Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 210 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Titan-Dristor
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Cinematograful Gloria, Trattoria Monza, parc IOR
76.999 €

vand ap. 3 cam. renovat, vedere mixta, bloc anvelopat termic 2019, instalatii electrice si sanitare schimbate, balcon inchis in termopan, 1 grup...

 • 60 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:58
Titan, Ozana, str. Gura Fagetului
67.500 €

Titan, Ozana, str. Gura Fagetului, apartamente 3 camere in bloc P+4ET, suprf. (cu balcon) de la 64,37 mp. La cheie. Pret de la 67500 euro. Plata...

 • 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:48
Trapezului 10 minute metrou 1 Decembrie 1918
72.000 €

chiar pe Prevederii, bloc reabilitat, vedere mixta, termopane, fara imbunatatiri, liber

 • 65 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Titan, Salajan
+ Schita
85.000 €

ap. noi 3 cam. la cheie direct de la dezvoltator. Zona linistita , aproape de mijoace de transport, 15 min, piata, scoala si gradinita. Parcare...

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 13:20
Titan, vav Parcul IOR si metroul Titan
117.000 €

Direct proprietar. Apartamentul se vinde complet mobilat si utilat, in imobil cu pozitionare stradala de exceptie, cu vedere deschisa catre Parcul...

 • 70 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:45
Liviu Rebreanu intersectie 1 Decembrie 1918
76.000 €

10 minute metrou Titan, bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, aer conditionat, toate actele

 • 65 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Baba Novac, chiar la parc IOR, pe Reconstructiei
82.000 €

10 minute metrou, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele,

 • 70 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Dristor, Ramnicul Valcea 10 minute metrou si parc
91.000 €

chiar pe Baia Mare, bloc reabilitat, 74 mp, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, geam la ambele bai, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac,...

 • 74 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Trapezului,10 minute metrou 1 Decembrie 1918
84.500 €

chiar pe Jean Steriadi, confort 1, bloc reabilitat, semidecomandat, gresie, faianta parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, complet...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Policlinica Titan, 10 minute metrou si parc
78.000 €

chiar pe Nicolae Grigorescu, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Nicolae Grigorescu, 10 minute metrou, Prevederii
83.000 €

piata Salajan, bloc reabilitat, termopane, 2 gr sanitare, gresie, termopane, usa metalica, bloc curat, 2 lifturi

 • 67 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Camil Ressu stradal, 10 minute metrou Dristror
86.000 €

str. Odobesti in N-uri, bloc reabilitat, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, intalatii sanitare noi, geam...

 • 70 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:52
Trapezului, 10 minute metrou 1 Decembrie 1918
67.000 €

chiar pe Malul Mierii, bloc 2016, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 70 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Dristor chiar pe Rm Sarat, langa parcul IOR
75.000 €

5 minute metrou, bloc tip H, reabilitat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, parchet, termopane, usa metalica, terasa fara probleme, complet mobilat...

 • 62 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Liviu Rebreanu intersectie 1 Decembrie 1918
60.000 €

chiar la Auchan, cf. 2 sporit, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, liber

 • 60 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 14:51
B-ul 1 Decembrie 1918, 5 minute metrou
77.000 €

piata Trapezului, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, ac,

 • 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Bdul 1 Decembrie 1918, 10 minute metrou
66.000 €

chiar pe Ciucea, circa 13 politie, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii sanitare si electrice schimbate, gresie, faianta, parchet,...

 • 67 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 14:51
1 Decembrie 1918, chiar la poarta 4
74.000 €

stradal, bloc din 1986, 2 gr sanitare, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele

 • 70 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Fizicienilor, 10 minute metrou Grigorescu
83.000 €

2 gr sanitare, bloc din 1983, fara imbunatatiri, liber, toate actele.

 • 67 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Titan, 5 minute piata Minis
71.000 €

chiar pe strada Barajul Bistritei, cf. 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, toate actele

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu
71.000 €

bloc reabilitat, scara foarte curata, decomandat, etajul 1, faianta, parchet, termopane, geam baie, usa metalica, liber, toate actele

 • 61 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Theodor Pallady, Titan
53.100 €

apartament 2 camere gata de mutare, finalizat pret promo

 • 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Titan, Ozana, 1 Decembrie 1918, Theodor Pallady
77.000 €

3 camere 82 mp, 800 m M Nicolae Teclu!!

 • 82 mp
 • An 2019
 • Etaj parter din 3
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Dristor
+ Schita
92.000 €

proprietar, vand apartament 3 camere decomandat, bloc reabilitat 2019, aer conditionat in toate camerele, centrala proprie, apartamentul se vinde...

 • 65 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:35
Titan, Baba Novac
+ Schita
89.000 €

3 minute parc IOR, bloc reabilitat, situat in planul 2, parter inalt cu balcon, decomandat, 2 grupuri sanitare, parchet, faianta, gresie, termopan,...

 • 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:21
Dristor Rm. Sarat int cu Rm Valcea
75.500 €

str. Ion Nedelcu, etaj 4/4 , imobil reabilitat termic, terasa refacuta, integral o data cu reabilitarea, constructie 1970, 65 mp, 2 bai, 1 balcon,...

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:20
Titan direct dezvltator Postavarului
+ Schita
180.931 €

comision 0% apartamente de vanzare, zona deosebita Titan Postavarului, intre vile, strada Cindrel, constructie 2019, P+3+4 R, apartament tip duplex...

 • 82 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:22
Dristor, metrou
+ Schita
91.000 €

Ramnicu Valcea cu Ramnicu Sarat, confort 1, decomandat, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat, loc parcare,...

 • 73 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:16
Grigorescu metrou
83.000 €

10 minute metrou, Prevederii, piata Salajan, bloc reabilitat, termopane, 2 gr sanitare, gresie, termopane, usa metalica, bloc curat, 2 lifturi,...

 • 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:16
Baba Novac
85.000 €

Constantin Brancusi, parcul IOR, metrou Titan 5-7 minute, decomandat, 2 grupuri sanitare, geam la ambele, balcon mare, gresie, faianta, parchet,...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:14
Titan Metrou
70.000 €

Constatin Brancusi, chiar la parc IOR, 3 minute metrou, bloc reabilitat, parchet, termopane, liniste, zona verde, toate actele, fara imbunatatiri.

 • 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:14
Titan metrou
+ Schita
85.000 €

Nicolae Grigorescu, stradal, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, renoavt recent total, instalatii sanitare si electrice pe cupru,...

 • 71 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:13
1 Decembrie 1918, metrou
66.000 €

Ciucea, circa 13 politie, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii sanitare si electrice schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:12
Titan, 1 Decembrie
71.900 €

Titan Circa 13 Politie strada Fetesti, etaj 2(4), semidecomandat, bloc reabilitat termic, construit in 1972, suprafata 65mp, termopan, USA...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:11
Dristor metrou Baba Novac
94.000 €

apartament 3 camere Baba Novac interdectia mare 6(10) decomandat bloc reabilitat construit 1986, strada Traian Popovici mobilat liber.

 • 68 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:10
1 Decembrie 1918, metrou
77.000 €

B-ul 1 Decembrie 1918, piata Trapezului, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:09
1 Decembrie 1918, metrou
83.500 €

Jean Steriadi, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat modern situat la 5 min metrou 1...

 • 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:09
Titan, 1 Decembrie 1918
74.000 €

bloc stradal, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, toate actele, 5 minute Auchan, metrou Costin Geogian 7-8...

 • 72 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:09
Titan, bd. Chisinau
79.000 €

str. Aleea Mozaicului, 10 min. metrou Costin Georgian si 15 min. metrou Titan, bloc 1978, reabilitat termic, 7/10, dec., finisat modern, aer...

 • 70 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 10:42
Titan
78.000 €

2 minute parcul Titanii, 10 minute metrou, decomandat, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet,...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:10
1 Decembrie, Mega Image
77.000 €

Piata Trapezului, 3 camere decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, boxa la subsol, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 minute metrou,...

 • 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:10
Dristor, bloc tip H
75.000 €

bloc tip H, minute metrou, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele.

 • 63 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:10
Titan, IOR
63.000 €

5 minute metrou si parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie, toate actele.

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:10
Dristor
85.000 €

5 minute metrou, renovat total, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, mobilat...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Nicolae Grigorescu
71.000 €

2 minute metrou si piata, decomandat, bloc reabilitat, termopane, geam la baie, curat, fara imbunatatiri, toate actele.

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Baba Novac, parcul IOR, mall Park Lake
82.000 €

1 minut parc, 3 minute mall, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie, toate actele

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Titan
73.000 €

chiar la parc IOR, 3 minute metrou, bloc reabilitat, parchet, termopane, liniste, zona verde, toate actele, fara imbunatatiri.

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Aurel Botea, Dristor, Rond Baba Novac
86.000 €

5 minute metrou, bloc reabilitat termic, fara probleme cu terasa, etajul 8/8 plus etaj tehnic, 2 grupuri sanitare, geam la baie, parchet,...

 • 70 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Costin Georgian
74.000 €

7-8 minute metrou, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, balcon mare 7 m, toate actele.

 • 72 mp
 • An 1986
 • Etaj 7 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Baba Novac, parcul IOR, cinema Gloria
+ Schita
85.000 €

metrou Titan 5-7 minute, decomandat, 2 grupuri sanitare, geam la ambele, balcon mare, parter foarte inalt, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 69 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:09
1 Decembrie 1918
66.000 €

10 minute metrou, Valea Buzaului, Gura Vadului, termopane, bloc reabilitat, scara curata, toate actele, liber, fara imbunatatiri,

 • 68 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:09
1 Decembrie 1918, Jean Steriadi
84.000 €

5 minute metrou, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, curat, toate actele, mobilat si utilat.

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:09