Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1804 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
110.000 €

stradal, vedere spate, confort 1 decomandat, 70 mp, 3 balcoane, bloc 1992, cu gresie, afianta, parchet, termopan, decent, pozitie excelenta, acte...

Bucuresti, azi, 16:04
94.000 €

apartament 2 camere Mihai Bravu, decomandat, spatios, balcon generos, zona comerciala, vis a vis de metrou Mihai Bravu situat la sosea. Complex...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 16:03
112.000 €

apartament 2 camere, Cotroceni, bdul Eroilor-Academia Militara, acces rapid metrou, autobuz. etaj: 3/4, apartamentul se vinde complet mobilat si...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:01
41.000 €

finisaj deosebit, bloc nou, mutare rapida, bonus: bucataria se preda mobilata si utilata (plita, cuptor, hota, chiuveta). Aer conditionat in...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 15:57
53.189 €

apartament 2 camere finalizat, inedit, Bloc nou 2017. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea. Apartamentul prezentat este semidecomandat, se afla la...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:57
61.500 €

bloc reabilitat, etajul 4 din 10, parchet, faianta, gresie, termopan, usa metal, usi interioare noi, ideal locuit, investitie, negociabil,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 15:56
80.000 €

finalizat, redus de la 102.000 euro, 0 comision, de la dezvoltator. Apartament decomandat cu terasa proprie de 38 mp. Decomandat cu centrala...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 15:48
60.990 €

Baba Novac Campia Liberatatii 2 minute Lac, Parc IOR cf 1 dec. et. 1/4 bloc 1970 reabilitat, zona super civilizata liber fara balcon, si...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:46
85.000 €

2 camere, finalizare 2018 luna mai, constructie deosebita, se preda la cheie, cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii noi, blocul cu...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 15:43
25.000 €

2 cam., gresie, faianta, parchet, termopan, gaze Radet, cf. 3,

 • Suprafata 30 mp
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:42
57.000 €

2 cam., fara imb., balcon, pivnita, ideal birou/ firma/ locuit,

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 15:41
55.500 €

spatios, apartament decomandat, spatios, 50 mp utili si 54 mp totali, spatii de depozitare, etaj 3/10, bloc reabilitat termic, grand arena....

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 15:35
39.900 €

str. Pricopan nr. 20, vis-a-vis de Biserica Tuturor Sfintilor Romani, zona verde, liniste, bloc civilizat, parter inalt, totul nou, proaspat...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 15:35
58.000 €

metrou, etj 2, 55 mp, gresie, faianta, termopan, instalatii sanitare, electrice noi, balcon, usa metalica,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:32
52.900 €

apartament confort 1, situat la parter inalt/4, cu bucatarie mare, loc parcare, termopane, parchet, gresie, faianta, pereti cu lavabila, obloane la...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:29
32.950 €

Militari Residence, Penny Market, apartament 2 camere, etaj 1, bloc nou, constructie cadre de beton armat, fier de 24, compartimentari caramida,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 15:28
50.500 €

bd. Constructorilor Hypermarket Auchan, zona linistita, balcon spatios pe doua camere, apropiere mijloace de transport, 10 min statie de metrou...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 15:28
57.900 €

zona linistita, apartament spatios, decomandat, renovat recent, finisaje de calitate superioara, disponibil imediat.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:27
54.900 €

confort 1 circular, etaj 6/10, bucatarie mare (9 m), liber, fara imbunatatiri, stradal, geam la baie, cu balcon.

 • Suprafata 51 mp
Bucuresti, azi, 15:24
1.050 €

garsoniere, apartamente 2 camere, zona linistita, bloc nou cu finalizare in primavara lui 2018. Metroul si mijloacele de transport in comun sunt...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 15:19
65.100 €

2 minute metrou, 2 camere in bloc nou, decomandat, luminos si spatios, vedere parc, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la alegere,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 15:18
38.000 €

Romancierilor, 9/10, semidecomandat, confort 2, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, balcon, instalatii sanitare...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 15:17
110.000 €

2 camere cu terasa, vedere spate, bloc monolit

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 15:15
100.000 €

2 camere mobilate si utilate, bloc nou 2010, vedere panoramica.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, azi, 15:15
55.000 €

