Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1460 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
73.500 €

Kaufland, Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, azi, 08:27
75.500 €

apartament orientare sud, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, imobil s+p+2e+m, finalizare 2018, loc parcare subteran 10.000...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, azi, 08:19
63.000 €

Codrii Neamtului, Prisaca Dornei, bloc din 2014, etajul 2 din 4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc anvelopat, centrala,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 08:12
51.000 €

vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 1 din 4, foarte ingrijit, zona linistita, cu verdeata, scara curata, 51.000 euro, negociabil

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 08:07
77.500 €

+ terasa spatioasa. Apartament nou decomandat, modern cu terasa spatioasa 32 mp, bucatarie inchisa, finisaje interioare la alegere, 2 min. de...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 08:02
80.000 €

Avantaj: Comision 0, Direct dezvoltator, vand apartament 2 camere la 80.000 euro, 53 mp utili+7,15 mp balcon, etaj 2 din 5, in zona linistita, fara...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 08:02
64.000 €

Apartamente de 2 camere de la 64.000 euro, constructie 2017 in zona Dristor, Parc Titan/IOR, suprafete de la 44 mp, cu parcare la demisol, lift. Se...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 08:01
48.900 €

un apartament de 2 camere, superb, liniste deplina chiar in aproprierea de centrul orasului, spatios, foarte bine compartimentat, detine in acte...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1943
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 08:01
58.000 €

apartament cu 2 camere, etaj 9/10, semidecomandat, 50 mp in imobil reabilitat termic, cu vedere spre centrul orasului, acces metrou RATB, zona...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 07:51
63.999 €

singurul apartament din zona Dristor 3, 2 minute metrou, benificiati in acest moment de pretul redus si de singura oportunitate. Pentru detali si...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 00:03
72.000 €

de 2 si 3 camere 2-3 minute de metrou, in curs de finalizare sau finalizate, toate apartamentele noastre sunt decomandate pentru vizionari. Elena.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 00:02
53.000 €

intr-un complex nou direct dezvoltator comision 0, beneficiati de loc de parcare gratuit, programari Elena

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 00:00
46.000 €

zona centrala, str. Marasesti, apartamente,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Magurele, ieri, 23:57
32.500 €

direct dezvoltator, apt 2 camere, prima cladire finalizata dintr-un proiect ce cuprinde 40 cladiri. Loc parcare inclus in pret,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bragadiru, ieri, 23:16
24.700 €

vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, oferta doar pt. cash direct dezvoltator, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
1 Decembrie, ieri, 23:01
71.500 €

La 5 min. de metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau exterior, imobil...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 22:35
40.500 €

anti-seismic, balcon, termopan 10 Rehau, 3 foi, oscilobatant, Roto, Porotherm 3 statii epurare apa, geam baie, centrala termica, parking act. Acces...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, ieri, 22:30
39.300 €

renovat, gresie, faianta, usa metalica, termopan, contorizat, langa Lidl, se vinde mobilat, utilat,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 22:30
42.500 €

ap. 2 cam., cf. 1, fara imbunatatiri, cadastru,

 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 22:22
98.000 €

direct proprietar, bloc nou, ap. 2 cam. pretabil transformare 3 cam., loc parcare prop., finisaje peste medie, bucatarie open mobilata, 80 m de la...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 22:12
53.000 €

vand apartament 2 camera, curat, civilizat, bloc izolat termic,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 22:11
71.000 €

bucatarie inchisa, balcon 4 m, lux, insorit, proprietar, 5 transporturi la 5 minute,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 21:55
54.000 €

circular, renovat in totalitate,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1975
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 21:50
40.000 €

cf. 1, stradal, curat, gresie, faianta, mobilat, utilat, accept credit,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:50
42.400 €

bloc nou, centrala termica si calorifere, obiecte sanitare, parchet, aer conditionat, interfon, tamplarie Gealan Tripan, culoare wenghe, strazi...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 21:41
41.000 €

toate imbunatatirile, balcon 8 m inchis, proprietar,

 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 21:30
45.500 €

Direct dezvoltator, constructie noua, p+3, 18 apartamente de 2 camere cu suprafete cuprinse intre 56 mpu si 66 mpu, 2 garsoniere de 37 mpu si 1...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Magurele, ieri, 21:24
35.500 €

Moldovita, scoala, mobilat, utilat, amenajat, usa metalica,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 21:18
 

particular vand ap. 2 camere, cf. 1, fara imbunatatiri, liber, actele la zi, intersectia Sos. Alexandria cu Buzoieni, pretul zonei;

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 21:05
51.500 €

Barbu Vacarescu, metrou cf1, poz. buna, stradal, pe mijloc, balcon spatios, scara si vedere stradala, mobilat, utilat, ideal investitie, curat,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 20:50
 

vand ap. 3 camere, cu imbunatatiri, 2 balcoane, cf. 1;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:47
 

vand ap. 2 cam., parter, parcare plus boxa;

Bucuresti, ieri, 20:42
24.500 €

vis-a-vis cartier Green City si Mega Image, mijloc de transport maxi taxi, Ratb 5 min. de Bucuresti, pret fix, poze reale, doar cash, nu se accepta...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 20:40
49.000 €

Militari, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, 60 mp, loc parcare inclus in pret, hol intrare 9 m, finisaje la alegere, 5 min. distanta...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 20:40
62.000 €

2 camere decomandat, 6/10, spatios, luminat, curat, usi interior, tamplarie PVC, gresie, parchet, usa metalica, AC, balcon la camera de zi, scara...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 20:14
43.000 €

Militari, bucatarie inchisa, loc parcare inclus in pret, living 18mp, 2 balcoane, finisaje la alegere, 5 min. distanta pana la mijloacele de...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 20:10
62.000 €

Apartament nou, Aparatorii Patriei, 10 minute mers pana la metrou, Direct Dezvoltator, comision 0, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 20:05
77.500 €

2 min. metrou (350 m distanta), direct dezvoltator, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje incluse, credit ipotecar, comision 0, terasa de 32mp

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 20:05
78.000 €

ap. 2 cam., suprafata utila 50 mp+ balcon 6 mp, gresie, faianta, parchet, A/C, orientare est, bloc nou dat in folosinta in 2009,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 20:00
35.500 €

vand 2 camere, cf. 2, etaj 1, suprafata de 38 mp partial mobilat contracost, cadastru, intabulare, rog seriozitate, telefon,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:59
71.500 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:53
71.500 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:52
65.500 €

apartament 2 camere impecabil, confort 1, decomandat, etaj 5/10 liber, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet. Apartamentul...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 19:44
61.500 €

strand Moghioros apartament Drumul Taberei, piata Chilia Veche, parc si strand Moghioros

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:32
37.000 €

confort 2, liber, gresie, faianta, parchet, etaj 4/10, decomandat, disponibil imediat, intabulare, pozitie deosebita, RATB, scoala, piata,...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 19:32
64.000 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:27
42.000 €

metrou, bloc nou, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 19:19
50.000 €

metrou, mansarda necompartimentata, bloc nou, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:18
64.000 €

spatios, ce ofera o priveliste deosebita a orasului. Blocul este inconjurat de spatii verzi, parc de copii, parcul IOR si acces la miljoacele de...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 14 din 17
Bucuresti, ieri, 18:45
71.500 €

proprietar, metrou.

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:29