IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2167 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
BERCENI  Piata Sudului, ap. confort 1, la 3 min. de metrou si Mall, direct proprietar, mobilat,
0765.814.321/ 0727.723.596
20 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 8
300 €
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
21 Oct 08:13
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
GROZAVESTI  Splai, la cca 100 m de metrou si Podul Basarab, finisaje de calitate, constr solida, terasa de 14 metri patrati, vecinatati: Unirii, Crangasi, Militari, Eroilor, Cotroceni,
0729.428.957/ 031.807.95.72
; europahouseimob@yahoo.com ; www.europa-house.ro
20 Oct 11:00
suprafata 79 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 7
1.000 €
mp
B
LAGUNA RESIDENCE, Compania Neoland va propune spre achizitie apartamente de 2, 3, 4 sau 5 camere in Complexul Rezidential de lux Laguna, situat in zona Lacul Tei. Localizare foarte buna, finisaje...
0749.187.766
; office@neolandinvest.ro ; www.neolandinvest.ro
20 Oct 11:00
decomandat
1.000 €
mp
B
TINERETULUI  Timpuri Noi parc finisaje top la alegere,
0761.616.742
20 Oct 11:00
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
13 SEPTEMBRIE, proprietar, apartamente 2-3 camere la cheie, in constructie noua P+D+4E+M2. Mijloace de transport 8, 11, 25, 47, 122, 226, 385. Exclus agentii si site-uri,
0722.292.142
; parafarma2013@gmail.com
20 Oct 11:00
an constr. 2014
decomandat
1.050 €
B
VATRA LUMINOASA,  Matei Voievod, confort1, bloc nou, garsoniera, apartament 2, 3 camere, finisaje, centrala proprie, bloc caramida de 5 nivele,
0765.404.303/ 0727.424.131
20 Oct 11:00
an constr. 2014
1.050 €
mp
B
MATEI VOIEVOD, confort 1, gresie, faianta, t, parchet, centrala proprie, finisaje la cerere, finalizare mai 2015, tva inclus,
0765.404.301/ 0727.424.131
20 Oct 22:54
suprafata 78 mp
decomandat
1.050 €
mp
B
Hunedoara,petrosani Vand apartament in Petrosani, Hunedoara, zona centrala,2 camere decomandat, neamenajat, pret 10.500, tel:0726937687
0726.937.687
; bucur.a.mariana@gmail.com
21 Oct 11:20
decomandat
10.500 €
HD
GIURGIULUI,  Jilava, 5 minute cap. Progresu, urgent, mare, renovat gaze, curent, apa, individual, pret fara concurenta, etaj parter, usor negociabil la fata locului, agentia Columbia,
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter
15.500 €
IF
PIEPTANARI,  Zabrautului, 2 camere, cu imbunatatiri, centrala proprie, toate actele, bloc reabilitat, liber,
0736.897.571
20 Oct 11:00
parter din 4
15.500 €
B
GIURGIULUI,  Jilava, 5 min. cap. Progresu, ap. 2 camere mare, renovat recent, gaze, curent, apa individuala, cadastru, intabulare, liber, usor negociabil la fata locului, la pret de...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
20 Oct 19:04
suprafata 42 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter
15.500 €
IF
CRIZANTEMELOR 2 camere confort 3, imbunatatiri, bloc reabilitat, libere, P/4, 1/4, 16.000 €- 17.500 €,
0762.433.136/ 0727.480.818
20 Oct 11:00
semidecomandat
16.000 €
B
RAHOVA, confort 2, imbunatatiri, gaze separat, c+i,
0786.688.926/ 0721.412.494
20 Oct 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
17.000 €
B
CRIZANTEMELOR,  Antiaeriana, ap. 2 camere, fara imbunatatiri, zona buna,
0766.637.169/ 0723.079.542
20 Oct 11:00
etajul 2 din 4
17.000 €
B
RAHOVA,  Margeanului, urgent, P/4, 2/4, confort 3, liber, bloc reabilitat, usa metalica, curat, gaze separat, ferestre PVC,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
20 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
17.000 €
B
RAHOVA,  Crizantemelor, termopan, bloc reabilitat, zugravit, igienizat, usa metalica proprietar, confort 3,
0761.672.092
20 Oct 11:00
suprafata 26 mp
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
ANTIAERIANA, 2 camere, parter din 4, suprafata de 28 metri patrati, renovat recent, gaze, cadastru, intabulare, liber zona 13 Septembrie, Antiaeriana,
0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
20 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1978
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
RAHOVA,  Crizantemelor, apartament 2 camere, confort 3, gaze, curent, termopan, bloc reabilitat,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880
20 Oct 11:00
suprafata 26 mp
parter din 4
17.500 €
B
ANTIAERIANA, 2 camere, curat, gaze, usa metalica, bloc curat, apartament liber, zona civilizata, apropiere piata 13 Septembrie, mij. transport 226, 96,139 etc.,
0723.389.967
21 Oct 10:29
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
MOSILOR  Obor-Vaselor, 2 camere, are boxa subsol 3 metri patrati, o magazie de 13 mp. Ap. a fost cumparat in baza Legii 112. Este incadrat in clasa 1 de risc seismic,
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
20 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
18.000 €
B
PANTELIMON,  Electronica, Lidl, Gara Obor, confort 3, foarte curat, gaze cu 2 focuri separate, scara foarte civilizata, interfon, cadastru,
0761.749.316/ 0722.824.757
20 Oct 11:00
etajul 1 din 4
18.000 €
B
RAHOVA  Crizantemelor, ap. 2 camere, confort 3, gaze,
0765.780.927
20 Oct 11:00
suprafata 28 mp
etajul 1 din 4
