IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1136 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
RIN GRAND RESIDENCE, Confort City, finisaje moderne, bucatarie inchisa, dressing, toate actele in regula, pret de achizitie 105.000 €, cash, pret de mare criza, se accepta credit Prima Casa...
0753.075.109
25 Jul 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 3 din 11
1 €
46.000 €
B
GHENCEA, 2 camere lux, mobilat si utilat, totul nou, parter inalt, 2 x tv lg led, frigider Samsung No Frost, ac Samsung, plita + cuptor electric, hota, gratar gaz balcon. Colaborez cu...
0722.805.802
; cosmin_ursu2003@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2010
decomandat
parter din 4
10 €
57.000 €
B
FLOREASCA, vila curte, centrala, termopane, nefinisat, particular,
0723.351.867
25 Jul 11:00
etajul 2 din 2
73 €
B
SINAIA, Valea Prahovei, Oxygen Sinaia Private Residence, ap. de lux 2 si 3 camere, mobilate super lux si compelt utilate, mobila si aparatura de ultima generatie, paza, locuri de...
021.232.90.12
; office@regatta.ro ; www.oxygenresidence.ro
25 Jul 11:00
930 €
mpconstrui
PH
TITAN, Neca Apartamentos Residenciais, minibloc cu 3 etaje superioare si 8 apartamente noi de 2 camere pentru vanzare. Apartamente finisate la cheie. Un minut fata de metrou. Direct...
0747.010.888
; apartamenteneca@yahoo.com ; www.apartamente-neca.ro
25 Jul 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
950 €
mp
B
BRANCOVEANU, metrou, Parcul Tineretului, confort 1 sporit, 2 bai, renovat integral (t, parchet, gresie, faianta, um ), usi noi, instalatiile termice si sanitare schimbate, zona linistita,...
0722.729.252
; aurelburlan@gmail.com
25 Jul 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 1989
decomandat
parter din 10
1.000 €
mp
B
EROII REVOLUTIEI, Pieptanari, apartament 2 camere, confort 3, liber, bloc reabilitat,
0768.322.642/ 0731.136.698
25 Jul 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
12.500 €
B
GIURGIULUI, Toporasi, ap. 2 camere, confort 3, gaze, gresie, faianta, parchet, t, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
25 Jul 11:50
suprafata 32 mp
parter din 4
15.000 €
B
TITU, dambovita, 2 camere, confort 1, ocazie, centrala, aer, urgent,
0729.488.322
25 Jul 11:00
decomandat
16.000 €
B
FERENTARI, apartament 2 camere, confort 2, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, negociabil,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880
25 Jul 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
parter din 4
16.500 €
B
SALAJ, Tunsu Petre, ap. 2 camere, confort 2, fara imbunat balcon in exterior, scara cu loc civ, curata, cadastru, intabulare, baie cu cada si geam, gaze,
0763.575.682/ 0723.389.967
25 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.000 €
B
FERENTARI, Tunsu Petre, vand apartament 2 camere, confort 2, usa metal, parchet, termopan, baie, bucatarie, apa calda, caldura centrala pe gaze, particular,
0760.605.614
25 Jul 11:00
parter din 4
17.500 €
B
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, um), centrala proprie, instalatii electrice/ sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 78
semidecomandat
etajul 4 din 4
17.500 €
B
FERENTARI, Livezilor parc, confort2, liber, gaze separat, fara imbunatatiri, discutabil,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
25 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.500 €
B
1 MAI str. Vasile Gherghel, 2 camere la curte,
0766.384.602
25 Jul 11:00
suprafata 35 mp
19.500 €
B
BUCURESTI - GLINA LA DOAR 1 KM DISTANTA, ANSAMBLUL REZIDENTIAL, 2, 3 CAMERE, VILE. PRETURI DE LA
0766.874.345
25 Jul 11:00
19.900 €
B
RAHOVA Malcoci, 2 camere, cu imbunatatiri, toate actele, liber.
0765.501.927
25 Jul 11:00
parter din 4
20.000 €
B
PANTELIMON, str Fantanica ap in vila, confort 1, intrare separata, liber, curat, merita vizionat, pret, usor negociabil
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 1
20.000 €
B
RAHOVA, apartament renovat intergral, cadastru si intabulare, bucatarie mare, geam la baie, boxa la subsol, zona decenta, ID 161197;
0732.555.333
; office@activimob.ro ; www.activimob.ro
25 Jul 11:00
suprafata 50 mp
etajul 1 din 4
20.000 €
B
RAHOVA, Policlinica Malcoci, parter, confort3, liber, gaze separat, ferestre pvc, usa metalica renovat,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
25 Jul 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1972
semidecomandat
20.000 €
B
SECTOR 5, Petre Ispirescu, ap.2 camere, liber, zona verde, linistita, renovat, rog seriozitate,
0722.836.119
25 Jul 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
20.500 €
B
SOLDAT TUNSU PETRE, ap. 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala,
0761.149.830
25 Jul 11:00
decomandat
etajul 4 din 4
21.000 €
B
SECTOR 5, Aleea Livezilor, Vadul Nou, confort 2, particular, bloc curat si linistit, c+i, centrala termica, usa metalica, termopane, aer conditionat, negociabil,
0724.538.186/ 0741.204.307
25 Jul 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
23.000 €
24.000 €
B
TARGOVISTE, zona Pavcom, proprietar vand apartament 2 camere, etaj 10, terasa acoperita, balcon inchis termopan- 5 m, fara imbunatatiri, vedere rasarit, negociabil,
0730.235.394
25 Jul 11:23
suprafata 47 mp
an constr. 1980
semidecomandat
23.000 €
B
BRANCOVEANU Secuilor, adiacent, cf 3, gaze, balcon, liber, cadastru, intabulare,
0722.891.941/ 0761.743.909
; royalimob@yahoo.ro
25 Jul 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1972
semidecomandat
parter din 4
24.000 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, 9 km de Bucuresti, semistradal, piata, termopan, gaze, centrala, toate actele, negociabil,
0761.924.782
25 Jul 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 €
IF
VITAN, Confort City, cedez antecontract cu plata la dezvoltator, rata lunara 270 €/ 10 ani, apartament 2 camere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, exclus...
0772.277.123
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 10 din 11
24.000 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0761.336.118/ 0766.919.022
25 Jul 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 2
24.500 €
B
1 DECEMBRIE jud. Ilfov, imbunatatiri, gresie, faianta, termopane, super lux, 5 min. de Bucuresti, poze reale pret real,
0728.431.901
25 Jul 11:00
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou locuit toate utilitatile, 2 balcoane, finisat de calitate super lux, structura beton, pret doar pentru cash, 5...
0728.431.901
25 Jul 11:00
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, bloc nou locuit, toate utilitatile, 2 balcoane, finisat de calitate super lux, structura beton, etaj 1/ 4, pret doar...
0722.752.603
25 Jul 11:00
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50 m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita, zona...
0723.528.420/ 0766.919.022
25 Jul 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 3
25.000 €
37.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50 m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita, zona...
0761.336.118/ 0766.919.022
25 Jul 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 3
25.000 €
30.000 €
B
BERCENI, Luica, particular, confort 2, balcon, fara pronb. terasa, t, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, usa metalica liber, intabulare,
0766.303.381
25 Jul 11:00
semidecomandat
etajul 10 din 10
25.000 €
B
BERCENI, Luica, confort 2, stradal, liber, gresie, faianta, usa metalica termopane, intabulare,
0721.975.839
25 Jul 11:00
semidecomandat
etajul 10 din 10
25.000 €
B
PIEPTANARI BULEVARD, baie, bucatarie, gaze, centrala, super imbunatatiri, intabulare, agentie,
0726.671.256/ 0761.526.532
25 Jul 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
25.000 €
B
LIVEZILOR ALEE, ap. 2 camere, etaj 1, bloc curat, zona linistita,
0724.205.837
25 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1979
semidecomandat
25.000 €
B
BERCENI, complex Huedin, ap. 2 camere confort 2, fara imbunatatiri, liber, cadastru, intabulare,
0727.267.976/ 0760.890.117
25 Jul 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
etajul 2 din 10
25.500 €
B
RAHOVA, Alexandriei, balcon inchis in termopan, loc de parcare, intabulat, liber, comision 0%, ID 196702,
0766.091.343/ 0766.091.335
; office2@alfamarimob.ro ; www.alfamarimob.ro
25 Jul 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 3
26.000 €
B
LUICA, ap. 2 camere conf. 2, imbunatatit, parchet, usa metalica, termopan, aer conditionat.
0768.500.274
25 Jul 11:00
etajul 10 din 10
26.000 €
B
BERCENI Aleea Gornesti, ap. 2 camere, confort 2, usa metalica, termopan, pereti izolati interioar, pret fix,
0766.637.169/ 0769.620.650/ 0723.079.542
25 Jul 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
26.000 €
B
MIHAI BRAVU metrou, Vitan, 2 minute de metrou, - 2 camere, bloc din caramida reabilitat termic, 2 wc, centrala de apartament, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan,
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.conceptimob.ro
25 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 4 din 5
26.000 €
1
B
GIURGIULUI, Autoimola, confort 1, 59 mp total, super amenajat, centrala, 2 balcoane, boxa 15 metri patrati,
0728.955.401
25 Jul 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
26.500 €
B
BRANCOVEANU, Lamotesti, confort 2, etaj 3/ 4, cu termopan si parchet, bloc curat, zona civilizata,
0732.864.809/ 0766.603.401
25 Jul 11:00
26.500 €
B
DOMNESTI, particular, in cartier de vile, bloc p+2+m (6 gars, 6 ap 2 camere, 12 loc. de parc) centrala, canalizare, apa, drum il., teren sport. garsoniera 32 mp- 16.500 €, ap 2...
0724.226.022
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
26.500 €
IF
BRANCOVEANU Lamotesti, confort 2, parchet, termopan, bloc curat, zona verde civilizata, apropiere piata, strand, scoli, gradinite, complexe comerciale,
0721.907.221/ 0766.603.401
25 Jul 11:00
suprafata 40 mp
etajul 3 din 4
26.500 €
B
BERCENI, Izvorul Oltului, ap. 2 camere, confort 2, liber, foarte curat,
0765.011.786/ 0720.356.092
25 Jul 11:51
suprafata 40 mp
semidecomandat
etajul 8 din 10
26.500 €
B
UNIRII PIATA, proprietar, renovat, faianta, gresie, parchet, lift, bloc civilizat,
0766.405.817
25 Jul 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
etajul 5 din 6
26.900 €
B
RESITA PIATA, particular, vand apartament 2 camere, parter, exclus agentii,
0740.831.521
25 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1977
semidecomandat
27.000 €
B
CHITILA LOCALITATE, vand apartament 2 camere, negociabil,
0724.201.092
25 Jul 11:00
semidecomandat
27.000 €
IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Jul 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD