Inchirieri apartamente 2 camere particular / proprietar Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Text: particular proprietar
Zona: București
...
420 €

proprietar inchiriez apartament Panduri 2 camere decomandat, renovat, mobilat, complet utilat. Disponibil imediat. Aproape de metrou si mijloace de transport.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 21:36
...
450 €

ap. 2 camere,

Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 17:20
...
1.400 RON

proprietar, 15 min. metrou, str. Iacovache nr. 5, demisol /7, 55 mp, aragaz, frigider, masina spalat, bloc nou, curat, zugravit, centrala termica, contorizat, termen lung, garantie, fara animale

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 21:35
...
1.800 RON

proprietar inchiriez ap. 2 cam. Mol Prosper, Sebastian, 13 Septembrie, mobilat complet, bloc anvelopat, numai termen lung, contract ANAF, 1+1 garantie. Etaj 10/10, vedere panoramica, exclus agentii

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 18 Mar, 18:20
...
370 €

ap. de 2 camere in incinta hotelului, mobilat, utilat, clima, smart tv, wifi, masina de spalat, aragaz, hota, frigider, termen lung,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 18:43
...
250 €

stradal, particular, ap. 2 camere,

Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 17:13
...
400 €

ap 2 cam, et 2/4, revovat, nemobilat, neutilat, particular.

Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 15 Mar, 12:51
...
320 €

particular inchiriez ap 2 cam, Bobocica, et 4/4, utilat, mobilat elegant, 40 mp cu balcon.

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:20
...
370 €

proprietar inchiriez apartament doua camere, mobilat si utilat, etaj 3/4, blocul este reabilitat termic,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mar, 15:30
...
390 €

direct proprietar, et. 7/10, decomandat, confort 1, 50 mp, contorizat, anvelopat, mobilat, utilat, renovat 2023, negociabil

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:00
...
750 €

proprietar, ap. 2 camere, situat Unirii, Intesa San Paolo Bank, utilat, mobilat lux, totul este nou, et. 7/8, vedere spate, accept colaborare agentie,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 14:05
...
500 €

proprietar, inchiriez 2 camere, soseaua Stefan cel Mare, vis a vis de Spitalul Colentina, bloc Romstal, decomandat, 60 mp, 8/10, bloc anvelopat. Apartamentul este renovat, complet utilat, liber. Contract...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Mar, 12:49
...
320 €

proprietar, Soseaua Chitilei ofer spre inchiriere apartament 2 camere de 50 mp decomandat etaj 2, terasa 20 mp, mobilat, utilat, centrala proprie, ac, gresie, parchet, pentru locuit/ firma, termen lung.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 10:50
...
2.000 RON

Proprietar inchiriez 2 camere, renovate recente, zona linistita, la 10 min de mers pe jos de metrou piata sudului. Zona verde, gradinite si scoli aproape

Suprafata 47 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 11:12
...
1.600 RON

proprietar inchiriez apartament doua camere decomandate, et. 1/10 in zona Spital Sfantul Pantelimon, mobilat utilat, 1600 ron. O chirie si o garantie. Rog fara animale de companie,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 11:45
...
400 €

particular ofer spre inchiriere apartament cu doua camere, mobilat si utilat complet. Stradal, etaj 2, Piata Iancului. Exclus agentii. Nu acceptam animale de companie,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 15:40
...
700 €

PROPRIETAR, 6/7, dec., 66 mp, scara curata, monitorizata video, lift nou, mobilat utilat lux, vedere bulevardul Unirii, chirie - 700 euro/luna, minim 1 an. Exclus animale de companie.

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 15:25
...
790 €

proprietar, incalzire centrala proprie, parter din 4, nu are balcon, vedere parc, acces usor, an constructie 1988, tv Lcd, internet, bloc anvelopat, facturi mici, mobilat lux,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 12:25
...
320 €

proprietar inchiriez apartment 2 camere, cf. 1 etaj 7/10,, balcon inchis,mobilat , utilat, cu imbunatatiri, parchet partial, termopan, gresie, faianta .

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 11:50
...
250 €

particular, exclus agentii, 2 camere, Filibiliu, mobilat, curate, zone linistite, g, f, t, prospect renovat, info pe linkul de jos

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 16:27
...
560 €

Unirii , rond Alba Iulia ,stradal, 2 camere decomandate, 68mp, etaj3/9 ,renovat , aer conditionat , 3 balcoane , nemobilat , direct de la proprietar ( nu sunt agentie ) 560 euro/luna , tel.

Suprafata 68 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 14 Mar, 11:15
...
350 €

proprietar inchiriez apartament pe N. Oncescu, la 10 min. de metrou, et. 1/ 8, mobilat, balcon inchis, renovat. An constructie 1984. Bloc reabilitat termic.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 09:08
...
350 €

proprietar, renovat lux 2021, parter din 4, frigider, tv+ internet, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, 2 balcoane sparte inchise termopan, vezi filmul pe Youtube,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Mar, 13:00
...
550 €

langa padure, Privighetorilor, proprietar comision 0%, complet mobilat si utilat, dressing, terasa 10 mp, 2 aere conditionate, loc de parcare in complex. Costuri mici intretinere,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 23:13
...
2.000 RON

particular ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere complet mobilat si utilat, situat la 2 minute de statia de metrou Piata Sudului si Mall Sun Plaza.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 10:55
...
350 €

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere confort 1, ap.1/9, Piata Moghioros-Parc Drumul Taberei, langa iesirea din Metrou. Chirie lunara 350 Euro. Garantie 350 Euro.

