Inchirieri apartamente 2 camere renovate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 149 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Renovat: da
  Salveaza cautarea
13 Septembrie
500 €

13 Septembrie, Marriott, bloc reabilitat, 3/8, 3 balcoane, stradal, decomandat, renovat recent, mobilat si utilat. Pretabil 1 sau 2 persoane. Cu...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 25 ian, 12:00
Tineretului
450 €

Calea Vacaresti, bloc 1992, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Palatul Copiilor, Timpuri Noi, Sun Plaza, 10 minute metrou...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 26 ian, 20:47
Stefan cel Mare - Stadion Dinamo
1.500 Lei

Inchiriem 2 camere, conf.1, et.4, utilat, nemobilat, renovat

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 2, 25 ian, 14:16
Cora Alexandriei, Rahova
250 €

Inchiriez apartament pe termen lung, de preferinta angajati din Ministerul Justitiei, cadre militare sau cadre medicale. Zona super-linistita,...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 01:15
Unirii Fantani
750 €

Apartament 2 camere zona fantani mobilat foarte modern, finisaje lux, mobila noua, utilat aparatura moderna, tv Sony smart android, ac smart...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 4, ieri, 19:00
Avrig, Mihai Bravu, Parc, zona verde mirifica
+ Schita
395 €

PS2.RO. In zona verde mirifica, Avrig, Mihai Bravu, Parcul Primariei sectorului 2 Buc., proprietar inchiriez apartament 2 camere. La 5 minute...

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 20:15
1 Mai, chiar langa metrou 1 Mai ocazie
223 €

metrou, situat Calea Grivitei stradal inters.cu Ion Mihalache langa metrou 1Mai (1minute metrou), toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet,...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 1, ieri, 17:13
Titan, metrou Titan, parc IOR, inchiriere 2 camere
350 €

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Titan - Metrou Titan, Etaj 7/10, mobilat si utilat complet, gresie, faianta,...

 • 55 mp
 • 6 min.
Bucuresti, 24 ian, 13:20
Vatra Luminoasa, Piata Muncii, bun de locuit
340 €

apartment situat la intesectia str. Vatra Luminoasa cu M Bravu, et. 3/7, 5 min. de metrou Iancului, 7 min. de Mega Mall, renovat, liber, statia...

 • 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 2, ieri, 23:55
Unirii metrou Timpuri Noi, 2 camere renovate
350 €

va oferim un apartament 2 camere confort 1, renovat nou, mobila moderna, utilat complet (aragaz, tv, frigider, masina de spalat, aer con), cu...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 3, 20 ian, 08:01
Piata Muncii, Mihai Bravu, Decebal, proprietar
475 €

particular, metrou Muncii, Decebal, Calarasilor, elegant, dec., spatios 64 mp, luminos, 3/8, vedere/intrare stradala, AC, mobilat, utilat,...

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 3, 27 ian, 20:00
Coletina, Teiul Doamnei, Nada Florilor, renovat
400 €

inchiriez apartament 2 camere zona Coletina, Teiul Doamnei, Str. Nada Florilor, renovat recent, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 26 ian, 16:57
Asmita Gardens, Tineretului
+ Schita
650 €

proprietar, inchiriez ap. 2 camere decomandat, Asmita Gardens, et. 15/25, vedere superba oras, finisaje lux, complet renovat, mobilat si utilat...

 • 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 10:40
Unirii, Zepter, Piata Alba Iulia, stradal
400 €

Bosch, 6/9, cf.1 sp., dec., 67 mp, 3 balcoane, vedere spate, renovat 2017, mobilat modern, utilat, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 27 ian, 14:12
Colentina, rond Doamna Ghica
379 €

inchiriez apartament lux, 2 camere, Colentina, rond D-na Ghica, semidecomandat, suprafata aprox. 72 mp, etaj 5/12,complet mobilat si utilat...

 • 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 26 ian, 12:09
Drumul Taberei, 1 min. Metrou Favorit
430 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 18 ian, 13:36
Iancului
390 €

Apartament 2 cam Iancului, intersectie cu Pantelimon, apropiere Metrou Iancului, Mega Mall, mgazinele Marius, Lidl, semidecomandat, etaj 3,...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 16 ian, 08:01
Militari CET Vest
330 €

Apartamentul se afla intr-un complex rezidential nou la CET Vest, 10 minute de Dedeman Dr Taberei, etajul 1din 10, decomandat, Centrala Proprie,...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 16 ian, 12:51
Alba Iulia
400 €

Mesterul Manole, renovat, recent, mobila noua, finisaje de calitate, etaj 1/4, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, LCD, pret discutabil,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 ian, 20:16
Cismigiu
400 €

inchiriere apartament 2 camere Cismigiu. Curat, spatios, luminos, dispune de spatii depozitare, balcon. Acces rapid catre punctele de interes ale...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 27 ian, 15:16
Romana
600 €

inchiriere apartament 2 camere Piata Romana. Renovat, mobilat si utilat nou, dispune de terasa, spatii depozitare, ac, acces rapid catre punctele...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 27 ian, 15:16
Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Str. J. Kepler
500 €

inchiriez apartament 2 camere vis a vis de Parcul Circului zona Barbu Vacarescu-Lacul Tei, Str. Johannes Kepler, la 7 minute metrou Stefan cel...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 2, 26 ian, 16:27
Tineretului
350 €

Timpuri Noi, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, balcon, pozitie deosebita, adiacent Gh. Sincai, Cantemir, Unirii, Nerva Traian, 3...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 26 ian, 20:34
Petre Ispirescu
425 €

de inchiriat apartament cu 2 camere, decomandat, comfort 1, complet mobilat si utilat (nou) cu o suprafata utila de 57 mp, situat la etajul 7,...

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:40
Bucurestii Noi, Atria Urban Resort
500 €

Apartament 2 camere Atria Urban Resort. Prima inchiriere ! Loc parcare inclus ! An 2022, decomandat, et 2/4, SU-65 mp, complet mobilat si utilat,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 27 ian, 07:04
Thedor Pallady, 1 Decembrie 1918
240 €

chiar la gura de metrou si piata Trapezului, renovat complet, bloc reabilitat, mobilat partial, liber, termen lung

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
 • 4 min.
Sector 3, 26 ian, 09:30
Berceni Apollo Residence, 4 min. metrou
449 €

inchiriez apartament 2 camere, bloc 2019, Apollo Residence, zona Berceni, 4 min metrou Aparatorii Patriei, Strada Caporal Marin Grigore...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 4, 26 ian, 19:15
Theodor Pallady
390 €

va propunem spre inchiriere un apartament de 2 camere la doar 10 minute de statia de metrou Nicolae Teclu,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 11 ian, 13:18
Herastrau, Aviatiei
500 €

Nicolae Caramfil, 2 cam, bloc nou, 5/6, 42 mp, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, hota, masina de spalat, ac, centrala proprie, TV, loc...

 • 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 17 ian, 12:25
Obor, Colentina,Teiul Doamnei,Doamna Ghica,stradal
1.500 Lei

10/10, cf1, sdec, 54mp,bl. reabilitat termic,2lifturi, nemobilat,bucatarie mob si utilata, masina de spalat, zugravit, contorizat,pe Est,...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 2, 27 ian, 14:12
Drumul Taberei, Parc Residence, centrala termica
600 €

et. 2, prima inchiriere, totul este nou, complet mobilat si utilat ultramodern, dormitor cu pat matrimonial si dressing, balcon+spatii de...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, 20 ian, 10:02
Unirii- Fantani
+ Schita
449 €

Piata Unirii, Unirii nr. 13, 2 cam. decomandate+hol pt. secretariat, et. 5/7, amenajat nou, bloc stradal, vedere spate, liniste,

 • 63 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 6 min.
Sector 4, 26 ian, 09:30
Aviatiei Apartments, 2020, 1/6, pet friendly
+ Schita
600 €

Prima inchiriere, 2 camere Aviatiei Apartments, pet friendly, 1/6, decomandat, constructie 2020, suprafata 65,75 mp., terasa, incalzire prin...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 1, 25 ian, 08:15
Piata Romana
380 €

Calea Victoriei, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Universitate, Sala Palatului, Cismigiu, Piata...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 26 ian, 20:46
Ghencea Str. Latea Gheorghe capatul tramvaiului 41
365 €

inchiriez apartament 2 camere, recent renovat in stare foarte buna, la etajul 1 in bloc P+10. Fara fumatori sau animale de companie. Nu accept sub...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 24 ian, 13:35
Rotar Park 2 Residence, zona Militari Iuliu Maniu
449 €

inchiriez apartament nou 2 camere, Rotar Park 2 Residence, zona Militari-Iuliu Maniu, totul nou, locuit doar 3 luni, in spate la Mc Donald's, langa...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 6, 26 ian, 16:36
Mosilor, Mihai Bravu
500 €

apartament 2 camere, in vila boutique P+2E. Imobilul a fost renovat complet, exterior si interior, finisaje de exceptie, au CT individuale, ac,...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 24 ian, 17:15
Drumul Taberei, V Ialomitei, p/4
350 €

Ag. imobiliara, mobilat/utilat modern, apartamentul este renovat recent, mobila si electrocasnicele sunt noi, balcon la dormitor inchis cu...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 15 oct, 12:22
Stefan cel Mare -Vasile Lascar- Parcului Circului
650 €

Complex Rezidential central, bloc nou 2020, et.2/6, 60mp, mobilat modern- utilat complet, stilizat aparte, ideal pentru cei interesati de o zona...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 2, 19 ian, 11:18
Aviatiei Apartments 2020 mobilat parcare subterana
+ Schita
640 €

Etaj 2/6, decomandat, c-tie 2020, 65mp incalzire prin pardoseala centrala proprie finisaje premium mobilat si utilat parcare subterana masina de...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 1, 26 ian, 12:55
Vitan-Barzesti in compexul Rin Grand Hotel
400 €

4/10,dec, mobilat utilat complet, zugravit recent,g resie, faianta,parchet, termopan, dormitor 14mp, centrala termica,loc parcare, complexul este...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 25 ian, 13:11
Drumul Taberei, zona Ghencea, Contract Anaf
350 €

str. Vladeasa, et. 3/10, cf. 1, decomandat, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, balcon, alte spatii...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 09:41
Oltenitei, Piata Sudului
400 €

mobilat si utilat complet, masina spalat, LCD, foarte curat. Vecinatati: Ap. Patriei-Sudului, cu contract, termopan, parchet, gresie, faianta,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, 26 ian, 09:30
Titan, 1 Decembrie 1918
350 €

apartament 2 camere decomandat, 55 mp, bloc 1982 reabilitat termic, doua lifturi, et. 7/8, renovat recent, mobilat/ utilat, vis a vis de Auchan...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 3, 26 ian, 12:21
Calea Vacaresti - Martisor
350 €

propunem spre inchiriere , apartament, bloc nou, etaj. 2, decomandat,mobilat si utilat complet ,balcon mare, centrala proprie, tot confortul, acces...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 4, ieri, 18:15
Colentina
300 €

Doamna Ghica, mobilat modern, utilat complet, adiacent Kaufland, Lacul Tei, Veranda Mall, Teiul Doamnei 15 minute metrou Obor

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 26 ian, 20:40
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Kaufland,stradal
1.400 Lei

2/10, cf.1, decomandat, 54mp, pe mijloc, mobilat modern, utilat, liber, curat, g+f+p+t, usa metalica, scara si vedere stradala, balcon spatios,...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 2, 27 ian, 14:12
Stefan cel Mare, Mosilor 3 minute metrou Obor
480 €

Strada Fainari, prima inchiriem ap 2 camere cf 1,etj 5/8, mobilat nou tineresc , masina spalat, aragaz frigider, aer conditionat. Renovat recent:...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 2, 27 ian, 15:48
13 Septembrie, stradal, Prosper
420 €

apartament de 2 camere de inchiriat situat 13 Septembrie, stradal, Prosper Center, Drumul Sarii, intr-un bloc construit in 2000 la et. 3/8, 2...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 5, 27 ian, 19:27
Basarabia, Piata Muncii,M.Bravu,5 minute de metrou
350 €

Parcul National, Patinoar, stradal,1/10, cf 1, sdec, 55mp, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, liber, g+f+p+t, usa metalica,...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 2, 25 ian, 13:03
Barbu Vacarescu- Floreasca,Str. Pepelea,bloc 2017
550 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Barbu Vacarescu-Floreasca, Str. Pepelea, la 2 minute clubul Pescariu Sports & Spa, bloc 2017, semidecomandat,...

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 26 ian, 13:24
Militari
380 €

Lujerului, stradal, semidec., etaj 8 din 10, mobilat si utilat, renovat curat, balcon inchis, contorizat, contor gaz, apropiere mijloace de...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 26 ian, 12:52
Rahova, proprietar direct, str. Barca, decomandat
1.500 Lei

Rahova, Barca/ Margeanului, apartament spatios decomandat, cf. 1 sporit, et. 5/8, foarte curat, luminos, imbunatatiri, balcon la bucatarie...

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 24 ian, 09:15
Drumul Taberei, Plaza, langa metrou si piata
300 €

et. 5/10, langa Plaza Mall, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, dressing, balcon+spatii de depozitare, aer conditionat, acces facil...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, 17 ian, 09:37

Articole recomandate

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.436

Recomandarea noastra

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere; Plafoanele de venit pentru care trebuie să plătești și asigurări de sănătate din 2023; Ce reguli se aplică dacă ai apartamentul pe Booking sau Airbnb

25.11.2022 Imobiliare
34.393

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!