IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1885 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
FLOREASCA  - acces Parc, 2 camere, zona selecta, linistita, etaj 2, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, luminos, boxa, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
25 Oct 11:40
suprafata 48 mp

B
SALAJ SOSEAUA,  Aleea Imasului, 2 camere, strada curata, blocuri civilizate, confort 2 sporit, gresie, faianta, parchet, balcon mare la dormitor, blocul se reabiliteaza, liber, geam la baie,
0736.897.571
25 Oct 11:31
etajul 2 din 4
22.000 €
B
SALAJ,  blocurile rosii, 2 camere, confort 1, acte la zi, liber, boxa la demisol,
0736.897.571
25 Oct 11:27
suprafata 50 mp
decomandat
27.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, 2 camere, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc foarte curat, urgent, acte la zi, liber, discutabil,
0736.897.571
25 Oct 11:25
suprafata 30 mp
16.000 €
B
GIURGIULUI SOSEAUA,  str. Vigoniei, 2 camere, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, zugravit, liber,
0736.897.571
25 Oct 11:20
decomandat
36.000 €
B
DRISTOR,  strada Ramnicu Sarat, ocazie, ofer la vanzare apartament, parchet, gresie, faianta, 5 min. Mihai Bravu, 10 min. metrou, contoare apa, repartitoare caldura, usa metalica,
0769.255.770
; florin_imb@yahoo.com25 Oct 10:41
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 3 din 9
52.500 €
B
BRAGADIRU,  Anda Rezidential, confort 1, bloc nou, pret negociabil. Apartamente cu predare la cheie: parchet laminat, gresie, faianta, toate la alegere, loc parcare, direct dezvoltator,...
0733.096.866
; daviduta2018@gmail.com
25 Oct 10:32
suprafata 76 mp
36.500 €
IF
Bucuresti noi  Propietar vind ap 2 camere decomandat etaj 2 din 3 .stradal. lumina naturala toate incaperile.2 balkoane .zona centrala verde.finisat la cheie.accept credit prima casa .inclusa...
0764.140.730
; stavarache.beniamin@yahoo.com
25 Oct 10:32
suprafata 67 mp
62.000 €
B
1 MAI  - Banu Manta, acces Metrou Victoriei, 2 camere, vedere spate, termopane, spatios, negociabil,
0722.732.975
25 Oct 10:23
suprafata 56 mp
an constr. 1982
etajul 3 din 10
59.500 €
B
BRANCOVEANU, confort 1, finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aparate de aer conditionat, liber, intabulare, vec: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Nitu Vasile, Obregia,
0785.224.606
; office@apartamente-centru.com
25 Oct 10:16
suprafata 55 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 5 din 8
45.000 €
B
BANU MANTA, izolat termic, hol locuibil, intrarea si vederea stradale pe Banu Manta. Imobilul se afla la 5 minute de Piata Victoriei, Bd Ion Mihalache, Bd Nicolae Titulescu. Exceptional...
0722.296.613
; office@ccimobiliare.ro
25 Oct 09:57
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 8
67.000 €
B
ROMANA,  Magheru, vedere spate, fara imbunatatiri, balcon 8 metri patrati, langa statia de metrou Piata Romana, Dorobantilor si ASE, la 2 minute de Piata Victoriei, Calea Victoriei, fara...
0722.296.613
; office@ccimobiliare.ro
25 Oct 09:56
suprafata 58 mp
an constr. 1962
semidecomandat
etajul 7 din 9
50.000 €
B
TINERETULUI  -Timpuri Noi, acces metrou, 2 camere, piata, luminos, negociabil
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
25 Oct 09:56
suprafata 56 mp
an constr. 1986
etajul 3 din 8
59.900 €
B
BRANCOVEANU, stradal la 1 minut de mijloace de transport, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, acte, negociabil, vec.: Berceni, Obregia, Emil Racovita,...
0785.224.606
; office@apartamente-centru.com
25 Oct 09:55
suprafata 54 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 6 din 10
42.000 €
B
MOSILOR  - Carol, 2 camere, etaj intermediar, renovari calitate, instalatii schimbate, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
25 Oct 09:55
an constr. 1982
decomandat

B
DECEBAL  - Piata Muncii, 2 camere, acces metrou 5 min., discount 50%, etaj 1, renovat complet, suprafata generoasa, zona centrala, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
25 Oct 09:52
suprafata 60 mp
an constr. 1990
etajul 1 din 4

B
MUNCII  Mihai Bravu, Dristor, acces metrou, 2 camere, suprafata generoasa, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
25 Oct 09:48
suprafata 60 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 8
60.000 €
B
UNIRII  Splaiul Unirii, Confort City Popesti Leordeni, vanzare apartament 2 camere, centrala, proprie, liber, carte funciara, rugam numai persoane serioase, posibilitate loc parcare in...
0761.255.433/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
25 Oct 09:45
suprafata 67 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 4 din 11
47.500 €
IF
CERTIFICAT energetic pentru apartamente si case/vile -baza de date cu toate tipurile de apartamente din Bucuresti- termen eliberare 24h apartamente si 48h case/vile -valabilitate 10 ani....
0727.407.903/ 031.103.31.09
; reventonservices@yahoo.com
25 Oct 09:26
190 L
B
CERTIFICAT energetic pentru apartamente si case/vile -baza de date cu toate tipurile de apartamente din Bucuresti- termen eliberare 24h apartamente si 48h case/vile -valabilitate 10 ani....
0727.407.903/ 031.103.31.09
; reventonservices@yahoo.com
25 Oct 09:25
190 L
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
25 Oct 09:08
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
950 €
mp
B
UNIVERSITATE,  Piata Rosetti, renovat recent, termopan, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Hristo Botev, B-dul Unirii, Bd-ul Balcescu, B-dul Bratianu, B-dul Carol, ideal investitie
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
25 Oct 06:08
suprafata 50 mp
an constr. 1940
semidecomandat
etajul 4 din 6
36.000 €
B
MILITARI,  Uverturii, confort 1, luminos, balcon inchis, zona verde, ferita de trafic, scoli, piata, centre comerciale, Ratb 2 min, metrou Gorjului 10min, scara curata, locatie...
0741.262.428
; dax_imob@yahoo.com
25 Oct 01:17
suprafata 56 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 3 din 4
46.500 €
48.000 €
B
MILITARI,  Metro, bloc nou, 11 m de piscina, caramida, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcon inchis, loc parcare gratuit, marmura. Finisaje la alegere....
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
25 Oct 00:00
suprafata 66 mp
59.652 €
B
FERDINAND BULEVARDUL,  Gara de Est, confort 1, transformat in 2 camere din 3 camere, toate imbunatatiri, cadastru, intabulare, negociabil,
0723.723.485/ 0766.448.008
24 Oct 23:53
suprafata 68 mp
54.000 €
B
DRISTOR, liber, fara imbunatatiri, 3 min. metrou, se accepta credit,
0765.404.301/ 0721.851.305
24 Oct 23:53
suprafata 54 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 1 din 10
65.800 €
B
IANCULUI,  Mihai Bravu, superoferta, 2 camere, zona civilizata, facut la cheie, doar te muti, urgent, acte ok,
0765.404.301/ 0721.851.305
24 Oct 23:53
suprafata 50 mp
an constr. 1965
semidecomandat
52.000 €
B
IANCULUI, balcon inchis, fara imbunatatiri, acte ok, accept credit,
0765.404.301/ 0721.851.305
24 Oct 23:52
suprafata 50 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 10
53.000 €
B
BASARABIA,  Diham, confort 1, etaj 9, fara imbunatatiri, c+i,
0726.387.661
24 Oct 23:51
suprafata 52 mp
decomandat
39.800 €
B
IANCULUI, renovat, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica c+i,
0726.387.661
24 Oct 23:51
an constr. 1980
decomandat
etajul 9 din 10
50.000 €
B
CHISINAU, renovat, c+i, gresie, faianta, t, parchet,
0726.387.661
24 Oct 23:50
suprafata 55 mp
an constr. 1986
etajul 1 din 10
54.000 €
B
DRISTOR, g, faianta, t, parchet, usa metalica c+i,
0726.387.661
24 Oct 23:50
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 6 din 10
48.000 €
B
IANCULUI,  stradal, confort 1, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica ne/mobilat, toate actele, negociabil,
0765.244.530/ 0732.134.411
24 Oct 23:50
suprafata 54 mp
semidecomandat
etajul 2 din 10
52.800 €
B
MATEI VOIEVOD,  Vatra Luminoasa, confort 1, constructie 2014, finalizare mai 2015, gresie, faianta, t, parchet, centrala proprie, la cheie, etaj 1, 4, su- 56/ 66 metri patrati,
0765.404.303/ 0727.424.131
24 Oct 23:49
decomandat
1.050 €
sc
B
IANCULUI,  stradal, langa metrou Iancului, ap. 2 camere, + balcon, gresie, faianta, t, parchet,
0771.089.323
24 Oct 23:44
suprafata 54 mp
etajul 2 din 10
55.000 €
B
DRISTOR,  in spate la Shaorma Dristor, ap. 2 camere, etajul 1, disponibil imediat,
0768.445.451
24 Oct 23:42
suprafata 64 mp
decomandat
57.000 €
B
UNIRII,  magazin, 2 balcoane, vedere superba, bine intretinut, luminos, parcare, negociabil, superurgent,
0723.675.365/ 0748.792.201
24 Oct 23:41
suprafata 70 mp
decomandat
etajul 6 din 8
115.000 €
B
Barca rahova 2 camere Barca conf 1 decomandat gresie faianta bucat.si hol parchet in dormitor etaj 7/10 balcon pe sufragerie , si alt ap artament etaj 3/4 renovat cu imbunatatiri decomandat...
0723.389.967
24 Oct 23:35
suprafata 52 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 7 din 10
41.000 €
B
PANTELIMON,  Liceul Blaga, confort 2, renovat, gresie, faianta, t, parchet, liber, c+i, negociabil,
0723.723.485/ 0766.448.008
24 Oct 23:30
suprafata 42 mp
semidecomandat
34.000 €
B
TITAN,  policlinica, curat, fara imbunatatiri, parc in apropiere, intabulat,
0784.276.027
24 Oct 23:27
suprafata 55 mp
etajul 4 din 10
47.000 €
B
DRISTOR, curat, fara imbunatatiri, cadastru si intabulare,
0784.276.027
24 Oct 23:26
suprafata 53 mp
etajul 9 din 10
52.000 €
B
BASARABIA, gresie si faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat,
0784.276.027
24 Oct 23:26
suprafata 60 mp
an constr. 1980
etajul 2 din 8
51.000 €
B
PANTELIMON,  Parc Morarilor, ap. 2 camere, etaj 1, modern, gresie, faianta, t, parchet, liber, acte ok,
0771.089.323
24 Oct 23:25
suprafata 54 mp
decomandat
48.000 €
B
IANCULUI PIATA,  metrou, proprietar, apartament 2 camere, imbunatatiri, negociabil,
0728.047.853
24 Oct 23:11
48.000 €
B
13 septembrie 2 camere conf 1 bloc stradal Calea 13 Septembrie, Prosper 2 statii RATB Palatul Parlamentului , fara imbunatatiri cadastru intab 46000euro
0723.389.967
24 Oct 22:56
suprafata 60 mp
an constr. 1989
semidecomandat
etajul 5 din 10
46.000 €
B
TINERETULUI  vizavi parc, parter, balcon inchis,
0761.616.742
24 Oct 22:54
suprafata 62 mp
decomandat
58.000 €
B
FLOREASCA  - Garibaldi, renovat, afacere- cabinet- birou,
0761.616.742
24 Oct 22:53
semidecomandat
45.000 €
B
TINERETULUI  - Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
24 Oct 22:52
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
ARMENEASCA  -Carol, arhitectura unicat,
0761.616.742
24 Oct 22:51
suprafata 65 mp
etajul 3 din 6
55.000 €
B
CISMIGIU  - bulevard, stil vagon,
0761.616.742
24 Oct 22:51
suprafata 34 mp
etajul 1 din 2
26.500 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD