IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1802 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
OLTENITEI, Sun Plaza vis-a-vis Academia de Politie, metrou 3 min., cu imbunatatiri, blocul este in curs de reabilitare, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, bloc cu restantieri zero, vedere est...
0753.014.509
; mariarthurbuzatu@gmail.com
25 May 10:03
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 6 din 10
44.999 € B
MILITARI,  Iuliu Maniu, Pacii, comision 0% bloc nou p+6 cu lift la 10 min. de metrou, caramida poroterm, centrala de apartament, loc de parcare 1.500 €, balcoane inchise, bucatraie...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
25 May 09:58
suprafata 57 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 6
49.500 € B
DAMAROAIA,  Izbiceni, proprietar, apartament in vila confort 1, parter inalt, vila are 4 apartamente, curte comuna 1.100 metri patrati, centrala termica, incalzire in pardoseala, usa...
0725.632.363
; conect20000@yahoo.com
25 May 09:57
suprafata 47 mp
an constr. 1960
decomandat
etajul 1 din 2
50.000 € B
MIHAI BRAVU,  la 1 min. de metrou, nou finalizat, comision 0% direct dezvoltator d+p+5+m, caramida, lift hidraulic, parcare subterana 5.000 €, tva 5% inclus. Vizionari tot timpul si in...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
25 May 09:57
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
72.000 € B
EFORIE NORD,  in centrul statiunii, strada Aleea Crinului-Bd Traian, confort 1, mobilat. Proprietarul. Se vinde mobilat. Va stau la dispozitie pt. orice informatii,
0745.369.367
; leo0727680601@yahoo.com
25 May 09:56
suprafata 42 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 3 din 4
28.000 € CT
VITAN,  la 1 min. de metrou, nou finalizat, comision 0% direct dezvoltator d+p+5+m, caramida, lift hidraulic, parcare subterana 5.000 €, tva 5% inclus. Vizionari tot timpul si in...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
25 May 09:56
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
72.000 € B
VACARESTI  la 1 min. de metrou, finalizat. Finalizare in luna mai, comision 0 % direct dezvoltator D+P+5+M, caramida, lift hidraulic, parcare subterana 5.000 €, Tva 5% inclus....
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
25 May 09:55
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
72.000 € B
APARATORII PATRIEI,  la 5 minute de metrou, comision 0%, bloc nou finalizat. Se preda la cheie cu bucataria mobilata si utilata complet + un loc de parcare in curtea interioara. Vizionari oricand...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
25 May 09:55
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 3
55.000 € B
MIHAI BRAVU,  la 1 min. de metrou, finalizat 0 % comision, finalizare in luna mai, direct dezvoltator, d+p+5+m. Caramida, lift hidraulic, parcare subterana 5.000 ?+ tva 5% inclus. Vizionari...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
25 May 09:55
suprafata 85 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
94.000 € B
MIHAI BRAVU,  la 5 min. de metrou, finalizat, 0% comision, zona deosebit de linistita de vile, 2 wc, direct dezvoltator, d+p+3+m. Caramida, parcare exterioara inclusa, tva 5% inclus....
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
25 May 09:54
suprafata 80 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
94.000 € B
NICOLAE GRIGORESCU,  Parc IOR, 4 min. de metrou Grigorescu, rezidential, direct dezvoltator, comision 0 %, d+p+5+m. Caramida, lift hidraulic, parcare, tva 5% inclus. La cheie. Vizionari tot timpul...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.ilioara-rezidential.com
25 May 09:53
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
63.000 € B
ILIOARA  parc IOR, 4 min. de metrou Grigorescu, nou, rezidential, direct dezvoltator, comision 0 %, d+p+5+m. Caramida, lift hidraulic, parcare, tva 5% inclus. La cheie. Vizionari tot...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.ilioara-rezidential.com
25 May 09:53
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
63.000 € B
CAMIL RESSU,  Parc IOR, 4 min. de metrou Grigorescu, rezidential, direct dezvoltator, comision 0 %, d+p+5+m. Caramida, lift hidraulic, parcare, tva 5% inclus. La cheie. Vizionari tot timpul...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.ilioara-rezidential.com
25 May 09:53
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
63.000 € B
MATEI AMBROZIE,  Parc IOR, 4 min. de metrou Grigorescu, rezidential, direct dezvoltator, comision 0 %, d+p+5+m. Caramida, lift hidraulic, parcare, tva 5% inclus. La cheie. Vizionari tot timpul...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.ilioara-rezidential.com
25 May 09:52
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
63.000 € B
1 MAI,  Sandu Aldea, vedere Agronomie, bucatarie inchisa, deosebit, particular,
0722.587.108
25 May 09:49
an constr. 1965
etajul 7 din 7
58.500 € B
UNIRII  Splai, Camera de Comert, intrare stradala, vedere superba spre Dambovita, renovat, finisaje moderne, mobilat si utilat la cheie. Pozitie excelenta. Pret negociabil,
0747.188.635
25 May 09:49
suprafata 60 mp
an constr. 1993
decomandat
etajul 5 din 8
99.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Biserica Razoare, particular, confort 1, etaj 1/3, centrala (sanitare si calorifere romstal), inst electrica noua, termopan+rulouri, aer cond, usi interioare schimbate, parchet...
0731.168.100
25 May 09:42
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 1 din 3
64.500 € B
LACULUI MORII, apartament mare, bloc nou, finisaje la cerere, etajul 1, cu fata spre lac si oras, vedere deosebita, liniste, lift, parcare inclusa in pret,
0744.349.967
; office@erre.ro
25 May 09:40
suprafata 57 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 1 din 6
55.500 € 55.900 € IF
FLOREASCA,  Compozitori, zona rezidentiala linistita, in apropiere de parcuri, spatios, luminos, priveliste frumoasa, zona exceptionala, ideal rezidenta
0737.211.505
; madalina.lazar@westmount.ro ; www.westmount.ro
25 May 09:33
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 2 din 2
58.000 € B
FLOREASCA,  foarte spatios, luminos, balcon, boxa, reabilitat termic, zona linistita, aproape de parcuri, vecinitati:Dorobanti, Primaverii, Aviatiei, centre comerciale
0737.211.505
; madalina.lazar@westmount.ro ; www.westmount.ro
25 May 09:32
suprafata 50 mp
an constr. 1960
decomandat
etajul 3 din 2
69.000 € 70.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Sibiu, Petrom, bloc tip P, balcon, frumos amenajat, bloc reabilitat, 5 minute Afi Cotroceni, loc de parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, poze reale,
0763.983.700
25 May 09:31
suprafata 52 mp
decomandat
parter din 4
50.000 € B
MILITARI, Transparent Residencetotul de calitate, bloc din caramida, izolat cu polistiren expandat ignifugat Apla 10 cm, densitate EPS80, tamplarie Tripan (3 foi de sticla), finisaje la alegere, la 300 m de...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.ro
25 May 09:30
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
54.378 € comision 0% B
MILITARI RESIDENCE, bloc locuit, finisaje si obiecte sanitare incluse in pret loc de parcare gratuit, centrala termica, blocuri cu 2 lifturi, contorizari;
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
25 May 09:22
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 6
37.200 € B
MILITARI RESIDENCE Bloc 2015 locuit, finisaje si obiecte sanitare incluse in pret loc de parcare gratuit, centrala termica, blocuri cu 2 lifturi, contorizari individuale
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
25 May 09:16
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 6 din 7
40.500 € B
MILITARI RESIDENCE, bloc locuit, finisaje si obiecte sanitare incluse in pret loc de parcare gratuit, centrala termica, blocuri cu 2 lifturi, contorizari;
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
25 May 09:06
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
38.700 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, bloc nou, finisat complet, toate utilitatile (Apanova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica, RATB
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
25 May 09:04
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 7
44.100 € B
TITAN,  Aleea Rezident, imobil nou, 10 min. metrou 1 Dec. 1918, fin. sept. 2015, constructie beton+caramida, lift, finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centr....
0769.437.775/ 0768.388.298/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 May 09:03
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 3 din 4
48.500 € B
MILITARI RESIDENCE, bloc finalizat, contorizari individuale, canalizare Apa Nova taxa mentenanta 0. Se accept credit, pt. plata cash reducere 50 ?/mp,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
25 May 09:01
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 6 din 7
37.500 € B
TITAN  Trapezului, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, predare sept. 2015, lift, centr. proprie, caramida + beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 May 09:01
suprafata 34 mp
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
VITAN  Mall, confort 1, doua balcoane, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc de parcare, acte la zi, pozitie excelenta, se accepta credit, merita vazut,
0728.879.796
25 May 09:01
suprafata 64 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 7 din 8
73.000 € B
Titan Aleea Rezident Imobil nou,10 min.metrou 1Dec.1918, fin.sept.2015, beton+caramida, LIFT, finisat la alegere, G+F+P+T+UM, cont.individuala, accept credit, tva inclus, com 0.
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 May 09:00
suprafata 57 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
55.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Billa, ocazie, confort 1, su. 56 metri patrati, usa metalica si termopan, curat, fara probleme cu terasa, vedere pe Vest (Billa). Acte in regula, se accepta credit. Agentie....
0761.050.235
; claudyaimob@yahoo.ro
25 May 08:59
suprafata 56 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 10 din 10
37.500 € B
TITAN  Trapezului imobil nou, 10 min. metrou 1Decembrie 1918, fin. sept. 2015, beton+caramida, lift, finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica cont. individuala,...
0769.437.775/ 0766.104.953/ 0768.388.298
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 May 08:58
suprafata 51 mp
decomandat
etajul 1 din 3
51.000 € B
TITAN  Trapezului, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, predare sept. 2015, const. beton+caramida, finisaje alegere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica lift, centrala proprie,...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 May 08:57
suprafata 56 mp
decomandat
etajul 1 din 4
49.500 € B
TITAN  Aleea Rezident, imobil nou,10 min. metrou 1 Decembrie 1918, predare sept. 2015, lift, centrala proprie, caramida+beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 May 08:46
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 3 din 4
48.000 € B
1 MAI,  Grivitei, Ion Mihalache, aproape metrou, bloc reabilitat 2014, apartament vedere spate, balcon, parchet in camere, apometre, repartitoare, termopane, geam la baie, cadastru,...
0744.358.072
25 May 08:44
suprafata 48 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 2 din 7
48.000 € B
DRUMUL TABEREI, urgent, este situat pe Sibiului langa turn stradal, toate imbunatatirile, contoar gaze separat, confort 1, acte la zi. Optional mobila. G, faianta, parchet, aer conditionat, usa...
0754.058.182
; dragosniculescu@capitalimob.ro
25 May 08:42
suprafata 53 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 9 din 10
46.900 € B
UNIRII,  Horoscop, Cantemir nr.7, bloc reabilitat, mobilat, bucatarie mobilata si utilata, termopan, parchet, gresie, faianta, aer cond, la 3 minute de statia de metrou Unirii. Comision...
0765.535.737
; daniel.balan04@gmail.com
25 May 08:41
suprafata 52 mp
decomandat
etajul 6 din 10
74.900 € B
CAMPIA LIBERTATII,  Baba Novac, parc IOR, strada Nicolae Licaret, bloc reabilitat termic foarte curat, termopan, parchet, boxa, fara alte imbunatatiri, se accepta credit. Negociabil,
0765.535.737
; daniel.balan04@gmail.com
25 May 08:33
suprafata 52 mp
decomandat
etajul 3 din 10
54.000 € 54.900 € B
ROMANA,  ultracentral, P-ta Amzei, particular, bloc reabilitat, neamenajat, termoficare, etaj 7, balcon, ideal investitie,
0766.091.377
25 May 08:26
suprafata 48 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 7 din 8
60.900 € 61.000 € B
BASARABIEI,  3 min. metrou, conf. 1, cu imbunatatiri recente: gresie, faianta, parchet, t, a.c., usa metalica, spatios, scara curata, vecini civilizati, aproape metrou, Ratb, supermarket,...
0785.505.034
25 May 07:58
suprafata 52 mp
an constr. 1975
decomandat
47.500 € B
BERCENI,  7 min. metrou, confort1, etaj 3/4, foarte frumos compartimentat, cu imbunat.: gresie, faianta, parchet, t, hol mare, bucatarie mare, metrou, gradinita, scoala, merita vazut,...
0785.505.034
25 May 07:53
suprafata 53 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 3 din 4
52.500 € B
MILITARI,  Iuliu Maniu, la 5 min de st metrou Pacii, in spate la OMV (Turbomecanica), proprietar, bloc nou p+4, supercalitate, loc parcare gratis, contorizare individuala fara taxa...
0722.291.871/ 0722.205.196
; www.classresidence-militari.ro
25 May 07:34
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
39.000 € B
BERCENI  Emil Racovita, renovat lux, usa metalica, usi interior stejar masiv, gresie, faianta, zugravit, dulapuri incastrate, pe comanda, bucatarie utilata,
0757.492.204
25 May 07:33
suprafata 58 mp
semidecomandat
etajul 4 din 9
45.000 € B
DRISTOR,  Vitan, Rin Grand Hotel, totul cumparat nou, renovat recent, 4 lifturi, loc de parcare, contorizat separat, masina de spalat, frigider, tv, internet, repartitoare, se vinde...
0720.482.084
25 May 03:09
suprafata 55 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 9 din 13
49.900 € B
BRANCOVEANU BDUL.,  Spitalul Budimex, 2 camere confort 1. termopan, aparat aer conditionat ambele camere, curat, balcon mare, urgent pretul este negociabil, astept oferte,
0736.889.528
; ezio888@mail.com
25 May 02:27
suprafata 54 mp
an constr. 1968
etajul 8 din 8
39.500 € B
MILITARI,  Iuliu Maniu, proprietar, bloc nou P+4 la 5 min. de suprafata totala metrou Pacii, in spate la OMV (Turbomecanica) supercalitate, loc parcare gratis, contorizare individuala...
0722.291.871/ 0722.205.196
; www.classresidence-militari.ro
24 May 23:10
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
47.000 € B
TINERETULUI BULEVARD, apartament 2 camere, decomandat, apartament izolat termic si fonic, imbunatatiri, vedere parc, doua lifturi, etaj 10/10, cadastru/intabulare. ID 172A,
0741.932.998/ 0765.245.736
; donhouse_ro@yahoo.com
24 May 21:22
suprafata 55 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 10 din 10
58.500 € B
BERCENI,  Luica, 2 camere confort 2, bloc stradal, cu imbunatatiri, balcon merita vizionat,
0763.575.682/ 0723.389.967
24 May 19:21
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 9 din 10
27.000 € B
VITAN,  Splaiul Unirii, Mihai Bravu, la 2 min. metrou, DS+P+2+MP, finisaje lux, predare la cheie august 2015, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, parcare, direct la dezvoltator,...
0758.415.026
; marius.pauna@mgrconstruct.ro
24 May 19:08
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
64.900 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD