Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 567 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Eroii Revolutiei
440 €

Vila Solca langa ANAF sect 4, in vecinatate Parcul Carol si Tineretului,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 01:57
Obor, Stefan cel Mare, Calea Mosilor
380 €

ap. 2 cam. dec. mobilat si utilat complet mobexpert, la 2 min. metrou Obor, arata mult mai bine la fata locului, merita vazut, spatii generoase de...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 01:19
Apartament 2 camere Unirii Tribunal. Elegant, linistit, loc parcare
499 €

Bun gasit!Suntem pe bulevardul Unirii, langa Tribunal si in diagonala cu Biblioteca Nationala, in blocul cu BCR/BRD si F64. Un bloc monolit, faimos...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 00:50
Romana
+ Schita
450 €

etaj 2, complet mobilat si utilat. Chiar la statia de metrou. Scara blocului renovata recent, apartament renovat. Direct proprietar.

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 22:00
Proprietar, Ion Mihalache, metrou 1 Mai
420 €

proprietar, etaj 4/7, zona selecta si curata, vedere spre spate, cochet, totul este nou, bloc anvelopat, aproape de metrou si statii autobuz si...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:50
Baneasa, Sisesti
450 €

apartament 2 camere, etaj 1/5, suprafata construita 71 mp, an 2016, mobilat si utilat, balcon, un loc de parcare subteran, centrala termica, aer...

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00
Dorobanti sector 1
399 €

apartament 2 camere-zona Dorobanti, Perla, Sector 1 Bucuresti.

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:10
Amzei
550 €

2 camere 80 mp situat in Piata Amzei in casa cu curte, loc de parcare in curte et 1/1, centrala proprie, 3 minute metrou, Romana, locatie...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 00:04
Universitate, 2 cam Pizza Hut
540 €

Universitate 2 cam decomandat mobilat utilat, 2 balcoane, et 6/7 vedere deosebita, mixta, centrala de bloc, situat la 4 min metrou, centru vechi,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 23:58
Tei
Tei
300 €

proprietar, inchiriez ap 2 camere, mobilat, utilat, bloc reabilitat termic. La 5 min de Parcul Tei si Fac de Constructii. Zone adiacente: Pipera,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:08
Piata Rosetti, Universitate
280 €

particular, centrala proprie, intretinere mica, etaj 2 din vila, mobilat, ideal student, Universitate, spitalul Coltea, Intercontinental, 2 luni...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 20:25
Calea Calarasi
450 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere decomandat, Calea Calarasi, facultatea Hyperion, mobilat si utilat complet.

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:16
Drumul Taberei, Brasov, Plaza
300 €

agentie, Aleea Valea Florilor, 2/4, bloc anvelopat, mobilat si utilat complet, imbunatatiri, curat, contorizat, liber, acces usor STB, piata, parc,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:25
Militari
350 €

Teatrul Masca, 1/dec, 3/4, imbunatatiri, liber, mobilat, utilat, termen lung.

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:15
Militari, Gorjului
320 €

1/4, dec, mobilat si utilat complet, bloc 1984, str Dezrobirii, 10 min de metrou, termopan, gresie, parchet, 2 ac, usa metalica, liber, zona...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:31
Vitan Auchan, imobil 2005 cu loc de parcare
350 €

cf. I, toate imbunatatirile, etaj 1/5, mobilat modern utilat complet, liber, pt. pretentiosi, vizite urgent merita,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
Colentina, Fundeni Institutul Oncologic
280 €

ideal pentru birou/cabinet liber la 1 ianuarie, nemobilat, neutilat, situat in imobil nou 2017, la demisol inalt, la distanta de 300m de statiile...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 19:52
Mosilor, Carol
450 €

apartament 2 camere, etaj 5, 58 mp utili, balcon inchis in termopan, baie, mobilat si utilat complet, imbunatatiri: aer conditionat, termopan,...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:24
Lujerului, Politehnica, contract Anaf
320 €

2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat complet si modern, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, etj 2/8, contract Anaf...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 19:23
Stefan cel Mare-metrou, Spit Floreasca, 2 camere
350 €

Stadion Dinamo, modern: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, jaluzele, recent renovat. Aproape de Dorobanti,...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:35
Rahova, Margeanului, sector 5
320 €

proprietar direct, inchiriez apartament 2 camere decomandat, utilat si mobilat, apartamentul arata exact ca in poze. Centrala, aer conditionat 2,...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:25
Obor la maxim 2 minute de metrou
300 €

cf i sdec 56 mp, toate imbunatatirile mobilat modern utilat complet liber totul nou merita

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
Drumul Taberei, Plaza 3 min. linia 41
1.250 Lei

Bd. Timisoara, bloc reabilitat, zona linistita, etaj 4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizat, mobilat complet, aragaz,...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:40
Iuliu Maniu, 2 camere bloc nou, primul chirias
450 €

Totul este nou, bloc 2019, stradal de inchiriat apartament cu 2 camere situat pe bdul. Iuliu Maniu langa statia de metrou Pacii (la 2 minute) in...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:05
Rotar Park Residence, 60 mp, lux, primul chirias!
500 €

primul chirias, totul este nou, de inchiriat Apartament cu 2 camere situat pe bdul. Iuliu Maniu langa statia de metrou Pacii (la 2 minute) in Rotar...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:55
Plaza Mall, apartament 2 camere, decomandat
1.300 Lei

Plaza Mall, Drumul Taberei, 5-7 minute Cora Lujerului, tramvai 41, bloc reabilitat termic, etaj 2/4, decomandat, termopan,parchet, usa metalica,...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:53
Stefan cel Mare, Dinamo, langa metrou, modern
400 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un ap in zona Stefan cel Mare. Inchiriere ap 2 camere Stefan cel Mare - vav Dinamo, strada Aurel...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:53
Colentina, Doamna Ghica
280 €

5/10, gresie, faianta, termopan, curat, bloc conditionat termic, usa metalica,

Bucuresti, ieri, 16:45
Stefan cel Mare
375 €

2 camere modern, nou, centrala termica,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:45
Drumul Taberei, 2 camere
280 €

Policlinica Cetatea Histria, 2 camere confort 1, parter confort 1 semimobilat, renovat, liber.

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:39
Piata Alba Iulia
+ Schita
650 €

ap lux, bloc 2011, centrala bloc, masina de spalat, aragaz+cuptor electric, smart TV, parchet, termopane, intefon, bloc cu paza, 2 aer conditionat,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
Unirii 2 cam., Nerva Traian, metrou Timpuri Noi
550 €

proprietar inchiriez apt 2 cam, 65 mp, et 1/9, Nerva Traian intersectie cu Goga. Mobilat/utilat la 10 min mers de metrou Timpuri Noi. Imobil bloc...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:30
Piata Victoriei, birou parter
420 €

2 camere, renovat. Se afla la parter, ideal ca sediu de firma. Bloc termoizolat, langa metrou Pta Victoriei.

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:00
Pantelimon, Mega Mall
350 €

Pantelimon, et 2, dec, mobilat, utilat, renovat recent, 2 balcoane. Vizavi de bloc este Mega Mall si din balcon se vede National Arena. Chiria 1...

 • 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:21
Lacul Tei, 2 camere lux in imobil nou
700 €

Circului Tower, apartament nou cu 2 camere, living spatios, dormitor matrimonial, mobilat lux, dressing, bucatarie echipata-electrocasnice noi,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:20
Titulescu, adiacent
600 €

apartament 2 camere, situat in bloc nou, an constructie 2019, la etajul 5/7, la prima inchiriere, spatios, mobilat si utilat integral nou, cu...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 16:02
Titan, Nicolae Grigorescu
300 €

semistradal, 2 minute ratb, 6 minute metrou, piata, etaj 8/8, renovat total, mobilat, utilat, bloc reabilitat, 1+1, liber.

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:40
Decebal, Alba Iulia, prima inchiriere
+ Schita
500 €

2 camere decomandate in bloc nou 2019. Bucatarie mobilata si utilata complet + loc de parcare in curtea interioara cu bariera. Pretabil pentru...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:30
1 Mai, Domenii, strada Cluj, Turda, Regina Maria
400 €

parc, in vila noua, intrare separata, 1 minut parc, pretabil locuit sau firma, apropiere metrou, finisaje recente, mobilat sau nemobilat, centrala...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:59
Titan parc Ior, metrou Grigorescu
350 €

55 mp, mobilate lux, complet utilate, totul nou, parter in vila noua, intrare separata, curte, P+1/2010, intre statiile de metrou Titan si N....

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:59
Drumul Taberei, Plaza Residence, totul nou
500 €

ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere mobilat de lux, utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat) nou, primul chirias, primul...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:43
Drumul Taberei
280 €

ANL Brancusi, etaj 3/4, mobilat modern, confort sporit bucatarie open space, utilat complet, renovat, gresie faianta parchet, termopan, usa...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
Baneasa, Pipera, Iancu Nicolae, Parcare subt
650 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 2 camere Pipera, Iancu Nicolae, langa Lidl, bloc 2013.

 • 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:27
Dristor chiar pe Rm Sarat, 10 minute metrou
450 €

stradal, parter, ideal birou, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, liber, instalatii electrice si...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:06
Titan, Barajul Sadului, chiar la piata Minis
350 €

parter, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, masina spalat, 5 minute metrou Costin Georgian sau...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:06
Sebastian, totul nou
350 €

Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat), totul nou, primul chirias.

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:59
Floreasca
250 €

Rossini, apartament mobilat si utilat complet, curat, proaspat zugravit, etaj 3, zona linistita, merita vazut.

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:32
Colentina, 7 min. metrou Obor, Rose Garden
300 €

7/10, renovat recent, modern utilat complet,(masina de spalat, frigider,aragaz), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 13:18
Obor, Colentina, Doamna Ghica
330 €

vis-a-vis Rose Garden 9/10, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:17
Floreasca, Barbu Vacarescu, Ceaikovski
500 €

Kaufland, Liceul Rosetti, parter inalt/2, dec, mobilat modern utilat complet, centrala termica, 3 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 13:17
Vatra Luminoasa
380 €

ap. 2 camere, an 1980, usa metalica, canapele, saltea, mocheta noi,

 • 81 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:14
Obor Colentina Doamna Ghica vis-a-vis Rose Garden
330 €

9/10, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, televizor, masina de...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:14
Obor, Colentina, Doamna Ghica, lux
400 €

apartament lux, 5/11, mobilat modern utilat complet, 72 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, renovat recent, bloc...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:14
Universitate
575 €

particular inchiriez ap. 2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat, etaj 2/8. Nu colaborez cu agentii imobiliare.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:04
Bucurestii Noi, metrou Jiului
380 €

Crinului, renovat nou, instalatii noi, bucatarie noua, etaj 9/10, bloc amvelopat, termen lung, chiriasi de calitate, contract, agentie chei.

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:04
Rahova, Margeanului
250 €

agentie inchiriaza apartament cu 2 camere, nemobilat, utilat partial, proaspat renovat, et 8, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 13:03
Universitate
525 €

particular inchiriez ap. 2 camere, semidecomandat, etaj 1/8, utilat si mobilat. Nu colaborez cu agentii imobiliare.

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
Drumul Taberei
330 €

vav AFI Cotroceni Bd. Timisoara, apartament cf. 1, mobilat utilat, liber, etaj 8/10, chiria 1+1. Contract legal inclus,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:53
Unirii, Octavian Goga
499 €

2 cam dec., et. 2/8, supr. 65 mp, construcie 1994, Unirii, Zepter, Casa de Pensii, mobilat si utilat lux integral, liber de persoane, se...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 12:53
Drumul Taberei, Valea Oltului cu garaj
300 €

ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat), totul nou, primul chirias, cu garaj.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:45
Piata Alba Iulia rond - vedere Palament
650 €

2 camere, 4/12, vedere rond piata Alba Iulia si catre Palatul Parlamentului, bucatarie deschisa, semi sau decomandat, stare buna, paza la intrare,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:39
Cismigiu, Sala Palatului
1.600 Lei

4/8, Sala Palatului, Ion Campineanu 27, semidecomandat, 46 mp, toate imbunatatirile, mobilat - utilat modern, zona parc.

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:37
Unirii
470 €

mobilat modern, foarte spatios, renovat recent, utilat complet, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, aproape de metrou, liber,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:31
Grozavesti
470 €

Novum Residence, imobil 2018, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Splaiul...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:09
Aviatiei
520 €

Crystal Palace, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Promenada Mall, Herastrau, Baneasa, metrou Aurel Vlaicu,...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:09