Inchirieri apartamente 2 camere decomandate Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Tip: decomandat
...
475 €

7 min. Metrou Crangasi, bloc 1986, Reabilitat Termic, planul 2, spatiu verde. Inchiriez 2 camere 64 mp, Decomandat, 2 AC, Refacut Total de la Placa, TV, cablu net, mobilat utilat, in lei, et. 8/9 Parcare

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri; 16:42
...
550 €

renovat recent, finisaje superioare, bucatarie mare patrata utilata complet, mobilat complet, contorizat, pretabil pentru un cuplu sau o familie dornica de linistea unui camin spatios si bine amenajat

Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 20 Mai; 08:01
...
400 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament in zona Tineretului- Pridvorului situat la etajul 3/4, decomandat, mobilat si utilat complet. Apartamentul a fost vizionat de catre agentie si...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 20 Mai; 09:31
...
450 €

persoana fizica inchirieaza zona foarte buna, apartamentul este intr-un bloc reabilitat termic acum si s-au facut renovari complete si utilat complet . Totul este nou. Metroul este peste strada,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri; 22:40
...
700 €

apartament 2 camere de inchiriat, bloc nou, etajul 2 din 8, complet mobilat, toate conditiile.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri; 21:00
...
1.750 RON

2 minute statie Stb, bloc 2018, et. 2, mobilat si utilat modern, LCD, a/c, centrala proprie, liber,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 21:05
...
1.500 RON

Rezidence, confort 1, etaj 5/10, modern, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, masina de spalat, lcd, statia Ratb in fata blocului, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 21:05
...
320 €

Inchiriere 2cam Militari- Politehnica, cf.IIdec, 1976, 43mp, 6/10, imbunatatiri- foarte curat, 7m pana la Cora Lujerului, fara animale companie, chirie 320Euro+ garantie 320Euro+160Euro comis Ag, contract...

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri; 08:55
...
400 €

Pacii, 2 camere, nemobilat, str. Drumul Bacriului, parter, intrare directa, pretabil firma, finisat, parcare, comision 0%, pret fara tva

Suprafata 60 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 9 min.
Bucuresti, ieri; 10:06
...
1.800 RON

semistradal, 4/10,cf1, dec, 56mp, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet,liber, balcon spatios gresiat, curat, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri; 15:38
...
350 €

De inchiriat: Apartament cu 2 camere mobilat si utilat in Drumul Taberei - Plaza Romania. / La etajul 2, in blocurile de 4 etaje (P-urile) de pe Aleea Dumbravita. / Blocul este anvelopat exterior si...

Tur virtual Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 10 Mai; 12:25
...
799 €

Inchiriez apartament lux si central 2 camere zona Rond Alba Iulia, Bd. Unirii, renovat, decomandat, suprafata aprox. 60 m2, etaj 6/8 (vedere pe spate), complet mobilat si utilat nou si modern (g+f+p+t+um),

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mai; 08:01
...
399 €

8/10, mobilat si utilat, boiler apa calda, cochet, proaspat igienizat, disponibil termen lung, ideal cuplu, 2 min. parc Tei, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati Pipera, Floreasca, Stefan cel Mare,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 19:25
...
380 €

Disponibil imediat, apartament decomandat, 2 camere, et. 2/4, renovat, str. Valea Calugareasca, zona linistita, loc de parcare. Acces rapid metrou, tramvai, parc Dr. Taberei, Auchan, Dedeman. Nu se accepta...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri; 19:25
...
450 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere, proaspat renovat, langa de gura de metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, decomandat, confort 1, curat, mobilat si utilat complet. Zona verde. Parc IOR,...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri; 20:25
...
680 €

inchiriez apartament 2 camere decomandat in zona Baneasa - Herastrau (Elena Vacarescu). Mobilat, utilat complet, renovat, etaj 2/4, vedere la lacul Herastrau, loc de parcare ADP. Masina de spalat rufe,...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 18:00
...
650 €

Agentie imobiliara, comision 2%. Inchiriere 2 camere, decomandat, 2/7, bloc 2022, 6Complex Nusco City, CT, incalzire in pardoseala, bucatarie separata, terasa, 2 ac, mobilat+ utilat modern, 650 E,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 14 Mai; 08:01
...
500 €

decomandat, etajul 2, nemobilat, neutilat, termen lung, ideal firma, contract, liber, neg.,

Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, ieri; 16:57
...
1.750 RON

2 camere tip studio, mobilat si utilat, la etajul 2/5 cu lift, balcon, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, suprafata 42 mp, constructie 2018, camera supraveghere video, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 18:03
...
350 €

Inchiriez apartament 2 camere, semimobilat, situat la et 8/8, renovat recent. Imobilul este situat aproape de mijloacele de transport. Este dotat cu aer conditionat.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 12 min.
Bucuresti, 22 Mai; 16:22
...
400 €

et. 2/4, complet mobilat si utilat, suprafete mari, canapea extensibila, pat matrimonial, balcon generos, statia de metrou Valea Ialomitei si Kaufland la 5 min., Parcul Brancusi la 2 min, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Mai; 09:00
...
450 €

inchiriez apartament nou renovat, mobilat si utilat modern situat la 2 min. de statia de metrou Nicolae Grigorescu, et. 9/10, bloc reabilitat, loc parcare. Exclus animale de companie,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri; 22:10
...
330 €

Apartament de 2 camere decomandat mobilat si utilat, contorizat cu apometre repartitoare, are aer conditionat, zugravit prospat este la prima inchiriere,se trece contractul la circa financiara.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 13 Mai; 10:32
...
440 €

Bd 1 Mai (semistradal), 50mp, etaj 3/10, renovat integral, mobilat, utilat, totul nou, 1+1 garantie. Contract Anaf

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai; 08:01
...
390 €

inchiriez apartament 2 camere zona Colentina, Str. Doamna Ghica, langa Parcul Plumbuita (200 metri), renovat, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 55 m2, etaj 7/10,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mai; 08:55
...
480 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Decebal, Etaj 5/8, decomandat, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, vedere...

Suprafata 70 mp Decomandat M 15 min.
Bucuresti, 17 Mai; 08:01
...
380 €

7/10, cf. 1, dec, 55 mp, bl reabilitat termic, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, orientat pe est, vedere/ scara stradala, g, f, p, isn, t, usa metal, aer condit, calorifere si usi int. noi,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 14:54
...
550 €

1 minut Metrou Mihai Bravu, bloc 2021, paza 24/24, Centrala Proprie Incalzire Pardoseala ctr ANAF. Inchiriez apartament 2 camere 57mp, mobilat, utilat complet et1/11 Sala forta, net, cablu, gratis, Parcare

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri; 14:45
...
400 €

intre Eminescu si Fainari, 8 minute metrou Obor, casa 2 camere duplex, parter si demisol, centrala termica proprie, parchet, termopan, usi interior noi

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat partial Neutilat
Bucuresti, 21 Mai; 09:25
...
2.000 RON

Rahova, Barca/ Margeanului, apartament spatios decomandat, cf. 1 sporit, 62 mp, et. 5/8, foarte curat, luminos, imbunatatiri, balcon la bucatarie spatioasa, utilat. Proprietar direct,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mai; 08:55
...
550 €

Va oferim spre prima inchiriere un apartament de 2 camere, nou, mobilat si utilat complet, cu centrala termica proprie si finisaje de calitate.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri; 11:51
...
400 €

Inchiriez apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet (aragaz, frigider, masina de spalat, Ac,) renovat recent, situat intr-o zona linistita, stradal, Contract ANAF inclus in pret.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 11:03
...
1.000 €

parcare. One Herastrau, Aviatiei, Aurel Vlaicu. Inchiriez 2 camere, centrala incalzire pardoseala, 2 AC, 2 TV Smart, masina spalat vase, masina spalat rufe cu uscator, mobilat, utilat, et. 6/9, parcare...

Suprafata 59 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri; 18:45
...
700 €

Piata Alba Iulia, Bd Unirii, Boiler, ac, masina spalat vase, ctr. ANAF. Inchiriez apartament 2 camere decomandat, 76 mp, 2 balcoane, bloc 2003, et 6/8, refacut total de la placa, mobilat, utilat complet,...

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 19:48
...
750 €

North Area Lake View 2014, One Herastrau Plaza, Aviatiei, Aurel Vlaicu, paza. Inchiriez 2 camere 67 mp, terasa, centrala proprie, masina spalat vase, 2 AC, 2TV Smart, mobilat, utilat, nou, etaj 1/10.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri; 12:36
...
250 €

Romancierilor, 6/10, renovat complet, nemobilat si neutilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, balcon, fara animale de companie, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 3 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:32
...
450 €

2 camere, 6/8, constructie 92, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, spatii depozitare, metrou 1 min.,

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mai; 17:25
...
900 €

apartament 2 camere+ 1 birou, etaj 9/S+P+11, 66 mp+ 1 terasa de 12 mp, 1 baie, loc de parcare, mobilat si utilat, incalzire in pardoseala, bucatarie mobilata si echipata, dressing incapator,

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 19 Mai; 08:01
...
750 €

Doua camere ''pe Armeneasca'' nu-i doar un loc util in care iti petreci serile si diminetile din jurul tumultului bucurestean de peste zi. Doua camere in Armeneasca pot fi mult mai mult, o experienta,...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 16 Mai; 09:00
...
490 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, curat, liber, reabilitat termic.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri; 20:27
...
400 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Pantelimon, reper Lidl, confort 1 sporit decomandat, avand suprafata de 58 mp, cu o baie si un balcon. Locuinta este situata la etajul 7, intr-un...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 21 Mai; 11:25
...
350 €

Inchiriere apartament 2 camere zona Pantelimon - Piata Delfinului, apartament curat, igienizat, aragaz, masina de spalat, frigider, pat, canapea. Este nou renovata si sunteti primul chirias, 350 Euro,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 12:57
...
1.100 €

Va oferim spre inchiriere un apartament de lux cu 2 camere in zona Baneasa. Compartimentat astfel: living, bucatarie, dormitor, baie si terasa spatioasa de 12 mp. Apartamentul este situat la etajul 1...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Noi 23; 14:00
...
440 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat pe bdul Maresal Averescu la etajul 6/7 cu o priveliste superba la apus. Apartamentul este decomandat si luminos. Acesta a fost renovat complet....

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 19:05
...
350 €

inchiriez ap. 2 camere situat in cartierul Titan, strada Cozla

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, ieri; 12:20
...
650 €

2 camere premium, decomandate, et. 4/11, 60 mp, terasa mare, prima inchiriere, posibilitate loc parcare subteran, metrou, magazine, bloc nou 2023, incalzire in pardoseala, liber imediat,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mai; 13:18
...
430 €

Turda parc, bloc civilizat, et. 3, mobilat, utilat, renovat, strada linistita, locuri de parcare in zona, liber, la un minut de parcul Regina Maria. Ideal locuit, familie, cuplu, mutare imediata.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mai; 11:31
...
300 €

Inchiriere apartament 2 camere, strada Izvorul Oltului, decomandat, cf. I, suprafata de 45 mp, bloc 1975

Suprafata 45 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:05
...
450 €

2 camere confort 1 decomandat, nemobilat, etaj 2/8, pretabil firma sau locuit, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, vedere spate,

Suprafata 70 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 22 Mai; 08:41
...
430 €

Ap 2 cam mobilat, utilat (frigider, masina spalat, AC, microunde, tv, net, apometre, instant), vedere panoramica Parlament, zona verde, langa metrou Titan, pta Minis. Bloc reabilitat. Pet-friendly.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri; 20:40
...
500 €

proprietar inchiriez apartament nou, prima inchiriere in bloc nou acces securizat, loc parcare, supraveghere video, apartamentul este mobilat si utilat, nu acceptam animale de companie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 22 Mai; 15:03
...
730 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in zona Herastrau, Intrarea Catedrei, confort 1 decomandat-open space, avand suprafata de 65 mp. Apartamentul este situat la etajul 1, intr-un bloc...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 21 Mai; 11:23
...
350 €

Bacriului, bloc nou, et. p/4, decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, centrala termica, contorizat, loc parcare, liber, apropiere Apusului, metrou Pacii, avans 1 luna + 1 luna garantie

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 12:56
...
952 €

inchiriere apartament cu 2 camere situat in complexul rezidential Cloud 9,

Tur virtual Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri; 16:54
...
380 €

decomandat, etaj 4/10, 5 minute metrou, mobilat utilat.1+1 garantie.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 13 Mai; 08:01
...
500 €

inchiriez apartament in bloc nou, prima inchiriere, mobilat si utilat complet, loc parcare inclus, curte cu acces securizat (bariera), supraveghere video, zona noua, foarte linistita, acces rapid metrou,

Suprafata 63 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 22 Mai; 15:03
...
500 €

Proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere, complet mobilat si utilat, in apropiere de statia de metrou Aparatorii Patriei, inclus si loc de parcare. Locatia se afla in zona Metalurgiei,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Mai; 18:51
...
700 €

Piata Alba Iulia, Burebista, boiler, masina de spalat vase, AC, contract ANAF. Inchiriez 2 camere decomadat lux 70 mp, cu balcon, bloc 2003, et. 4/8, refacut total de la placa, mobilat, utilat complet

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri; 15:06
...
450 €

metrou Inchiriez apartament 2 camere zona Dorobanti, Str. Axinte Uricariul, la 5 minute metrou Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 40 mp,etaj 3/10, complet mobilat si...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Mai; 08:01
Articole recomandate
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 10.098
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.584
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 18.107