IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2168 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
TITAN,  Grigorescu metrou 3-5 min., la bulevard, piata, Mega Image, parc IOR(10min), farmacie, banci, mobil. si utilat modern, luminoasa, renovata recent, plasma, usi interior noi,...
0723.438.988
; office@topasset.ro
21 Apr 20:14
suprafata 36 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 7 din 10
220 € B
TITAN,  Basarabia 186, stradal, 5 minute metrou, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, toate imbunatatirile, liber incepand cu 15 Mai, avans 1+1,
0729.551.992
20 Apr 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 4 din 9
300 € B
BRAGADIRU  -parc, la cheie, centrala, utilitati, parcare, priveliste parc+ lac, disponibil imediat, exclus agentii, supraf. 70 mp x 500 €/mp= 35.000 €+ 10 mp pod gratis, accept...
0745.263.161
13 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 3
500 € mp IF
TIMPURI NOI,  Calugareni 4, ap. la cheie, finisaje/ dotari lux, preluare contract cu discount 20%, urgent,
0784.259.742
; eugenbalan08@gmail.com
20 Apr 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 6
990 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%, dezvoltator. Apartament 2 camere, finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 69.640...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
20 Apr 11:00
suprafata 76 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.050 € mp B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
20 Apr 11:00
an constr. 2014
1.200 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%. Dezvoltator. Apartament 2 camere, finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 83.265...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
20 Apr 11:00
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.240 € mp B
TITULESCU, proprietar, apartamente cu suprafata intre 65-75 mp construiti, cu lift, finisaje la cererea clientului, centrala proprie, apropiere metrou, balcon,
0767.746.489/ 0761.209.440
; chrome.computers@yahoo.com
20 Apr 11:00
suprafata 72 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
1.250 € mp B
CARTIER REZIDENTIAL  la 5 km de Bucuresti, parter, etaj 1 si etaj 2 mai sunt 4 apartament Centrala gaz, curent, canal, apa - apometre, parcare, rate cu avans de 5.000 €. La cheie, liber, loc de...
0724.226.022
20 Apr 11:00
suprafata 55 mp
5.000 € IF
NEPTUN  statiune ap. la cheie complet mobilat, totul nou, terasa, foarte bine pozitionat, toate actele,
0735.620.344
20 Apr 11:00
11.000 € B
FERENTARI, garsoniera cu extindere, renovat recent, usa metalica, parchet, gresie, faianta, termopane, proprietar, cadastru, intabulare, certificat energetic. Str. Iacob Andrei, sector 5....
0762.325.382
13 Apr 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 1 din 4
12.500 € B
BERCENI,  5 min. metrou Aparatorii Patriei, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/ 5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala...
0725.985.772
21 Apr 18:57
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
15.000 € 25.500 € B
ZETARI, ap. 2 camere, confort 2, liber, faianta, gresie, parchet, t, bloc reabilitat, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
20 Apr 11:00
suprafata 40 mp
etajul 2 din 4
16.000 € B
FERENTARI,  Tunsu Petre, confort 2, bloc reabilitat, utilitati, apa rece, gaze,
0762.167.720
20 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
16.000 € B
RAHOVA,  Humulesti, Tunsu Petre, reabilitat, t, usa metalica fara alte imbunatatiri, usor negociabil,
0769.776.666
20 Apr 11:00
etajul 4 din 4
16.000 € B
FERENTARI,  Tunsu Petre, sector 5, ap. 2 camere confort 2, numai cash
0764.522.941/ 0726.029.688
20 Apr 23:31
suprafata 38 mp
etajul 2 din 4
16.000 € B
LIVEZILOR ALEEA,  Parc, confort 2, faianta, gresie, parchet, t, cadastru, intabulare,
0786.688.926/ 0720.746.737
20 Apr 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
17.000 € B
FERENTARI CALEA, confort 2, gresie, faianta, termopan, vizavi parc,
0762.433.136/ 0727.480.818/ 0761.400.930
20 Apr 11:00
semidecomandat
17.000 € B
TUNSU PETRE, confort 2, cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
20 Apr 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.500 € B
TUNSU PETRE, apartament 2 camere confort 2, cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil, etaj 1/4, suprafata totala 42 metri patrati,
0768.366.823/ 0727.267.976
20 Apr 14:06
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.500 € B
PANTELIMON  Baicului -Lidl, Parc Lunca Florilor, bloc reabilitat, terasa fara probleme, scara curata, partial imbunatatit, gaze, contoare electrice schimbunatatiri Vec: D-na. Ghica, Fundeni
0729.422.945
20 Apr 12:09
suprafata 30 mp
semidecomandat
etajul 4
18.500 € B
RAHOVA, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
20 Apr 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
RAHOVA, 2 camere, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
20 Apr 17:57
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
RAHOVA  Piata, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, centrala, liber, discutabil,
0762.433.136/ 0727.480.818/ 0761.400.930
20 Apr 11:00
semidecomandat
etajul 2 din 4
19.000 € B
BRAGADIRU  -Centru, promotie, stradal, confort 1, se preda la cheie, centrala proprie, numai cash, loc parcare,
0785.366.307
20 Apr 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 2014
19.000 € IF
BRAGADIRU,  Centru, 2 camere, promotie, stradal, se preda la cheie, centrala proprie, numai cash,
0785.366.307
21 Apr 15:41
suprafata 49 mp
etajul 1 din 2
19.900 € IF
FERENTARI, ap. 2 camere, confort 2, curata zona, parter, nezugravit, bloc reabilitat;
0722.308.308
13 Apr 11:00
20.000 € B
COLENTINA, ap. 2 camere, confort 3, gaze, centrala, libera, faianta, gresie, parchet, t, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
20 Apr 11:00
suprafata 33 mp
20.000 € B
BAICULUI,  Lidl, ap. 2 camere, confort 3, toate imbunatatirile, centrala gaze, acte,
0764.262.777/ 0734.562.718
20 Apr 11:00
suprafata 30 mp
20.000 € B
FERENTARI,  Livezilor, 2 camere, confort 2, curat, cadastru, intabualre, scara impecabila,
0765.780.927
20 Apr 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1980
etajul 2 din 4
20.000 € B
BAICULUI,  Lidl, ap. 2 camere, confort 3, liber, imbunatatiri, centrala gaze, acte,
0764.262.777/ 0734.562.718
20 Apr 14:44
suprafata 30 mp
20.000 € B
COSTINESTI,  primarie, apartamentul se afla intr-o vila p+2et+pod, este cochet, utilat si mobilat si are gresie, faianta, parchet, t. Vila foarte eleganta, se afla la o distanta de 650 m de...
0731.628.302
; mihaelabarbu504@yahoo.com
20 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 2 din 2
20.500 € CT
ZETARI  Baciului, ap. 2 camere, bloc reabilitat, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, acte in regula, gaze separat in bloc, discutabil
0736.897.571
20 Apr 11:00
etajul 1 din 4
20.800 € B
PANTELIMON,  Antefrig, gaze, lumina, casa caramida, solida, libera, cadastru, intabulare,
0766.463.638
13 Apr 11:00
21.000 € B
PANTELIMON  -Cora, ap. 2 camere confort 3, cu gaze, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0736.897.571
20 Apr 11:00
parter din 4
21.500 € B
BAICULUI  Vasile Stolnicul, sector 2, ap. 2 camere, confort 3, cu imbunatatiri, pret discutabil
0766.330.432/ 0721.766.830
20 Apr 20:58
suprafata 25 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.500 € B
PIEPTANARI, 2 camere, renovat, gaze caldura Radet, bucataria mobilata, cadastru, intabulare, zona metrou Pieptanari, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
20 Apr 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
RAHOVA  Liberty Mall, parter (demisol) imobil P+1, reabilitat termic, intrare+ utilitati separate, centrala termica proprie, 2 bai, curte, zona curata, la 10 min de Unirii,
0766.545.525
13 Apr 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
demisol din 1
22.000 € B
BUFTEA  Aleea Tineretului, Ilfov, vand urgent apartament 2 camere, centrala, termopane, parchet, in zona linistita,
0742.382.214
13 Apr 11:00
an constr. 1977
22.000 € IF
RAHOVA  Margeanului, confort 2, renovat total, toate actele, eventual mobilat,
0727.724.422
20 Apr 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
22.000 € B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare schimbate, aer conditionat, instalatii inlocuite. Apropiere metrou, bucatarie mobilata, zona civilizata,
0763.575.682/ 0723.389.967
20 Apr 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 3 din 4
22.000 € B
FERENTARI,  Livezilor, confort 2, cu imbunatatiri (gresie, faianta, PVC, usa metalica), in apropriere de supermarket Profi si Mega Image, 5 min.,
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
20 Apr 11:31
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
22.000 € B
BUCURESTI  GLINA, LA DOAR UN KM DISTANTA, APARTAMENT NOU IN VILA, METROU, 5 MINUTE AUTO,
0760.091.494
20 Apr 13:24
suprafata 62 mp
22.900 € B
PETRE ISPIRESCU, 2 camere, etaj 2/4, gresie, faianta, termopan, parchet, bloc stradal, apropiere Liceul Bolintineanu, policlinica Malcoci, 10 minute Unirii, zona civilizata,
0723.389.967/ 0763.575.682
20 Apr 19:38
suprafata 27 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 2 din 4
23.000 € B
BERCENI, apartament 2 camere, spatios si luminos, compartimentat ideal, posibilitatea alegerii finisajelor, gresie, faianta, parchet, centrala proprie. Accept credit prima casa
0726.542.818/ 0728.970.820
; costidumi@gmail.com
20 Apr 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 5
23.000 € B
PANTELIMON  Cora, amenajat complet, centrala, liber, acte, urgent,
0722.519.460
20 Apr 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
23.000 € B
COLENTINA  -Baicului, ap. 2 camere confort 3, bloc reabilitat, scara impecabila, gaze, gresie, faianta, parchet, termopan, discutabil,
0736.897.571
20 Apr 11:00
etajul 3 din 4
23.000 € B
BERCENI  Piata Resita, g, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala, bloc izolat, balcon,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
20 Apr 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1977
etajul 4 din 5
23.500 € B
PANTELIMON  Cora 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0727.483.230
20 Apr 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 € B
PANTELIMON,  Cora, amenajat complet, centrala, liber, acte, urgent,
0722.519.460
20 Apr 13:09
suprafata 28 mp
parter din 4
23.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 21 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD