Inchirieri apartamente 2 camere Colentina - Obor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Colentina-Obor
...
450 €

inchiriere 2 camere, metrou 2 minute, 1/6, construit 2013, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, centrala termica, balcon, contorizare totala, loc parcare

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, azi, 11:10
...
300 €

42 mp, et.1/10, dec., utilat nou, tv, bucataria mobilata nou, in rest nemobilat, proaspat renovat, termen lung, maxim 3 pers. fara animale, agentie,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
...
380 €

Va oferim spre inchiriere un apartament complet mobilata utilat Colentina 1/8

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:14
...
1.600 RON

agentia imobiliara va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere in zona Baicului - Doamna Ghica, stradal, confort 1, semidecomandat, cu suprafata totala de 70 mp, situat la parter/4, loc parcare

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:00
...
350 €

inchiriez apartament 2 camere Colentina, Obor, situat la etajul 6 din 10, foarte bine compartimentat - decomandat, in suprafata de 53 mp, cu imbunatatiri,

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 23 Apr 15:25
...
350 €

P/4, cf. 1 sporit, dec, 64 mp, balcon spatios, centrala termica proprie, mobilat modern, utilat complet, liber, renovat, g+f+p+t, usa metalica, zona linistita, contract la ANAF, avans 1+1, agentie.

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Apr 12:46
...
380 €

7/10, cf. 1, dec, 55 mp, bl reabilitat termic, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, orientat pe est, vedere/ scara stradala, g, f, p, isn, t, usa metal, aer condit, calorifere si usi int. noi,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Apr 12:45
...
350 €

Pescarilor, aproape Scoala 39, Parc Plumbuita/ Motodrom. parter inalt/4 cu balcon, centrala termica, mobilat, utilat, cf.1 sporit dec., 65 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, vedere mixta, orientare...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Apr 11:58
...
350 €

Rau, Restaurantul Margineni, langa Mega Image, ctie 1985, cf.1, decomandat, 2/8, balcon inchis, 64 mp, decent, curat g+f+p+t+um, mobilat si utilat decent, bl. reabilitat termic, 1+1 garantie, disc.

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 17:41
...
370 €

Primarie, Parc, semistradal, pozitie de exceptie, 5/10, cf. 1, semidec., 54 mp, zugravit recent, mobilat modern, utilat complet, liber, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, zona linistita, contract...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 22 Apr 16:29
...
650 €

de inchiriat apartament 2 camere decomandat, Bucur Obor priveliste la parc si Primaria Sectorului 2

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 12:45
...
400 €

2camere, confort 1, semidecomandat, etaj 5/9, liber, mobilat, utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, balcon, bloc stradal, intrare stradala, 100m pana la metrou, 1l chirie+1l garantie,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Apr 15:19
...
370 €

Teiul Doamnei, et. 8/10, bloc stradal, mobilat si utilat complet, renovat gresie, faianta, termopan, usa metalica, contorizat, liber, zona excelenta, apropiere STB, sau metrou la 10 minute, 1 l+1 l,

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 19 Apr 10:16
...
350 €

apartament 2 camere, mobilat, utilat, situat la et. 5/10,2 balcoane, in proximitate Piata Obor, Veranda Mall, mijloace de transport (metrou Obor 3 minute).

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 09:40
...
420 €

proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere, etaj 3 din 4, confort 1, decomandat, an constructie 1985, zona rau Colentina, strada Maior Bacila, suprafata 52 m, complet mobilat, centrala termica proprie....

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 15:09
...
390 €

inchiriez apartament 2 camere zona Colentina, Str. Doamna Ghica, langa Parcul Plumbuita (200 metri), renovat, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 55 m2, etaj 7/10,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
380 €

Str. Sinaia, plan 2, zona linistita, bloc curat, scara curata, parc plumbuita la 5 min., tramvai 21 la 5 min., et 1/10, decomandat, mobilat si utilat, renovat recent, balcon in living, liber, av. 1+1,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 16:18
...
520 €

Metroul Obor la 8min., Pipera 10min.bloc nou 2009, cu multe spatii verzi, paza non stop BGS, 4/11, 2 lifturi, imb., ac, centrala de bloc, mobilat complet, utilat, loc de parcare subteran inclus.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 11 Apr 11:00
...
350 €

Maior Bacila, langa Parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic, et. 2/4, dec., 55 mp, imb. g, f, p, ac, mobilat-utilat, apartamentul se inchiriaza impreuna cu un loc de parcare platit la ADP, accesibil...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 11:00
...
699 €

apartament cu 2 camere tip penthouse, situat in complexul Rose Garden, vedere spre zona de case et 10/11, bloc 2012, paza 24/7, centrala de imobil, 2 bai, renovat recent, terasa 32 mp, liber imediat

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 10:59
Articole recomandate
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.849
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 77.002
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.084