Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1287 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
81.500 €

adiacent, bloc constructie 1989, apartament cf. 1 sporit, dec, etaj 6/8, termopan, parchet, gresie, faianta, bucatarie mobilata, liber, acte la zi,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 19:25
82.000 €

apartament 2 camere in bloc fara risc seismic cu portar, gradina interioara, 24 de ore camere securitate. Mobilat complet, gresie, faianta, parchet,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, azi, 18:44
75.000 €

apartament 2 camere, semimobilat, bloc reabilitat, contorizat, gresie ,faianta, parchet, AC, vedere spate, direct proprietar.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 17:53
27.500 €

direct dezvoltator 0 %, ansamblu nou cu 16 apartamente de lux: 2, camere la cheie, racordate la toate utilitatile 5 min. de Bucuresti, maxi taxi...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
1 Decembrie, azi, 17:49
29.000 €

centrul statiunii Covasna, confort I sporit. Bucatarie mare, o baie, hol si balcon de 7 m cu vedere la muntele impadurit. Geamuri termopan,...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Covasna, azi, 16:52
73.500 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 16:52
56.000 €

apartament 2 camere confort 1, cu balcon, um, usi noi, gresie, faianta, termopan, parchet, 1 aparat de aer conditionat, aproape metrou, ratb,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 16:45
99.500 €

et. 3/4, imobil 1991, decomandat, 60 mp, renovat in totalitate 2017, finisaje de calitate superioara. Aproape de: Centru Vechi, Unirii, Vitan,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:30
799 €

p+2, la cheie, asfalt, canalizare, gaze, Enel, receptie, acceptam credit prima casa, ipotecar, dar si variante, masini, case, terenuri, putem oferi...

 • An constructie 2016
 • Etaj parter din 2
Balotesti, azi, 16:18
99.000 €

acum, lux, zona rezidentiala, masina de spalat rufe, masina de vase, gresie, faianta, usa metalica, paza non stop, terasa, balcon, mobilat, utilat...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:16
46.000 €

Athos Residence apartament tip studio transformat in 2 camere, etaj 1/8, suprafata 48 mp utili din care balcon 2.5 mp, apartamentul se vinde...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Voluntari, azi, 16:10
59.800 €

2 camere, Iuliu Maniu, langa metrou, cf. 1, vedere spate, renovat, totul nou, nemobilat, liber. Acte la zi. Pret negociabil,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 16:03
51.500 €

metrou Lujerului, 2 camere, chiar la gura de metrou, 4/9, semidecomandat, fara imbunatatiri, liber,

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, azi, 16:02
59.000 €

Liderimob Business House va propune spre vanzare apartament 2 camere, 2010, decomandat, 61 mp, loc de parcare, balcon inchis, um, g, f, ac, t , p,...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:01
73.500 €

2 camere, decomandat, 52 mp, dressing, balcon, etaj 1, lift, bloc nou, finisaje de lux la alegere, 3 minute pana la metrou

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 15:45
71.500 €

Dristor- 2 camere, decomandat, 54mp, balcon inchis, etaj 1/5, lift, Parcare subterana, 3 min pana la Metrou Dristor

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 15:45
64.000 €

Apartament cu 2 camere, decomandat, 59mp, etaj 5, Finisaje Premium, ACTELE GATA (Raiffeisen Prima Casa se accepta),Parcare Apartamentul este in...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 15:44
59.999 €

2 camere, Luica, 60 mp, lift, etaj 2, parcare,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 15:44
62.900 €

proprietar, de vanzare 2 camere, situat stradal pe Bd Iuliu Maniu, langa metrou, cu vedere spate, boxa, loc parcare platit, gresei, faianta,...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 15:38
55.000 €

particular, confort 1, 2 lifturi, renovat, utilat, mobilat. Se vinde la cheie,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, azi, 14:57
76.500 €

la 5 min. de metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau exterior, imobil...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, azi, 14:21
61.000 €

apartament 2 camere Militari renovat, mobilat si utilat lux, balcon inchis, dormitor izolat, baie cu fereastra, camara, debara. Metrou Gorjului+...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 14:15
53.000 €

5' de metroul Piata Sudului, str Secuilor, 1964, 2/8, curat, cu toate imbunatatirile, cf. 1 semidec, 48 mp, inconjurat de verdeata, geam la baie,...

 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 14:01
52.500 €

41 capăt tramvai cf 1 semidecomandat etaj 8/10 gresie faianță parchet termopan ușă metalica liber acte Cash ușor disc

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 13:56
57.000 €

34, semistradal, Policlinica, cf. 1, decomandat, etaj 2/4, bloc tip P, structura de 8 nivele, hol lung, geam la baie, contorizat, acte acc. credit.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 13:37
49.689 €

Militari, Auchan, baie cu geam exterior, loc parcare gratuit CVC, finisaje la alegere plafon 30 E/mp, fatada ventilata Stacbond, structura dala...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 13:12
51.000 €

5 minute metrou Lujerului si Piata Veteranilor cf. 1 etaj 2, bloc monolit, stradal, fara zgomot, blocul este mai retras, foarte curat balcon mare...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 13:09
32.000 €

2 camere, bloc izolat, tamplarie PVC, gaze, balcon, pivnita. Liber,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Jilava, azi, 13:08
43.500 €

str. Salcamilor 31-33, apartamentul mobilat, utilat optional, spatiu de joaca, gratar, piscina si restaurant, acces cu portar si camere video,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:59
42.000 €

2 camere, gata, pret promotional

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 12:40
64.300 €

Postavarului, Stylish Residence, D+P+4, apartamente cu 1, 2, 3 si 4 camere decomandate, boxe, loc parcare, finisaje import, personalizate, preturi...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:31
74.000 €

situat la etajul 1 al unui imobil p+3, constructie 2017, apartamentul beneficiaza de un balcon de 5,6 mp, este foarte luminos datorita orientarii...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 12:25
70.000 €

situat la etajul 2 al unui imobil p+3, constructie 2017, apartamentul beneficiaza de un balcon de 5,6 mp, este foarte luminos datorita orientarii...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 12:25
72.000 €

Apartament cu 2 camere decomandate, modernizat recent, bucatarie mobilata, stradal, 5 minute metrou, piata, comision 0%,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:20
59.900 €

vand apartament 2 camere decomandat 52 mp,decomandat renovat total ,etaj 6/10 stradal bloc din 1979 vedere spate

 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:06
56.000 €

apartament decomandat semistradal bloc civilizat 1982 aproape mijloace de transport in comun scoli gradinite toate actele

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:42
71.000 €

apartament 2 camere situat in zona Unirii, Bd. Cantemir stradal, vis-a-vis de Bisera Sf. Spiridon cel Nou, decomandat, bloc 1962, et. 3/10, 1 baie,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1962
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:10
45.000 €

apartament 2 camere situat in zona Masina de Paine, intersectie cu Reinvierii, confort 1, circular, et. 8/10, bloc din 1969, grad risc seismic 2,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:55
40.000 €

apartamente finalizate la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale, Mega Image, zona inverzita, 200 m statie ratb,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 09:31
52.500 €

apartament situat pe str. Serban Voda, afp, sector 4, fara imbunatatiri, liber, acte pregatite pentru vanzare, negociabil

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 22:57
46.000 €

apartament 2 camere, a fost reamenajat anul trecut de la A la Z ( instalatii, zugraveala etc),

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 22:55
 

apartament vedere superba, zona verde, apropriere parc, 5 min metrou, renovat, acte la zi, negociabil.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 21:06
27.500 €

super oferta, super lux, ocazie, doar cash, 100 % poze reale bloc caramida, structura beton, apometre curte 560 mp pt. locatar nu credit,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 19:25
49.500 €

Apartament 2 camere decomandat, bloc nou, situat in sectorul 4. Apartamentul beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 19:25
43.500 €

Acces facil la mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Exista posibilitatea platii cu credit, in acest sens oferim asistenta...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:25
48.600 €

apartament 2 camere, bucatarie deschisa, compartimentari caramida, instalatii Romstal, loc de parcare inclus, exclus agentii, exclusivitate,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:17
71.500 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 18:48
50.000 €

direct dezvoltator, bloc nou stradal, decomandat, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, accept plata prin...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 18:47
56.000 €

mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, acte facute, accepta credit,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 18:04
56.000 €

Oportunitate investitie. Apartament de 2 camere intr-o cladire unicat, consolidata. Apartamentul are ferestre mari, fiind foarte luminos si tavane...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1947
 • Etaj 5
Bucuresti, ieri, 17:55