IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2045 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
SECTOR 4, Family Berceni MetalurgieiBd. Metalurgiei, bloc nou, D+P+4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizare individuala, comision 0%,
0722.519.815
; office@nemarimobiliare.ro ; www.nemar-rezidential.ro
27 Nov 11:09
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
36.000 €comision 0%B
CRANGASI,  metrou, la 5 min, Vintila Mihailescu, apartament mobilat si utilat cu toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica ac+ usi interioare noi, renovat complet,...
0732.998.204/ 0724.496.331
; vyoleta_gabriela@yahoo.com
27 Nov 11:07
suprafata 53 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 2 din 8
56.000 €B
BERCENI, 3 camere, spatios, ingenios compartimentat (bucatarie inchisa), complet finisat. Imobilul este asezat intr-o zona usor accesibila, in apropiere de statia de metrou Dimitrie...
0720.801.750/ 0762.501.044
; ionescu@apartamentenoisud.ro ; www.apartamentenoisud.com
27 Nov 11:06
suprafata 48 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
35.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, confort 1, 2 lifturi, termopan, parchet, usa metalica, instalatii schimbate, contorizat, cadastru+ intabulare, mijloace de transport, scoala, semistradal, linia 41,
0760.819.020
; imobiliara_gamma@yahoo.ro
27 Nov 11:05
suprafata 50 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 2 din 8
46.900 €B
DRUMUL TABEREI  nr 34, confort 1, balcon mare cuprinde dormitorul si baia, baie cu geam afara, parchet, zugravit recent, contorizat, aer conditionat, cad+ intabulare, foarte aproape de Piata...
0760.819.020
; imobiliara_gamma@yahoo.ro
27 Nov 11:03
suprafata 54 mp
semidecomandat
etajul 4 din 10
43.000 €B
DRUMUL TABEREI  1 Mai, Auchan, confort 1, cu balcon, bucatarie mare, termopan, parchet, usa metalica, contorizat, eliberabil repede, scoala, gradinita, mijloace de transport, Auchan, Kaufland...
0760.819.020
; imobiliara_gamma@yahoo.ro
27 Nov 11:02
suprafata 52 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 2 din 4
45.500 €B
DRUMUL TABEREI  Auchan, confort 1, cu balcon, (varianta cu bucatarie mare), vedere pe spate, baie cu geam afara, total renovat, termopan, parchet, inst schimbate, usi interioare noi, gresie,...
0760.819.020
; imobiliara_gamma@yahoo.ro
27 Nov 11:00
suprafata 52 mp
parter din 10
49.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Bld. Timisoara, confort 2, izolat, termopan (inclusiv usile interioare), 2 x aer cond, inst. sanitare si electrice schimbate, calorifere aluminiu, gresie, faianta, usa met,...
0760.819.020
; imobiliara_gamma@yahoo.ro
27 Nov 10:52
suprafata 38 mp
decomandat
etajul 10 din 10
31.500 €B
MILITARI, bloc finalizat, din caramida, finisaje incluse, centrala termica, utlitati racordate la oras, fara taxa de mentenanta, parcare la liber, paruri, gardinita, piscina, restartante,...
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro
27 Nov 10:52
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 6 din 7
42.750 €B
MILITARI, fara taxa de mentenanta, bloc caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje la alegere. Complex cu gradinita, scoala, Ratb, parcare, parcuri, direct dezvoltator,...
0722.166.933
; vanzari@militari-residence.ro
27 Nov 10:51
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 7
38.750 €IF
MILITARI,  Metro, bloc nou, gresie, faianta, parchet la alegere, contorizare individuala, taxa mentenanta 0, parcare gratuita, centrala termica, parc, gradinita, scoala, piscine,...
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
27 Nov 10:51
suprafata 71 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 6 din 7
53.000 €B
MILITARI,  Metro, bloc nou, gresie, faianta, parchet la alegere, contorizare individuala, taxa mentenanta 0, parcare gratuita, centrala termica, parc, gradinita, scoala, piscine,...
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
27 Nov 10:50
suprafata 55 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 6 din 7
41.250 €B
RAHOVA,  stradal Petre Ispirescu intersectia cu Rahova, confort 1, apartament 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, actele ok, balcon mare, terasa in garantie,
0753.014.509
27 Nov 10:46
suprafata 50 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 10 din 10
29.999 €B
DRUMUL TABEREI  - (Valea Argesului - Valea Furcii), confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, + garaj la demisol 14 metri patrati, liber,
0730.131.213/ 0724.553.132
; aurelian.andrei@falc-imobiliare.ro
27 Nov 10:43
suprafata 68 mp
an constr. 2008
parter din 2
59.000 €B
LACUL TEI  - Facultate, stradal Teiul Doamnei, 2 camere, intrare fata, vedere spate, posibilitate balcon, zugravit, liber, fara gresie, faianta sau alte amenajari, costuri minime ptr....
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro
27 Nov 10:40
suprafata 38 mp
an constr. 1975
decomandat
parter din 10
31.500 €B
COLENTINA  Kaufland, aproape metrou Obor, apartament in curte comuna, 2 camere intr-o din 2005, centrala proprie, vecini civilizati, curte proprie separata, foarte calduroasa,
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro
27 Nov 10:37
suprafata 65 mp
an constr. 2005
semidecomandat
etajul 1 din 1
44.500 €B
VITAN CALEA  nr. 229, proprietar vand ap 2 camere, fara imbunatatiri, vedere fata, cadastru, intabulare, energetic, liber de sarcini, disponibil imediat,
0744.293.878
27 Nov 10:32
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 6 din 10
48.000 €B
BAICULUI COMPLEX  vis-a-vis- Lidl, 2 camere, bloc reabilitat, termopan, parchet, aer conditionat, caldura, apa calda, liber, gresie, faianta, fara probleme cu terasa, scara civilizata, discutabil,
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro
27 Nov 10:30
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.500 €B
BABA NOVAC,  Gloria, renovat complet lux 2014: instalatie electrica, tv, net, antifonat, totul nou, calduros, balcon inchis, pozitie exceptionala, vedere parc, loc parcare, vecini ok,...
0721.381.797
27 Nov 10:25
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
53.900 €B
PETRE ISPIRESCU bine intretinut, parchet masiv, gresie, faianta, termopan, instalatii sanitare noi, se vinde cu bucatarie si baie mobilate. Bloc termoizolat, 2 locuri parcare.Pret negociabil,
0723.159.969
; mihaela.baban@gmail.com
27 Nov 10:24
suprafata 56 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 6 din 8
52.500 €B
MILITARI,  Gorjului - Moinesti, beton + caramida, termopane maro, centrala termica, acte, liber + o garsoniera langa apartamentul de 2 cam de 40 mp se pot vinde si impreuna,
0730.125.007/ 0730.125.006
27 Nov 10:15
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
54.000 €B
POLITEHNICA  complex rezidential Quadra deosebit, liber, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat. Complexul beneficiaza de supraveghere video si paza, loc de joaca pentru copii,...
