Centrul Multifunctional Cresa Dumbrava Minunata sector 4

Acte inscriere cresa

Acte necesare pentru înscriere:
- Cerere tip (de la cresa);
- Copie – certificatul de nastere al copilului/copiilor;
- Adeverinta de venit pentru fiecare dintre parinti / reprezentanti legali (daca mama se afla în concediu de crestere copil este necesara copia dupa decizia de îngrijire);
- Copie acte de identitate ale parintilor/ reprezentantilor legali si dupa caz copie a hotarârii / sentintei de plasament sau a sentintei de încredintare în vederea adoptiei.