Inchirieri apartamente 2 camere Berceni - Giurgiului

Subrubrica: 2 camere
Zona: Berceni-Giurgiului
...
380 €

Parc, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Parcul Tineretului, Piata Sudului, Sun Plaza, Oraselul Copiilor, 7 minute Metrou Brancoveanu

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 22:49
...
300 €

are imbunatatiri: gresie, faianta, termopan si parchet. Disponibil imediat,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:39
...
299 €

2 camere, str. Secuilor, 10 minute metrou Piata Sudului, et. 4/4, mobilat, utilat, AC, usa metalica, gresie, parchet, termopan, scara curat, suprafata mare, liber imediat

Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:48
...
300 €

Sos Berceni, oferta inchiriere 2 camere, utilat si mobilat, liber, etajul 3, apropiere metrou, bloc 2010, liber, merita vazut,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:31
...
400 €

Apartament cu 2 camere - Postalionului 78- Metalurgiei Apartamentul se inchiriaza mobilat/utilat Are loc de parcare subteran Bloc nou, Constructie 2021 Contorizat individual Statia ratb la 1 min distanta...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:11
...
450 €

Apartament cu 2 camere- Complex Jupiter- Metrou Piata Sudului Va propun la inchiriere 2 camere, et 1 din 10 Bloc nou Mobilat/utilat Decomandat, bucatarie inchisa Zona linistita, verde Nu se accepta animale...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 13:09
...
350 €

Apartament cu centrala proprie langa Scoala de Politie,parcul Tineretului si Delta Vacaresti, situat la Et.3, decomandat, mobilat utilat modern, aer conditionat, Liber

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 12:24
...
375 €

particular, ofer spre inchiriere, apartament 2 camere, decomandat, stradal, ideal firma, vad deosebit sau locuinta, utilat, amenajat, AC, termopan, contorizat. Pret 375 Euro + 1 luna garantie,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:10
...
350 €

Pozitionat in plan secund fata de Sos. Giurgiului, in proximitatea statiilor RATB, complet renovat, mobilat si utilat. Prima inchiriere,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:00
...
260 €

ap. in vila, parter/1, izolat, curat, civilizat, intretinere rezonabila, cu toate imbunatatirile, mobilat modern, utilat, doar persoane serioase, include contract Anaf, liber si disponibil, rugam seriozitate,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:33
...
350 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat birou (se poate mobila si pentru locuit), etaj 1/4, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, loc parcare,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:26
...
350 €

Apartamentul este nemobilat, utilat, renovat lux.Se solicita o chirie anticipat plus o garantie egala cu valoarea unei chirii lunare.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
300 €

2 camere confort 1, etaj 5/10 mobilat utilat 300 euro chirie+ 300 garantie.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:55
...
449 €

inchiriez apartament 2 camere, bloc 2019, Apollo Residence, zona Berceni, 4 min metrou Aparatorii Patriei, Strada Caporal Marin Grigore 18,decomandat, suprafata aprox 75 mp, etaj 3/4 cu lift

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:18
...
350 €

Oltenitei, semistradal, et 6/10, apartament spatios, renovat si mobilat modern,aer conditionat, liber, scara civilizata,1 minut mijloacele de transport, locuri parcare disponibile.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:55
...
1.500 RON

2 camere cf.1, etaj 3/9, semidecomandat,mobilat, utilat, zona verde, apropiere scoala, gradinita, piata, metrou, mijloace transport, avans 1+1,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:14
...
270 €

2 cam. mobilate, utilate, aer conditionat, apropiere metrou, 7 min. centre comerciale, mijloace de transport, zona linistita, avans 1+1,

Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:13
...
400 €

Apartament 2 camere, 62mp, Berceni, Bucuresti, 400 euro. Detalii la telefon 0721285860.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Feb, 17:06
...
1.950 RON

Ap.2 Cam. Et. 1/8, 60mp, Constantin Brancoveanu, (5 min. Metrou), Zugravit, semi-mobilat (discutam alte dotari), 1 Bucatarie deschisa / living si 2 dormitoare, 1 grup sanitar, 1 balcon. Vizionare in...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 7 min.
Bucuresti, 06 Feb, 13:05
...

Of inchiriere Berceni Grand Arena apartament 2 cam cf 1 decomandat parter /7 2 balcoane loc de parcare bloc nou mobilat utilat 410 euro luna

Bucuresti, 06 Feb, 09:33
...
400 €

Particular, Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, situat la Piata Sudului. Apartamentul este la etajul 3/8, intr-un imobil cu 2 lifturi.Este foarte curat, mobilat complet, are centrala termica...

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 05 Feb, 15:25
...
340 €

Agentie, Intersectie Nitu Vasile, semi-stradal, 4/9, semidecomandat, mobilat si utilat complet, imbunatatiri multiple, ac, termen lung, 1+1

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 04 Feb, 22:40
...
350 €

Berceni- Oltenitei, acces metrou 8-10 minute, apartament 2 camere, decomandat, etajul 6/8, loc parcare, mobilat+utilat complet MODERN, 2 lifturi

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 02 Feb, 15:35
...
400 €

mobilat si utilat complet, masina spalat, LCD, foarte curat. Vecinatati: Ap. Patriei-Sudului, cu contract, termopan, parchet, gresie, faianta, aragaz, intretinere mica, izolat termic, loc de parcare etc.,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 02 Feb, 10:15
...
1.500 RON

proprietar, 200 pana la tramvai, 15 min. metrou Eroii Revolutiei, str. Iacovache nr. 5, demisol/ 7, 55 mp, aragaz, frigider, masina spalat, bloc nou, centrala termica, totul contorizat individual, termen...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 31 Jan, 15:20
...
1.000 RON

Berceni, Inchiriem ap. 2 camere, conf.1, et.10, nemobilat, neutilat.

Suprafata 51 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 30 Jan, 10:02
...
900 RON

Berceni- Big inchiriem ap. 2 camere, cf. 2, et.7, nemobilat, neutilat

Suprafata 40 mp Semidecomandat Nemobilat Utilat partial M 11 min.
Bucuresti, 30 Jan, 10:02
...
2.000 RON

Acord Grup va propune spre inchiriere, un apartament mobilat, utilat, pentru locuit, in zona Metrou Brancoveanu, termen lung

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 25 Jan, 22:31