IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1578 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Rahova Str Crizantemelor, apartament 2 camere cf 3, parter, bloc reabilitat termic, centrala, usa metalica, baie cu cada, gresie si faianta.Se poate vinde si mobilat.Ocazie!Urgent
0768.710.456/ 0731.811.552
; ghineamarinela2002@yahoo.com
17 Apr 18:01
22.000 €
B
RAHOVA Buzoieni, stradal, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, 2 aer conditionat, 2 balcoane, toate actele la zi (cadastru + intabulare), proprietar, particular, mai multe...
0763.667.163
17 Apr 17:40
suprafata 57 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 2 din 8
45.000 €
48.000 €
B
DRISTOR, la 30 sec. de metrou, confort 1, proprietar, renovat total 2014, usa metalica, usi noi interior, instalatii schimbate, termopane, apometre, repartitoare, autobuz, tramvai,...
0744.349.699
17 Apr 17:37
suprafata 55 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 10 din 10
39.550 €
B
BERCENI, Metrou Dimitrie Leonida, ap. 2 camere, confort 1, centrala proprie, se preda complet finisat si este racordat la toate utilitatile, parcare inclusa,
0737.500.373
; marius@premierservice.ro
17 Apr 17:36
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
35.500 €
B
BERCENI, langa statia de metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, confort 1, centrala proprie, se preda complet finisat, bransat la toate utilitatile,
0737.500.373
; marius@premierservice.ro
17 Apr 17:33
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
43.000 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, complet finisat, la cheie, la doar 5 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida, comision 0%, reducere 5% la cash,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 17:30
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5
37.000 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, cu balcon, complet finisat, toate utilitatile, 5 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida, loc de parcare, comision 0%,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 17:22
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
40.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Bulevardul 1 Mai (fost Compozitorilor), etaj 1, confort 1, gresie, faianta, termopan, usa metalica, foarte curat, acte, credit/ cash,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
17 Apr 16:56
an constr. 1982
decomandat
48.500 €
B
PANTELIMON, et. 3, amenajat la cheie, eliberabil rapid, acte, metrou la 5 min., scoli, liceu,
0728.809.499
17 Apr 16:53
35.000 €
B
FLOREASCA, Garibaldi, et. 3, balcon, sobe cu gaze, contorizat, vedere spre gradina, boxa,
0722.121.842
17 Apr 16:48
suprafata 50 mp
decomandat
57.000 €
B
MAIOR CORAVU, proprietar, persoana fizica vand apartament renovat 2 camere +boxa bloc deosebit, vedere parc. Nu ofer exclusivitate agentiilor, pret discutabil,
0740.568.767
; laviniamod@yahoo.com
17 Apr 16:18
suprafata 77 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 10 din 10
75.000 €
B
PANTELIMON, apropiere Cora, Metrou Pantelimon 7 minute, ansamblu rezidential 360 locuinte, finisaje de cea mai buna calitate la alegere, loc parcare + boxa incluse in pret, comision 0% la...
0742.184.722
17 Apr 16:14
suprafata 83 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 5
46.999 €
B
STEFAN CEL MARE, bloc caramida, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, c+i, doar cash,
021.688.08.67/ 0722.614.867
17 Apr 16:13
suprafata 45 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 5 din 6
39.500 €
B
BERCENI -langa metrou, in sec.4, 2 camere vis-a-vis Metrou, complet finisat:centrala pe gaze, gresie, faianta, parchet, parcare, etc. Dosar bancar complet-dezvoltator,
0723.398.367
; m.ciocea@gmail.com
17 Apr 15:59
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 6
45.000 €
B
BERCENI -la 5 minute de Metroul Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, complet finisat, cu centrala pe gaze si toate imbunatatirile moderne, dosar bancar complet,
0723.398.367
; m.ciocea@gmail.com
17 Apr 15:53
suprafata 47 mp
an constr. 2014
etajul 2 din 5
33.500 €
B
IMGB 10 minute metrou, bucatarie inchisa, un imobil clasic ca si impartire dar modern finisat. Oferta a pietei imobiliare: la pret promotional,
0727.736.313
; iuliana.jilcu@gmail.com
17 Apr 15:49
suprafata 54 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
35.500 €
bucata
B
BRANCOVEANU Secuilor, apropiere metrou, zona verde, amenajata, bucatarie mare, renovat complet modern, instalatii schimbate, totul nou, liber, intabulare,
0724.295.769
; oxy@zonadesud.ro
17 Apr 15:41
suprafata 50 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 3 din 4
50.000 €
B
BERCENI, apartament, cu toate imbunatatirile: centrala pe gaze, parchet, termopan, usa metalica, etc. Acces in 6 min la Metroul Dimitrie Leonida. Merita vazut,
0723.398.367
; m.ciocea@gmail.com
17 Apr 15:41
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
35.500 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, cu balcon, la cheie, complet finisat, 5 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida. Comision 0%,
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 15:38
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
32.500 €
B
METROU IMGB, 1 minut metrou, imobil nou, stradal, pozitie excelenta, bucatarie inchisa. Dispune de finisaje moderne, toate utilitatile. Reducere 5% pentru plata cash,
0727.736.313
; iuliana.jilcu@gmail.com
17 Apr 15:37
suprafata 51 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
37.000 €
B
SECTOR 4, la 7 min. de metrou si un min. de Ratb, imobil nou, regim de inaltime p+4, se vinde apartament 2 camere fara comision si fara alte taxe suplimentare,
0723.369.914
; florinp@zonadesud.ro
17 Apr 15:34
suprafata 46 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 3 din 4
38.000 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, cu balcon, finisaje moderne, toate utilitatile, 4 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida. Comision 0%,
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 15:31
suprafata 61 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
39.000 €
B
METALURGIEI, vand apartament 2 camere, bloc nou, finisat la cheie, bransat si contorizat individual. Modalitati: Prima Casa, ipotecar, cash,
0723.369.914
; florinp@zonadesud.ro
17 Apr 15:30
suprafata 46 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
38.000 €
B
BERCENI, apartament la parter cu curte proprie intr-un ansamblu nou langa metrou, cu acces rapid la orice ne dorim, se preda finisat la cheie,
0723.369.914
; florinp@zonadesud.ro
17 Apr 15:29
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
39.000 €
B
BERCENI, ap in bloc gen vila, terasa, living generos, racordat la toate utilitatile, bonus: loc de parcare, avans minim 5%, se accepta orice modalitate de plata,
0722.652.640
; alexandra@zonadesud.ro
17 Apr 15:24
suprafata 61 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
39.500 €
B
BERCENI, 4 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, cu balcon, finisat modern, toate utilitatile, comision 0%,
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 15:24
suprafata 56 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
37.000 €
B
METALURGIEI, Cultural, Aliorului, zona verde, civilizata, renovat complet modern, instalatii schimbate, balcon inchis termopan, spatios, intabulare, ocazie,
0724.295.769
; oxy@zonadesud.ro
17 Apr 15:23
suprafata 53 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 1 din 9
45.000 €
B
OLTENITEI, Popesti intrare, apartament nou, modern, 2 camere, contorizare separata, bloc nou p+2, izolat, zona buna, disponibil imediat. Credit dezvoltator,
0727.738.938/ 0723.552.492
; francisc@premierservice.ro
17 Apr 15:13
suprafata 56 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 2
42.500 €
IF
BERCENI Metrou, - ap 2 cam finisat la cheie cu gresie, faianta, parchet, centrala proprie, radiatoare, termopan, balcon, dressing, centrala, loc de parcare,
0737.000.034
; cristina@zonadesud.ro
17 Apr 14:33
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
35.000 €
IF
OLTENITEI SOS., oferta complet mobilat Lem'S bloc 2013, finisaje lux, centrala termica, bransamente individuale, parcare, balcon, poze reale, disponibl imediat, comision 0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 14:31
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 3
41.000 €
B
METALURGIEI, Metro, bloc nou, finisaje moderne, centrala termica, toate imbunatatirile, izolat exterior, parcare proprie, curte, costuri de intretinere mici, acc credit,
0722.320.762
; mioara@zonadesud.ro
17 Apr 14:31
suprafata 62 mp
an constr. 2014
etajul 2 din 4
56.000 €
bucata
B
METALURGIEI, situat in sectorul 4, apartamentul este pozitionat intr-un imobil nou, accesul este facilitat de prezenta mijloacelor de transport in comun, statia de Metrou Dimitrie Leonida....
