Elena Ungureanu - Cabinet individual de psihologie Bucuresti

Psihologia muncii, serviciilor, organizationala

Evaluare si avizare psihologica la angajare, periodica, în urma întreruperii activitatii, la schimbarea functiei, pentru categoriile de personal stabilite în HG 355/2007 (functii de conducere, functii de decizie, lucrul la înaltime, mediu toxic, ture de noapte, angajati care conduc masina de serviciu etc.);
Consultanta pentru Managementul resurselor umane;

Evaluare si avizare psihologica pentru ocuparea postului de inspector anti-frauda;

Recrutare si selectie de personal pe criterii psihologice (stabilirea profilului psihologic al candidatului, raportarea profilului psihologic la cerintele postului, recomandare pentru angajare);
Orientarea în firma a noilor angajati;
Analiza muncii în vederea întocmirii fiselor de post;
Programe de evaluare a performantelor angajatilor;
Identificarea nevoilor de instruire a angajatilor;
Consiliere pentru dezvoltarea carierei;

Managementul si prevenirea stresului si a conflictelor.