Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1026 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
22.500 €

vis a vis cartier Green City si Mega Image, mijloc de transport maxi taxi ratb 5 min. de Bucuresti, pret fix, poze reale, doar cash, nu se accipta...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 15:24
25.000 €

super oferta, super lux, bloc 2016 vis-a-vis Mega Image, 10 min. de Bucuresti, maxi taxi, RATB, super ocazie, doar cash,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
1 Decembrie, azi, 14:58
42.900 €

Bloc nou, etaj 1, 2, 3, centrala termica, gresie, faianta, termopane, loc parcare supraterana inclus. Dezvoltator, 5% T.V.A. Prima casa, ipotecar...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 14:41
23.500 €

vis a vis cartier Green City si Mega Image, mijloc de transport maxi taxi ratb 5 min. de Bucuresti, pret fix, poze reale, doar cash, nu se accipta...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
1 Decembrie, azi, 13:42
33.700 €

bloc din caramida structura de beton, suprafata utila 39,73 mp, gresie, faianta parchet, termopan, centrala,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 13:08
30.500 €

2 camere, cf. 2, liber, curat, imbunatatiri, toate actele,

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:33
45.500 €

confort 1, foatre spatios, 54 mp, termopan, foarte aproape de piata Minis,

 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 12:33
65.500 €

fara imbunatatiri, bloc reabilitat, termopan,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:33
25.000 €

2 camere, cf. 2, liber, curat, toate imbunatatirile, centrala, reabilitat, toate actele,

 • Suprafata 39 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:27
29.500 €

2 camere, cf. 2, liber, fara imbunatatiri, toate actele,

 • Suprafata 39 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:16
18.000 €

2 camere, cf. 2, bloc reabilitat, liber, curat, imbunatatiri, toate actele, neg.,

 • Suprafata 33 mp
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:15
33.000 €

ap. 2 camere, cf. 2, toate imb., mobilat, utilat,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:13
33.000 €

ap. 2 cam., cf. 2, liber, toate imb.,

 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:07
 

vand ap. 2 camere, etaj 7;

 • An constructie 50
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 12:02
25.000 €

super lux, caramida poze reale, pret fix,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
1 Decembrie, azi, 11:51
59.000 €

super lux mobilat, poze reale 100%, doar cash, pret de criza,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, azi, 11:50
22.500 €

2 camere super lux, poze reale 100 %, 5 min. de Bucuresti, maxi taxi, Ratb, pret fix, doar cash, pt credit 27.000 euro,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 11:49
78.000 €

confort 1 sporit, 2 balcoane ,ap. deosebit, la 1 min. parc Tineretului,5 min. metrou Piata Sudului. Ocazie,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:48
50.000 €

curat, pozitie excelenta, 5 minute fata de metrou, cf I, liber,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:48
43.000 €

parchet, gresie, faianta, termopan, aer condtionat, contorizat, apropiere scoala, ratb, metrou,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:46
43.000 €

fara imbunatatiri,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:45
48.500 €

decomandat, 52mp utili. Apartamente in bloc nou ce se pot cumpara si prin programul Prima casa, conform promisiunii de garantare (www.fngcimm.ro)....

Bucuresti, azi, 11:41
37.000 €

ap. 2 camere, fara amenajari, cadastru, zona parc,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 2
Bucuresti, azi, 11:39
48.465 €

baie cu geam exterior, loc parcare gratuit CVC, finisaje la alegere plafon 30 {/mp, fatada ventilata Stacbond, structura dala groasa, caramida...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 11:37
44.000 €

bloc solid cu grinzi facut pt. armata, cf. 1, stradal vedere spate, bloc fara restantieri. Se va reabilita in 2017, martie. -magazin Profi,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, azi, 11:21
43.990 €

apartamente finalizate la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie ratb

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 11:14
77.000 €

5 min. Metrou Piata Muncii, stradal, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, vedere spate, A/C,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 10:58
84.000 €

2 camere, bloc stradal, vedere stradala, cadastru, intabulare, necestita imbunatatiri, a/c,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 10:53
 

inceput de viata noua, apartamente de vanzare 2 camere. Preturi de 32.700 Euro, TVA 5% inclus, site: www.militari-residence.ro

Bucuresti, azi, 10:49
56.000 €

stradal, Iuliu Maniu, 2 lifturi, compartimentare caramida, la cheie, se accepta credit bancar, direct dezvoltator, comision 0,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, azi, 10:36
47.000 €

bloc nou, dormitor 18 mp, cadastru, intabulare, complet finisat, centrala termica, incalzire in pardoseala, toate actele, se accepta credit. Mutare...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj demisol din 10
Bucuresti, azi, 10:36
49.500 €

ocazie, doar saptamana aceasta discounturi de pana la 2.000 { pentru clientii cu plata prin credit bancar, rezerva acum, apartamentul se va preda...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:27
73.000 €

5 min. metrou Dristor, beton + caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau exterior, imobil...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 10:27
55.000 €

superb foarte aproape de RATB, fix in fata blocului, se preda complet finisat si racordat individual. Acceptam si Credite Bancare oferim asistenta...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 10:26
58.000 €

la 2 minute de statia Pacii, stradal, dressing cu incalzire in pardoseala, finisat la cheie. Parc, paza, supraveghere video. Se accepta credit bancar,

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 10:26
65.000 €

bloc nou, vedere pe 2 laturi, est si vest, finisaje la alegere, contorizare individuala, finisaje la alegere, 2 lifturi, parcare, la 2 min de...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 10:25
52.000 €

bloc nou, finisat la cheie, contorizare individuala, 2 lifturi, compartimentare caramida, orientare Vest, comison 0,

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 10:25
44.900 €

apartament 2 camere, bucatarie deschisa, compartimentari caramida, instalatii Romstal, loc de parcare inclus, exclus agentii, exclusivitate,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 10:24
61.000 €

la 2 minute de statia de metrou Pacii, imobil nou finisat la cheie,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 10:14
56.000 €

Bd., Militari, situat la 200 m de statia de metrou Pacii, imobil nou, complet decomandat, finisat la cheie,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 10:13
59.000 €

la 200 m de statia de metrou Pacii, imobil nou, apartamente cu 2 si 3 camere.

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 10:12
58.000 €

la 200 m (2 minute) de statia de metrou Pacii, imobil nou, etaj 3/11, complet finisat la alegere,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 10:11
99.500 €

2 cam. etajul 3, monolit, termopane, gresie, faianta, pret negociabil,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1996
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 10:07
 

acces metrou, 2 cam., etaj intermediar, imbunatatiri partiale, parchet masiv, termopane, negociabil,

 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 10:05
 

2 cam., zona linistita, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane, negociabil,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 10:04
68.500 €

2 camere, bloc reabilitat termic, parchet, termopane, usa metalica, pret negociabil,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj din 8
Bucuresti, azi, 09:59
65.500 €

2 camere, parchet masiv, geam baie, balcon si boxa cu suprafete generoase, fara imbunatatiri, pret negociabil,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1956
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 09:56
42.000 €

Loc de parcare,finisaje la alegere,centrala termica, geam termopan - tamplarie REHAU, racordat la toate utilitatile, RATB, LIDL(din 2017), METRO,...

 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 08:45
67.500 €

Brancoveanu, Oltenitei, Spital Copii, finisat la cheie, loc parcare in acte, baie cu geam, balcon mare inchis, 2 ap nivel, centrala proprie,...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 08:44
47.000 €

loc de parcare, finisaje la alegere centrala termica, geam termopan tamplarie Rehau, contorizare individuala, racordat la toate utilitatile,RATB...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 08:34