IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1814 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
IZBICENI PARC,  vis a vis, proprietar vand apartamente 1, 2, 3 camere, parcari, boxe, spatiu comercial, finisaje super lux la cererea clientului, accept orice credit, accept variante,
0722.409.422
; mihai.emil@ymail.com
06 Mar 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
1 €B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, particular inchiriez/ vand apartament 2 camere, stradal, parter, renovat lux, langa gura de metro Eroii Revolutiei, locuit/ birou, merita vazut,
0772.291.048
; m12rez@yahoo.com
06 Mar 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 8 din 7
300 €B
SITRACO, etaj 6, dormitor, living, bucatarie open space, vedere Dambovita, complet mobilat si utilat, foarte cald si modern, proaspat renovat integral, 2 grupuri sanitare, imobilul are...
0735.997.997/ 0735.577.577
; george.cioae@anteea-estate.ro
06 Mar 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
650 €B
COMUNA CHIAJNA proprietar, stradal, bloc 2014, toate utilitatile, garsoniere si apartamente 2 camere la cheie
0723.561.300
06 Mar 11:00
an constr. 2014
800 € mp B
TINERETULUI  - Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
06 Mar 22:15
an constr. 2014
1.200 € mp B
TINERETULUI  Parc, apartament de lux, situat intr-un ansamblu rezidential unic, in Parcul Tineretului, spatios, bine compartimentat, design de ultima generatie, panorama unica, Comision0%,...
0741.153.153
; apartamentenoiberceni@gmail.com
06 Mar 11:00
suprafata 78 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 11
1.350 € mpc B
GHENCEA, rate la dezvoltator, avans 10.000 € rate 300 € pe luna timp de 20 ani. apartament la cheie, loc de parcare inclus.
0726.969.029
; constantin.eugen@yahoo.com
06 Mar 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
10.000 €B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
06 Mar 11:00
suprafata 45 mp
etajul 1 din 4
17.000 €18.000 €B
ZETARI,  Tunsu Petre, ap. 2 camere, confort 2, liber, curat, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
06 Mar 14:50
etajul 3 din 4
18.000 €B
PANTELIMON  -Lidl - Parcul Florilor, bloc reabilitat, scara curata, partial imbunatatit, gaze, contoare electrice schimbate. Vecini: Doamna Ghica, Baicului,
0729.422.945
06 Mar 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
18.500 €B
ZETARI, confort 2, bloc stradal, curat, liber, balcon, imbunatatiri, toate actele,
0765.320.808/ 0721.759.021
06 Mar 11:36
etajul 2 din 4
18.500 €B
RAHOVA,  Amurgului, particular, apartament 2 camere, confort 3, liber, gresie, faianta, parchet, t, curat, bucatarie mare, cadastru si intabulare,
0767.233.000
06 Mar 11:00
semidecomandat
parter din 2
20.000 €B
RAHOVA, vand sau inchiriez, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, cad intabulare, bloc foarte curat liber, pret inc. 150 €, zona Rahova Piata,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
06 Mar 16:27
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
20.500 €B
GIURGIULUI,  Toporas, apartament confort 3, gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopan, usa metalica, alarma. Apartamentul este completa renovat, curat. Se afla la parter/4,
0761.607.805
06 Mar 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
22.000 €B
EROII REVOLUTIEI, 2 camere, imbunatatiri, calorifere schimbate, termopan, gresie, faianta, parchet, baie cu cada, bucatarie mobilata, zona civilizata, 5 min. metrou,
0723.389.967
06 Mar 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 3 din 4
22.000 €B
PIEPTANARI, renovat, gaze caldura Radet, bucataria mobilata, cadastru intabulare, zona metrou Pieptanari, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
06 Mar 16:17
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
22.000 €B
FERENTARI,  str. Valtoarei, vand apartament 2 camere, confort 2, facilitati, apa calda, rece, caldura Radet, gaze, imbunatatiri, totul nou, la cheie, acte, liber, pt. relatii telefon,...