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 12:04
...
450 €

Apartament de 2 camere, etajul 7 / 7. Eroii Revolutiei. Direct proprietar, inchiriez apartament 2 camere decomandate. Renovat, utilat si mobilat complet. Situat la Eroii Revolutiei. Aer conditionat, masina...

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 13:21
...
380 €

inchiriere apartament 2 camere, et. 10/12, bd. Basarabia. Vedere spre lacul Parcului National 5-7 min. mers pe jos pana la metrou Piata Muncii Complet utilat si mobilat. Bloc reabilitat termic. 2 lifturi,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 11:03
...
400 €

VITAN, proprietar (Confort Park), 2 camere, spate Hotel Rin, decomandat, vedere exterior, 65 mp utili, balcon, etaj 6 din 11, loc parcare in fata scarii, complet utilat si mobilat, complex supravegheat...

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 21:38
...
400 €

Proprietar inchiriez apartament 2 camere la mezanin in bloc cu 3 etaje, izolat termic, situat Calea Floreasca, reper Spring Time. Apartamentul are living, dormitor, bucatarie, baie, hol. Contract minimum...

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 09:07
...
650 €

Proprietar, Belvedere Aviatiei, 67mp, 2/10, centrala, incalzire pardos, loc parcare subteran, complet utilat, mobilat, 2 gr.san.,canapea ext spuma memorie, paza24/7, metrou Pipera, liber, prima inchiriere,...

Suprafata 67 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 12:04
...
420 €

Inchiriere apartament 2 camere Baneasa - Dobrogeanu Gherea, Bucuresti Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 1 sporit, situat in cartierul Baneasa, zona Dobrogeanu...

Suprafata 62 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 07 Mar, 13:30
...
550 €

Baba Novac inchiriez apartament 2 camere decomandat

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:25
...
525 €

Proprietar Floreasca, luminos, elegant, spatios, camere inalte, interfon, vizavi Kaufland, vedere Mozart, sud-vest, mult spatiu depozitare, zugravit februarie 2023, prima inchiriere, 3/3. Rog nefumatori...

Suprafata 47 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 11:09
...
425 €

proprietar 2 cam. dec., bd. Tineretului nr. 55, 1/8, vedere spate, vav de Palatul Copiilor, mobilat, utilat, 12 min metrou Tineretului, 14 min. metrou Timpuri Noi, termopan, g, f, p, um, ms, frigider,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 11:15
...
450 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 12:59
...
550 €

Super oferta ! Apartament de doua camere decomandat si renovat, mobilat, cu vederea spre est, zona este linistita si foarte aproape de utilitati, etaj 3/4. Totul este nou si de calitate. Direct de la...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 21:30
...
330 €

Particular, ofer spre inchiriere apart.2 camere vis a vis de Marie Curie (Budimex) - contract ANAF. Apt. confort 1, et. 4/4, luminos, curat, mobilat, utilat, zona curata, linistita cu parculete, scoli,...

Suprafata 46 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 16 Mar, 13:11
...
2.300 RON

proprietar inchiriez apartament 2 camere Sala Palatului, ultracentral, str. Ion Campineanu, etaj 8/9, vedere panoramica catre parcul Salii Palatului, Palatul Regal, exclus mobilat si utilat complet, curat

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 12:25
...
350 €

Sos. Salaj nr. 2, et. 5/8, an 1988, bloc izolat, centrala proprie, curat, liniste, vedere spre spate catre N-V, vecini civilizati, comision chirias 0%, loc de parcare, avans 2+1, minim 1 an

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 08:42
...
499 €

proprietar ofer ap. 2 cam. ultracentral km 0, Piata Rosetti, Universitate, Facultatea de Arhitectura, nou renovat, full mobilat si utilat.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 22:00
...
400 €

inchiriere apartament de 2 camere in zona Bd. Ferdinand, Gara de Est, parcul Titus Ozon, str. Caminului, semidecomandat, 48 mp, complet mobilat si utilat, liber din 1 aprilie,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 09:35
...
495 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere langa metrou Iancului (1 min.), renovat ianuarie 2023, mobilat si utilat complet, etaj 4/9, lift, bloc anvelopat, balcon mare 6 mp,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 22:30
...
600 €

ap. 2 cam., 45 mp, etaj 1/3, bloc 1965, renovat recent, prima inchiriere, nu este pet friendly, orientare est, priveliste spate (liniste, lumina), contract minim 1 an, declarat la Anaf,

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 17 Mar, 10:14
...
1.050 €

apartament 2 camere + dining/birou, 2 bai. Particular. Mobilat, utilat lux, mobila Rovere + Delta Design. Loc parcare subteran inclus, etaj 3/12. Fara animale,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 03:10
...
590 €

avem placerea ca particulari sa va prezentam un apartament premium - prima inchiriere de 2 camere de 54 mp, decomandat, et.1/ P+2+M, constructie 2022, in bloc tip vila, cu lift, zona de Nord a Bucurestiului,...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 06:55
...
450 €

Inchiriez apartament 2 camere dec 60 mp, balcon inchis, 6 min Metrou Timpuri Noi (450m), Tineretului, bloc 1985, str Plugarilor, et 3/4. Toate imbunatatirile, AC, contorizat, mobilat, utilat complet.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:15
...
380 €

Agentie imobiliara, 2 camere, semidecomandat, 6/8, balcon mare, renovat, termopan integral, gresie+ faianta, parchet, mobilat+utilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, microunde, televizor,...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 22 Feb, 12:41
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 396
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.524
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 9.778