Intermanagement Consulting - consultanta certificari Bucuresti

Managementul mediului

proiectarea, implementarea, auditarea, mentinerea si imbunatatirea managementuli mediului (ISO EN 14001)