Idiomas Center Group - Birou traduceri Bucuresti

Traduceri juridice

Sentințe judecătorești, contracte de diverse tipuri, procuri notariale, declarații notariale, acte constitutive, diverse convenții de prestări servicii, contracte de muncă, certificate constatatoare, acte de cesiune, procese verbale, somații, acte de studii, certificate de stare civilă, documente de identitate etc.

Galerie foto
  • ...