IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1584 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
GARA DE NORD,  statia de metrou este in fata scarii, 3 camere transformat in 2, mobilat si utilat. Pretabil pt locuit sau pentru birouri. Blocul este reabilitat ternic, loc de parcare,
0720.120.066/ 0746.228.118
; mirela.exclusive.property@gmail.com
03 Jul 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 6 din 7
300 € B
BRANCOVEANU  metrou, complet renovat, mobilat lux si utilat complet , liber,
0744.648.490
03 Jul 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 7 din 8
350 € B
CENTRUL CIVIC,  Izvor, zona Casa Poporului, proaspat renovat, parchet, gresie, faianta, termopan, mobilat modern, masina de spalat, usa metalica, 2 x tv, 2 x aer conditionat, cablu,
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
03 Jul 15:12
suprafata 60 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 5 din 8
470 € B
OLTENITEI,  Park Residence, probabil unul din cele mai frumoase proiecte conceput dupa perioada de criza, calitate ireprosabila, online 24/24h, finisaje lux, pozitie de exceptie, merita vazut,
0753.075.109
03 Jul 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
799 € mp B
BRANCOVEANU,  metrou, Budimex, direct dezvoltator apartament imobil nou, finisaje lux, decomandat suprafata utila intre 47-67 mp utili, zona vile, 5 min de metrou, parc, aer conditionat,...
0722.241.794
; bogdan.ilioiu@gmail.com
03 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
1.000 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%, dezvoltator. Finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 69.640 €+ TVA discutabil,
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
03 Jul 11:00
suprafata 76 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.050 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%. Dezvoltator. Apartament 2 camere, finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 83.265...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
03 Jul 11:00
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.240 € mp B
ADUNATII COPACENI,  jud. Giurgiu, Com.Adunatii Copaceni, str. principala, vand apartament 2 camere, la 14 km de Bucuresti, cu: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica fara costuri de intretinere,
0760.884.363
03 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1977
semidecomandat
parter din 4
11.000 € GR
RAHOVA,  Amurgului, Sector 5, instalatie electrica noua, instalatie sanitara noua, gresie, faianta, t, usa metalica, gazele contorizate, apometru, negociabil, urgent,
0762.699.216/ 0756.063.476
03 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 1 din 2
16.000 € B
ADUNATII COPACENI,  jud. Giurgiu, Comuna Adunatii Copaceni sos. principala, vand apartament 2 camere la 14 km langa Bucuresti, cu gresie, faianta, usa metalica t, fara costuri de intretinere,
0760.884.363
03 Jul 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1977
semidecomandat
parter din 4
16.000 € GR
ZETARI,  Tunsu Petre, confort2, liber, f. curat, toate actele,
0761.440.909/ 0737.358.750
03 Jul 13:43
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
16.000 € B
LIVEZILOR ALEEA,  parc, confort2, gresie, faianta, parchet, t, cadastru, intabulare, Radet, negociabil,
0786.688.926/ 0720.746.737
03 Jul 14:47
suprafata 38 mp
etajul 1 din 4
17.500 € B
COLENTINA,  Baicului, gaze, centrala, baie cu cada, gresie, faianta, parchet, t, liber, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
03 Jul 13:59
suprafata 32 mp
18.000 € B
BAICULUI,  Lidl, confort3, liber, toate imbunatatiri, toate actele, centrala - gaze,
0764.262.777/ 0734.562.718
03 Jul 14:14
suprafata 32 mp
18.000 € B
ZETARI,  sector 5, parter, constructie noua, imbunatatiri, centrala, cash,
0764.522.941/ 0730.036.035
03 Jul 23:37
suprafata 34 mp
decomandat
18.500 € B
RAHOVA, urgent, 2 camere etaj 2/ 4 suprafata de 27 mp renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova,...
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
03 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
RAHOVA  Crizantemelor, confort 3, gresie, faianta, parchet, t,
0765.780.927
03 Jul 23:20
suprafata 32 mp
etajul 2 din 4
19.000 € B
FERENTARI  Livezilor, confort 2, gresie, faianta, parchet, zona f. linistita,
0765.780.927
03 Jul 23:18
suprafata 40 mp
parter din 4
19.500 € B
POPESTI LEORDENI, 2 camere, imbunatatiri, centrala proprie, proprietar, discutabil,
0724.583.581
03 Jul 11:00
suprafata 34 mp
20.400 € IF
PANTELIMON  Cora, apartament 2 camere, confort 3, proaspat renovat, gresie, faianta, termopane, proprietar, discutabil,
0762.793.232
03 Jul 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
21.000 € B
EROII REVOLUTIEI   (bd. Pieptanari) 2 camere, etaj 3, gresie, faianta, centrala termica,
0730.662.379
03 Jul 11:00
21.000 € B
PANTELIMON,  Cora, 2 camere, confort 3, centrala, totul nou, liber, urgent,
0722.519.460
03 Jul 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
21.000 € B
EROII REVOLUTIEI, 2 camere, imbunatatiri, calorifere schimbate, termopan, gresie, faianta, parchet, baie cu cada, bucatarie mobilata, zona civilizata, 5 min. metrou,
0723.389.967
03 Jul 18:02
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
SECTOR 5,  Rahova, Antiaeriana, Crizantemelor, vand 2 camere, primul proprietar,
0726.242.221
03 Jul 11:00
22.000 € B
BRAGADIRU,  Primarie bloc nou, oferta unica, la cheie, finisaje de calitate, caramida si beton, CT, in oras, parc, asfalt, luminos si spatios.balcon, utilitati,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
03 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 2
22.000 € IF
PETRE ISPIRESCU  Malcoci bloc reabilitat, termopan, usa metalica, curat, locuibil. Toate actele. Bloc amplasat stradal. Apropiere complex comercial, scoala, statie RATB,
0723.389.967/ 0763.575.682
03 Jul 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 2 din 4
22.000 € B
FERENTARI  sector 5, proprietar, recent renovat gresie, faianta, termopane, parchet, aer conditionat, usa metalica, posibilitate centrala. Zona curata si linistita, parc, scoala, magazin...
0764.163.965
; violeta2055@yahoo.com
03 Jul 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1979
22.000 € B
PETRE ISPIRESCU, 2 camere confort 2, etaj parter din 4, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, certificat energetic, zona Liceul Bolintineanu,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com 03 Jul 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
parter din 4
22.500 € 25.000 € B
FERENTARI  -Aleea Livezilor - parc, ap. 2 camere confort 2, multiple imbunatatiri, toate actele,
0764.049.044
03 Jul 11:00
suprafata 37 mp
parter din 4
23.000 € B
IACOB ANDREI vand apartament 2 camere confort 2, negociabil.
0720.942.834
03 Jul 11:00
suprafata 42 mp
etajul 4 din 4
23.500 € B
1 DECEMBRIE  Ilfov, vis-a-vis Mega Image, 10 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, bloc 2014, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale, pret real %, urgent, pret fix,...
0730.571.111
03 Jul 11:00
suprafata 57 mp
23.500 € IF
1 DECEMBRIE  Ilfov, vis-a-vis Mega Image, 10 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, bloc 2014, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale, pret real, urgent, pret fix, balcon...
0730.571.111
03 Jul 11:00
suprafata 57 mp
23.500 € IF
1 DECEMBRIE  Ilfov, vis-a-vis Mega Image, 10 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, bloc 2014, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale, pret real urgent, pret fix, balcon...
0730.571.111
03 Jul 11:00
suprafata 57 mp
23.500 € IF
1 DECEMBRIE  Ilfov, vis-a-vis Mega Image, 10 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, bloc 2014, maxi taxi, Ratb, doar cash, poze reale, pret real fix, urgent, balcon inchis, parter din 4,
0730.571.111
03 Jul 11:00
suprafata 57 mp
23.500 € IF
PANTELIMON,  Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, gaze,
0727.483.230
03 Jul 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 € B
SALAJ  Humulesti, 10 min. Unirii, 2 camere, apropiere parc, zona civilizata cu magazine, scoala, 2 gradini, termopan usa metalica liber, cu cadastru si intabulare, bloc stradal,
0723.389.967/ 0763.575.682
03 Jul 18:02
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 2 din 4
23.800 € B
SECTOR 5,  Salaj, Aleea Salaj, proprietar vand apartament 2 camere, etaj 2, confort 3, negociabil,
0730.644.000
03 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1970
decomandat
24.000 € B
MILITARI  -Pacii, confort 2, cu imb: C.T., gresie, faianta, parchet, t,
0727.211.544
03 Jul 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1975
semidecomandat
parter din 4
24.000 € B
BAICULUI,  Lidl, 2 camere confort 3, centrala, gresie, faianta, parchet, mobilat, termopan, usor negociabil,
0729.050.246
03 Jul 11:00
suprafata 27 mp
etajul 4 din 4
24.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei la cheie, finisaje de calitate, centrala termica, bloc din caramida, Ratb 302, Penny, balcon, Cora, parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
03 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 € B
BRANCOVEANU,  Alunisu apartamente duplex, scara interioara, luminoase, la cheie, centrala termica, utilitati, aproape metrou, Ratb, izolatie termica, bucatarie, baie, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
03 Jul 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 € B
PANTELIMON, g, faianta, parchet, t, usa metalica instalatii noi electrica + sanitara, gaze, cadastru, intabulare, centrala termica, merita vazuta, discutabil,
0762.410.343
03 Jul 11:00
etajul 1 din 4
25.000 € B
RAHOVA  Aleea Salaj Biserica Noua bloc reabilitat, imbunatatiri, eliberabil imediat, cadastru, intabulare, certificat energetic
0723.331.471
03 Jul 11:00
suprafata 29 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, aug. 2015, lift, centrala proprie, caramida+ beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, um accept credit, tva...
0769.437.775/ 0768.388.298/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
03 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, aug. 2015, lift, centrala proprie, caramida+beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, um accept credit, tva...
0769.437.775/ 0768.388.298/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
03 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, aug. 2015, lift, centrala proprie, caramida+ beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, um accept credit, tva...
0769.437.775/ 0768.388.298/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
03 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, aug. 2015, lift, centrala proprie, caramida+ beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, um accept credit, tva...
0769.437.775/ 0768.388.298/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
03 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident imobil nou, metrou 1 Decembrie 1918, aug. 2015, lift, centrala proprie, caramida+beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept...
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
03 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
BUDAPESTA  zona Unirii, 2 camere, gresie, faianta, t, parchet, centrala proprie, demisol, zugravit recent, merita,
0764.324.323
; oborimobiliare@yahoo.com
03 Jul 15:27
suprafata 55 mp
an constr. 1950
semidecomandat
demisol din 2
25.000 € B
BERCENI,  Piata Resita, confort 2, fara imbunatatiri, intabulare, liber, agentie, ultimul pret
0726.671.256/ 0761.526.532
03 Jul 12:00
suprafata 39 mp
semidecomandat
parter din 4
25.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD