ANEVAR - Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania - cursuri evaluator Bucuresti

Formare Profesionala

Programul de stagiu se adreseaza persoanelor care doresc sa obtina calificarea de evaluator autorizat si sa devina membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România. 

Prima etapa a acestui proces de pregatire consta în promovarea unui examen pentru atribuirea calitatii de membru stagiar, examen care se desfasoara anual, de regula în luna noiembrie, în conformitate cu regulamentul specific de organizare, aprobat de Consiliul director.

Ulterior, membrii stagiari vor urma un program de pregatire teoretica si practica, constând în parcurgerea unor cursuri de formare în domeniul evaluarii si în realizarea unor rapoarte de evaluare sub îndrumarea unui tutore, în conformitate cu regulamentul de derulare si de finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul director.

Perioada de stagiu se încheie cu un examen de finalizare a stagiaturii care va fi sustinut în termen de maximum doi ani de la data atribuirii calitatii de membru stagiar.

În perioada de stagiu, taxa de stagiu se achita în cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director.