IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1937 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Rahova 2 camere decomandat, complet amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, usa metalica intrare, A.C., centrala proprie, acces rapid 32- Pta Unirii, vedere...
0740.956.090
; vestroconstruct@gmail.com
23 Apr 16:10
suprafata 57 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 1 din 8
60.000 €
B
BERCENI-metrou IMGB dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa metalica, acces usor...
0761.336.118/ 0723.528.420
23 Apr 16:07
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
MILITARI, La 7 minute de statia Gorjului, intr-o zona linistita, scara curata, renovata. Finisajele sunt gresie, faianta, parchet, termopan, dressing hol, bucatarie mobilata, zugravit,...
0762.602.502
; marius.anca@conceptimob.ro
23 Apr 16:06
suprafata 53 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 10
42.000 €
B
COLENTINA, Kaufland, Dristor Kebap, 9/10 confort 1, gresie, faianta, t, bloc reabilitat, fara risc seismic, geam baie, cad + intabulare, acc credit, bucatarie mobilata, pozitie superba,...
0724.336.834
23 Apr 16:04
suprafata 53 mp
etajul 9 din 10
42.500 €
B
COLENTINA, Kaufland, Dristor Kebap, confort 1, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat modern totul nou, geam baie, cadastru intabualre, accept credit,...
0724.336.834
23 Apr 16:02
suprafata 53 mp
etajul 4 din 10
45.500 €
46.500 €
B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 metri de piscina. Centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces RATB,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
23 Apr 16:01
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 8
54.027 €
B
TINERETULUI, parc, str. Pridvorului, vedere la parc, terasa este facuta, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, parcare, actele in regula, accept credit, baie cu aerisire naturala,
0753.014.509
23 Apr 15:53
suprafata 55 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 4 din 4
57.000 €
57.999 €
B
MILITARI padurea Rosu, dezvoltator, super oferta, apartament de 2 camere in imobil de p+3 etaje cu predare la cheie in luna august 2014, finisaje incluse canalizare centrala, scoala,...
0734.599.719
; amyra1_1999@yahoo.com
23 Apr 15:52
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
30.000 €
B
SOS BERCENI Oltenitei, metrou, confort 1, renovat recent, multiple inbunatatiri, instalatii sanitare/ electrice noi, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, bucatarie mare, bloc...
0753.014.509
23 Apr 15:47
suprafata 54 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 8 din 8
39.999 €
B
BERCENI-Aparatorii Patriei, la 1 minut de metrou, dezvoltator, const.2014, etaj 1/4, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie...
0723.528.420/ 0761.336.118
23 Apr 15:45
an constr. 2014
etajul 1 din 4
26.500 €
B
DRUMUL TABEREI, la 200 m de Mall Plaza, 500 m de P-ta Moghioros, apartament in bloc Z curat si linistit, complet mobilat si echipat: frigider, masina de spalat, aragaz, cuptor microunde, aer...
0722.678.956
; dorin@casas.ro
23 Apr 15:38
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 4 din 10
51.000 €
B
Berceni-Brancoveanu Berceni-Brancoveanu, Str.Izvorul Rece7, la cheie-mobilat/utilat, conf.1, panorama, liniste, imbunatatiri-foto, izolat interior, AC, usa metalica, balcon, aproape de parc...
0722.525.182
; stoica_sf@yahoo.com
23 Apr 15:37
suprafata 53 mp
an constr. 1981
semidecomandat
etajul 10 din 10
47.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Mega Image, Valea Oltului, imobil nou cu parcare subterana, inclusa, finisat complet, mobilat, centrala proprie, dressing 6 m atasat dormitorului, balcon 9 m, contorizare...
0723.325.257/ 0733.089.030
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
23 Apr 15:36
suprafata 64 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 3 din 3
53.900 €
B
BERCENI-Aparatorii Patriei, la 50m de metrou, dezvoltator, decomandat, et.1/4, spatios,51mp utili, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift,...
0723.528.420/ 0761.336.118
23 Apr 15:32
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
37.000 €
B
LACUL TEI Teiul Doamnei, stradal, vis-a-vis Posta, confort 2 sporit, cu hol locuibil, accept credit, discutabil, cadastru intabulare, multiple imbunatatiri, t, gresie, faianta, parchet,...
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro
23 Apr 15:31
suprafata 45 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 2 din 10
36.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Mega Image, Valea Oltului, imobil nou, garaj subteran inclus finisaje de lux, mobilat, bucatarie complet echipata, dressing atasat dormitorului, centrala proprie, aer...
0733.089.030/ 0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
23 Apr 15:24
suprafata 57 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 1 din 3
64.000 €
B
ARMENEASCA, etaj 1/4, confort 1, cu 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, dormitor cu baie matrimoniala, centrala imbunatatiri mobilat geam baie, boxa, toate actele, cadastru, intabulare. Ideal...
0726.704.033
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
23 Apr 15:21
suprafata 55 mp
59.900 €
neg
B
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, Profi, pozitie excelenta, suprafata utila 60 mp, centrala proprie, imobil cu lift, finisat complet, boxa si parcare subterana incluse, acces facil ratb,...
0733.089.030/ 0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.mihaelaanton.ro
23 Apr 15:16
suprafata 75 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 1 din 4
60.000 €
B
BERCENI, Oltenitei, Piata Sudului, metrou, vis-a-vis de Mall, semidecomandat, balcon 8 m, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, partial mobilat,
0723.166.093
23 Apr 15:16
45.000 €
B
BERCENI, Luica, apartament confort 2, gresie, faianta, usa metalica, termopan Rehau, fiecare isi poate alege finisajele dorite. Se poate viziona in weekend, ocazie,
0768.710.456/ 0731.811.552
; ghineamarinela2002@yahoo.com
23 Apr 15:15
suprafata 38 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 5 din 8
31.500 €
33.000 €
B
UNIRII bulevard, confort 1, fara imbunatatiri, gresie, faianta, termopane, usa metalica, doar parchet masiv, portar 24/24, accept credit, urgent, pret negociabil, cadastru si intabulare,
0762.744.883
; mauwis101@yahoo.com
23 Apr 15:15
suprafata 72 mp
an constr. 1997
decomandat
etajul 3 din 7
98.000 €
B
PANTELIMON, Vergului, ap. liber, bloc curat, supraveghere video, reabilitat termic 2013, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, contor gaze, instalatii sanitare...
0748.335.836
23 Apr 15:14
suprafata 38 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 7 din 10
39.500 €
B
COLENTINA, Suveica, particular, confort 1, bloc in reabilitare, zona linistita, fara imbunatatiri, apometre, liber, cadastru si intabulare, negociabil,
0733.895.204
23 Apr 15:12
suprafata 54 mp
semidecomandat
etajul 1 din 10
46.500 €
B
PANTELIMON, Cora, ap. 2 camere, confort 3, gaze, apa calda, caldura Radet, imbunatatiri, termopan, parchet, usa glisanta termopan la bucatarie, bloc interfon, fara datorii, negociabil,
0722.612.915/ 0766.360.676
23 Apr 15:09
etajul 2 din 4
23.800 €
B
DRUMUL TABEREI Poiana Muntelui,2 camere semidec, etaj 4/9, supraf 49mp, gresie, faianta, termopan si parchet, bloc din caramida, zona verde, aproape de Parcul Moghioros
0730.160.851/ 0762.694.694
; catalintanase50@yahoo.com23 Apr 15:09
suprafata 49 mp
an constr. 1967
semidecomandat
etajul 4 din 10
40.500 €
B
PANTELIMON, Cora, confort 3, gaze la bucatarie, gaze pentru centrala, caldura Radet, termopan, gresie, faianta, balconas,
0766.360.676/ 0722.612.915/ 0722.218.460
23 Apr 15:08
etajul 1 din 4
20.500 €
B
DOROBANTI PIATA str Constantin Aricescu compus din living bucatarie grup sanitar, dormitor matrimonial (baie si dreasing) balcon. Linga piata Dorobanti zona linistita. Proprietar,
0622.577.311
23 Apr 14:40
suprafata 100 mp
an constr. 2012
semidecomandat
etajul 1 din 5
169.000 €
B
1 MAI, Ion Mihalache, contorizat usi int. lemn usa ext. met., geam antiefractie, parchet lemn, gresie faianta bucatarie baie dressing dormitor si hol utilat total bucat mobilat total...
0723.217.033
23 Apr 14:39
suprafata 42 mp
an constr. 1969
semidecomandat
parter din 8
56.000 €
B
BASARABIA, Bulevardul, Aleea Codlea (in spatele Arenei Nationale), 2 cam, etaj 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat termic,
0722.737.899/ 0760.278.850
; valentin_valsim@yahoo.com ; www.valsim.ro
23 Apr 14:33
suprafata 53 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 1 din 4
53.500 €
B
Dristor,Metrou confort 1, proprietar, renovat total 2014, usa metalica, usi noi interior, instalatii schimbate, termopane, apometre, repartitoare, autobuz, tramvai, piata, scoala, gradinita,...
0744.349.699
23 Apr 14:29
suprafata 55 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 10
38.990 €
B
VITAN CALEA, Prosper, Mihai Bravu metrou, imobil 2010, P+3, etaj 1 sau 2., suprafata totala, predare la cheie, complet mobilat si utilat, finisaje lux, supraveghere video, videointerfon,...
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
23 Apr 14:19
suprafata 59 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 1 din 3
63.900 €
B
AMZEI, vis-a-vis de Teatrul I. Creanga, apartament 2 camere, bloc reabilitat termic, langa parc si scoala,
0725.065.680
; office@e-reducere.ro
23 Apr 14:17
suprafata 43 mp
semidecomandat
etajul 5 din 7
62.000 €
68.000 €
B
1 DECEMBRIE 1918, metrou, ultimul apartament 2 camere, d+p+2+m, design modern, centrala termica, pret numai 51.000 €, TVA inclus. Vecinatati: Titan, Trapezului, Theodor Pallady. Direct...
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
23 Apr 14:17
suprafata 62 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 2 din 3
51.000 €
B
MOSILOR, Pizza Hut, apartament 2 camere, 2 balcoane, imbunatatiri complete, aer conditionat, pozitie excelenta, stradal, vedere si intrare stradala, pretabil firma, locuit. Acte la zi....
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
23 Apr 14:15
suprafata 56 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 5 din 8
75.000 €
76.000 €
B
CAMPIA LIBERTATII, confort 1, balcon mare inchis termopan. Blocul este reabilitat plasat in zona verde langa parcul Voinicelul. Merita vazut,
0741.107.824/ 0764.906.306
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
23 Apr 14:12
suprafata 53 mp
semidecomandat
etajul 3 din 9
43.000 €
B
DRUMUL TABEREI, particular, vand mobilat, reabilitat, 2 lifturi, contorizat, parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, balcon, aproape Ratb, piata, gradinita, vizavi de...
0724.359.242
; serbanstefan56@yahoo.com
23 Apr 14:11
suprafata 48 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 9 din 10
45.000 €
B
AVIATIEI, bloc nou, garsoniere, 2 camere, 3 camere, Centrala buderus, parchet egger, obiecte sanitare Romstal, gresie si faianta Marazzi, usi interioare si usa metalica Pinium, aer...
0729.408.654
23 Apr 14:11

B
1 DECEMBRIE 1918, metrou, ultimul apartament 2 camere, d+p+2+m, design modern, centrala termica. Vecinatati: Titan, Trapezului, Theodor Pallady. Direct dezvoltator, comision 0. Nu rata, TVA...
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
23 Apr 14:10
suprafata 62 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 2 din 3
51.000 €
B
1 DECEMBRIE 1918, Titan, Trapezului, Pallady, ultimele apart. 2 camere mansarda/ d+p+2+m, imobil finalizat, design modern, centrala termica, predare la cheie, direct dezvoltator, comision 0. Pret...
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
23 Apr 14:07
suprafata 62 mp
an constr. 2013
semidecomandat
43.500 €
B
VITAN Calea, Prosper, Mihai Bravu metrou, imobil 2010, p+3, etaj 1 sau 2, predare la cheie, complet mobilat si utilat, finisaje si imbunatatiri complete lux, aer conditionat,...
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
23 Apr 14:05
suprafata 50 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 1 din 3
53.900 €
B
Crangasi, piata constructorilor, auchan, stradal, cf.1, semidecomandat, p/4, cu balcon, fara imbunatatiri, acte la zi, urgent
0765.281.761/ 0734.413.848
; niturobertflorentin@yahoo.com
23 Apr 13:50
suprafata 50 mp
semidecomandat
parter din 4
28.000 €
B
TITAN, 5 min. metrou, Parc IOR, gresie, faianta, termopan, parchet de buna calitate, usi interioare noi, se vinde mobilat si utilat, acte complete. Merita vazut,
0743.060.803/ 021.341.08.36
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
23 Apr 13:44
suprafata 57 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 6 din 10
64.000 €
B
TITAN - metrou, 1 Decembrie, Piata Trapezului, confort I, renovat, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, mobilat si utilat, liber, acte, accept credit,
0761.052.253/ 0726.592.985
; andreea.ifrim@classimob.ro ; www.classimob.ro
23 Apr 13:43
suprafata 53 mp
semidecomandat
etajul 8 din 10
48.500 €
B
CONSTRUCTORILOR BULEVARDUL, vizavi Auchan, renovat lux apr. 2014, vedere superba parc, liceul M. Preda, verdeata, negociabil,
0763.972.277
23 Apr 13:39
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
45.000 €
B
COLENTINA, Doamna Ghica, apartament 2 camere, modificat in 3, imbunatatit, contorizat individual, mobilat, utilat, anvelopat de proprietar,
0736.935.106/ 021.321.21.81
23 Apr 13:38
suprafata 42 mp
decomandat
etajul 8 din 10
39.500 €
B
BRINCOVEANU, Nitu Vasile, confort 1, semidecomandat, 4/10, necesita amenajari, intabulat, zona verde,
0721.593.744/ 0786.458.152
23 Apr 13:33
33.000 €
B
BERCENI, 1min.MT.D.Leonida, apartament deosebit, infrastructura stradala completa, contorizare individuala pe fiecare apartament, compartimentare generoasa, finisaje de foarte buna...
0734.828.984/ 0761.612.363
; simionrobertemanoil@yahoo.com ; www.apartamentenoisud.ro
23 Apr 13:32
suprafata 49 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
43.000 €
B
GARA DE NORD, Str. Garii de Nord nr. 2, proprietar, bloc reabilitat, renovat fara finisaje, termopan stejar auriu inclusiv balcon, cadastru, asigurare. Apropiere piata, scoala, RATB, metrou....
0723.181.091
; neacsucv@gmail.com
23 Apr 13:25
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 6 din 9
39.900 €
B
HERASTRAU, Nordului, Sunshine Club, bloc nou, cu bucataria open space, living 23 metri patrati, dormitor 12 metri patrati, terasa 7 metri patrati, finisaje peste medie, bucataria mobilata/...
0721.471.702/ 0748.211.403
; adrian@sincronimobiliare.ro ; www.sincronimobiliare.ro
23 Apr 13:12
suprafata 48 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 2 din 4
89.500 €
B
BERCENI, metrou, apartament 2 camere, gresie, faianta, ferestre tip termopan, parchet, 2 aer conditionat, in apropiere de metrou, statie Ratb, supermarket, parc,
0731.746.263
; officedvb@yahoo.com
23 Apr 13:09
suprafata 60 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 5 din 8
65.500 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |