IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1524 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
RAHOVA,  Marcoci , 2 camere, mobilat si utilat, imbunatatirii, o luna in curs +1 garantie,
0736.897.571
30 Jul 10:24
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
200 € B
DACIA  Eminescu, Polona, ultracentral, 2 camere, mobilat/ utilat modern, renovat, luminos, spatios, vec.: Gradina Icoanei, parcul I. Voicu, Stefan cel Mare, Dorobanti,
0787.862.382
; valerica.puscasu@westmount.ro ; westmount-imobiliare.ro
29 Jul 11:00
suprafata 78 mp
an constr. 1971
decomandat
etajul 1 din 7
400 € B
DOROBANTI  Perla, amenajata modern, mobilat si utilat lux, 10 minute metrou, vedere pe fata, negociabil, ID 6509,
021.317.20.92/ 0725.445.510
; andreea.andries@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro
29 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 11 din 13
550 € B
MILITARI,  Rosu, Viitorului, 2 camere, imobil p+4, 58- 66 metri patrati, la cheie, parcare gratuita, preturi de la
0723.523.763
29 Jul 11:00
suprafata 66 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
670 € mp B
BERCENI,  1 minut de metrou, la cheie, 2 bai, balcon, liber, centrala proprie, direct dezvoltari, comision 0%, accept credit,
0744.228.099
06 Jul 11:17
suprafata 65 mp
an constr. 2015
850 € mp B
DRISTOR  Kaufland proprietar vand garsoniere, apartamente 2 camere, apartamente 3 camere spatiu comercial. Pret
0722.260.512
29 Jul 11:00
suprafata 65 mp
900 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%, dezvoltator. Finisaje lux la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 69.640 €+ TVA...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
29 Jul 11:00
suprafata 76 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 10 din 14
1.050 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%. Dezvoltator, finisaje lux la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este discutabil,83.200 euro + TVA
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
29 Jul 11:00
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.240 € mp B
CENTRUL VECHI,  Magazin Cocor, fara imbunatatiri,
0730.500.608
; ancastefania2005@yahoo.com
29 Jul 13:04
suprafata 35 mp
an constr. 1933
semidecomandat
etajul 1 din 3
14.000 € B
ZETARI,  Tunsu Petre, ap. 2 camere, confort 2, liber, f. curat,
0761.440.909/ 0737.358.750
29 Jul 11:00
etajul 3 din 4
16.000 € B
RAHOVA PIATA, confort3, libera, ocazie,
0732.698.434/ 0763.523.436
29 Jul 11:00
suprafata 22 mp
etajul 1 din 2
16.800 € B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
30 Jul 09:55
suprafata 45 mp
etajul 1 din 4
17.500 € B
BAICULUI,  Lidl, ap. 2 camere, confort 3, gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, t, cada la baie,
0765.011.786/ 0720.356.092
29 Jul 11:00
18.000 € B
BAICULUI  Lidl ap. 2 camere, confort 3, liber, toate imbunatatiri, centrala gaze, acte,
0764.262.777/ 0734.562.718
29 Jul 11:00
suprafata 32 mp
18.000 € B
RAHOVA, urgent, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
29 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
EROII REVOLUTIEI,  str Ion Usurelu, ap 2 camere, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, um ap se vinde mobilat, mobila noua,
0768.322.642/ 0727.555.519
; carmen_alice82@yahoo.com
29 Jul 14:21
suprafata 30 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
19.500 € B
TOPORASI, ap. 2 camere, etaj 2, bloc curat, civilizat, contorizat total, gaze, RADET, renovat complet, totul nou, urgent,
0721.840.785
29 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
20.000 € B
RAHOVA  -Pricopan, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, gaze, RADET, cadastru, intabulare, negociabil,
0786.688.926/ 0720.746.737
29 Jul 11:00
parter din 4
20.000 € B
TUNSU PETRE, particular, apartament 2 camere, gresie, faianta, parchet, t, foarte imbunatatiri, centrala gaze, coloana separata la apa rece, curat, pret
0760.716.588/ 0763.348.695
29 Jul 21:26
suprafata 36 mp
etajul 4 din 4
20.000 € B
PIEPTANARI  Caporal Usurelu, vand apartament 2 camere, confort 3, liber,
0736.897.571
29 Jul 11:00
20.500 € B
PIEPTANARI BULEVARDUL  Eroii Revolutiei 2 camere, etaj 3, centrala termica, gresie, faianta, lboc reabilitat termic 2013, discutabil,
0730.662.379
29 Jul 11:00
21.000 € B
ANTIAERIANA  Crizantemelor, imbunatatiri, gaze, acte la zi, cash,
0764.522.941/ 0730.036.035
29 Jul 11:00
etajul 3 din 4
21.000 € B
MIHAILESTI, 2 camere, confort1, gresie, faianta, parchet, t, curte interioara, zona superba.
0762.167.720
29 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
parter din 2
21.000 € B
PANTELIMON, 2 camere, confort 3, centrala Romstal, totul nou, liber,
0722.519.460
29 Jul 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
21.000 € B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare schimbate, aer conditionat, instalatii inlocuite. Apropiere metrou, bucatarie mobilata, zona civilizata,
0763.575.682/ 0723.389.967
29 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
FERENTARI,  Aleea Livezilor, parc, confort 1, multiple imbunatatiri, taote actele,
0764.049.044
29 Jul 11:00
suprafata 37 mp
parter din 4
22.000 € B
VALTOARE  spre Zetari, confort 2, parter, imbunatatiri, centrala, cash,
0764.522.941/ 0727.527.930
29 Jul 11:00
suprafata 36 mp
decomandat
22.000 € B
PETRE ISPIRESCU, confort 2, gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, certificat energetic, zona Liceul Bolintineanu,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com 29 Jul 13:37
suprafata 27 mp
semidecomandat
parter din 4
22.000 € 22.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale;
0722.752.603
29 Jul 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale;
0722.752.603
29 Jul 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie,...
0722.752.603
29 Jul 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie,...
0722.752.603
29 Jul 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
1 DECEMBRIE  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie,...
0722.752.603
29 Jul 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
1 DECEMBRIE  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie,...
0722.752.603
29 Jul 11:52
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
1 DECEMBRIE  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie,...
0722.752.603
29 Jul 13:05
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
ANTIAERIANA, centrala proprie, contor gaze separat, mobila pe comanda cadastru intabulare certificat energetic, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
29 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
23.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale,
0730.571.111
29 Jul 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
23.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale,
0730.571.111
29 Jul 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
23.500 € B
BRAGADIRU apartamente 2 camere toate facilitatile, pret de la
0724.566.108
29 Jul 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
23.900 € 25.000 € IF
GIURGIULUI  -Baciului, 2 camere confort 2, termopan, usa metalica, parchet, cadastru + intabulare, liber, zona curata civilizata - acces facil ratb,
0786.111.091
29 Jul 11:00
suprafata 38 mp
etajul 1 din 4
23.900 € B
MILITARI  -Pacii, cu imb: c.t, gresie, faianta, parchet, t, urgent,
0727.211.544
29 Jul 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1980
parter din 4
24.000 € B
PETRE ISPIRESCU  Malcoci, confort 2, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, instalati sanitare si electrice noi, loc parcare, negociabil,
0764.472.592
29 Jul 11:00
suprafata 31 mp
etajul 4
24.500 € B
SEBASTIAN,  Salaj sos. acces subito Unirii 117, elegant, bellissimo, economic, civilizatie, bloc curat, stradal, vest, anvelopat, apa calda, gaze, caldura, apometre, renovat 2015. Liber....
0724.587.634
29 Jul 20:58
suprafata 42 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 2 din 4
24.999 € B
PANTELIMON, 2 camere, gresie, faianta, t, parchet, gaze 2 focuri, centrala termica, bloc reabilitat, usa metalica cadastru + intabulare, discutabil,
0762.410.343
29 Jul 11:00
etajul 1 din 4
25.000 € B
BERCENI,  Izvorul Oltului, confort 2, curat, contorizat, liber, balcon, accept credit,
0768.756.617/ 0768.848.776
29 Jul 11:00
suprafata 39 mp
decomandat
etajul 10 din 10
25.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, Ghencea, stradal, balcon, fara probleme cu terasa, fara imbunatatiri, acte,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com ; www.imobiliareclass.ro 29 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 10 din 10
25.000 € B
BERCENI, super ocazie. Specific faptul ca imobilul nu are nicio imbunatatire, posbilitatea de a fi amenajat dupa propriul gust. Blocul este foarte solid urmand ca in acest an sa fie...
0722.397.446
; kasey6971@yahoo.com
29 Jul 11:48
suprafata 38 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 10 din 10
25.000 € B
BERCENI  metrou IMGB, imobil nou, din caramida, izolat termic, finisaje de lux, bransare individuala la utilitati, zona linistita, strazi amenajate. Ofer discount la cash, direct...
0727.370.645/ 0722.338.342
; valy_teo_2006@yahoo.com
29 Jul 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 1 din 4
25.500 € B
BERCENI, ansamblu rezidential, 7 min. fata de metrou, parcare, bucatarie inchisa, balcon spatios, se vinde finisata, acceptam programul Prima Casa. Dezvoltator,
0722.664.430/ 0731.491.608
; cristi.ionita30@yahoo.com
29 Jul 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
25.500 € B
RAHOVA, apartament complet finisat, liber, geam la baie, zona buna, acces piata, magazine, scoala, gradinita. ID 194568
0732.555.333
; office@activimob.ro ; www.activimob.ro
29 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
26.000 € 27.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD