Garsoniere de vanzare in zona Pantelimon

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 19 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Pantelimon
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Pantelimon spital 24 mp, libera
29.000 €

confort 2 sporit, bloc mixt, p/10, bloc reabilitat termic, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare,

 • 24 mp
 • An 1973
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 13:41
Metrou Costin Georgian, Mc Donalds, Morarilor
+ Schita
49.900 €

strada Carei, in spate Mc Donalds, bloc 1989 reabilitat termic, etaj 8, 42 mp, cu imbunatatiri, bucatarie mobilata, dressing hol, acte complete,...

 • 42 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 14 dec, 15:45
Iancului, Pantelimon, Mega Mall
45.500 €

etaj 9/10. Garsoniera a fost renovata complet renovat anul trecut (gresie, faianta, parchet, instalatie electrica s sanitara, geamuri termopane)....

 • 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 13 dec, 11:25
Pantelimon, Chisinau, Basarabia, Parcul National
40.900 €

Mega Mall, semistradal, 6/10, cf. 1, semidec, 30mp, bl mixt, c-tie 1985, reabilitat termic, 2 lifturi, luminoasa, pe Sud, mobilata, utilata,...

 • 30 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 13 dec, 11:19
Pantelimon, Spital, Parcul Morarilor, semistradal
31.000 €

2/10, cf. 2, semidec, 23 mp, bloc mixt, 2 lifturi, amenajata, contorizata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, cabina de dus,...

 • 23 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 13 dec, 11:15
Pantelimon
17.500 €

Lucian blaga, Cora Pantelimon, centrala proprie, gaze, gresie, termopane, parchet, bucatarie mobilat, hota, izolat termic, exterior si interior,...

 • 16 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 13 dec, 10:07
Pantelimon, Spital
30.000 €

Pantelimon Spital, garsoniera cf. 2, etaj 3/10, mobilata, utilata, foarte curata, cu imbunatatiri, merita vazuta, acces imediat mijloace de transport.

 • 23 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 13 dec, 08:15
Pantelimon
20.500 €

Pantelimon, stradal, Liceul Blaga, 17 mp, 4/4, instalatii refacute, centrala termica, G+F+P, termopan, UM, 50m statie autobuz 104, metrou, acte la...

 • 17 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 12 dec, 19:40
Socului, Chisinau, Basarabia, Pantelimon, Titan
43.000 €

Diham, stradal, g, f, p, t, ac, lcd, internet, frigider, aragaz, masina spalat, proprietar.

 • 33 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, 12 dec, 14:30
Basarabia
40.900 €

10 min Metrou Titan Garsoniera cf.1 cu balcon etaj 6 / 10 pe mijloc de bloc mixt1985 reabilitat are g f t p um intabulare si accept credit zona...

 • An 1985
 • Etaj 6 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 12 dec, 11:48
Pantelimon, Armenesc
36.500 €

semidecomandata, curata, gresie faianta parchet termopan, bloc stradal reabilitat, vedere spate, acte efectuate, libera, Mega Mall, Vatra...

 • 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 11 dec, 13:51
Pantelimon Lidl
37.500 €

Pantelimon, Lidl garsoniera semidecomandata, cu interior decent gresie faianta parchet termopan, medii, bloc stradal reabilitat, vedere spate.Acte...

 • 32 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 11 dec, 13:39
Pantelimon, Lidl
44.500 €

bloc stradal, vedere spate, amenajata, g, f, p, t, se vinde mobilata/utilata, balcon inchis, libera, acte la zi,scara curata, zona linistita, 10...

 • 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 11 dec, 12:25
Pantelimon, Armenesc, oferta excelenta
45.500 €

garsoniera super amenajata cu toate imbunatatirile, mobilata si utilata inclusiv electrocasnicele. Acte in ordine eliberabila. Bloc stradal, vedere...

 • 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 11 dec, 12:19
Mega Mall, Piata Delfinului
39.000 €

5 minute Mega Mall, chiar la Piata Delfinului, cf 1, toate actele. Ideal investitie.

 • 33 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 11 dec, 09:03
Piata Delfinului
41.000 €

Piata Delfinului, Aleea Dobrina, p/10, semidec., cu balcon deschis, amenajat mobilat si utilat, se poate deschide si o afacere fiind parter, acte,...

 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 05 dec, 13:45
Ritmului -Pantelimon
45.800 €

Ritmului -Pantelimon gars cf 1 sdec 9/10 33 mp renovata mobilata Si utilata modern cadastru intabulare. Pret:46.800 e

 • 33 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 29 nov, 11:52
Gara de Est, Ferdinand
36.500 €

garsoniera este situata la Gara de Est, pe str Caminului, in fata la Circa Financiara, sector 2, bloc izolat, termic, caramida, langa, parc, vedere...

 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 16 min.
Bucuresti, 26 nov, 12:58
Colentina
100.000 €

Optiuni interior apometre, debara, renovat recent, 2 grupuri sanitare, balcon, inst. electrice noi, repartitoare cald., aer conditionat,...

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 16
Bucuresti, 18 sep, 20:28