Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 2013 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
89.000 €

Ap. 2 camere, et 1/4, decomandat,constructie 1989, mobilat/utilat modern, 2 balcoane, st 58 mp, reabilitat termic, 2 vederi, geam la baie,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 22:34
48.500 €

cf. 1, et. intermediar, stradal, imbunatatiri,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 22:03
46.900 €

2 camere, bloc reabilitat apartament complet renovat proprietar

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 22:03
59.500 €

cf. 1, gresie, faianta, termopan, loc parcare, apropiere metrou,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 21:58
38.500 €

confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, gaze proprii, toate actele, neg., apartamentul este liber,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 21:56
36.500 €

cf. 2, toate actele, neg., apartamentul este liber;

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 21:54
69.500 €

cf. 1, bloc reabilitat, renovat, stradal, imb., apr. metrou,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 21:53
45.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termoapn, um, ct, ac, mobilat, utilat, stradal, apr. metrou,

 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 21:52
57.000 €

cf. 1, imbunatatiri,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 21:52
55.000 €

cf. 1, aproape metrou, neg.,

 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 21:51
24.000 €

Sanagov, Ap. 2 camere, semidec, p/2, constructie 1980, se vinde mobilat / utilat, aer conditionat, centrala termica, faianta, gresie, parchet,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Snagov, azi, 21:48
44.500 €

et. 8, hol locuibil, fara imb. bloc reabilitat, intab., neg.,

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 21:45
63.000 €

stradal, inrtersectie cu Cal. Vitan, cf. 1, etajul 2, balcon in termopane, foarte curat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, metrou la...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
Bucuresti, azi, 21:42
50.900 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, intabulat, neg.,

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 21:42
36.000 €

confort 2, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, numai cash,

 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 21:41
43.500 €

cf. 1, 3/7, m fara imbunatatiri, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 21:37
51.500 €

cf. 1, p/8, fara imbunatatiri, intabulat

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 21:36
24.000 €

cf. 3, semimob., apa calda si caldura Radet, zona foarte linistita, nu este negociabil

 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 21:30
37.000 €

cf. 2, f. imb., cad., intabulare, usor neg.,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 21:28
 

proprietar vand ap. 2 cam. et. 8, mobilat total echipat usa metalica, termopan, etc, urgent, disc.;

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 21:27
51.000 €

ap. 2 cam., 1/3, str. Orhideelor, multiple imbunatatiri garaj cu 2 locuri

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 21:25
52.000 €

vand apartament 2 camere, suprf. 54,84 mp, et. 1,

Bucuresti, azi, 21:23
99.000 €

spatios, loc de joaca copii in incinta complexului rezidential, finisaje de calitate superioara, paza permanenta, terasa, mobilat, utilat lux,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 21:18
 

intrare stradala, renovat complex lux, instalatii sanitare si electrice pe cupru, usi interior noi, gresie si faianta, parchet, termopan, bloc...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 21:15
48.000 €

constr. noua, et. 1, 2 camere, mobilat,

Bucuresti, azi, 21:02
42.000 €

2 cam., 4/4, cf. 2, dispune de multiple imbunatatiri

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 21:01
48.500 €

2 cam. 10/10, 3-4 min. de metrou, piata, scoala in apropiere, multiple imbunatatiri, cu gresie, faianta, termopane, aer cond., parchet, usa...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 21:01
36.000 €

cf. 2, f. imb., bloc reabilitat termic, intabulat, cash,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 21:00
46.000 €

2 camere, renovat, mobilat,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1964
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, azi, 20:59
26.000 €

renovat, mobilat si utilat, aproape ratb, tramvai, Piata Progresul, zona civilizata,

 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 20:55
50.400 €

2 camere, balcon inchis, bloc cu predare 2017, finisate complet cu gresie, faianta, parchet, la alegere, usa metalica, centrala termica,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 20:54
62.500 €

Soseaua Oltenitei, parc Tineretului, renovat, amenajat, semimobilat,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 20:49
161.884 €

mezanin, bloc nou, stradal, constructie beton, caramida. Finisaje de lux incluse in pret, bransamente realizate, parcare subterana contra cost,...

 • Suprafata 156 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 20:48
150.000 €

vcand ap. de lux renovat si mobilat, in Centrul Vechi (Calea Victoriei)

 • Suprafata 76 mp
Bucuresti, azi, 20:45
67.000 €

particular, cf. , balcon 10 m, mobilat complet, disc.,

 • Suprafata 53 mp
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 20:40
33.000 €

fara imbunatatiri, balcon, contorizat, usa metalica,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 20:40
36.000 €

Lamotesti, semistradal, cf. 2 sporit, balcon, imbunatatiri,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 20:40
55.000 €

ap. 2 camere, imbunatatiri,

 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 20:35
68.500 €

apartament 2 camere, propietar, mobilat, la cheie, mai multe detalii la telefon,

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 20:30
49.950 €

apartament 2 cam., direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare august 2017, balcon inchis,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Chiajna, azi, 20:30
63.000 €

vand ap. 2 camere, et. 5, igienizat, aer conditionat, parchet nou si calorifere, liber,

Bucuresti, azi, 20:30
28.500 €

3 camere cf. 3 la pret de 2 camere, renovat, et. 1, liber, intabulare,

 • Suprafata 40 mp
Bucuresti, azi, 20:27
48.600 €

Militari Residence, ap. 2 cam, dec, 54 mpu, finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, finalizare 2017,

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Chiajna, azi, 20:18
50.400 €

Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 20:12
47.000 €

aproape de metrou Dimitrie Leonida, vand ap. 2 camere, complet mobilat, et 5/5 cu pod deasupra, 7 min pana la metrou Dimitrie Leonida. 43 mp...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Ilfov, azi, 19:53
113.400 €

apartament 2 cam in imobil nou Baneasa, finisaje premium, parter cu terasa, pozitie deosebita, la cheie.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 19:51
49.000 €

2 camere, fara imbunatatiri, parchet, balcon mare.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 19:33
61.000 €

posta Ghencea,et 1/10,cf1,sd,55 mp,cu balcon,bloc 1985,frumos amenajat,imbunatatiri totale:gresie,faianta,parchet,termopane,usa metalica,acte in...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 19:26
69.000 €

apartament 2 cam semidecomandat, etaj 6/8, bloc 1981, bulevard Tineretului parc, sup 68 mp cu balcon, geam la baie, fara imbunatatiri, trebuie...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 19:09
60.900 €

proprietar, vand apartament 2 camere in Dr. Taberei, zona Favorit, langa statia de metrou.

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 19:05