Inchirieri apartamente 3 camere cu loc parcare Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 52 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Loc parcare: da
  Salveaza cautarea
Pipera, vis a vis Scoala Americana
1.000 €

apartament spatios, modern compartimentat, mobilat si utilat cu gust, ce confera un confort sporit, vedere de vis, loc de joaca pentru copii...

 • 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, 11 ian, 17:35
Herastrau - Soseaua Nordului stradal
1.100 €

Agentie imobiliara - 4/5 - parcare subsol, imobil 2009, stradal, vedere spatele blocului - liniste, verdeata, ferit de zgomotul stradal, terasa cu...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 09 ian, 12:30
Baneasa
1.000 €

imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se...

 • 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:27
Zona Piata Sudului, Cartier Berceni
+ Schita
490 €

Direct proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere, 74mp utili, situat stradal, in Berceni, la 10 minute de metrou Piata Sudului si la 3 minute...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, ieri, 22:05
Calea Calarasi
700 €

inchiriez apartament lux zona Calea Calarasi, 3 camere 92 mp plus balcon inchis 10 mp, et 2, 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie, mobilat si utilat...

 • 102 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, azi, 15:30
Herastrau, zona de Nord langa parcul Herastrau
1.000 €

inchiriez apartament in zona de Nord a Capitalei, 3 camere, 92mp, et.2, 2 dormitoare, bucatarie deschisa, 2 balcoane, 2 bai, mobilat si utilat...

 • 92 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 15:45
Unirii
625 €

Piata Unirii , Optinova, apt. trei camere decomandate, stradal renovat recent modern, 625/lunar, particular.

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 4, ieri, 21:15
Obor, sos. Colentina, complex Rosegarden
450 €

metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 10min. in planul 2, bloc nou 2010, 2/9 paza BGS 24/24, un loc de parcare, mobilat, utilat, 2...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 10:53
Goga, centrala proprie si parcare, Unirii
575 €

mobilat complet, etaj 4, vedere mixta, centrala apartament, parcare, 2 bai, termen lung, contract, seriozitate, agentie/chei,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 09:11
Baneasa, renovat, mobilat si utilat, pret excelent
550 €

etaj 1/3, living de 20 mp, bucatarie de 16 mp, dormitor matrimonial de 20 mp, dormitor 12 mp, centrala termica, aer conditionat, baie cu geam cu...

 • 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 12:45
Barbu Vacarescu, ap. in vila bifamiliala, singur pe nivel, curte, parcare
1.010 €

Va prezentam o proprietate deosebita, atat prin calitatea amenajarii, cat si prin localizarea ei: apartamentul este singur pe nivel la etajul 1 al...

 • 98 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, 10 ian, 18:30
Crangasi, Calea Giulesti, Podul Grant, Rapid
400 €

apartament 3 camere Crangasi, Calea Giulesti, stadionul Rapid si Mega Image, etajul 3/7, bloc 1968, S=85 mp, confort 1 semidecomandat, cu multiple...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, ieri, 12:00
Piata Sudului, Aparatorii Patriei, Berceni Sector
400 €

Apartament cu 3 camere, luminos, open space mansarada duplex, etaj 5 si 6, cu loc de parcare, centrala proprie, aer conditionat, internet, cablu...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 4, azi, 16:25
13 Septembrie, Bd. Tudor Vladimirescu
350 €

Apartament 3 Camere In Vila 13 Septembrie- Bd. Tudor Vladimirescu. Localizare excelenta ! SU-72 mp, et. 1, vila, decomandat, centrala proprie,...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 18 ian, 18:42
Grozavesti Politehnica prima inchiriere
+ Schita
700 €

buna ziua, va oferim spre inchiriere un inedit apartament de 59 mp, decomandat, cu o vedere superba catre parcul Politehnica, este situat la etajul...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:14
Berceni, Oltenitei, Stadion, Romprim
430 €

mobilat nou, prima inchiriere, loc de parcare, etaj 8/8, aer conditionat, 2 lifturi, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 19 ian, 20:00
Bucurestii Noi, Damaroaia
525 €

ap 3 cam decomandat situat in vila la et.1. Finisat modern: gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, a.c., loc parcare, curte...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 17 ian, 10:40
Tineretului
449 €

5/7, stradal, vedere parc, 5 min metrou, liber, mobilat utilat complet, se poate viziona oricand, ocazie,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 19 ian, 09:30
Tineretului, Vacaresti
500 €

bloc 2009, Pajistei-Rezidence, langa The Park, confort 1 sporit, etaj 1/6, mobilat si utilat modern, 2 grupuri sanitare, liber, apropiere Mall Sun...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 17 ian, 11:44
13 Septembrie
400 €

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 2 TV, aer conditionat, combina...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 17:20
Calarasilor
430 €

Biserica Delea Veche, ctie 1990, stradal, cf1, decomandat, 2/9, balcon, 84mp, living 22mp, 2gr. sanitare, renovat se poate locui, metrou 5-6...

 • 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 18:05
Floreasca
1.050 €

Ap.3 camere complex rezidntial Floreasca Residence, mobilat si utilat complet, totul nou fiind la prima inchiriere. Vedere superba la lac, parc...

 • 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:45
Obor, Colentina stradal, langa complex RoseGarden
330 €

Colentina stradal, Metroul Obor la 10 min. Dna Ghica, langa parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic, dec, 2/10, imb. G, f, p, UM, mobilat...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 10:51
Titan, Salajan
370 €

urgent inchiriez apartament confortabil, mobilier nou, aparatura electrocasnica noua, se accepta persoane salariate sau studenti cu posibilitate de...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 3, 10 ian, 10:51
Fundeni spital ap. 3 cam. lux, curte
500 €

3 loc parcare Fundeni, Spital, apartament 3 camere, curte proprie, centrala proprie, g, f, p, t, um, isn, ien, decomandat, 2 grupuri sanitare,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 dec, 07:50
Militari Sector 6 direct proprietar
500 €

Inchiriez apartament 3 camere decomandat nou, pe termen sau foarte lung, cu loc de parcare, pretabil persoana juridica nemobilat si ne utilat

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 6, 19 ian, 09:34
Tineretului, Tohani
449 €

loc parcare ADP, 3 cam., etaj 7/10, un grup sanitar, mobilat, amenajat, liber de persoane, contract Anaf,

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 4, 17 ian, 10:08
Titan, la 5 min. de metrou Titan
1.800 Lei

particular, etaj 6/ 7, 2 grupuri sanitare, mobilat, frigider, aragaz, masina de spalat, balcon, cu loc de parcare, liber, pret negociabil

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 3, 19 ian, 15:10
Baneasa, Felicity Residence, Drumul Opalului 1-43
525 €

inchiriez apartament lux 3 camere zona padurea Baneasa, Felicity Residence, str. Opalului 1-43, bloc 2010, decomandat, suprafata utila 95 mp,...

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 18 ian, 11:14
Parcul Carol, ISG Residence III, loc parcare
600 €

Imobiliare Solutions Group va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, cu o suprafata utila de 72 mp, situat la etajul 8/9,...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 17:55
Vitan, Confort Park, Rin Grand Hotel
420 €

sos. Vitan Barzesti, Complex Confort Park, 5/11, renovat recent,3 camere mobilate si utilate, vedere la parc, loc de parcare privat, contract ANAF,...

 • 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 17 ian, 10:36
Drumul Taberei, 5 minute metrou Valea Ialomitei
590 €

3 camere + parcare, 102 mp, etaj 4 din 7, finisaje de calitate, centrala proprie, utilitati individuale, liber, mutare imediat. Pret: 590 euro, se...

 • 102 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 12:35
Dorobanti TVR
+ Schita
1.250 €

3 cam decomandat, 2 gr sanitare; 100mp; 2/3; a/c+centrala apartament, parchet, gresie, termopan; garaj individual, boxa, loc parcare curte;...

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 17 ian, 12:27
Calea Vacaresti, Sun Plaza
1.300 €

etajul 10/12 intr-un bloc construit in anul 2017, confort 1, cu o suprafata utila de 90mp + 1 balcon de 4,5 mp + terasa de 70 mp, centrala termica...

 • 161 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 18 ian, 09:10
Vitan- Dristor- InCIty Residence Apartament 3 camere
1.199 €

Top Home Advisors va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, situat la etajul 13/17, intr-un imobil construit in anul 2017....

 • 112 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 11 ian, 10:21
Sebastian, decomandat, loc de parcare, contract
430 €

3 camere, mobilat si utilat complet si modern, cu imbunatatiri, g,f, p,t, usa metalica , aer conditionat, etj 8/8, bloc reabilitat termic cu terasa...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 18 ian, 13:48
Berceni
350 €

inchiriez apartament 3 camere zona Berceni

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 18 ian, 14:58
Lujerului- Militari, decomandat, loc de parcare
350 €

Apartament 3 camere, decomandat,mobilat si utilat complet, cu imbunatatiri, g,f,p,t , usa metalica , aer conditionat, tv, etj 3/4,10min distanta...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 6, 18 ian, 15:06
Brancoveanu, Berceni
350 €

3 cam. p/4, 2 gr. sanitare, apropiere scoala, centre comerciale, metrou, loc parcare, avans 1+1,

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 18 ian, 17:09
Grozavesti, Politehnica, sector 6
700 €

Va oferim spre inchiriere un apartament de 3 camere, situat in zona Grozavesti, in vecinatatea parcului Politehnica, complex Novum la 5 minute de...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:14
Titan, zona Piata Minis
450 €

inchiriere apartament 3 camere, zona piata Minis, etaj 3/4, mobilat, utilat, ac, parcare, ofera confort oricarei familii,

 • 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 18:39
Berceni, Brancoveanu, Izvoare
350 €

bloc 4 etaje, decomandat, renovat, termopan, centrala proprie, 2 AC, gresie, faianta, parchet, acces imediat la mijloace de transport, liber,

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 20 ian, 12:20
Baba Novac, stradal, 500 metri metrou Dristor
350 €

ocazie, 5 min. parc, zugravit nou, prima inchiriere, clasic modern, conditii bune, curat, mobilat si utilat complet, bloc izolat termic, et. 4/4,...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, 20 ian, 09:35
Alba Iulia rond, Unirii
+ Schita
 

vedere si intrare bd., etaj 2/9, renovat, modern, pentru locuit super finisat, proprietar, exclus intermediari

 • 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 20 ian, 11:05
Militari, Lujerului, Cora, 3/10, cf1,sd, 100mp
400 €

centrala Militari-Lujerului, Cora, et 3/10,cf1, sd,100 mp, bloc reabilitat,an 1978, cu 2 grupuri sanitare, si 2 balcoane, renovat,modern, centrala...

 • 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, azi, 08:55
Grozavesti Orhideea, apartament 3 camere bloc 2019
700 €

Grozavesti Ansamblul Cotroceni Smart Residence, apartament spatios, la prima inchiriere, etajul 8/12, mobilat si utilat complet, disponibil...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 1, 20 ian, 15:04
Unirii, Nerva Traian, Octavian Goga
500 €

etaj 4/8, decomandat, mobilat modern, utilat complet, centrala proprie de apartament, aer conditionat, masina de spalat vase, masina de spalat...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 3, 20 ian, 16:25
Obor,metrou
400 €

confort 1, mobilat modern, utilat, etaj 1, stradal, scara curata, mijloace de transport 101, 330, 335, 21, 66, metrou 2 minute, parc, piata, termen...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:36
Trei camere cu tereasa si gradina proprie !
600 €

Pe o straduta retrasa de la bulevardele mari, in complexul proxemitatea strazilor Jandarmeriei si Gheorghe Ionescu Sisesti, este disponibil spre...

 • 80 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 17 ian, 21:09
Trei camere cu tereasa si gradina proprie
650 €

Pe o straduta retrasa de la bulevardele mari, in complexul proxemitatea strazilor Jandarmeriei si Gheorghe Ionescu Sisesti, este disponibil spre...

 • 80 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 17 ian, 13:57
Primaverii - vis-a-vis parc Aviator Marasoiu
850 €

3 camere in vila, et 1, centrala proprie, combina frigorifica, masina spalat vase, aragaz, masina spalat rufe, 2AC, termopan, g, f, p, terasa,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 1, ieri, 17:50
Militari, Veteranilor
330 €

70 mp, centrala, 2 bai, loc de parcare, aer conditionat, masina spalat, frigider, aragaz, hota, tv, mobilat si utilat complet. 1 luna+1 garantie....

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 21:00