0737.500.379
17 Apr 14:30
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 6
45.000 €
B
SUDULUI PIATA, Oltenitei BRD, - imbunatatit cu gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, disponibil imediat, bransat individual,
0737.000.034
; cristina@zonadesud.ro
17 Apr 14:23
suprafata 60 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 8 din 8
58.000 €
B
BERCENI, Oltenitei, 7 min. pana la metrou, comision 0%, ansamblu rezidential nou, interior cu finisaje de calitate la alegerea cumparatorului, accept credit Prima Casa,
0737.811.000
17 Apr 14:21
suprafata 51 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 5
32.000 €
B
METALURGIEI, sector 4, metrou la 2 minute, complet finisat, la cheie, 2 balcoane, centrala, bransamente individuale, lift, parcare gratuita, accepta credit, comision 0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 14:09
suprafata 59 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 6
45.000 €
B
GIURGIULUI -Piata Progresu, confort 1, curat, spatios, zona civilizata, in apropiere de Oraselul Copiilor, Parcul Tineretului, detine intabulare,
0724.295.768
; cristinat@zonadesud.ro
17 Apr 14:05
decomandat
etajul 6 din 7
32.000 €
B
METALURGIEI, Sect 4, apartament finisat, foarte aproape de statia de metrou in apropiere se afla: piata, parc, scoala, gradinita, mall,
0737.500.379
17 Apr 14:04
suprafata 53 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 6
43.000 €
B
BRANCOVEANU Giurgiului, - 2 camere, imbunatatit, cu gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, aer conditionat, camara, mobila de bucatarie,
0737.000.034
; cristina@zonadesud.ro
17 Apr 14:04
suprafata 60 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 1 din 1
42.000 €
B
Bucuresti noi Bucuresti noi bloc 2013, la 50 de m de statia de metrou jiului, apartamente cu 2 camere dec, la demisol, 71 mp 48.000 e-, ap dec 66 mp 45.500 e-, ap dec 50 mp 39.000 e,...
0767.382.558
; iosif_rapidistu2000@yahoo.com
17 Apr 14:03
suprafata 71 mp
an constr. 2013
decomandat
demisol din 3
39.000 €
mp
B
ALEXANDRU OBREGIA, Arta Grafica, apartamentul dispune de o terasa de 23 metri patrati, centrala, loc parcare, se vinde complet finisat si racordat la toate utilitatile. Comision 0%,
0737.000.036
; camelia_tudor70@yahoo.com ; www.apartamenteberceni.ro
17 Apr 14:01
suprafata 55 mp
an constr. 2013
parter din 4
50.000 €
B
BERCENI, 2 camere, oferta bucatarie inchisa, toate imbunatatirile moderne, centrala termica, finisaje de inalta calitate, bloc nou cu acces la metrou.Comision 0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 14:00
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
35.500 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, situat intr-un imobil p+5, pozitionat la doar 6 minute de mers pe jos pana la Metrou Dimitrie Leonida. Apartamentul se preda la cheie, complet finisat,...
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 13:56
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
37.000 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, complet fisat si bransat la toate utilitatile. Apartamentul se afla la aprox 5 min. de statia de metrou Dimitre Leonida;
0737.500.379
17 Apr 13:56
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5

B
BERCENI, Oltenitei, ##7 min. pana la metrou, comision 0%, ansamblu rezidential nou, interior cu finisaje de calitate la alegerea cumparatorului, accept credit Prima Casa,!
0737.811.000
17 Apr 13:55
suprafata 51 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
37.000 €
B
BERCENI, Piata Sudului, curat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat modern, intabulare, accept credit,
0724.295.768
; cristinat@zonadesud.ro
17 Apr 13:53
semidecomandat
etajul 6 din 10
45.000 €
B
GIURGIULUI, Vigoniei, confort 1, se vinde mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis cu termopan, vedere catre parculet, multa verdeata, bloc civilizat, tv, masina...
0753.014.509
17 Apr 13:53
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 7
37.000 €
B
BERCENI, urgent apartament 2 camere, finisat modern, situat la doar 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Aparatorii Patriei. Direct proprietar,
0723.363.867
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 13:50
suprafata 48 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
33.000 €
41.000 €
B
BERCENI, 50 m de metrou, 2 camere, toate imbunatatirile moderne, centrala, finisaje de inalta calitate, bloc nou, zona linistita, parcare, balcon. Comision 0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 13:49
suprafata 51 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 3
37.000 €
B
BERCENI Metrou, 2 camere, la cheie, cu gresie, faianta, parchet, centrala proprie, radiatoare din aluminiu, termopan, obiecte sanitare noi, radiatoare aluminiu,
0722.204.952
; elena@zonadesud.ro
17 Apr 13:48
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
35.000 €
B
MILITARI, Rezident, proprietar, 2 camere, mobilat, utilat lux,
0763.636.343
17 Apr 13:43
suprafata 60 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 5
59.590 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |