IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1432 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
TITAN, Ansamblul ConfortOzana, apartament in bloc bloc nou, finisajele de calitate superioara se pot alege de viitorul proprietar, tamplarie Veka, usa intrare antiefractie, centrala proprie, balcon...
0721.302.778/ 0767.946.358
; ansambluconfort_a@yahoo.com ; www.ansamblulconfort.ro
29 Jul 18:48
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
43.900 € comision 0% B
BERCENI,  Monaco Towers, 57 mp utili, finisaje de exceptie, gresie, faianta, p. triplu, termopan, usa metalica, aer conditionat LG, 200 m metrou, complex comercial la parter, paza, tva 5...
0732.535.415
29 Jul 18:48
suprafata 75 mp
an constr. 2009
decomandat
45.500 € B
MILITARI,  Piata Gorjului, confort 2, scara curata, boxa la subsol, pret cash negociabil,
0766.206.800/ 0720.133.267
; athos.imob@yahoo.com
29 Jul 18:42
suprafata 40 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 3 din 4
33.000 € B
Berceni-Al Obregia URGENT Berceni Al Obregia Apartament 2 camere decomandat 57 mp utili bloc nou stradal cu statie ratb la 100 m. Gata finisat, disponibil imediat.
0722.123.963
; m.ciocea@gmail.com
29 Jul 18:38
suprafata 57 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
46.900 € B
Aparatorii Patriei Berceni Aparatorii Patriei 5 blocuri noi, la doar 4 minute de metrou, ap 2 camere foarte spatios si bine compartimentat, terasa generoasa, loc parcare
0733.825.550/ 0787.525.631
; alexandrugvr@gmail.com
29 Jul 18:32
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 4
35.600 € B
Berceni Apartament cu doua camere decomandate, de vanzare, direct de la dezvoltator, fara comision!
0787.525.583/ 0787.525.583
; razvanstoian277@gmail.com
29 Jul 18:31
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
41.000 € B
FERDINAND,  Gara de Est, zona linistita, cu mult spatiu verde, mobilat, usa metalica, geam aerisire baie, cadastru, intabulare, liber,
0749.199.193/ 021.252.16.05
; tiberiu@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
29 Jul 18:31
suprafata 50 mp
an constr. 1964
decomandat
etajul 2 din 4
44.000 € B
Dimitrie Leonida Apartament cu doua camere decomandate, de vanzare, direct de la dezvoltator, fara comision!
0787.525.583/ 0787.525.583
; razvanstoian277@gmail.com
29 Jul 18:26
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
38.250 € B
Berceni-5 min Metrou Berceni - 5 min Metrou Apartament 2 camere decomandat 56 mp utili etaj 2 din 5 cu lift bloc nou stradal. Finisat la cheie centrala parchet gresie etc
0722.123.963
; m.ciocea@gmail.com
29 Jul 18:25
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
38.000 € B
Metrou Leonida decomandat, modern construit, distanta metrou7-8 min, utilitatile sunt individuale, compartimentarea din caramida.bonus parcare.Oferta pt.plata cash!
0737.945.463
29 Jul 18:22
suprafata 47 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
34.000 € B
BERCENI  - metrou la doar 4 minute, ansamblu nou, ap 2 camere cu balcon, etaj intermediar, zona noua, dezvoltata, super oferta, loc parcare,
0733.825.550/ 0787.525.631
; alexandrugvr@gmail.com
29 Jul 18:20
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
29.500 € B
VIRTURTII,  Orsova, unicat, 1 parcare, centrala proprie, 2 balcoane, bucatarie mare si inchisa, baie cu geam de aerisire afara, incinta securizata, liber, finisaje de calitate,
0736.853.525
; cpirvu@gmail.com
29 Jul 18:16
suprafata 76 mp
an constr. 2008
decomandat
etajul 1 din 4
78.500 € B
SALAJAN,  Billa, conf ll, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc si scara curate,
0749.199.195/ 021.252.16.05
; ion@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
29 Jul 18:01
suprafata 41 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 9 din 10
38.000 € B
BERCENI, particular, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termopan, TV, internet, mobilat. Apartamentul se afla intr-un bloc civilizat,
0737.181.849
; mirceauta@yahoo.com
29 Jul 18:00
suprafata 55 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 9 din 9
37.500 € B
OCTAVIAN GOGA monolit, stradal, decomandat, luminos, orientare sud, renovat, mobilat, parchet stejar, gresie, 2AC. Pozitie excelenta, langa Camera de Comert. Oportunitate reala.Va invitam...
0219898/ 0751.519.898
; office@9898.ro ; www.9898.ro
29 Jul 17:56
suprafata 57 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 4 din 7
90.000 € B
VITAN,  Barzesti Rin, complet mobilat si utilat in cadrul Rin Grand Hotelefon Reprezinta o investitie foarte bune, nivelul chiriei fiind de minim 350 €/luna. Acces SPA, centre...
0728.922.484
29 Jul 17:40
suprafata 54 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 5 din 15
49.000 € B
DRUMUL TABEREI  Plazza, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, u.m, a.c., centrala termica, balcon, parcare ADP, superzona, accept credit, linia 41, metrou la 10 minute, negociabil,
0730.731.328
29 Jul 17:39
suprafata 50 mp
decomandat
parter din 4
49.950 € 51.900 € B
TINERETULUI,  vizavi de parc, apartament renovat complet cu priveliste panoramica asupra parcului, locatie deosebita la doar 3 min. de metrou, izolat termic pe interior, finisaje de calitate,...
0728.359.056
; caprita_vlad@yahoo.com
29 Jul 17:17
suprafata 54 mp
an constr. 1977
decomandat
65.000 € B
IANCULUI  langa metrou, stradal, vedere spate, orientare sud-vest, luminos, vedere panoramica, balcon 9 metri patrati, acte la zi, liber, acces rapid catre centru, langa: scoala,...
0728.359.056
; caprita_vlad@yahoo.com ; www.imofin.ro
29 Jul 17:17
suprafata 52 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 8 din 10
44.600 € B
MILITARI, Rezidential ApusuluiApusului, imobil nou d+p+6e, proprietar, lift, predare la cheie, compartimentare caramida, posibilitate alegere finisaje, geam la baie, parcare, mijloc de transport, balcon,...
0767.565.131
; contact@rezidentialapusului.ro ; www.rezidentialapusului.ro
29 Jul 17:10
suprafata 66 mp
an constr. 2015
decomandat
52.000 € comision 0% IF
GIURGIULUI,  Gazarului, Spinis, Raul Soimului, confort 1, mare, spatios, curat, cadastru, intabulare, acc credit de orce fel, 5 min.ratb, bloc f. balcon,
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
29 Jul 17:02
suprafata 50 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 3 din 4
37.000 € B
IANCULUI,  metrou, Mihai Bravu, stradal, confort 1, liber, cadastru, intabulare,
0761.532.117/ 0722.542.692
29 Jul 17:01
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 8 din 10
44.000 € B
BERCENI,  Giurgiului, Almasul Mare, cea mai frumoasa zona, bloc 4 nivele, confort 1, imbunatatiri, centrala termica, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, cadastru, intabulare, plata...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com 29 Jul 17:01
suprafata 51 mp
an constr. 1979
semidecomandat
parter din 4
36.000 € B
BERCENI,  Oltenitei, 5 min. Piata Sudului, ocazie, confort 1, imbunatatiri complete, cadastru, intabulare, cash 43.000 € sau prima casa 45.000 € ap .mare frumos curat,
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
29 Jul 16:57
suprafata 55 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 1 din 8
43.000 € B
RAHOVA  Ideal Residence Rahova, super oferta, dezvoltator, bloc nou, teren multisport, loc de joaca copii, piata, supermarket, acces usor RATB, spatios, finisaje la alegere, centrala...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
29 Jul 16:55
suprafata 63 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 7
46.000 € B
MILITARI  (5 min metrou Lujerului), confort 1, balcon, metrou, piata, renovat, liber, acte complete,
0760.654.549/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
29 Jul 16:50
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 7 din 10
47.000 € B
BALTA ALBA,  Piata Prevederii, conf ll sporit, cu toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, bloc fara urgenta,
0749.199.195/ 021.252.16.05
; ion@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
29 Jul 16:50
suprafata 39 mp
decomandat
etajul 2 din 10
39.500 € B
GRIGORESCU,  metrou, Matei Ambrozie, conf. l stradal, curat, cu imbunatatiri, gresie, faianta, aer conditionat, balcon inchis, baia si debaraua cu geam, usi lemn, originale curate, mobilat...
0749.199.195/ 021.252.16.05
; ion@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
29 Jul 16:49
suprafata 52 mp
an constr. 1971
decomandat
etajul 7 din 10
47.500 € B
TINERETULUI,  parc, Carol, imobil nou finalizat, facilitati centrala proprie, parchet, apartamente libere etajele 1-4, ascensor, pret + 5% TVA, metrou Unirea, Pipera, Aviatiei,
0722.217.638
; viorel@fullimobiliare.ro ; www.fullimobiliare.ro
29 Jul 16:45
suprafata 80 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 1 din 4
75.000 € B
DRUMUL TABEREI  (2 min viitoare st. metrou V. Ialomitei), confort 1, mijloace de transport, piata, termopan, balcon mare, liber, acte complete. Accepta credit,
0760.654.549/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
29 Jul 16:44
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 6 din 10
39.000 € B
SECTOR 5,  Aleea Livezilor, imobil nou, balcon, bucatarie inchisa, CT, utilitatile orasului, loc parcare, RATB, credit, comision 0%,
0730.556.905
; ginelniculescu.khc@gmail.com ; www.imo-zone.ro
29 Jul 16:31
suprafata 42 mp
decomandat
etajul 1 din 4
31.900 € B
MILITARI  Lujerului, cf 1, imbunatatit: gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica aer conditionat, balcon inchis in termopan, bucatarie complet mobilata si utilata, pret neg,
0728.874.503
29 Jul 16:07
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 6 din 8
56.000 € B
DRUMUL TABEREI  Billa, confort 1, balcon, amenajat complet, mobilat, utilat, bloc ingrijit, acces rapid RATB, magazine, acte, se accepta credit,
0730.556.901
; alexbortea.khc@gmail.com ; www.imo-zone.ro
29 Jul 16:02
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 8 din 10
48.000 € B
TRAPEZULUI,  Titan, 1 Decembrie 1918, 9 min.metrou, s (parcare)+d+p+2e+m, imobil nou, modern, direct dezv, accept credit bancar/ipotecar, centrala proprie, finisaje la alegere, geam Tripan,...
0758.234.495
; rusu.c@vbi.ro ; http://www.vbi.ro
29 Jul 15:57
suprafata 57 mp
an constr. 2015
semidecomandat
mansarda din 3
47.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Parc Moghioros, gresie, faianta, parchet, termopan, intabulare, liber, 47.000 € mobilat+utilat,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
29 Jul 15:57
suprafata 52 mp
an constr. 1972
decomandat
etajul 8 din 10
46.000 € B
GRIGORESCU,  Titan, Trapezului, s (parcare)+d+p+2e+m, imobil nou, modern, direct dezv, accept credit bancar/ ipotecar, centrala prop, finisaje la alegere, geam Tripan, predare august 2015,...
0758.234.495
; rusu.c@vbi.ro ; http://www.vbi.ro
29 Jul 15:56
suprafata 57 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 2 din 3
48.500 € B
BAICULUI,  strada Popa Nicolae, chiar langa Lidl, particular, totul nou: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare, sanitare noi, geam la baie, c+i, liber, bloc...
0762.135.085
29 Jul 15:55
suprafata 42 mp
an constr. 1973
semidecomandat
etajul 2 din 4
36.500 € 37.000 € B
PANTELIMON,  Delfinului Piata, strada Ciocarliei, particular, spatios, liber, gresie, faianta, usa metalica, termopan, parchet, usi schimbate, modern, la cheie, accept prima casa, C+I,
0762.135.085
; bogdang01@yahoo.com
29 Jul 15:54
suprafata 57 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 10 din 11
45.499 € 45.999 € B
PALLADY  iesire metrou 1 Dec., termopan, parchet, aer conditionat, bucatarie mobilata/ utilata,
0722.501.636
29 Jul 15:52
suprafata 55 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 9 din 10
49.800 € B
BRANCOVEANU,  Secuilor, apartament confort 1, liber, balcon mare, apropiere metrou, piata, zona verde, ideal investitie,
0771.350.631/ 0733.300.779
; www.liderimobiliare.ro
29 Jul 15:51
suprafata 52 mp
etajul 3 din 4
37.900 € B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, super ocazie, zona foarte buna, mini-cartier rezidential, strada asfaltata, iluminat stradal, constructie din beton armat si caramida Porotherm. Vecinatati: Prelungirea Ghencea,...
0768.295.999/ 0740.468.481
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare4.ro
29 Jul 15:48
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
34.000 € 35.000 € B
IANCULUI,  Pantelimon, proprietar, vedere spate, G, F, aer conditionat, usa metalica, in apropiere de Mega Mall, Piata Obor, M 10min, acte la zi, pret negociabil la vizionare,
0722.221.527
29 Jul 15:44
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 10
54.000 € B
SEBASTIAN,  BRD, imobil reabilitat termic, termopane, balcon inchis, foarte bine compartimentat, Mall Liberty, Parc Sebastian, acces facil mijloace de transport in comun. Accept credit...
0744.778.087/ 0755.050.050
; claudiu.hategan@gmail.com
29 Jul 15:38
suprafata 56 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 1 din 8
45.500 € B
DRUMUL TABEREI,  Argesului, 2 camere, confort 2 sporit, balcon mare, fara imbunatatiri,
0770.438.713/ 0769.088.539
; www.imobiliareclass.ro
29 Jul 15:33
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 6 din 10
35.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Parc Moghioros, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii noi, usa metalica, acte facute, liber, negociabil,
0770.438.713
; www.imobiliareclass.ro
29 Jul 15:32
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 9 din 10
35.000 € B
DRUMUL TABEREI  Billa, confort 1, balcon mare, scara de bloc civilizata, permite imbunatatiri,
0730.556.917
; www.imo-zone.ro
29 Jul 15:27
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 1 din 9
43.000 € B
1 DECEMBRIE 1918,  Trapezului, s (parcare)+d+p+2e+m, imobil nou, modern, direct dezv., accept credit bancar/ipotecar, predare decembrie 2015, 9 min. metrou, finisaje la alegere, centr proprie,...
0758.234.495
; rusu.c@vbi.ro ; www.vbi.ro
29 Jul 15:23
suprafata 50 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 1 din 3
44.500 € B
TRAPEZULUI PIATA, confort 1 +18 mp curte engleza, lux, super oferta, negociabil,
0726.430.556
29 Jul 15:23
suprafata 80 mp
an constr. 2015
decomandat
42.000 € B
DRUMUL TABEREI  Azurro, confort I, balcon inchis cu T, termopane integral, izolat termic, liber, acte,
0730.556.914
; ionnedea.khc@gmail.com ; www.imo-zone.ro
29 Jul 15:22
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 4 din 10
43.000 € B
GRIGORESCU,  Titan, s (parcare)+d+p+2e+m, imobil nou, modern, direct dezv, accept credit bancar/ipotecar, predare decembrie 2015, 9 min.metrou, finisaje la alegere, centr.proprie, geam...
0758.234.495
; rusu.c@vbi.ro ; www.vbi.ro
29 Jul 15:22
suprafata 52 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 1 din 3
46.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD