Inchirieri apartamente 3 camere decomandate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 134 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Tip: decomandat
  Salveaza cautarea
Unirii
500 €

Ap 3 camere decomandat, spations, utilat, centrala si aer cond, vedere ambele parti, etaj 1,intre bdul Unirii si Casa de Pensii. Foarte aproape...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 3, 14 ian, 19:05
Pipera, Onix Park
740 €

inchiriere apartament lux 3 camere Pipera, Onix Park,

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 17:50
Inchiriere Ap 3 camere ultracentral Magheru
570 €

Apartamentul de 3 camere este situat in Blocul Scala (Bd Magheru) Constructie: 1983. Etaj:6 din 10. Suprafata utila: 95 mp. Confort: lux. Blocul a...

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 14 ian, 12:55
Iancului
1.800 Lei

apartament de inchiriat zona Iancului,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 21:35
Domenii, Kiseleff, Aviator Popisteanu 32
+ Schita
1.000 €

etaj 1 vila, superb amenajat, 2 dormitoare, 1 living, 1 dinning, 2 bai, bucatarie, 5 min. Metrou sau Piata Presei, 10 min. Piata Victoriei. Liber,...

 • 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 1, ieri, 23:30
Floreasca, Barbu Vacarescu langa hotel Caro
550 €

cu toate utilitatile si aparatura noua, bloc construit 2016, proprietar,

 • 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:25
Zona Piata Sudului, Cartier Berceni
+ Schita
490 €

Direct proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere, 74mp utili, situat stradal, in Berceni, la 10 minute de metrou Piata Sudului si la 3 minute...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, ieri, 22:05
Uverturii, 3 camere decomandat renovat negociabil
400 €

Inchiriez apartament 3 camere decomandat zona Uverturii - Gorjului.Situat la etajul 4 din 4, proaspat renovat si utilat complet pe strada Intrarea...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 6, 18 ian, 14:05
Unirii Bulevard, Piata Alba Iulia, Decebal
700 €

Apartamentul de 3 camere este complet renovat si este localizat pe bulevardul Unirii cu vedere stradala, la etajul 2/7. Are doua bai, 2 dormitoare...

 • 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 14:20
Aviatiei, Cartierul Francez
700 €

Herastrau, bd. N. Caranfil, bloc numai de birouri, constructie 2010, etaj 3/4, finisat lux, ideal birouri ;

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 17 ian, 10:05
Titan, Salajan
370 €

urgent inchiriez apartament confortabil, mobilier nou, aparatura electrocasnica noua, se accepta persoane salariate sau studenti cu posibilitate de...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 3, 10 ian, 10:51
Colentina Rau, Mc Donalds, Mr.Bacila
300 €

Parc Plumbuita 8/8, terasa ok, cf 1, dec, 72 mp 2 bai, curat, mobilat partial, utilat partial, luminos, orientat pe Sud, gresie, faianta, parchet,...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, ieri, 14:39
Unirii
625 €

Piata Unirii , Optinova, apt. trei camere decomandate, stradal renovat recent modern, 625/lunar, particular.

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 4, ieri, 21:15
Pantilimon
450 €

inchiriez ap. 3 cam., et. 3/8, decomandat, mobilat si utilat complet, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, foarte curata, doua bai, balcon...

 • 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:40
Piata Sudului, Aparatorii Patriei, Berceni Sector
400 €

Apartament cu 3 camere, luminos, open space mansarada duplex, etaj 5 si 6, cu loc de parcare, centrala proprie, aer conditionat, internet, cablu...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 4, ieri, 16:25
Bucurestii Noi, Chitila, apartament 3 cam. la curte, + terasa
500 €

Va propun spre inchiriere, un frumos si generos apartament cu 3 camere, la curte, in Bucurestii Noi in spatele parcului Bazilescu, pe str....

 • 94 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 27 dec, 23:00
Tineretului
350 €

Metrou Eroii Revolutiei, bloc 1992, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Oltenitei, Brancoveanu,...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:18
Calarasilor
430 €

Biserica Delea Veche, ctie 1990, stradal, cf1, decomandat, 2/9, balcon, 84mp, living 22mp, 2gr. sanitare, renovat se poate locui, metrou 5-6...

 • 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 18:05
Tineretului, Vacaresti
500 €

bloc 2009, Pajistei-Rezidence, langa The Park, confort 1 sporit, etaj 1/6, mobilat si utilat modern, 2 grupuri sanitare, liber, apropiere Mall Sun...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 17 ian, 11:44
Piata Romana, bloc Mc Donald's
500 €

constructie 1984, apartament cu sau fara mobilier, cu 3 camere decomandate, bucatarie, 2 gr. sanitare si 3 balcoane, etaj 10/10, pentru locuinta,...

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
Parcul Sebastian
500 €

Nicolae Popovici, confort 1 decomandat, mobilat complet si utilat, situat la etajul 6/8, finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan,...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 19 ian, 14:15
Obor Colentina, Doamna Ghica
300 €

vis-a-vis, Parc BCR, 4/10, dec, nemobilat neutilat, 3 balcoane zugravit recent, bloc reabilitat termic, termopan, parchet, usa metalica, geam baie,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 2, ieri, 14:19
Baneasa Sector 1
480 €

Proprietar, apartment 3 camere in vila, constructie finalizata in 2010, renovat recent, termopane, gresie, parchet, usa metal, izolatie, apometre,...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 1, 16 ian, 21:55
Mosilor
500 €

apartament 3 camere, Cal Mosilor, central, ideal pentru birou/cabinet etc. Inchiriere pe termen lung. Etaj 2/10, disponibil imediat,

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 19 ian, 13:50
Fundeni spital ap. 3 cam. lux, curte
500 €

3 loc parcare Fundeni, Spital, apartament 3 camere, curte proprie, centrala proprie, g, f, p, t, um, isn, ien, decomandat, 2 grupuri sanitare,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 dec, 07:50
Drumul Taberei, Romancierilor
299 €

Drumul Taberei ap. 3 cam, mobilat cu mobila stilata si utilat, frigider, masina de spalat, aragaz, termopan, usa metalica, balcon, clienti seriosi,...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:09
Berceni, Piata Sudului, Brancoveanu, Huedin
350 €

bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, parchet, AC, mobilat si utilat modern, acces imediat la mijloace de transport,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:20
Dorobanti
1.100 €

apartament de lux de inchiriat 3 camere, zona Dorobanti Mario Plaza 90 mp utili, bloc an 2000, etaj 1/4, doar sedii birouri, ac, parchet, balcon,...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 14 min.
Sector 1, 17 ian, 12:10
Tineretului
449 €

5/7, stradal, vedere parc, 5 min metrou, liber, mobilat utilat complet, se poate viziona oricand, ocazie,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 19 ian, 09:30
Calea Vacaresti, 10 minute metrou
325 €

parc, etajul 1, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, masina spalat, frigider, termen lung,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 10:53
Piata 1 Mai, Clucerului
550 €

ap. 3 camere confort 1 decomandat, etaj 5/8, mobilat, utilat, renovat proaspat, parchet, gresie, faianta, termopan, AC, bloc reabilitat termic,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 17 ian, 17:47
13 Septembrie, Bd. Tudor Vladimirescu
350 €

Apartament 3 Camere In Vila 13 Septembrie- Bd. Tudor Vladimirescu. Localizare excelenta ! SU-72 mp, et. 1, vila, decomandat, centrala proprie,...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 18 ian, 18:42
Militari Pacii
350 €

Militari Pacii cf.1,decomandat,et.5/10, termopan,usa metalica, mobilat complet, recent zugravit, doua grupuri sanitare, masina de...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 15:54
Lacul Tei, Facultatea de Constructii
300 €

stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, renovat, mobilat, masina spalat, aer conditionat, liber,

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 08:39
Pache Protopopescu
550 €

K Imobiliare propune in bloc deosebit, etaj 1, apartament 3 camere decomandat, suprafata 85 mp, renovat recent, mobilat si utilat complet, centrala...

 • 1.978 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 10 ian, 09:01
Vitan Residence 2, metrou Mihai Bravu, apartament de lux
900 €

Iti doresti sa locuiesti intr-un apartament modern si spatios? Iti prezin mai jos un apartament deosebit, situat in complexul Vitan Residence 2....

 • 110 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 13 ian, 09:35
Obor, sos. Colentina, complex Rosegarden
450 €

metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 10min. in planul 2, bloc nou 2010, 2/9 paza BGS 24/24, un loc de parcare, mobilat, utilat, 2...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:53
Piata Alba Iulia
500 €

ap.3 camere situat in zona Piata Alba Iulia, bdul. Burebista nr.4, nemobilat, decomamdat, et.2/8,ideal firma, birou, pret 500 euro +1 luna...

 • 79 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 3, 17 ian, 13:45
Raul Doamnei Gura de metrou
+ Schita
399 €

Ap 3 cam, et4, lift, mobilat. Hol, dormitor mobilat pt copil, dormitor, baie, balcon si camara. In spatele blocului se regasesc scoala, gradinita,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, 15 ian, 22:00
Sebastian, Dumbrava Noua
330 €

3 camere, 3/8, 70mp, Dumbrava Noua, mobilat, utilat, centrala termica, balcon, doua dormitoare, 2 balcoane

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:25
Titan - Aleea Stanila
+ Schita
300 €

Titan, et 3 , mobilat nou, canapea extensibila, dressing, bucatarie mobilier nou, echipata complet. Bloc curat, zona linistita, Liber, disponibil...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, 18 ian, 22:01
Obor, Colentina stradal, langa complex RoseGarden
330 €

Colentina stradal, Metroul Obor la 10 min. Dna Ghica, langa parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic, dec, 2/10, imb. G, f, p, UM, mobilat...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:51
Bucurestii Noi, Damaroaia
525 €

ap 3 cam decomandat situat in vila la et.1. Finisat modern: gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, a.c., loc parcare, curte...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 17 ian, 10:40
Drumul Taberei, Romancierilor
400 €

de inchiriat apartament 3 camere, mobilat si utilat, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane integral, apometre, aparat aer conditionat. Se...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 09:10
Goga, centrala proprie si parcare, Unirii
575 €

mobilat complet, etaj 4, vedere mixta, centrala apartament, parcare, 2 bai, termen lung, contract, seriozitate, agentie/chei,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 06:50
Drumul Taberei
400 €

apartament cu 3 camere pe bulevardul Timisoara, intre Plaza si AFI. Apartamentul este mobilat si utilat.

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 11:15
Aviatorilor, apartament inchiriere 3 camere
530 €

Aviatorilor - Piata Charles de Gaulle la 2 min de metrou si parcul Herastrau, apartament in imobil 2000, situat la mansarda/P+5+mansarda, suprafata...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 14 ian, 09:05
1 Mai, Ion Mihalache
+ Schita
520 €

apartament curat, varuit in 2019, mobilat si utilat modern, ac in 3 camere, complet utilat si mobilat, et. 8/10, lift imbunatatit, langa Piata 1...

 • 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 1, 17 ian, 12:35
Militari, Apusului, Roz Cafe
310 €

cf. 1 decomandat, etaj 4/4 renovat recent, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, obloane 2 gr. sanitare, 2 balcoane mobilat utilat nou...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 19 ian, 13:53
Ion Mihalache, Domenii
600 €

zona exclusivista, ap. decomandat in vila, et. 1/3, mobilat, utilat, centrala, recent renovat, plata 1+1 garantie.

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 1, 17 ian, 18:25
Berceni
320 €

inchiriez apartament 3 camere decomandat si spatios, zona extraordinara Berceni. Vedere spate parc, vedere fata Scoala 108. Zona verde cu parcuri,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 4, 16 ian, 12:00
13 Septembrie, Drumul Sarii
410 €

3 camere decomadate, bloc nou, etaj 2, mobilat, utilat, foarte linistit, curat, renovat, luminos, liber imediat,

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 ian, 13:36
Baneasa
1.000 €

imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se...

 • 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56
Universitate, Bratianu
400 €

Centrul Vechi 3 camere, vis-a-vis de spitalul Coltea, et. 3/5, decomandat, mobilat, utilat, curat, proaspat zugravit, pretabil familie, studenti,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 12:57
Calea Vacaresti, Sun Plaza, parcul Lumea Copiilor
325 €

chiar la intrarea in parcul Vacaresti si parcul Tineretului, 4-5 minute mall, 2 gr. sanitare, liber, termen lung.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:19
Grozavesti Politehnica prima inchiriere
+ Schita
700 €

buna ziua, va oferim spre inchiriere un inedit apartament de 59 mp, decomandat, cu o vedere superba catre parcul Politehnica, este situat la etajul...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 18 ian, 10:48
13 Septembrie
400 €

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 2 TV, aer conditionat, combina...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 17:20