IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2245 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 metri de piscina. Centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces RATB,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
25 Apr 00:13
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 8
54.027 €
B
C-tin Brancoveanu bloc situat in zona linistita, civilizata. imbunatatiri: - inlocuire instalatie electrica - inlocuire instalatie sanitara - termopane + rulouri exterioare - parchet - in...
0732.837.844
; alexandru_enciu2014@yahoo.ro
24 Apr 23:20
suprafata 36 mp
an constr. 1972
semidecomandat
parter din 4
33.000 €
B
Bucurestii Noi Proprietar vand ap de lux in Bucurestii noi, finisat perfect, dressing mare, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie.Superb, urgent
0725.336.479
; dragos_alez@yahoo.ro
24 Apr 23:07
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
46.700 €
B
BERCENI , emil racovita, confort2, semidecomandat, etaj5/10, balcon, termopane, bloc linistit, apometre, repartitoare, cadastru, intabulare, accepta credit
0722.568.283
24 Apr 21:44
25.000 €
B
GIURGIULUI-PIATA, statia toporasi, peco, confort1, semidecomandat, etaj6/7, liber, termopane, geam baie, balcon, bloc reabilitat termic, parc amenajat, zona linistita
0722.568.283
24 Apr 21:12
39.000 €
B
Giurgiului Piata Progresului, confort I, spatios, luminos, renovat de curand; acces rapid mijloace de transport.
0734.829.168/ 0763.437.464
; prosper.rad@gmail.com ; www.prosper-imobiliare.ro
24 Apr 20:56
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 5 din 10
38.000 €
B
Militari Pacii Bloc nou, P+3, ap 2 cam, toate utilitatile, apa, gaze, curent, canalizare, asfalt, iluminat public, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, parcare,...
0765.124.026
; robert.raduinea@climaroca.ro
24 Apr 20:28
suprafata 57 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 2 din 3
46.500 €
bucata
B
TITAN, Circa 13, imobil 2014, P+5+M finalizat, confort 1, finisaje lux, centrala proprie, parcare subterana, balcon, lift, accepta credit, direct dezvoltator,
0742.265.652/ 0744.438.289
; contact@sararesidence.net ; www.sararesidence.net
24 Apr 19:33
suprafata 58 mp
decomandat
etajul 1 din 5
51.700 €
B
BUCURESTII NOI, balcon cu 2 iesiri din living si dormitor, finisajele la cerere, imobil nou construit, locuit tot lux,
0784.804.967/ 0767.868.779
; marin.emanuel22@yahoo.com
24 Apr 19:31
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 3
43.500 €
B
MIHAI BRAVU, Vitan, direct dezvoltator, apartament spatios, luminos, cu compartimentari practice, dispune de finisaje de calitate, este bransat la toate utilitatile, se accepta orice tip de...
0734.829.138
; office@prosper-imobiliare.ro ; www.prosper-imobiliare.ro
24 Apr 19:09
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
59.000 €
B
BERCENI, Metropolitan, metrou 4 minute, 2 balcoane, lift, interfon, parchet, gresie, faianta, termopan, totul nou, usa metalica, usi interioare, centrala termica, baie cu geam, bloc nou...
0730.016.224/ 0728.872.575
; imobiliaretitanii@gmail.com
24 Apr 19:09
suprafata 67 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 5
49.900 €
B
COLENTINA Fundeni, ansamblu 2013, direct dezvoltator, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, baie mobilata utilata, debara, balcon, lift, loc parcare, acces...
0744.438.290/ 021.252.26.23
; contact@newcityresidence.net ; www.newcityresidence.net
24 Apr 19:05
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 2 din 6
38.950 €
B
LACUL TEI, parc, spatios, bucatarie mare patrata, amenajat termopan, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, termopan, contorizat, intabulare, apropiere Facultatea de Constructii, parc,...
0744.314.315/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
24 Apr 18:57
an constr. 1986
decomandat
etajul 7 din 10
53.900 €
54.000 €
B
BRAGADIRU soseaua Alexandriei, ansamblu modern Cartierul Verde, direct dezvoltator, finisaje de lux, centrala termica, baie mobilata si utilata, loc parcare, paza, transport gratuit,...
0742.265.672/ 021.252.26.23
; office@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
24 Apr 18:57
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
34.900 €
IF
BANEASA, Casa Presei, ansamblu, direct dezvoltator, apartament 2 camere, gradina proprie 35 metri patrati, finisaje lux, predare la cheie, centrala termica, parcari subterane, accepta...
0744.426.287/ 0742.265.682
; contact@barcelona-residence.net ; www.barcelona-residence.net
24 Apr 18:45
suprafata 61 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
71.500 €
B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 metri de piscina. Centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces RATB,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
24 Apr 18:42
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 8
54.027 €
B
BASARABIA, Diham, apartament 2 camere, confort 1, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usi interior noi, usa metalica, terasa fara probleme, cadastru, intabulare, accepta credit,...
0742.265.672/ 021.252.26.23
; veronica@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
24 Apr 18:38
suprafata 54 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 8 din 8
45.900 €
B
TINERETULUI METROU Bulevardul Dimitrie Cantemir, etajul 3 / 7 , apropiere Unirii, intrare direct din bulevard, confort 1 semidecomandat , bloc reabilitat termic 2013, t, g, f, p , mobila...
021.330.29.59/ 0733.835.836
; cassiaimobiliare@yahoo.com
24 Apr 18:29
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 3 din 7
56.000 €
B
TINERETULUI PARC Pridvorului, etajul 4 / 4 confort 1 decomandat, bloc 1986, spatios, vedere parc, termopan, parchet, gresie, faianta, balcon mare, terasa renovata impecabil, 58000 euro negociabil
021.330.29.59/ 0733.835.836
; cassiaimobiliare@yahoo.com
24 Apr 18:23
58.000 €
B
BERCENI, apartament deosebit, luminos si spatios. Finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare baie, centrala termica proprie, calorifere, usa metalica. Acces metrou...
0727.162.816/ 0765.189.097
; mihai.ariton23@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
24 Apr 18:18
suprafata 67 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 3
45.500 €
B
OLTENITEI, Popesti, Drumul Fermei, comision zero. Locuinta se preda la cheie, bransata la toate utilitatile, pentru plata cash se ofera discount. Acte disponibile imediat,
0734.829.138
; office@prosper-imobiliare.ro ; www.prosper-imobiliare.ro
24 Apr 18:13
suprafata 44 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 3
33.000 €
B
BASARABIA, Arena Nationala, Piata Muncii metrou, confort 1, curat, liber, cadastru si intabulare,
0743.274.566/ 0756.116.070
; office@acorimobiliare.ro
24 Apr 18:06
suprafata 54 mp
etajul 3 din 10
39.500 €
42.000 €
B
COTROCENI Palatul Prezidential, deosebit, in vila, complet reamenajat si utilat, stil mediteranean, toate dotarile, aer conditionat, centrala, alarma, sistem sunet, bucatarie italiana...
0729.996.952
; ancahrisov@yahoo.com
24 Apr 18:05
suprafata 60 mp
an constr. 1925
decomandat
etajul 1 din 2
105.000 €
B
BERCENI, metrou (5 min), particular direct dezvoltator, apartament special in imobil 2014 finalizat, imbunatatiri, centrala proprie, usi, parchet, gresie, faianta, termopan, obiecte...
0721.965.254
; milipaulmili@yahoo.com ; WWW.APARTAMENTENOISUD.RO
24 Apr 18:02
suprafata 55 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
38.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Valea Ialomitei, 5/10, confort 1, decomandat, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, instalatii schimbate, balcon inchis in termopan, constructie 1981. Numai cash,
0768.602.609/ 0723.973.041
; office@casutadevis.ro
24 Apr 18:01
37.000 €
B
BERCENI - metrou, bloc nou P+4, proprietar, structura beton, pereti caramida, bransat utilitati, contorizat individual, finisaje de calitate, la cheie, loc parcare
0766.447.708
; lucian@apartamentesud.ro ; www.apartamentesud.ro
24 Apr 17:58
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
34.000 €
IF
DRUMUL TABEREI, Lasermed , bucatarie mare 9 mp , fara imbunatatiri , curat , usa metalica si gresie , vedere pe fata la bulevard , bloc 2 lifturi . MERITA !!!
0762.039.796/ 0721.566.725
; papuc.gabriel@gmail.com ; www.creativimob.ro
24 Apr 17:56
suprafata 52 mp
etajul 6 din 9
45.000 €
B
BERCENI Oltenitei, cu spatiu vitral mare, bine compartimentat, finisat modern, apartamentul se vinde la cheie. Amplasat stradal cu infrastructura completa si utilitati bransate si...
0722.121.964
; lauradanielaneagu@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
24 Apr 17:54
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1
42.500 €
B
BERCENI -sector 4, direct dezvoltator, finisat la cheie, structura beton, caramida Ytong, pvc Salamander, contorizat individual, liber, acces transport, accept credit
0754.977.073
; bogdan.puiu@dezvoltator-direct.ro ; www.dezvoltator-direct.ro
24 Apr 17:54
suprafata 33 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 5
26.500 €
43.500 €
B
TINERETULUI, Vacaresti, strada Pridvorului, 2 camere confort 1, vedere superba parc, termopan, parchet,
0733.300.779/ 0722.300.698
24 Apr 17:53
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 4 din 4
57.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Brasov, Plazza, conf 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, sanitare electrice noi, renovat recent, semistradal,
0762.039.796
24 Apr 17:47
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 3 din 4
51.000 €
B
STEFAN CEL MARE str. Nastate Panfil, recent finisat, gresie, faianta, termopan, calorifere aluminiu, instalatii, totul nou, pozitie deosebita, apropiere Dorobanti Romana,
0720.362.219
24 Apr 17:44
suprafata 60 mp
an constr. 1986
decomandat
parter din 10
78.000 €
B
OBOR - metrou, 2/10, confort 1, decomandat, vedere fata, bloc reabilitat termic, contorizat total, termopan, bloc monolit, liber, cadastru, intabulare,
0723.151.116
; office@rcaimob.ro
24 Apr 17:38
suprafata 50 mp
an constr. 1972
decomandat
etajul 2 din 10
51.900 €
52.000 €
negociabil
B
RAHOVA, Alexandriei, 1.100 locatari, RATB in ansamblu, 11 blocuri finalizate, beton+ caramida, canalizare, parc privat, spatii verzi, locuri joaca, teren baschet si fotbal, strazi...
0720.533.409
; wrp@premiumimobiliare.ro ; www.wrp.ro
24 Apr 17:37
suprafata 69 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 5
43.900 €
B
DRUMUL TABEREI Bucla, parc, bloc reabilitat, termopan, gresie si faianta vechi, bucatarie mare, acte facute, accept credit,
0723.173.783/ 0723.510.200
24 Apr 17:22
decomandat
etajul 2 din 4
44.500 €
B
DUNAVAT, stradal, zona supereba, bloc reabilitat termic recent, civilizat, doar zugravit in alb, va puteti alege singur finisajele, apartament mare care permite diverse modificari,...
0722.465.875
24 Apr 17:21
suprafata 56 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 4
37.600 €
B
GRIVITA, stradal, proprietar. Bloc reabilitat. Statia de metrou. Parcare suficienta. Liber, curat, usa metalica, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat. Cadastru,...
0724.504.989
; gykpavel@gmail.com
24 Apr 17:19
suprafata 42 mp
an constr. 1962
semidecomandat
parter din 8
44.000 €
B
OLTENITEI, stradal, apartament 2 camere la cheie (gresie, faianta, parchet, usi interior, usa metalica intrare, centrala proprie de apartament). Bloc nou. Direct dezvoltator, comision 0%....
0721.318.649/ 0761.572.049
; luminita.dezvoltator@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
24 Apr 17:17
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5
44.000 €
B
MOSILOR Eminescu, gresie, faianta, parchet, amenajari deosebite, vedere spate, liniste, bloc reabilitat, pretul zonei, pret negociabil;
0733.694.090
; ingrid.pavelescu@housedat.ro ; www.housedat.ro
24 Apr 17:03
an constr. 1982
etajul 6 din 8

B
MOSILOR, stradal, vedere fata, 2 balcoane, curat, luminos, bloc civilizat, monolid, apropiere metrou, scolii, gradinite, cadastru, intabulare,
0726.940.444
; tiberiu.incity@gmail.com
24 Apr 16:58
suprafata 54 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 7 din 10
58.500 €
B
BUCURESTII NOI la 50 de m de statia de metrou Jiului, langa Penny Market, 3 apartamente cu 2 camere la demisol, apartament 50 mp 39.000 €, apartament 66 mp 46.000 €, apartament 71 mp...
0767.382.558
; iosif_rapidistu2000@yahoo.com
24 Apr 16:57
suprafata 71 mp
an constr. 2013
decomandat
demisol din 3

B
Drumul Taberei direct dezvoltator, oferte limitata, cele mai avantajoase apartamente, clasice, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la cheie preferentiale, comision 0
0765.211.966
; ionut.gisca@czv.ro ; www.czv.ro
24 Apr 16:16
suprafata 74 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
42.000 €
unitate
B
DRUMUL TABEREI, Raul Doamnei, stradal 4/10 confort 2 sporit, curat, contorizat, imbunatatiri (gresie, faianta, termopan, um), acte, liber, zona buna apropiere ratb, supermarket, piata, scoala,...
0728.116.734
24 Apr 16:15
suprafata 42 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 4 din 10
35.000 €
B
LIBERTY MALL decomandat, 1986, etaj 5, renovat in totalitate, 56 metri patrati, imbunatatiri de actualitate, 52.000 €; Lujerului, 55 metri patrati, decomandat, bloc 1981, cu...
0731.414.128
; axabusinessconsulting@gmail.com
24 Apr 16:08

B
TITAN,1 DECEM 1918 oferta direct dezv., ap 2 camere, d+p+2e+em, bloc nou, beton, caramida, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica finisaje alegere, la cheie, credit, comision 0%, TVA...
0766.104.953/ 0736.470.681/ 0769.437.775
; amaliarezident@yahoo.com ; www.amaliarezident.ro
24 Apr 16:03
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
34.000 €
B
BABA NOVAC, Aurel Botea, confort 1, termopane, scara curata,
0728.777.132
; office@ramax.ro
24 Apr 15:47
suprafata 55 mp
an constr. 1985
decomandat
parter din 4
60.000 €
B
FERDINAND -Obor, 3/4, bloc reabilitat termic, retras, scara civilizata, liniste, verdeata, parchet, termopan, a.c., geam la baie, liber, cadastru, parcare,
0735.883.452
; daniel.enache@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
24 Apr 15:46
suprafata 56 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
42.000 €
B
BABA NOVAC, intersectie Campia Libertatii, confort 1, complet mobilat si utilat, renovat, termopane, gresie, faianta, liber, toate actele, credit,
0728.777.132
; office@ramax.ro
24 Apr 15:45
suprafata 51 mp
semidecomandat
etajul 9 din 10
53.000 €
B
SEBASTIAN, Novaci, Prosper, 2 camere, confort I, curat, fara imbunatatiri, in apropiere de Prosper, Mega Image, Kaufland, Parc Sebastian, gradinita, scoala, acte, credit, negociabil,
0722.520.983/ 0762.820.161/ 0747.888.407
; office@wiki-imobiliare.ro ; www.wiki-imobiliare.ro
24 Apr 15:29
suprafata 56 mp
an constr. 1989
decomandat
parter din 8
49.000 €
B
DECEBAL Zvon, vand apartament 2 camere confort 1, bloc reabilitat, imbunatatiri, gresie, faianta, t, parchet, se poate vinde si mobilat,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
24 Apr 15:29
suprafata 67 mp
an constr. 1989
etajul 3 din 4
77.900 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |