IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1611 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
NORDULUI  Caranfil, stradal, curat, bloc reabilitat, in apropriere de parc, metrou, cartier exclusivist, merita vazut, ideal cabinet avocatura, notariat, cabinet medical, birouri sau...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
12 Feb 00:25
suprafata 64 mp
an constr. 1988
decomandat
98.500 € B
MILITARI RESIDENCE, particular, apartament 2 camere, stare impecabila,
0722.380.996
11 Feb 23:27
suprafata 54 mp
an constr. 2011
decomandat
39.500 € B
ALEXANDRU OBREGIA particular, bdul. Alexandru Obregia nr 8, gresie, faianta, termopane, instalatie electrica noua,
0722.380.996
; eugenionescu2015@yahoo.ro
11 Feb 23:25
suprafata 51 mp
an constr. 1977
semidecomandat
41.000 € B
Titan,Billa-Salajan 2 cam semidec, 40 mp, etaj 9, bloc reabilitat termic, imbunatatiri, contorizat, curat, balcon inchis, zona linistita, acte, 5 min metrou, prefer cash
0726.243.311
11 Feb 23:13
suprafata 40 mp
an constr. 1976
semidecomandat
34.500 € B
BUCURESTII NOI,  Chitila, imobil S+P+2+M, etaj 1 sau etaj 2, finisaje la alegerea clientului incluse in pret, centrala termica. Acces RATB- 100 m, acces metrou- 600 m. Accept credit. Comision 0%,
0766.666.898/ 0766.721.565
; office@imobilenord.ro
11 Feb 23:09
suprafata 55 mp
an constr. 2015
52.000 € B
SEBASTIAN  -Dumbrava Noua nr 28, are terasa impecabila, este imbunatatit, detine 2 balcoane, hol mare si multiple spatii de depozitare. Este aproape de magazine, farmacii, banci, parc,...
0748.221.574
11 Feb 22:51
suprafata 70 mp
an constr. 1988
decomandat
51.000 € B
MIHAI BRAVU,  la 3 min. de metrou, proiect nou, S+P+3+POD, 0% comision, direct dezvoltator. Bloc nou cu 29 apartamente, caramida, parcare subterana 7.000 euro obligatoriu, TVA 5% inclus....
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com
11 Feb 22:11
suprafata 56 mp
an constr. 2016
decomandat
73.000 € B
MIHAI BRAVU,  la 3 min. de metrou, proiect nou, s+p+3+pod, 0 % comision, direct dezvoltator. Bloc nou cu 15 apartamente, caramida, parcare subterana sau supraterana incluse in pret, tva 5%...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
11 Feb 22:11
suprafata 50 mp
an constr. 2016
decomandat
67.000 € B
NERVA TRAIAN,  in apropiere de parcul Tineretului si metrou Timpuri Noi, lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic, 23 apartamente, bucatarie inchisa. TVA 24%...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
11 Feb 22:09
suprafata 74 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € B
TIMPURI NOI,  Nerva Traian, metrou, in apropiere de parcul Tineretului, lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic, 23 apartamente, bucatarie inchisa. TVA 20%...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
11 Feb 22:08
suprafata 74 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € B
UNIRII  Splai- Nerva Traian, metrou, in apropiere de parcul Tineretului, lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic, 23 apartamente. TVA inclus, vizionari si...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro
11 Feb 22:07
suprafata 74 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € B
DACIA  Gradina Icoanei, 2 camere, conf. 1 (suprf. construita 71 mp), living 30 metri patrati, dormitor 17 metri patrati, posibilitate parcare in curtea interioara a blocului, negociabil,
0737.615.809/ 031.438.12.51
; dan@regalhouse.ro ; www.regalhouse.ro
11 Feb 19:37
suprafata 64 mp
an constr. 1976
decomandat
85.000 € B
MILITARI, Transparent Residencecomplex nou, apartament 2 camere, 60 mp utili, decomandat, balcon inchis, fereastra la baie si bucatarie, bloc cu fatada ventilata Alucobond, placa dubla dintre etaje de 23cm,...
0733822822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
11 Feb 19:24
suprafata 60 mp
an constr. 2016
decomandat
45.182 € comision 0% B
MILITARI,  Chiajna, padure, oferta dezvoltator, confort 1, bloc nou P+3 etaje intemediare, la cheie, bucatarie inchisa, centrala, curte, piscina, cartier privat, vav padure, zona...
0721.366.816
; damarimobiliare@gmail.com
11 Feb 19:23
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
36.000 € IF
BERCENI, spatios, bine luminat si compartimentat, bucataria separata, baia echipata, utilitatile bransate la reteaua orasului, contorizate individual. Acces rapid metrou D. Leonida. Se...
0760.757.866
; george@ariahomes.ro
11 Feb 19:19
suprafata 47 mp
an constr. 2015
decomandat
38.500 € 39.900 € B
POLONA,  colt cu Stefan cel Mare, la 1 min. de metrou, confort 1, bloc reabilitat termic, balcon inchis, bucatarie mare, 2 debarale, apometre, repartitoare, usa metalica,
0722.211.146
; pegusimobiliare@yahoo.com
11 Feb 18:57
suprafata 58 mp
an constr. 1983
decomandat
79.990 € B
DRUMUL TABEREI  Bdul Timisoara, stradal Profi, imbunatatiri, cadastru, intabulare, se accepta credit, agentie imobiliara Top Casa, comision 2%,
0767.249.191
; imobiliaretopcasa@yahoo.com
11 Feb 18:54
suprafata 36 mp
an constr. 1978
semidecomandat
35.500 € B
OBOR TOWERS,  3 min. metrou, finisat la cheie, toate imbunatarile, apropiere parc, acces facil la toate mijloacele de transport, vecinatati: Stefan cel Mare, Mosilor, Colentina,
0735.360.736
11 Feb 18:50
suprafata 58 mp
an constr. 2010
semidecomandat
71.701 € B
OLTENITEI,  zona Mega Image, bloc nou, p+3e, apatament la cheie, foarte spatios, finisaje lux, toate utilitatile, loc de parcare, infrastructura completa, zona civilizata, accept credit...
0732.090.134/ 0787.893.944
; directconstructor@gmail.com
11 Feb 18:18
suprafata 59 mp
an constr. 2016
decomandat
48.400 € B
MILITARI,  Gorjului, Dezrobirii Rezidential, parter inalt pe garaje, bloc caramida impecabil, centrala, la cheie, zona linistita, 5 min. piata sau metrou, parcare, scoli, gradinite,...
0728.092.281
; domoestate@yahoo.com
11 Feb 17:53
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
46.999 € B
CRANGASI,  parc, lac, Nucsoara, Saidac, gresie, faianta, termopan, bucatarie mobilata, liber, superb, zona linistita, orientare est, aproape metrou, scara impecabila, urgent, acc credit;
0728.092.281
; domoestate@yahoo.com
11 Feb 17:50
suprafata 54 mp
an constr. 1983
decomandat
B
PACII, Transparent Residencemetrou, apartament 2 camere, loc parcare gratuit, geam exterior la baie, structura dala groasa, caramida porotherm 30 cm, tamplarie aluminiu, beton B400, fier BST500, geam...
0725.210.210
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
11 Feb 17:48
suprafata 58 mp
an constr. 2016
decomandat
43.912 € comision 0% B
SEBASTIAN  BRD, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice/ sanitare noi, se poate vinde si mobilat, se accepta credit,
0729.017.724/ 0764.743.391
11 Feb 17:36
suprafata 56 mp
an constr. 1992
50.000 € B
ALEXANDRIEI  zona Rostar, cu plata in rate la dezvoltator pe maxim 10 ani, se preda la cheie cu alegerea finisajelor, acces asfalt, zona mixta,
0726.663.288
; vestrezidential@yahoo.ro
11 Feb 17:33
suprafata 47 mp
an constr. 2015
decomandat
36.000 € B
BERCENI,  Brancoveanu, Huedin, 2 camere, confort 2 sporit, fara imbunatatiri,
0732.864.809/ 0766.603.401
11 Feb 17:32
suprafata 43 mp
an constr. 1975
decomandat
32.500 € B
RAHOVA,  Barca, etaj intermediar, scara curata, aproape mijloace de transport, imbunatatit cu gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, instalatiile eletrice si sanitare...
0762.453.351/ 0729.017.724
11 Feb 17:28
suprafata 52 mp
an constr. 1984
decomandat
45.000 € B
BERCENI,  langa metrou, zona linistita, bloc caramida, apartamentspatios, camara, debara, baie cu aerisire naturala, balcon, imbunatatiri moderne, izolatie termica, scara curata, lift...
0723.438.988
; office@topasset.ro
11 Feb 17:22
suprafata 54 mp
decomandat
48.000 € B
SUDULUI PIATA,  Mall Sun Plaza, apartament 2 camere, decomandat, suprafata 51 metri patrati, doua balcoane, imbunatatit. Acces facil la mijloacele de transport, statia de metrou este la 6...
0770.401.578
; mihai.sunrezidential@gmail.com ; www.sunrezidential.ro
11 Feb 17:14
suprafata 51 mp
an constr. 1984
decomandat
55.000 € B
PANTELIMON,  Ritmului, Armenesc, ap. 2 camere, etaj 10/10, semidecomandat, confort 1, s: 50 metri patrati, construit 1980, balcon pe sufragerie si dormitor, bucatarie mare. Acces: Mega Mall,...
0722.220.165
11 Feb 17:13
suprafata 50 mp
41.000 € B
BERCENI, apartament 2 camere situat la parterul unui bloc constructie 1981, renovat, instalatii electrice si sanitare noi, usi interior noi, multiple imbunatatiri, gresie, faianta,...
0770.219.394
; dan.sunrezidential@gmail.com
11 Feb 17:01
suprafata 52 mp
an constr. 1981
semidecomandat
46.500 € B
JIULUI,  metrou, Bucurestii Noi, bloc nou, etajul 3/ 3, 62mp utili, vedere fata, decomandat, living spatios si luminos cu iesire pe balcon inchis, bucatarie inchisa foarte generoasa, un...
0764.284.747
11 Feb 16:54
suprafata 75 mp
an constr. 2014
decomandat
59.989 € B
BERCENI 2 camere imbunatatiri, se accepta credit. Acces usor la mijloacele de transport,
0732.485.548
11 Feb 16:53
suprafata 52 mp
an constr. 1984
decomandat
52.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Plaza, confort 1, etaj 4/4, fara imbunatatiri, liber, negociabil,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
11 Feb 16:49
suprafata 50 mp
decomandat
43.000 € B
COLENTINA,  Dna Ghica, intersectie, 2 cam confort 1, stradal, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, pretabil sediu firma, cabinet medical, birouri,
0722.256.664/ 0764.641.758/ 021.242.12.93
; cordialimobiliare@yahoo.com ; www.cordialimobiliare.ro
11 Feb 16:41
suprafata 50 mp
an constr. 1979
decomandat
52.000 € B
BERCENI,  Piata Resita, zona linistita, RATB aproape, 15 min. de metrou si parc (cu tramvaiul), balcon, bloc izolat termic, toate imbunatatirile facute, baie cu aerisire naturala,...
0723.438.988
; office@topasset.ro 11 Feb 16:34
suprafata 38 mp
semidecomandat
36.000 € B
CISMIGIU,  Vasile Parvan, oferta, imobil fara risc seismic sau urgenta, necesita renovare. Vecinatati: Sala Palatului, Stirbei Voda, Kogalniceanu, Izvor, Plevnei, Universitate, Victoriei,
0724.391.930/ 0733.131.395
; vanzari@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
11 Feb 16:28
suprafata 45 mp
an constr. 1960
semidecomandat
50.000 € B
BERCENI,  5 min. metrou P-ta. Sudului, apartament 2 camere, imbunatatiri, 2 balcoane, se accepta credit,
0732.485.548
; elena19.sunrezidential@gmail.com
11 Feb 16:20
suprafata 52 mp
an constr. 1982
decomandat
55.000 € B
TINERETULUI  Cantemir, bloc reabilitat, 3 camere, curat, oferta reala, apropiere metrou, Vecinatati: Unirii, Marasesti, Sincai, Timpuri Noi, negociabil, oferta, ocazie,
0773.877.466
; bogdan.paicu@city-estate.ro
11 Feb 16:16
suprafata 66 mp
an constr. 1965
semidecomandat
64.500 € B
UNIRII,  Zepter, stradal, spatios, bine compartimentat si cu imbunatatiri moderne, pretabil investie. Vecinatati: Alba Iulia, Lucian Blaga, Octavian Goga, Burebista, Decebal, Nerva...
0724.391.930/ 0733.131.395
; vanzari@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
11 Feb 16:14
suprafata 60 mp
an constr. 1995
95.000 € 99.000 € B
VITAN,  Mall, oferta vanzare apartament 2 camere Vitan-Mall, spatios si bine compartimentat, imbunatatiri. Vecinatati: Nerva Traian, Unirii, Octavian Goga, Dristor, Mihai Bravu, Vlaicu...
0724.391.930/ 0733.131.395
; vanzari@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
11 Feb 16:03
suprafata 64 mp
an constr. 1990
decomandat
67.000 € B
BERCENI apartament 2 camere la 7 minutre de metrou Piata Sudului, multiple imbunatatiri, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan (inclusiv balconul), loc parcare. Accept...
0770.219.394
; dan.sunrezidentil@gmail.com
11 Feb 16:03
suprafata 53 mp
an constr. 1983
decomandat
52.000 € B
COMPLEX  Rezidential situat la 200 m de statia de metrou Pacii, ofera spre vanzare apartament cu 2 camere finisat la cheie, bransat la toate utilitatile sectorului 6, centrala termica....
0757.578.682
; razvan@rotarpark.ro
11 Feb 15:44
suprafata 60 mp
an constr. 2016
decomandat
58.500 € B
OBOR,  5 min metrou Piata, liber, confort 1, balcon mare, etaj intermediar mijloc de bloc, renov recent gresie, faianta, t, parchet, usi noi, instalatii noi, geam la baie, accept...
0724.913.158/ 0744.163.253
11 Feb 15:43
suprafata 56 mp
an constr. 1977
decomandat
61.000 € B
BALCESCU,  ultracentral, fara risc seismic, pers. fizica, renovat, spatios si foarte luminos 50 mp construit (45 utili). Vedere superba P-ta Revolutiei pozitie super. Eventual se poate...
0722.721.629
; tamema.miron@gmail.com
11 Feb 15:39
suprafata 50 mp
an constr. 1961
semidecomandat
65.000 € B
BUZOIENI   (Margeanului), ap. 2 camere, confort 1, semi imbunatatiri,
0766.637.169
11 Feb 15:35
suprafata 56 mp
an constr. 1983
semidecomandat
37.000 € B
MARGEANULUI   (Crizantemelor), ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, t, bloc reabilitat, gaze contor separate, fara datorii,
0766.637.169
11 Feb 15:34
suprafata 30 mp
19.000 € B
BRANCOVEANU  Budimex, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, negociabil,
0727.483.230
11 Feb 15:31
suprafata 52 mp
semidecomandat
42.000 € B
BRANCOVEANU  Lamotesti, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, negociabil,
0727.483.230
11 Feb 15:30
suprafata 40 mp
35.000 € B
SALAJ  - Peco Petrom, 2 camere confort 1, renovat, liber, usi noi, gresie, faianta, t, usa metalica
0785.366.307/ 0727.555.519
11 Feb 15:29
suprafata 55 mp
an constr. 1986
decomandat
42.000 € B
RAHOVA  - Buzoieni, 2 camere, confort 1, imbunatatiri, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, acte la zi, pret fix,
0785.366.307/ 0727.555.519
11 Feb 15:28
an constr. 1984
semidecomandat
36.000 € B