Decor Press Servicii - Instalatii termice, sanitare si electrice, executie si reparatii, Bucuresti

Administrarea imobilelor

Servicii de administrare financiara

 • Organizarea şi efectuarea contabilităţii în partidă simplă, pentru asociaţiile de proprierari, cu ajutorul mijloacelor informatice, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;
 • Calculul listelor de plata si a facturilor individuale de cheltuieli pentru fiecare proprietar;
 • Încasarea cotelor de contribuţie la sediul asociaţiei în spatiul pus la dispoziţie de asociaţie in limita a 2 ore/saptamana;
 • Optional incasarea cotelor de intretinere la sediul firmei (Luni-Vineri 09:00 – 17:30) sau plata prin OP direct in contul asociatiei de proprietari;
 • Plata facturilor la furnizori de utilităţi în maxim 48 de ore pastrând în caserie un plafon de casă stabilit de comun acord cu reprezentanţii legali, pentru situaţii de urgenţă;
 • Calcularea şi încasarea penalizărilor in conformitate cu reglementările legale in vigoare Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, a Hotararii de Guvern 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 230/2007 si a sistemului aprobat de adunarea generala
 • Sesizarea comitetului executiv in vederea somării restanţierilor şi aplicarea procedurii de recuperare a restanţelor, cu penalizările aferente
 • Prezentarea, la solicitarea comitetului executive sau a comisiei de cenzori a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari
 • Întocmirea şi depunerea situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei de proprietari la consiliile locale, in conformitate cu reglementările legale in vigoare (Legea 230/2007), pană la data de 1 martie pentru situaţia existenta la 31 decembrie anul anterior şi pană la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie
 • Întocmirea fişelor fiscale şi depunerea acestora la unitatea fiscală in a cărei raza teritorială işi are sediul asociaţia de proprietari;
 • Întocmirea statelor de salarii pentru personalul angajat de către asociaţia de proprietari
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat de către asociaţia de proprietari
 • Plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Întocmirea şi prezentarea anuală a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent în adunarea generală a asociaţiei de proprietari
 • Consultanta si asistenta de specialitate cu privire la activitatile din cadrul asociatiei de proprietari
 • Intocmirea dosarelor in vederea inaintarii in instanta a restantierilor
 • Gestiunea contractelor existente (state de plata, declaratii obligatorii, ordine de plata pentru taxe si impozite): de mandat (presedinte, cenzor), conventii pe prestari servicii/contracte de munca (administrator, ingrijitor cladire, responsabil bloc/scara, mecanic, fochist etc.)

Avantajele contractului incheiat de Asociatia dvs. si firma noastra de administrare imobile sunt:

 • Primul si cel mai important este acela ca pentru tot ce tine de activitate de administrare imobile societatea noastra are pregatirea necesara si personal calificat. In acest fel, economisiti timp, bani si energie
 • Societatea noastra, datorita experientei in lucrul cu Asociatiile de proprietari are posibilitati de dialog cu reprezentatii autoritatilor locale sau ai furnizorilor de utilitati, ceea ce implicit, poate aduce rezolvarea mai rapida a anumitor probleme cu care va confruntati
 • Calculul corect, in detaliu si conform legislatiei in vigoare al listei de plata
 • Aveti garantia ca asociatia Dvs nu va avea probleme din punct de vedere al leglitatii evidentelor contabile si depunerea declaratiilor obligatorii
 • Beneficiati de oferte speciale sau reduceri de pret pentru lucrarile aditionale executate de firma cum ar fi:
  • Inlocuirea instalatiilor de apa calda, apa rece, caldura si canalizare pe orizontala si verticala
  • Servicii de curatenie pentru blocuri
  • Montarea si exploatare repartitoarelor de costuri
  • Montare si verificare metrologica a apometrelor
  • Zugraveli si lucrari de amenajari interioare la blocuri sau diverse imobile
  • Cutii postale
  • Deratizare si dezinsectie
  • Hidroizolatii si terase
  • Reabilitare termica