Inchirieri Apartamente 3 Camere Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 159 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Mihalache, Parc Kiseleff
690 €

ap. 3 cam., dec., et. 3, 90 mp, mobilat si utilat, 2 balcoane, 2 bai, spatii depozitare, 2 min. intrare parc, 5 min. Piata Victoriei, RATB,...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 1, ieri, 23:20
Timisoara
+ Schita
500 €

Vis a vis Mall Plaza, Bld Timisoara 41, apart 3 camere, 75 mp, et 6, renovat complet, finisaje de calitate, termopan, parchet, vedere mixta, geam...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 23:19
Unirii, Zepter, decomandat, modern
500 €

Unirii, Zepter, ap. 3 camere, decomandat, modern amenajat, mobilat, utilat, bucataria open, 2 bai, et. 8/9, balcon inchis, priveliste

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 3, ieri, 23:09
Herastrau
1.500 €

apartament 3 camere, complet nou, 2 bai, 2 dormitoare, living si bucatarie open space, se inchiriaza complet mobilat si utilat, vedere panoramica,...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 1, azi, 01:40
Giurgiului
500 €

Apartament de inchiriat proaspat renovat str. Vigoniei, sos. Giurgiului, 3 camere decomandat. Mobilat si utilat, 2 min. de scoala, 5 min. de...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 00:10
Pipera, Bulevardul Pipera 131
750 €

disponibil imediat, eleganta, rafinament, siguranta cu compartimentare moderna, complet mobilat si utilat, contorizare individuala, parcare, paza...

 • 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, ieri, 16:05
1 Mai, Averescu
500 €

bloc 1985 reabilitat termic, renovat recent, nemobilat, adiacent Ion Mihalache, Piata Victoriei, Gara de Nord, Grivitei, Basarab, Turda, Domenii,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:48
Unirii
800 €

Piata Alba Iulia, Duplex vedere Bulevardul Unirii, mobilat, utilat complet, aer conditionat, adiacent Decebal, Mall Vitan, Burebista

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:46
Piata Victoriei
500 €

Ion Mihalache, bloc 1984 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Kiseleff, Banu...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:39
Dristor, Park Lake, IOR
630 €

Chiar la Mall Park Lake si Parcul IOR, mobilat si utilat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, fara animale de companie. Liber,...

 • 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:09
Pache Protopopescu, Ferdinand, Foisorul de Foc
650 €

apartament 120 mp, et. 2, inchiriabil pentru locuinta sau birou, atelier creatie, IT,

 • 120 mp
 • Circular
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 2, ieri, 19:35
Victoriei, Buzesti, Str. Alexandru Ioan Cuza
600 €

inchiriez apartament central 3 camere zona Victoriei-Buzesti, Str. Alexandru Ioan Cuza, la 9 minute metrou Piata Victoriei, 10 minute Gara de...

 • 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 1, ieri, 19:18
Aviatiei Baneasa, Medicover bloc nou 6/7, 80 mp
+ Schita
700 €

Aviatiei- Baneasa, Medicover 3 camere, 6/7. Orientare rasarit. Terasa 7,5 mp zona de living si dining 40 mp, doua dormitoare, suprafata 95 mp / 80...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 18:55
Tineretului
400 €

Piata Norilor, aproape de metrou, etaj 6/10, apartament de 3 camere, o baie, 2 balcoane, dulapuri mari de haine, aragaz, frigider, masina de spalat...

 • 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 4, ieri, 18:50
Piata Romana
600 €

bloc din 1980 reabilitat termic, foarte aproape de gura de metrou, etaj 2/8, apartament cu 3 camere decomandate, nemobilate, bucatarie mobilata, 2...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 2 min.
Sector 1, ieri, 18:49
Piata Victoriei
600 €

Ion Mihalache intersectie cu Banu Manta, vav parc Kiseleff, partament mobilat si amenajat modern compus din 3 camere decomandate, bucatarie, baie,...

 • 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 1, ieri, 18:48
Militari, Politehnica, Lujerului
599 €

Quadra Place 1, loc de parcare inclus in pret, etaj 1/7, semidecomandat, mobilat/utilat complet, 2 gr. sanitare, 2 balcoane mari, proaspat...

 • 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 18:13
Libertatii, chiar la Palatul Parlamentului
650 €

3 camere dec., 3/7, 95 mp, 3 balcoane, 2 bai, mobilat, utilat, curat, liber, cu contract ANAF, pentru firma sau locuit. Panorama deosebita,...

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:08
Sector 3, str. Racari nr. 59, bl.30 A
350 €

particular, urgent, ap. 3 camere, an 1987, mobilat sau nemobilat,

 • 70 mp
Bucuresti, ieri, 16:55
Obor, Stefan Cel Mare
1.000 €

Apartament modern cu 3 camere cu o suprafata de 125mp, la etajul 7, in zona Obor, Stefan Cel Mare, in imediata apropiere de Scoala 307, intr-un...

 • 125 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 2, ieri, 16:16
Drumul Taberei, Compozitorilor
 

3 camere nemobilate cu balcon inchis, bucatarie mare de 8 mp, bloc de 4 nivele dupa cutremur stradal pe bd. 1 Mai vis a vis de Kaufland, renovat...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 6, ieri, 16:15
Nerva Traian
520 €

str. Anastasie Panu, dec., cf.1, et. 1/8, mobilat si utilat, centrala termica proprie, 2 bai, balcon inchis, zona linistita, liber,

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 16:15
Dorobanti.intersectie Stefan Cel Mare,blocul Perla
750 €

Inchiriez apartament 3 camere, ultralux, Dorobanti, interectie cu Stefan Cel Mare, blocul Perla, 3 min metrou, totul nou, prima inchiriere,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 2, ieri, 16:12
Cotroceni
+ Schita
575 €

inchiriez ap. 3 camere pe hol, proaspat renovat, et. 1 din 3, balcon, bucatarie partial utilata (se poate utila la cerere), incalzire TEB,...

 • 76 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 8 min.
Sector 5, ieri, 15:53
Baneasa
500 €

Ficusului, 5 min Herastrau, etaj 2,decomandat, reabilitat, luminos, parchet masiv, 2 toalete din care una cu aerisire directa, pretabil familie...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 1, ieri, 15:50
Militari Gorjului
500 €

curate mobilate utilate , usor discutabil pentru termen lung.

 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 15:49
Parcul Bazilescu metrou 3 cam
550 €

curat, mobilat, utilat pentru termen lung, familie serioasa se accepta cu copii fara animale de companie.

 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 15:48
Calea Mosilor Nr 207 Sc 2 Et1 Ap 26 Sectorul 2 Buc
580 €

inchiriez ap cu 3 camere in Calea Mosilor Nr 207 Sc 2 Et1 Ap 26 Sectorul 2 Bucuresti

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 15:00
Baneasa, Constantin Dobrogeanu Gherea
1.000 €

Apartament modern, mobilat, utilat, cochet, etaj 1/3, bloc nou,in apropiere de mijloace de transport .

 • 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:14
Mall Plaza Drumul Taberei
550 €

Va propunem spre inchiriere, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Drumul Taberei ,zona Plaza Romania, intr-un bloc, construit in anul...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:00
Floreasca, Aviatiei, Belvedere Residences
750 €

bloc 2021, parcare subterana, 5 - 6 minute de metrou, Promenada, la prima inchiriere, totul nou, masina spalat rufe, 3 ap. de aer conditionat, doua...

 • 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:52
Calea Rahovei, Malcoci
500 €

apartamentul este mobilat elegant, are centrala termica proprie si aer conditionat. Acesta se afla la prima inchiriere si toate obiectele din casa...

 • 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 13:43
Pantelimon, Delfinului
405 €

etaj 7/10, apartament ideal familie, straini, expati, decomandat, contract Anaf, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati: Fundeni, Morarilor,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:07
Calea Victoriei-Grivitei Inchiriere apartament 3 camere
630 €

Inchiriere apartament 3 camere, complet utilat,  renovat complet,partial mobilat (se poate mobila complet), centrala proprie, 2 dormitoare, balcon...

 • 87 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:24
Rahova, Ferentari
400 €

inchiriez apartament 3 camere, situat intr-o casa cu terasa si curte, mobilat si utilat nou, primul chirias, la 5 minute de piata Ferentari si de...

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 12:12
Unirii ultracentral, metrou, Carrefour, ING
550 €

ultracentral 3 camere Unirii, bd Corneliu Coposu. Vis a vis de Carrefour (bloc ING), etaj 5/8, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, loc parcare platit...

 • 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 12:00
Otopeni
370 €

otopeni, 23 august central, accepta si cetateni din ucra, 3 cam. dec., 86 mp, et. 3, centrala proprie, tv led smart nou, 2 balcoane, mobilat si...

 • 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, ieri, 11:55
Piata Victoriei, Str.G.Alexandrescu,3 min. metrou
580 €

Inchiriez apartament ultracentral 3 camere zona Piata Victoriei, Str. Grigore Alexandrescu intersectie cu Calea Victoriei, la 3 minute metrou Piata...

 • 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 1, ieri, 11:30
Drumul Taberei, Constantin Brancusi, 3cam, metrou
500 €

Constantin Brancusi, metrou la scara, 3 camere, 82mp, 2 bai, etaj 9/10, liber. Toate imbunatatirile, renovat 2022, centrala proprie, AC. Statie de...

 • 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, ieri, 11:30
Domenii - 1 Mai
1.500 €

Penthouse singur pe nivel bl. 2008 Domenii - Gherghel, finisaje de buna calitate cu 2 grs (cu geam), 2 dormitoare, camera dresing, camera birou,...

 • 160 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 1, ieri, 11:27
Mosilor- Foisorul de Foc,Str. Rumeoara, bloc 2016
650 €

Inchiriez apt. lux 3 cam. zona Mosilor-Foisorul de Foc, Str. Rumeoara, bloc 2016, la 10 minute metrou Obor, semidecomandat, suprafata aprox. 65 mp,...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 2, ieri, 11:09
Unirii, Nerva Traian
530 €

3 camere, 1/8, centrala termica, aer conditionat, jacuzzi, etc., disc.,

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:06
Chitila, Colosseum Residence
500 €

la 3 minute de Carrfour Chitila si de Colosseum Park, complex rezidential de lux, 3 camere decomandate toate imbunatatirile centrala, mobilat si...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:24
13 Septembrie
400 €

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 3 tv, aer conditionat, combina...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 09:45
Baba Novac - Campia Libertatii - metrou Muncii
550 €

Apartament de 3 camere foarte spatios cu suprafata de 72 mp, renovat, gresie, faianta parchet, termopan, usa metalica,

 • 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, ieri, 09:14
Aviatiei, Herastrau, Ambasada Chinei, parcare
2.000 €

Agentia Topis va prezenta un apartament tip duplex pe doua etaje, format din 3 camere si 3 grupuri sanitare in bloc pozitionat stradal pe Strada...

 • 155 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 1, ieri, 08:45
Bragadiru, Diamantului
450 €

Minim un an, inchiriez apt. 3 camere in Bragadiru, et 1/2, ansamblu residential select cu 24 apt in curte cu acces securizat. Incalzile in...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bragadiru, ieri, 08:01
Sisesti
+ Schita
670 €

1/6, semidecomandat, centrala termica, finisaje de calitate, construit 2018, bucatarie mobilata si utilata,masina spalat rufe/vase, corpuri...

 • 88 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 25 ian, 19:33
Crangasi, Metrou
570 €

inchiriere apartament 3 camere, Crangasi- toate mijloacele de transport, piata, magazine, scoli, gradinite, renovat modern, mobilat si utilat...

 • Decomandat
 • 7 min.
Sector 6, 25 ian, 18:42
Berceni, Brancoveanu, str Lamotesti, Comision 0 %
400 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 3 camere situat in zona Brancoveanu, pe strada Lamotesti. Imobilul este pozitionat excelent, retras...

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 ian, 18:16
Dorobanti, str. Madrid
700 €

inchiriez 3 cam. in vila, an 1960, pret lunar,

 • 64 mp
Bucuresti, 25 ian, 17:56
Zetari Tunsu Petre
280 €

3 camere baie bucatarie hol bacon mobilat utilat liber se afla pe strada Tunsu Petre bloc reabilitat termic pe o perioada lunga rog seriozitate o...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 25 ian, 17:51
Doamna Ghica, Pancota
490 €

Apartament mobilat si amenajat absolut nou, acum! Finisaje calitate, foarte spatios. Etaj 4, centrala termica, liber. Comision agentie 50 %.

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 25 ian, 17:35

Articole recomandate

Recomandarea noastra

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere; Plafoanele de venit pentru care trebuie să plătești și asigurări de sănătate din 2023; Ce reguli se aplică dacă ai apartamentul pe Booking sau Airbnb

25.11.2022 Imobiliare
33.358

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.405

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 3 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 3 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

 • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
 • anul constructiei blocului 
 • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
 • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
 • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
 • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 3 camere de inchiriat la cel mai bun pret!

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!