IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1633 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
TINERETULUI, Parc, Costache Stamate, Palatul Copiilor.UM, P, G, F, T, AC, centrala, tevi cupru, contorizat, geam la baie. Un balcon si o terasa mare, 20 mp, inchisa/izolata (a 3-a camera)....
0744.525.283
21 Apr 17:29
suprafata 75 mp
an constr. 1986
semidecomandat
80.000 €
B
Pajura-jiului pajura, particular vand ap 2 camere decom, spatios,66mp, balcon mare, usa metalica, termopan, aer cond, scara curata, zona verde, linistita, vecini civilizati, bloc reabilitat...
0747.576.048
21 Apr 17:25
suprafata 66 mp
an constr. 1964
decomandat
etajul 2 din 9
44.000 €
B
1 decembrie if 1 decembrie if vis a vis de cartierul green city, mega image, bloc nou, finisaje de calitate, curte interioara, la10 min.buc direct dezvoltator centrala proprie calorifere...
0729.613.620
21 Apr 16:41
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
23.000 €
IF
1DECEMBRIE IF 1DECEMBRIE IF , vis a vis de cartierul Green City , Mega Image, bloc nou, locuit 80%, finisaje de calitate, curte interioara, la 10 min. BUCURESTI,70mp,2 Balcone oferta pt. et.1...
0735.370.242/ 0745.182.154
21 Apr 16:04
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
24.000 €
IF
1 decembrie if vis a vis de cartierul green city, mega image, bloc nou, locuit80%, finisaje de calitate, curte interioara, la10 min.buc 70 mp doar cash
0729.613.620
21 Apr 15:43
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
BUCUR OBOR, 2 camere, stradal, izolat t, imbunatatiri, parchet, faianta, gresie, usa metalica balcon inchis, posibilitate de extindere in penthouse iesire terasa prin bucatarie, proprietar,
0770.955.860
; ciresica01@gmail.com
21 Apr 15:36
suprafata 60 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 9 din 9
65.000 €
B
1 decembrie if pret fara concurenta bloc nou 2012 finisat la cheie super lux 2 balcoaane inchise cu termopan centrala proprie toate utilitatile intrtinere 0 lei totul individual ratb maxi taxi...
0722.752.603
21 Apr 15:34
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
Direct dezvoltator pret fara concurenta bloc nou 2012 finisat la cheie super lux 2 balcoaane inchise cu termopan centrala proprie toate utilitatile intrtinere 0lei totul individual ratb maxi taxi...
0722.752.603
21 Apr 15:24
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1DECEMBRIE IF super oferta numai pt.etajul1,1decembrie if, vis a vis de cartierul green city, mega image, bloc nou, locuit80%, finisaje de calitate, curte interioara, la10 min.buc, pretul...
0735.370.242
21 Apr 14:12
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
27.000 €
IF
GRIVITA, apartament amenajat, reabilitat termic, posibil mobilat, vedere spate, fara niciun fel de clasa de risc seismic,
0731.300.031
21 Apr 12:45
suprafata 50 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 4 din 7
41.900 €
B
Eroii Revolutiei oferta 2 camere langa metrou pe str . pieptanari,2 camere , 29mp, renovat, 4/4 poza sugestie, se afla vizavi de pompieri. are utilitati gaz, apa caldura radet,
0725.652.660/ 0767.442.626
; silveractivimob@yahoo.com ; www.silverimobactiv.ro
21 Apr 09:45
suprafata 29 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.000 €
B
Victoriei apartamentul este situat intr-un bloc de patrimoniu, declarat monument istoric. dispune de baie, bucatarie, vestibul, are o terasa functionala de 15 m, g+f+ct+ac, parchetul este...
0764.659.590
; gabi.sirbu.imobiliare@gmail.com
21 Apr 09:28
suprafata 63 mp
an constr. 1936
semidecomandat
etajul 4 din 4
68.000 €
B
DOMNESTI, cartier de vile, in bloc p+2+m (6 gars+ 6 ap 2 camere, 12 loc. de parcare), gaze- centrala, curent, canal. proprie, apa curenta (145 m), drum il., teren sport. gars 32 metri...
0764.634.230/ 0724.226.022
21 Apr 08:20
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
16.000 €
IF
DOROBANTI CALEA, PARTICULAR Vand convenabil apartament 2 camere decomandat, bloc reabilitat, 1 balcon inchis, finisaje lux, se vinde mobilat, toate imbunatatirile, liber, stradal, luminos,...
0745.059.820
; catalin.mogoseanu@gmail.com
21 Apr 07:49
suprafata 65 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 7 din 9
71.000 €
B
DRUMUL TABEREI Billa, confort 1, bucatarie 9 mp + spatiu depozitare, gresie, faianta, parchet, bloc civilizat, interfon, tramvai 41, metrou, suprafata 51 mp, an bloc 1980, decomandat, 4/4,...
0722.765.313/ 0756.818.989
; albsiverde@yahoo.com
19 Apr 15:28
suprafata 50 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 4 din 4
42.000 €
B
BERCENI PIATA RESITA confort 1, faianta gresie balcon mare 4 m.p, fara pereti exteriori cheltuieli mici cu intretinerea contorizat, bloc civilizat 3 ap/etaj, aproape scoala gradinita piata cadastru...
0722.555.660
; advaimob@yahoo.com ; www.advaimob.ro
19 Apr 15:03
suprafata 54 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
42.000 €
B
LEONIDA-STR.ASTRELOR 2km metrou, zona rezidentiala, aerisita-liniste, merita vazuta, posibilitate modificare in 3camere, spatios, modern, aer conditionat, loc parcare inclus, acte la zi, disponibil,...
0764.841.843/ 0728.577.392
; doruimobiliar@yahoo.com
19 Apr 12:53
suprafata 61 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 1 din 2
52.000 €
52.500 €
IF
DRUMUL TABEREI, sector 6, stradal Prelungirea Ghencea, complex nou 5 blocuri, caramida, clasa energetica A, finisaje complete, lift, parcare subterana, cel mai bun pret din zona, fara taxa...
0720.533.421
; novum@premiumimobiliare.ro ; www.novumresidence.ro
19 Apr 10:50
suprafata 58 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 6
39.990 €
B
Ultracentral unirii super lux apartament la cheie, utilat mobilat complet, actele la zi 105 mp situat in vila urgent.
0722.825.860
19 Apr 00:17
suprafata 105 mp
etajul 3 din 3
119.000 €
B
Pipera Vand apartament 2 camere, 2 bai, complet mobilat / utilat. Se afla pe Bld. Pipera (langa Scoala Americana).
0730.202.692
; cristina.ene2012@yahoo.com
18 Apr 20:07
suprafata 70 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 4 din 9
98.000 €
IF
EROII REVOLUTIEI, Bulevardul Pieptanari, confort 3, zona curata, civilizat, posibilitati gaze,
0766.638.972/ 0760.488.840
18 Apr 18:42
etajul 1 din 4
20.500 €
B
BERCENI metrou, 2 camere confort 1, cu imbunatatiri, liber,
0732.864.809/ 0766.603.401
18 Apr 18:31
an constr. 1984
decomandat
etajul 6 din 8
43.500 €
B
BERCENI, Straja, Complex Huedin Center confort 1, complet imbunatatit,
0732.864.809/ 0766.603.401
18 Apr 18:17
an constr. 1984
etajul 3 din 10
40.000 €
B
BERCENI, Straja, confort 1, cu termopan, gresie, faianta,
0732.864.809/ 0766.603.401
18 Apr 18:07
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 2
37.500 €
B
Poligrafiei-Jiului Poligrafiei-Jiului, bloc nou,2 camere, complet utilat/mobilat, centrala termica,2 balcoane. Contorizat.Apartamentul se vinde la alegere, mobilat sau nu.Locuit aproximatix 3...
