IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1739 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cantemir-Budapesta parter ideal birou cabinet vedere stradala fara imbunatatiri liber vedere stradala cadastru intabulare usa metalica parcare
0722.217.638/ 0722.585.872
; office@fullimobiliare.ro ; www.fullimobiliare.ro
13 Oct 19:28
suprafata 49 mp
semidecomandat
50.000 € B
TITAN,  Parc IOR, Cinema Gloria, imobil nou d+4, lift, su. 53+30 mp terasa, structura beton, pereti interior, exterior caramida Porotherm, finisaje personalizate, utilitati contorizate...
0763.646.273
; sorin.alupului@topapartamente.ro
13 Oct 19:15
suprafata 83 mp
an constr. 2015
decomandat
64.000 € 65.000 € B
ROMANA,  Ambasada Angliei, parchet, bloc fara risc seismic. ID 66C0,
0745.995.136/ 0765.245.736
; donhouse_ro@yahoo.com
13 Oct 19:10
suprafata 57 mp
semidecomandat
55.000 € B
BRANCOVEANU  metrou, Oraselul Copiilor, v.a.v. parc, fara imbunatatiri, vedere stradala, 70 m pana la metrou,
0723.300.633
; marcel@k-imobiliare.ro
13 Oct 19:08
suprafata 61 mp
an constr. 1987
decomandat
65.900 € B
DRISTOR,  Baba Novac, intre Soseaua Mihai Bravu si Piata Alba Iulia langa benzinaria Rompetrol, apartament cu vedere pe spate imbunatatiri, termopan balcon, usa metalica, usi de interior,...
0767.377.376/ 0721.741.885
; marian_visanescu@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
13 Oct 18:58
suprafata 56 mp
an constr. 1984
semidecomandat
62.900 € B
TITAN,  Sun Park va ofera confortul de care aveti nevoie, p+4 cu lift hidraulic, apartamente 2 si 3 camere cu gradina decomandate, discount la cash, finalizare noiembrie 2015,
0734.276.520
13 Oct 18:57
suprafata 60 mp
an constr. 2015
decomandat
45.600 € B
BERCENI,  Emil Racovita, apartamentul se afla intr-o zona civilizata, in apropierea mijloacelor de transport in comun. Este decomandat, avand toate imbunatatirile. Se afla la numai doua...
0736.570.871
; panculescuroxana@yahoo.com
13 Oct 18:40
suprafata 54 mp
an constr. 1974
decomandat
47.000 € B
OLTENITEI,  Garnitei, apartamentul este situat in apropierea statiei de metrou P-ta Sudului, a magazinelor, a pietei, a unitatilor de invatamant. Este partial renovat, curat, frumos...
0736.570.871
; panculescuroxana@yahoo.com
13 Oct 18:33
suprafata 52 mp
an constr. 1982
decomandat
49.500 € B
MILITARI Amadeo Residence699 €/mp, bloc finalizat la cheie, 200 m autobuz, finisaje de calitate, contorizari individuale. Zona rezidentiala inverzita,
0723.500.717
; contact@amadeoresidence.ro ; www.amadeoresidence.ro
13 Oct 18:26
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
34.950 € 39.990 €
12% reducere pana la 15.10
comision 0%
B
TITAN Ansamblul Confort-Jean Steriadi, direct dezvoltator, P+4E+Pod, apartament cu bucatarie inchisa, balcon, geam la baie, finisaje incluse la alegere, compartimentari caramida tencuita, TVA 5%...
0721302778 0767946358
; siriului51@gmail.com ; www.siriului51.ro
13 Oct 18:10
suprafata 58 mp
an constr. 2015
decomandat
52.000 € comision 0% B
TITAN Ansamblul Confort- Ozana, direct dezvoltator, apartament in bloc nou, finisaje la alegere, usa metalica, tamplarie Veka, centrala proprie, toate utilitatile, contorizare separata, interfon,...
0768046736
; www.siriului51.ro
13 Oct 18:10
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
47.500 € comision 0% B
TITAN Ansamblul Confort- Jean Steriadi, p+4, apartament decomandat cu balcon, etaj 2, termopane Veka, usi interioare Pinum, centrala proprie, finisaje la alegere, fereastra la baie, TVA 5% inclus,...
0721.302.778/ 0767.946.358
; siriului51@gmail.com ; www.siriului51.ro
13 Oct 18:10
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
43.900 € comision 0% B
TITAN,  metrou, comision 0% cumparator, strada Burdujeni, langa parc Titanii si Policlinica, etaj 10/10+etaj tehnic, terasa fara probleme, izolat complet interior, inclusiv tavanul,...
0725.540.400
; vlad.trimbitasu@gmail.com ; www.vladtrimbitasu.ro
13 Oct 18:08
suprafata 53 mp
an constr. 1976
decomandat
47.500 € B
CAROL PARC, Carol Park ApartmentsCarol Park Apartments- apartamente in imobil nou construit, langa Parcul Carol, la 200 m de Liceul Sincai si Parcul Tineretului, doar 1,4 km de Piata Unirii, zona deosebita,
0762.710.358/ 0742.317.614
; office@cityland.ro ; www.carol-park.com
13 Oct 17:58
suprafata 52 mp
an constr. 2016
decomandat
79.450 € comision 0% B
MILITARI, Avangarde RezidentialComplex Avangarde Rezidential, p+4 apartamente 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane Salamander, usi Pinum, obiecte sanitare Cersanit, finisaje lux, parc, piscina, paza...
0721.368.190/ 0729.920.624/ 0722.952.779
; avangardemilitari@gmail.com ; www.avangarderezidential.ro
13 Oct 17:52
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
32.000 € comision 0% IF
13 SEPTEMBRIE,  Sebastian, Parc, Kaufland, stradal, vedere parc, decomandat, confort 1, etaj 7, gresie, faianta, termopan, parchet, mobilat si utilat, acte, liber, negociabil,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
13 Oct 17:24
suprafata 62 mp
an constr. 2000
58.500 € 59.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, Sunrise Residence, open space, confort 1, parter din 6, gresie, faianta, parchet, termopan triplu, centrala proprie, finisaje de calitate, supraveghere video, liber...
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
13 Oct 17:24
suprafata 70 mp
an constr. 2013
58.500 € 59.000 € B
SUDULUI PIATA,  Martisor, priveliste frumoasa in gradina blocului, pret avantajos;
0735.534.346
; monica.gabriela@moverealestate.ro ; www.moverealestate.ro
13 Oct 17:21
suprafata 49 mp
an constr. 1968
decomandat
B
LUJERULUI,  Militari, termopan partial, contorizat, necesita renovare, cadastru si intabulare,
0730.888.995
; busca_monik@yahoo.com
13 Oct 17:19
suprafata 53 mp
an constr. 1986
decomandat
51.700 € B
BRANCOVEANU,  Izvorul Rece, bloc nou, proiect deosebit, predare iarna 2016, structura beton, inchideri caramida, finisaje de lux, loc parcare contra cost,
0735.534.346
; monica.gabriela@moverealestate.ro ; www.moverealestate.ro
13 Oct 17:13
suprafata 60 mp
an constr. 2016
semidecomandat
72.000 € B
TITAN,  Salajan, spatioase, bucatarie mare pe patrat, orientare pe sud, vedere libera, 2 lifturi, parchet, gresie, faianta, usa metalica complet contorizat, posibilitate montare...
0742.184.746
13 Oct 17:00
suprafata 52 mp
an constr. 1984
decomandat
46.900 € B
MINIS,  Residence, imobil nou, constructie pe cadre si pereti interiori caramida, p+3, 3 apartamente disponibile, finisate complet, parchet, gresie, faianta, t, usa metalica usi...
0742.184.746
13 Oct 16:59
suprafata 51 mp
an constr. 2015
semidecomandat
55.000 € B
COTROCENI,  B-dul Marinescu, apartament 2 camere etaj 1 in vila, 60 metri patrati, intrare exclusiva. Compus din dormitor, living, loc dining, baie, bucatarie, mobilat, utilat. Dispune de...
0749.187.760
; angelo.ciuca@neolandinvest.ro
13 Oct 16:57
suprafata 60 mp
an constr. 1940
93.500 € 99.000 € B
BERCENI, apartament cu 2 camere, cu bucatarie inchisa, se preda la cheie, baia complet utilata,
0784.977.733
; alexandru.badea20@gmail.com
13 Oct 16:45
suprafata 48 mp
an constr. 2015
decomandat
37.750 € B
UNIRII,  Blom Bank, stradal, constructie monolit, vedere spate, renovat recent, aer conditionat, apartamentul se vinde mobilat/ utilat complet Mobexpert, disponibil imediat,
0773.384.277
; cosmin.andrei@iness-intermed.ro
13 Oct 16:45
suprafata 73 mp
an constr. 1996
decomandat
110.000 € B
BERCENI,  Brancoveanu, Secuilor, aproape metrou si Piata Sudului, liber, parchet, bloc curat, necesita zugraveala, gresie, faianta, se poate mari bucataria, accept credit, discutabil,
0725.540.400
; vlad.trimbitasu@gmail.com ; www.vladtrimbitasu.ro
13 Oct 16:42
suprafata 41 mp
an constr. 1975
semidecomandat
37.900 € 38.500 € B
NICOLAE GRIGORESCU,  metrou 3 min, confort 1, piata, magazine, parc, 2 debarale mari, bucatarie destul de mare, boxa la subsol mare, bloc fara datori si probleme. Este liber si are toate actele...
0723.578.525/ 0765.672.787
13 Oct 16:39
suprafata 50 mp
an constr. 1975
semidecomandat
41.500 € B
DIMITRIE LEONIDA, apartament 2 camere bransat individual la toate utilitatile orasului, se preda finisat la cheie, finisaje la alegere, se afla la 7 min de mers pe jos,
0787.525.647
; iosif822015@gmail.com
13 Oct 16:37
suprafata 48 mp
an constr. 2015
decomandat
37.750 € IF
TITAN,  Trapezului, d+p+4e, lift, inisaje moderne, termopane Salamander, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica inst. Romstal, centre. com, scoli, gradinite, zona verde, accept...
0736.470.681/ 0747.272.193
; imobiliar.confort@gmail.com ; www.imobiliarconfort.ro
13 Oct 16:32
suprafata 45 mp
an constr. 2015
decomandat
43.500 € B
DOUA CAMERE, se preda finisat la cheie, la 6 minute de mers pe jos pana la metrou, direct dezvoltator - cea mai buna oferta de pret,
0729.410.726
; cristian.muresanu@yahoo.com
13 Oct 16:27
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
41.000 € B
DIMITRIE LEONIDA,  la 5 minute de metrou, 2 camere, se preda finisat la cheie, proprietar- fara comisioane ascunse, merita vazut, agentiile sa se abtina,
0729.410.726
; cristian.muresanu@yahoo.com
13 Oct 16:26
suprafata 51 mp
an constr. 2015
decomandat
39.000 € B
MILITARI,  Piata Gorjului, confort I, liber, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan la bucatarie, gem la baie, usa metalica, proaspata zugrvit, inatalatii schimbate,
0722.827.227
13 Oct 16:23
suprafata 52 mp
an constr. 1977
semidecomandat
50.500 € B
SALAJAN,  metrou 1 Decembrie 1918, P-ta Trapezului, imobil nou p+5e, apartamente situate la etajele 1-2, lift, 2 balcoane, suprafata construita 65 metri patrati, finisaje de calitate,...
0769.076.167/ 031.436.18.97
; adriana.petre@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
13 Oct 16:18
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
61.500 € B
MILITARI,  Gorjului, Moinesti, confort 1, nerenovat, balcon, termopan, usa metalica, 2 min metrou, scara curata amenajata, scoala, piata. Proprietar,
0722.205.141
; a.parjol@gmail.com
13 Oct 15:50
suprafata 52 mp
an constr. 1982
decomandat
51.000 € B
UNIRII BULEVARD,  str. Vlaicu Voda, Nerva Traian, adiacent, 2 camere, mobilat modern, liber;
0763.840.323/ 0720.166.873
13 Oct 15:46
decomandat
B
1 DECEMBRIE,  metrou Trapezului, stradal, confort 1, balcon inchis, finisaje exceptionale, predare noiembrie 2015, la doar 1 minut de metroul 1 Decembrie, Agent exclusiv,
0769.076.165/ 0769.076.164
; office@petaluda.ro
13 Oct 15:40
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
53.500 € B
TITAN,  15 min metrou, acces facil la mijloacele de transport, se preda finisat: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica usi interioare, obiecte sanitare, centrala termica. Pretul...
