Inchirieri apartamente 2 camere renovate Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Renovat: da
...
750 €

North Area Lake View 2014, One Herastrau Plaza, Aviatiei, Aurel Vlaicu, paza. Inchiriez 2 camere 67 mp, terasa, centrala proprie, masina spalat vase, 2 AC, 2TV Smart, mobilat, utilat, nou, etaj 1/10.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 21 Apr 13:33
...
680 €

Ag. imobiliara, comision 50% din chiria unei luni, Izvor-Brutus, semidecomandat, centrala de bloc, mobilat/utilat modern, 2 ap. de aer conditionat, balcon generos, cabina de dus, lift. Fara animale de...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:21
...
300 €

Stadionul Rapid, et. 1/9, semidecomandat, renovat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, apropiere stb, metrou, liber, avans 1 luna +1 luna garantie,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 08 Apr 14:51
...
400 €

Excelent ap. 2 camere, complet mobilat si utilat, confort 1, et. 5/8, gresie, faianta, termopan, bloc linistit cu 1 scara, costuri intretinere mici

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 03:30
...
400 €

Disponibil imediat, apartament decomandat, 2 camere, et. 2/4, renovat, str. Valea Calugareasca, zona linistita, loc de parcare. Acces rapid metrou, tramvai, parc Dr. Taberei, Auchan, Dedeman. Nu se accepta...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 05:20
...
380 €

imobil 2023, la parter, semidec., finisat modern, bloc 2023, centrala proprie de apartament, parcare, prima inchiriere mobila noua, liber, strada Moinesti

Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 05:45
...
250 €

Romancierilor, 6/10, renovat complet, nemobilat si neutilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, balcon, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 13:12
...
350 €

Bacriului, bloc nou, et. p/4, decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, centrala termica, contorizat, loc parcare, liber, apropiere Apusului, metrou Pacii, avans 1 luna + 1 luna garantie

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 15:44
...
480 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Decebal, Etaj 5/8, decomandat, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, vedere...

Suprafata 70 mp Decomandat M 15 min.
Bucuresti, 11 Apr 11:45
...
430 €

Principatele Unite. Renovat, curat, luminos, mobilat si utilat nou. Dispune de centrala proprie, curte comuna, parcare. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 10:30
...
600 €

centrala, Tineretului, Park Residence, bloc 2024, la 550 metri Metrou Brancoveanu, prima inchiriere, 2 camere 70 mp, centrala proprie, incalzire pardoseala, AC, mobilat, utilat complet, loc parcare, paza...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 21 Apr 12:45
...
320 €

Inchiriere 2cam Militari- Politehnica, cf.IIdec, 1976, 43mp, 6/10, imbunatatiri- foarte curat, 7m pana la Cora Lujerului, fara animale companie, chirie 320Euro+ garantie 320Euro+160Euro comis Ag, contract...

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 01 Apr 09:46
...
700 €

Piata Alba Iulia, Burebista, boiler, masina de spalat vase, AC, contract ANAF. Inchiriez 2 camere decomadat lux 70 mp, cu balcon, bloc 2003, et. 4/8, refacut total de la placa, mobilat, utilat complet

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 21 Apr 18:39
...
570 €

Apartament de 2 camere decomandat vizavi de statia de metrou Mihai Bravu. Etaj 3/8. Centrala termica. Liber.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 08:47
...
1.000 €

One Herastrau, Aviatiei, Aurel Vlaicu. Inchiriez 2 camere dec 59 mp, terasa, centrala incalzire pardoseala, 2 ac, 2 tv smart, masina spalat vase, masina spalat rufe cu uscator, et 6/9 parcare subteran

Suprafata 69 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 21 Apr 15:45
...
400 €

et. 2/4, complet mobilat si utilat, suprafete mari, canapea extensibila, pat matrimonial, balcon generos, statia de metrou Valea Ialomitei si Kaufland la 5 min., Parcul Brancusi la 2 min, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
450 €

CF.I , sdec, etaj 10/10 , 56 mp, proaspat zugravit, mobilat complet modern, utilat , aer conditionat, scara impecabila , bloc reabilitat , pentru pretentiosi , merita, clasa en B , liber vizite urgent

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:01
...
799 €

Inchiriez apartament lux si central 2 camere zona Rond Alba Iulia, Bd. Unirii, renovat, decomandat, suprafata aprox. 60 m2, etaj 6/8 (vedere pe spate), complet mobilat si utilat nou si modern (g+f+p+t+um),

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 16:10
...
350 €

apartament 2 camere Lacul Tei, Teiul Doamnei. Localizare extraordinara, et. 4/8, an 1976, su- 44 mp, balcon inchis, complet mobilat si utilat

Suprafata 44 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 08:44
...
380 €

1 Mai (fost Compozitorilor) Hanul Drumetul, 9/10, confort 1 decomandat, mobilat, utilat complet, amenajat, gresie faianta, termopan, balcon, liber, zona buna apropiere Kaufland Auchan, metrou, 1l+1l

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 08 Apr 11:54
...
350 €

B-dul Ghencea, et. 2/10, confort 1 decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, gresie faianta termopan, usa metalica, liber, apropiere tramvai 41, linie STB, 10 minute metrou, avans 1l+1l

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 15 Apr 15:44
...
430 €

Turda parc, bloc civilizat, et. 3, mobilat, utilat, renovat, strada linistita, locuri de parcare in zona, liber, la un minut de parcul Regina Maria. Ideal locuit, familie, cuplu, mutare imediata.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 14:18
...
1.500 RON

36 mp, et. 5/10, semidec., mobilat, utilat, fara balcon, maxim 3 pers. fara animale, agentie

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:18
...
420 €

apartament situat pe bd. Unirii, intersectia cu str. Traian, renovat complet. Etaj 6/9, mobilat utilat modern si decent, masina de spalat vase, liber,

Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 14 Apr 05:31
...
310 €

2 camere curate confort 1, decomandate, mobilate si utilate complet cu tv plasma, aer conditionat, combina frigorifica, masina de spalat, aragaz, cablu + internet active. Bloc reabilitat termic. Acces...

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 11:36
...
450 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Nerva Traian, Str. Logofat Tautu, bloc tip vila an 2010, la 7 minute metrou Timpuri Noi, 10 minute Piata Unirii, semidecomandat, suprafata aprox. 58 mp, etaj 1/2,

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:10
...
2.000 RON

Rahova, Barca/ Margeanului, apartament spatios decomandat, cf. 1 sporit, 62 mp, et. 5/8, foarte curat, luminos, imbunatatiri, balcon la bucatarie spatioasa, utilat. Proprietar direct,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 08:01
...
600 €

Asmita Gardens 2015, Centrala Proprie, 2 AC, Parcare 50 eur. Inchiriez apartament 2 camere 90 mp cu 2 terase, renovat, Decomandat, contorizat, mobilat, utilat complet, spatii depozitare multiple, et 7/24

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 21 Apr 17:24
...
499 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Cismigiu- Piata Kogalniceanu, Calea Plevnei nr. 20, renovat recent, la 5 minute metrou Izvor, decomandat, suprafata aprox. 65 mp,etaj 3/5 cu lift. parcare

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:55
...
450 €

Apartament cu 2 camere 48 mp; prima inchiriere, et. 5/11, complet mobilat si utilat, totul nou, electrocasnice, centrala termica, situat la 3 minute de statia de metrou Anghel Saligny. Contract ANAF

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 19 Apr 00:30
...
450 €

1/8, studio, mobilat si utilat total, modern, g, f, p, t, um, ac, metrou Stefan cel Mare 1 minut, reabilitat termic,liber 1 Martie

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 21:11
...
350 €

Inchiriez apartament 2 camere, semimobilat, situat la et 8/8, renovat recent. Imobilul este situat aproape de mijloacele de transport. Este dotat cu aer conditionat.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 12 min.
Bucuresti, 19 Apr 20:14
...
350 €

Cartierul Latin, et. 3, centrala proprie, loc parcare, 2 bai, dormitor cu pat matrimonial, dressing, spatii de depozitare, living cu canapea extensibila, liber,

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 07:34
...
450 €

metrou Inchiriez apartament 2 camere zona Dorobanti, Str. Axinte Uricariul, la 5 minute metrou Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 40 mp,etaj 3/10, complet mobilat si...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
450 €

inchiriere 2 camere, metrou 2 minute, 1/6, construit 2013, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, centrala termica, balcon, contorizare totala, loc parcare

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, 19 Apr 21:11
...
330 €

apartament renovat recent, 2 camere cf. 1 semidec., etaj 1/7 vedere spate, liniste, nemobilat, pretabil resedinta sau birou,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 19 Apr 07:41
...
850 €

Tineretului Park Residence 2024, Metrou Constantin Brancoveanu, prima inchiriere, 3 camere 90 mp, 2 bai, centrala proprie incalzire in pardoseala, mobilat, utilat complet. Loc parcare 60 eur, contract...

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 21 Apr 17:09
...
450 €

2/10, cf. 1, semidec. 56 mp, vedere stradala, orientat pe Est, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat, complet, liber, loc de parcare ADP, bucatarie open, curat, g, f, p, t, usa metalica, aer...

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 18 Apr 16:55
...
699 €

apartament cu 2 camere tip penthouse, situat in complexul Rose Garden, vedere spre zona de case et 10/11, bloc 2012, paza 24/7, centrala de imobil, 2 bai, renovat recent, terasa 32 mp, liber imediat

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 10:59
...
550 €

prima inchiriere Rezidential nou 2024 Hercesa paza 24/24, Stadionul National, Parcul National, Metrou Costin Georgian, prima inchiriere, 2 camere dec 67 mp, centrala proprie incalzire in pardoseala, mobilat,...

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 21 Apr 11:57
...
1.950 RON

Iuliu Maniu, Complex Rotar Park 2, et. 5/10, mobilat si utilat complet, bucatarie open space, termopane, parchet, centrala, liber,10 min. metrou, supermarket, avans 1luna+ 1luna garantie,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:09
...
330 €

Favorit et. 7, confort 1 semidecomandat, mobilat, electrocasice, tv, internet, renovat, balcon terasa, bloc deosebit, acces usor, la 1 statie de Afi Cotroceni,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 18 Apr 08:01
...
460 €

2 camere confort 1 decomandat, nemobilat, etaj 2/8, pretabil firma sau locuit, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, vedere spate,

Suprafata 70 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 08 Apr 08:04
...
680 €

Ag imobiliara, Unirii, central, mobilat/utilat, semidecomandat, bucatarie deschisa, aer conditionat, centrala de bloc, cabina de dus. Se doreste chiria in avans pe o luna plus 2 luni garantie,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 14 Apr 08:01
...
550 €

1 minut Metrou Mihai Bravu, bloc 2021, paza 24/24, Centrala Proprie, incalzire pardoseala ctr. ANAF. Inchiriez apartament 2 camere 57 mp, mobilat, utilat complet. Sala fitness, net, cablu, gratis. Parcare,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 21 Apr 14:51
...
380 €

2 camere tip studio, mobilat si utilat, la etajul 2/5 cu lift, balcon, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, suprafata 42 mp, constructie 2018, camera supraveghere video, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 15:03
...
440 €

Apartament de 2 camere renovat, mobilat si utilat. Liber Etajul 9/10. Bloc reabilitat, intretinere mica.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 08:47
...
700 €

Piata Alba Iulia, Bd Unirii, Boiler, AC, masina spalat vase, ctr. ANAF. Inchiriez apartament 2 camere Decomandat, 76 mp, 2 balcoane, Bloc 2003, et 6/8, Refacut Total de la Placa, mobilat, utilat complet,...

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Apr 18:21
...
600 €

Piata Alba Iulia, Decebal, metrou Piata Muncii, bloc 2002, refacut total de la placa, 2 AC, uscator electric rufe, Loc Parcare. Inchiriez 2 camere 70 mp Decomandat, et 4/5, fara lift et. 5 tehnic nelocuit

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 21 Apr 19:48
...
400 €

Inchiriez apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet (aragaz, frigider, masina de spalat, Ac,) renovat recent, situat intr-o zona linistita, stradal, Contract ANAF inclus in pret.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Apr 09:54
...
750 €

Belvedere Residence, Floreasca, Barbu Vacarescu, metrou 5 minute, apartament 2 camere, totul nou 2022, mobilat si utilat lux, etaj 7/11, bloc 2022,

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 19 Apr 11:20
...
600 €

et 4/10, prima inchiriere, totul este nou, apartament pozitionat intre cele 2 Mall-uri (Plaza si Afi) bloc reabilitat, complet mobilat si utilat ultra-modern, dormitor cu pat matrimonial si dressing.Liber

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
550 €

Inchiriez apartament 2 camere Calea Dorobanti, deasupra la BRD, totul nou,prima inchiriere dupa renovare (2023), la 9 minute metrou Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox....

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
Articole recomandate
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.700
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.540
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 76.110