Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1212 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
31.500 €

Direct dezvoltator, apartament 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, P+4, cu lift, finisaje la alegere, loc de parcare, mijloc de transport,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 22:45
64.000 €

intersectie cu Prelungirea Ghencea,complex nou din 2008, parter inalt, renovat din 2016, se vinde mobilat, electrocasnice, in garantie, exact ca in...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 21:37
49.000 €

confort 1, renovat integral, luminos, contoare, doua lifturii, acces usor, acte, apropiere de viitoare statie de metrou Romancierilor, plata numai...

 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 21:36
76.000 €

Vand apartament 2 camere,Strada Turda-Bd Ion Mihalache

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 21:28
45.500 €

langa cartierul Latin, bloc P+3, direct dezvoltator, etaj 2, constructie caramida 30 cm, compartimentari caramida, finisaje la alegere,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 20:56
64.000 €

zona verde. Proprietar, apartament spatios de 2 camere cu vedere exceptionala catre Delta Vacaresti, confort 1, balcon inchis, loc parcare, boxa,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 20:23
66.500 €

termopan, usa metalica, hol H, parcare, liber,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 20:15
56.000 €

proprietar, 64,15 mp, nestradal, vedere gradina, geamuri termopan, balcon inchis, parchet, centrala proprie, boxa subsol, nefinisat, necesita...

 • Suprafata 64 mp
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 19:21
55.000 €

Fizicienilor, etajul 6/8, decomandat, 53mp, bloc 1982, reabilitat, cu termopan, instalatii noi, acte la zi, zona linistita, la 7 minute de metrou,...

Bucuresti, azi, 18:36
34.155 €

loc parcare gratuit, geam exterior la baie, structura dala groasa, caramida porotherm 30 cm, tamplarie aluminiu, geam termopan duplex, finisaje la...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 18:32
46.000 €

mai exact pe Barajul Bistritei, confort 1 semidecomandat, 52mp, etajul 6/10, bloc caramida, fara imbunatatiri, acte la zi, zona linistita, se...

Bucuresti, azi, 18:28
55.500 €

confort 1, semidecomandat, 50 mp, etajul 1/4, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, mobilat...

Bucuresti, azi, 18:20
36.500 €

Selgros, acces rapid la mijloacele de transport, bloc nou, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, loc de parcare inclus in pret. Se accepta...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 18:18
61.000 €

vis-a-vis de parc, mai exact pe Nicolae Sebe, confort 1 decomandat, 56mp, etajul 3/10, bloc 1982, cu gresie, parchet, termopan, decent, acte la zi,...

Bucuresti, azi, 18:14
23.500 €

super oferta, super lux, ocazie, doar cash, 100% poze reale, bloc caramida structura beton, apometre, curte 560 mp pt locatar nu credit,

 • Suprafata 45 mp
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 18:07
49.000 €

confort 1 semidecomandat, 54mp, etajul 2/8, bloc 86, cu gresie, faianta, parchet, termopan, decent, acte la zi,zona linistita, aproape de Piata...

Bucuresti, azi, 18:07
47.900 €

proprietar, particular, OMV, reabilitat termic exterior, interior, terasa. Posibilitate parcare. Vedere spre parc zona verde. Discutabil,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 18:02
54.000 €

str. Prevederii, confort 1 decomandat, 55mp, etajul 1/10, bloc 1978 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curat, acte la...

Bucuresti, azi, 17:57
53.999 €

confort 1 semidecomandat, 53 mp, la parter/10 cu balcon, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat utilat modern, acte ok, zona...

Bucuresti, azi, 17:50
44.500 €

Barajul Bistritei, confort 1 semidecomandat, 50mp, la parter/10 cu balcon, fara imbunatatiri, decent, acte la zi, liber, se accepta credit, merita...

Bucuresti, azi, 17:41
53.000 €

cf. 1, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic si balcon inchis cu termopan, stradal. Cu boxa la subsol,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 17:39
55.200 €

65mp utili, boxa, balcon, zona linistita, finisaje superioare, centrala termica proprie, contorizare individuala, lift, costuri intretinere scazute.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 17:30
48.900 €

priveliste deosebita catre lac, constructie beton, caramida, finisaje de calitate, finalizare 2017, 2 lifturi Cone la fiecare scara,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, azi, 17:30
58.500 €

bloc reabilitat, apartamentul necesita renovare, str. Vladeasa,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 17:29
52.900 €

cf. 1, priveliste spre lac, balcon sufragerie-bucatarie, finisaje deosebite, Saloni, Roca, tamplarie Salamander, usi Pinum, parchet Kronopol,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, azi, 17:28
58.000 €

balcon, apartamentul se vinde mobilat si utilat, este situat la 3 minute de mers pe jos de Piata Veteranilor si la 7 minute de mers pe jos de Cora...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 17:26
46.500 €

confort 1, fara nici un fel de probleme cu terasa, se poate verifica, gresie, faianta, parchet, termopan, apartamentul arata bine.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 17:13
110.000 €

vand ap. 2 cam., vedere parc si IOR, cu peisaj deosebit, cu brazi si lac, 3 min. mers prin parc pana in Mall Park Lake, renovat 2016, octombrie,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 16:53
87.000 €

regim de inaltime, parter+4, structura din beton si pereti de caramida Porotherm, balcon, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, boxa.

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:49
53.505 €

ap. 2 camere, baie cu geam exterior, loc parcare gratuit, finisaje la alegere plafon 30 euro/ mp, fatada ventilata Stacbond, tamplarie aluminiu,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 16:40
57.000 €

52 mp utili, etaj 6/10. Usa metalica, termopan, gresie, faianta, parchet, renovat integral, usi noi. Acte la zi.

 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 16:37
56.000 €

10 minute fata de metrou Obor, confort 1, cu multiple imbunatatiri, usi interioare noi, ferestre cu geam termopan, centrala termica, mobilat si...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 16:36
55.000 €

parter, ideal birou/firma, pret usor negociabil.

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 16:33
59.000 €

47 mp, incalzire pardoseala, finisat complet, gresie, faianta, usi interioare, parchet masiv, centrala, tamplarie PVC, toate utilitatile, ac,...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 16:29
61.500 €

apartament spatios in bloc nou, cu finisaje de lux la alegere dintr-o gama variata. 0% comision. TVA inclus de 5%. Puteti programa o vizionare...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 16:23
85.000 €

in bloc tip vila reabilitat, renovat integral 2017, mobilat si utilat lux, totul nou. Vecinatati: Aviatorilor, Aviatiei, Beller, Dorobanti,...

 • Suprafata 54 mp
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 16:21
48.900 €

zona de vile, structura beton, compartimentari caramida phoroterm, tamplarie tripan, finisaje premium, direct dezvoltator, comision 0,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 16:20
58.500 €

imobil nou, 2 camere la 58.500, 59.000, 3 camere 72.000 euro, cadastru, intabulare, finisate la cheie, la 2 minute de metrou, se accepta credit,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 10
Bucuresti, azi, 16:07
54.660 €

nou, zona linistita, departe de aglomeratie, apropiere magazine si RATB, boxa, balcon, ideal tineri, centrala proprie, contorizare individuala,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 16:06
60.500 €

d+p+10, 2 lifturi, compartimentare caramida, finalizat, cadastru, intabulare, la cheie, se accepta credit bancar, direct dezvoltator, comision 0%,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 16:06
69.000 €

vand apartament renovat si mobilat lux in zona Floreasca-Dorobanti,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1946
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 16:03
55.000 €

incalzire pardoseala, finisat complet, gresie, faianta,usi interioare, parchet masiv, centrala, tamplarie PVC, toate utilitatile, ac, cabina...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 16:01
26.000 €

Ilfov Green City, vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, oferta doar pt cashdirect dezvoltator, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:54
47.000 €

fara imbunatatiri, acte facute, liber.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 15:51
55.000 €

complet renovat, izolat interior, retea electrica noua cu circuite separate pentru aparate de mare putere. Disponibil pentru vanzare imediata.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 15:51
55.000 €

balcon, renovat total, instalatie electrica schimbata, instalatii sanitare Romstal, liber, geam bucatarie exterior, izolat termic, bucatarie 9mp,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:51
37.700 €

direct dezvoltator, spatios, 37 mp utili, la cheie, finisaje lux, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, pozitie deosebita,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 15:49
70.950 €

suprafata utila 47 mp, boxa subsol 8 mp, renovat, bucatarie mobilata si utilata. Vecinatati: Aviatiei, Aviatorilor, Dorobanti, Beller, Primaverii,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 15:45
65.000 €

52 mp. Fara risc seismic sau urgenta. Gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica. Toate actele la zi.Se accepta si credit,

 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 15:44
50.825 €

8 min. metrou, etaj 5 din 10 cu lift, bloc nou, stradal, finisat la cheie, centrala, parchet, termopan, etc. Totul nou, accept credit bancar.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:42