0742.184.722
13 Oct 15:37
suprafata 50 mp
an constr. 2015
semidecomandat
55.000 € B
AVIATIEI,  Serbanescu, 2 camere, stradal, parter vedere fata, confort 1, renovat total, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica cad, int,
0721.607.265
13 Oct 15:34
suprafata 54 mp
an constr. 1986
decomandat
78.000 € B
TITAN,  Minis, 15 min. metrou Titan, acces facil la mijloacele de transport, se preda finisat: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica usi nterioare, obiecte sanitare, centrala...
0742.184.722
13 Oct 15:33
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
55.000 € B
GRIVITEI CALEA, bloc retras, reabilitat, ap 2 cam, semidec, etaj 4/7, renovat (g, faianta, parchet, t, inst. electrica, sanitara, calorifere noi), metrou Basarab 10 min. Vec: Vec: Turda,...
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
13 Oct 15:30
suprafata 50 mp
an constr. 1965
semidecomandat
52.000 € B
UNIRII, confort 1 sporit, situat in cea mai exclusivista zona a Unirii, aproape de Piata Alba Iulia, ultraspatios, finisaje de cea mai buna calitate: parchet, gresie, faianta, usi noi...
0786.339.583
; nyky.imobiliare@gmail.com
13 Oct 15:27
suprafata 65 mp
an constr. 1996
decomandat
109.900 € B
PETRE ISPIRESCU,  Malcoci, 2 camere, confort 2, liber, fara imbunatatri, acte la zi, Unirii 10 minute 32, 117,
0785.366.307
13 Oct 15:25
suprafata 30 mp
20.900 € B
BERCENI  - Metrou 3 minute, 2 camere, renovat (g, faianta, p), termopan, usa metalica, instalatii sanitare + electrice, 2 x aer conditionat, 2 lifturi, vedere spate,
0784.276.667
; alex_prezident@yahoo.com
13 Oct 15:23
suprafata 52 mp
an constr. 1984
decomandat
49.800 € 49.900 € B
PANTELIMON,  Liceu Lucian Blaga, stradal, ap. 2 camere confort 1, bloc reabilitat termic, cadastru, intabulare, certificat energetic, imbunatatiri parchet, t, usa metalica 1 debara, 1 balcon...
0723.863.518
13 Oct 15:23
suprafata 55 mp
an constr. 1978
semidecomandat
41.000 € B
TITAN,  Auchan 1 Decembrie 1918, oferta limitata. Ansamblul rezidential situat in zona Trapezului ofera apartament 2 camere, 3 camere, garsoniere, apropiere metrou 1 Decembrie, predare...
0736.470.681/ 0747.272.193
; www.imobiliar.confort@gmail.com ; www.imobiliarconfort.ro
13 Oct 15:22
suprafata 41 mp
an constr. 2015
decomandat
39.500 € 40.500 € B
GRIVITEI CALEA,  metrou 1 Mai, confort 1, balcon mare, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, usor discutabil,
0769.076.167/ 031.436.18.97
; adriana.petre@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
13 Oct 15:19
suprafata 54 mp
an constr. 1965
semidecomandat
51.000 € B
VITAN,  Mall, Brailita, stradal, finisaje interior- exterior de top, centrala termica, pozitie excelenta, calitate deosebita, predare octombrie 2015,
0785.225.472/ 031.436.18.97
; violeta.oancea@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
13 Oct 15:18
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
59.900 € B
ULTRACENTRAL,  langa magazinul Unirii, 1 min metrou Horoscop, confort 1, 2 balcoane, 1 gr sanitar, mobilat si utilat. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan Tripan, 2 ac. Pozitionare...
0762.093.000
13 Oct 15:17
suprafata 65 mp
an constr. 1991
decomandat
115.000 € B
SECTOR 4,  Luica, 2 camere, confort 2, stradal, liber, gresie, faianta, termopan, usa metalica, acte,
0785.366.307
13 Oct 15:17
suprafata 36 mp
an constr. 1975
29.500 € B
RAHOVA,  Caporal Ilina, confort 1. Renovat recent, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan PVC. Se poate vinde si mobilat. Zona linistita, acces Ratb: 32, 220, 226. Pret usor negociabil,
0730.899.105
; alionte.marius@gmail.com
13 Oct 15:15
suprafata 50 mp
an constr. 1984
decomandat
52.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 13 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD