Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 592 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Matei Voievod, Iancului, Muncii, Vatra Luminoasa
+ Schita
450 €

Bloc 2018 Matei Voievod, et 3/5, mobilat, utilat, totul nou. Decom., buc inchisa, vedere sud, luminos, modern, simplu, practic. 3 min tramvai 1/10,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...8 min.
Bucuresti, azi, 00:44
Crangasi, Constructorilor, parc
280 €

inchiriez apartament 2 camere decomandat, etaj 2/8, loc parcare propriu, bloc anvelopat, balcon inchis in termopan, spatii depozitare, tv, canapea...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Crângași ...9 min.
Bucuresti, ieri, 21:11
Militari, Uverturii, Rosu
300 €

apartamente de inchiriat 2 camere Militari Rosu. Apartamente decomandate finisate bloc nou 2018 nemobliate pentru birouri locuri de parcare...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 21:00
Drumul Taberei, Favorit
300 €

proprietar, ap. 2 cam., renovat, mobilat modern, et. 2/4, bloc reabilitat,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:00
Strada Peleaga, Calea Ferentari
1.100 Lei

inchirez 2 camere la curte, mobilate, baie, bucatarie, totul utilat, pretul include si utilitatile,

Bucuresti, ieri, 20:57
Metrou Obor, stradal
300 €

2/7, cf 1 semidec, 54mp, vedere stradala, complet mobilat si utilat, mobila noua IKEA, luminos, cu balcon deschis de 10mp, acces la metroul Obor in...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...7 min.
Bucuresti, ieri, 20:55
Theodor Pallady Bv
300 €

apartament 2 camere nemobilat - M Nicolae Teclu;

 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Nicolae Teclu ...19 min.
Bucuresti, ieri, 20:47
Soseaua Alexandriei, Bragadiru, Cristalului
280 €

Alexandriei, Fortuna Rezidence, Penny, apartament nou 2 camere, 60 mp, decomandat, in complex Fortuna Rezidence, balcon, loc de parcare subteran,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bragadiru, ieri, 20:05
Militari Residence langa Ballrom
300 €

2 camere mobilate modern, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, aragaz, frigider, masina de spalat;

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...6 min.
Bucuresti, ieri, 19:39
Militari, Rosu, Prelungirea Uverturii, 5 min LIDL
250 €

Inchiriez pe termen lung apartament 2 camere (250Euro) si 3 camere (300 Euro), bloc nou, finalizat, decomandat, nemobilat, centrala, finisaje noi,...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Chiajna, ieri, 19:09
Kiseleff, Domenii
599 €

Domenii, Sandu Aldea, inchiriez apartament deosebit 2 camere in vila P+2 care face parte din Patrimoniul National, etaj 1, 90 mp, living spatios...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Grivița (M4) ...16 min.
Bucuresti, ieri, 19:06
Militari, Lujerului la 2 min de metrou
300 €

Lujerului, la 2 minute de statia de metrou, iesirea dinspre Piata Veteranilor, 56 mp, confort 1 dec, etaj 2/10, g, f, p, renovat recent, mobilat si...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...4 min.
Bucuresti, ieri, 19:06
Teiul Doamnei, Tei, Colentina, parcul Tei
280 €

str Teiul Doamnei, 3 minute parcul Tei, Facultatea de Constructii, bloc 1986, etaj 10/11, curat, mobilat modern, utilat complet, parchet, termopan,...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...17 min.
Bucuresti, ieri, 18:58
Leroy Merlin
200 €

inchiriez 2 camere cf 1 parter inalt bloc nou contorizat separat centrala proprie liber pret 200 euro avans 1+1, rog seriozitate.

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:51
Dorobanti, Beller
550 €

Dorobanti, Beller, inchiriez apartament 2 camere, etaj 1/4, 60 mp, complet mobilat si utilat lux, mobilat, bucatarie Ariston, gresie, faianta,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Aviatorilor (M2) ...13 min.
Bucuresti, ieri, 18:35
Berceni, Dimitrie Leonida
250 €

inchiriez, apartament 2 camere, liber, bloc nou 2018, etaj 1, A/C, pretabil firma s-au de locuit. Staie Ratb la 3 min de bloc.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Popesti - Leordeni, ieri, 18:18
Vitan mall, Mihai Bravu
350 €

5 min mall Vitan, stradal, bloc 1990 anvelopat, decomandat, recent renovat, mobilat modern, curat, utilat complet, parchet, termopan, scara...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...8 min.
Bucuresti, ieri, 18:11
Floreasca, Chopin
259 €

ap. 2 camere, constr. 1960, termen lung,

 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:02
Sector 1, intr. Biserica Alba nr. 1
530 €

Calea Victoriei, Radisson, bloc curat, constr. 1968, fara risc seismic, et. 1, interfon, aer cond., balcon, renovat si mobilat modern, 2 bai,

 • Suprafata 65 mp
Bucuresti, ieri, 18:02
Drumul Taberei
250 €

Romancierilor, etaj 2/10, mobilat si utilat modern, renovat acum, termopan, dormitor nou, sufragerie noua, intretinere foarte mica, semistradal,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:51
Oltenitei, Piata Sudului
1.000 Lei

apartament 2 camere semidecomandat, situat la parter inalt, cu balcon, la 5 minute de emrs pe jos de metroul de la Piata Sudului, mobilat si...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Sudului (M2) ...11 min.
Bucuresti, ieri, 17:36
Militari Lidl, Chiajna
330 €

De inchiriat apartament 2 camere Militari, Rezervelor.

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
Sala Palatului
370 €

4/8, 2 camere, Sala Palatului, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilat-utilat, bloc reabilitat termic, zona parc.

 • Suprafata 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M2 Universitate ...8 min.
Bucuresti, ieri, 17:21
Sala Palatului
1.700 Lei

4/8, 2 camere, Sala Palatului, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat-utilat, zona parc.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M2 Universitate ...8 min.
Bucuresti, ieri, 17:21
Berceni, Brancoveanu
1.200 Lei

str. Izvorul Oltului, ap 2 camere, etaj 1/10, mobilat, aragaz, frigider, masina de spalat, ac.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:59
Diham, Chisinau, Aleea Mozaicului, nr.3
300 €

inchiriez ap. 2 camere frigider, aragaz, masina spalat, aer cond., izolat, termopane,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 16:55
Piata Victoriei
650 €

Piata Victoriei, sos Titulescu nr. 1, de inchiriat doua camere decomandate, et. 8/10, vedere superba Piata Victoriei, Kisseleff, mobilate si utilate.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gara de Nord 1 (M1) ...9 min.
Bucuresti, ieri, 16:50
Cantemir
450 €

Budapesta dec, cf.1, et.6/10, suprafata 55 mp, mobilat si utilat complet, renovat, balcon inchis, bloc reabilitat, 2 lifturi, liber, 5-6 minute...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Tineretului (M) ...8 min.
Bucuresti, ieri, 16:31
Drumul Taberei
230 €

Timisoara, linia 137, 138, tramvaie 8, 25, 1 statie pana la linia 41, confort 1, etaj 5, masina spalat, balcon inchis, usa metalica, pret negociabil,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:27
Dorobanti, str. Scoala Floreasca
435 €

et. 1 in vila, ap. cochet cu 2 dormitoare decomandate plus o mica camera de zi, renovat capital si mobilat nou relativ recent, centrala proprie,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...14 min.
Bucuresti, ieri, 16:26
Cotroceni Palat, Carol Davila
380 €

pozitie si locatie reprezentativa pt. firme/birouri, renovat capital, et. 2 in vila, reabilitata termic, bucatarie mobilata si utilata, centrala...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25
Citta Rezidential Park, Pantelimon, bloc 2017
475 €

loc parcare subteran. Apartament 2 camere (55 mp, etaj 4) si loc de parcare subteran situate in Citta Rezidential Park, un ansamblu format din 4...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:07
Militari, Lujerului, Gran Via, 7/11, sd, centrala
500 €

60 mp, g, f, p, t, um, mobilat, utilat modern, liber, parcare supraterana in proprietate, bloc izolat termic, 6 min metrou, 3 min linia 41,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...2 min.
Bucuresti, ieri, 16:02
Aviatiei
470 €

2 camere, decomandat, foarte spatios, mobilat si utilat complet cum arata in poze, etaj 1 din 4, balcon spatios inchis in termopan, liber, aproape...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:59
1 Mai metrou
330 €

2 camere, semidecomandat, mobilat, utilat, liber, foarte calduros, costruri mici la intretinere, RATB in fata blocului, metrou la 5 minute de mers...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația 1 Mai (M4) ...4 min.
Bucuresti, ieri, 15:59
Titan Metrou
380 €

Stradal, 2 minute metrou Titan, Parc Ior, ap circular (decomandat), etaj 1/10, renovat integral 2018, mobilat si utilat ultramodern, totul nou...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Nicolae Grigorescu ...7 min.
Bucuresti, ieri, 15:55
13 Septembrie, 5 minute Prosper, Sebastian
330 €

mobilat modern, bucataria utilata, masina de spalat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apometre, liber, acces 13...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:45
Bucurestii Noi - metrou parc Bazilescu
420 €

renovat nou,primul chirias,balcon spatios, imobil reabilitat termic,costuri mici de intretinere, totul nou, metrou 1 minut adiacent Casa Presei,...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Parc Bazilescu (M4) ...1 min.
Bucuresti, ieri, 15:35
Pantelimon
350 €

pe termen lung ap. 2 cam., complet mobilat si utilat, sos Pantelimon, langa spital, complet renovat, termoizolat la interior, instalatii noi, aer...

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:10
Titan
350 €

Titan, metrou, 5/10 gresie, fainata, parchet, usa metalica, mobilat, utilat complet.

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, ieri, 15:09
Militari, Lujerului
330 €

5/8, 64 mpu, decomandat, g, f, p, t, um, mobilat si utilat complet, liber, bloc reabilitat, 4 min metrou, 2 min linia 41. Se cauat cuplu sau 1...

 • Lujerului ...3 min.
Bucuresti, ieri, 15:03
Floreasca
370 €

inchiriez apartament 2 camere demisol in zona Floreasca, strada Frederic Chopin. Proaspat renovat, centrala termica, termopane, masina spalat,...

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Ștefan cel Mare ...17 min.
Bucuresti, ieri, 14:58
Nicolae Grigorescu metrou
350 €

5 minute, etaj 10, mobilat si utilat, renovat, aer conditonat, liber, 1+1. Vecinatati: Parc Ior, Titan, Mall Park Lake, Dristor, Baba Novac,...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Nicolae Grigorescu ...5 min.
Bucuresti, ieri, 14:53
Pipera ,Strada George Bacovia
550 €

Inchiriez apartamente : 2 camere - 550 euro, 3 camere - 600 euro, 4 camere - 900 euro Intretinerea inclusa Zona Pipera ,Strada George...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:43
Drumul Taberei, 5 minute Plaza Mall /ap. 2 camere
350 €

Romancierilor, 5 minute Plaza Mall-Parc Moghioros, decomandat, etaj 3/4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:37
Romana
550 €

Inchiriere apartament 2 camere in vila, Romana-Victoriei. Spatios, et. 1, pretabil pentru firma sau locuit, centrala proprie. Aproape de Piata...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:36
Drumul Taberei -Parc-Contract Anaf
270 €

apartament 2 camere decomandat et 1/10, mobilat utilat, curat, contract Anaf,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:29
Ion Mihalache, Str. Turda 125, m. Victoriei 10min
500 €

Inchiriez apartament 2 camere, zona Ion Mihalache, Str. Turda 125, metrou Victoriei 10 min, decomandat, supr. aprox. 62 mp, etaj 2/8, complet...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Aviatorilor (M2) ...19 min.
Bucuresti, ieri, 14:29
Ferdinand, Avrig, metrou Obor
320 €

apartament 2 camere etaj 1/4, 56 mp, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat. Se afla in apropierea mijloacelor de transport in comun....

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Iancului ...4 min.
Bucuresti, ieri, 14:07
Unirii, Budapeste, Parc Tineretului
550 €

imobil nou, etaj 2/10, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, centrala proprie, aer conditionat, tv LCD. Vecinatati: Parc Carol,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Tineretului (M) ...7 min.
Bucuresti, ieri, 14:00