Garsoniere de vanzare in zona Pantelimon

Subrubrica: garsoniera
Zona: Pantelimon
...
65.000 €

Sos Pantelimon garsoniera stradal vedere stradala transf in 2 cam, pentru birou "exclus agentii"

An 1976 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 22:25
...
55.000 €

Casa Magica, Sos. Pantelimon aproape de sos. Iancului, bloc mixt, an 1984, rezistent la cutremure, centrala proprie, dec. 33 mp, renovata complet, g, f, p, um, usi noi, instalatii noi, mobilata complet...

Suprafata 33 mp An 1984 Decomandat Etaj 2 din 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:53
...
40.000 €

2 minute Mega Mall, bloc reabilitat, curata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc mixt, fara balcon, toate actele

Suprafata 23 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:33
...
48.000 €

7/10, cf.1, dec, 35 mp, bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, mobilata si utilata, libera, ideala investitie, geam la baie, balcon mare, g+f+t, usa metal, usi int. si instal.noi, acte OK, acc....

Suprafata 35 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:09
...

cf. 1, garsoniera et. 1, direct proprietar. Primesc doar mesaje pe Whatsapp;

Bucuresti, ieri, 18:09
...
55.000 €

stradal, et. 2, cf.1, dec., bloc mixt, centrala termica, renovata recent, vedere stradala, mobilata si utilata complet, orientata pe Sud, usi int. si inst. noi, g, f, t, usa metalica, aer conditionat,...

Suprafata 33 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:09
...
38.000 €

1/10, cf. 2, bl mixt, reabilitat termic, 2 lifturi, orientata pe est, luminoasa, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare, libera,

Suprafata 23 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:55
...
56.000 €

Proprietar vand gars decomandata bloc 1986 Reabilitat termic cu camere video Are toate imbunatatirile facute recent

Suprafata 41 mp An 1986 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 17:50
...
23.500 €

etajul 1 din 3, cf 3, mobilata si utilata, baie in garsoniera, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, toate actele, libera

Suprafata 24 mp An 1960 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 17:36
...
45.000 €

Morarilor-Pantelimon, parcul Florilor, confort 1, decomandat, parter/4 cu balcon, libera, 35 mp, termopan, G+F+P, bloc mixt, an constructie 1982, bloc in curs de reabilitare, la doua minute de parc.

Suprafata 35 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 14:15
...

2 garsoniere de vanzare etaj 1 si etaj 2 acelasi bloc la cheie, confort 1;

Etaj 1 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:25
...
41.300 €

garsoniera intersectia Chisinau cu Pantelimon, vav de BRD, 4 min. de Kaufland si Mega Mall, conf. 1 semidec., etaj 10, 32 mp, mobilata si utilata modern, constr. 1975, libera. Masina spalat, AC, frigider,

Suprafata 32 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 08:05
...
49.000 €

Ofer spre vanzare garsoniera confort 1. Mobilata si utilata modern. AC. Se afla aproape de Mega Mall si Arena Nationala

Suprafata 31 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 20 Sep, 15:28
...
39.500 €

particular, bloc mixt, semistradal, video, reabilitat termic, langa parc, mare, modernizat,

Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 20 Sep, 13:01
...
22.000 €

Agentie imobiliara, ofer spre vanzare gars cf 3, et 4/4, bloc reabilitat termic, renovata recent, toate instalatiile schimbate.

An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 17 min.
Bucuresti, 20 Sep, 12:54
...
21.000 €

garsoniera, confort 3, parchet, gresie, termopan, teava gaze la usa, vedere fata, libera,

Suprafata 16 mp An 1976 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 14 min.
Bucuresti, 20 Sep, 12:00
...
32.500 €

Garsoniera confort 2 sporit etaj 5/10, cu imbunatatiri mobilata utilata complet, baie cu cada, bloc mixt reabilitat,

Suprafata 24 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 19 Sep, 11:11
...
44.800 €

Pantelimon, Parcul Florilor, garsoniera in bloc mixt. Libera. Zona foarte linistita la 7 minute metrou Costin Georgian.

Suprafata 35 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 19 Sep, 10:36
...
31.000 €

Garsoniera Parc Morarilor, 23 mp, gresie, faianta, termopan, vedere laterala parc, bloc mixt, reabilitat, vecini linistiti,10 min metrou Georgian, cadastru si intabulare. Direct proprietar. Camera si...

Suprafata 23 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 18 Sep, 21:32
...
32.500 €

garsoniera confort 2 sporit cu imbunatatiri, baie cu cada, mobilata, utilata complet, bloc mixt, etaj 6/10, mutare imediat,

Suprafata 23 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 18 Sep, 15:35
...
50.000 €

bd. Chisinau cu Nicolae Grigorescu garsoniera 33 mp, etaj 5 din 8, balcon, an 1985, vedere pe bulevard, bloc curat, interfon, doua lifturi, bloc de garsoniere,

Suprafata 33 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8 M 16 min.
Bucuresti, 18 Sep, 11:44
...
42.000 €

Se ofera pentru vanzare garsoniera confort 1 semidecomandat, etaj 7/10, an constructie 1982, suprafata 25mp, bloc mixt, stradal, vedere fata, libera, fara imbunatatiri necesita renovare totala. Agentie.

Suprafata 25 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 16 Sep, 13:00
...
44.000 €

Pantelimon Armenesc -Obor, garsoniera cf. 1, etaj 6, libera, cadastru, intabulare, bloc reabilitat, merita vazuta, fara risc seismic,

Suprafata 32 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 11 Sep, 10:28
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 12.272
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 5.286
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 11.764