IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1599 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
13 SEPTEMBRIE  Sebastian, Razoare, mobilat si utilat, modern, gresie, faianta, parchet, bloc reabilitat, disponibil imediat, mai multe detalii la telefon,
0786.325.402
22 May 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1989
decomandat
250 € B
APARATORII PATRIEI  -1 min. metrou, Fac. Spiru Haret, sect. 4, et. 2, 2 bai, balcon, curte, la cheie, centrala si contorizare proprie, direct dezvoltator, comision 0%,
0744.228.099
22 May 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2014
800 € mp B
TIMPURI NOI,  Calugareni 4, ap. la cheie 2, 3 si 4 camere, finisaje/ dotari lux, imobil D+P+5E+6R, predare decembrie 2015, preturi atractive,
0786.428.222/ 0726.787.221
; eugenbalan08@gmail.com
22 May 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 6
999 € mp B
TINERETULUI  -Timpuri Noi - parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
22 May 22:43
an constr. 2014
1.200 € mp B
ZETARI,  Tunsu Petre, ap. 2 camere, confort 2, foarte curat, liber, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
22 May 15:54
suprafata 40 mp
etajul 3 din 4
16.000 € B
BRAGADIRU, 2 camere, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, izolat termic, fara intretinere+ Jeep Land Rover inclus in pret, discutabil,
0733.142.916
22 May 11:00
17.500 € IF
FERENTARI apartament 2 camere, confort 2, cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil, suprafata totala 42 metri patrati,
0768.366.823/ 0767.513.720/ 0727.276.976
22 May 11:00
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.500 € B
IACOB ANDREI,  Strada Valtoarei, spatiu comercial, coafor, pariuri sportive, scoala, tramvai, Ratb, se poate transforma cu usurinta in spatiu de locuit, parter/4, proprietar,
0746.343.163
; laura.ciobanica1@gmail.com
22 May 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1980
18.000 € B
PANTELIMON  -Baicului, -Lidl, Parc Lunca Florilor, bloc reabilitat 4 etaje, terasa fara probleme, scara curata, imbunatatit, gaze, contoare electrice schimbate. Vec.: Doamna Ghica, Fundeni,
0729.422.945
22 May 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
18.000 € B
RAHOVA, particular, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, gaze separat, etaj 1,
0762.507.452
22 May 11:00
semidecomandat
18.500 € B
RAHOVA  - Amurgului, ap. 2 camere, confort 3, etaj 2, cu gaze,
0765.780.927
22 May 23:29
suprafata 28 mp
18.500 € B
PANTELIMON,  Cora, vand apartament 2 camere, confort 3, curat, gaze, negociabil,
0732.294.384
22 May 11:00
etajul 4 din 4
19.000 € B
RAHOVA, ap. 2 camere, renovat, imbunatatiri,
0721.778.581
22 May 11:00
suprafata 30 mp
19.000 € B
GIURGIULUI  Baciului, ap. 2 camere conf. 2, t, usa metalica parchet, bloc reabilitat,
0731.136.698/ 0765.643.014
22 May 11:00
suprafata 40 mp
parter din 4
19.000 € B
MARGEANULUI  - Crizantemelor, ap. 2 camere, confort 2, gaze, centrala, cadastru+int., balcon,
0762.574.322
22 May 22:35
19.000 € B
CRIZANTEMELOR,  Rahova, confort 2, curat, liber, toate actele,
0721.759.021/ 0762.769.124/ 0765.658.219
22 May 13:34
suprafata 32 mp
etajul 2 din 4
19.500 € B
GLINA,  1 KM BUCURESTI, DEZVOLTATOR CARTIER NOU, APARTAMENTE MARI. PRETURI 19.900 €. METROU CINCI MINUTE AUTO,
0760.091.494
22 May 11:00
suprafata 62 mp
19.900 € 22.900 € IF
GLINA CITY  Ansamblu, situat la doar 1km distanta de Bucuresti, vinde apartamente mari finisate lux sau nefinisate, cartier nou metroul la 5 minute auto, cele mai mici preturi din romania,...
0760.091.494
; mirea_stefan10@yahoo.com
22 May 11:00
suprafata 75 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 1
19.900 € IF
RAHOVA  Crizantemelor, imbunatatiri, partial mobilat, balcon 4 mp + curte, centrala termica,
0724.282.869
; semper.olga@yahoo.com
22 May 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter din 4
20.000 € B
PANTELIMON ALEE, 2 camere, confort 3, imbunatatiri, liber,
0721.744.617
22 May 11:00
etajul 1 din 4
20.000 € B
FERENTARI  - Livezilor, 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, t,
0765.780.927
22 May 23:28
suprafata 40 mp
parter din 4
20.000 € B
COSTINESTI,  apartamentul se afla intr-o vila noua, la o distanta de 10 min de plaja, are finisaje de calitate gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, este mobilat si utilat complet,...
0731.628.302
; mihaelabarbu504@yahoo.com
22 May 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 2 din 2
20.500 € CT
DIMITRIE LEONIDA  Sud ##Ansamblu Rezidential Nou Sud Metrou demisol/ 4, bucatarii mobilate AC si electrocasnice incluse in pret deja locuit finisaje de calitate dezvoltator preturi de la
0752.443.436
; adrian.pintilie@neofort-biz.ro ; ansamblu-rezidential-nou.ro
22 May 11:35
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
20.500 € B
BAICULUI,  Vasile Stolnicul, particular pa. 2 camere, confort 3, cu imbunatatiri, discutabil,
0766.330.432/ 0721.766.830
22 May 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.000 € B
BAICULUI  str. Vasile Stolnicu, 2 cam, confort 3, toate imbunatatiri, negociabil,
0721.744.617
22 May 11:00
etajul 3 din 4
21.000 € B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare schimbate, aer conditionat, instalatii inlocuite. Apropiere metrou, bucatarie mobilata, zona civilizata,
0763.575.682/ 0723.389.967
22 May 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
PANTELIMON,  Cora, confort3, centrala, totul nou, liber,
0722.519.460
22 May 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
22.000 € B
ANTIAERIANA,  Crizantemelor, particular vand apartament 2 camere, imbunatatiri, centrala proprie, reabilitat termic, scoala si gradinita 3 minute, loc de parcare asigurat,
0730.037.398
22 May 11:00
22.000 € B
BERCENI,  Brancoveanu, confort 3, bloc reabilitat, liber, renovat, imbunatatiri, gaze, apa si caldura RADET, toate actele,
0721.759.021/ 0762.769.124/ 0765.658.219
22 May 13:36
etajul 1 din 4
22.000 € B
BAICULUI, apartament de vanzare, actele absolut in regula, apartamentul este renovat recent, mobila noua, gresie, faianta, termopan, usa metalica, arata foarte bine, merita vazut,...
0762.466.035
22 May 16:41
suprafata 28 mp
etajul 4 din 4
22.000 € B
BRANCOVEANU,  Strada Melinesti (5 minute de metrou), apartament 2 camere confort 2, liber, cadastru, intabulare, bloc curat si civilizat,
0768.366.823/ 0727.267.976
22 May 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
parter din 4
22.500 € B
BERCENI,  Brancoveanu, Budimex, ap. 2 camere, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica gaze, RADET, centrala, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
22 May 15:48
suprafata 32 mp
etajul 1 din 4
22.500 € B
BERCENI,  Strada Melinesti (5 minute de metrou), apartament 2 camere confort 2, liber, cadastru, intabulare, bloc curat si civilizat,
0768.366.823/ 0727.267.976
22 May 12:58
suprafata 32 mp
decomandat
parter din 4
22.800 € B
FERENTARI  -Livezilor - parc confort 2, multiple imbunatatiri,
0764.049.044
22 May 11:00
suprafata 37 mp
parter din 4
23.000 € B
PANTELIMON ALEEA  nr. 19 vand apartament confort 3, cu imbunatatiri, discutabil
0733.591.111
22 May 11:00
suprafata 29 mp
an constr. 1970
23.500 € B
SECTORUL 5,  Aleea Livezilor, Vadul Nou, confort 2, particular, recent renovat, bloc curat, linistit, c+i, centrala termica, usa metalica, termopane, aer conditionat, negociabil,
0724.538.186/ 0741.204.307
22 May 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1972
semidecomandat
24.000 € 25.500 € B
OLTENITEI SOSEAUA,  capat tramvai 11, Complex Arena Residence 3, apartament tip studio, finisaje la alegere, balcon generos, toate utilitatile, loc de parcare, strazi asfaltate,
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
22 May 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
decomandat
24.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei, la cheie, finisaje de calitate, CT, Bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
22 May 17:43
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 € B
OLTENITEI SOSEAUA,  capat tramvai 11, Complex Arena Residence 3, apartament tip studio, finisaje la alegere, balcon generos, toate utilitatile, loc de parcare, strazi asfaltate, comision 0%,
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
22 May 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
decomandat
24.000 € B
HUMULESTI COMPLEX,  Salaj, confort 2, bloc f. curat, imbunatatiri, toate actele,
0721.759.021/ 0762.769.124/ 0765.658.219
22 May 13:31
suprafata 38 mp
etajul 2 din 4
24.000 € B
HUMLESTI COMPLEX,  Salaj, confort 2, liber, superimbunatatiri, toate actele, merita vazut,
0721.759.021/ 0762.769.124/ 0765.658.219
22 May 13:31
etajul 3 din 4
24.000 € B
BACAU ALEEA  -Salaj, confort 2, imbunatatiri, lux, cadastru, intabulare,
0786.688.926/ 0720.746.737
22 May 14:01
semidecomandat
etajul 3 din 4
24.000 € B
HUMLESTI,  complex, confort 2, liber, curat,
0786.688.926/ 0720.746.737
22 May 14:02
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 1 din 10
24.000 € B
SALAJ  Humulesti, 2 camere, confort 2, liber, termopan, parchet,
0761.400.930/ 0767.020.601
22 May 22:19
etajul 4 din 4
24.000 € B
BERCENI,  Luica, piata, plus etaj tehnic, imbunatatiri,
0726.640.960
22 May 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1972
decomandat
etajul 10 din 10
24.500 € B
SALAJ,  Humulesti, ap. 2 camere, confort 2, curat, toate actele, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
22 May 15:47
suprafata 40 mp
semidecomandat
etajul 1 din 10
24.500 € B
BRANCOVEANU  Alunisului, apartamente duplex, scara interioara, luminoase, la cheie, CT, utilitati, aproape metrou, ratb, izolatie termica, bucatarie, baie, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
22 May 17:52
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 € B
RAHOVA,  Salaj, Humulesti, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica necesita doar zugravitul,
0769.776.666
22 May 22:06
suprafata 37 mp
24.500 € B
TITAN,  Aleea Rezident, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, predare sept. 2015, lift, centr. proprie, caramida+ beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica...
0769.437.775/ 0768.388.298/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
22 May 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
BERCENI,  metrou, apartament in bloc nou amplasat in proximitatea statiei de Metrou Dimitrie Leonida (la aproximativ 10 minute de mers pe jos). Zona rezidentiala, linistita, acces...
0736.772.395/ 0723.536.642
; bogdan.dezvoltator@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
22 May 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD