IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1673 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
TITAN,  Noor, spatios, 105 metri patrati, constructie solida, pereti interiori din caramida, finisaje superioare, parchet din lemn masiv. Complex rezidential. Oportunitate, se accepta...
0728.973.745
; marius.cojocariu@h-b.ro ; www.habitatbrokers.ro
02 Mar 13:09
suprafata 85 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 8 din 11
85.000 €B
AVRIG,  Ritmului, p, gresie, termopan, bloc reabilitat, mobilat, aer conditionat, liber,
0722.891.205
02 Mar 13:09
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 5 din 10
59.900 €B
MALL SUN PLAZA,  Sos. Oltenitei, apartament mare, deosebit, in bloc nou, locuit, constructie sistem AMVIC, se vinde la cheie, cu balcon generos si finisaje de lux. Totul nou si in garantie. Fara...
0766.611.999/ 0736.772.393
02 Mar 13:07
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
54.000 € cash B
Drumul Taberei str Raul Doamnei, stradal apart 2 camere conf 2 decomandat, etaj 10/10, liber fara imbunatatiri, cadastru intabulare, st 52 mp
0768.366.823/ 0727.267.976
02 Mar 13:07
suprafata 52 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 10 din 10
27.500 €B
Militari Iuliu Maniu direct proprietar, finisaje moderne, lift, balcon, parcare, toate utilitatile trase, structura beton, compartimentare caramida, centrala proprie, mijloace de transport metrou si...
0765.124.026
; r.raduinea@gmail.com
02 Mar 13:07
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 6
48.000 €B
PANTELIMON,  langa Spitalul Sf. Pantelimon, particular, gresie, faianta, parchet, usa metalica aer conditionat, negociabil,
0767.664.494
02 Mar 13:07
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
33.000 €B
Militari Iuliu Maniu direct proprietar, finisaje moderne, termopan, balcon, lift, toate utilitatile, centrala proprie, structura beton, compartimentare caramida, izolatie, mijloace de transport...
0765.124.026
; r.raduinea@gmail.com
02 Mar 13:07
suprafata 58 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 6
51.000 €B
Militari uverturii metrou gorjului, confort 1 decomandat,1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, accept credit
0762.902.437/ 0724.610.406
02 Mar 13:06
suprafata 54 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 4
55.800 €B
BERCENI,  Soseaua Oltenitei, bloc nou, P+4E, apartament 2 camere, ideal compartimentat, finisaje lux, toate utilitatile, strada curata, asfaltata, pozitie excelenta, doar cash comision 0%
0722.999.829/ 0764.180.052
; www.nemar-rezidential.ro
02 Mar 13:05
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
30.900 €B
STEFAN CEL MARE,  metrou Obor, Mosilor, la 1min de metrou, apartament excelent pozitionat, in unul din putinele blocuri din 1980 din zona, scara curata, lift nou, balcon tip logie inchis, baie cu...
0730.252.252
; contact@amaliatudor.ro ; www.amaliatudor.ro
02 Mar 13:03
suprafata 50 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 3 din 8
64.900 €B
APARATORII PATRIEI,  Metrou, bloc nou 2015, D+P+2E+M, apatamentul se vinde la cheie, se accepta rate la dezvoltator, 10.000 € avans, rate maxim 5 ani, pozitie excelenta, comision 0%
0722.999.829/ 0764.180.052
; www.nemar-rezidential.ro
02 Mar 13:02
suprafata 39 mp
an constr. 2014
semidecomandat
demisol din 2
28.000 €B
FLOREASCA,  Calinescu, et. 2, bloc caramida, balcon, luminos, bucatarie mobilata si utilata, amenajat, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat,
0722.121.842
02 Mar 13:02
suprafata 48 mp
64.000 €B
Berceni oltenitei piata sudului, confort 1,5/8, constructie 1984, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, accept credit, pret negociabil
0762.902.437/ 0724.610.406
02 Mar 13:00
suprafata 53 mp
an constr. 1984
etajul 5 din 8
48.000 €B
Militari Metro bonus aparat ac, finisaje la alegere.centrala proprie, geamuri termopan tripan, prize+ intrerupatoare.ratb 178 in fata blocului.lift.pereti caramida. negociabil. comision 0%
0723.174.691/ 0746.487.423
; giuran.andreig@gmail.com
02 Mar 12:59
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 7
30.000 €B
TITAN,TRAPEZULUI imobil nou d+p+4 cu lift, finisaje, gresie, faianta, parchet la alegere, termopan Veka, 0 comision, tva 5% inclus, metrou la 12 min., gradinite, scoli, Auchan la 5 minute,...
0747.272.193/ 0768.426.242
; estrezidential@gmail.com ; www.estrezidential.ro 02 Mar 12:58
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
34.500 €B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, ia-ti acum casa ta. Direct dezvoltator, 2 sau 3 camere spatioase, 4 apartamente pe etaj, p+5e, cu terasa, lift, toate utilitatile, loc parcare gratuit, Ratb la 100 m, "la cheie",
0742.226.688
; marina@chitafes.ro ; http://smartcityresidence.ro
02 Mar 12:58
suprafata 90 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
49.900 €IF
CARTIER REZIDENTIAL 2015 dezvoltator, bloc nou p+5e, 90 metri patrati, cu gradina/terasa spatioasa, toate utilitatile, RATB, gradinita, hipermarket, loc de joaca, lift. Se vinde la cheie, loc...
0742.226.688
; marina@chitafes.ro ; http://smartcityresidence.ro
02 Mar 12:57
suprafata 72 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
49.900 €IF
Berceni, Metrou D. Leonida, bloc nou, P+4E, apartament 2 camere, ideal compartimentat, finisaje lux, toate utilitatile, strada curata, asfaltata, pozitie excelenta, doar cash
0722.999.829/ 0764.180.052
; www.nemar-rezidential.ro
02 Mar 12:56
suprafata 45 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
31.000 € comision0% B
DRUMUL TABEREI Billa - Auchan, 3/10, confort 1, balcon, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, instalatii noi, partial mobilat, accepta si credit, urgent!!!!!!!
0723.173.783/ 0769.088.535
02 Mar 12:56
44.000 €B
STEFAN CEL MARE Barbu Vacarescu, imobil finalizat, apartamente la cheie, finisaje de calitate superioara, centrala proprie, 2 lifturi, optinonal parcare subterana, cadastru. Oferta cu...
0784.118.888/ 021.252.26.23
; office@ansamblurezidential.net ; www.ansamblurezidential.net
02 Mar 12:55
suprafata 61 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 10
84.900 € comision0% B
BERCENI,  Soseaua Oltenitei, apartament nou cu 2 camere, optim compartimentat, finisaje de lux, bransat la toate utilitatile, contorizat individual, disponibil imediat comision 0%
0722.999.829/ 0764.180.052
; www.nemar-rezidential.ro
02 Mar 12:55
suprafata 55 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 3
41.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Bucla, Parc Moghioros, confort 1, etaj 3 din 10, doua lifturi, geam la baie, curat, renovat partial, negociabil,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@gmail.com
02 Mar 12:53
suprafata 52 mp
41.800 €B
DRUMUL TABEREI,  Kaufland, Valea Oltului, etaj 4/4, fara probleme cu terasa, fara imbunatatiri, liber,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@gmail.com
02 Mar 12:52
decomandat
36.500 €B
DRUMUL TABEREI,  1 Mai, Drumetului, stradal, confort 1, etaj 4/ 10, usa metalica, fara amenajari, liber, contorizat, acc credit, urgent, pret usor discutabil,
0726.488.835
02 Mar 12:52
suprafata 52 mp
42.500 €42.900 €B
DRUMUL TABEREI,  Brasov, Auchan, stradal, etaj 3/10, confort 1, gresie, faianta, termopan, parchet, renovat recent, poze reale, liber, negociabil,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@gmail.com
02 Mar 12:51
suprafata 52 mp
43.500 €B
BRANCOVEANU,  Lidl, bloc nou, apartament 2 camere, aproape de mijloacele de transport in comun, finisaje de lux, bloc caramida, centrala de apartament, loc parcare
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
02 Mar 12:49
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
47.000 € comision0% B
UNIRII,  Mircea Voda, imobil cu finalizare februarie 2015, gresie faianta Marazzi, usi interior exterior Pinum, centrala termica, caramida, lift, loc parcare optional, tva inclus. Oferta...
0784.118.888
; office@ansamblurezidential.net ; www.ansamblurezidential.net
02 Mar 12:47
suprafata 70 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
79.900 €B
Berceni  Berceni , oferta vanzare 2 camere , cf2 , 38 mp , complet renovat , totul nou .g+f+p+t+um., liber , acte la zi , merita vazut , zona linistita , scoala , gradinita, parc, 33.000...
0786.327.378
02 Mar 12:44
suprafata 38 mp
an constr. 1972
semidecomandat
parter din 4
33.000 €B
APARATORII PATRIEI,  Spiru Haret, Arena Residence 3, P+4E, apartament aproape de mijloacele de transport in comun, finisaje lux, bloc caramida, centrala de apartament, parcare
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
02 Mar 12:39
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
31.000 € comision0% B
Titan-Ozana Apartament in imobil finalizat 2015, la 10 minute de metrou, suprafata utila 50 mp, decomandat , finisat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie,...
0737.539.859/ 0734.050.550
02 Mar 12:34
suprafata 50 mp
decomandat
demisol din 4
30.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Argesului, 2/4, decomandat, gresie, faianta, termopan, parchet, liber, accepta si credit,
0723.173.783/ 0769.088.535
02 Mar 12:33
45.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Azzuro, 3/10, confort 1, decomandat, balcon, liber, fara imbunatatiri, geam baie, accepta credit,
0723.173.783/ 0769.088.535
02 Mar 12:32
43.500 €B
Berceni-5 min Metrou Apartament 2 camere in Berceni-5 min Metroul.Decomandat,50 mp utili, etaj 1 din 5 cu lift, in complex rezidential.Dispune de centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, loc de...
0722.123.963
; m.ciocea@gmail.com
02 Mar 12:32
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
33.900 €B
BERCENI, Ideal Residence ObregiaPiata Sudului, Sun Plaza, penthouse, finisaje lux ultramoderne, terasa 40 metri patrati, perete cortina living, centrala proprie, utilat modern, mobilat bucatarie, superb,
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
02 Mar 12:31
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
100.000 €comision 0%B
RAHOVA RESIDENCE, dezvoltator complex rezidential nou, paza/supraveghere video, piscina, teren de fotbal/baschet, loc de joaca copii, parc, complet finisat (lux), centrala proprie, termopan...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
02 Mar 12:30
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 6
37.700 €B
TITAN, Ideal Residence Grigorescuspatios, bucatarie inchisa, geam la baie, centrala termica proprie, finisaje de lux, termopan Rehau, lift exterior din sticla, statie metrou usor in fata,
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
02 Mar 12:29
suprafata 47 mp
an constr. 2014
decomandat
52.200 €comision 0%B
FERENTARI, parchet, etaj3, bloc caramida, boxa 6 mp (subsol), Ratb 117, Soseaua Salaj;
0723.959.877
02 Mar 12:29
suprafata 45 mp
decomandat
B
DRISTOR, va oferim spre vanzare 2 camere confort 1, 2 balcoane, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, loc de parcare,
0733.154.800/ 0722.459.956
; baraceanu.daniela@yahoo.com
02 Mar 12:28
suprafata 64 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 5 din 8
58.000 €B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, bloc nou, P+5E, apartament 2 camere, aproape de mijloacele de transport in comun, finisaje de lux, bloc caramida, centrala de apartament, loc parcare,...
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
02 Mar 12:28
an constr. 2014
decomandat
35.000 €B
DRISTOR, apartament 2 camere, confort 1, etaj 4, ca si imbunatatiri are termopan, gresie, faianta, usa metalica. scoala, gradinita, parc, piata, metrou,
0733.154.800/ 0755.857.072
; baraceanu.daniela@yahoo.com
02 Mar 12:28
suprafata 52 mp
an constr. 1982
decomandat
48.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Materna, confort 1, termopan total, balcon 7 m, semistradal, zona linistita, vedere rasarit, scara curata, aproape de metrou, liber, acte, accept credit,
0769.088.539/ 0770.438.713
02 Mar 12:27
suprafata 52 mp
an constr. 1974
etajul 6 din 10
41.000 €B
SUDULUI PIATA, Ideal Residence ObregiaObregia, Nitu Vasile, spatios, luminos, finisaje ultra - lux, videointerfon, temopan Rehau, centrala Immergas, usi Bella Casa, lift hidraulic, liber,
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
02 Mar 12:27
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
72.000 €comision 0%B
ION MIHALACHE, apartament spatios, luminos cu vedere si intrare stradala.curat, acces facil catre mijloacele de transport in comun, piata, scoli, Liber.
0732.940.974
; stefan.apartamente.noi@gmail.com ; www.tentantimobiliare.ro
02 Mar 12:27
suprafata 60 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 10 din 10
66.000 €B
TITAN, Ideal Residence GrigorescuGrigorescu, bloc nou, etaj intermediar, pozitie stradala, finisaje de calitate, acces usor metrou si parc, pret senzational,
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
02 Mar 12:27
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
56.050 €B
TITAN, Ideal Residence GrigorescuGrigorescu, bloc nou, etaj intermediar, pozitie stradala, finisaje de calitate, acces usor metrou si parc. Pret senzational,
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
02 Mar 12:25
suprafata 46 mp
an constr. 2014
decomandat
55.050 €B
SUDULUI PIATA, Ideal Residence Obregia8 minute pana la metrou Sudului, penthouse superb cu terasa mare, spatios, luminos, pozitie stradala cu vedere spate, statie RATB in fata, centrala, termopan Rehau,
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
02 Mar 12:25
suprafata 53 mp
an constr. 2014
semidecomandat
77.000 €comision 0%B
UNIRII  Magazinul Unirea, confort 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, calorifere aluminiu, toate actele, pret
0736.935.106/ 021.321.21.81
02 Mar 12:24
suprafata 58 mp
an constr. 1994
decomandat
etajul 1 din 6
99.000 €B
OBOR  Primaria sect. 2, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica A/C, 3 minute de metrou, piata, mag. Obor, parc. Vec: Mosilor, Stefan cel Mare, Iancului, M....
0729.422.945
02 Mar 12:22
suprafata 53 mp
semidecomandat
etajul 10 din 10
39.500 €B
DRUMUL TABEREI,  Romancierilor, Piatra Alba, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, accept credit, liber,
0723.173.783/ 0723.510.200
02 Mar 12:21
etajul 4 din 10
46.700 €B
BERCENI,  metrou, direct dezvoltator, apartament foarte spatios se preda complet finisat, racordat la toate utilitatile individual, Ansamblu Rezidential pozitionat la o distanta de circa...
0762.875.585
; rizeaandrei198@gmail.com
02 Mar 12:20
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
33.000 €35.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD