Reclamatii • Sesizari • Informatii
Site - www.anuntul.ro   Ziar - Anuntul Telefonic
Email: clienti@anuntul.ro   Telefon / Fax: 021.314.49.44
Orar: L-V: 09-21, S: 09-14   Orar: L-V: 08-20, S: 09-14

Anuntul Telefonic SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Magheru 34-38, sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5191/1991, C.U.I. 1582225,
cont  RO38BRDE441SV24441914410 deschis la BRD Carol.

Vanzari - Ziarul Anuntul Telefonic
(anunturi, module, reclame, anunturi pentru strainatate, anunturi cu fotografii)
EMAIL ADRESA - cu localizare pe harta ORAR TEL. / FAX
carol@anuntul.ro Bd. Carol I nr. 35 - harta L-V: 08-20 • S: 09-14 021.311.16.67
021.311.10.77
colentina@anuntul.ro Sos. Colentina nr. 2D - harta L-V: 08-20 • S: 09-14 021.242.13.86
magheru@anuntul.ro Bd. Magheru nr. 34 - 38 - harta L-V: 08-20 • S: 09-14 021.318.52.95
maxim@anuntul.ro Bd. Carol I nr. 66 - harta L-V: 10-18 • S: 09-14 021.314.52.10
021.314.52.01
ploiesti@anuntul.ro Str. Gh. Doja nr. 109, Ploiesti L-V: 10-18 • S: 09-14 0244.521.033

STANDARD = 5 Lei
Litere negre URIASE = 15 Lei
Litere negre INGROSATE = 7 Lei
Litere albe URIASE = 17 Lei
Litere albe INGROSATE = 10 Lei
SPECIALA in chenar = 20 Lei

1218
Transmiteti textul anuntului integral
2 aparitii in ziarul tiparit Tarif 3 EUR / sms + TVA
Orar ~ NON - STOP (Vodafone / Telekom)
Maxim 130 caractere, fara diacritice; Folosirea de diacritice si alte semne exceptand literele alfabetului si urmatoarele semne
( . / - ! ' " , ; ) - poate duce la sectionarea mesajului si multiplicarea costului acestuia.
NUME ADRESA - cu localizare pe harta TELEFON
Ager press Str. Ion Campineanu nr. 22 - harta 021.312.24.83
Ager press Bd. Ion Mihalache nr. 119 - harta 021.224.22.01
Aqua Bio Sos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A - harta 021.326.52.05
Atom Fish Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1 - harta 0766.768.208
0733.368.509
A-Z Str. Bibescu Voda nr. 2, bl. P5 - harta 021.336.65.45
Baesu Sos. Oltenitei nr. 222, bl. 7, parter - harta 021.332.10.20
Belvedere Calea Crangasi nr. 87 - harta 021.220.26.65
Boneni Sos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136 - harta 021.255.10.92
Carmado Media Str. Matei Voievod nr. 103 - 113, bl. O3, ap. 115 - harta 031.808.53.15
Colosal Str. Ion Campineanu nr. 24 - harta 021.312.12.22
Core Advertising Str. Stirbei Voda nr. 119 - harta 0722.639.825
Doral Bd. Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4 - harta 021.340.12.66
Group Media Piata Presei Libere camera 415 - harta 021.311.60.25
Hit Promotion Str. Avrig nr. 63, bl. E2 - harta 021.250.72.08
Imedia Advertising Calea Mosilor nr. 127, ap. 3 - harta 021.313.38.97
Info Media Bd. C-tin Brancoveanu nr. 3B - harta 021.332.64.61
Maxim Bd. Carol I nr. 66 - harta 021.314.52.10
Mediapress Bd. Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, ap. 105 - harta 021.335.29.11
Nafi Sos. Oltenitei nr. 208 - harta 021.332.06.10
Paper Ganet Str. Brasov nr. 21 - 23 - harta 021.746.57.62
Paper Ganet Bd. Iuliu Maniu nr. 14, bl. 13 - harta 021.430.11.30
Polux Str. Brezoianu nr. 21 - harta 021.311.17.22
Regata Sos. Mihai Bravu nr. 293, bl. 12 - harta 021.324.00.50
Sax Activ Str. Brasov nr. 21 - harta 021.413.78.75
Stancana Sos. Giurgiului nr. 117, bl. 4 - harta 021.451.00.01
Standard Media Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4 - harta 021.255.53.44
Start Media Casa Presei Libere nr. 1, corp C2 - harta 021.317.98.00
Telefax Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4 - harta 021.330.80.91
Titan Media Sos. Viilor nr. 92, bl. 4B, ap. 33 - harta 021.335.98.36
Unipress Str. Ion Campineanu nr. 26 - harta 021.315.94.55
Anunturi Ultima Ora se preiau Marti, Joi pana la ora 16Sambata pana la ora 14
Bucuresti
NUME ADRESA - cu localizare pe harta TELEFON
Oficiul postal nr. 1 Str. Matei Millo nr. 10 - 12 - harta 021.315.87.93
Oficiul postal nr. 2 Bd. Ion Mihalache nr. 79 - harta 021.222.67.27
Oficiul postal nr. 3 Sos. Pantelimon nr. 255 - harta 021.255.31.40
Oficiul postal nr. 4 Calea Dudesti nr. 101 - harta 021.322.54.51
Oficiul postal nr. 5 Bd. Libertatii nr. 1 - harta 021.336.45.03
Oficiul postal nr. 6 Calea Vacaresti nr. 203 - harta 021.330.33.01
Oficiul postal nr. 7 Sos. Giurgiului nr. 119 - harta 021.450.46.74
Oficiul postal nr. 8 Sos. Berceni nr. 35 - harta 021.334.34.14
Oficiul postal nr. 9 Bd. Camil Ressu nr. 41 - harta 021.348.39.12
Oficiul postal nr. 10 Sos. Stefan cel Mare nr. 228 - harta 021.619.31.39
Oficiul postal nr. 11 Sos. Colentina nr. 81 - harta 021.240.31.40
Oficiul postal nr. 12 Bd. Garii de Nord nr. 6 - 8 021.318.21.90
Oficiul postal nr. 13 Sos. Stefan cel Mare nr. 2 - harta 021.210.10.96
Oficiul postal nr. 15 Bd. Regina Elisabeta nr. 45 - harta 021.311.34.14
Oficiul postal nr. 16 Bd. Iuliu Maniu nr. 100 - harta 021.430.54.68
Oficiul postal nr. 17 Calea Giulesti nr. 119 - harta 021.221.43.62
Oficiul postal nr. 18 Str. Horia Macelariu nr. 1 - 3 - harta 021.232.27.42
Oficiul postal nr. 19 Str. Viitorului nr. 70 - harta 021.210.53.80
Oficiul postal nr. 20 Calea Calarasilor nr. 137 - harta 021.323.29.95
Oficiul postal nr. 23 Str. Romancierilor nr. 1 - harta 021.745.38.17
Oficiul postal nr. 24 Sos. Pantelimon nr. 352 - harta 021.255.46.35
Oficiul postal nr. 25 Piata Montreal nr. 10 021.318.21.80
Oficiul postal nr. 26 Str. Pajurei nr. 13 - harta 021.667.11.08
Oficiul postal nr. 27 Str. Valea Ursului nr. 1 021.430.22.58
Oficiul postal nr. 29 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 21 - harta 021.345.27.85
Oficiul postal nr. 30 Str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 7 - harta 021.230.34.04
Oficiul postal nr. 32 Bd. Ion Mihalache nr. 341 - harta 021.222.32.70
Oficiul postal nr. 33 Casa Presei Libere nr. 1 - harta 021.318.21.81
Oficiul postal nr. 35 Str. Zarii nr. 10 - harta 021.311.17.62
Oficiul postal nr. 38 Str. Teiul Doamnei nr. 19 - harta 021.242.10.92
Oficiul postal nr. 39 Sos. Iancului nr. 5 - 7 - harta 021.653.24.41
Oficiul postal nr. 41 Str. Barbu Vladoianu nr. 2 021.222.41.54
Oficiul postal nr. 42 Bd. Libertatii nr. 6 - harta 021.318.21.96
Oficiul postal nr. 44 Bd. Gheorghe Sincai nr. 2 - 4 - harta 021.330.00.25
Oficiul postal nr. 46 Str. Stavropoleos nr. 6 - harta 021.312.56.12
Oficiul postal nr. 49 Bd. Basarabia nr. 57 - harta 021.340.01.92
Oficiul postal nr. 51 Str. Margeanului nr. 12 - harta 021.776.54.51
Oficiul postal nr. 52 Str. Nicolae Caramfil nr. 52 - 54 - harta 021.232.93.15
Oficiul postal nr. 56 Calea Crangasi nr. 23 - harta 021.637.25.78
Oficiul postal nr. 57 Str. Baba Novac nr. 25 - harta 021.340.24.60
Oficiul postal nr. 60 Str. Baraju Sadului nr. 9 021.340.29.75
Oficiul postal nr. 61 Sos. Oltenitei nr. 188 - harta 021.332.46.44
Oficiul postal nr. 62 P-ta M Kogalniceanu nr. 1 - 3 - harta 021.315.69.86
Oficiul postal nr. 63 Calea Dorobanti nr. 164 - harta 021.231.38.22
Oficiul postal nr. 66 Str. C-tin Titel Petrescu nr. 3 - harta 021.413.08.65
Oficiul postal nr. 67 Str. Virgiliu nr. 39 - harta 021.637.31.11
Oficiul postal nr. 68 Bd. Bucurestii Noi nr. 64 - harta 021.667.35.95
Oficiul postal nr. 69 Str. Barca nr. 14 - harta 021.425.10.41
Oficiul postal nr. 71 Str. Popa Nicolae nr. 52 - 54 - harta 021.240.05.00
Oficiul postal nr. 72 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58 - harta 021.345.33.35
Oficiul postal nr. 74 Str. Valea Argesului nr. 2 - harta 021.444.04.32
Oficiul postal nr. 75 Str. Lacul Bucura nr. 2 - harta 021.450.29.43
Oficiul postal nr. 76 Str. Valea Cascadelor nr. 2 - 4 - harta 021.769.33.00
Oficiul postal nr. 77 Sos. Mihai Bravu nr. 380 - 382 - harta 021.323.63.55
Oficiul postal nr. 78 Str. Independentei nr. 290 021.318.21.92
Oficiul postal nr. 82 Str. Al. Obregia nr. 9 021.460.34.87
Oficiul postal nr. 84 Splaiul Independentei nr. 319 - harta 021.314.50.46
Oficiul postal nr. 86 Sos. Chitila nr. 102 - harta 021.667.01.91

Ilfov
Oficiul 1 Decembrie Oficiul Ciolpani Oficiul Moara Vlasiei
Oficiul Afumati Oficiul Ciorogarla Oficiul Mogosoaia
Oficiul Balotesti Oficiul Clinceni Oficiul Otopeni
Oficiul Bragadiru Oficiul Cornetu Oficiul Pantelimon
Oficiul Branesti Oficiul Domnesti Oficiul Peris
Oficiul Buftea Oficiul Ghermanesti Oficiul Popesti Leordeni
Oficiul Cernica Oficiul Glina Oficiul Tunari
Oficiul Chiajna Oficiul Jilava Oficiul Vidra
Oficiul Chitila Oficiul Magurele Oficiul Voluntari

Din tara
ORAS NUME ADRESA
Brasov Oficiul Postal nr. 1 Str. Nicolae Iorga nr. 1
Constanta Oficiul Postal nr. 4 Str. I.L. Caragiale nr. 14
  Oficiul Postal nr. 7 Str. Soveja nr. 39
Craiova Oficiul Postal nr. 1 Str. Unirii nr. 54
  Oficiul Postal nr. 4 Calea Bucuresti nr. 46
Giurgiu Oficiul Postal nr. 1 Str. Mircea cel Batran nr. 18
  Oficiul Postal nr. 2 Sos. Bucuresti bl. 205
  Oficiul Postal nr. 3 Aleea CFR nr. 10
  Oficiul Bolintin Vale Str. Republicii nr. 1
  Oficiul Calugareni Comuna Calugareni
  Oficiul Crevedia Mare Comuna Crevedia Mare
  Oficiul Ghimpati Comuna Ghimpati
  Oficiul Hotarele Comuna Hotarele
  Oficiul Izvoarele Comuna Izvoarele
  Oficiul Mihailesti Oras Mihailesti
  Oficiul Roata de Jos Comuna Roata de Jos
Iasi Oficiul Postal nr. 1 Str. Cuza Voda nr. 3
  Oficiul Postal nr. 8 Str. Costache Negri nr. 64
Ploiesti Oficiul Postal nr. 1 Piata Victoriei nr. 8
  Oficiul Postal nr. 3 Sos. Nordului nr. 2
  Oficiul Postal nr. 6 Str. Postei nr. 75
  Oficiul Postal nr. 7 Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6
  Oficiul Postal nr. 10 Bd. Republicii nr. 102
  Oficiul Postal nr. 11 Aleea Chimiei nr. 59
  Oficiul Postal nr. 12 Str. Malul Rosu nr. 101
  Oficiul Postal nr. 13 Bd. Bucuresti nr. 24
  Oficiul Postal nr. 14 Piata 1 Decembrie 1918 nr. 2
Timisoara Oficiul Postal nr. 1 B-dul Revolutiei nr. 2

Coaliţia pentru o Presă Curată
~ o iniţiativă a României Curate (ARC), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Active Watch ~
SC Anunţul Telefonic SRL ~ Ziar fondat în 1990
Asociat Unic: Radu Popescu
Persoană contact mediere:
Cătălin Taloi – redactor şef, email: clienti@anuntul.ro
Rezultate financiare 2014:
Venituri totale = 12.558.224 Lei
Cheltuieli totale = 7.618.514 Lei
Profit net = 4.939.710 Lei
Clienţi:
(alfabetic)
Adplanner Studio Imobil Business Group Rasig Imobiliare
Ager Press Imozone Stancana Consulting
Atom Fish Media Press Standard Media Company
Boneni Trade Nemar Real Estate Studio Sud Rezidential Real Estate
Catalog Rezidential Paper Ganet Telefax
Core Adv Grup Premier Rezidential Zona de Sud Tentant Imobiliare
Excess Imobiliare Protar Impex  
Datorii la stat: achitate la zi
Publicaţii:
Anunţul Telefonic (www.anuntul.ro) Ghidul Nunţii (www.ghidul-nuntii.ro) Ghidul Serviciilor (www.ghidul.ro)

Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Jul 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD