Inchirieri apartamente 2 camere particular / proprietar Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Text: particular proprietar
Zona: București
...
500 €

inchiriez apartament in bloc nou, prima inchiriere, mobilat si utilat complet, loc parcare inclus, curte cu acces securizat (bariera), supraveghere video, zona noua, foarte linistita, acces rapid metrou,

Suprafata 63 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 22 Mai; 15:03
...
450 €

Proprietar, inchiriez/ vand apartament 2 camere. Blocul este reabilitat termic si are centrala proprie a blocului astfel incat caldura si apa calda este prezenta in orice moment al zilei si in orice anotimp....

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 06:50
...
380 €

Str.Padurea Craiului, bloc reabilitat, 3' metrou Titan, langa parc IOR, mall ParkLake, P/10 cu balcon, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat complet, aer conditionat.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi; 14:09
...
680 €

inchiriez apartament 2 camere decomandat in zona Baneasa - Herastrau (Elena Vacarescu). Mobilat, utilat complet, renovat, etaj 2/4, vedere la lacul Herastrau, loc de parcare ADP. Masina de spalat rufe,...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 10:00
...
500 €

proprietar inchiriez apartament nou, prima inchiriere in bloc nou acces securizat, loc parcare, supraveghere video, apartamentul este mobilat si utilat, nu acceptam animale de companie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 22 Mai; 15:03
...
450 €

inchiriez apartament nou renovat, mobilat si utilat modern situat la 2 min. de statia de metrou Nicolae Grigorescu, et. 9/10, bloc reabilitat, loc parcare. Exclus animale de companie,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi; 14:10
...
360 €

cf. 1 semidec., etaj 7/10, balcon inchis, mobilat si utilat complet, cu imbunatatiri, parchet partial, termopan, gresie, faianta, ac. Bloc civilizat, reabilitat, camere supraveghere. Metrou 1 Decembrie

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, ieri; 16:50
...
2.350 RON

proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere la etajul 1, situat pe Aleea Somesu Rece 4-12, sector 1, vezi exact locatia pe GMaps. Recent renovat si utilat, cu mobilier pe comanda (AC inclus). Vecinatati:...

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 12:44
...
410 €

particular, fara comision, exclus agentii, Verona 410 €, utilate, mobilate, g, f, p, t, aproape de transport, 1+1+intretinerea, pentru mai mult info puteti cauta pe Facebook BNBN10,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 22 Mai; 16:20
...
685 €

cu vedere la Washington. Apartamentul este situat in inima cartierului Dorobanti si se remarca printr-un design deosebit cu mobila de calitate si finisaje de lux. Pentru vizionari,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 10:00
...
2.000 RON

Rahova, Barca/ Margeanului, apartament spatios decomandat, cf. 1 sporit, 62 mp, et. 5/8, foarte curat, luminos, imbunatatiri, balcon la bucatarie spatioasa, utilat. Proprietar direct,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mai; 08:55
...
480 €

2 camere Arena Nationala, particular, prima inchiriere, amenajat totul nou, poze reale, et. 1, stradal Bdul Basarabia, wifi 6, mobilat Mobexpert, utilat, Samsung led Smart tv, Bosch Whirlpool Total No...

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri; 19:16
...
450 €

ap. 2 camere renovat, proprietar,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 10:04
...
2.000 RON

Proprietar, inchiriez ap 2 cam, decomandat, etaj 7, situat la Baba Novac Rond

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 19 Mai; 19:15
...
350 €

particular inchiriez ap. 2 cam., Bobocica, et. 4/4, utilat, mobilat elegant, 40 mp cu balcon. Colaborez ag. fara comision,

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi; 14:05
...
390 €

Proprietar inchiriez 2 camere pe strada lugojana zona Dristor . Detalii la tel. Arata ca in poze.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi; 16:50
...
500 €

ap. 2 cam., confort 1, dotari si mobila, 500 euro+intretinere, 1 luna+1 luna, proprietar,

Suprafata 50 mp Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 20 Mai; 16:21
...
370 €

direct proprietar, et. 7/10, decomandat, confort 1, 50 mp, contorizat, anvelopat, mobilat, utilat, renovat 2023.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 10:31
...

inchiriez ap. deosebit, 2 cam., Tineretului 45, vis-a-vis de Palatul Copiilor, vedere panoramica, parc, et. 7/8, complet utilat, 58 mp, contract ANAF. Particular, colaborez cu agentiile imobiliare;

Suprafata 58 mp Semidecomandat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 10:17
...
330 €

particular, inchiriez ap. 2 cam., et. 4/10, 2 lifturi. Ap. este renovat, mobilat si utilat. Balcon inchis, geam baie si bucatarie. Ap. se afla la 7-10 min. de mers pana la Mall Sun Plaza si metrou Piata...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 19:30
...
450 €

2 camere etaj 1, centrala proprie, mobilat (fara pat), balcon mare. E liber. Blocul este reabilitat. Sunt proprietarul. Se accepta si firme/saloane etc.

