Inchirieri apartamente 3 camere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
250 €

decomandat , 3/10 , bloc reabilitat , gresie , faianta , parchet , termopan , usa metalica , bucatarie mobilata utilata , totul nou primul chirias , contract ANAF , pret fix.

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 8 min.
Bucuresti, 02 Feb, 09:00
...
1.500 RON

et 6/10, cf 1, Decomandat,complet mobilat si utilat, foarte curat,mobilier vintage, aer conditionat,acces facil la Metrou Tudor Vladimirescu, Kaufland, Auchan, Piata si Parcul Moghioros la 3 min. Liber

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 05 Feb, 16:34
...
250 €

5 minute metrou, piata, scoala, 4/10, foarte curat, 1+1 garantie, pret usor negociabil,

Suprafata 67 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 4 min.
Bucuresti, 02 Feb, 09:00
...

3 camere nemobilate cu balcon inchis, bucatarie mare de 8 mp, bloc de 4 nivele dupa cutremur stradal pe bd. 1 Mai vis a vis de Kaufland, renovat complet, liber,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 26 Jan, 16:15
...
500 €

et. 7/10, apartament pozitionat chiar langa Afi Palace, nou renovat, proaspat zugravit, paturi matrimoniale, canapea extensibila, dressinguri, 2 balcoane, contract Anaf inclus, 3-5 min. metrou, liber,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 05 Feb, 16:36
...
550 €

Va propunem spre inchiriere, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Drumul Taberei ,zona Plaza Romania, intr-un bloc, construit in anul 1976, confort 1, semidecomandat, etaj 1 din 9, avand...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 07 Feb, 14:00
...
550 €

apartament 3 camere, Drumul Taberei, 3 minute de metrou, renovat complet, mobilier, electrocasnice si accesorii noi, in curs de decorare (perdele, covoare, masa si scaune dining + TV). Decomandat complet....

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 04 Feb, 14:20
...
450 €

Vis a vis Mall Plaza, Bld Timisoara 41, apart 3 camere, 75 mp, et 6, renovat complet, finisaje de calitate, termopan, parchet, vedere mixta, geam la baie, se inchiriaza nemobilat sau mobilat la cerere

Suprafata 75 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat M 8 min.
Bucuresti, 02 Feb, 22:13
...
400 €

conf. 1, dec., et. 3/4, mobila moderna, noua, balcon, amenajari complete, plita, cuptor electric, tv, masina automata, reamenajat complet, balcon, apropiere Lujerului, Militari, Crangasi,

Suprafata 63 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 28 Jan, 21:45
...
470 €

Proprietar, inchiriez ap.3 camere complet mobilat si utilat, et.5/8, aproape de statia de metrou Orizont

Suprafata 87 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 05 Feb, 19:20
...
450 €

inchiriez apartament in Prelungirea Ghencea langa Sunrise Residence, pozitionat excelent Mobilat lux totul nou, etaj 3/3, parcare inclusa, centrala termica, Dispune de 87 mp. Pret fix

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 10:13
...
370 €

Va prezentam spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, aflat la etajul 6 al unui bloc situat pe Bulevardul Prelungirea Ghencea. Apartamentul este ideal pentru o familie cu 2-4 membri, este...

Suprafata 65 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 8 min.
Bucuresti, 28 Jan, 08:05
...
400 €

langa scoala Sfantul Andrei, metrou, piata, supermarket, decomandat, etaj 4/10, G, F, P, T, UM, mobilat, utilat, 1 + 1 garantie,

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:31
...
320 €

3 camere , semidec,et.3/9, mobilat si utilat clasic, foarte curat, 2 gr.sanitare, termopan, langa liceu si scoala,lift, scara impecabila, internet,liber,accept animalute de companie

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:34
...
350 €

Inchiriere apartament 3 camere zona Drumul Taberei, Moghioros doar 2 minute de metrou, etaj 3, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, centrala termica proprie, decomandat, 2 grupuri sanitare.

Suprafata 82 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 17:37
...
380 €

Inchiriere apartament 3 camere zona Favorit, doar 4 minute de metrou, etaj 2, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, centrala termica proprie, decomandat, 2 grupuri sanitare.

Suprafata 84 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 17:39
...
420 €

Inchiriere apartament 3 camere zona Drumul Taberei, Favorit doar 3 minute de metrou, etaj 1, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, centrala termica proprie, decomandat, 2 grupuri sanitare.

Suprafata 94 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 17:41
...
320 €

Inchiriere apartament 3 camere zona Valea Ialomitei doar 3 minute de metrou, etaj 1, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, centrala termica proprie, decomandat, 2 grupuri sanitare.

Suprafata 86 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 17:42
...
390 €

confort l, decomandat/ circular, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, mobilier de tip nou, utilat complet, situat aproape de Plaza, linia 41, piata, parcul si metrou Moghioros, scoli,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 07 Feb, 13:35
...
450 €

parcare, etaj 2/10, Str. Constantin Titel Petrescu, scoala nr. 59 (1 Mai, tramvai 41, Kaufland, Auchan, 8-10 minute metrou Favorit), centrala termica, loc parcare Adp, mobilat-utilat complet,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:18