0762.966.160
; dav.margarit@yahoo.com
18 Apr 17:49
suprafata 57 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 1 din 3
59.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Romancierilor, in spate Liceului Pttr, ap. 2 camere, confort1, curat, bloc civilizat reabilitat, zona verde linistita,!
0737.061.611/ 0764.834.137
18 Apr 16:11
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 4 din 4
35.500 €
B
TRAPEZULUI, Residence, apartament 2 camere 54 metri patrati, bloc nou, finalizare mai, direct dezvoltator, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de apartament,...
0724.717.606/ 0728.114.700
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 14:08
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
47.000 €
B
TITAN, 1 Decembrie, bloc nou finalizat oct., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, centrala proprie de apt, la cheie, demisol inalt iluminat...
0724.717.606/ 0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 14:06
suprafata 37 mp
an constr. 2013
decomandat
demisol din 3
29.900 €
B
TITAN, Trapezului, direct dezvoltator si constructor finalizare luna mai, spatioase, finisaje personalizate, bucatarie inchisa, suprafete utile: 48 mp - 42.000 €, 49 mp-44.000...
0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 14:01
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
42.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA, apartament 2 camere, 2 bai, balcon, d+p+4e, Cartierul Verde, piscina, restaurant, paza, proprietar,
0730.471.792
18 Apr 13:52
suprafata 74 mp
an constr. 2013
decomandat
57.000 €
B
13 SEPTEMBRIE, Prosper, bloc reabilitat termic, fara imbunatiri, aer conditionat, are contract de inchiriere pe 2 ani (300 €/ luna) cu plata anticipata de 7.200 € la contract,...
0732.146.179/ 0733.092.000
; contact@homeupgrade.ro
18 Apr 13:31
suprafata 64 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 3 din 8
50.200 €
52.000 €
B
Calea Victoriei nr32 imobil Romarta Copiilor, vis-a-vis de Casa Centrala a Armatei, langa Capsa, ultracentral, apart 2 cam bucatarie baie 2 holuri debara balcon. Imobil cu 3 ascensoare, paza, fara...
0745.862.387
; nitamirea@gmail.com
18 Apr 13:02
suprafata 41 mp
an constr. 1960
semidecomandat
etajul 7 din 9
54.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50 m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita,...
0723.528.420/ 0761.336.118
18 Apr 12:50
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
37.000 €
B
Magheru Apartementul pe care l-ati visat Vedere superba complet mobilat (val 36000eu) bucatarie utilata 2balcoane aer cond cabina hidromasaj 3 camere - 1 dormitor (living, dormitor,...
0722.400.241
; serbaninn@yahoo.com
18 Apr 12:33
suprafata 87 mp
an constr. 1940
semidecomandat
etajul 4 din 8
110.000 €
B
Dr taberei particular renovat mobilat boxa loc de parcare platit 2 lifturi gresie faianta parchet
0724.059.067
; ady_erik@yahoo.com
18 Apr 11:50
suprafata 60 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 8 din 8
49.000 €
B
BABA NOVAC, metrou muncii, geam la baie, bucatarie spatioasa, contorizat, liber, bloc civilizat, curat, zona verde, linistita potential investitie, apropiere parc arena nationala,...
0755.080.420/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
18 Apr 11:45
etajul 2 din 3
42.500 €
B
BANEASA, Ficusului, Herastrau, apartament 2 camere, bloc izolat termic, termopan aluminiu, discutabil. Dion Imobiliare,
0720.892.834
; f.dumitriu@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
18 Apr 10:53
suprafata 50 mp
an constr. 1983
decomandat
parter din 4
64.900 €
B
MILITARI, Belsugului Residence, Drumul Taberei, Pacii, bloc nou, termoizolat, balcon, centrala proprie, lift, parcare, finisaje moderne, Ratb 50 m, Nufarul, 5 min. metrou Pacii, pret:...
0762.279.738
; a.chiru@yahoo.com ; www.militaribelsuguluiresidence.freewb.ro 18 Apr 10:26
suprafata 54 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 5

B
THEODOR PALLADY, Metrou, confort 1 etaj 1/d+p+2e+m, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica finisat la cheie constructie 2012 toate actele doar 10 minute pana la metrou comision 0...
0720.007.871
; george.stefan@orfeas.ro ; www.sheffield.ro
18 Apr 09:44
suprafata 56 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 2 din 3
49.000 €
B
TRAPEZULUI, metrou, confort 1, mansarda inalta din Bca, constructie 2013, d+p+2e+m, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, la doar 10 minute de metrou, comision 0%, direct...
0720.007.871
; mihaela_floreav@yahoo.com ; www.sheffield.ro
18 Apr 09:42
suprafata 62 mp
an constr. 2012
semidecomandat
etajul 3 din 3
39.900 €
B
COLENTINA, Rascoala, confort 1, geam termopan, usa metalica, geam la baie, 2 balcoane, apartament spatios la 5 min. de parcul Plumbuita acceptam credit, liber,
0769.076.164/ 0720.007.871
; mihaela.florea@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
18 Apr 09:31
suprafata 56 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 5 din 8
47.000 €
B
Pantelimon Kaufland Apartament 2 camere, decomandat, et 3/10 bloc cu 2 lifturi, scara foarte curata, vedere stradala, zona Kaufland Autoitalia, nu are imbunatatiri, 56 mp utili cu tot cu balcon.
0743.042.043
; adrian.nimu@gmail.com
18 Apr 09:11
suprafata 56 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 3 din 10
48.000 €
B
FUNDENI particular, bloc nou, aleea sargetia,2 cam,60 mp, dec, cf 1, balcon, predare la cheie in septembrie 2014, g+f+p+ct, drum asfaltat, canalizare, gaze, nemobilat, loc de parcare...
0752.086.319
18 Apr 09:03
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
61.000 €
B
DOAMNA GHICA stradal fara imbunatatiri, foarte curat, zona superba, mijloace de transport, liber fara sarcini, bloc reabilitat termic, geamuri termopan noi, usa metalica, merita vazut,
0755.022.292
; office@capitalimob.ro ; www.capitalimob.ro
18 Apr 08:10
suprafata 60 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 8 din 10
45.900 €
47.000 €
B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 metri de piscina. Centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces RATB,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
18 Apr 00:29
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 8
54.027 €
B
SUDULUI PIATA Secuilor, apartament impecabil, finisaje de calitate superioara, stil mediteranean, in vecinatate piata, scoala, gradinite, supermarket, mall, acces imediat mijloace transport...
0731.770.860
; cristina.simincianu@franklininvestment.ro
17 Apr 23:55
suprafata 47 mp
an constr. 1967
semidecomandat
parter din 8
45.000 €
B
MILITARI, Apusului, Margelelor, direct dezvoltator, centrala proprie, finisaje complete, metrou, RATB, loc de parcare, balcon, toate utilitatile, zona rezidentiala noua,
0720.533.425
17 Apr 22:37
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
39.900 €
B
1DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Green City si Mega Image 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, mijloc de transprt maxi taxi si Ratb, pretul este doar pt cash, nu se accepta credit,
0722.752.603
17 Apr 21:02
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Green City si Mega Image 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, mijloc de transport maxi taxi si Ratb, pretul este doar pt cash, nu se accepta credit,
0722.752.603
17 Apr 20:48
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
PETRE ISPIRESCU, intersectie cu Margeanului, ocazie, in bloc reabilitat termic acum un an, tamplarie PVC cu geam termopan, usa metalica, parchet, aer conditionat, gresie, faianta, se vinde...
0744.840.823
17 Apr 20:42
suprafata 60 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 3 din 10
49.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |