IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1728 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
Cismigiu cf1 stradal g f um ac parchet termopan ac isn isc zona verde scara curata acces rapid centru costuri reduse de intretinere acte inregula boxa subsol
0762.679.786
22 Jul 12:14
suprafata 80 mp
62.000 €
B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces Ratb (138,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
22 Jul 12:13
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 8 din 8
46.062 €
B
MILITARI, Lujerului, unicat, confort 1, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0723.118.765/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
22 Jul 12:10
suprafata 70 mp
semidecomandat
etajul 10 din 10
45.000 €
B
13septembrie-prosper Sebastian intre Prosper si Parc,5/8 , 60 mp, renovat recent , superb , ireprosabil, bloc 1989, cadastru, intabulare.
0728.330.207
; cornelia2530@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
22 Jul 12:09
suprafata 62 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 5 din 8
54.500 €
B
13 SEPTEMBRIE Marriott, Casa Poporului, apartament 2 camere, 67 mp, in complex rezidential direct dezvoltator.
0730.590.760
22 Jul 12:08
an constr. 2014
63.000 €
B
MILITARI, Veteranilor, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan,
0723.118.765/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
22 Jul 12:07
suprafata 38 mp
decomandat
etajul 9 din 10
36.000 €
B
BERCENI, 2 camere conf. 2, imbunatatiri, zona buna, acte la zi.
0762.146.702/ 0737.216.782
22 Jul 12:02
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 4 din 10
28.000 €
B
OLTENITEI SOSEAUA, 3 minute metrou Sudului, 2 camere conf.1, super imbunatatiri, zona linistita, acte la zi, cash.
0762.146.702/ 0737.216.782
22 Jul 11:59
parter din 8
38.000 €
B
BABA NOVAC, confort l, cu balcon, spatios, fara imbunatatiri. Bloc plasat in zona verde, aproape parc, mijloace transport. Proprietarul accepta credit,
0741.107.824/ 0723.602.926
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
22 Jul 11:56
etajul 3 din 10
44.000 €
B
DRUMUL TABEREI, renovat partial, termopan, parchet, usa metalica, gresie, faianta, bloc civilizat, apropiere ratb, gradinita, scoala, piata, acte, accept credit, pret usor negociabil
0724.370.636/ 0726.488.835
; mfirut@yahoo.com
22 Jul 11:56
suprafata 52 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 3 din 4
42.500 €
B
Pantelimon Bulevardul Biruintei Direct Dezvoltator bloc nou finisat lux complet baie utilata balcon lifturi contorizare separata loc parcare inclus in pret centru spa piscina costuri mici...
0759.030.363/ 021.528.06.60
; alina.muller@neofort-biz.ro ; www.ansamblu-rezidential-nou.ro
22 Jul 11:55
suprafata 78 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 5
45.000 €
B
GARA DE NORD, Witing, stradal, colt cu Dinicu Golescu, pretabil birou/cabinete, 2 camere in vila, s. utila 55 metri patrati, terasa 15 metri patrati, boxa+pivnita, renovat recent, t, gresie,...
0757.471.880
; dariahouse2006@yahoo.com ; www.dariahouse.ro
22 Jul 11:55
suprafata 70 mp
an constr. 1940
semidecomandat
etajul 2 din 3
47.500 €
49.000 €
B
BERCENI, Sudului, Nitu Vasile, metrou, parchet masiv, f, UM, curat, zona foarte linistita si verde.Vecinatati: Brancoveanu, Piata Sudului, Oltenitei, Vacaresti, Tineretului, oferta...
0769.060.009
; bogdan.paicu@private-broker.ro ; www.private-broker.ro
22 Jul 11:54
suprafata 50 mp
an constr. 1970
semidecomandat
37.500 €
B
VITAN, Mall, amenajat, finisaje lux, bucatarie mare patrata, electrocasnice noi, hol locuibil, mobilat modern, contorizat, la cheie, apropiere N. Traian, O.Goga, Unirii, Mihai Bravu,...
0768.198.235
22 Jul 11:53
suprafata 65 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 4
65.000 €
B
CAMPIA LIBERTATII, Parc IOR, apartament liber, vedere spre parc, termopan nou si parchet de calitate, baie cu geam,
0720.983.860
22 Jul 11:53
suprafata 61 mp
semidecomandat
etajul 1 din 10
52.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Valea Ialomitei, Kaufland, et. 4, confort 1, fara imbunatatiri, liber, 2 x a.c, u.m, contorizat, acte, accepta credit (Razvan G.)
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
22 Jul 11:53
decomandat
37.000 €
B
VITAN, apartament tip duplex finisat si amenajat complet, centrala termica, calorifere, parchet, gresie, faianta, termopan, scara interioara, lift. NEI 4183,
0786.054.848/ 021.367.28.94
; silviu.vatui@nordexpertimobiliare.ro
22 Jul 11:52
suprafata 70 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 5 din 6
45.000 €
B
HERASTRAU, Nordului, 115 mp total, centrala proprie, a/c, termopan, finisaje de inalta calitate, negociabil, langa: Aviatiei, Primaverii, Aviatorilor, Floreasca, Caramfil, Baneasa,
0757.598.354
; irzsa.norbert@gmail.com ; www.norbertirzsa.ro
22 Jul 11:49
suprafata 90 mp
an constr. 2008
etajul 3 din 5
147.000 €
B
DECEBAL-ZVON Zvon Cafe, etaj 1 din 8 confort l, cu 2 balcoane, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aproape metrou Muncii. Blocul este din 1986.Proprietarul accepta credit,
0723.602.926/ 0741.107.824
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
22 Jul 11:48
suprafata 62 mp
decomandat
etajul 1 din 8
80.000 €
B
TITAN, piata Trapezului, langa metrou 1 Decembrie, bloc reabilitat, stradal, scara curata, renovat recent, parchet, termopan, usa metal, acte la zi. Vecinatati: Grigorescu, Dristor, Ressu
0724.543.014
; theosimob@gmail.com
22 Jul 11:48
suprafata 57 mp
an constr. 1972
decomandat
etajul 2 din 10
48.000 €
B
VITAN, Auchan 10 min de metrou, nou si modern, finisaje noi 2014, centrala proprie, 2 bai, cadre de beton si zidarie nivel 1+ 2 + spatiu depozitare in pod, apa, gaz, curent separate, accept...
0732.008.477
22 Jul 11:48
suprafata 55 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 5 din 5
32.000 €
B
VITAN Mall, Zizin, 2 camere, alarma, centrala termica, usa metalica liber, acte,
0722.519.460
22 Jul 11:48
suprafata 62 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 3 din 4
65.300 €
B
MARGEANULUI Modoran Ene, ap.2 camere, confort1, gresie, faianta, p.
0766.637.169/ 0769.620.650
22 Jul 11:42
suprafata 35 mp
decomandat
etajul 3 din 10
40.000 €
B
BASARABIA, Costin Georgian, 2 camere, gresie, faianta, t, aer conditionat, 2 debarale, apometre, terasa reabilitata in 2012, acces dublu pe balcon, metrou, RATB, piata, parc, centre...
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
22 Jul 11:41
suprafata 61 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 8 din 8
51.500 €
B
BARCA ap. 2 camere, confort1, parter inalt, balcon f. mare, gresie, faianta, parchet, t,
0766.637.169/ 0769.620.650
22 Jul 11:39
suprafata 60 mp
decomandat
parter din 10
44.000 €
B
MILITARI RESIDENCE, apartament luminos, dotat cu gresie, faianta, parchet de 12 mm, balcon mare inchis cu termopan, acces rapid catre mijoacele de transport in comun,
0732.940.974
; stefan.apartamente.noi@gmail.com
22 Jul 11:36
suprafata 54 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 3 din 7
44.500 €
B
BD. BRANCOVEANU, Carrefour, imobil nou D+P+3, apartament predat la cheie, finisaje la alegere, modern, bransat la toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%
0722.221.688/ 0764.180.052/ 0730.320.124
22 Jul 11:36
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
41.000 €
B
TITAN-METROU PARC la etajul 3 din 10 confort l decomandat cu balcon spatios.Blocul este plasat in zona verde aproape metrou parc piata magazine.Proprietarul accepta credit.
0723.602.926/ 0741.107.824
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
22 Jul 11:36
suprafata 55 mp
48.000 €
B
MILITARI, Apele Vii, 2 camere, confort I, curat, apometre, gresie, faianta, parchet, usa metalica + 2 aparate aer conditionat, zona linistita, aproape de statii metrou si Ratb, vedere la...
0724.553.627
; npetrescuconstantin@yahoo.com
22 Jul 11:35
suprafata 50 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 4 din 4
45.500 €
B
BERCENI, Aleea Uioara stradal, apartament 2 camere, confort 2, cu imbunatatiri, usa metalica, gresie, faianta, parchet, t, toate actele, cash
0766.637.169/ 0769.620.650
22 Jul 11:33
suprafata 38 mp
etajul 3 din 4
25.000 €
B
LIVEZILOR (scoala) ap. 2 camere, confort 2, cu imbunatatiri, zona parcului.
0766.637.169/ 0769.620.650
22 Jul 11:32
suprafata 38 mp
etajul 3 din 4
20.000 €
B
BERCENI Aleea Gornesti, ap. 2 camere, confort 2, usa metalica, termopan, zona verde, pret fix.
0766.637.169/ 0769.620.650
22 Jul 11:29
suprafata 38 mp
etajul 2 din 4
26.000 €
B
AUREL PERSU, Sector 4 , direct dezvoltator, fara comision, gresie, faianta, parchet, centrala termica, gaz, Enel, Apa Nova, canalizare, loc parcare inclus, RATB, langa Grand Arena Mall,...
0722.308.861/ 0751.123.311
; vilaexpertconstruct@gmail.com ; www.vila-expert-construct.ro
22 Jul 11:27
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
43.000 €
B
UNIVERSITATE Teatrul National, 2 camere, cadastru, intabulare, disponibil imediat, ideal investitie, pret negociabil,
0749.557.777/ 0728.675.909
; paucentral@yahoo.ro
22 Jul 11:25
suprafata 69 mp
decomandat
etajul 1 din 7
70.000 €
B
TITAN, langa parc Titan, str. Cozla, zona verde, bloc monolit, scara curata, parter inalt, apartament renovat, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aproape...
0724.543.014
; theosimob@gmail.com
22 Jul 11:25
suprafata 52 mp
an constr. 1976
decomandat
parter din 10
46.000 €
B
CISMIGIU, Calea Plevnei, statuie Kogalniceanu, P+5, 5 minute metrou Eroilor, Facultatea de Stomatologie, 2 balcoane, fara legea 112/10, boxa, structura beton, numai plata cash, liber, nu...
0721.631.950
; senta.imob@yahoo.com ; http://senta-imobiliare.blogspot.ro
22 Jul 11:23
suprafata 54 mp
an constr. 1959
decomandat
etajul 4 din 6
49.900 €
B
BERCENI, Metrou D. Leonida, imobil nou, P+2, apartament predat la cheie, finisaje de calitate, la alegere, toate utilitatile, contorizare separata, accept credit, comision 0%
0722.519.815/ 0722.221.688/ 0764.180.052
22 Jul 11:21
suprafata 43 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 2
35.500 €
B
PANTELIMON, 2 camere, renovat 2014, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, instalatie electrica si sanitara noua, obiecte sanitare, calorifere noi, negociabil,
0720.663.399
; casasiad@gmail.com
22 Jul 11:20
suprafata 40 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 5 din 10
34.000 €
B
Metrou Mihai Bravu, Complex Rezidential, P+5, apartament deosebit, foarte bine compartimentat, predat la cheie, bransat la toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%
0722.221.688/ 0764.180.052/ 0730.320.124
22 Jul 11:16
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
71.500 €
B
Titan Lotrioara Lotrioara bloc reabilitat, toate imbunatatirile, vis a vis de parc IOR, parcare, intabulat
0755.022.292
; office@capitalimob.ro
22 Jul 11:10
suprafata 59 mp
an constr. 1979
decomandat
46.900 €
B
DECEBAL 2 camere, liber, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 balcoane, intabulare, discutabil,
0747.036.687
; serban@centralimobiliare.ro
22 Jul 11:10
suprafata 67 mp
an constr. 1990
semidecomandat
etajul 4
65.000 €
B
TITAN, Codrii Neamtului, confort 2 sporit, fara intermediari,
0729.084.001
22 Jul 11:10
suprafata 39 mp
decomandat
etajul 6 din 10
34.000 €
36.000 €
B
DRUMUL TABEREI-1 Mai Compozitorilor stradal cf 1 semidecomandat etaj 8/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobila bucatarie aer/cond contorizat acte cash
0726.488.835
22 Jul 11:09
35.500 €
B
DRISTOR, adiacent, confort 1, cu balcon cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, blocul este stradal. Merita vazut, cadastru, intabulare, certificat energetic, negociabil,
0741.107.824/ 0723.602.926
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
22 Jul 11:04
suprafata 56 mp
an constr. 1986
etajul 6 din 10
45.000 €
B
TITAN, Citadella dezvoltator, 2 camere, paza, monitorizare, costuri intretinere reduse, locuri de joaca, bucatarie inchisa, bai cu fereastra, finisate la cheie, centrala de bloc
0733.969.588
22 Jul 11:04
suprafata 54 mp
an constr. 2009
semidecomandat
etajul 7 din 14
48.000 €
B
PRELUNGIREA GHENCEA, ansamblu privat, constructii beton si caramida, finisaje superioare, centrala, bucatarie mobilata, dressing, grilaj fier forjat, posibilitate gradina contorizare individuala,...
0720.533.425
22 Jul 11:03
suprafata 54 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 3
48.000 €
49.000 €
B
CAROL PARC, zona centrala apropiere parc, apartament izolat bloc reabilitat, centrala termica, usa metalica aer conditionat pivnita 9 m se poate vinde si mobilat spatii verzi, locuri de...
0720.533.425
22 Jul 11:03
suprafata 54 mp
an constr. 1930
semidecomandat
etajul 2 din 2
43.000 €
B
MILITARI, Apusului, Complex, confort 1, geam la baie, foarte curat, zona linistita, termopane, usa metalica, gresie faianta, zona linistita,
0730.125.007/ 0730.125.006
22 Jul 11:01
suprafata 55 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 2 din 4
47.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Romancierilor, confort 2, hol locuibil "L", gresie, faianta, usa metalica, A.C., partial mobilat, utilat (aragaz si masina de spalat), stradal, liber, acte la zi, accept credit,
0737.158.185
22 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
etajul 2 din 10
34.000 €
B
FOISORUL DE FOC, Traian, zona linistita, civilizata de vile, toate imbunatatirile. Suprafata apartament = 31 mp., cochet, intim. Curte mica. Libera,
0761.066.200
; imobiliare.az@gmail.com
22 Jul 10:58
29.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |