Asistenta Avocat - Bucuresti

Dreptul muncii r

Dreptul muncii reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile juridice ce se nasc, se modifica sau se sting, în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale sau colective de munca precum si raporturile juridice conexe acestora.

 • Consultanta juridica si asistenta în ceea ce priveste continutul, executarea, modificarea sau încetarea contractelor de munca;
 • Mediere si negocierea conflictelor de munca;
 • Activitati de conciliere între angajati si angajator;
 • Contestatarea deciziilor comisiilor de disciplina;
 • Contestarea deciziilor de concediere;
 • Pacte de confidentialitate si clauze;
 • Neplata salariilor;
 • Concedii neplatite;
 • Discriminare de gen, statut social, rasa etc
 • Aplicarea unor sanctiuni nejustificate.

Galerie foto
 • ...