Inchirieri apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Pret: între - 500
...
325 €

A 030 Apartament 3 camere, Metrou Aparatorii Patriei (5min), str. Ion Iriceanu, vis a vis Kaufland, intrare stradala, confort 1, semidecomandat, 70mp, etaj 3/10, doua bai, mobilat si utilat complet.

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 20:15
...
450 €

Inchiriez apartament de 3 camere in zona Tei / Facultatea de Constructii. Dispune de 3 camere decomandate, 70 mp.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mar, 15:03
...
370 €

3 camere etaj 3/4, mobilat, utilat, apropiere Metrou Brancoveanu, centre comerciale, parcul Oraselul Copiilor, zona verde, termopan,usa metalica,toate utilitatile, avans 1+1, contract Anaf pretabil familie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 10:55
...
500 €

particular inchiriez apartament nou, 3 camere, 2 bai, decomandat et. 1, bloc nou finalizat 2020. Este dotat cu mobiler si electrocasnice, aer conditionat. Distanta pana la metrou Nicolae Teclu 7 min....

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 02:40
...
450 €

proprietar inchiriez apartament mobilat recent aer conditionat in zona linistita, 100 m statie Metrou Grigorescu, 5 minute Piata Titan, 10 minute parc si lac. Bloc anvelopat, curat, intretinere convenabila....

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 02:05
...
330 €

3 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 2/4, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:12
...
450 €

pozitie excelenta langa metrou,i parc, scoala, gradinita, cresa, apartament 3 camere cf. 1, etajul 4/8, renovat recent, mobilat si utilat modern, liber, 2 balcoane mari, bloc civilizat.

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 16 Mar, 10:57
...
500 €

inchiriez apartament 3 camere 68 mp, metrou Mihai Bravu, Vlaicu Voda vav Mall Vitan, et 1/4. Centrala proprie, AC, TV, contorizat, imbunatatirile, hidromasaj, mobilat, utilat. Loc Parcare. Pret fix

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:33
...
500 €

Decebal, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, adiacent Piata Muncii, Calea Calarasilor, Dristor, Piata Alba Iulia

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 21 Mar, 19:12
...
420 €

Va oferim spre ichiriere un apartament de 3 camere, 8 minute metrou Dristor, suprafata 75mp, 2 balcoane, decomandat, situat la etajul 2, intru-un bloc reabilitat, situat in zona Piata Alba Iulia,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 17:06
...
400 €

confort l, etaj 8/9, cu 2 balcoane, mobilat si utilat, amenajat cu centrala termica, termopan, parchet, usa metalica, situat aproape de Auchan, parcul, piata si metrou Moghioros, linia 41, scoli

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 20 Mar, 09:37
...
500 €

Apartament 13 minute metrou Victoriei, Dorobanti, Perla, Floreasca, recent renovat, 8/10, dec., 2 bai, centrala bloc, saltele noi, intretinere mica, termen lung, disc.,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:12
...
449 €

Inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, 7 minute mers pe jos metrou Bucur Obor, str. Masina de Paine 20, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj 10/10,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 23 Mar, 17:30
...
500 €

apartament decomandat, etaj 7/8, curat, mobilat, utilat complet, aer conditionat, masina de spalat, inbunatatiri, intr-un bloc civilizat aflat stradal pe Calea 13 Septembrie,

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mar, 08:39
...
500 €

apartament nemobilat pentru birouri sau locuinta, cu 3 camere, 2 gr. sanitare si balcon, situat la etajul 1/6 al unui imobil construit in 1983 si reabilitat termic, pozitionat pe Calea Mosilor;

Suprafata 79 mp Semidecomandat Nemobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 12 Mar, 20:52
...
2.000 RON

Apartament 3 camere decomandat, etj.3 din10, renovat mobilat si utilat modern, metrou 5 min., mijloace de transport 5 min., Auchan Titan 5 min., loc de parcare, liber

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:50
...
400 €

langa scoala Sfantul Andrei, metrou, piata, supermarket, decomandat, etaj 4/10, G, F, P, T, UM, mobilat, utilat, 1 + 1 garantie,

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 23 Mar, 15:21
...
400 €

apartament 3 camere de inchiriat direct proprietar. Apartamentul este recent renovat si mobilat Ikea se afla la prima inchiriere, etaj 1/8. Metrou Gara de Nord 5 min.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 18 Mar, 17:30
...
370 €

Va prezentam spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, aflat la etajul 6 al unui bloc situat pe Bulevardul Prelungirea Ghencea. Apartamentul este ideal pentru o familie cu 2-4 membri, este...

Suprafata 65 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 8 min.
Bucuresti, 14 Mar, 09:05
...
500 €

Va prezentam spre inchiriere un apartament luminos, ferit de zgomotul soselei Colentina, cu trei camere situat la etajul 1 din 10 cu o suprafata generoasa -78 mp utili si doua balcoane, cu vedere din...

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:20
...
500 €

et. 7/10, apartament pozitionat chiar langa Afi Palace, nou renovat, proaspat zugravit, paturi matrimoniale, canapea extensibila, dressinguri, 2 balcoane, contract Anaf inclus, 3-5 min. metrou, liber,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
485 €

Homnest Imobiliare va ofera spre inchiriere in exclusivitate un apartament cu 3 camere semidecomandat spatios si luminos in Zona Bucur Obor - Soseaua Mihai Bravu nr. 4, Sectorul 2, Bucuresti. Recomandam...

Suprafata 68 mp Semidecomandat M 6 min.
Bucuresti, 22 Mar, 16:18
...
469 €

Alexandru Bugheanu ^ Global Home Romania ^ Agentie Imobiliara ofera spre inchiriere: Apartament 3 camere , situat pe strada Strada Cozla , la 5 minute de Metrou Titan, zona linistita , rezidentiala....

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 14:51
...
400 €

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 3 tv, aer conditionat, combina frigorifica, congelator,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 09:28
...
500 €

Ion Mihalache, bloc 1984 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Kiseleff, Banu Manta, Titulescu

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:10
...
500 €

Ramnicu Valcea, 3 cam, 5/10, 75 mp, decomandat, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, AC, acces facil zone Vitan, Muncii, Titan, 1 Decembrie 1918, Mihai Bravu, Timpuri Noi.

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 22 Mar, 10:30
...
350 €

8/8, cf1,dec,70mp,2bai, luminos, bloc reabilitat termic, 2lifturi,mobilat, utilat complet,liber,zona linistita, geam la baia mare,curat, g+f+p+t,usa metalica, usi interioare noi, contract la Anaf, avans...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 23 Mar, 14:37
...
400 €

Inchiriez apartament de 3 camere decomandate in zona Tei / Teiul Doamnei. Apartamentul este format din 3 camere : living + doua dormitoare + 2 bai + balcon + bucatarie. Dispune de loc de parcare ADP

Suprafata 83 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Mar, 17:36
...
500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere zona Carol reper Eroii Revolutiei Metrou decomandat, avand suprafata de 100 mp, cu 2 bai si o terasa. Locuinta este situata la etajul 1, intr-un...

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 9 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:27
...
380 €

Zona Titan, Nicolae Grigorescu metrou, langa liceul Dante Aligheri, str. Aleea Fuiorului. Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 6/10, bucatarie, o baie, 2 balcoane, mobilat si utilat

Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 20 Mar, 17:10
...
400 €

semistradal, liniste, curat, modern, mobilata o camera, bucataria, parcare ADP, centrala termica, cheltuieli rezonabile, ac, masina de spalat, et. 10, bloc reabilitat si civilizat, liber, rugam seriozitate

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 09:50
...
350 €

3 camere cf I dec, et 7/8, 2 lifturi, mobilat, utilat, balcon inchis, 1 grup sanitar, p, g, f, t, UM. Liber. Termen lung. Urgent !

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:15
...
400 €

Valea Ialomitei, langa statia de metrou, 3 camere semidecomandat, bloc OD, etaj 10/10 cu etaj tehnic deasupra, foarte spatios living 25 mp, dressing, balcon la dormitor, aer conditionat, curat, mobilat....

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat partial
Bucuresti, ieri, 16:00
...
350 €

apartament 3 camere decomandat, 71 mp utili, etaj 12/12, balcon generos, vedere deosebita, bloc anvelopat, terasa refacuta, apometre, aer conditionat, proaspat igienizat, parchet, usi interioare,

Suprafata 71 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial M 19 min.
Bucuresti, 14 Mar, 08:01
...
460 €

3 camere, et. 1/4, cf. 1, mobilat/ nemobilat,

Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 12:55
...
450 €

ID INTERN: P39856 KING IMOBILIARE va propune spre INCHIRIERE un APARTAMENT 3 CAMERE , complet mobilat si utilat in zona Ozana. Apartamentul are o suprafata de 64 mp si se afla la ETAJUL 2 unui bloc...

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 14 min.
Bucuresti, 22 Oct, 19:05
...
360 €

proprietar inchiriez apartament 3 cam decomandat, 2 bai, mobilat si utilat complet, etaj 10/10, balcon mare cu acces din ambele dormitoare. Apartamentul este situat pe Iuliu Maniu la 5 minute de metrou....

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mar, 17:00
...
320 €

Drumul Taberei, Compozitorilor, cf. 1, decomandat, etaj 2/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, mobilat si utilat complet, 2 grupuri sanitare, TV, la 7 minute de...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:20
...
350 €

Inchiriere 3 camere conf l semidecomandate, etaj 2/10, bloc reabilitat termic la 50 m de intrarea in metrou Iancului cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat mobilat si utilat,

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 12:49
...
475 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 3 camere, semidecomandat, cu centrala termica proprie, situat la etajul 2 al unui imobil cu 3 etaje. Vederea este stradala, dispune de un balcon inchis si...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 08:01
...
450 €

Daca sunteti in cautarea unui apartament de inchiriat intr-o zona excelenta din Bucuresti, trebuie sa va opriti si sa aruncati o privire la acest apartament minunat situat pe Bulevardul Ion Mihalache,...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 28 Jan, 08:05
...
320 €

Apropiere metrou, ap 2 camere semidecomandat, mobilat si utilat modern, masina de spalat, frigider, aragaz, Lcd, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 10:30
...
499 €

Inchiriez apartament 3 camere, Militari 7 min. metrou Gorjului, Str. Rasaritului, decomandat, suprafata aprox. 70 mp,etaj 3/4, complet mobilat si utilat modern.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 23 Mar, 14:35
...
250 €

decomandat , 3/10 , bloc reabilitat , gresie , faianta , parchet , termopan , usa metalica , bucatarie mobilata utilata , totul nou primul chirias , contract ANAF , pret fix.

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:55
...
450 €

inchiriez apartament 3 camere zona Chibrit

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Mar, 12:20
...
480 €

bloc fara risc seismic, proaspat zugravit, semidecomandat, etaj 6/8, mobilat/utilat complet, contorizat, liber.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 09:39
...
500 €

Dorobanti, 13 minute metrou Victoriei, 7 minute metrou Stefan cel Mare, recent renovat, 8/10, dec., 2 bai, centrala bloc, saltele noi, intretinere mica, termen lung, disc.,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:12
...
450 €

KING IMOBILIARE va propune spre INCHIRIERE un APARTAMENT 3 CAMERE , complet mobilat si utilat in zona Piata Iancului . Apartamentul are o suprafata de 68mp si se afla la ETAJUL 3 intr-un bloc cu regim...

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 26 Oct, 00:42
...
250 €

5 minute metrou, piata, scoala, 4/10, foarte curat, 1+1 garantie, pret usor negociabil,

Suprafata 67 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 4 min.
Bucuresti, 20 Mar, 08:55
...
470 €

inchiriem apartament 3 camere in zona centrala Unirii, la etajul 2, mobilat si utilat complet. Pret negociabil

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 08:10
...
1.800 RON

Inchiriem 3 camere, str. Stefan Mihaileanu, mobilat, utilat, et.2.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 20 Mar, 10:09
...
400 €

Apartament 3 camere de inchiriat direct proprietar. Apartamentul este recent renovat si mobilat Ikea se afla la prima inchiriere, etaj 1/8. Gura metrou Gara de Nord in fata blocului.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 12:35
Articole recomandate
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 5.380
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 596
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 9.933