IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1917 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
CORA  Lujerului ap. 2 cam, confort1, gresie, faianta, termopane, parchet. Pret negociabil. Proprietar,
0763.672.303
25 Apr 21:18
suprafata 47 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 4 din 10
43.000 € B
GIURGIULUI,  Dedeman, bloc nou p+3, termoizolat, bransat la toate utilitatile, gresie, faianta, parchet, usa metalica, centrala termica, curte interioara, tamplarie Rehau, debara, 3...
0767.006.030
25 Apr 19:36
suprafata 57 mp
an constr. 2014
39.650 € B
BERCENI, mobilat si utilat modern, cu vedere la strada, Aparatorii Patriei, bucatarie marita, balcon inchis, aer conditionat, jaluzele, curat, magazine la parter, loc parcare. Se vinde...
0744.349.967
; office@erre.ro
25 Apr 18:41
suprafata 52 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 9 din 10
56.500 € B
CAMIL RESSU, apartamente noi, 2 camere la cheie,1 minut metrou, reducere 3.500 euro valabila pana la 01.05.2015, etajul 2/5 construit, adiacent Dristor, Titan, Grigorescu, Parc IOR, in...
0773.924.732
; oanatco@gmail.com
25 Apr 18:23
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
63.500 € 67.000 € B
CAMIL RESSU, apartamente noi, 2 camere la cheie, 1 minut metrou, reducere 3.500 € valabila pana la 01.05.2015, etajul 2/5 construit, adiacent Dristor, Titan, Grigorescu, Parc IOR, in...
0773.924.732
; oanatco@gmail.com
25 Apr 18:06
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
67.000 € B
RAHOVA,  Buzoieni, Margeanului, g, faianta, t, parchet, usa metalica, 2 aer conditionat, 2 balcoane, cada cu vibromasaj, toate actele la zi, cash,
0766.862.569
25 Apr 18:04
suprafata 57 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 2 din 8
38.000 € B
CAMIL RESSU, apartamente noi, 2 camere la cheie, 1 minut metrou, etajul 2/5 construit, adiacent Dristor, Titan, Grigorescu, Parc IOR, in portofoliu imobile terminate,
0773.924.732
; oanatco@gmail.com
25 Apr 18:04
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
63.500 € B
CAMIL RESSU, apartamente noi, 2 camere la cheie, reducere 3.000 euro valabila pana la data de 01 mai 2015, 1 minut metrou, etajul 2/5 construit, adiacent Dristor, Titan, Grigorescu, Parc...
0773.924.732
; oanatco@gmail.com
25 Apr 17:55
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
63.000 € B
BANEASA,  strada Marinarilor, vand 2 camere, bloc reabilitat, tot inchis cu termopane, sistem supraveghere video pe scara,
0724.263.177/ 0724.765.121
; katana_chi@yahoo.com
25 Apr 17:38
suprafata 58 mp
an constr. 1981
parter din 4
75.000 € B
FUNDENI,  Dobroesti, comision 0%, la cheie sau finisaje la alegere, centrala proprie, parcare, accept credit Prima Casa, TVA inclus, aproape de mijloace de transport. Vecinatati:...
0720.360.415
; office@irezident.ro ; www.irezident.ro
25 Apr 17:33
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
47.000 € B
DIMITRIE LEONIDA, este la 6 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida, promotie apartament, direct proprietar, pretul este valabil doar la plata cash, doar pe perioada promotiei, birou...
0729.410.726
; cristian.muresanu@yahoo.com
25 Apr 17:29
suprafata 53 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
37.500 € 38.000 € B
PANTELIMON,  Baicului, ap. 2 camere, fara imbunatatiri, bloc solid pe cadru beton, la 8 minute de Mega Mall si Kaufland-Stadion National 5 minute, metrou Iancului la 15 minute,
0725.664.348
; siaimobiliare@gmail.com
25 Apr 17:11
suprafata 53 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 4 din 9
45.000 € B
GARA DE NORD  -metrou /Duca, etaj 5/7, balcon, bloc fara risc seismic, suprafata 46 mp, zugravit , apometre, 2 lifturi, boxa, loc parcare, bloc reabilitat, liber, acte.
0728.330.206
; celmaimiccomision@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
25 Apr 16:13
suprafata 46 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 5 din 7
42.000 € 43.000 € B
BANEASA,  Sisesti 32, lux, construit, decorat, mobilat si creat pe comanda pers. Bloc cu loc parcare, 5 min. pana la Ikea. Particular, zona de vile, vedere la padure. Vezi link de youtube...
0745.175.323
; alexandru1209@gmail.com
25 Apr 15:16
suprafata 51 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 3 din 4
71.900 € B
VITAN,  Splaiul Unirii, Mihai Bravu, la 2 min. metrou, ds+p+2+mp, finisaje lux, predare la cheie august 2015, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, parcare, direct la dezvoltator,...
0758.415.026
; marius.pauna@mgrconstruct.ro
25 Apr 14:34
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
65.900 € B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, 1 Mai, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, izolatie interioara, geam la baie, 2 lifturi, pret negociabil,
0723.118.758/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
25 Apr 14:10
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 8 din 10
47.000 € B
MILITARI,  Gorjului, Metrou Pacii 300 m, accept credit, curat, eliberabil rapid, 3 boxe la subsol, pe scara e conducta de gaze pt. centrala proprie, zona sigura, facilitati multiple, pret...
0736.853.525
; cpirvu@gmail.com
25 Apr 14:10
suprafata 54 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 1 din 10
51.500 € comision0 B
MILITARI, bloc din caramida,10 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcon inchis, 2 lifturi, marmura, finisaje la alegere. Acces Ratb (138,...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
25 Apr 13:49
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 7 din 8
54.378 € B
TITAN Ansamblul ConfortAuchan, apartament in bloc bloc nou, finisajele de calitate superioara se pot alege de viitorul proprietar, tamplarie Veka, usa intrare antiefractie, centrala proprie, balcon...
0721.302.778/ 0767.946.358
; www.ansamblulconfort.ro
25 Apr 13:46
suprafata 58 mp
an constr. 2015
decomandat
51.000 € comision 0% B
TITAN Ansamblul ConfortPallady, apartament in bloc bloc nou, finisajele de calitate superioara se pot alege de viitorul proprietar, tamplarie Veka, usa intrare antiefractie, centrala proprie, balcon...
0721.302.778/ 0767.946.358
; ansambluconfort_a@yahoo.com ; www.ansamblulconfort.ro
25 Apr 13:45
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
46.900 € comision 0% B
TITAN, Ansamblul ConfortOzana, apartament in bloc bloc nou, finisajele de calitate superioara se pot alege de viitorul proprietar, tamplarie Veka, usa intrare antiefractie, centrala proprie, balcon...
0721302778 0767946358
; ansambluconfort_a@yahoo.com ; www.ansamblulconfort.ro
25 Apr 13:45
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
42.900 € comision 0% B
METALURGIEI,  Mall Grand Arena, de vanzare, complet finisat si bransat la utilitati, apartament 2 camere ingenios compartimentat, cu hol mare, geam baie si spatiu de depozitare suplimentar....
0766.611.999/ 0728.844.887
25 Apr 13:26
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
24.600 € cash B
DRUMUL FERMEI  Sos. Berceni, la 5 min. de Metrou Dimitrie Leonida, vanzare apartament 2 camere, living 36 metri patrati, confort 1, comision 0 %,
0786.047.585/ 0768.491.476
; office@royalrealestate.ro ; www.royalrealestate.ro
25 Apr 13:15
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 3
35.000 € B
TITAN,  N. Grigorescu, Marului Residence, direct dezv, apartament 2 cam, centrala indiv., lift, fin. alegere, la cheie, predare aug. 2015, metrou, beton+ caramida Porotherm, polistiren...
0727.986.482/ 0767.510.838
; maruluiresidence@gmail.com
25 Apr 13:12
suprafata 47 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
45.650 € B
POPESTI LEORDENI  Sos. Oltenitei, Popesti-Leordeni, Primarie, vanzare apartament 2 camere, in bloc tip vila, la cheie, confort1, loc parcare inclus in pret,
0786.047.585/ 0768.491.476
; office@royalrealestate.ro ; www.royalrealestate.ro
25 Apr 13:09
suprafata 53 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 1
34.500 € IF
TITAN,  N. Grigorescu, Marului Residence, direct dezv, ap 2 cam, centrala indiv., lift, fin.alegere, la cheie, predare aug. 2015, metrou, beton+ caramida Porotherm, polistiren 10 cm,...
0727.986.482/ 0767.510.838
; maruluiresidence@gmail.com
25 Apr 13:08
suprafata 51 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
48.500 € B
TITAN,  N.Grigorescu, Marului Residence, direct dezv, apartament2 cam, curte indiv, centrala indiv, lift, fin. alegere, la cheie, predare aug. 2015, metrou, beton+ caramida Porotherm,...
0727.986.482/ 0767.510.838
; maruluiresidence@gmail.com
25 Apr 13:01
suprafata 75 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
46.000 € B
TITAN TRAPEZULUI Imobil nou, finaliz.sept.2015, constructie beton+caramida, LIFT, liniste, finisaje la alegere, G+F+P+T+UM, contor.individuala, accept credit, TVA inclus, com.0
0769.437.775/ 0766.104.953/ 0768.388.298
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 Apr 12:54
suprafata 57 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
55.000 € B
BRASOV,  Vlahuta - Aleea Branduselor, 2 camere, etaj 10+1, gresie, parchet natural, termopane, camara, gaze,
0755.024.877
; clasic_sv@yahoo.com 25 Apr 12:53
suprafata 66 mp
an constr. 1980
decomandat
43.000 € BV
UNIRII,  metrou, Bd. Cosbuc, ultracentral, stradal, renovat: termopan, gresie, parchet masiv, centrala termica, usi noi, calorifere noi, instalatii noi, aer conditionat, boxa. Cladire...
0749.326.181/ 0730.229.315
; yellow.touch@yahoo.com
25 Apr 12:49
suprafata 54 mp
an constr. 1930
decomandat
etajul 3 din 4
39.000 € B
Titan Aleea Rezident Imobil nou, finaliz.sept.2015, constructie beton+caramida, LIFT, liniste, finisaje la alegere, G+F+P+T+UM, contor.individuala, accept credit, TVA inclus, com.0
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 Apr 12:41
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
26.500 € B
BANU MANTA  Primaria adiacent Petru MAior ap 2 cam in vila nemobilat, neamenajat+ boxa, gaze soba confort liber vedere n-v rugam persoane serioase
0722.560.930/ 0761.255.433
; teraimobiliare@yahoo.com 25 Apr 12:34
suprafata 86 mp
an constr. 1957
decomandat
etajul 1 din 1
59.500 € B
CODRII NEAMTULUI,  Titan, 2 camere, confort 2 sporit, imbunatatiri,
0721.744.617
25 Apr 12:31
suprafata 38 mp
etajul 4 din 10
32.000 € B
TRAPEZULUI  - Prevederii, 2 camere, fara imbunatatiri, confort 2, negociabil,
0721.744.617
25 Apr 12:31
decomandat
etajul 2 din 10
37.000 € B
JEAN STERIADI,  Ozana, 2 camere, negociabil,
0721.744.617
25 Apr 12:30
suprafata 55 mp
an constr. 1980
parter din 10
37.500 € B
VATRA LUMINOASA,  Pierre Cubertin, 2 camere, gresie, faianta, parchet, usa metalica, negociabil,
0721.744.617
25 Apr 12:30
suprafata 42 mp
semidecomandat
parter din 3
35.000 € B
POPESTI LEORDENI Agnes 2Oltenitei-Primarie- Soseaua Leordeni, vanzare apartament2 camere, decomandate, in bloc constructie 2015, s.u. intre 44.25 mp si 52.45mp, stradal, acces rapid la mijloacele de...
0786.047.585/ 021.467.32.26/ 0768.491.476
; office@royalrealestate.ro ; www.royalrealestate.ro
25 Apr 12:28
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
35.400 € comision 0% IF
TITAN TRAPEZULUI Imobil nou, finaliz.sept.2015, constructie beton+caramida, LIFT, liniste, finisaje la alegere, G+F+P+T+UM, contor.individuala, accept credit, TVA inclus, com.0
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
25 Apr 12:27
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
29.500 € B
COLENTINA - TEIUL Doamnei, fara probleme cu terasa, confort 1, imbunatatit cu gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, instalatii sanitare noi,2 debarale, hol mare la intrare, merita
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro
25 Apr 12:27
suprafata 55 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 10 din 10
42.500 € B
POPESTI LEORDENI Agnes 2SoseauaOltenitei-Primarie, apartament 2 camere, in bloc tip vila, constructie 2014, la cheie, semidecomandat, suprafata utila 53 metri patrati, confort1, loc parcare inclus in...
0786.047.585/ 021.467.32.26/ 0768.491.476
; office@royalrealestate.ro ; www.royalrealestate.ro
25 Apr 12:27
suprafata 53 mp
an constr. 2014
semidecomandat
34.500 € 35.000 € comision 0% IF
FUNDENI SOSEA,  Zorilor, bloc mic, 11 apt. 2/2, recent, loc parcare, zona gratar/ relaxare, bucatarie mobilata, instalatii noi, aer conditionat, Centrala gaz, zona linistita, acces usor spre...
0786.888.750/ 0744.516.360
25 Apr 12:10
suprafata 55 mp
an constr. 2009
semidecomandat
etajul 2 din 2
56.000 € B
PANTELIMON  Spital, 2 camere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, instalatii noi, foarte curat, acte la zi, 2 lifturi, merita vazut si cumparat, bani cash,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
25 Apr 12:07
suprafata 41 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 9 din 10
33.000 € B
DRISTOR  Mc Donald, 2 camere, usa metalica, termopan, necesita renovat,
0765.049.323
; ddoimobiliare@gmail.com
25 Apr 11:43
suprafata 54 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 8 din 10
50.000 € B
DRISTOR 2 camere, complet renovata, la cheie, 4 minute metrou,
0765.049.323
; ddoimobiliare@gmail.com
25 Apr 11:42
suprafata 54 mp
an constr. 1983
semidecomandat
parter din 8
57.000 € B
STEFAN CEL MARE, particular, 2 camere, cu fata la bulevard, etaj 2, complet renovat in 2012, cu design modern, complet mobilat,
0727.860.533/ 0726.565.614
25 Apr 11:20
suprafata 54 mp
semidecomandat
70.000 € B
PANTELIMON,  Cora, ap. 2 camere, amenajat complet, centrala, liber, acte, urgent sau schimb,
0736.614.033
25 Apr 11:16
suprafata 28 mp
parter din 4
22.500 € B
PANTELIMON  - Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, gaze,
0727.483.230
25 Apr 11:14
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 € B
BERCENI,  Piata Sudului, 2 camere, parchet, fara imbunatatiri, zona verde,
0727.483.230
25 Apr 11:13
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 2 din 8
42.000 € B
DOMENII, 2 camere, su- 39,56 metri patrati, gresie, faianta, parchet, t, imobil reabilitat termic, fara balcon,
0720.663.399
; siadconcept@gmail.com
25 Apr 11:13
suprafata 40 mp
an constr. 1966
semidecomandat
etajul 1 din 6
46.000 € B
MILITARI RESIDENCE, bloc finalizat si predat 03.2014, finisat complet, conectat la toate utilitatile (Apanova, Enel, Gdf Suez), contorizat complet,2 lifturi, reducere cash,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
25 Apr 11:08
suprafata 45 mp
decomandat
etajul 6 din 7
33.750 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD