Inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 205 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Brancoveanu
400 €

ap. 3 cam. etaj 8, situat la intersectia strazilor Pomarla cu Paduroiu, izolatie facuta, 4 aparate AC, 2 bai (una cu jacuzzi si alta cu dus...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:14
Aviatiei
550 €

inchiriere apartament cu 3 camere in Aviatiei, str. Gen. Stefan Burileanu, etaj 1/4, bloc 1987, reabilitat termic, semidecomandat, suprafata utila...

 • 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:02
Drumul Taberei, Valea Oltului
375 €

bloc nou, 3 camere, et 5, decomandat, 88 mp, mobilat, utilat modern, frigider, hota, aragaz, masina spalat, AC, centrala, acces facil Militari,...

 • 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:46
Calea Calarasi -Hyperion
550 €

Proprietar - apartament foarte luminos, situat pe Sud-Est. Are vedere pe 2 parti ale blocului. 3 camere, 2 bai (baie cada pe colt si un wc de...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 14:30
Aviatiei, sector 1, Aurel Vlaicu
850 €

apartament in vila: - 3 camere - living spatios - baie - bucatarie - balcon/terasa - spatiu depozitare - mobilat - utilat - internet -...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:25
Drumul Taberei, Afi Cotroceni
500 €

apartament situat la et. 2/3, cu o suprafata de 86 mp cu imbunatatiri se afla aproape de Afi Cotroceni si de toate mijloacele de transport in...

 • 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:35
Iancului
600 €

apartament 3 camere, parter, stradal,

 • 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40
Tineretului, Timpuri Noi
470 €

3 camere, 2/10, 70 mp, 10 minute metrou, mobilat, utilat frigider, aragaz, cuptor microunde, masina spalat, ac, aspirator, acces facil Unirii,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:46
Colentina, Baicului, str. Lunca Floriilor
770 Lei

cf. 3, 4/4, gaze, ac, mobilat si utilat, bloc civilizat, liber,

 • 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:32
Stefan cel Mare
 

Inchiriez ap. 3 camere. Bucataria mobilataa. Bulevardul Stefan cel Mare intrare stradala langa intersectia cu Lizeanu, 400 euro neg. Direct de la...

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 12:30
Decebal, Alba Iulia rond
730 €

modern, renovat, et. 6/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, tv, ac, balcon, 2 bai. Vecinatati: Piata Muncii, Nerva Traian, Baba Novac,...

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:22
Marriott, 13 Septembrie, apartament cu 3 camere
570 €

modern, decomandat, et 1/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, 2 bai, 3 ac, tv. Vecinatati Parc Izvor, Cotroceni, Unirii, Casa Poporului,...

 • 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:19
Drumul Taberei
330 €

Chilia Veche, Lovinescu, et. 6/10, semidecomandat, mobilat moden, utilat comnplet, renovat, bloc izolat termic, liber acces usor RATB

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:45
Drumul Taberei
300 €

Valea Oltului, zona Rezidentiala, Mega Image, bloc nou, etaj 3, centrala termica, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, semimobilat,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:44
Inchiriere apartament 3 camere, 1/5, 2 bai, centrala, nemobilat
+ Schita
550 €

ID 670 - Inchiriere apartament 3 cam, 1/5 cu lift, 2019, 2 bai, nemobilat, cu centrala, terasa 17mp, Timpuri Noi Va oferim spre inchiriere un...

 • 57 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:30
Popesti Leordeni, Drumul Fermei
550 €

Inchiriez apartament in vila str Drumul Fermei nr 81, constructie 2009, etajul 2/2. Mobilier mobexpert, apartament de lux. Se inchiriaza impreuna...

 • 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Popesti - Leordeni, azi, 10:15
Mihai Bravu, Iulia Hasdeu
+ Schita
400 €

aproape de statia metrou, stb, ap. 3 camere, cf. 1 decomandat, 2 grupuri sanitare, s. 73 mp cu balcon, bloc an constructie 1986, etaj 10, toate...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 09:45
Decebal, Alba Iulia, prima inchiriere
550 €

de actualitate - 3 camere decomandate in bloc nou 2019. Pretabil pentru birou, cabinet sau locuinta. Contract Anaf. Mutare imediata. Loc de parcare...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:42
Titulescu
500 €

Banu Manta confort 1, 4/10, mobilat, utilat. Prima inchiriere, totul este nou. Apropiere Piata Victoriei, metrou, Mega,

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:25
Aviatorilor, Kiseleff, Gheorghe Bratianu, modern
400 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Kiseleff. Inchiriere apartament 3 camere 1Mai - Kiseleff - Aviatorilor, str....

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
Titan apartament inchiriere
400 €

Liviu Rebreanu, Lidl, la 5 minute de metrou, confort 1, etaj 1/4, renovat, finisat, mobilat si utilat modern, complet, aer cond, centrala...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:01
Piata Romana, coloane, metrou
400 €

etaj 2/6, renovat, mobilat modern, nou, complet, internet, termopan, liber.

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 19:01
Clucerului, Arcul de Triumf
 

apartament 3 camere parter, dec., bloc, acces rapid parcul Herastrau, Arcul de Triumf mobilat, complet fara balcon, pretabil tineri studenti cuplu...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 17:31
Tineretului
550 €

Tineretului, Timpuri Noi, etaj 3, renovat recent, mobilat, utilat, bloc 1982, 2 gr san, balcon, impecabil, 2 min metrou, minim 1 an, urgent.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:10
Drumul Taberei
350 €

Apt. 3 cam, curat, renovat, gresie, faianta, AC, mobilat. Zona linistita, in apropiere gradinita, scoli, supermarket, mijloace transport.

 • 63 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 15:55
Vitan, direct proprietar
550 €

apartament de inchiriat 3 camere, direct de la proprietar nou renovat. Mall Vitan stradal mobilat si utilat complet etajul 2 vedere mixta....

 • 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:23
Nicolae Grigorescu
350 €

Matei Ambrozie, apropiere metrou, 3 camere, cf. 1 decomandat, mobilat si utilat, centrala proprie, 2 x aer conditionat, et 3/10, bloc reabilitat...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:10
Tineretului, parc Tineretului
450 €

apartament 3 camere, semidecomandat, mobilat si utilat, ac, et. 1/8, reabilitat, mobilat si utilat, 2 bai, 1980, 2 balcoane, langa parc si metrou...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:59
Calea Mosilor
400 €

ap. 3 cam. la demisol/ 4, supraf. 70 mp, nemobilat, utilat partial, ideal birouri/ firme sau pt. locuit, la 8 min. pe jos de metrou, liber.

 • 70 mp
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
Calea Victoriei, Radisson apartament 3 camere nou
800 €

etaj 2/5, nou 2019, centrala termica, instalatii sanitare si electrice schimbate, aer conditionat, toate utilitatile, mobilat-utilat complet nou,...

 • 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:09
Drumul Taberei parc
320 €

3 camere cf 1 sd 5/19, mobilat, utilat, g, f, p, t, um, ac, masina de spalat, tv, net, str Pascani, prima inchiriere, avans 1+1, liber, aproape de...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:00
Obor, Calea Mosilor
420 €

la 4 minute de metrou, bloc stradal, etaj 5/8, confort 1, apartament cochet, mobilat modern, utilat complet, aparat ac, dressing generos, 2 bai,...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 10:55
13 Septembrie. ap. 3 camere, 2 grupuri sanitare
400 €

13 Septembrie, Prosper, 5-7 minute Panduri, Marriott, stradal, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, renovat recent, proaspat zugravit, aer...

 • 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:45
Piata Romana
+ Schita
575 €

3 camere, proaspat renovat, nemobilat, et. 2/5, bucatarie comp utilata, incalzire centrala moderna, repartitoare, geamuri termopan, parchet masiv...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 09:29
Drumul Sarii, Aleea Platanului, proprietar
550 €

inchiriez ap. 3 camere decomandate, intr-un imobil 4 nivele, etaj 1, mobilata, utilat, centrala de ap., loc de parcare

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 04:05
Complex Rezidential Cosmopolis
2.500 Lei

Inchiriez apartament 3 camere, recent renovat, mobilat si utilat complet, loc parcare propriu, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, centrala termica cu...

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Stefanestii de Jos, ieri, 02:01
Cotroceni, Facultatea de Medicina
500 €

particular, apartament 3 camere, renovat si complet mobilat, Facultatea de Medicina, zona linistita si deosebita.

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 21 feb, 20:50
13 Septembrie
450 €

amenajat modern, et. 2, parcare, prima inchiriere, 2 gr. sanitare, fara agentii,

 • 89 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 20:36
Baneasa - Sisesti
1.200 €

Gheorghe Ionescu Sisesti, apartament 3 camere, cu imbunatatiri premium, etaj 1/5, mobilat si utilat complet, loc pacare in garajul subteran, camere...

 • 160 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 20:08
Brancoveanu - metrou
420 €

apartament 3 camere, cf 1, semidecomandat, cu imbunatatiri, mobilat nou, utilat complet, etaj 4/8.

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 21 feb, 20:08
Metrou 1 Decembrie 1918, in apropiere
300 €

particular, 2/4, bloc linistit, civilizat, 1+1,

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 20:05
Pipera, Voluntari, Domus, prima inchirere
620 €

Domus Stil, mobilat, utilat complet, et 2/6, 90 mp, multiple imbunatatiri, 2 terase, living open space cu holul, spatiu depozitare generos, complex...

 • 115 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, 21 feb, 19:26
Dorobanti, Tunari
899 €

apartament de lux in vila interbelica 1940, stradal, renovat, pretabil firme, birouri, exclus locuit,

 • 60 mp
 • Nemobilat
Bucuresti, 21 feb, 17:45
Universitate, inchiriere apartament 3 camere
560 €

inchiriere apartament 3 camere Universitate. Spatios, luminos, dispune de 2 dormitoare, 2 bai, AC, centrala proprie, balcon, aproape de Romana,...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 21 feb, 16:16
Unirii, Calea Calarasilor, Matei Basarab, Popa Nan
400 €

stradal, p/4, cf. 1 sp, sdec, 76 mp, 1 baie, vedere mixta (preponderent pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie mobilata,...

 • 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, 21 feb, 15:39
Drumul Taberei, Argesului
370 €

Posta, Valea Argesului, apartament 3 camere confort 1, 3/4, decomandat, balcon, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, toate imbunatatirile,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 15:38
Unirii, Mircea Voda, 3 camere, decomandat
750 €

Apartament 3 camere decomandat, etaj 3. Renovat complet. Suprafata utila de 85 mp. Langa Camera de Comert. Se inchiriaza complet mobilat si utilat,...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 21 feb, 15:25
Lacul Tei, Parcul Circului, bloc exclusivist
850 €

3/7, dec, 2 bai, constructie 2011, mobilat ultra modern, utilat lux, la cheie, finisaje deosebite complete, g, f, p, t, um, 2 aparate aer condit,...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 21 feb, 14:54
Militari (Bd Iuliu Maniu, stradal vedere spate)
380 €

apartament de inchiriat, confort 1 sporit, cu 2 balcoane, modern amenajat, cu toate imbunatatirile, complet termopane, usi interior noi, aer...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 14:35
Romana, Piata Amzei, mobilat si utilat complet
520 €

interior luminos, mobilat complet, living, 2 dormitoare, 1 baie, 1 wc servciu, spatii depozitare, balcon mare.

 • 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 21 feb, 14:30
Berceni - Brancoveanu - Huedin
66.900 €

bloc 4 nivele, izolat exterior, centrala termica, termopan, usi interior schimbate, usa metalica, 2 grupuri sanitare, boxa, loc parcare, acces...

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, 21 feb, 14:10
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
420 €

Apartament decomandat 3 camere, complet renovat si utilat, 60 mp, langa piata Valea Ialomitei, decomandat, primii chiriasi.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 14:05
Drumul Taberei Orizont
2.000 Lei

inchiriez apartament 3 camere, Dr. Taberei - zona Orizont. Apartamentul este recent renovat, mobilat si utilat. Etaj 3/8, 2 balcoane. Detalii...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 13:35
13 Septembrie
 

et. 2, cf. 1, parcare, mobilat, utilat modern, 2 gr. sanitare, 1996, aproape de artera plan 2;

 • 85 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 21 feb, 13:15