IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2160 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Bucuresti Credit pentru locuinta, foarte rapid in cele mai avantajoase conditii de creditare din piata financiara. Expertii crsf.ro va identifica cea mai buna solutie si va prelucreaza...
0732.846.486
; credit@crsf.ro ; www.crsf.ro
02 Oct 09:16

B
Militari rosu padure Dezvoltator ap 2 camere in imobil p+3etaje cu predare la cheie centrala calorifere canalizare loc de parcare mijloc de transport la 5 minute Maxi-taxi scoala gradinita...
0734.599.719
; amyra1_1999@yahoo.com
02 Oct 09:15
suprafata 58 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
34.000 €
B
1 MAI,  Domenii, renovat, mobilat, utilat, bloc reabilitat, vecinatate cu Piata Domenii, metrou, Ratb, tramvai. Accept Prima Casa,
0745.653.218
; f.ciuca@tecnocasa.com.ro ; www.tecnocasa.com.ro
02 Oct 09:12
suprafata 52 mp
an constr. 1967
semidecomandat
etajul 4 din 9
49.000 €
B
OLTENITEI  cf 1, in ans. Gama Residence Classic 3, stradal pe Sos. Oltenitei, toate imbunatatirile moderne 2014:gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, CT, balcon, rezervari cu...
0758.041.197
; office@gamainvest.ro ; www.gamainvest.ro
02 Oct 09:10
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
54.000 €
B
DOMNESTI  5 km de Bucuresti, particular in cartier de vile, centrala proprie, canal, apa, drum il., teren sport, gars 43 mp- 15.000 €, apartament 2 camere 61 mp - 20.000 avans rate...
0724.226.022/ 0730.385.275
02 Oct 08:58
suprafata 61 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 2
20.000 €
IF
1 DECEMBRIE,  Theodor Pallady, confort 1, bucatarie marita, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, boxa subsol, intabulare, certificat energetic, zona linistita, accept...
0753.079.424
02 Oct 08:51
suprafata 50 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 2 din 4
43.500 €
B
1 DECEMBRIE  Trapezului, renovat complet, bloc reab termic, izolatie inte, termopan, inst sanitare si electrice noi, parchet trafic intens, G si F, usi int noi, usa metalica, aer...
0723.020.717/ 0722.554.564
; florinmatican@yahoo.com
02 Oct 08:51
suprafata 55 mp
an constr. 1967
decomandat
etajul 4 din 4
57.000 €
B
MARIA ROSETTI,  ultracentral, ocazie, spatios, fara imbunatatiri, gaze, curat, zona linistita, merita vazut,
0724.777.877
; ravisinvestgroup@yahoo.ro
02 Oct 08:49
suprafata 56 mp
an constr. 1940
semidecomandat
etajul 1 din 4
55.000 €
B
BATISTEI,  ultracentral, ocazie, 2 camere in vila, baie, bucatarie, hol, beci, spatios, foarte luminos, zona linistita, toate utilitatile, in apropierea Teatrului Bulandra si Teatrul...
0724.777.877
; ravisinvestgroup@yahoo.ro
02 Oct 08:47
suprafata 60 mp
an constr. 1945
semidecomandat
etajul 1 din 1
42.900 €
B
Mihai Bravu Vitan, la 2 min metrou, 2 balcoane inchise, etaj 2, imobil D+P+4E+M, 58/60 apartamente vandute, finalizat, toate utilitatile, lift, TVA 5% inclus, direct dezvoltator, comision...
0733.976.712/ 0723.168.213
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
02 Oct 08:47
suprafata 65 mp
decomandat
etajul 2 din 5
75.000 €
B
COTROCENI,  Gradina Botanica, Cotroceni cu Splaiul Unirii, apartament 2 camere, centrala proprie, curte, carte funciara, bucatarie utilata, boxa subsol, foarte urgent, rugam numai persoane...
0761.255.433/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
02 Oct 08:46
suprafata 57 mp
an constr. 1959
decomandat
etajul 3 din 3
57.000 €
57.500 €
B
VITAN,  metrou Dristor, 350 m Mihai Bravu, parc Titan, piata, bloc nou 2014, apartamente decomandate, pretul este la alb (la cheie + 3.000 €), tva 5% inclus, balcon, bucatarie...
0761.067.280
; www.centralplace.ro
02 Oct 08:44
suprafata 63 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 7
61.000 €
B
UNIRII  Splaiul Unirii, Confort City Popesti Leordeni, vanzare apartament 2 camere, centrala, proprie, liber, carte funciara, rugam numai persoane serioase, posibilitate loc parcare in...
0761.255.433/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
02 Oct 08:40
suprafata 67 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 4 din 11
47.500 €
IF
VITAN  metrou Mihai Bravu, terasa 22 metri patrati, parter, imobil D+P+4E+M, 58/60 apartamente vandute, finalizare octombrie 2014, lift, parcare demisol, TVA 5% inclus, direct...
0733.976.712/ 0723.168.213
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
02 Oct 08:39
suprafata 58 mp
75.000 €
B
VITAN,  metrou Mihai Bravu, parter, imobil D+P+4E+M, 58/60 apartamente vandute, finalizare octombrie 2014, lift, parcare demisol, TVA 5% inclus, direct dezvoltator, comision 0 %,
0733.976.712/ 0723.168.213
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
02 Oct 08:39
suprafata 55 mp
70.000 €
B
Cotroceni apartament 2 camere, semidecomandat in frumosul cartier Cotorceni, langa Palat, Academia Militara, renovat recent, centrala proprie, in fata imobilului se afla un parc si in...
0726.697.943/ 0727.828.918
; contact@imobiliarecotroceni.ro ; www.imobiliarecotroceni.ro
02 Oct 08:39
suprafata 65 mp
an constr. 1962
semidecomandat
parter din 4
66.000 €
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
02 Oct 08:12
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
GRIVITEI CALEA, apartament 2 camere, mobilat, utilat complet, bloc reabilitat, carte funciara, foarte urgent, rugam numai persoane serioase,
0765.764.611/ 0720.533.650
; mariaconfortactiv@yahoo.com
02 Oct 08:10
suprafata 47 mp
an constr. 1965
etajul 1 din 7
42.999 €
43.000 €
B
RAHOVA,  str. Barcasdec, confort1, balcon inchis cu tamplarie termopan, amenajat- tamplarie termopan, usa metalica, parchet, aer conditonat, mobilat si utilat, cadastru+intabulare, liber,
0732.799.442
; rentorsale.ro@gmail.com
02 Oct 08:01
suprafata 60 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 1 din 8
53.000 €
B
Rahova Vand apartament 2 camere decomandat , in sector 5 , rahova-salaj, reabilitat termic. Contorizat separat , Centrala termica 24 kw Aer conditionat -2 bucati Cadrastru,...
0753.087.693
; lulu341970@yahoo.com
02 Oct 07:54
suprafata 55 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 4 din 4
45.000 €
B
MILITARI-ROSU Mobila cda+electrocas.marca, frig side by side, buc-open, scafe+led, pod,2AC, cablu, curte+parc, cartier finalizat, liniste,2 km Complex Com Militari,2km metrou,250m Bus,...
0772.033.179/ 021.345.17.15
; hagi@rdslink.ro
02 Oct 06:39
suprafata 68 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 3
55.000 €
IF
MILITARI,  Metro, Auchan, bloc nou, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
02 Oct 01:32
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 8
54.072 €
B
TITAN,  Complex Evo Casa Armonia, zona N. Grigorescu/Titan, in bloc nou, finisaje de calitate superioara, lift, loc de parcare, in apropiere de parcuri, centre comerciale, metrou. Se...
0784.121.432
; popescucristianadrian@yahoo.com ; www.fairplayimobiliare.ro
02 Oct 00:16
suprafata 50 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 10 din 13
62.500 €
B
DOROBANTI,  Beller, parc, renovat, excelent birou, firma, negociabil,
0727.166.184/ 0784.801.362
01 Oct 23:37
an constr. 1959
decomandat
etajul 2 din 4
67.500 €
B
Dr Taberei 34, curat, stradal, baie geam, balcon toate camerele, 2 debarale, acte, neg
0725.510.003
; silvia.anmari@gmail.com
01 Oct 23:30
suprafata 54 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 3 din 9
52.000 €
B
PRELUNGIREA GHENCEA, 2 camere, bloc constructie noua, finalizate, la cheie, finisaje moderne, loc parcare, c+i, accept credit, dezvoltator,
0733.901.587
; andaleconsulting@yahoo.com
01 Oct 23:16
suprafata 46 mp
an constr. 2013
etajul 1 din 3
34.000 €
B
OLTENITEI,  Cercetatorilor, confort 1, gresie, faianta, t,
0722.658.788/ 0765.253.221
; imobiliarelagreu@yahoo.ro
01 Oct 23:15
suprafata 57 mp
an constr. 1983
decomandat
47.500 €
B
EROII REVOLUTIEI, 2 camere, confort 1, mobilat, utilat lux, discutabil,
0762.160.279
01 Oct 22:53
suprafata 48 mp
decomandat
45.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Tincani, particular,
0747.336.602
01 Oct 22:15
etajul 4 din 10
46.000 €
B
Calea Calarasi vand in vila (p+ii) apartament 2 camere, construit pe cadre de otel si caramida, fara nici o crapatura in fundatie sau pereti (fara bulina rosie)
0722.540.749
; ovidiu.paltineanu.op@gmail.com
01 Oct 22:13
suprafata 53 mp
an constr. 1940
decomandat
parter din 2
65.000 €
B
BANU MANTA parchet, termopan, bucatarie mobilata, aer, parcare,
0723.627.543
01 Oct 22:01
an constr. 1982
etajul 3 din 4
75.900 €
B
BERCENI,  bd. Alex. Obregia, stradal, confort 1, fara imbunatatiri, particular,
0728.224.545
01 Oct 21:54
suprafata 47 mp
decomandat
etajul 8 din 10
38.000 €
B
INTERMACEDONIA,  vsv Metrou Iancului, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, Toate actele pregatite ptr vanzare. Vec: Obor, Ferdinand, Vatra Luminoasa,...
0736.382.928
; buckarest.iuhas@yahoo.com
01 Oct 21:24
suprafata 49 mp
an constr. 1962
37.000 €
B
IULIU MANIU BULEVARDUL,  109, ap. 2 camere,
0729.433.710/ 0768.685.503
01 Oct 21:16
suprafata 64 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 3 din 4
46 €
B
PAJURA, apartament 2 camere, bloc reabilitat termic, centrala gaze proprie,
0762.283.663
01 Oct 21:05
suprafata 51 mp
etajul 3 din 3
41.800 €
B
Militari, Rosu, P+3, langa padure, zona deosebita, canalizare, geam tripan, glaf exterior, geam baie, bucatarie inchisa, loc parcare gratuit, asfalt, autobuz, fara taxe mentenanta, finalizat,...
0753.021.710/ 0747.298.009
; fam.suditu@gmail.com ; www.nuferilor.ro
01 Oct 21:03
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
33.900 €
B
BERCENI,  sector 4, oferta, apartament spatioas cu balcon inchis, in bloc nou, la 10 minute distanta de mijloacele de transport in comun.Finisaje cu materiale la alegere. Accept credit.....
0721.318.649/ 0761.572.049
; luminita.dezvoltator@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
01 Oct 20:36
suprafata 43 mp
an constr. 2014
decomandat
36.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Prelungirea Ghencea, sector 6, P+6, imobil finalizat, lift, toate actele, bucatarii inchise, centrala termica, finisat la cheie, accept credit, RATB, proprietar,
0762.977.494
01 Oct 20:21
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
47.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Prelungirea Ghencea, sector 6, P+6, bloc nou finalizat, finisat la cheie, 62 mp utili+ 40 mp terasa, bucatarie inchisa, C+I, accept credit, proprietar,
0762.977.484
01 Oct 20:19
suprafata 100 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
59.000 €
B
MILITARI,  Iuliu Maniu, Turbomecanica, P+4E, bloc nou caramida, lift, apartamente la cheie, 5 minute metrou, compartimentare caramida, loc parcare, accept credit, proprietar,
0762.977.494
01 Oct 20:08
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
42.000 €
B
MILITARI  Iuliu Maniu, OMV, proprietar, bloc nou, D+P+6E, lift, balcon, compartimentare caramida, bucatarie inchisa, finisat la cheie, accept credit, RATB 3 minute,
0762.977.494
01 Oct 20:01
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
45.000 €
B
TITAN,  Gloria Ior, hol mare intrare, imbunatatiri, centrala termica, aer conditionat, alarma de apartament. Boxa la subsolul blocului amenajata, loc parcare,
0722.143.461
; istratega@yahoo.com
01 Oct 20:01
suprafata 54 mp
an constr. 1982
decomandat
parter din 10
49.900 €
B
MILITARI  Apusului, Cocosu Rosu, D+P+6+M, bloc finalizat, acte, lift, bucatarie inchisa, geam baie, debara, finisaje la alegere, centrala termica, 2 balcoane, loc parcare, accept credit,...
0762.977.484
01 Oct 19:58
suprafata 68 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 7
47.500 €
B
BERCENI,  Obregia, 10 min metrou, ocazie, apartament situat in bloc nou, finisat la cheie, finisaje a alegere, centrala proprie, loc de parcare inclus in pret, acces facil mijloace...
0725.985.772
01 Oct 19:57
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
36.500 €
B
CAROL PARC  -Rond Cosbuc vanzare apartament 2 camere, camera la demisol, fara legea 112 in istoric, se vinde mobilat-utilat. Pret negociabil
0725.946.677
; i.nicolaidis@lonimob.ro ; www.lonimob.ro
01 Oct 19:50
suprafata 60 mp
an constr. 1950
semidecomandat
etajul 1 din 2
78.000 €
B
BRANCOVEANU,  5 minute metrou si parc, imobil nou, termen de finalizare februarie 2015, finisaje la alegere, posibilitate compartimentare apartament, incalzire pardoseala, direct...
0725.985.772
01 Oct 19:47
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
52.500 €
B
BERCENI  5 minute apartament foarte spatios, finisat la cheie, bucatarie inchisa, centrala proprie, loc parcare inclus, finisaje la alegere, loc parcare inclus, direct propietar,...
0725.985.772
01 Oct 19:43
suprafata 66 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 2
43.900 €
44.000 €
B
BERCENI,  Oltenitei, capat tramvai 11, 34, apartament deosebit, foarte spatios, suprafata utila 55 mp+ 27 mp terasa, finisat la cheie, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, loc...
0725.985.772
01 Oct 19:41
suprafata 82 mp
an constr. 2013
etajul 1 din 2
53.900 €
B
BERCENI,  Obregia, ocazie, apartament situat in bloc nou, finisat la cheie, finisaje a alegere, centrala proprie, loc de parcare inclus in pret, acces facil mijloace transport, direct...
0725.985.772
01 Oct 19:34
suprafata 46 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
29.500 €
B
CHISINAU,  adiacent, imbunatatit, gresie, faianta, termopan, usa metalica, logie, centrala termica, acces piata, Mega Image, RATB, bloc 1984. Foarte linistit,
0723.603.354
; www.imobilistranzactii.ro
01 Oct 19:24
suprafata 50 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 2 din 8
52.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD