Inchirieri apartamente 2 camere particular / proprietar Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 57 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: particular proprietar
Zona: București
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Bulevardul Chisinau
300 €

proprietar inchiriez 2 camere, dotate modern,

 • Decomandat
Bucuresti, 13 feb, 19:44
Rond Alba Iulia
450 €

particular inchiriez ap. 2 camere, vedere spre rond, renovat,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 feb, 16:10
Magheru - Piata Romana
430 €

inchiriez ap. 2 cam., et. 7/9, proprietar, liber din 05/03, neg.,

 • Suprafata 56 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 feb, 13:25
Unirii
525 €

Unirii, intrare bd., BRD, 72 mp, etaj 5/8, superfinisat, decomandat, mobilat si utilat lux toate imbunatatirile, proprietar

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 feb, 14:33
13 Septembrie, Prosper stradal, bloc nou
420 €

apart este foarte curat, totul nou, direct proprietar,

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 01:09
Drumul Taberei
320 €

proprietar inchiriez apartament vizavi de mall Plaza utilat si mobilat. Locurile de parcare sunt la liber.

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 feb, 20:18
Drumul Tabereii
300 €

proprietar, inchiriez ap 2 cam. Confort 1 sporit, zona Ghencea, complet utilat, loc de parcare.

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 feb, 19:15
Timpuri Noi, str. Mugur Mugurel nr. 8
480 €

particular ap. 2 camere, 2011, 1/2, centrala proprie, 2 aere cond., consumuri individualizate,

 • Suprafata 80 mp
Bucuresti, 15 feb, 21:30
Militari
1.400 Lei

proprietar, 2 camere decomandat, mobilat si utilat modern, 8 minute pana la statia metrou Gorjului, zona linistita, merita vazut

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...8 min.
Bucuresti, 15 feb, 20:13
Dristor, metrou
 

proprietar ofer spre inchiriere ap. 2 cam., 3/8, zugravit, renovat, f. curat, cochet, chirie 1.500 lei si 1.500 lei garantie, contract inchiriere....

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 14 feb, 15:55
Militari, zona Moinesti, in spatele scoli 309
300 €

proprietar, 2 camere decomandat, utilat si mobilat complet modern, 6 minute pana la metrou Gorjului, liber, merita vazut.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...8 min.
Bucuresti, azi, 10:46
Calea Calarasilor, Bucuresti
398 €

bloc monolit, zona de lux Decebal , complet utilat si mobilat, disponibil de la 1.03, direct de la proprietar, preferabil fara intermediari,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...19 min.
Bucuresti, 14 feb, 10:00
Militari, Bd. Iuliu Maniu
320 €

proprietar, ofer spre inchiriere pe termen lung, cu contract, ap. 2 camere, 3/9, intre statiile Ratb Valea Lunga si Apusului, la 5 min. de metrou...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 20:41
Baneasa, Romatsa
450 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, etaj 3/6,decomandat, centrala proprie, mobilat si utilat, lift, bloc nou 2007, lift, Ratb, gradinita,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 12:55
Drumul Taberei, Ghencea, proprietar
300 €

complet mobilat si utilat. Disponibil imediat. Este la a doua inchiriere. Complet contorizat, se plateste doar ce se consuma. Parter/10. O luna...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 feb, 23:40
Baneasa, Ficusului
380 €

particular, et. 1/4, liniste, gresie, faianta, UM, termen lung, Str. Horia Macelariu colt cu Ficusului,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 feb, 22:47
Pantelimon
 

ofer inchiriere apartament 2-3 camere parter bloc curat p+4 etaje zona Pantelimon, stradal, conditii civilizate, loc parcare. Ideal locuit,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 12 feb, 17:25
Berceni
350 €

Particular inchiriez apartament 2 camere plus terasa inchisa in bloc anvelopat, constructie 2013, langa cet progresu, centrala, g+f+p+t, termen lung.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 14 feb, 13:52
Auchan Vitan, bd. Energeticienilor
300 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere la etajul 3.

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 feb, 16:34
Mosilor stradal
440 €

Particular, et. 8/9, renovat, complet utilat si mobilt inclusiv masina de spalat vase, 1 + 2 garantie. negocialbil.

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...15 min.
Bucuresti, 11 feb, 18:50
Romancierilor, Drumul Taberei
370 €

particular, inchiriez apartament 2 camere, Drumul Taberei, Romancierilor, complet renovat si utilat.

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:10
Piata Gorjului
370 €

particular, inchiriez ap. 2 camere, decomandat, bloc nou 2018, parter, complet mobilat si utilat, totul nou, Piata Gorjului la 3 min de metrou, 370...

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 feb, 12:48
Baba Novac, Gh. Petrascu, ap 2 cam.
300 €

et.1/10, bloc reabilitat termic, zona verde, linistita, apropriere parc, patinoar, Arena Nationala, contract ANAF minim 1 an, taxe in sarcina...

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Muncii ...15 min.
Bucuresti, 12 feb, 14:45
Calea Grivitei
430 €

particular inchiriez apartament 2 camere zona Calea Grivitei, apartamentul se afla la parter din 7 vedere stradala. Pentru mai multe detalii...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Grivița (M4) ...7 min.
Bucuresti, 11 feb, 23:31
Gara de Nord
450 €

Particular inchiriez apartament 2 camere Gara de Nord etaj 3/7 str Dinicu Golescu metrou Basarab La 2 min de Kaufland, pentru mai multe detalii...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gara de Nord 1 (M1) ...4 min.
Bucuresti, 11 feb, 16:25
Militari Rezidence, Mega Image
300 €

Tineretului, 6/7 mobilat modern, dormitor nou, utilat, aer conditionat, tv, centrala costuri mici, impecabil, 5 minute Auchan, stradal, 2 minute...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 feb, 13:31
Romana, str. Popa Tatu, apartament ultracentral
430 €

apartament in vila Popa Tatu, particular, et.1/2, 75 mp, decomandat, mobilat si utilat complet inclusiv vesela, ac, saltea latex Pikolin, zona...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gara de Nord 1 (M1) ...12 min.
Bucuresti, 11 feb, 11:05
Floreasca, str. Glinka, et. 2/3
400 €

Proprietar, inchiriez ap semidecomandat, 2 camere, renovat recent, an constructie 1960, balcon inchis, aer conditionat, m. spalat cu uscator, Smart...

 • Suprafata 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Ștefan cel Mare ...14 min.
Bucuresti, 15 feb, 11:05
Unirii Horoscop
500 €

stradal, apart 2 camere, et. 5, spatios, luminos, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, balcon generos, debara, modern, proaspat...

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...5 min.
Bucuresti, ieri, 22:35
Scala, Maria Rosetti, Gradina Icoanei
+ Schita
480 €

proprietar, Maria Rosetti nr.8, 2 camere,proaspat renovat si utilat modern, AC, 2 TV, centrala proprie, internet, masina spalat, termopan, baie cu...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M2 Universitate ...10 min.
Bucuresti, 13 feb, 14:07
Bucurestii Noi, metrou Jiului
350 €

proprietar ap complet mobilat si utilat. Zona verde,linistita,ideal pentru familii. Balcon spatios, inchis, et 9/10, panorama superba. Metrou si...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Jiului ...4 min.
Bucuresti, 12 feb, 18:55
Rahova
250 €

apartament 2 camere de inchiriat, zona Rahova, contract si continuitate.

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 feb, 15:10
Unirii bulevard
590 €

particular ofer ap. 2 camere pentru personal din justitie sau bugetar, cu contract inregistrat ANAF. Scara cu paza. Vecini linistiti. Fara animale...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 1 ...6 min.
Bucuresti, ieri, 13:40
Noor Residence Titan, laga parcul IOR
450 €

in zona Diham. Proprietar, langa zona Potcoava, complexul Noor Residence Titan de pe str. Horbotei 12, langa parc IOR, la intersectia...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Titan ...9 min.
Bucuresti, 15 feb, 14:00
Militari, Iuliu Maniu Apusului, proprietar
290 €

et 2/8, utilitati, gresie faianta, termoizolat, repartitoare, curat, intretinere mica, piata, metrou acte Admin. Fin. incluse, 1+1 garantie, liber,...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Păcii ...8 min.
Bucuresti, 13 feb, 14:16
Titan, 1 Decembrie, Auchan
350 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere str Ciucea, proaspat zugravit, decomandat, mobilat modern, utilat complet, et. 3/10, bloc reabilitat...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...11 min.
Bucuresti, azi, 09:50
Piata Veteranilor, Militari
330 €

Proprietar 2 camere Militari, Veteranilor, Iuliu Maniu.

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 13:03
Miitari Residence
330 €

proprietar inchiriez ap 2 cam in zona Militari Residence;

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, 10 feb, 18:57
Piata Sudului, Berceni
350 €

metrou Piata Sudului 2 minute, Soseaua Berceni nr. 3, bloc 2, etaj 4, 2 camere decomandate, utilate, mobilate. Liber. Termen lung, rog seriozitate....

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 16:38
Decebal
400 €

inchiriez apartament 2 camere zona Decebal

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...2 min.
Bucuresti, 13 feb, 09:55
Drumul Taberei, Romancierilor
350 €

apartament 2 camere, etaj 4 din 8, zona Drumul Taberei, Romancierilor, bloc reabilitat, stradal, la gura de metrou Romancierilor, inconjurat de...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 00:11
Aviatorilor, Kiseleff
250 €

proprietar, 2 camere, la 3 minute de Herastrau apartament 2 camere, baie, chicineta, 34 mp, demisol, ultralinistit, centrala proprie, mobilat,...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Aviatorilor (M2) ...8 min.
Bucuresti, 15 feb, 13:58
Petricani insula Lac Tei
650 €

bloc nou, finalizat 2019, zona exclusivista, linistita, cu multa verdeata, priveliste superba catre Lacul Tei - Promenada. Apartament mobilat si...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 feb, 09:20
Parc Bucur Obor, langa primaria S2
340 €

metrou 3 minute, construit 1985, etaj 8/10, vedere parc, renovat octombrie 2018, parcare gratis orele 19-08, proprietar, liber, chirie 1+1,...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Obor ...5 min.
Bucuresti, 15 feb, 10:05
Baba Novac, Gh. Petrascu, ap 2 cam.semidec
300 €

Baba Novac - Gh. Petrascu nr.12, bl.b8.sc.2, reabilitat termic, mobilat si utilat.

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...16 min.
Bucuresti, 11 feb, 18:56
Piata Dorobanti, Radu Beller vis-a-vis liceul Caragiale 2 camere de inchiriat
450 €

Ne aflam pe Calea Dorobanti la intersectia cu strada Aviator Radu Beller chiar vis-a-vis de Parcul Dorobanti si liceul I. L. Caragiale, pozitie...

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:20
Rahova
330 €

Apartament 2 camere in cartierul Rahova pe strada Tutunari, la doar 400 metri de Liberty Mall, la etajul 4, este decomandat, confort 1, in...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 10:15
Militari Residence, Ratb 30 sec, totul nou, liber
+ Schita
290 €

centrala termica, anvelopat, prima inchiriere, totul cumparat in dec 2018, pat matrimonial, etaj 6/8, 42 mp, garsoniera dubla transformata in...

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 feb, 09:53
Militari, Cora, Metrou Lujerului, Mega Image
550 €

Militari Cora, Metrou Lujerului la 30m, Deasupra Mega Image, renovat, complet mobilat, termopan, AC, vedere spate ferit de zgomot bulevard,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...3 min.
Bucuresti, azi, 00:35
Langa Parcul Carol, Autogara Filaret
479 €

totul nou. Proprietar (fara comision) inchiriez apartament 2 camere in complex ISG Residence situat langa Parcul Carol, 2 camere, bloc 2017, etaj...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 23:10