Inchirieri apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 131 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Pret: max 500
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara stradal
430 €

etaj 7/10, decomandat, ap. 3 cam decomandat, situat pe bd. Timisoara intre Frigocom si Romancierilor, in apropiere Plaza. Mobiliat si utilat Acces...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 26 feb, 15:35
Drumul Taberei
300 €

Valea Oltului, zona Rezidentiala, Mega Image, bloc nou, etaj 3, centrala termica, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, semimobilat,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 23 feb, 10:44
Timpuri Noi
459 €

Metrou 5 min, renovat, cochet, 2 bai. Amenajari moderne si practice, cromatica placuta. Metrou Timpuri Noi, Universitati Maiorescu si Titulescu la...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 21 feb, 00:35
Nicolae Grigorescu
350 €

Matei Ambrozie, apropiere metrou, 3 camere, cf. 1 decomandat, mobilat si utilat, centrala proprie, 2 x aer conditionat, et 3/10, bloc reabilitat...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 09:50
Cotroceni, Facultatea de Medicina
500 €

particular, apartament 3 camere, renovat si complet mobilat, Facultatea de Medicina, zona linistita si deosebita.

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:10
Militari, Pacii, sector 6, fara comision
395 €

proprietar, fara comision 4 minute de statia de metrou Pacii. Ofer spre inchiriere apartament 3 camere, complet mobilat si utilat, cu centrala...

 • 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 21:45
13 Septembrie, Sebastian Lidl, Razoare, Afi Mall
399 €

10 min., Sebastian Lidl, Craiovita, decomandat, et. 1, mobilat si utilat complet, modern, multiple imbunatatiri, curat, bine intretinut, 2...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40
Dristor metrou, rond Baba Novac
500 €

intersectie cu Mihai Bravu, complet renovat, mobilat si utilat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usi schimbate,...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:07
Mihai Bravu, Iulia Hasdeu
+ Schita
400 €

aproape de statia metrou, stb, ap. 3 camere, cf. 1 decomandat, 2 grupuri sanitare, s. 73 mp cu balcon, bloc an constructie 1986, etaj 10, toate...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 23 feb, 09:45
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
420 €

Apartament decomandat 3 camere, complet renovat si utilat, 60 mp, langa piata Valea Ialomitei, decomandat, primii chiriasi.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 14:05
Drumul Taberei, Bd.Timisoara, stradal bd.
310 €

autobuz la bloc,3 statii metrou Gorjului, 3 statii Plaza, 5 statii Afi Cotroceni, etaj 7, bucatarie 8 mp.Rapid STB, 8, 25, 35, 41, 137, 138,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:15
Drumul Taberei, vis a vis de Plaza mall Romania
400 €

ap. 3 camere Drumul Taberei, mobilat si utilat, et. 8/10,

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 26 feb, 17:05
13 Septembrie
500 €

5 minute Monitorul Oficial, et 6/8, renovat 2019, mobilat si utilat modern, lcd, a/c, loc parcare, contract ANAF, liber.

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:43
Militari
330 €

Lujerului, 2 minute metrou, confort 1, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 paturi matrimoniale, ideal doua...

 • 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:53
Drumul Taberei 120, Aleea Vlasiei
385 €

et. 9/10, curat, ac, parchet, gresie, usa metalica. La 5 metri de statia de autobuz, viitorul metrou, piata, scoli/ gradinite, o luna avans + una...

 • 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
Drumul Taberei, Valea Oltului
375 €

bloc nou, 3 camere, et 5, decomandat, 88 mp, mobilat, utilat modern, frigider, hota, aragaz, masina spalat, AC, centrala, acces facil Militari,...

 • 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 feb, 12:46
Apartament 3 Camere Tei, Doamna Ghica
390 €

astazi am pentru dumneavoastra un apartament cochet in zona Doamna Ghica - Tei. Foarte aproape de scoala 30, pentru cei care stiu zona si peste...

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 14 feb, 11:40
Unirii
450 €

Decebal, bloc 1995 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Piata Alba Iulia,...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:17
Crangasi, Constructorilor, stradal,vedere spate
350 €

ap. 3 cam semdec., p/4, 60 mp, mobilat si utilat, proaspat zugravit, curat, ac, termopan, liber, metrou la 5 min. 350 euro (1+1)

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:40
Iancului, Aleea Lunguletu, 2 min. metrou
500 €

inchiriez apartament 3 camere, totul nou, apartamentul a fost locuit doar 3 luni de la renovare, semidecomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj 7/9,

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 26 feb, 10:09
Baba Novac sector 3
2.200 Lei

apartament 3 camere, complet utilat si mobilat, bloc reabilitat termic, aer conditionat, repartitoare, parter/10

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 25 feb, 22:35
Titan 3 minute parc IOR si metrou
+ Schita
450 €

bloc 4 etaje la parter, complet renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aer...

 • 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:07
Piata Romana, coloane, metrou
400 €

etaj 2/6, renovat, mobilat modern, nou, complet, internet, termopan, liber.

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 26 feb, 21:00
Rond Doamna Ghica Colentina Tei
450 €

Proprietar inchiriez apartament Doamna Ghica. Statia STB vis-a-vis metrou Obor la 5 minute. In imediata apropiere gasim parcuri, scoala,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 08:15
Colentina, Baicului, str. Lunca Floriilor
740 Lei

cf. 3, 4/4, gaze, ac, mobilat si utilat, bloc civilizat, liber,

 • 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:15
Lacul Tei, Doamna Ghica la intrare in Parcul Plumbuita ap. 3 camere
395 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere decomandat situat foarte aproape de intersectia dintre B-dul Lacul Tei si Strada Doamna Ghica...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:37
Tineretului, Timpuri Noi
450 €

3 camere, 2/10, 70 mp, 10 minute metrou, mobilat, utilat frigider, aragaz, cuptor microunde, masina spalat, ac, aspirator, acces facil Unirii,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 23 feb, 12:46
Drumul Taberei Orizont
2.000 Lei

inchiriez apartament 3 camere, Dr. Taberei - zona Orizont. Apartamentul este recent renovat, mobilat si utilat. Etaj 3/8, 2 balcoane. Detalii...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 13:35
Metrou 1 Decembrie 1918, in apropiere
300 €

particular, 2/4, bloc linistit, civilizat, 1+1,

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 20:05
Fundeni
500 €

va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 3 camere, cu o suprafata utila de 65-75 mp, doua grupuri sanitare, balcon inchis, situate la...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 mai, 17:26
Unirii, Nerva Traian, A. Moruzzi
495 €

ocazie unica, renovat recent, lux, bucatarie ultramoderna completa Siemens, aer conditionat, masina spalat, lcd, liber, termopan noi 3x, 8/8,...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 24 feb, 07:50
Lizeanu, Stefan Cel Mare, Str. Maica Domnului
500 €

inchiriez apartament lux, 3 camere zona Lizeanu-Stefan Cel Mare, Str. Maica Domnului, suprafata aprox 75 mp, etaj 10/10, complet renovat mobilat si...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 26 feb, 10:09
Calea Grivita
430 €

ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere renovat, mobilat si utilat la 1 minut de metroul grivita. Bloc reabilitat termic, foarte linistit....

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 25 feb, 11:35
Obor, Calea Mosilor
420 €

la 4 minute de metrou, bloc stradal, etaj 5/8, confort 1, apartament cochet, mobilat modern, utilat complet, aparat ac, dressing generos, 2 bai,...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:11
Dristor, Racari, vav de Posta
300 €

Mihai Bravu zona fost Miraj , ap. 3 camere, decomandate cf. 1, etaj 4/8, cu imbunatatiri, bucatarie mobilata si utilata, liber incepand cu 1 martie,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 26 feb, 07:35
13 Septembrie - Sebastian - Lidl
420 €

3 camere decomandate et 5/8, spatios, luminos, mobilat, utilat complet, pgft, ac, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, scara civilizata. Zugravit...

 • 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 feb, 16:10
Podul Grand
500 €

Podul Grand, Spitalul Giulesti, Regie, bloc nou, stradal

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 26 feb, 08:46
Titan apartament inchiriere
400 €

Liviu Rebreanu, Lidl, la 5 minute de metrou, confort 1, etaj 1/4, renovat, finisat, mobilat si utilat modern, complet, aer cond, centrala...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 25 feb, 21:10
Brancoveanu
400 €

3 minute metrou, Alunisului, renovat, recent, loc de parcare, 2, grupuri, sanitare, etaj, 3/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat,...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 25 feb, 20:34
Brancoveanu - metrou
420 €

apartament 3 camere, cf 1, semidecomandat, cu imbunatatiri, mobilat nou, utilat complet, etaj 4/8.

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:30
Titulescu, Banu Manta
500 €

ap. 3 camere semidecomandat la intersectia Titulescu cu Banu Manta, etaj 5/8, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic, pret negociabil

 • 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 25 feb, 08:40
Unirii, Camera de Comert
470 €

1/8, 1994, decomandat, 90 mp, g+f+p+t+um, nemobilat, 2 gr. sanitere, 2 balcoane, liber, stradal Splaiul Unirii/ Camera de Comert....

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 24 feb, 10:08
Militari (Bd Iuliu Maniu, stradal vedere spate)
380 €

apartament de inchiriat, confort 1 sporit, cu 2 balcoane, modern amenajat, cu toate imbunatatirile, complet termopane, usi interior noi, aer...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:50
Sector 3, Dristorului 96, bl. 12 B, sc. B, parter
500 €

tamplarie PVC, parchet, gresie, faianta, dispenser apa, mini-frigider,

Bucuresti, 26 feb, 21:30
Calea Calarasi la fix 5 minute de metrou Muncii 3 camere de inchiriat
475 €

Apartament de 3 camere de inchiriat situat stradal pe Calea Calarasi la fix 5 minute de mers pe jos pana la intersectia Bulevardul Mihai Bravu...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:37
Sebastian, Rahova
250 €

Sebastian, Rahova. Propunem spre inchiriere un ap. de 3 camere cf. 1, semidecomandat, mobilat clasic, et. 3/8, aragaz, frigider, masina spalat,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 19:27
Magazin Bucur Obor
350 €

particular, inchiriez apartament liber, linistit, acces superfacil metrou, tramvai, troleu, piata. Mobilat, frigider, masina de spalat,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 04:35
Titulescu
500 €

Banu Manta confort 1, 4/10, mobilat, utilat. Prima inchiriere, totul este nou. Apropiere Piata Victoriei, metrou, Mega,

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 23 feb, 09:25
Calea Calarasilor, Matei Basarab, Popa Nan
400 €

stradal, p/4, cf. 1 sp, semidec, 76 mp, 1 baie, vedere mixta (preponderent pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie...

 • 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, 25 feb, 15:20
Drumul Taberei
330 €

Chilia Veche, Lovinescu, et. 6/10, semidecomandat, mobilat moden, utilat comnplet, renovat, bloc izolat termic, liber acces usor RATB

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 feb, 10:45
Gorjului prima inchiriere apartament 3 camere
400 €

zona Gorjului 5 min. distanta de metrou, apartament 3 camere, 2 dormitoare, living, complet mobilat, utilat, spatii de depozitare. Etaj 1/4, loc de...

 • 78 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 11:45
Berceni, Alexandru Obregia
400 €

inchiriez apartament 3 camere, et. 9 din 10. Mobilat modern, utilat, aer conditionat, proaspat renovat, totul nou,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 00:25
Unirii, Calea Calarasilor, Matei Basarab, Popa Nan
400 €

stradal, p/4, cf. 1 sp, sdec, 76 mp, 1 baie, vedere mixta (preponderent pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie mobilata,...

 • 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, 25 feb, 17:03
Titan, 10 minute metrou Grigorescu
300 €

chiar la piata Salajan pe Postavarul, parter in bloc 4 etaje, reabilitat, utilat complet, mobilat partial, frigider, masina spalat, aragaz, se...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:07
Vatra Luminoasa
450 €

Muncii-Maior Coravu, 3 camere, decomandat, et 7 , mobilat, utilat, liber

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 feb, 15:49
Unirii, Nerva Traian
460 €

1993, 8/8, decomandat, 85 mp totali, 80 mp utili, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat, liber. www.realkom.ro

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 24 feb, 10:08
Lacul Tei, Tuzla
450 €

Bamboo, etaj 6/10, bloc reabilitat, vedere spre lac,zona verde, 5 min. parc, mobilat si utilat modern, curat, avans 1+1, comision agentie 50%,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 11:23