0760.605.614
06 Mar 11:00
parter din 4
22.500 €B
MILITARI Militari Tineretului ResidenceMetro demisol, predare la cheie, finisaje la alegere. Centrala proprie, tamplarie PVC + geam tripan. Mijloc transport in fata blocului. Lift. Pereti caramida. Negociabil cash....
0784.066.800/ 0729.334.425/ 0746.487.423
; vanzari@apartamente-militari.com ; www.apartamente-militari.com
06 Mar 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
decomandat
22.700 €comision 0%B
MILITARI,  Auchan, dezvoltator Tineretului Residence comision 0%, gresie faianta parchet la alegere, contorizare individuala, taxa mentenanta 0, centrala termica, aer conditionat, strucura...
0748.098.914/ 0748.281.975
; inchirieriaviatieibaneasa@gmail.com ; www.tineretului-residence.ro
06 Mar 12:13
suprafata 33 mp
an constr. 2015
semidecomandat
demisol din 7
22.700 €B
PANTELIMON,  Cora, confort 3, centrala, totul nou, liber, acte,
0722.519.460
06 Mar 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 2014
semidecomandat
parter din 4
23.000 €B
COMISARIAT imbunatatit partial, balcon la bucatarie, debara, termopan, geam la baie, lift fara probleme,
0784.022.032
; antoni_lara85@yahoo.com
06 Mar 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 9 din 10
23.000 €VN
ZETARILOR  strada Valtoarei, posibilitate magazin alimentar, coafor, pariuri sportive, scoala, tramvai, RATB, accesul se face direct din exteriorul blocului,
0720.533.409
; laura.ciobanica1@gmail.com
06 Mar 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
parter din 4
23.000 €B
PANTELIMON,  Cora, confort3, amenajat nov. 2014, centrala, acte, liber, urgent,
0722.519.460
06 Mar 11:00
suprafata 28 mp
23.000 €B
PANTELIMON,  Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0727.483.230
06 Mar 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 €B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier Independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, 2 camere - 40 mpu, 2 camere - 45 mpu, constructie caramida 30 cm, polistiren 10 cm, compartimentari...
0768.986.232/ 0748.301.300
06 Mar 11:00
24.500 €IF
BERCENI,  conf. 2, etaj 4, fara imbunatatiri, negociabil,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
06 Mar 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
24.500 €B
PANTELIMON  Cora, apartament confort 2, multiple imbunatatiri, bloc reabilitat termic. Se vinde mobilat si utilat, inclusiv lcd, aer conditionat,
0721.304.723
; marolatrust@yahoo.com
06 Mar 11:00
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
24.900 €B
PRELUNGIREA GHENCEA,  Domnesti, la 5 km de Bucuresti, centrala gaz, curent, canal, apa - apometre, drum iluminat, parcare, rate cu avans de 5.000 E. La cheie, liber 25.000 €, loc de parcare....
0724.226.022
06 Mar 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
25.000 €26.999 €IF
PRELUNGIREA GHENCEA,  Domnesti, la 5 km de Bucuresti, centrala gaz, curent, canal, apa - apometre, drum iluminat, parcare, rate cu avans de 5.000 E. La cheie, liber 25.000 €, loc de parcare....
0724.226.022
06 Mar 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
25.000 €IF
BERCENI,  5 min. metrou, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la alegere, comision 0%,...
0725.985.772
06 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
25.000 €B
BERCENI,  5 min metrou, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la...
0725.985.772
06 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
25.000 €B
BERCENI,  Piata Resita, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala, bloc izolat, balcon, negociabil,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
06 Mar 11:00
suprafata 35 mp
etajul 4 din 5
25.000 €B
COVASNA,  centrul orasului, mobilat, dotat cu centrala proprie, gresie, faianta, parchet stejar, usi brad. Langa farmacia Vipera. Negociabil,
0765.972.809/ 0764.836.188
; alinutza_c89@yahoo.com
06 Mar 11:15
suprafata 60 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €CV
OCNA MURES  4, SECTOR 1, demisol, apartament 2 camere, confort 1, centrala termica, total utilat lux, proprietar;
0736.462.149
06 Mar 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
25.500 €B
BRAGADIRU,  Haliu, Alexandriei, Cartier Independentei, avem 3 tipuri de apartamentcu 2 cam 41-61 metri patrati, loc parcare inclus, centrala, termopan, constructie caramida solida, toate...
0763.917.455/ 0722.275.154
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
06 Mar 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
25.500 €B
DRUMUL TABEREI,  str. Raul Doamnei, stradal, ap. 2 camere confort 2, liber fara imbunatatiri, cadastru intabulare,
0768.366.823/ 0727.267.976
06 Mar 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 10 din 10
25.500 €B
BERCENI,  Izvorul Oltului, confort 2, bloc stradal, curat, liber, toate actele,
0765.320.808/ 0721.759.021
06 Mar 11:38
etajul 8 din 10
25.500 €B
BRANCOVEANU, ap. 2 camere, confort 2, liber, balcon, fara imbunatatiri, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
06 Mar 12:57
etajul 8 din 10
25.500 €B
BERCENI  Bulevardul Metalurgiei, apartament 2 camere, in ansamblu rezidential aflat in apropierea centrelor comerciale din sudul Capitalei (Metro, Auchan etc),
0723.398.367
06 Mar 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
RAHOVA,  in zona Piata Rahova, imobil nou. Apartamente 2 camere, constructie din cadre si grinzi din beton armat, compartimentarea din caramida Porotherm. Finisaje la alegere. Comision...
0725.985.764
06 Mar 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
semidecomandat
26.000 €B
RAHOVA,  Str. Pucheni nr. 64-66, stradal, bloc nou. Se ofera spre vanzare apartamente 2 camere, confort 1, centrala proprie, finisaje moderne la alegere obiecte sanitare de lux. Comision...
0725.985.764
06 Mar 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
semidecomandat
26.000 €B
BERCENI,  Metalurgiei, bloc nou, zona linistita, predare la cheie. Contorizare individuala. Locul de parcare inclus in pret. Bonus 5% la plata cash. Dezvoltator, comision 0%,
0725.985.763
; nelu.bitica@yahoo.ro
06 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
26.000 €B
RAHOVA apropiere piata, apartamente la cheie, bloc finalizat, balcon, fara comision la cumparare, posibilitate plata in rate,
0766.091.343/ 0766.091.341
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
06 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona...
0761.336.118/ 0723.528.420
06 Mar 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0726.276.110/ 0722.272.181
06 Mar 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0761.336.118/ 0723.528.420
06 Mar 15:06
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI, direct de la proprietar, apartament nou, deosebit, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde La Cheie, cu garantie. Accept si...
0766.611.999/ 0736.772.393
06 Mar 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
26.100 €B
COLENTINA  Fundeni, New City Residence, ansamblu aprilie 2015, direct dezvoltator, supraf utila 48 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica centrala termica,...
0764.854.624
; office_newcityresidence@yahoo.com
06 Mar 13:16
decomandat
demisol din 6
26.390 €B
BERCENI, apartamente de vanzare cu 2 si 3 camere suprafata de 35 mp si 70 mp cu terase, centrale proprii, bai complet utilate, gresie, usi de furnir, termostat ambiental inchiriem si...
0747.483.587
; lohancalin@gmail.com
06 Mar 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
demisol din 4
26.500 €B
BERCENI  metrou 2 camere, bloc nou, finisaje la cheie, centrala proprie, bucatarie mobilata, aer conditionat, metrou la 7-8 min, comision 0%,
0733.501.457/ 0727.722.727
; dezvoltator_berceni@yahoo.com
06 Mar 11:00
suprafata 47 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
26.500 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 07 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD