Inchirieri apartamente 3 camere decomandate Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Tip: decomandat
...
500 €

ap 3 camere decomandat situat la cateva minute de statie metrou (Orizont Academia Militara), renovat cu termopan, gresie, faianta, parchet, 2 gr sanitare, mobilat, utilat, disponibil imediat

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 19 Feb 14:42
...
420 €

Va oferim spre ichiriere un apartament de 3 camere, 8 minute metrou Dristor, suprafata 75mp, 2 balcoane, decomandat, situat la etajul 2, intru-un bloc reabilitat, situat in zona Piata Alba Iulia,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:30
...
650 €

mobilat/ utilat complet, decomandat, etaj 4/8, bucatarie mare, patrata, 2 gr sanitare, vedere mixta,disponibil imediat.

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 21 Feb 13:26
...
480 €

centrala la 3 minute de Carrfour Chitila si de Colosseum Park, complex rezidential de lux, 3 camere decomandate toate imbunatatirile centrala, mobilat si utilat lux, parcare subterana, totul nou

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:48
...
650 €

Particular, bloc p+4 din '98, recent anvelopat primarie fonduri europene, scara renovata incl pardoseala, camere video, curte spate, parcare et. 4/4, 80mp, 2 balcoane, 2 dormitoare, dressing separat,...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 01:30
...
750 €

Metrou Piata Muncii, an constructie 1990, 3 camere, et. 4/9, decomandat, 3 balcoane inchise, 2 bai, reabilitat termic, renovat, mobilat, utilat, Centrala Termica, vedere mixta

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:00
...
950 €

str. Ardeleni, etaj 5/6, cf.1 dec., 86 mp, bloc 2008 prevazut cu lift, centrala termica, 2 bai, balcon spatios, bucatarie inchisa, mobilat, utilat, masina de spalat rufe cu uscator, imb., g, f, p, t,...

Suprafata 86 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:04
...
599 €

Inchiriere apartament 3 camere Nerva Traian, Bucuresti Va propunem spre inchiriere un apartament cu 3 camere, decomandat tip hol H, situat in cartierul Nerva Traian, pe strada Panait Cerna, intr-un imobil...

Suprafata 73 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 10 Feb 08:01
...
600 €

ap. 3 camere, decomandat, complet mobilat si utilat, et. 2/3, bloc 2020, centrala proprie. Agentia ABB United Tineretului,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 05 Feb 11:17
...
550 €

AXA REAL imobiliare va propune spre inchiriere un apartament situat la cateva mininute distanta de statia de Metrou Titan. Apartamentul este la prima inchiriere, a fost renevat recent, este liber si...

Suprafata 69 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 7 min.
Bucuresti, 19 Feb 12:11
...
600 €

6/8, cf. 1 sporit, dec., 80 mp, 2 bai, vedere mixta, hol H, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, liber, zugravit recent, usi interioare noi, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:12
...
2.000 RON

10/10+ et.tehnic, cf1, dec,75mp,2bai, vedere mixta, laterala+spate, balcon spatios,bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, luminos, contorizat, g+f+p+t+um, 2 aer condit,liber, ctr. Anaf,av....

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:06
...
500 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in zona Drumul Sarii- Sebastian- Lidl. Apartamentul este la P/4, decomandat, 80 mp, mobilat si utilat complet cum se vede...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 13 Feb 16:10
...
550 €

parter/8, decomandat, 2 bai, 3 x AC Gree, nemobilat, ideal firma, pentru locuinta se mobileaza bucataria, reabilitat termic,

Suprafata 78 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 12 min.
Bucuresti, 20 Feb 22:36
...
550 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere localizat in imobilul cu Magazinul BUCUR OBOR langa intrarea la METROU situat la etajul 4/10 cu o compartimentare decomandata in suprafata de 75...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:12
...
399 €

inchiriez apartament 3 camere, Drumul Taberei, Bld. Timisora 79, la 5 min. metrou Valea Ialomitei, decomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj 4/4, complet mobilat si utilat modern, bloc reabilitat termic,

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 20 Feb 13:45
...
1.000 €

Gold MCB Imobiliare va propune spre inchiriere un apartament format din trei camere situat intr-un imobil cu regim de inaltime P+6 niveluri.Apartamentul pozitionat la etajul 2 cu o terasa generoasa ,este...

Suprafata 86 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Feb 14:25
...
850 €

Piata Muncii, Decebal, Global City Residence 2018, paza, centrala proprie, ac. Inchiriez apartament 3 camere dec., 2 bai, 90 mp utili, cu balcon, et. 1/8, mobilat, utilat, loc parcare subteran, sala fitness

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:09
...
2.300 €

sos. Panduri, apartament 3 camere confort 1 decomandat, etaj 2/10, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat complet. Conditii inchiriere: 1 luna avans plus 1 luna garantie plus 50% din prima luna de chirie...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Jan 08:10
...
700 €

Alexandru Bugheanu ^ Global Home Romania ^ Agentie Imobiliara ofera spre inchiriere: Apartament 3 camere situat in zona Parcul Circului, la 10 minute de metrou Stefan Cel Mare, zona linistita, rezidentiala....

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:20
...
675 €

Un apartament primitor in inima Bucurestiului! Afla mai multe despre acest loc minunat de inchiriat: Locatie de prestigiu: Situat in zona bulevardului Unirii, pe strada Octavian Goga, in celebrul Bloc...

Suprafata 88 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 14 Feb 08:05
...
500 €

Agentia Confort Casa, zona Mosilor, cladire de birouri, bloc 2005, 3 cam. nemobilat, neutilat, centrala proprie, 3 ap. AC, parchet, termopane, 69 mp, decomandat, spatiu destinat pt. birouri, et. 1/3,

Suprafata 70 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 20 Feb 18:41
...
1.200 €

Apartament de lux et, 2, mobilat lux supr 93 mp

Suprafata 93 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Feb 09:55
...
620 €

de inchiriat apartament 3 camere decomandat, 1 loc parcare, suprafata totala 76 mp (70 mp utili + 6 mp terasa), bloc 2018, et 4/4, lift, 2 grupuri sanitare,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 11:23
...
475 €

K Imobiliare propune 3 camere, decomandat, et. 8/10, renovat, mobilat si utilat complet, aflat la 100 m de metrou Lujerului, in randul 2 de blocuri (fara zgomotul starzii). Loc de parcare. Contract ANAF,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 19 Feb 09:55
...
470 €

7/9, decomandat, 2 wc, mobilat utilat complet, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metallica, aer conditionat, loc parcare ADP, contract ANAF, liber,

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:11
...
850 €

Zona Centrala Localizare: Strada General Nicolae Dona nr. 2, in apropiere de Ambasada Macedoniei, intr-o zona cu paza 24/7. Caracteristici generale: Suprafata totala: 90 mp. Etajul 2 din 3 Decomandat

Suprafata 89 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 31 Jan 13:20
...
360 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere, etaj 6/8, decpmandat, 65 mp, 1 gr sanitar, mobilat clasic, utilat, intrare/vedere stradala. Termen minim de inchiriere 12 luni, avans 1+1 garantie....

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 07 Feb 10:08
...
700 €

K Imobiliare propune in bloc reabilitat, etaj 4, suprafata 80 mp, apartament 3 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare, semimobilat. Se poate inchiria pentru locuit sau firma,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 8 min.
Bucuresti, 21 Feb 07:27
...
1.000 €

Piata Alba Iulia, bd Unirii, Centrala Proprie, AC, Masina Spalat Vase, Loc Parcare, ctr ANAF. Inchiriez apartament 3 camere lux 90 mp, 2 balcoane, Bloc 2003, Geamuri Tripan, et 5/10, Mobilat Utilat Complet

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:30
...
400 €

Giurgiului Pta Progresul 3 camere cf.1 decom, mobilata, utilata, centrala proprie, plata lunar si o luna garantie,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:17
...
475 €

particular, etaj 1/8, 75 mp, mobilat si utilat ultramodern, finisaje lux, confort 1, decomandat, termopan, gresie, faianta, parchet, usi din lemn, hota, aragaz inox, tv, masina de spalat, aer conditionat

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 11:40
...
599 €

Inchiriez apartament de 3 camere proaspat renovat, suprafata 78 mp, Calea 13 Septembrie, mobilat si utilat complet, centrala proprie, 2 bai, prima inchiriere, an 1990, etaj 8/8, pret negociabil.

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 17 Feb 17:15
...
660 €

4 camere et. 5, confort 1, renovat, mobilat, bucatarie mobilata, plita, cuptor electric, masina de vase, dresinguri, centrala termica proprie, jacuzzi, dormitor, frigider noi, lift, loc parcare Adp,

Suprafata 89 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 15 Feb 14:44
...
800 €

Piata Alba Iulia, duplex vedere bulevardul Unirii, mobilat, utilat complet, aer conditionat, adiacent Decebal, Mall Vitan, Burebista

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 20 Feb 08:01
...
599 €

Inchiriez apartament 3 camere zona Vitan-Dristor, Str. Muresana, renovat, bloc reabilitat termic, la 10 minute metrou Mihai Bravu-Dristor, decomandat, suprafata aprox. 78 m2, etaj 2/4,

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 19 Feb 19:45
...
448 €

Oferim spre inchiriere un apartement deosebit in zona Rahova- Liberty Center, pe str. Nasaud, decomandat, suprafata 70mp, etaj 3/8, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat...

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
...
425 €

Agentie imobiliara va oferim spre inchiriere, apartament compus din 3 camere, decomandat,2 grupuri sanitare, mobilat si utilat, situat la et.1/9,al unui bloc construit in 1985, la 7 minute de metrou

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Feb 13:16
...
460 €

13 Septembrie - intersectie Drumul Sarii, 3 camere decomandate, 6/8, 2 balcoane, 2 bai, mobilate si utilate complet, termopan, parchet, gresie, faianta, loc parcare, liber, contract Anaf, 1+1 garantie

Suprafata 82 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:36
...
400 €

Magheru, mobilat complet, utilat, aer conditionat, decomandat, pozitie deosebita, adiacent Calea Victoriei, Universitate, metrou Piata Romana

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 17 Feb 19:14
...
1.000 €

Vectorial Broker va prezinta spre inchiriere un apartament de lux de cea mai inalta calitate si dotari, de 3 camere in zona Unirii, reper rond Alba Iulia, confort 1 decomandat, avand suprafata de 83 mp,...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Feb 13:27
...
450 €

450 euro chirie. Aparatorii Patriei, 3 camere la curte, langa Auto Nestin, 450 euro, chirie, telefon

Suprafata 100 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 12:05
...
650 €

Rond Baba Novac, 5 min metrou Dristor. Inchiriez apartament 3 camere Decomandat cu 2 bai, Refacut Total de la Placa in August 2023, Bloc 1992, Traian Popovici, et 1/8, mobilat, utilat, ctr. Anaf in Lei

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:18
...
550 €

Particular inchiriez apartament 3 camere utila, mobilat, renovat, in apropere scoli, Geadinite, magazine, etc.et.2 din 10 utilat si mobilat

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:10
...
1.400 €

imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,

Suprafata 135 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 16:29
...
420 €

ap. 3 cam, cf. 1, dec., et. 4, 67 mp, 2 bai, 2 balcoane, complet mobilat si utilat, 2 ac, renovat, PVC, frigider, microunde si centrala gaz noi, dressing hol, 20 min Piata Unirii cu 32, usor neg.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Feb 08:54
...
600 €

apartament cu 3 camere de inchiriat situat pe Sos. Oltenitei in superbul Complex Rezidential Jupiter la etajul 9/12, langa Sun Plaza si Parcul Tineretului, mobilat, utilat, loc de parcare,

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 07 Feb 12:05
...
850 €

Locuinta luminoasa cu acces la piscina si parcare rezervata, in apropiere de Pipera

Suprafata 114 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 20 Feb 12:05
...
650 €

Inchiriez apartament 3 camere in vila Vitan Mall, 106 mp, plus spatiu depozitare 40 mp,

Suprafata 146 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 11 min.
Bucuresti, 19 Feb 09:13
...
420 €

semistradal, 2/8, cf. 1, dec., 2 bai cu geam de aerisire, 2 balcoane, randul 2, bloc reabilitat termic, nemobilat, bucataria mobilata si utilata, liber, contorizat, usi int noi, g, f, p, t, usa metalica,...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:06
...
549 €

inchiriez apartament de 3 camere proaspat renovat, cu o suprafata utila de 66 mp, pe Calea 13 Septembrie, mobilat si utilat, cu centrala proprie, etaj 4/8, an 1990, prima inchiriere dupa renovare,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 19 Feb 09:15
...
850 €

3 min. Metrou Dristor, New Town Residence 2012, paza 24/24. Inchiriez 3 camere 108 mp, dec., terasa, 2 bai, 2 debarale depozitare, centrala proprie, 3 AC, TV Smart, sauna, sala, loc parcare subteran,...

Suprafata 108 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:33
...
650 €

K Imobiliare propune spre inchiriere in imobil nou , apartament 3 camere, etaj 2 bloc cu lift, mobilat si utilat complet totul nou, centrala propie si loc de parcare.

Suprafata 100 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Feb 09:55
Articole recomandate
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 4.808
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.144
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 54.423