Harap Alb - Cresa sector 6

Servicii oferite

Îngrijirea, supravegherea  si educarea copiilor cu vârsta cuprinsa 1 - 4 ani;
Supravegherea dezvoltarii fizice si psihice a copiilor cu vârsta cuprinsa 1 - 4 ani;
Asiguram nutritia copiilor cu respectarea normelor legale în  vigoare;
Asiguram un program de educatie timpurie adecvat vârstei , nevoilor si potentialului de dezvoltare al copilului cu vârsta cuprinsa între 1-4 ani;
Supravegherea medicala si profilactica;
Conditii igienice de viata si hrana potrivit necesitatilor vârstei copiilor înscrisi;
Tinem cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea si dragostea de cunoastere a acestuia pe care le încurajam si le dezvoltam;
Intarim vointa copilului;
Mentinem o permanenta legatura cu parintii;
Control medical  periodic si interventie medicala de specialitate  în situatii de urgenta;
Personal calificat
Bucatarie proprie;