Babias Romeo Daniel - Cabinet de Avocat Bucuresti

Recuperare creante

Serviciile companiei noastre acopera intreg teritoriul Romaniei, inclusiv tari in care avem colaborari cu companii specializate in colectare si recuperare de creante avocatii din cadrul societatii avand disponibilitatea de a se deplasa in orice oras din tara sau strainate. Venind in intampinarea potentialilor clienti ai companiei noastre, va prezentam in textul de mai jos, lista domeniilor de activitate in care societatea noastra va poate acorda total suport pentru recuperarea creantelor sau datoriilor de la debitorii dvs. Recuperare profesionala creante: * -Civile Civile A. Civile - cele datorate de catre o persoana fizica catre o alta persoana fizica, provenind din: - Imprumuturi nerestituite la scadenta; - Constituirea unor gajuri sau ipoteci; - Plata unor drepturi salariale; - Plata unor lucrari de antrepriza (constructii, servicii, etc.); - Datorii provenind din mosteniri/succesiuni; - Datorii provenind din contracte de inchiriere de bunuri mobile / imobile; - Datorii din contracte de vanzare a unor bunuri mobile / imobile ; * - Comerciale Comerciale B. Comerciale - cele datorate de o persoana juridica catre o persoana fizica: + Refuzul unor societati de asigurare de plata a despagubirilor asigurate; + Refuzul unor angajatori de plata a salariilor catre angajati; + Refuzul unor magazine de despagubire a cumparatorilor prejudiciati de defectiunea sau lipsa de functionare a unui bun mobil cumparat; + Refuzul unor societati bancare de eliberare a unor sume de bani catre persoanele fizice beneficiare; + Neplata unor sume de bani aferente unor contracte de inchiriere; + Neplata unor sume de bani aferente unor contracte de prestari servicii; + Neplata unor sume de bani aferente unor contracte de vanzare bunuri / produse / imobile; + Neplata unor sume reprezentand prejudicii cauzate unor persoane fizice cumparatori; + Neplata unor sume de bani reprezentand drepturi de autor (in domeniu muzical, artistic, sportiv, literar, mass-media, publicitate); o [b] - cele datorate de o persoana fizica catre o persoana juridica: + Sume provenind din decizii de imputare emise catre angajati care au prejudiciat angajatorul; + Neplata unor sume de bani provenind din vanzarea in rate / leasing a unor bunuri; + Neplata unor sume de bani provenind din contracte de prestari servicii; + Neplata unor sume reprezentand prejudicii create de persoanele fizice din culpa lor; + Neplata unor sume de bani provenind din contracte de impresariat artistic, sportiv, publicitate; + Neplata unor sume de bani reprezentand revendicari imobiliare; + Neplata unor sume de bani provenind din cesionarea unor actiuni la diverse societati comerciale sau obligatiuni municipale; - cele datorate de persoane juridice catre alte persoane juridice : + Neplata unor datorii aferente unor contracte de transport / expeditie marfuri / persoane; + Neplata unor datorii aferente unor credite acordate de banci si nerambursate la scadenta; + Neplata unor datorii aferente unor contracte de inchiriere de bunuri mobile / imobile sau a unor drepturi de autor; + Neplata unor datorii aferente unor contracte de leasing operational si /sau financiar pentru bunuri mobile si /sau imobile; + Neplata unor datorii aferente prestarii unor servicii de comisionariat vamal; + Neplata unor datorii aferente unor contracte de prestari servicii incheiate intre parteneri de afaceri; + Neplata unor datorii aferente unor contracte de antrepriza sau de subantrepriza; + Neplata unor datorii constatate prin sentinte penale, ca urmare a unor condamnari penale; + Neplata unor datorii provenind din contracte de publicitate (mass-media, scrisa, stradala, etc.); + Neplata unor datorii provenite din colectarea unor drepturi de autor; + Neplata unor datorii provenite din contracte de impresariat sau reprezentare sportiva, artistica, spectacole, editura literara; + Neplata unor datorii aferente unor polite de asigurare incheiate cu societati de asigurare care refuza plata unor despagubiri; + Neplata unor datorii provenite din protejarea inventiilor, marcilor geografice, marcilor de fabricatie, numelui comercial al unui produs / companie; + Neplata unor drepturi salariale de catre un angajator catre salariatii care compun un sindicat inregistrat legal; + Neplata unor dividende sau a unor sume provenite din dividendele obtinute din proprietatea unor actiuni la diverse societati comerciale; + Nerespectarea unor angajamente de tip gentlemens agreement; + Neplata unor sume de bani provenite din derularea unor contracte de asociere in participatiune; + Neplata unor sume de bani reprezentand premii aferente unor concursuri, loterii, jocuri colective; + Neplata unor sume de bani reprezentand cota-parte dintr-un imobil / mobil detinut in indiviziune; + Neplata unor sume de bani reprezentand cota-parte din patrimoniul unei societati comerciale, asociatii si/sau fundatii; Serviciile noastre acopera atat creante (datorii) pe care clientii nostri le au de recuperat de la debitori din Romania, cat si creante (datorii) pe care le au de recuperat de la debitori din strainatate.
Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0744362992; 0314322779
Str. Ion Minulescu, nr.13, sector 3,
Distribuie