Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
...
399 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Titan,Str. Liviu Rebreanu,renovat,la 5 minute metrou Titan, bloc reabilitat termic,decomandat,suprafata aprox. 51 m2,etaj 5/10,complet mobilat si utilat.

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 13:57
...
330 €

Sos Doamna Ghica stradal, vedere laterala, scoala 30 aproape, parcul plumbuita la 5 min, bloc reabilitat termic, et 8/10, decomandat, zugravit recent, mobilat si utilat complet, liber imediat.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:53
...
500 €

Cu o suprafata de 70 mp, acest apartament situat la etajul 1 intr-un bloc cu regim de inaltime P + 4 este disponibil pentru inchiriere in Complexul Rezidential Apollo Residence.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:50
...
650 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat, etaj 3/8, la 100 m de metrou Grozavesti

Suprafata 62 mp Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 13:55
...
350 €

cf.1 decomandate, 56 mp, 6/10, cu imbunatatiri, mobilat si utilat complet, liber, aer conditionat, clasa en B, vizite urgent, merita,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:54
...
350 €

Parcul Tudor Arghezi, decomandat, 54 mp, toate imbunatatirile, bloc 2018, finisaje noi, toata mobila noua, complet utilat liber, totul nou prima inchiriere, parcare, centrala, etaj 3/5, cu lift,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:52
...
400 €

Iancului metrou rond, Alpha bank, imobil reabilitat, etaj 1, intrare, vedere stradala, complet mobilat, renovat. Proprietar, disc.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 12:53
...
400 €

8 minute metrou, piata Ambrozie, 10/10, complet mobilat si utilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalta, aragaz, liber, termen lung

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 13:39
...
360 €

pretabil pentru inchiriere apartament cu 2 camere, semidecomandat, etajul 3 din10, foarte aproape de metrou Lujerului si Piata Veteranilor (4min)

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:35
...
2.500 RON

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere etaj 2/12, in complexul Central Address Residence, vizavi de Liberty Mall, foarte aproape de Complexul Vulcan, Parcul Carol si la 5 minute de mers cu masina de...

Suprafata 52 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
...
750 €

ap. 2 camere, cf.1 decomandat, 80 mp, et. 1/7, mobilat, utilat, lux,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 13:25
...
1.500 RON

adiacent, 6/8, cf. 1, decomandat, 58 mp, pe mijloc, mobilat, utilat (masina de spalat, frigider, aragaz), curat, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, liber, contorizat, avans 1+1, agentie.

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi, 13:15
...
700 €

nu colaborez cu agentiile decat in masura in care percep comision doar de la chirias. Proprietar, inchiriez apartament 2 camere, loc de parcare in proprietate in fata scarii si balcon mobilat si utilat...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 12:35
...
330 €

Drumul Taberei Romancierilor, inchiriez ap. 2 camere, et. 5/10, semidecomandat, mobilat complet, utilat, frigider, aragaz, masina de spalat, cablu+internet, balcon inchis, zona civilizata,

Suprafata 47 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 11:38
...
500 €

Va propunem spre inchiriere, un apartament deosebit, in complexul Exigent Plaza. Aproape de Metrou. Proprietatea se afla la etajul 6. Dispune de AC, internet+cablu tv, parcare. Mobilat si utilat,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:45
...
320 €

proprietar, inchiriez ap. Giurgiului, la 5 min. de Piata Progresul, 3 min. de Lidl si 15 min. de metrou Eroii Revolutiei. Apartamentul este luminos, expus spre vest, etajul 6/7, mobilat si utilat,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
...
400 €

semistradal, 4/10,cf1, dec, 56mp, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet,liber, balcon spatios gresiat, curat, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 13:15
...
350 €

2 camere, decomandat, 55 mp, et. 4/7, mobilat si utilat complet, frigider, aragaz, masina spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, TV, internet, usa metalica, bloc izolat termic, contract ANAF.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 0 min.
Bucuresti, azi, 13:12
...
550 €

ap. 2 cam., cu terasa, et. 3, 54 mp construiti + terasa - 40 mp, constructie 2022, mobilat, utilat. Loc de parcare inclus,

Suprafata 2.022 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:10
...
370 €

Bucla, etajul 4/10, decomandat, renovat, mobilat si utilat complet, modern, 2 lifturi, aproape de metrou si de mijloacele de transport, parc, liber din 20.02, 1+1 garantie,

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 13:06
...
330 €

Bucla, parter/10, semidecomandat, mobilat si utilat complet,geam la baie, aproape de parc, metrou, zona linistita, 1+1 garantie.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 13:06
...
2.000 RON

particular, apartament 2 camere Piata Trapezului, impecabil, mobilat, complet utilat, bloc reabilitat termic,

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 09:57
...
450 €

De inchiriat apartament spatios (64mp) 2 Camere, Bulevardul Basarabia - vis-a-vis de Stadionul National. Bloc reabilitat, stradal, etaj 6/6, lift modern. Apartamentul este zugravit, mobilat, utilat, detine...

Suprafata 64 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 08:01
...
575 €

Drumul Taberei, 64 mp, 2 camere semidec. mobilat si utilat complet modern, etaj 2 din 3, bloc nou si zona linistita, 5 min. de orice mijloc de transport, inclusiv metrou, apropiere Plaza Mall, 575 euro,...

Suprafata 64 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:35
...
425 €

Se ofera la inchiriat, apartament cu 2 camere decomandat, mobilat, utilat si echipat complet gata pentru folosire, inclusiv vesela. Apartamentul este dotat cu toate electrocasnicele de calitate.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 13:06
...
400 €

Ap. 2 cam., str. Tomis, mobilat si utilat complet, 5 min. metrou

Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 13:04
...
300 €

Str. Zemes, 1 Dec., mobilat, utilat, et. 7, mobilat si utilat, 3 min. metrou, mutare imediata

Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 13:04
...
340 €

ap. 2 cam., 2 min. metrou, bloc nou, centrala, parcare posibilitate, et. 6,

Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 13:03
...
500 €

inch. 2 cam., Costin Georgian, 1 min. metrou, totul nou, loc parcare, parter cu balcon inchis, mobilat, utilat, centrala proprie,

Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 13:03
...
1.800 RON

Rams, bloc nou, 4 min. metrou Republica sau Costin Georgian, centrala, totul nou, prima inchiriere,

Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 13:03
...
450 €

proaspat renovat, prima inchiriere, totul nou, etaj 4/4, vedere spate, electrocasnice marca Miele, aer conditionat, incalzire prin pardoseala in bucatarie, balcon inchis,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 12:56
...
270 €

2 cam., cf.1, etaj 1 din 4, mobilat, utilat, liber bloc reabilitat, piata, metrou la 3 min. ratb,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 12:50
...
2.200 RON

C-tin Titel Petrescu, et. p/10, decomandat, nemobilat, renovat, mobilata bucataria, centrala termica, pretabil firma liber, apropiere Kaufland, Mega Image, 1luna + 1luna, + impozitul pentru firma

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 14 min.
Bucuresti, azi, 12:42
...
400 €

Decomandat, etajul 3/8, an constructie 1989, reabilitat termic, sufragerie 23 mp, bucatarie mare, mobilat si utilat, fara animale de companie, termen lung, contract ANAF,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:42
...
750 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Unirii - Piata Alba Iulia, Etaj 4/8, decomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, merita,apropiere Decebal,Vitan

Suprafata 64 mp Decomandat M 15 min.
Bucuresti, azi, 12:39
...
330 €

2 camere curate confort 1/ decomandate,mobilate si utilate complet cu tv plasma, aer conditionat, combina frigorifica, masina de spalat, aragaz, cablu+internet active. Bloc reabilitat termic. Acces tramvai...

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:39
...
550 €

2 camere decomandate, 70 mp, vedere spate, etaj 3/8, Unirii, linistit, luminos, curat, foarte spatios, liber imediat

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi, 12:29
...
450 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat, etaj 3/3, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:29
...

3-4 min. pana la statia metrou Titan, apartament 2 cam dec., baie, bucatarie, balcon, camara, debara, hol, proaspat zugravite, etaj 5/10, anvelopat, mobila si aparatura electro-casnica noua, AC, termopan,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:25
...
550 €

pe Liviu Rebreanu intersectie Camil Ressu, stradal, vedere fata, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, frigider

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 12:24
...
400 €

Pacii, 2 camere, nemobilat, str. Drumul Bacriului, parter, intrare directa, pretabil firma, finisat, parcare, comision 0%, pret fara tva

Suprafata 60 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 12:21
...
470 €

Imobiliare Solutions Group va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere open-space, situat la etajul 5/9, intr-un imobil finalizat in anul 2019,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
...
550 €

GranVia Park, 5 minute metrou Lujerului, 5 minute Plaza, mobilat si mobilat modern, centrala proprie, a/c, LCD, liber,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 12:20
...
350 €

Doamna Ghica, Inchiriere apartament 2 camere, circular, situat la etajul 7/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat, curat, pentru locuit, termen lung,

Circular Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:16
...
500 €

Bld. Unirii, Naturalia, 2 camere, etajul 2/8, decomandat, 2 balcoane, nemobilat, liber, vedere spate, pentru firma sau locuit, termen lung,

Suprafata 60 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, azi, 12:15
...
3.000 RON

Central Address Residence, 10 minute Palatul Parlamentului, bloc construit in 2022, centrala proprie, ac, LCD, loc parcare, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:15
...
350 €

Inchiriere apartament in vila, 2 camere, situat la P/P+1+M, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, intrare separata, contorizare apa, curent electric, perfect pentru firma, metrou.

Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 12:14
...
500 €

proprietar bl. 2022, parter, 2 cai de acces, statie STB, loc parcare. Ap cu 2 cam, centrala proprie, AC, baie completa. Blocul se afla pe Bd. Mircea Veroiu acces Baneasa, str. Biharia sau Campul Pipera,

Suprafata 82 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial
Bucuresti, azi, 12:05
...
400 €

Dr. Taberei - Favorit, 8/10, mobilat tineresc, nou, utilat complet, imbunatatiri, liber. Blocul este situat langa statii STB, aproape de metrou, numeroase magazine, Kaufland, parc, piata, AFI Cotroceni,

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 12:03
...
600 €

Va propun spre inchiriere, 2 camere mobilate si utilate complet, prima inchiriere. Complex Central Adress Residence, vis a vis de Mall Liberty Center. In imediata apropiere gasim, restaurante, supermarketuri,...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:00
...
420 €

inchiriez 2 camere strada Becatiei, renovat, mobilat, utilat,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:57
...
330 €

Brasov, Lidl, et. 8/10, confort 1 decomandat, mobilat, curat, renovat, utilat, balcon, terasa, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, apropiere Lidl, tramvaiul 41, avans 1 luna+1 luna garantie,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat partial M 10 min.
Bucuresti, azi, 11:55
...
700 €

ofer spre inchiriere 2 camere cf. sporit, gresie, faianta, parchet, termopan, 3 balcoane, termen lung, constr. 1990, adiacent din bd. Victoria Socialismului;

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:55
...
390 €

Berceni Piata Sudului Secuilor, 2 camere bloc anvelopat, scara foarte curata iluminata natural, et 3/4, decomandat, suprafata 50mp, mobilat, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat, tv) termen lung

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:40
...
550 €

Inchiriere apartament 3 camere Universitate. Dispune de centrala proprie, balcon, spatii depozitare. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 11:39
...
500 €

Inchiriere apartament 2 camere Cantemir. Spatios, luminos, curat. Dispune de aer conditionat, balcon, spatii depozitare. Aproape de Unirii, Tineretului, metrou

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 11:39
...
550 €

inchiriere apartament 2 camere Universitate. Dispune de bucatarie deschisa, aer conditionat, balcon, spatii depzozitare, et. 2/8, aproape de Romana, Unirii, Cismigiu, Calea Victoriei

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:39
...
650 €

aproape de metrou Muncii, bloc dat in folosinta in 2009, etaj 9/10, mobilat/ utilat complet, centrala de bloc, paza, supraveghere video, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 11:36
...
750 €

Cauti un apartament spatios cu 2 camere, cu multiple spatii de depozitare, mobilat si utilat complet, cu centrala proprie, loc de parcare subteran, pozitionat central? Apartamentul descris in urmatoarele...

Suprafata 73 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 11:31
...
550 €

Novum Residence, loc de parcare inclus in pret, etaj 7. Mobilat/ utilat complet, centrala proprie, aer conditionat, liber.

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:11
...
390 €

semidecomandat, etaj 6/8, vedere spate, mobilat/ utilat complet, aer conditionat, balcon inchis, bloc cu supraveghere video, liber,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 11:11
Articole recomandate
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 5.064
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 59.444
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.275