuibusor de nebunii, viitorul loc unde-ti vei petrece zilele si noptile, viitoarea ta casa! Viitorul tau...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 28 Mar 09:05
...
400 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu un amplasament foarte bun, 3 camere mobilat si utilat in zona Matei Ambrozie, pe Bulevardul Camil Ressu, aproape de intersectia cu Bulevardul Fizicienilor,...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 19 Apr 17:39
...
380 €

acces rapid in Pipera, Colentina, Floreasca, Stefan cel Mare, Obor, centru, cf.1, 70 mp, decomandat, et. 3/10, bloc reabilitat, renovat acum, curat, mobila masiva, utilat, 2 AC, TV, o camera goala,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 16:52
...
420 €

Drumul Taberei - Argesului, 3 camere decomandate+centrala termica, balcon, mobilat, utilat, prima inchiriere, parchet, termopan, gresie, faianta, 3 AC, reabilitat, foarte curat, liber,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 12:28
...
450 €

Postavarului, 3 camere, 1/4, decomandat, balcon, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, TV, acces facil parcul IOR, Park Lake Mall, Camil Ressu, Dristor, Diham, Basarabia, Muncii,

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:17
...
500 €

semidecomandat,suprafata 70mp,et 7/10,utilat si mobilat,bloc construit dupa '80,vedere stradala,balcon mare cu vedere la strada, scara curata cu intrare stradala,cu mutare din 15 aprilie,1+1 garantie.

Suprafata 70 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 16:15
...
400 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, spatii de depozitare

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:18
...
480 €

proprietar inchiriez apartament 3 camere, zona parc Tineretului, Aleea Tohani. Mobilat, utilat, tv, cablu, masina de spalat, frigider, apometre, repartitoare, aer conditionat in fiecare camera. Apropiere...

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 10:30
...
380 €

3 camere decomandate, Vitan Mall, etaj 2/4, renovare 2024, centrala termica, curat, luminos, linistit, aproape de Vitan Mall, mobilat, utilat, gresie, parchet, termopan, usa metalica, liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 14:04
...
400 €

apropiere de 13 Septembrie, autobuze 226, 139, 385, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, TV, aer conditionat, combina frigorifica, congelator

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:41
...
400 €

Giurgiului Pta Progresul 3 camere cf.1 decom, mobilat, utilat, centrala proprie, plata lunar si o luna garantie,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Apr 12:35
...
393 €

Va place cartierul Rahova si va doriti un bloc REABILITAT, linistit, curat? Va doriti un bloc foarte bine situat, aproape de toate punctele de interes? Va doriti un proprietar de calitate? Daca a-ti raspuns...

Suprafata 74 mp Decomandat
Bucuresti, 11 Apr 13:00
...
350 €

apartament cu Centrala Proprie, etajul 2 din 4, confort.1, decomandat, cu 2 grupuri sanitare, si balcon, liber, mobilat complet, utilat, la 1 min. de scoala 160, si 5 min. de complex- Piata Apusului,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 14:48
...
500 €

3 camere, cf. 1, decomandat, et. 5/8. Se accepta firma, inchiriere pe termen lung, https://nistour.ro/

Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 09 Apr 17:27
...
460 €

13 Septembrie - intersectie Drumul Sarii, 3 camere decomandate, 6/8, 2 balcoane, 2 bai, mobilate si utilate complet, termopan, parchet, gresie, faianta, loc parcare, liber, contract Anaf, 1+1 garantie

Suprafata 82 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:28
...
400 €

Agentia Confort Casa va propune inchirierea unui apartament de 3 camere semidecomandate, etaj 2/10, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica si balcon inchis cu termopan, mobilat si utilat,

Suprafata 64 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 08:05
...
475 €

Avem placerea sa va oferim spre inchiriere un frumos apartament situat in zona Brancoveanu, vav de Biserica Mare de pe Huedin, pe partea cu statia Peco Petrom, langa scoala generala 108, cu statia de...

Suprafata 69 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 00:31
...
490 €

Iancului nr 12, 3 camere, semidecomandat, 10 mimute de gura de metrou, etaj 2/11, complet mobilat si utilat (frigider, masina de splat, aere conditionate), recent renovat

Suprafata 73 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 09:25
...
400 €

Inchiriere apartament 3 camere Vitan. Dispune de 2 dormitoare, 2 bai, spatii depozitare, balcon, aer conditionat. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 22 Apr 15:38
...
500 €

et. 4/8, semidecomandat, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial si dressing, electrocasnice relativ noi, bloc stradal, reabilitat, apartamentul este “pet friendly”, liber,

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 22 Apr 09:23
...
490 €

Inchiriez apartament 3 camere, et. 1, mobilat, 2 bai, bucatarie inchisa, balcon, frigider, aragaz, cuptor microunde,aparat cafea,masina de spalat, 2 tv-uri, cablu si internet, apometre, repartitoare caldura,...

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 19:50
...
500 €

5/8, mobilat si utilat, 2 balcoane, aer conditionat, loc parcare in curtea imobilului, reabilitat termic,

Suprafata 90 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 09 Apr 11:34
...
400 €

intre metroul Pacii si metroul Gorjului, apartament cu Centrala Proprie, etaj 6 din 10, mobilat si utilat complet, liber

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 16 Apr 19:31
...
450 €

La 3 minute de metrou Obor, apartament 3 camere, confort 1, etaj 2/10 , mobilat si utilat modern,complet, 2 bai

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 22 Apr 21:28
...
450 €

Dumbrava Noua, ap. 3 cam., cf.1 semidecomandat, 70 mp, et. 5/8, bl. 1986, mobilat, utilat,

Suprafata 70 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 14:50
...
360 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere, etaj 6/8, decpmandat, 65 mp, 1 gr sanitar, mobilat clasic, utilat, intrare/vedere stradala. Termen minim de inchiriere 12 luni, avans 1+1 garantie....

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 29 Mar 10:30
...
500 €

3 camere, 72 mp, mobilat birouri, bucatarie utilata, aragaz, frigider, masina spalat, g, f, p, termopan, AC, apometre, repartitoare, usa metalica, 7 minute metrou Stefan cel Mare, ctr. ANAF.

Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 11:42
...
420 €

5 minute metrou Nicolae Grigorescu, renovat recent, decomandat, etaj 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 19:31
...
499 €

5/10, cf. 1, semidec., 70 mp, 1 baie, vedere mixta, bloc reabilitat termic, renovat recent, la cheie, mobilat modern, utilat complet, liber, bucatarie mare, patrata, usi int. si instal. noi, g+f+p+t,...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 18:38
...
420 €

Va oferim spre ichiriere un apartament de 3 camere, 8 minute metrou Dristor, suprafata 75mp, 2 balcoane, decomandat, situat la etajul 2, intru-un bloc reabilitat, situat in zona Piata Alba Iulia,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 08:01
...
350 €

3 camere cf I dec, et 7/8, 2 lifturi, mobilat, utilat, balcon inchis, 1 grup sanitar, p, g, f, t, UM. Apartamentul se afla pe Zamfir Olaru. Liber. Termen lung. Urgent !

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 08:01
...
430 €

3 camere confort 1 decomandat, mobilat, frigider, aragaz, frigider, etaj 1/4, frigider, aragaz, faianta, termopan, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 22 Apr 07:49
...
500 €

5 minute metrou, bloc reabilitat, fara risc, stradal, renovat, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie

Suprafata 1.967 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 20:33
...
400 €

chiar la gura de metrou, apartament 3 camere, etajul 1/10, mobilat si utilat, bloc reabilitat, vedere mixta, bucatarie mare open space, liber, boiler, Mega Image, Penny, Lidl, IKEA,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 14:57
...
399 €

apartament spatios, curat, mobilat, utilat, etaj inferior - 1/10, balcon inchis, bucatarie + living open, geam la baie, vedere mixta, bloc reabilitat termic, la doar 2 min.de statia de metrou, ocazie

Suprafata 73 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 11 Apr 12:39
...
500 €

acces rapid centru, pozitionat exact in spatele hotelului, liber si disponibil, et. 10/11, curat, mobilat si utilat, parcare contra cost, termen lung, doar persoane serioase, agentie, oferta reala, seriozitate,

Suprafata 90 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 20:36
...
400 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu un amplasament foarte bun, 3 camere mobilat si utilat in zona Matei Ambrozie, pe Bulevardul Camil Ressu, aproape de intersectia cu Bulevardul Fizicienilor,...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 19 Apr 12:54
...
428 €

Oferim spre inchiriere un apartement deosebit in zona Rahova-Liberty Center, pe str. Nasaud, decomandat, suprafata 70mp, etaj 3/8, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat...

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Apr 10:25
...
480 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in zona Drumul Sarii- Sebastian- Lidl. Apartamentul este la P/4, decomandat, 80 mp, mobilat si utilat complet cum se vede...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 22 Apr 09:45
...
450 €

10 minute de metrou si Oraselul Copiilor apartament 3 camere, semidecomandat, recent renovat, mobilat, utilat complet, apropiere liber, termen lung 550 euro plus garantie,

Suprafata 67 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 29 Jan 13:23
...
400 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu un amplasament foarte bun, 3 camere mobilat si utilat in zona Matei Ambrozie, pe Bulevardul Camil Ressu, aproape de intersectia cu Bulevardul Fizicienilor,...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 19 Apr 10:52
...
100 RON

Cazare Bucuresti Sector 4 Rin Grand Hotel

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 16:58
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 76.883
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 7.457
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.073