Geo Topo Servicii profesionale de topografie Bucuresti

Lucrari de cadastru

Cadastrul este sistemul unitar ?i obligatoriu de eviden?ă tehnică, economică ?i juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Sistemul de eviden?ă al cadastrului are ca finalitate înscrierea în cartea funciara.

 

1. Func?ia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a pozi?iei, configura?iei ?i mărimii suprafe?elor parcelelor si construc?iilor pe destina?ii, categorii de folosin?ă ?i pe proprietari.

 

2. Func?ia economică eviden?iază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor ?i calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzac?ii imobiliare.

 

3. Func?ia juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actelor de proprietate ?i prin înscrierea în cartea funciară.

 

Documentaţia cadastrală este necesară pentru înstrăinarea imobilului (vânzare, donaţie, moştenire), în momentul în care se doreşte ipotecarea imobilului, cât şi pentru situaţia în care se doreşte o garanţie sigură asupra dreptului de proprietate al imobilului.

 

Documentatia cadastrala si inscrierea in cartea funciara se fac o singura data pentru un imobil, nefiind nevoie de alte documentatii cadastrale in momentul schimbarii proprietarului, documentatiile transmitandu-se doar catre noul proprietar la semnarea actelor.

 

Galerie foto
  • ...