IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1779 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI, Romancierilor, Cf.II, balcon. apropiere statii ratb, scoala, gradinita, piata, toate actele la zi, cadastru, intabulare, certificat energetic, liber
0728.116.731
28 Aug 10:22
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 2 din 10
33.000 €
B
BERCENI, 1 minut Emil Racovita, etaj 5, decomandat, confort 1, 50 metri patrati, fara imbunatatiri, balcon 5 metri, 2 lifturi, liber, cadastru si intabulare, accept credit,
0761.800.700
28 Aug 10:20
42.000 €
B
TINERETULUI -Parc, metrou, 2 camere, oferta cu 10.000 € sub pretul pietei, discount 17%, structura exceptionala, oportunitate de renovare dupa gusturile proprii, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
28 Aug 10:19
suprafata 60 mp
an constr. 1980
decomandat

B
1 DECEMBRIE 1918, Pene Dumitru, oferta apartament, balcon inchis, imbunatatiri: termopane, usa metalica, acceptam credit, pret de criza,
0753.153.711
28 Aug 10:13
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 8 din 8
35.000 €
B
BERCENI, complex rezidential, etaj 2, 2 balcoane, centrala termica, finisaje de calitate, strada asfaltata, usa metalica aer conditionat, opesti Leordeni, metrou Leonida, comision 0%,
0761.800.700
28 Aug 10:11
suprafata 70 mp
an constr. 2011
decomandat
etajul 2
47.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Valea Argesului, Cf.II. renovat si zugravit recent, usi noi, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, apropiere scoala, gradinita, biserica, piata, toate actele la zi,...
0728.116.731
28 Aug 10:10
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 10 din 10
32.000 €
B
UNIRII, 1 min. Alba Iulia, bloc stradal, Bulevard modernizat, pretabil business-uri, birouri, diverse activitati, ideal si pentru locuit avand vedere pe spatele blocului, ferit de zgomot,
0761.800.700
28 Aug 10:09
suprafata 64 mp
an constr. 1995
decomandat
etajul 7 din 10
99.800 €
B
TINERETULUI, 1 minut Palatul Copiilor, zona superba, bucatarie 8 mp. balcon, parter inalt, gradina, gresie, faianta, cadastru, liniste, primul proprietar, vecinatati: Titan, Dristor,...
0761.800.700
28 Aug 10:09
53.000 €
54.000 €
B
IANCULUI, Dimitrov, metrou, Obor, stradal, vedere spate, etaj 4, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, intabulat, bucatarie mobilata, balcon foarte mare, parcare adp, neg,...
031.437.55.97/ 0730.156.325
; redalertimobiliare2004@yahoo.com
28 Aug 10:06
suprafata 49 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 4 din 10
44.900 €
B
BRANCOVEANU, Mega Image, oferta apartament confort 2 sporit, totul nou, renovat integral, toate imbunatatirile, balcon inchis, termopane, usa metalica, gresie/faianta moderne, acte in...
0753.153.711
28 Aug 10:06
suprafata 40 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 8 din 9
37.000 €
B
VITAN Mall, Nerva Traian, Casa de Pensii, 2 camere, etaj 2, suprafata generoasa, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior noi, zona linistita, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
28 Aug 10:02
suprafata 62 mp
an constr. 1990
decomandat

B
MUNCII -Decebal- acces metrou 5 min., 2 camere, etaj 1, renovari de calitate, suprafata generoasa, zona centrala, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
28 Aug 10:02
suprafata 60 mp
an constr. 1990
etajul 1 din 4

B
TITAN, bloc nou la 450 m de metrou Dristor, aproape de parcul Titan, piata Ramnicu Sarat, garsoniere 36 mp utili la 47.000 € la cheie, 2 camere de la 53 mp utili la 67.000 €...
0761.067.280
28 Aug 10:01
suprafata 53 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 8
67.000 €
B
BRANCOVEANU, acces metrou, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, suprafata generoasa, 2 balcoane, loc parcare, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
28 Aug 10:00
suprafata 67 mp
an constr. 1989
decomandat
56.000 €
B
DOROBANTI - Beller, acces Parc Floreasca, 2 camere, zona selecta, linistita, suprafata generoasa, renovat, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
28 Aug 09:59
suprafata 57 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 4

B
Vitan bloc nou la 450 m de metrou dristor, aproape de parcul titan, piata ramnicu sarat. garsoniere 36 mp utili la 47.000 euro la cheie,2 camere de la 53 mp utili la 67.000 euro la...
0761.067.280
28 Aug 09:56
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 2
75.000 €
B
DRISTOR, bloc nou la 450 m de metrou Dristor, aproape de parcul Titan, piata Ramnicu Sarat. Garsoniere 36 mp utili la 47.000 euro la cheie, 2 camere de la 53 mp utili la 67.000 € la...
0761.067.280
; blocnoubucuresti@yahoo.com
28 Aug 09:48
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 8
67.000 €
B
BRANCOVEAU, parc, apartament 2 camere recent renovat modern totul de calitate gresie faianta parchet termopan usa metalica instalatii electrice si sanitare pozitie avantajoasa aproape...
0766.651.051/ 0723.611.412
; ovidiu.vlad71@yahoo.ro28 Aug 09:22
suprafata 38 mp
an constr. 1972

B
DRISTOR, ap 2 cam la cheie, confort 1, situat in apropiere de metrou Dristor 1, zona Piata Rm Sarat, renovat, usa metalica t, gresie, faianta, parchet, instalatie electrica noua, utilat...
0722.266.048/ 0725.652.660
; silveractivimob@yahoo.com
28 Aug 09:17
suprafata 55 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 2 din 8
54.900 €
B
BUCUR OBOR, finisaje de calitate, luminos, intim, terasa, aer conditionat, zona linistita, usi interior de calitate, usa metalica, parter foarte inalt. Se vinde cu bucatarie mobilata ....
0724.777.877/ 0755.238.056
28 Aug 09:15
suprafata 67 mp
an constr. 2014
semidecomandat
parter din 4
69.000 €
B
ALBA IULIA, central, apartament in spatele Rondului de la Alba Iulia, 2 min de metrou apartamentul este decomandat si dispune de imbunatatiri: termopan, aer conditionat, gresie, spatios,...
0725.652.660/ 0767.442.626
; silveractivimob@yahoo.com ; www.silverimobactiv.ro
28 Aug 09:06
suprafata 65 mp
an constr. 1993
decomandat
etajul 1
79.800 €
79.999 €
B
MILITARI, Rosu, 5 min. de Apusului, in fata padurii, 2 camere, zona spectaculoasa, toate utilitatile, asfalt, caramida, loc de parcare, boxa, 2 si 3 camere, bucatarie mobilata,
0767.861.609/ 0732.837.788
; mihai.durloiu@gmail.com ; www.irishvilla.ro
28 Aug 09:00
suprafata 46 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
36.000 €
IF
VITAN, Mall, 2 camere, confort 3 cu gaze, suprafata totala 30 metri patrati, toate actele, zona civilizata, bloc curat,
0721.999.550/ 0760.488.840
28 Aug 08:39
20.000 €
B
GIURGIULUI, Drumul Gazarului, 2 camere, confort 2, etaj 4/10, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, toate actele, accepta credit,
0732.864.809/ 0766.603.401
28 Aug 08:31
27.500 €
B
Pantelimon spital 2 camere confort 2 etaj 7/10 fara imbunatatiri liber toate actele accepta credit
0721.999.550/ 0760.488.840
28 Aug 08:26
27.000 €
B
SERBAN VODA, metrou, str. C-tin. Anastasiu, nr. 2, zona deosebita, apartament 43 metri patrati, boxa subsol 7,5 metri patrati, pod mansardabil 22 metri patrati, CT de apartament, UM contor...
0721.291.292
; imobiliare1sector1@gmail.com
28 Aug 08:21
suprafata 70 mp
an constr. 1960
decomandat
parter din 1
52.998 €
52.999 €
B
BERCENI obregia piata covasna confort 1 decomandat etaj 1/10 curat fara imbunatatiri zona verde civilizata
0732.864.809/ 0766.603.401
28 Aug 08:20
39.000 €
B
Aviatiei parter/4, decomandat, bloc 1986, reabilitat, SU 56mp, CT, instalatii noi, AC, bucatarie utilata, G+F+P+T, zona linistita. Usor discutabil.
0737.849.118/ 0756.396.721
; office@hginvest.ro ; www.hginvest.ro
28 Aug 08:08
suprafata 56 mp
an constr. 1986
decomandat
parter din 4
73.000 €
B
Militari rosu Dezvoltator 2 camere cf deomandat bucatarie inchisa finisaje incluse canalizare loc de parcare mijloc de transport la 10 min maxi-taxi zona deosebit de frumoasa accept credit...
0734.599.719
; amyra1_1999@yahoo.com
28 Aug 07:26
suprafata 58 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
35.000 €
B
DRUMUL Taberei, Bucla, Tg. Neamt, confort 1, curat, bucatarie mare, contorizat, zona linistita, bloc construit dupa cutremur. Acces Ratb, magazine, scoala, parc Moghioros. Apartamentul are...
0726.004.932/ 0760.376.271
28 Aug 00:58
suprafata 53 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 10
39.000 €
B
COLENTINA Doamna Ghica, stradal, faianta, gresie, t, curat,
0722.224.715
28 Aug 00:51
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 3 din 10
43.000 €
B
TITAN, Brancusi, bloc reabilitat, scara curata, usa metalica gresie, faianta, parchet, 2 grupuri sanitare, liber, cadastru, exclus agentii,
0721.491.020/ 0769.614.717
28 Aug 00:47
suprafata 67 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 5 din 10
58.400 €
B
GIURGIULUI, Luica, 2 camere, balcon sufragerie, confort 2, sporit, imbunatatiri, intabulat, agentie,
0726.671.256/ 0761.526.532
28 Aug 00:35
suprafata 46 mp
decomandat
etajul 4 din 4
31.000 €
B
PIEPTANARI BULEVARD, baie, bucatarie, gaze, caldura Radet, super imbunatatiri, intabulat, agentie,
0726.671.256/ 0761.526.532
28 Aug 00:34
suprafata 30 mp
parter din 4
23.000 €
B
BERCENI, Luica, confort 2, balcon sufragerie, geam baie, intabulat, agentie,
0726.671.256/ 0761.526.532
28 Aug 00:30
etajul 8 din 10
26.500 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, Panselelor, balcon, imbunatatiri, intabulat, agentie,
0726.671.256/ 0761.526.532
28 Aug 00:29
suprafata 56 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 3 din 4
47.000 €
B
CHISINAU, fara imbunatatiri, intabulare,
0723.627.543
28 Aug 00:26
suprafata 54 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 1 din 10
49.900 €
B
GHNECEA, stradal, parchet, termopan, aer, parcare,
0723.627.543
28 Aug 00:26
an constr. 1985
decomandat
etajul 2 din 10
51.900 €
B
UNIRII -Bloom Bank, vedere fata, termopan, parchet,
0723.627.544
28 Aug 00:25
decomandat
etajul 3 din 7
93.900 €
B
TITAN, metrou 1 dec., apartamentul face parte din ansamblul rezidena?ial evocasa swiss cottage. apartamentul are o suprafata construita totala de 78,84 mp, si o suprafata utila totala...
0740.903.931
; dentistbun.eu@gmail.com
28 Aug 00:24
suprafata 54 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 4 din 6
48.500 €
B
AVERESCU, reabilitat, parchet, termopan, are, mobilat,
0723.627.531
28 Aug 00:24
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 3 din 10
53.900 €
B
TITAN, 36,9 metri patrati, imbunatatiri partiale, optional gata, mobilat si echipat, exclus agentii,
0742.575.653
28 Aug 00:21
an constr. 1972
decomandat
etajul 4 din 10
36.900 €
B
PANTELIMON, Kaufland, particular vand apartament 2 camere, multiple imbunatatiri, instalatii electrice noi, sanitare, termice, gresie, faianta, parchet, usa metalica zona linistita, actele...
0725.421.042
28 Aug 00:15
suprafata 40 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 1 din 10
44.000 €
B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces Ratb (138,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
28 Aug 00:13
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 8 din 8
46.062 €
B
PANTELIMON Spital, ap. 2 camere, confort 2, recent renovat, gresie, faianta, parchet, t, parter din 10, scara monitorizata video, instalatie cupru, inst electrica schimbata, toate actele....
0756.673.722
; nirvana_raissa2009@yahoo.com
28 Aug 00:06
suprafata 37 mp
semidecomandat
parter din 10
33.000 €
B
CISMIGIU, ultracentral, vand urgent apartament, fara risc seismic,
0753.653.949
27 Aug 23:39
decomandat
etajul 4 din 8
60.000 €
B
ALEXANDRIEI, Rostar, 2 camere la cheie, p+3+pod, bloc nou, asfalt, 3 unitati/ etaj, direct dezvoltator, fara comision cumparator, Prima Casa sau rate direct la dezvoltator cu avans, fara...
0731.146.777
; dezvoltatordirect@yahoo.ro ; www.apartamentealexandriei.tk
27 Aug 23:35
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 1 din 3
38.500 €
B
PANTELIMON, Mc Donald's, confort 1 sporit, particular, vand apartament 2 camere, imbunatatiri, stradal, usor negociabil,
0784.370.488
27 Aug 23:18
suprafata 59 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 7 din 10
53.000 €
B
BERCENI, Straja, 2 camere, confort 2, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, loc parcare,
0731.010.699/ 0785.539.448
27 Aug 23:01
etajul 4 din 5
30.000 €
B
BERCENI, stradal, Gornesti, 2 camere, confort 2, termopan, usa metalica, curat,
0731.010.699/ 0723.572.760
27 Aug 22:58
etajul 1 din 4
27.500 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Aug 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD