Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1829 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
72.500 €

de vanzare apartament cu 2 camere 70 mp decomandat, parter cu terasa de bloc nou, cu finisaje de lux, bloc nou, recent finalizat, , merita...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 17:26
64.900 €

10 min. metrou, Obor, cf. I, bloc in curs de reabilitare in vara 2018, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ISN+IEN, gol, liber, acte...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 17:26
57.500 €

geam termopan Rehau, Dispune de balcon, o debara in hol si o camara in bucatarie pentru spatiu suplimentar de depozitare. Excelent pozitionat in...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 17:10
92.000 €

Apartament cu 2 camere etaj 1, suprafata utila de 63 mp, decomandat, situat la P-ta Iancului. Bloc nou, finisaje de lux, centrala proprie....

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 17:06
68.000 €

proprietar, 2 camere, bloc reabilitat, renovat noiembrie 2017, instalatii electrice+sanitare noi, termopan, debara, modern, poze reale si recente,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 16:50
57.500 €

foarte apoape de metrou, pe str. Calboreanu George, bucatarie mare, pereti izolati termic, aer conditionat, st: 58,88mp, bloc retras din trafic,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8
Bucuresti, azi, 16:50
49.500 €

intersectie cu strada Mihail Sebastian, langa Biserica, cochet, renovat complet, se vinde mobilat, vecinatati: Rahova, Margeanului, Petre...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 16:35
42.000 €

2 cam, decomandate, luminos, balcon deschis, mobilier bucatarie inclus + electrocasnice. Restaurant, piscina, spatii verzi. Direct dezvoltator.

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bragadiru, azi, 16:30
53.000 €

1 Mai-Drumetului cf 1 circular etaj 8/10 gresie faianta parchet termopan liber acte acc credit

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 16:28
34.990 €

proprietar, vand apartament de 2 camere. Bonus: inca doua camere construite deasupra blocului. Magazin la parterul blocului, Arena Mall, parcul...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bacau, azi, 16:27
53.000 €

Raul Doamnei cf 1 semidecomandat etaj 8/10 gresie faianta prchet termopan usa metalica mobilat utilat acte

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 16:22
49.000 €

acte gata - accept credit - direct dezvoltator, decomandat, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, se vand...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 16:22
53.500 €

Cinema Favorit cf 1 circular etaj 3/10 gresie faianta parchet 2 lifturi acte liber acc credit

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 16:18
53.500 €

Cinema Favorit cf 1 semidecomandat etaj 5/10 gresie faianta parchet termopan acte acc credit

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 16:15
49.000 €

2 camere, fara imbunatatiri, parchet, balcon mare.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:02
66.000 €

apartament 2 camere decomandat, complet mobilat, Confort Urban Rahova, sector 5

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 15:30
63.900 €

langa parcul Motodrom, spitalul Fundeni, cartier super civilizat, imobil nou , P+3Et, constr. caramida, finisata la cheie, loc parcare inclus,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 15:13
53.000 €

conf. 1, balcon stil terasa, posibilitati de gradina suspendata, multiple imbunatatiri, necesita igenizarei, loc parcare, 2 min. pana la metrou,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 14:20
39.500 €

proprietar, zona biserica Marcuta /spital Pantelimon : partial mobiliat, - 2 camere, bucatarie, baie si balcon,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:20
55.000 €

aproape Piata,Mall,Parcul Circului,Tei,CF,1 sporit dec,61mp,etaj 8/8,terasa fara probleme,bloc reabilitat termic,pe mijloc,orientare S-E,curat...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 14:10
42.500 €

renovat in totalitate, instalatie electrica si sanitara schimbate, parchet termopan, gresie, faianta, aer conditionat, liber, balcon inchis in...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1979
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 14:09
64.990 €

Particular, Trapezului, 5' metrou, langa Lidl, penthouse, 5/6. Bloc nou 2009. Suprafata int. 50 mp+30 mp terasa individuala unicat. Se vinde...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 14:00
45.700 €

dezvoltator, ap. 2 camere, et. 5/8, 52 mp, dec, predare la cheie cu g, f,p , t, usa metalica de exterior, usi interioare, centrala termica...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 13:55
50.000 €

apartament 2 camere, recent renovat, totul nou, bucatarie complet utilata, finisaje de lux.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 13:39
62.000 €

foarte frumos compartimentat, cu imbunat.: gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilat si utilat, aproape scoala, gradinita, piata,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 13:32
33.000 €

superoferta, ap. in vila 2 camere, baie, bucatarie+ o alta camera, terasa, bucatarie, grup sanitar,

Bucuresti, azi, 13:31
60.000 €

strand Cara, vand 2 camere, balcon inchis, bloc reabilitat termic, acces la metrou 2 minute, zona verde,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 13:25
32.500 €

2 camere, cf 2, et. 1, sobe cu gaz, liber, curat, fara risc seismic, cadastru,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 13:24
44.000 €

2 camere, cf. 1, balcon, pivnita, bloc reabilitat, pret fix,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 13:23
37.000 €

ap. 2 camere, cf. 2, liber, curat, fara imbunatatiri, neg.,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 13:22
66.500 €

Complexul Matei Ambrozie, vand 2 camere, amenajate, libere, balcon inchis, etajul 1, bloc reabilitat termic, actele efectuate, acces la metrou in...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1982
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:20
35.000 €

2 camere, cf. 2, imbunatatiri, curat, cadastru, neg.,

 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 13:18
43.000 €

acces facil ratb, comision 0, apartament cu 2 camere, balcon, ansamblul Rezidential din care face parte se gaseste situat in zona Magurele- Rahova,...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 13:18
68.460 €

proiectul va avea un regim de inaltime de d+p+6e, impartit pe doua scari a cate 42 de apartamente;

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 13:17
64.000 €

apartament decomandat cu bucatarie separata si spatioasa, camara si balcon generos.

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 13:17
32.000 €

foarte bine pozitionat, 3 min. telecabina si poiana, bloc reabilitat termic, centrala termica, contor gaze, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 13:17
41.000 €

Apartament in bloc nou, bucatarie mobilata si utilata, zona linistita, acces Ratb,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 13:16
43.000 €

2 camere cf. 1, balcon, pivnita, reabilitat, cadastru,

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, azi, 13:16
45.500 €

apartament parter din trei doua camere decomandat gresie faianța parchet centrala totul nou, utili 42 mp si terasa 38 mp. Stradal bine pozitionat...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 13:15
23.500 €

2 camere, cf. 1, imbunatatiri, termopane, usa metalica, gresie, faianta, curat,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 13:15
23.500 €

2 camere cf. 2, str. Livezilor, parc, liber, imbunatatiri, cadastru,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1976
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 13:13
78.500 €

vand 2 camere, balcon inchis, etajul 6, langa parc, actele efectuate,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:11
36.000 €

ap. 2 camere, cf. 2, liber,

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 13:10
62.000 €

Constantin Brancusi, vand 2 camere, balcon inchis, etajul 1, actele efectuate, acces metrou 4 minute,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 13:10
49.000 €

vand apartament 2 camere, in casa, singur curte, toate utilitatile, actele efectuate,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, azi, 13:07
31.000 €

2 cam., cf. 2, st. 39,60 mp, imb., liber, pret de criza, urgent,

 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 12:59
41.000 €

2 cam., cf. 2, sp., mobilat, utilat, imb., liber, merita vazut,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 12:57
46.000 €

2 cam., cf. 1, fara imb., metrou, 3 minute, liber, urgent,

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 12:56
39.500 €

2 cam., cf. 2, multiple imb., totul nou, bl. reabilitat, acte la zi,

 • Suprafata 40 mp
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 12:55
43.000 €

vand 2 camere, confort 2, geam la baie, amenajat (aer conditionat, termopan, faianta, gresie, um, parchet), mobilat, utilat, acces metrou 5-7 minute,

 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:54