18.000 €
B
VITAN  Moll, confort 3, gaze, termopan, gresie, faianta, cadastru, pret fix,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 29 mp
semidecomandat
parter din 4
18.000 €
B
BAICULUI  Str. Ziduri intre Vii nr. 1, vizavi de Lidl, ap. 2 camere confort 3, etaj 1, discutabil
0771.428.276
20 Oct 11:00
suprafata 27 mp
18.500 €
B
BACIULUI,  sect. 5, str. Iacob Andrei, ap. 2 camere, confort II, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica bloc reabilitat, zona curata, civilizata, toate actele,
0731.136.698/ 0768.322.642
; carmen_alice82@yahoo.com20 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.500 €
B
MALCOCI  Vicina, ap. 2 camere, confort 2, zona buna, f. curat, apa calda, caldura, gaze, radet,
0766.637.169/ 0723.079.542
20 Oct 11:00
suprafata 28 mp
19.000 €
B
RAHOVA  Petre Ispirescu, liceu, urgent, parter, confort 3, liber, spatios, ferestre PVC, usa metalica, gaze separat, curat,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
20 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
19.000 €
B
RAHOVA, particular, vand apartament 2 camere, renovat, mobilata, utilata, imbunatatiri (suna lung),
0721.778.581/ 0734.188.256
20 Oct 11:00
suprafata 30 mp
19.000 €
B
PANTELIMON  Cora, ap. 2 camere confort 3, in spatele Liceului Blaga, gaze, apa calda, caldura RADET, holisor intrare, acte la zi, urgent,
0722.612.915/ 0766.360.676
20 Oct 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
19.500 €
B
BAICULUI  - Complex Doamna Ghica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, boiler electric, caldura RADET, izolat termic, merita, fara prob. terasa, usor negociabil,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
20 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.999 €
B
TOPORASI,  Iacob Andrei, sector 5, renovat, bloc reabilitat termic, negociabil,
0724.218.998
20 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
VITAN,  Mall, vand apartament 2 camere, confort 3, urgent, acte la zi, usor negociabil,
0762.835.400
20 Oct 11:00
20.000 €
B
FEERENTARI  Livezilor, 2 camere, confort 2, apa calda, caldura Radet,
021.421.01.49/ 0765.780.927
20 Oct 11:00
suprafata 40 mp
etajul 2 din 4
20.000 €
B
PETRE ISPIRESCU,  Vicina, ap. 2 camere, confort2, curat,
0761.400.930/ 0727.639.146/ 0763.201.504
20 Oct 11:00
etajul 3 din 4
20.000 €
B
RAHOVA,  Antiaeriana, confort2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica este curat, scara curata, merita vazut,
0762.167.720
20 Oct 11:00
semidecomandat
etajul 2 din 4
20.000 €
B
RAHOVA,  Antiaeriana, confort 2, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, gaze,
0727.724.422
20 Oct 11:00
etajul 2 din 4
20.000 €
B
VITAN,  vizavi Mall, cf 3, cu gaze, cu imbunatatiri, pret discutabil,
0765.400.929/ 0752.036.997
20 Oct 15:31
suprafata 30 mp
an constr. 1975
semidecomandat
parter din 4
20.000 €
B
BOLINTINEANU, 2 cam, mob, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu. Nu are bucatarie, are...
0745.354.553
; tiberiuoprea@yahoo.ro
21 Oct 11:38
suprafata 27 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, centrala proprie, gaze, gresie, faianta, t, parchet, um etc,
0765.754.040
20 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
LIVEZILOR  parc, confort 2, imbunatatiri, cash
0765.715.200/ 0742.296.220
20 Oct 11:00
etajul 2 din 4
22.000 €
B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte, pret discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
22.000 €
B
RAHOVA  - Petre Ispirescu, conf. 2, renovat 2014, etaj 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, scara curata, zona verde, acces rapid RATB, toate actele,
0730.321.960/ 0731.241.357
20 Oct 11:00
suprafata 38 mp
22.000 €
B
PANTELIMON,  Cora, et.2, imbunatatiri, centrala, curat, liber, acte la zi, negociabil,
0724.537.079
20 Oct 22:08
suprafata 30 mp
semidecomandat
22.000 €
B
GLINA  Bucuresti, la doar 1 km distanta, aprtament in vila p+1, la cheie (termopan gresie, faianta, parchet, izolatie 20 cm) inclusiv centrala, cartier nou in spatele primariei, zona...
0766.874.345/ 0760.091.494
; mirea_stefan10@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 75 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 1
22.900 €
IF
FERENTARI,  Livezilor, 2 camere, confort2, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, t,
0761.400.930/ 0727.639.146/ 0763.201.504
20 Oct 11:00
etajul 4 din 4
23.000 €
B
RAHOVA  Pricopan, ap. 2 camere, confort 2, imbunatatiri, cadastru, discutabil,
0762.433.136/ 0727.480.818
20 Oct 11:00
decomandat
parter din 4
23.000 €
B
BERCENI,  Oltenitei, ansamblu rezidential nou, pe cadre de beton si caramida porotherm, termoizolat cu polistiren de 10 cm, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea...
0737.811.000/ 0737.811.000
21 Oct 08:17
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
23.000 €
B
BACAU,  Al. Parcului, urgent, intabulat, centrala proprie, proaspat zugravit, parchet lemn masiv, 4/4, usor negociabil,
0745.125.736
20 Oct 11:00
suprafata 46 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
23.500 €
25.000 €
BC
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 21 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD