Inchirieri apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 130 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Pret: max 500
  Salveaza cautarea
Obor, Colentina stradal, langa complex RoseGarden
330 €

Colentina stradal, Metroul Obor la 10 min. Dna Ghica, langa parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic, dec, 2/10, imb. G, f, p, UM, mobilat...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 10:51
Nerva Traian, stradal
400 €

3 camere, cf. 1, decomandat, et. 5/8. Se accepta firma, inchiriere pe termen lung,

 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 3, 22 ian, 09:57
Piata Romana, bloc Mc Donald's
500 €

constructie 1984, apartament cu sau fara mobilier, cu 3 camere decomandate, bucatarie, 2 gr. sanitare si 3 balcoane, etaj 10/10, pentru locuinta,...

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 12:06
Iancului
1.800 Lei

apartament de inchiriat zona Iancului,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 21:35
Zona Piata Sudului, Cartier Berceni
+ Schita
490 €

Direct proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere, 74mp utili, situat stradal, in Berceni, la 10 minute de metrou Piata Sudului si la 3 minute...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, ieri, 22:05
Crangasi
350 €

-George Valsan, 1/sdec,1/9,bloc caramida,masina de spalat vase,mobilat,utilat,liber,termen lung.

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 16:05
Piata Sudului, Aparatorii Patriei, Berceni Sector
400 €

Apartament cu 3 camere, luminos, open space mansarada duplex, etaj 5 si 6, cu loc de parcare, centrala proprie, aer conditionat, internet, cablu...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 4, azi, 16:25
Calarasilor
430 €

Biserica Delea Veche, ctie 1990, stradal, cf1, decomandat, 2/9, balcon, 84mp, living 22mp, 2gr. sanitare, renovat se poate locui, metrou 5-6...

 • 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 18:05
Masina de Paine, Teiul Doamnei
330 €

Masina de Paine, Teiul Doamnei, et 7/10, semid, 68 mp,, balcon 7 mp,bloc reabilitat, totul nou , amenajat de 7 zile ,nemobilat, liber, urgent

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 2, 21 ian, 09:04
Tineretului
350 €

Metrou Eroii Revolutiei, bloc 1992, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Oltenitei, Brancoveanu,...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:18
Drumul Taberei, Romancierilor
400 €

de inchiriat apartament 3 camere, mobilat si utilat, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane integral, apometre, aparat aer conditionat. Se...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 13:30
Calea Vacaresti, 10 minute metrou
325 €

parc, etajul 1, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, masina spalat, frigider, termen lung,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 13:29
Militari, Lujerului
380 €

langa metrou, vedere mixta, mobilat si utilat nou, Et 4/8, reabilitat termic, fara probleme cu caldura, liber, termen lung

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, azi, 10:19
Sebastian, utilat, mobilat, parcare, ap.3 camere
370 €

Apartamentul este mobilat si utilat (exact ca in poze). Masina de spalat, frigider, televizor, cuptor cu microunde, doua unitati aer conditionat....

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 09:30
Bucurestii Noi, Chitila apartament 3 cam la curte, terasa
500 €

Va propun spre inchiriere, un frumos si generos apartament cu 3 camere, la curte, in Bucurestii Noi in spatele parcului Bazilescu, pe str....

 • 94 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 21:30
Obor, sos. Colentina, complex Rosegarden
450 €

metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 10min. in planul 2, bloc nou 2010, 2/9 paza BGS 24/24, un loc de parcare, mobilat, utilat, 2...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 10:53
13 Septembrie
400 €

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 2 TV, aer conditionat, combina...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 17:20
Tineretului
449 €

5/7, stradal, vedere parc, 5 min metrou, liber, mobilat utilat complet, se poate viziona oricand, ocazie,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:40
Mosilor, Pizza Hut
450 €

etaj 7/8, transformat din 4 camere, mobilat si utilat complet, curat, spatios, luminos, ideal familie, cupluri. Vezi video, liber, avans 1+1,...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:21
Piata Alba Iulia
500 €

ap.3 camere situat in zona Piata Alba Iulia, bdul. Burebista nr.4, nemobilat, decomamdat, et.2/8,ideal firma, birou, pret 500 euro +1 luna...

 • 79 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 3, 22 ian, 13:45
Drumul Taberei - Auchan
240 €

Drumul Taberei - Valea Calugareasca, 3 camere 5/10, mobilat si utilat, centrala termica proprie, semidecomandat, proaspat zugravit, termopan,...

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 21 ian, 17:09
Sala Palatului
350 €

Inchiriez 3 camere Zona Sala Palatului, strada Vasile Sion, suprafata 65mp, etaj 6/8, semidecomandat, termopan, bloc reabilitat, aer conditionat,...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 15:18
Iancului, Metrou
390 €

3 camere, 80 mp metrou Iancului, constructie 1988, etaj 7/8, bucatarie 9 mp, living 21 mp, baie plus wc de servici, multiple spatii de depozitare,...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 2, 18 ian, 17:55
Fundeni spital ap. 3 cam. lux, curte
500 €

3 loc parcare Fundeni, Spital, apartament 3 camere, curte proprie, centrala proprie, g, f, p, t, um, isn, ien, decomandat, 2 grupuri sanitare,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:35
Titan - Aleea Stanila
+ Schita
300 €

Titan, et 3 , mobilat nou, canapea extensibila, dressing, bucatarie mobilier nou, echipata complet. Bloc curat, zona linistita, Liber, disponibil...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, 18 ian, 22:01
Berceni, Piata Sudului, Brancoveanu, Huedin
350 €

bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, parchet, AC, mobilat si utilat modern, acces imediat la mijloace de transport,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 10:34
Iuliu Maniu, Piata Veteranilor
320 €

apartament 3 camere Bd. Iuliu Maniu nr. 94-100 (Veteranilor), blocul nr. 18,

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, azi, 09:20
Mosilor
500 €

apartament 3 camere, Cal Mosilor, central, ideal pentru birou/cabinet etc. Inchiriere pe termen lung. Etaj 2/10, disponibil imediat,

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 19 ian, 13:50
Drumul Taberei - stradal intersectie Romancierilor
280 €

Dr. Taberei langa statia metrou - doua statii de Parcul Moghioros - 3/10 - reabilitat termic, sdec, confort doi, parchet laminat in camere,...

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, 09 ian, 02:35
Berceni
320 €

inchiriez apartament 3 camere decomandat si spatios, zona extraordinara Berceni. Vedere spate parc, vedere fata Scoala 108. Zona verde cu parcuri,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 4, ieri, 19:30
Obor Colentina, Doamna Ghica
300 €

vis-a-vis, Parc BCR, 4/10, dec, nemobilat neutilat, 3 balcoane zugravit recent, bloc reabilitat termic, termopan, parchet, usa metalica, geam baie,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 2, 20 ian, 14:19
Lacul Tei, Facultatea de Constructii
300 €

stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, renovat, mobilat, masina spalat, aer conditionat, liber,

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 08:39
Aviatiei, Herastrau, nord
+ Schita
450 €

proprietar inchiriez ap. 3 cam., Aviatiei, et. 1/3, proaspat renovat, prima inchiriere, nemobilat, Mall Promenada, metrou Aurel Vlaicu, parc...

 • 83 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 1, 18 ian, 10:15
Colentina Rau, Mc Donalds, Mr.Bacila
300 €

Parc Plumbuita 8/8, terasa ok, cf 1, dec, 72 mp 2 bai, curat, mobilat partial, utilat partial, luminos, orientat pe Sud, gresie, faianta, parchet,...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, 20 ian, 14:39
Militari Pacii
350 €

Militari Pacii cf.1,decomandat,et.5/10, termopan,usa metalica, mobilat complet, recent zugravit, doua grupuri sanitare, masina de...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:54
Drumul Taberei, Romancierilor
299 €

Drumul Taberei ap. 3 cam, mobilat cu mobila stilata si utilat, frigider, masina de spalat, aragaz, termopan, usa metalica, balcon, clienti seriosi,...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 10:53
Uverturii, 3 camere decomandat renovat negociabil
380 €

Inchiriez apartament 3 camere decomandat zona Uverturii - Gorjului.Situat la etajul 4 din 4, proaspat renovat si utilat complet pe strada Intrarea...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 6, 18 ian, 14:05
13 Septembrie, Drumul Sarii
410 €

3 camere decomadate, bloc nou, etaj 2, mobilat, utilat, foarte linistit, curat, renovat, luminos, liber imediat,

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 ian, 13:36
Parcul Sebastian
490 €

Nicolae Popovici, confort 1 decomandat, mobilat complet si utilat, situat la etajul 6/8, finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan,...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 19 ian, 14:15
Universitate, Bratianu
400 €

Centrul Vechi 3 camere, vis-a-vis de spitalul Coltea, et. 3/5, decomandat, mobilat, utilat, curat, proaspat zugravit, pretabil familie, studenti,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, azi, 21:15
Vitan, zona Olimpia
350 €

apartament cu 3 camere, dotat cu gresie, faianta, parchet, 2 balcoane, proaspat zugravit.

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 22 ian, 09:20
13 Septembrie, Bd. Tudor Vladimirescu
350 €

Apartament 3 Camere In Vila 13 Septembrie- Bd. Tudor Vladimirescu. Localizare excelenta ! SU-72 mp, et. 1, vila, decomandat, centrala proprie,...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 18:38
Drumul Taberei, vis-a-vis de Mall Afi Cotroceni
300 €

3 cam. semidec. et 4/4, bloc reabilitat, intrare stradala de pe bd. Vasile Milea, 5 min metrou Politehnica, mobilat + utilat la cerere. Pret 300...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 6, 21 ian, 12:25
Drumul Taberei, Romancierilor
300 €

Parc Moghioros, et. 10, confort 1 semidecomandat, mobilat tineresc, electrocasnice, balcon, liber, zugravit, contorizat, bloc curat cu 2 lifturi,...

 • 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 11 ian, 14:19
Drumul Taberei
400 €

apartament cu 3 camere pe bulevardul Timisoara, intre Plaza si AFI. Apartamentul este mobilat si utilat.

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 19:20
Berceni, Oltenitei, Stadion, Romprim
430 €

mobilat nou, prima inchiriere, loc de parcare, etaj 8/8, aer conditionat, 2 lifturi, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 19 ian, 20:00
Dacia - Mosilor - Pta Maria Rosetti 10
350 €

P/7, imobil construit in 1946, nemobilat. Vecinatati: Ultracentral, Universitate, Romana, Dacia, Stefan cel Mare,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 11 min.
Sector 2, 16 ian, 13:32
Stefan cel Mare, Obor stradal 5 minute de metrou
300 €

7/10, cf. 1, sdec. 76 mp, 2bai, vedere stradala, bl reabilitat termic, balcon spatios, scara stradala impecabila, geam la baia mare, mobilat...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 14:19
Berceni, Brancoveanu, Huedin
300 €

bloc reabilitat, proaspat zugravit,termopan, gresie, faianta, parchet nou, 2 aparate aer conditionat, mobilat si utilat, acces imediat la mijloace...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 10:35
Stefan cel Mare metrou, Parcul Circului
450 €

proprietar, et. 4/8, lux, renovat recent, bucatarie open space, electrocasnice incorporate in mobila, intrare stradala, vedere spate, jacuzzi,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Vezi pagina:
Real Translations
Sector 2, azi, 17:30
Calea Vacaresti, Sun Plaza, parcul Lumea Copiilor
325 €

chiar la intrarea in parcul Vacaresti si parcul Tineretului, 4-5 minute mall, 2 gr. sanitare, liber, termen lung.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:14
Drumul Taberei, Orizont, Afi Cotroceni
320 €

agentie imobiliara, etajul 4/4, semidecomandat, bloc reabilitat, foarte curat, proaspat renovat, prima inchiriere dupa renovare, termopan, parchet,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 09 ian, 05:40
Militari, Apusului, Roz Cafe
310 €

cf. 1 decomandat, etaj 4/4 renovat recent, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, obloane 2 gr. sanitare, 2 balcoane mobilat utilat nou...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 10:31
Ion Mihalache intersectie Turda
400 €

stradal, etajul 2 din 10, 2 balcoane, open space, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, fara animale,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 1, azi, 13:29
Militari, Pacii, apartament 3 camere complet mobilat si utilat
300 €

Acest apartament de 3 camere complet mobilat si utilat te asteapta! Suna azi, il vezi maine, iar poimaine poti fi fericitul locatar! Detalii etaj:...

 • 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:40
Tineretului, Vacaresti
500 €

bloc 2009, Pajistei-Rezidence, langa The Park, confort 1 sporit, etaj 1/6, mobilat si utilat modern, 2 grupuri sanitare, liber, apropiere Mall Sun...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 17 ian, 11:44