Titan, Pallady metrou 1 decembrie 1918, 2 camere acte gata. Apartament spatios in bloc nou, finisaje lux, lift hidraulic, terasa pe toata suprafata...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 15:15
50.000 €

particular. Vand ap 2 camere la parter, in Rahova in spatele pietii Nicky Scorpion, in bloc de 3 etaje construit in 2009 pe str Suvita. G, f, p,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 15:15
55.000 €

ap. 2 cam. semidec. mobilat si utilat complet la 7 - 10 min. de metrou piata Sudului, stradal spatios, zona linistita, termopan, merita vazut,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 15:13
53.100 €

2 camere tip 4, TVA 5% inclus,pret cash: 53100 E; pret credit: 55900 E, direct dezvoltator, comision 0%. Ansamblu dezvoltat pe o suprafata de 6000...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 15:13
43.300 €

Prima casa, TVA 5% inclus , pret credit: 45500 euro , pret cash: 43300, direct dezvoltator , comision 0%. Ansamblu dezvoltat pe o suprafata de 6000...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:13
40.800 €

Folosim doar materiale de calitate superioara. Oferim posibilitatea de alegere a finisajelor dintr o gama larga de produse. TVA 5% inclus; pret...

 • An constructie 2018
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:12
49.000 €

usi schimbate, parchet laminat, baie renovata, masina spalat, frigider, aragaz, partial mobilat. Bloc in fata viitoarei statii de metrou Raul...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 15:12
52.580 €

bloc nou, structura beton, compartimentare din caramida porotherm, termoizolatie 10cm, lift, toate utilitatile racordate pe reteaua orasului....

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Popesti - Leordeni, azi, 15:11
70.000 €

apartament situat la etajul 6/8 Sala Palatului , 65 mp, balcon mare, termopane, usa metalica, scara monitorizata video.

 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 15:07
85.000 €

apartamente noi situate in spate la Antena 1; cu 2 camere (75 mp) 85.000 euro, 3 camere (110 mp) 140.000 euro. Finisaje de calitate la alegerea...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:02
79.900 €

apartamente noi finalizate cu 2 camere (73 mp): 80.000 euro 3 camere (91-110 mp): 100.000-135.000 euro. Finisaje la cheie incluse in pret. Oferta

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:01
75.000 €

apartamente noi, decomandate, situate in zona Ghe Ionescu Sisesti cu 1 camera (34 mp): 45.000 eur; 2 camere (63-81 mp): 75. 000-88.000 euro si 3...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2018
Bucuresti, azi, 15:01
57.100 €

2 camere in bloc nou, luminos, vedere parc, centrala proprie, baie complet utilata, solutii tehnice moderne, finisaje la alegere, exclus agentii,...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
57.100 €

ap. in bloc nou, luminos, vedere parc, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la alegere, exclus agentii, comision 0,

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
59.700 €

2 camere in bloc nou, luminos, centrala proprie, baie complet utilata, vedere parc, finisaje la alegere, solutii tehnice moderne, comision 0,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
65.100 €

2 camere in bloc nou, centrala proprie, baie complet utilata, orientare sud, vedere spre parc, gama variata de finisaje, solutii tehnice moderne,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
66.600 €

2 camere in bloc nou, decomandat, 55 mp utili, luminos si spatios, vedere parc, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la alegere,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
68.600 €

2 camere in bloc nou, bucatarie inchisa, centrala terminca, baie complet utilata, vedere parc, finisaje la alegere, solutii tehnice moderne,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
58.900 €

2 camere in bloc nou, luminos si spatios, vedere parc, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la alegere, contorizare individuala,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
64.800 €

2 camere in bloc nou,centrala terminca, baie complet utilata, finisaje la alegere, solutii tehnice moderne, exclus agentii,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
51.500 €

apartament 2 camere tip studio - garsoniera dubla, decomandat, spatios, balcon generos, situat la 5 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida....

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 15:00
60.000 €

200 metri de statia metrou Pacii, apartament 2 camere in bloc nou, luminos si spatios, decomandat, vedere parc, 56 mp utili, centrala proprie, baie...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, azi, 15:00
68.600 €

200 metri metrou, 2 camere in bloc nou, decomandat, luminos si spatios, vedere parc, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la alegere,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 14:59
65.100 €

2 camere in bloc nou, decomandat, luminos, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje la alegere, contorizare individuala, solutii tehnice...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 14:59
76.500 €

200 metri de statia metrou Pacii, ap. in bloc nou, luminos si spatios, decomandat, 60 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 14:58
74.500 €

200 metri de statia metrou Pacii, ap. in bloc nou, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 14:58