ConsultantaRapida.ro - Bucuresti

Drept civil

Dreptul civil este ramura de drept ce reglementeaza relatiile social-patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si/sau juridice ce se afla pe pozitii de egalitate juridica, chiar cand una dintre parti este statul (ca persoana privata si nu ca autoritate publica).

Servicile avocatilor nostrii
 Consultanta juridica de specialitate
 Cereri si actiuni in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative
 Garantie pentru evictiune
 Simulatie
 Rezilierea si rezolutiunea contractelor
 Revendicare mobiliara si imobiliara
 Granituire
 Partaj judiciar
 Succesiuni
 Actiuni privind dreptul de servitute
 Raspundere civila contractuala si delictuala
 Actiuni in nulitatea actelor
 Actiuni in anulare si in constatarea a actelor juridice
 Actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune
 Actiuni in pretentii
 Actiuni posesorii
 Uzucapiune
 Mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri, partaj mostenire
 Recuperari de creante
 Iesiri din indiviziune
 Contraventii
 Recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei
 Masuri asiguratorii
 Evacuari
 Exproprieri
 Executari silite
 Contestatii la executare
 Redactarea, negocierea, modificarea si incetarea contractelor civile de:
 Vanzare – Cumparare
 Imprumut
 Depozit
 Donatie
 Intretinere
 Inchiriere
 Renta Viagera
 Comodat
 Tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri
 Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti
 Asistenta si reprezentare in fata notarului public
 Negocieri
 Achizitii imobiliare
 Reprezentare si asistare in proceduri necontencioase
 Imobiliare:
 Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
 Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni);
 Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru
 Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara
 Obtinere cartea tehnica a constructiei
 Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara;
 Obtinere fisa de date sintetice
 Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor
 Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

Galerie foto
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...