Cabinet avocat Lacrima Ciorbea - Bucuresti

Consultanta Juridica

Oferim servicii de consultanta juridica direct sau online, redactarea de actiuni, apeluri, recursuri, cereri, memorii, în materie civila, proprietate, comercial, dreptul afacerilor, contencios administrativ, dreptul muncii, drept penal atât persoanelor juridice cât si angajatilor acestora, precum si persoanelor fizice, cetateni români sau straini.

Pentru personalul angajat al entitatilor juridice, firme, asociatii, fundatii,etc., onorariul de consultanta, precum si pentru celelalte servicii poate fi achitat si de catre angajator.

De asemenea, asiguram asistenta si reprezentare juridica la judecatorii, tribunale, curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, în cauze civile, penale, proprietate, comercial, dreptul afacerilor, contencios administrativ, dreptul muncii, drepturile fundamentale ale omului, precum si la Curtea Constitutionala a României si Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Onorarul pentru redactarea de actiuni, apeluri, recursuri, plângeri, cereri, memorii, precum si privind asistenta si reprezentarea juridica la instantele de toate gradele se vor conveni prin contracte distincte încheiate cu clientii.