Andor Cristian - Cabinet de avocatura, Bucuresti

Servicii privind Registrul Comertului

Servicii desfasurate de cabinetul nostru in relatia cu Registrul Comertului:

 • Constituiri firme (societati comerciale)
 • Infintare P.F.A. , I.I., I.F
 • Autentificare documente (identitatea partilor), declaratii pe proprie raspundere
 • Deschidere/inchidere Puncte de lucru
 • Schimbare sediu social (in acelasi oras sau in alta parte)
 • Actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2 (recodificare)
 • Schimbare denumire firma (societate comerciala)
 • Majorarea capitalului social al societatilor comerciale
 • Reducerea capitalului social al societatilor comerciale
 • Schimbare sau numire de nou administrator
 • Extindere obiect de activitate
 • Rezervare denumire firma (societate comerciala)
 • Modificarea datelor personale asociatilor/administarorilor firmei
 • Autorizare obiect de activitate
 • Stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale
 • Suspendarea temporara a activitatii/reluarea activitatii societatilor comerciale
 • Radiere / dizolvare / lichidare societati comerciale
 • Prelungirea duratei de functionare a societatilor comerciale
 • Prelungire sediului social
 • Cesiuni  parti sociale
 • Cooptare asociat nou /excludere asociat
 • Obtinere certificate constatatoare/copii legalizate
 • Acte aditionale