Antonia Enache - Cabinet Avocat Bucuresti

Incheierea conventiei matrimoniale

Sub rezerva ca aceasta nu poate aduce atingere egalitatii intre soti, autoritatii parintesti sau devolutiunii succesorale legale, viitori soti sunt liberi a alege oricare din regimurile matrimoniale reglementate, anume : comunitatea legala (cea cu care am fost cu totii obisnuiti pana la intrarea in vigoare a noului Cod Civil), separatia de bunuri sau comunitatea conventionala.

De asemenea, noul Cod Civil introduce si « clauza de preciput », clauza prin care se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie sau in coproprietate (o forma contractuala a testamentului, supusa reductiunii).

A. REGIMUL COMUNITATII LEGALE ;Bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune in devalmasie ale sotilor. Regimul comunitatii nu inceteaza decat in conditiile legii dar se poate realiza partajul in timpul regimului comunitatii.

De asemenea, se poate pronunta separatia de bunuri, la cererea unuia dintre soti, atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei.

B. REGIMUL SEPARATIEI DE BUNURI ;Fiecare dintre soti este proprietar exclusiv in privinta bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in nume propriu dupa aceasta data.Bunurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti.

C. REGIMUL COMUNITATII CONVENTIONALE ;In cazul in care viitorii soti doresc sa deroge de la dispozitiile privind regimul comunitatii legale. Caluzele privesc atat bunurile cat si datoriile contractate inainte ori in timpul casatoriei, precum si includerea clauzei de preciput.

De asemenea, se poate pronunta separatia de bunuri, la cererea unuia dintre soti, atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei.

Galerie foto
  • ...
  • ...