Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1624 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
99.500 €

Scoala Americana, proprietar, etaj 3/10, s. utila 70 mp (84 mp construiti), mobilat, utilat, finisat lux, 2 bai, terasa, optional loc de parcare,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 05:14
46.000 €

Favorit, confort 1 circular, curat, contorizat, balcon logie, geam baie, 2 lifturi. Zona linistita, str. Sibiu/ Haiducului. Acces RATB, viitoare...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 00:34
42.000 €

Brancoveanu vis-a-vis Budimex, (Marie Curie), str. Rezonantei, confort 1, fara amenajari, primul proprietar, aproape de bulevard, 10 min metrou,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 23:59
39.975 €

Fundeni NewAppleResidence, Dobroesti, direct dezvoltator, proiect New Apple Residence, P+3, finisaje la alegere, instalatii Romstal, parcare...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 23:58
51.000 €

/Fizicienilor, 2 camere, tip duplex, cu scara interioara, bloc dotat cu lift. Finisaje de calitate si contorizare individuala. Cash/ credit....

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 6 etaje
Bucuresti, ieri, 23:56
58.000 €

-Th. Pallady, 2 camere, etaj 1, Su=69 mp, centrala Ferolli, balcon 11 mp, contorizare individuala, finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 23:28
58.000 €

-Th. Pallady, 2 camere, etaj 2, centrala Ferolli, balcon 6,5 mp, contorizare individuala, finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet, usi pinum...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 23:19
62.000 €

2 camere parter, centrala Ferolli, balcon 11,5 mp, contorizare individuala, finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet, usi pinum interioare),...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 23:13
59.500 €

Chisinau, Clinica Hipocrat, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 23:02
 

vand sau schimb cu garsoniera in zona

Bucuresti, ieri, 22:49
48.000 €

Avion, curat, necesita modernizari, zona civilizata,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 22:03
 

metrou, amenajat, balcon, terasa facuta, bloc civilizat;

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 22:02
44.000 €

Al. Obregia, amenajat, lux, balcon, boxa, locuit/ birou, disc.,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 22:01
40.000 Lei

com. Axintele Ialomita casa 2 camere + dependinte + teren 1.750 mp, neg.,

Bucuresti, ieri, 21:56
55.500 €

Ambrozie, Fizicienilor, 2 lifturi, gresie, faianta, usa metalica, curat, fara imb.,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 21:55
21.000 €

-Margeanului, cf. 3, f, g, p, t, intabulare,

 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 21:50
43.500 €

- Buzoieni, cf. 1, termopan, liber,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 21:49
48.000 €

- Salaj, cf. 1, f, g, p, t, mobilat, utilat, intabulare,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 21:48
21.300 €

2/4 si p/4. cf. 2, balcon, gaze, centrala, imb., intab., agentie,

Bucuresti, ieri, 21:39
43.000 €

stradal Al. Obregia (Metalurgiei), multiple imbunatatiri, balcon inchis, instalatii sanitare noi, varianta mobilat, negociabil,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 21:28
41.500 €

metrou, Piata Sudului, cf. 1, liber, acte, apropiere metrou, f, g, loc parcare,

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, ieri, 21:28
52.500 €

vis a vis piata, cf. 1, renovat, f, g, p, t, um, liber, cad., intab., acte, apropiere metrou,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1983
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 21:27
57.000 €

nr. 21 proprietar vand ap. 2 cam., renovat, boxa, parcare,

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 21:13
59.900 €

Marului, cf. 1 sporit, f, g, p, t, um, ac, centrala, cad. + intabulare, curte de 30 mp in proprietate,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2015
 • Etaj parter
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 21:11
24.500 €

Ilfov, vis a vis Mega Image, super oferta, super lux, ocazie, doar cash, 100% poze reale, bloc caramida, structura beton, apometre, curte 560 mp...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
1 Decembrie, ieri, 21:04
41.500 €

2 cam., acte, fara imb., neg.,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1962
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 21:04
22.500 €

Ilfov, direct dezvoltator 0 %, ansamblu nou cu 65 apartamente de lux: 2, camere la cheie, racordate la toate utilitatile 5 min. de Bucuresti, maxi...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 21:04
22.500 €

Ilfov, direct dezvoltator 0 %, ansamblu nou cu 16 apartamente de lux: 2, camere la cheie, racordate la toate utilitatile 5 min. de Bucuresti, maxi...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
1 Decembrie, ieri, 21:03
32.900 €

cf. 2, g, f, p, um, intabulat, bloc civilizat,

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 21:00
52.000 €

proprietar vand ap., langa parc, neg.,

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:48
54.000 €

Delfinului, Mega Mall, 2 cam., reabilitat, parcare, gresie, faianta, recent renovat

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 20:44
53.000 €

vand ap. 2 camere deosebit, stradal, confort 1, amenajat recent, curat, totul nou, lift, balcon, interfon, ratb la scara, metrou la 3 minute,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 20:20
33.500 €

Lamotesti, Aleea Uioara, cf. 2, termopan, um, f. imb., cad. +intabulare,

 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 20:09
24.000 €

Luica, Zetari, langa Baduc, 2 cam., bloc de armata, confort 1, liniste, liber, cadastru, intabulare, discutabil,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 20:06
41.500 €

Soseaua Oltenitei, Lidl, balcon, bloc nou, apartamentul se preda la cheie, gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica, termopan din...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 19:35
49.500 €

Secuilor, Rezonantei, cf. 1, amenajat modern, termopan, parchet, gresie, faianta, bucatarie si dormitor mobilate, acte la zi.

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 19:27
49.000 €

DOINEI, ultimul apartament, pret de criza, structura beton, se preda la chei, zona vile si blocuri cu regim mic de inaltime, merita vazut, se...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 19:25
59.000 €

metrou, Baltita, bloc 4 etaje, spatios, confort 1 sporit, termopan, gresie, faianta, bucatarie deschisa,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 19:14
58.500 €

Sos. Oltenitei, bloc stradal, apropiere metrou, cf. 1, amenajat frumos, imbunatatiri de calitate, termopan, parchet, gresie, faianta, bucatarie...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 19:00
56.000 €

Doinei, bloc nou, ultimul apartament, la cheie, separat se poate cumpara si loc parcare subterana, plus pod, se accepta credit, cadastru si carte...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 18:56
49.900 €

Perla, ultracentral, strada Aman, situat la parter, fara amenajari, acte la zi, ideal investitie, bloc solid, fara risc seismic, apropiere Piata...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 18:56
41.000 €

Secuilor, apartament 2 camere, confort 1, spatios, bucatarie mare, balcon pe tot apartamentul, fara amenajari, intretinut, permite modificari,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 18:46
46.900 €

spatios, se vinde la cheie, cu finisaje la alegere, cu acces la metrou Dimitrie Leonida, centre comerciale, scoli, gradinite. Contorizarea este...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 18:35
42.000 €

Acvilei, Rezidential Apusului, 2, P+6, proiect nou ,structura beton, compartimentare caramida, predare la cheie, decomandate, geam la baie, un loc...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 6 etaje
Bucuresti, ieri, 18:22
106.000 €

bloc monolit. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatii schimbate. Cadastru si intabulare. Liber. Zona...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, ieri, 18:16
26.500 €

Aparatorii Patriei, Turnu Magurele, metrou, scara curata, terasa noua, liber, fara amenajari deosebite, aer cond, oportunitate, harta exacta, mult...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 18:14
62.000 €

Mall, Agatha Barsescu, vis-a-vis Kaufland Mihai Bravu, 7 min. metrou Dristor, comision 0%, bloc nou, finisaje lux, marmura, travertin, tamplarie...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 18:14
51.500 €

Brancoveanu intersectie Secuilor spate Mega Image, intr-un bloc foarte curat si bine pozitionat. Dispune de geamuri termopan, inclusiv balconul...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 18:08
52.000 €

strada Parva, confort 1, decomandat, balcon, orientare est-sud, curat, termopan, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala Sf. Andrei, gradinita, parc,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1973
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 17:47
55.000 €

Militari, apartament 2 camere, balcon inchis, bloc reabilitat, baie cu aerisire afara, mobilat, aer conitionat, renovat- la 100 m de metrou,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, ieri, 17:41