IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1327 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
MILITARI, Veteranilor, confort 1, curat, pret negociabil,
0723.118.765/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com ; www.stentorintermed.ro
28 Jul 11:16
suprafata 58 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 10 din 10
40.000 €
B
VITAN Mihai Bravu, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatii noi,5 min de metrou, cadastru, intabulare, pret neg.
0736.935.106/ 021.321.21.81
28 Jul 11:16
suprafata 51 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 3 din 10
59.500 €
B
TITAN, confort 1, orientat sud, gresie, faianta, termopan (rulouri), usa metalica, parchet, aer conditionat, dressing pe hol. Necesita doar o lavabila. Se accepta credit. Cadastru....
0735.360.282/ 0767.827.136
28 Jul 11:16
suprafata 55 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 3 din 4

B
Militari Lujerului Sir renovat total, g, f, p, t, um, mobilat si utilat, la 2 minute de metrou, zona foarte buna, toate actele, accepta credit. Pret negociabil
0736.935.106
28 Jul 11:16
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 7 din 8
59.500 €
B
TRAPEZULUI PIATA, Amalia Rezident, direct dezvoltator, bloc nou, constructie beton, caramida, g+f+p+t+um finisaje alegere, usi interior, exterior, la cheie, comision 0,
0766.104.953/ 0767.510.838
; amaliarezident@yahoo.com28 Jul 11:16
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
39.000 €
B
BERCENI, urgent apartament gen vila 2 camere, 2 bai, finisat modern, situat la doar 3 minute de mers pe jos pana la statia de metrou. Direct proprietar, comision 0%.
0723.363.867
; anamaria@premierservice.ro
28 Jul 11:14
suprafata 48 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
34.900 €
41.000 €
B
ARMENEASCA, Maria Rosetti - Perfect Pearl apartamentul ideal pentru un cuplu tanar, un spatiu bine proportionat cu bucatarie deschisa. Centru: Dacia, Mosilor, Carol, Batistei, Universitate....
0733.391.139
; vanzari@maria-rosetti38.ro ; www.maria-rosetti38.ro
28 Jul 11:14
suprafata 72 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 9

B
VITANUL NOU, Vlaicu Voda, apropiere Vitan Mall, Nerva Traian, Mihai Bravu, liber, fara imbunatatiri, vedere mixta, termopan, accepta credit,
0732.940.970
; florinalecu.tentant@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
28 Jul 11:14
suprafata 63 mp
an constr. 1988
semidecomandat
etajul 1 din 4
64.000 €
B
VICTORIEI, Iancu de Hunedoara, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, liber, vedere stradala, apropiere Romana, Dorobanti,
0732.940.970
; florinalecu.tentant@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
28 Jul 11:14
suprafata 47 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 5 din 8
61.500 €
B
Rahova Salaj/Petrom, stradal, curat, are gresie, faianta, termopan, usa metalica, usi interioare noi, centrala termica, mobilat si utilat exact cum este in poze.
0736.935.106/ 021.321.21.81
28 Jul 11:14
suprafata 50 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 1 din 4
42.000 €
B
TRAPEZULUI PIATA, 1 Decembrie 1918, oferta direct dezv., ap 2 cam, d+p+2e+em, beton, caramida, g+f+p+t+um finisaje alegere, la cheie, comision 0, TVA inclus, negociabil,
0767.510.838/ 0766.104.953
; amaliarezident@yahoo.com ; www.amaliarezident.ro
28 Jul 11:13
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
37.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Lovinescu, et. 3/10, confort 1, balcon, bloc reabilitat, termopan, liber, acte facute, zona linistita,
0723.173.783/ 0769.088.535
28 Jul 11:09
39.800 €
B
DRUMUL TABEREI, Brasov, linia lui 41, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interior noi, acte facute, accept credit, merita vazut,
0723.510.200/ 0769.088.535
28 Jul 11:08
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 1 din 10
45.000 €
B
Pantelimon Apartament bloc nou finisat baie utilata complet balcon lift contorizare separata loc parcare inclus in pret centru spa piscina costuri mici oferta pret zona Selgros cu acces...
021.528.06.60/ 0759.030.363
; alina.muller@neofort-biz.ro ; www.ansamblu-rezidential-nou.ro
28 Jul 11:08
suprafata 78 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 4
45.000 €
mp
B
Berceni, Apartament decomandat in bloc nou toate utilitatile finisat gresie faianta parchet termopane centrala proprie mai multe detalii la telefon
0737.500.377
28 Jul 11:08
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 5
33.000 €
B
BERCENI, urgent apartament 2 camere, finisat modern, situat la doar 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Aparatorii Patriei. Direct proprietar,
0723.363.867
; anamaria@premierservice.ro
28 Jul 11:07
suprafata 48 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
32.000 €
33.000 €
B
DRUMUL TABEREI, bucla, stradal, confort 1, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, fara probleme teresa, liber, accept credit,
0723.173.783/ 0769.088.535
28 Jul 11:07
suprafata 52 mp
etajul 10 din 10
34.800 €
B
MILITARI, Lujerului 2 cam, renovat total , gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis in termopan, toate actele. Pret 46900 euro neg
0736.935.106
28 Jul 11:07
suprafata 56 mp
decomandat
etajul 8 din 10
46.900 €
51.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Favorit, confort 1, balcon, bucatarie mare=9 metri patrati, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, curat,
0723.173.783/ 0769.088.535
28 Jul 11:05
decomandat
etajul 4 din 10
44.800 €
B
DRUMUL TABEREI, Bucla, stradal, confort 2, mobilat si utilat in pret, balcon, termopan, acte facute, accepta credit, superpret, liber,
0723.173.783/ 0769.088.535
28 Jul 11:05
decomandat
etajul 10 din 10
27.000 €
B
IANCULUI fabrica Zefirul, 5 minute de metrou, scoala gimnaziala 46, apartament de 2 camere, apartamentul este renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele.EXCLUS INTERMEDIARI.
0727.847.057
; ioanna_684@yahoo.ro
28 Jul 11:04
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 5 din 10
60.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Bucla, Tg. Neamt, Parc Moghioros, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, tocarie noua, contorizat vedere S/E acte, pret usor discutabil,
0726.488.835
28 Jul 11:04
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 1 din 10
43.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Billa, Valea Calugareasca, confort 1, etaj 1, termopan, aer conditionat, balcon, boxa, zona linistita, accepta si credit,
0723.173.783/ 0769.088.535
28 Jul 11:04
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 4
39.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Azzuro, confort 1, balcon, gresie, faianta, termopan, parchet, mobilat si utilat in pret, super oferta,
0723.173.783/ 0769.088.535
28 Jul 11:04
etajul 8 din 10
38.000 €
B
SINCAI, Parcul Carol, ap. in bloc tip vila, confort 1, spatios, parchet din lemn masiv, luminos, pe stilul boem, geamuri termopan, balcon, curte interioara, liber. Pret negociabil,
0721.499.314/ 0760.391.973
; luiza@luizaveisa.ro28 Jul 11:03
suprafata 60 mp
semidecomandat
etajul 2 din 3
47.800 €
B
DRUMUL TABEREI, 1 Mai, Compozitorilor, stradal, confort 1, semidecomandat, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobila bucatarie, aer conditionat, contorizat, acte, cash,
0726.488.835
28 Jul 11:03
35.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Lovinescu - stradal, confort 1, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, accept credit,
0769.088.539
28 Jul 11:02
suprafata 54 mp
decomandat
parter din 10
42.800 €
43.000 €
B
APARATORII PATRIEI, super oferta apartament 2 camere, finisat modern, centrala, termopan, comision 0%,
0723.363.867/ 0737.500.380
28 Jul 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
36.000 €
B
Rahova petre ispirescu 2 camere confort 1 decomandat etaj 4 cu 2 balcoane modest cu termopan zona linistita constructie 1986
0732.864.809/ 0766.603.401
28 Jul 11:00
41.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc locuit, finsat super lux, poze reale, pret real,
0728.431.901
28 Jul 11:00
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
30.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou locuit, toate utilitatile, 2 balcoane, finisat de calitate super lux, structura beton, zona rezidentiala, pret...
0728.431.901
28 Jul 11:00
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
IF
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, zona rezidentiala, bloc nou locuit, toate utilitatile, 2 balcoane, finisat de calitate super lux, structura beton, pretul a...
0728.431.901
28 Jul 11:00
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
IF
1 DECEMBRIE 1918 metrou, Trapezului, proprietar apartament 2 camere, stradal, metrou, scoala, gradinita (2 min.), gresie, faianta, termopan bucatarie utilata, usa metalica, aer conditionat, bloc...
0757.431.666
28 Jul 11:00
decomandat

B
1 DECEMBRIE 1918 Trapezului metrou, 1 min de metrou, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, bucatarie utilata, stradal, bloc reabilitat, liber
0766.764.682
28 Jul 11:00
suprafata 57 mp
decomandat
etajul 9 din 10
44.000 €
B
1 DECEMBRIE 1918, str. Jean Steriadi cu Liucea, ap. 2 camere, anvelopat termic, sector 3, exclus intermediari, negociabil,
0723.343.900
28 Jul 11:00
suprafata 51 mp
semidecomandat
etajul 6 din 10
43.000 €
B
1 DECEMBRIE 1918, Titan, Trapezului, particular, gresie, faianta, parchet, aer, termopane aluminiu, rulouri exterioare, calorifere fonta, geam baie, dressing, semimobilat, usa metalica, metrou,...
076301220
; valentin_aus@yahoo.com
28 Jul 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 3 din 4
47.900 €
48.000 €
B
1 DECEMBRIE 1918, confort 2, renovat recent, parchet, gresie faianta, apometre, repartitoare. Bloc reabilitat termic. Cadastru, intabulare. Liber,
0740.367.790
; office@stemaimob.ro ; www.stemaimob.ro
28 Jul 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 2 din 10
34.000 €
B
1 DECEMBRIE bloc reabilitat, renovat, faianta, gresie, parchet, t, aer conditionat, centrala termica.
0770.259.203/ 031.414.51.58
28 Jul 11:00
suprafata 51 mp
an constr. 1972
52.000 €
B
1 DECEMBRIE, Auchan, Codrii Neamtului 13, oferta doar in acesta saptamana, confort 1, contorizat gaze separat, termopan bucatarie, dormitor, usa metalica, necesita zugraveli, amenajari, boxa...
0723.565.669
; floreangeorge@gmail.com
28 Jul 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 1 din 10
41.000 €
B
1 DECEMBRIE, Auchan, Codrii Neamtului 13, oferta doar in acesta saptamana, confort 1, contorizat gaze separat, termopan bucatarie, dormitor, usa metalica, necesita zugraveli, amenajari, boxa...
0723.565.669
; floreangeorge@gmail.com
28 Jul 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 1 din 10
41.000 €
B
1 DECEMBRIE, jud. Ilfov, vand apartament constructie 1987, 59,85 metri patrati, etaj 1, imbunatatiri, gresie, faianta, termopane sau inchiriez;
0765.868.588
28 Jul 11:00

IF
1 DECEMBRIE, Theodor Pallady, confort 1, bucatarie marita, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, boxa subsol, intabulare, certificat energetic, zona linistita, accept...
0753.079.424
28 Jul 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 2 din 4
43.000 €
B
1 MAI 2 c. semi, etaj 5/7, 47.000 €/disc., Foisor 2 c. semi, etaj P, 45.000 €/disc., Ozana 3 c. decomandat 3/10, 48.500 €/disc., R.Sarat 2 c. semi. etaj 8/10. 49.500...
0767.562.882
28 Jul 11:00

B
1 MAI ap. 2 camere, balcon, linistit, luminos, parchet, usa metalica, termopan, particular, negociabil, neimbunatatiri,
0731.876.680
28 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 5 din 7
49.000 €
B
1 MAI, Banul Manta, bloc reabilitat termic, baie renovata total, termopan, curat, intabulare,
0734.222.100/ 021.252.19.22
; liviu.gruia@imoprest.ro ; www.apartamente-1mai.ro/ www.imoprest.ro
28 Jul 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1980
66.000 €
B
1 MAI, Ciuperca, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, vedere spate, cadastru, intabulare, accepta credit, negociabil,
021.260.10.63/ 0735.345.844
28 Jul 11:00
suprafata 52 mp
etajul 4 din 7
42.000 €
B
1 MAI, Ciuperca, liber si RAR, neamenajate, contorizate pe apa si gaz, fereastra la baie, balcon 5 mp parchet foarte bine intretinut, scara de bloc foarte curata, vecini deosebiti,...
0724.398.085/ 0765.311.408
28 Jul 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 7 din 7
36.500 €
B
1 MAI, Domenii, 2 camere, renovat, mobilat, utilat, bloc reabilitat, vecinatate cu piata Domenii, metrou, ratb, tramvai. Accept Prima Casa,
0745.653.218
; f.ciuca@tecnocasa.com.ro ; www.tecnocasa.com.ro
28 Jul 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1967
semidecomandat
etajul 4 din 9
49.000 €
B
1 MAI, Grivita, mobilat si utilat complet, multiple imbunatatiri, bloc reabilitat termic, apropiere metrou,
0732.771.010
28 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 1 din 7
43.000 €
B
1 MAI, Ion Mihalache, stradal, f, gresie, t, aer conditionat, bucatarie mobilata, reabilitat termic, cls.A, amenajat/renovat 2012, vecinatati: P-ta Domenii metrou accept credit,
0727.107.269/ 0769.261.323
28 Jul 11:00
suprafata 50 mp
etajul 3 din 7
51.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Jul 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD