IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1878 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI, particular, total mobilat, parcare, reabilitat, gresie, faianta, usi, parchet, termopan, aer conditionat, balcon stil loja, 2 lifturi, toate actele, aproape RATB, piata,...
0724.359.242
; serbanstefan56@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 9 din 10
48 €
B
BUCURESTII NOI, mobilat utilat la cheie cu cu finisaje de lux, toate facilitatile separat contorizat apa lumina gaz, blocul este 98% locuibil, accept si credit Prima Casa,
0764.986.975
; lungu_solomon@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 2
62 €
B
BUCURESTI, apartament 2 camere mobilat utilat la cheie cu finisaje de lux, toate facilitatile separat contorizat apa lumina gaz. Accept si credit Prima Casa sau alte variante,
0764.986.975
; lungu_solomon@yahoo.vom
16 Apr 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 2
63 €
B
COLENTINA, Doamna Ghica, inchiriez apartament 2 camere confort 2, 1 balcon, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, pret negociabil,
0726.077.077
22 Apr 13:54
suprafata 40 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 2 din 10
220 €
36.500 €
B
MILITARI, Rosu, langa padure, zona deosebita, P+3, 3 apartament/ nivel, canalizare, predare la cheie, optional semifinisat, loc de joaca public, policlinica, gradinite, scoli, asfalt,...
0747.298.009
; familia.suditu@yahoo.com ; www.nuferilor.ro
16 Apr 21:04
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
490 €
mp
IF
SECTOR 1, Pasaj Basarab, vand/schimb apartament, imbunatatiri, cash sau loc mic de casa (150-200 mp) in Bucuresti, zona de Nord. Pretul afisat este pe metru patrat si se negociaza doar...
0751.832.353
; nastasedann@gmail.com
21 Apr 21:05
suprafata 100 mp
950 €
mp
B
CAMPULUNG MUSCEL, Arges, semicentral, 2 camere, centrala proprie, contorizat, balcon, vedere munte, parchet, liber, curat,
0730.210.791
16 Apr 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 1987
semidecomandat
etajul 5 din 10
18.000 €
AG
TUNSU PETRE, Ferentari, apartament 2 camere, confort 2, gaze Radet,
0765.715.200/ 0742.296.220
16 Apr 11:00
suprafata 42 mp
etajul 2 din 4
18.500 €
B
RAHOVA PIATA, situat la parter, gresie, faianta, termopan, izolat, gaze, confort 3,
0765.318.197
16 Apr 11:00
18.500 €
B
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta t, um) centrala proprie, instalatii electrice/sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 78
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.500 €
B
MARGEANULUI str. Crizantemelor, confort 2, gaze, centrala, parchet, termopane, bloc reabilitat termic, scara curata, civilizat, open space cu bucataria, hol, dormitor, baie, cadastru +...
0766.486.240/ 0722.871.755
16 Apr 14:18
suprafata 28 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.900 €
B
EROII REVOLUTIEI, langa metrou pe str. Pieptanari, oferta, renovat, poza sugestie, se afla vizavi de pompieri. Are utilitati gaz, apa caldura Radet,
0725.652.660/ 0767.442.626
; silveractivimob@yahoo.com ; www.silverimobactiv.ro
21 Apr 09:45
suprafata 29 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.000 €
B
SALAJ, Humulesti parc, 2 camere, confort 2, gresie, faianta, bloc curat, liber, cadastru si intabulare, urgent, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1973
semidecomandat
etajul 3 din 4
19.800 €
22.500 €
B
BUCURESTI -GLINA LA DOAR 1 KM, APARTAMENT 2, 3 CAMERE IN VILA NOUA, FINISAT LA CHEIE. METROUL LA 5 MINUTE AUTO,
0766.874.345
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
19.900 €
IF
CRIZANTEMELOR, 2 camere, parter, termopan,
0758.276.218/ 0744.331.679
16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
20.000 €
B
EROII REVOLUTIEI, Bulevardul Pieptanari, confort 3, zona curata, civilizat, posibilitati gaze,
0766.638.972/ 0760.488.840
18 Apr 18:42
etajul 1 din 4
20.500 €
B
PANTELIMON, Cora, confort 3, gaze la bucatarie, gaze pentru centrala, caldura Radet, termopan, gresie, faianta, balconas,
0766.360.676/ 0722.612.915/ 0722.218.460
23 Apr 15:08
etajul 1 din 4
20.500 €
B
ZETARI, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, centrala inc. Radet,
0765.011.786/ 0720.356.092
16 Apr 11:00
etajul 2 din 4
21.000 €
B
BERCENI, Brancoveanu, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, gaze, Radet,
0765.011.786/ 0720.356.092
16 Apr 11:00
suprafata 32 mp
etajul 1 din 4
21.000 €
B
SALAJ, Humulesti ap. 2 camere conf 2 semidecomandat, situat in vecinatatea complexului comercial Humulesti, scoala, 2 gradinite, parc bloc cu locatari civilizati. Ap. are termopan si...
0763.575.682/ 0723.389.967
16 Apr 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 7 din 10
21.000 €
B
RAHOVA, str. Crizantemelor, confort 3, parter, bloc reabilitat termic, centrala, usa metalica, baie cu cada, gresie si faianta. Se poate vinde si mobilat. Ocazie. Urgent,
0768.710.456/ 0731.811.552
; ghineamarinela2002@yahoo.com
17 Apr 18:01
21.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, Lukoil, liber, gresie, faianta, termopan, usa metalica, open space,
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com ; www.stentorintermed.ro
16 Apr 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2012
demisol din 3
22.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, liceul Bolintineanu, cu multiple imbunatatiri, baie cu cada, semimobilat, cadastru, intabulare, pret usor discutabil, rog seriozitate,
0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
decomandat
etajul 1 din 4
22.800 €
23.800 €
B
SALAJ SOSEAUA, bloc stradal, apartamentul este la parter, vedere pe spate, curat, bine intretinut, bloc civilizat, mijloace de transport, se accepta credit,
0760.654.540/ 021.440.22.49
16 Apr 11:00
23.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou, finisaje de calitate, curte interioara, la 10 min. Bucuresti, direct dezvoltator, centrala proprie, calorifere...
0729.613.620
21 Apr 16:41
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
23.000 €
IF
RAHOVA parc Humulesti, confort 2, parter, imbunatatiri clasice, aspect curat, bloc curat locatari civilizati, acte, se accepta credit,
0760.654.543/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
16 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
parter din 4
23.000 €
B
RAHOVA, cadastru si intabulare, modificat, toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet, aproape de scoala, liceu, magazine,
0735.345.860
16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
etajul 1 din 4
23.500 €
B
PANTELIMON, Cora, ap. 2 camere, confort 3, gaze, apa calda, caldura Radet, imbunatatiri, t, parchet, usa glisanta, termopan la bucatarie, bloc interfon, fara datorii, pret negociabil,
0722.612.915/ 0766.360.676
16 Apr 11:00
etajul 2 din 4
23.800 €
B
PETRE ISPIRESCU, Liceul Bolintineanu, cu multiple imbunatatiri, baie cu cada, semimobilat, cadastru, intabulare, pret usor discutabil, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
decomandat
etajul 1 din 4
23.800 €
B
PANTELIMON, Cora, ap. 2 camere, confort 3, gaze, apa calda, caldura Radet, imbunatatiri, termopan, parchet, usa glisanta termopan la bucatarie, bloc interfon, fara datorii, negociabil,
0722.612.915/ 0766.360.676
23 Apr 15:09
etajul 2 din 4
23.800 €
B
SECTOR 4, apartamente rezidentiale 2 camere imobile 2014, p+1+2+3+4 suprafete de la 45 mp- 70 metri patrati, 3 minute de metoru, gradina proprie, loc parcare inclus in pret, imbunatatiri...
0720.602.595/ 0760.924.460/ 021.467.32.26
; www.royaltransif.ro 16 Apr 11:00
24.000 €
B
SECTOR 4, ap. rezidentiale 2 camere, imobile 2014, p+1+2+3+4, supr. de la 45 mp - 70 metri patrati, 3 min. de metrou, gradina proprie, loc parcare inclus in pret, imbunatatiri la cerere,...
0720.602.595/ 0760.924.460/ 021.467.32.26
; www.royaltransif.ro 16 Apr 11:00
24.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou, locuit 80 %, finisaje de calitate, curte interioara, la 10 min. Bucuresti, 2 balcone oferta pt. etaj 1 doar cash,
0735.370.242/ 0745.182.154
21 Apr 16:04
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
24.000 €
IF
LIZEANU, langa benzinaria OMV, apartament 2 camere, in vila, baie, bucatarie, balcon, stradal, cadastru, intabulare, curat discutabil, liber,
0727.267.976/ 0760.890.117
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 3
24.500 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, 9 km de Bucuresti, semistradal, piata, termopan, gaze, centrala, toate actele, negociabil,
0761.924.782
16 Apr 17:36
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 1 din 3
24.500 €
IF
LIZEANU, langa benzinaria OMV, apartament 2 camere, in vila, baie, bucatarie, balcon, stradal, cadastru, intabulare, curat, discutabil, liber,
0727.267.976
22 Apr 11:37
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 3
24.500 €
B
LIZEANU, OMV, pod, baie, bucatarie, fara imbunatatiri, ocazie,
0763.523.436/ 0732.698.434
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
etajul 1 din 1
25.000 €
B
CAMPINA, vand apartament cu 2 camere sau schimb cu garsoniera in Bucuresti. Apartamentul este mobilat, confort 1 in zona Peco OMV, separatie gaze si apa, gresie, faianta, termopane,
0726.923.505
; raliuca2001@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 9 din 9
25.000 €
PH
SALAJAN PIATA, confort 2, fara imbunatatiri,
0784.276.090
16 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
25.000 €
B
BRANCOVEANU, ap. 2 camere,
0767.392.499
16 Apr 11:00
suprafata 31 mp
decomandat
25.000 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 11:00
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
11 IUNIE, vis a vis de Mitropolie, apartament in vila, 2 camere, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare,
0727.267.976/ 0760.890.117
16 Apr 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
25.500 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 13:31
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
11 IUNIE, vis a vis de Mitropolie, apartament in vila, 2 camere, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare,
0727.267.976
22 Apr 11:35
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
25.500 €
B
BERCENI-metrou IMGB dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa metalica, acces usor...
0761.336.118/ 0723.528.420
23 Apr 16:07
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
BERCENI, Giurgiului, apartament 2 camere, confort 2, lavabil,
0765.255.411/ 031.428.61.67
16 Apr 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 2 din 10
26.000 €
B
MILITARI (aproape de Gorjului la 5 minute metrou si piata), apartament confort 2, cu termopane, parchet laminat, electrica pe cupru, pereti cu lavabila, liber,
0761.658.513
16 Apr 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 4 din 4
26.000 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Cartierul Greencity si Mega Image, direct proprietar, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, gaze, balcon inchis, acte la zi, numai cash, poze reale...
0722.752.603
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Cartierul Greencity si Mega Image, direct propietar, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, gaze, balcon inchis, acte la zi, numai cash, ocazie,
0722.752.603
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
PRELUNGIREA FERENTARI, imobil 2012, la cheie, apartament tip duplex, centrala proprie, complet contorizat, finisaje deosebite. Direct dezvoltator, comision 0%, acceptam credit Prima Casa. Statie...
0746.160.659
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 4
26.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |