Am gasit - 259 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
400 €

5 minute metrou, stradal, etajul 5 din 10, complet renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, masina spalat, frigider, AC, 2 luni garantie, termen lung

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, azi, 19:42
...
120.000 €

scoala 88, chiar pe intrarea Odobesti, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, calorifere noi, AC, sapa noua, geam baie,

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 19:41
...
85.000 €

proprietar Str. Drumul Binelui. Apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare finisat la cheie. Centrala termica, terasa, loc parcare. Bloc construit din beton si caramida poroterm. Lidl la 3 minute

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 19:21
...
56.000 €

chiar la Auchan, 5 minute piata, 10 minute metrou, bloc reabilitat termic, termopane, sufragerie mare, toate actele, liber, fara imbunatatiri.

Suprafata 53 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 21:00
...
70.000 €

chiar la intersectie Tuculescu, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane,usa metalica, scara curata, bloc 4 etaje, liber

Suprafata 49 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 21:00
...
500 €

Barajul Bicaz, centrala, bloc reabilitat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam baie

Suprafata 82 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, ieri, 21:00
...
82.000 €

chiar pe Nicolae Sebe, parc IOR, bloc reabilitat, gresie, faiata, parchet lemn masiv, termopane, usa metalica, lift nou, 3 minute parc IOR, geam baie

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 20:57
...
68.500 €

chiar pe Becatei, decomadat, gresie, faianta, parchet, termopane, partial mobilat, liber

Suprafata 53 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 20:54
...
83.000 €

Gura Drumul Calitei, bloc reabilitat, etajul 2, centrala, bucatarie open space, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, 2 lifturi, loc joaca copii,

Suprafata 70 mp An 2015 Semidecomandat Etaj 2 din 11
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 20:48
...
74.000 €

Va prezentam un apartament de 2 camere intr-un bloc cu 2 etaje cu acoperis, construit in 2019, decomandat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, AC, usi interioare noi

Suprafata 56 mp An 2019 Decomandat Etaj 2 din 2 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 20:36
...
49.000 €

10 minute parc IOR si mall Park Lake, decomandata, termopane, geam baie, libera, toate actele

Suprafata 34 mp An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 20:24
...
107.000 €

Camil Ressu intersectie Ramnicul Valcea, 2 gr sanitare, 2 balcoane, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, instalatii electrice si sanitare schimbate

Suprafata 70 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 20:24
...
72.000 €

chiar la biserica de lemn, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, usi schimbate, instalatii sanitare si electrice noi, credit

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 20:21
...
80.000 €

Apartamentul este pe strada Rotunda, 3 minute metrou, bloc reabilitat, in Y2A, stradal, decomandat, 55 mp, 2 debarale mari, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, sanitare noi

Cumparari, schimburi Bucuresti, ieri, 20:00
...
55.000 €

7 minute metrou, bloc reabilitat, mixt, 2 lifturi, complet mobilata si utilata, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 36 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 12 din 13 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 19:57
...
95.000 €

chiar pe Al. Postavarul, bloc reabilitat, decomandat, 2 balcoane, gresie, termopane, usa metalica

Suprafata 70 mp An 1968 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:57
...
127.000 €

centrala termica,7 minute metrou,4 camere,2 gr sanitare,bloc 1986, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

Suprafata 83 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 4 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 19:54
...
103.500 €

Ramnicul Valcea intersectie cu Baia Mare, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, partial mobilat,

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:45
...
73.500 €

7 minute metrou, bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 65 mp An 1968 Circular Etaj 9 din 10 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:42
...
77.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, geam baie, fara imbunatatir, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:39
...
103.000 €

liceul Dante, bloc tip H, bloc reabilitat, terasa fara probleme, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber

Suprafata 67 mp An 1968 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:30
...
105.000 €

chiar pe Delfinului, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, partial mobilat, credit

Suprafata 88 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 16 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 19:30
...
121.000 €

chiar pe Cosla, bloc 4 etaje, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, zona linistita cu multa verdeata , teava de gaz pe scara,

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 19:21
...
75.000 €

liceul Dante, pe Al. Fuiorului, bloc tip Y, reabilitat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj parter din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 19:15
...
89.000 €

stradal, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, toate actele

Suprafata 82 mp An 1974 Decomandat Etaj 11 din 11
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 19:12
...
300 €

chiar la mall, decomandata, complet mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis, bucatarie open space, libera, termen lung,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 19:09
...
97.000 €

10 minute metrou Muncii, 5 minute parc IOR,bloc reabilitat, 2 gr sanitare, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, mobilat si utilat, istalatii electrice schimbate,

Suprafata 70 mp Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:06
...
118.000 €

chiar pe Lunca Bradului, vav scoala 195 Hamburg, bloc reabilitat tip H, decomandat, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, liber, toate actele

Suprafata 65 mp An 1968 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:03
...
94.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane noi tripan la tot apartamentul, rulouri, usa metalica, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 19:00
...
43.000 €

chiar pe strada Huedin, decomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, balcon, boxa in subsolul blocului

Suprafata 43 mp An 1970 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:54
...
50.000 €

chiar pe Badeni, bloc reabilitat, 1986, decomandata, acum este open space, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

Suprafata 40 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 18:48
...
112.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 18:48
...
65.000 €

Complex Studentesc Moxa, chiar langa Bistro La Taifas, bloc din 1933 foarte curat, stradal, apartament 3 camere si dependinte situat la demisol, 2 intrari, necesita renovare completa, toate actele,

Suprafata 88 mp An 1938 Semidecomandat Etaj demisol din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 18:48
...
112.000 €

bloc 2017, reabilitat, centrala, 2 gr sanitare, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon pe toata suprafata apartamentului, geam la una din bai, credit

Suprafata 64 mp An 2017 Decomandat Etaj 6 din 7 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:42
...
520.000 €

S+P+E+M, 7 camere, 4 bai, 2 balcoane, terasa, garaj, centrala pe fiecare etaj, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mansarda open space, amprenta la sol 157 mp,

Suprafata utila 354 mp Teren 400 mp An 2004 7 camere La cheie M 12 min.
Vanzari case, vile Bucuresti, ieri, 18:36
...
68.500 €

pe strada Becatei, bloc reabilitat, decomandat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, are suprafata mare, liber, toate actele,

Suprafata 55 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:21
...
550.000 €

vila deosebita, singur curte, P+E+M, complet renovata, 8 camere, 4 bai, garaj 2 locuri, terasa inchisa, balcon, gradina amenajata, cartier cu canalizare si paza permanenta,

Suprafata utila 330 mp Teren 427 mp An 2012 8 camere La cheie
Vanzari case, vile Ilfov, ieri, 18:21
...
89.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 18:21
...
89.000 €

pe Padurea Craiului, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat partial, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cabina de dus, liber

Suprafata 53 mp An 1972 Decomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:18
...
120.000 €

pe strada Odobesti, complet mobilat si utilat, renovat integral, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, ac, calorifere noi.

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 18:12
...
51.000 €

renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,usi interioare schimbate totul nou, bloc si scara curate, liber, toate actele

Suprafata 42 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:12
...
112.000 €

pe strada Burdujeni, zona linistita, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, colorifere din otel, liber

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 18:09
...
68.000 €

chiar la Auchan, 10 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:09
...
74.000 €

in cartierul Metropolitan Residence, Strada Drumul Fermei 112, bloc 2012, decomandat balcon tip terasa, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, mobilat si utilat, acte

Suprafata 67 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 4 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:03
...
82.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si partial utilat, liber

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 18:03
...
70.000 €

chiar pe Complexului, bloc reabilitat, bucatarie mare, termopane, balcon pe toata suprafata apartamentului, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 55 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:00
...
77.000 €

chiar pe Becatei, bloc reabilitat, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, liber

Suprafata 53 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 17:54
...
85.000 €

chiar pe Siriului, scoala 116, bloc reabilitat, centrala, loc parcare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, balcon mare inchis, aer conditionat, lift, acte

An 2008 Decomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 17:54
...
90.000 €

chiar pe Sechelarie Visarion, bloc situat in planul 2, reabilitat, scara f curata, gresie, faianta, termopane, usa metalica, balcon mare, usor negociabil

Suprafata 68 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 17:48
...
111.000 €

Barajul Bicaz, centrala, bloc reabilitat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam baie

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 17:42