Inchirieri apartamente 2 camere mobilate si utilate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 500 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
  Salveaza cautarea
Orastie, Bucuresti, sector 4
230 €

2014, foarte curat, g, f, t, liber, proprietar, 1+1, detalii tel.,

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:55
Pantelimon, Mega Mall
900 Lei

p/10, cf. 2, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, fara balcon, bloc reabilitat termic, acces rapid la mijloacele de...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 19:46
13 Septembrie, Novaci
300 €

ap. 3 cam, se inchiriaza numai 2, una este inchisa (sunt hainele proprietarei, nu va locui in apartament), 6/8, cf. 1, fara animale de companie sau...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 19:20
Pantelimon intersectia Iancului, Vatra Luminoasa
330 €

Proprietar, intersectia Iancului, Pantelimon cu Vatra Luminoasa, inchiriez ap. 2 camere vis-a-vis de Mega Mall, etaj 8 din 10, curat utilat...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 14:25
Pantelimon
300 €

inchiriez apartament 2 cam. decomandat, parter/9, mobilat si utilat, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, foarte curat,

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 13:30
Aviatiei
730 €

apartament cu 2 camere de inchiriat, mobilat de lux. Locuinta este decomandata, mobilata si utilata complet, centrala proprie, bucatarie inchisa,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 11:40
VItan, Tineretului, Unirii, Nerva Traian
520 €

bloc nou Vitan Residence. Dotari: masina de spalat rufe, aer conditionat, Led tv Samsung, combina frigorifica din inox, masina de spalat vase,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 10:10
Dna Ghica
 

proprietar ,inchiriez 5 apartamente cu 2- 3 cam, mobilate, nemobilate si sp com 70 mp, pretabil: locuit, birouri, cab medicale,productie etc.

 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 19:06
Titan, Rasarit de Soare
350 €

apartament mobilat, etaj 7/11, doua balcoane spre Lidl si Auchan, termen lung, seriozitate, fara animale, detalii, chei, agentie exclusiva,

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 19:00
Nordului, Aron Cotrus
+ Schita
700 €

etaj 1/5, spatios, 2 balcoane, 2 bai, 2 ac, boxa, loc de parcare subsol, spatii depozitare, liber. Vezi video, avans 1+1, comision agentie 50%,...

 • 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 18:45
MilitarI, Valea Lunga
2.000 €

de inchiriat apartament 2 camere, liber, mobilat, parter, statie Ratb, pret 200 e/luna, tel. 0722395020,

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 18:45
Drumul Taberei
1.300 Lei

Raul Doamnei, curte comuna, parter+M, contorizare separata, centrala proprie, mobilat si utilat complet, aer conditionat, loc de parcare, costuri...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 18:17
Metrou Piata Sudului, Sun Plaza, proprietar
300 €

nu ratati, 2 cam., Alex Obregia, recent reabilitat, pozitie excelenta, 5 min. metrou Piata Sudului si Sun Plaza, renovat, mobilat si utilat modern,...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:05
Baneasa, Str. Valentin Gheorghe Bibescu
460 €

apartament 2 camere de inchiriat, bloc nou. Zona strada George Valentin Bibescu nr. 7, sect. 1,

 • 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 20:50
Teiul Doamnei
320 €

apart. 2 camere, et. 2, an 1985, stradal, bloc curat, ideal pt. cuplu,

 • 53 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:16
Aparatorii Patriei - 5 minute Metrou
350 €

bloc 2017, etaj 2/4,Decomandat, zugravit,mobilat si utilat complet, Modern,Centrala Termica Proprie, balcon inchis in termopan, loc parcare privat,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 4, azi, 18:15
Rond Alba Iulia adiacent str Caloian Judetu
300 €

Inchiriere apartament 2 camere, decomandat, et 3/4, mobilat si utilat, bloc izolat termic construit in anul 1990. Agentie, liber pentru vizionari.