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri; 12:20
...
620 €

Rond Piata Alba Iulia, deasupra la ANAF, 2 camere, etaj1, liber, pretabil doar firma, inchiriere termen lung, direct proprietar, negociabil

Suprafata 63 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mai; 14:35
...
570 €

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere Dorobanti, Bloc Perla, semidecomandat, et. 10/11, complet mobilat si utilat. 55mp, AC, internet, TV, apometre,repartitoare, masina de spalat, frigider, usa metalica,...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 11:56
...
370 €

Particular, inchiriez 2 camere, 60 mp, zugravit 2022, et. 4/10, circular, complet utilat, bloc reabilitat in 2020, loc de parcare, Drumul Taberei, Evidenta Populatiei, zona linistita, 7 min. de metrou,

Suprafata 60 mp Circular Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 16:40
...
590 €

Particular inchiriez apartament 2 camere, et.1 din 9,,debara, renovat, utilat, mobilat, primul chirias, curat, merita vazut. Pret negociabil,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 21 Mai; 12:05
...
450 €

proprietar, renovat 2024, parter din 4, frigider, tv+ internet, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, 2 balcoane sparte inchise termopan, Pozele nu corespund realitatii caci baia,...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mai; 09:14
...
450 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere, proaspat renovat, langa de gura de metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, decomandat, confort 1, curat, mobilat si utilat complet. Zona verde. Parc IOR,...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi; 12:25
...
450 €

proprietar inchiriez pe termen lung ap 2 camere confort 1, et. 9/11, mobilat modern si utilat complet. Apartamentul beneficiaza de loc de parcare, se afla la 1 minut metrou, 4 minute Auchan, Ikea, Metro

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi; 09:40
...
360 €

Agentie imobiliara, va propunem spre inchiriere ap. 2 camere, decomandat, cf. 2, mobilat si utilat, situat la et. 8/10, la 5 min. de metrou,

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri; 23:45
...
430 €

particular, inchiriez ap. cu 2 cam., decomandat, in zona Militari la 5 min. de metrou,

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 20 Mai; 10:25
...
1.808 RON

Berceni, Cercetatorilor, Lidl, piata Sudului, metrou, etaj 2/4, decomandat, Sun Plaza, Lunca Barzesti, parc Vacaresti, mobilat, centrala proprie, parchet, usa metalica, balcon, geam la baie, aer conditionat,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 12:14
...
350 €

apartament 2 camere zona Resita.F ara animale de companie.

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 09:50
...
450 €

particular inchiriez 2 camere semidecomandat, 6/10 la bulevard principal, Auchan Titan. Proaspat zugravit. Vedere panoramica rasarit, fara zgomot, complet mobilat si utilat, Reabilitat termic, Loc parcare,...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri; 17:50
...
2.050 RON

direct proprietar, vedere stradala, acces facil la metrou, mobilat, A.C., 2 tv (1 smart tv), complet utilat, bloc reabilitat termic, termen minim 1 an, chirie 1+1 garantie, disponibil imediat,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 20 Mai; 14:55
...
450 €

Ofer pentru inchiriere apartament 2 camere, Str. Complexului 10, decomandat, etaj 3/8, termopan, gaze, f, g, renovat, complet utilat si mobilat. Metrou Dristor la 2 min. pe jos. Liber dupa 01.07.2024.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 22 Mai; 10:20
...
500 €

Apartament 2 camere, mobilat si utilat complet. 5 minute de metrou Dristor 1, Park Lake si Parcul IOR. Zona linistita. Mega Image, Carrefour, Piata Ramnicul sarat in fata blocului. Loc parcare inclus.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 20 Mai; 12:38
...
390 €

proprietar, ap. decomandat, Cotroceni, One, vis a vis Lidl, 78 mp, utilat, mobila masiva, stil clasic, imobil 89, iz. termic, 6/8 ac, parchet masiv, um, termopane, balcon mare, 3 ap/nivel 3 min. Academia...

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 10:42
...
950 €

Inchiriere apartament 2 camere Herastrau - One Floreasca Lake, Bucuresti Daca va doriti un apartament situat in unul din cele mai exclusiviste complexe din zona Herastrau, adiacent, in proximitatea lacului,...

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 22 Mai; 10:10
...
400 €

Particular inchiriez apartament 2 camere decomandate, curat, luminos, mobilat si utilat, ac, masina spalat, frigider, in zona stadionului Steaua (Bulevardul Ghencea). Chiria este de 400 eur.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 21 Mai; 12:29
...
650 €

particular inchiriez ap. 2 cam., 66 mp, et. 2, vedere curte interioara, in Nusco City, incalzire in pardoseala, centrala proprie, AC in fiecare camera, mobilat si utilat complet, an constructie 2022,

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 22 Mai; 16:45
...
470 €

Direct proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere decomandate in incinta Rin Residence. Este situat la etaj 5/13 si 2 minute de statiile STB si 10 minute de metrou. Acces auto in 10-15 minute catre...

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 17:23
...
400 €

direct proprietar, comision 0%. An constructie 2023; Decomandat, prima inchiriere; Complet mobilat si utilat, mutare imediata. Pentru mai multe informatii tel.

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Mai; 14:35
...
675 €

apartament lux inchiriat de proprietar, apartamentul este situat in inima cartierului Dorobanti si se remarca printr-un design deosebit cu mobila de calitate si finisaje de lux.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 20 Mai; 10:55
...
625 €

se ofera spre inchiriere apartament de 2 camere, decomandat, modern utilat si aranjat, in zona Vitan, la 10 minute de mers pe jos de metrou. Blocul este anvelopat, cu costuri foarte mici de intretinere,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 20 Mai; 13:00
...
1.080 €

Premium Suite. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 77 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 15:06
...
950 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 76 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi; 10:21
...
1.000 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 81 mp Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi; 11:54
...
450 €

Va oferim spre inchiriere un apartament confortabil cu acces facil la mijloace de transport si spre zona centrala cu multe centre comerciale in proximitate. Avem un apartament frumos situat in cartierul...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi; 10:55
...
850 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72,

Tur virtual Suprafata 74 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 10:21
...
450 €

Va oferim spre inchiriere un apartament confortabil cu acces facil la mijloace de transport si spre zona centrala cu multe centre comerciale in proximitate. Avem un apartament frumos situat in cartierul...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 22 Mai; 11:46
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 18.107
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.080
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 83.451