Dental Excellence-clinica stomatologica- Bucuresti

Consultatie Stomatologica

Consultatia stomatologica este prima interac?iune dintre pacient ?i medic. Această etapă este foarte importantă, pentru că acum se stabilesc câteva dintre elementele esen?iale ale unui tratament reu?it.

Medicul va discuta mai întâi cu pacientul la biroul din cabinetul dentar, pentru a afla care sunt motivele care l-au adus în cabinetul stomatologic, a?teptările pe care pacientul le are de la tratament, un scurt istoric al tratamentelor dentare ?i informa?ii despre starea generală de sanatate. Aceste informa?ii, precum ?i datele de contact vor fi completate în fi?a pacientului.

Următorul obiectiv vizează informarea completă a pacientului. Acesta este invitat pe scaunul stomatologic pentru o evaluare rapidă ?i completă a situa?iei cavită?ii bucale. Folosind camera intraorală, care proiectează imagini din cavitatea bucală pe un monitor ata?at la scaunul dentar, medicul îi explică pacientului, în detaliu, toate situa?iile clinice întâlnite, precum ?i solu?iile cele mai potrivite prin care se pot ob?ine rezultatele dorite de pacient. Deciziile referitoare la tratament se iau împreună cu pacientul, în func?ie de rezultatele dorite ?i de indica?ia medicului cu privire la cel mai potrivit tratament.

Planul de tratament

Rezultatul întregii ?edin?e de consulta?ie este planul de tratament. Acesta surprinde toate manoperele dentare care trebuie efectuate pentru atingerea rezultatului dorit, costul acestora, precum ?i o estimare a timpului în care tratamentele pot fi finalizate. Medicul va oferi pacientului ?i solu?iile cele mai potrivite de plată pentru a asigura pacientului accesul imediat la tratamente de cea mai bună calitate.

La clinica stomatologică Dental Excellence reu?im să găsim cele mai bune solu?ii de tratament pentru pacien?ii no?tri, oferind în acela?i timp ?i confortul plă?ii acestora în rate fără dobândă.