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, azi, 18:14
Tineretului- str. Piscului
350 €

Apartament curat, et 6/10, decomandat, zona verde, mobilat, utilat, aer conditionat, masina de spalat, pret negociabil

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 4, azi, 18:06
Carrefour Colentina, Moroeni, in vila si curte
299 €

de inchiriat apartament 2 camere la parter in vila, 54 mp, renovat. Disponibil imediat. Dotat si utilat, contorizare individuala, acces la curte....

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 18:00
Baneasa str Belizarie
375 €

2 camere decomnadat, etaj 1/4, mobilat si utilat, proaspat igenizat, loc de parcare , disponibil imediat, contract anaf, clasa energetica B

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 17:44
13 Septembrie
350 €

inchiriez apartament de 2 camere in bloc reabilitat, la doar 10 minute de centru, cu o suprafata utila de 62 mp, mobilat si utilat complet...

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 17:39
Fundeni Soseaua, statia Spicului
1.500 Lei

mobilat, utilat, TV, cablu, internet, aragaz, frigider, masina spalat, zugravit, liniste, terasa, zona buna, parcare,direct proprietar.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:39
Salajan
1.300 Lei

inchiriez apartament cu 2 camere utilat si mobilat, strada Vlahita nr.1 la o distanta de 5 minute de statia de metrou1 Decembrie, 10 min de statia...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 17:24
Drumul Taberei, Raul Doamnei, Segarcea
290 €

Drumul Taberei,Raul Doamnei,Segarcea,la 2 minute metrou, etaj 3/4, cf. 1, decomandat, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 17:18
Titan - Parc Titanii
450 €

Apartament exceptional, imobil 2021, parter/4, curte proprie 64mp, prima inchiriere, decomandat, extrem de spatios, complet utilat, aragaz,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 3, azi, 17:10
Drumul Taberei, Bucla, Cetatea Histria
280 €

2 camere 2/10, mobilate si utilate modern, termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate, balcon, 2 minute metrou, liber, 1+1 garantie,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, azi, 17:10
Titan Parc IOR, in vila noua, 3 minute Metrou
400 €

P/P+1Et, intrare separata,centrala termica, complet mobilat si utilat-nou si modern, intretinere mica,curte, langa doua parcuri- Titanii si IOR,...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 17:10
Drumul Taberei, Valea Oltului, ocazie
1.100 Lei

apartament stradal, decomandat, bd. Timisoara, colt cu Valea Oltului, et. 8/10, mijloace de transport in apropriere, ocazie

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 16:59
Rahova -Margeanului
280 €

3/8, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat relativ noi, discutabil,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:55
Simte vibratia orasului!
450 €

Suntem pe Bulevardul I.C. Bratianu, la 1 minut de Piata Unirii. Daca te intrebi cum ar fi sa locuiesti aici, acum este momentul sa treci la...

 • 39 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 16:14
Dacia, Eminescu, Drobeta
360 €

Apartament 2 camere, zona centrala, mobilat utilat, bloc 1972, balcon, AC, multiple spatii de depozitare, scara linistita si civilizata,avans 1+1,...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 2, azi, 16:00
Berceni, Brancoveanu, Secuilor
280 €

2 camere, confort 1 semidec., et. 2/4, balcon, mobilat si utilat, toate utilitatile, tv, liber,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, azi, 16:00
Militari, Cocosul Rosu
230 €

2 camere curte, baie, bucatarie,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:50
Brancoveanu, Lamotesti
230 €

2 camere, 2/4, curat,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:47
Militari, Politehnica
320 €

agentie.Metrou,modern,renovat,et 6/10,gresie,faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, ac, tv, balcon. Vecinatati: Lujerului, Gorjului, Afi...

 • 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 15:27
Drumul Taberei, tramvai 41, Compozitorilor, 1 Mai
280 €

proprietar, cartier civilizat si verde, Bila, Auchan, parc la 5 min. restaurantul Drumetului, bloc linistit, vedere superba, luminos, et. 10/11, g,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:27
Berceni, Cartierul Solar
375 €

ap decomandat, spatios, mobilat si utilat, mobila si finisaje de calitate, suprafata totala 75 mp, blacon 12 mp, centrala proprie, parter, bloc...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 15:25
Piata Alba Iulia
430 €

Inchiriez apartament 2 camere, semidecomandat in apropiere de piata Alba Iulia, vizavi bloc Zepter. Etaj 3/8, bloc 2007, centrala proprie. Este...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 15:20
Titan
1.200 Lei

Lidl, Liviu Rebreanu,4 minute metrou, stradal, reabilitat, Etaj 1/4, renovat total, mobilat si utilat modern, liber, persoane serioase.

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 15:09
Dristor
399 €

inchiriez apartament cu 2 camere decomandat complet mobilat si utilat in zona Dristor la gura de metrou

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, azi, 15:04
Oltenitei De inchiriat ap 2 cam -Sos Oltenitei-Ansamblu Oltenitei Park
320 €

Va pun la dispozitie un apartament cu 2 camere de inchiriat, pozitionat pe Sos Oltenitei in ansamblul Oltenitei Park. Disponibil la et 2 din 7...

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:57
Aparatorii Patriei Studio de inchiriat. Bloc nou- 10 min metrou Ap.Patriei
300 €

Prima inchiriere ! Studio - 10 min de metrou Ap.Patriei Va pun la dispozitie un studio , mobilat/utilat, Etaj 4 din 7 Aprope de centrele...

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:57
Drumul Taberei, Moghioros, 5/10
200 €

Drumul Taberei, Plaza, Moghioros, 5/10, sdec, g, f, p, t, um, ac x 2, mobilat si utilat complet, liber, 1+1,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, azi, 14:55
Calea Grivitei, 1 Mai
280 €

5/7, semidec., bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet, renovat, termopan, gresie, parchet, usa metalica, liber, ideal locuit,

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:55
Dristor
450 €

propietar, apa calda (exista boiler), fix la gura de metrou Dristor, 2 camere decomandat, utilat si mobilat complet, etaj 9 din 10, exclus animale...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, azi, 14:25
Piata Sudului
300 €

Apartament 2 camere,semidecomandat, bloc cu 4 etaje, etajul 3, mobilat, termopane, aer conditionat, masina de spalat, balcon mare, internet, in...

 • 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 14:25
Berceni, Brancoveanu, Lamotesti
250 €

bloc 4 nivele, renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate, mobilat si utilat, mobila Casa Rusu, liber, acces imediat la...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 14:24
Basarabia, Chisinau
310 €

Cf I sdec, 56 mp, toate imbunatatirile, etaj 1, mobilat si utilat modern, liber, clasa energetica A.

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 14:19
Arcadia Domenii, Apartament cu parcare subterana!
500 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Arcadia Domenii Apartments, la etajul 2/6, intr-un imobil predat in folosinta in...

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 14:15
Aviatiei, Str. Elena Caragiani, 2/4, centrala termica, bloc anvelopat !
420 €

Locatie excelenta, Imobil reabilitat termic, apartament dotat cu centrala termica, decomandat, situat la etajul 2/4 ! Va prezint spre...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:15
Tineretului, Amfiteatru Residence, apartament cu parcare subterana
500 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Amfieatru Residence, foarte aproape de Parcul Tineretului. Apartamentul este...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:15
Sunrise Residence, Prel. Ghencea, Drumul Taberei, Centrala proprie !
280 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Sunrise Residence , intr-un imobil construit in anul 2013. Optional se...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:15
Cismigiu
250 €

strada Ioan Slavici, 8-10 minute metrou Izvor, etaj 6, centrala termica proprie, aer conditionat, masina de spalat, parchet, termopan, cablu si...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 14:15
Sunrise Residence, Prelungirea Ghencea, Drumul Taberei, centrala proprie !
280 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Sunrise Residence , intr-un imobil construit in anul 2013. Optional se...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:15
Iancului
390 €

Mihai Bravu, imobil 2010, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent, Obor, Ferdinand

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 13:51
Dristor
370 €

Mihai Bravu, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, pozitie deosebita, aer conditionat, adiacent, Calea Vitan, Kaufland, 10 minute metrou...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:51