0723.159.969
; mihaela.baban@gmail.com
27 Nov 10:14
suprafata 83 mp
an constr. 2008
etajul 3 din 10
76.500 €B
MILITARI,  Auchan, 5 min. de metrou Pacii, capat RATB, 2 camere, parter inalt, la cheie, centrala, bucatarie mobilata, restaurant, gradinita, SPA, liber, acte,
0730.125.007/ 0730.125.006
27 Nov 10:14
suprafata 54 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 1 din 7
39.500 €B
TITAN,  Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, vedere spate, langa metrou, confort 1, zugravit, termopan, bloc reabilitat, toate actele, liber, merita vazut,
0732.135.471
27 Nov 10:13
suprafata 58 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 3 din 10
45.000 €B
PRELUNGIREA GHENCEA  Sere, 2 camere, partial mobilat si utilat, balcon, terasa si gradina, RATB, intrare separata de bloc, se accepta si o parte din pret in rate, ugent,
0761.028.046/ 0729.481.840
; cosmina@kosmosimobiliare.ro ; www.kosmosimobiliare.ro
27 Nov 10:13
suprafata 57 mp
an constr. 2012
decomandat
parter din 3
40.500 €B
UNIRII  stradal, 2 camere, bloc monolit, suprafata generoasa, parchet, termopane, centrala termica, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
27 Nov 10:08
suprafata 74 mp
an constr. 1994
decomandat
etajul 3 din 8
B
BANU MANTA  - 1 Mai, 2 camere, spatios, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatie sanitara schimbata, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
27 Nov 10:06
suprafata 60 mp
an constr. 1981
decomandat
63.000 €B
TINERETULUI  -Timpuri Noi, acces metrou, piata, 2 camere, 2 balcoane, luminos, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
27 Nov 10:05
suprafata 56 mp
an constr. 1986
etajul 3 din 8
57.000 €59.900 €B
BERCENI  Metalurgiei, direct dezvoltator apartament 2 camere situat pe bulevardul Metalurgiei langa Mall Grand Arena, apartamentul se preda complet finisat, centrala termica proprie,...
0737.500.375/ 0737.500.375
; rizeaandrei198@gmail.com
27 Nov 10:01
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
35.999 € unitate B
METALURGIEI BULEVARD  langa Mall Grand Arena, apartament 2 camere, apartamentul se preda complet finisat, centrala termica proprie, bonus balconul inchis cu tamplarie pvc. Oferta,
0737.500.375/ 0737.500.375
; rizeaandrei198@gmail.com
27 Nov 09:59
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
38.999 € unitate B
BERCENI  Obregia, super apartament, finisat la cheie, gresie, faianta, parchet, t, ansamblu rezidential nou, pe cadre de beton si caramida porotherm, termoizolat cu polistiren de 10 cm,
0737.811.000/ 0737.811.000
27 Nov 09:58
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
31.000 €B
BERCENI,  metrou, bloc nou, in apropierea statiei de metrou Aparatorii Patriei, cu acces direct la mijloacele de transport in comun. Este racordat individual la toate utilitatile si se...
0722.642.731
27 Nov 09:57
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
41.000 €B
OBOR,  Mosilor, Stefan cel Mare, la 1 min. de metrou Obor, apartamente 1, 2, 3 camere, bloc nou direct dezvoltator, comision 0, blocul are 10 etaje se vinde complet finisat, gresie,...
0721.689.424/ 0767.353.932
; razvan@firstbusiness.ro ; www.firstbusiness.ro
27 Nov 09:56
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 4 din 10
71.500 €B
TRAPEZULUI PIATA, oferta direct dezv., ap 2 cam, d+p+3e+em, bloc nou, beton, caramida, g+f+p+t+um finisaje alegere, la cheie, credit, comision 0, TVA inclus, negociabil,
0766.104.953/ 0760.445.387
; amaliarezident@yahoo.com27 Nov 09:54
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
38.500 €B
TRAPEZULUI PIATA, 2 camere, direct dezv., bloc nou, const. beton, caramida, g+f+p+t+um finisaje alegere, usi interior exterior, calitate superioara, la cheie, credit, comision 0
0766.104.953/ 0760.445.387
; amaliarezident@yahoo.com27 Nov 09:52
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
30.000 €B
GIURGIULUI  sos., in zona statiei RATB -Drumul Gazarului particular, bloc civilizat, spatiu verde, negociabil,
0731.938.354
; carmen_sterie@yahoo.com
27 Nov 09:39
suprafata 48 mp
decomandat
etajul 7 din 7
37.500 €B
BANEASA, apartament amenajat, debara, instalatii schimbate, bloc reabilitat termic, semimobilat, orientat est-vest, langa Parcul Herastrau. ID DC House - 318,
0736.377.911
; cristian.descultu@dc-house.ro ; www.dc-house.ro
27 Nov 09:29
suprafata 53 mp
an constr. 1985
semidecomandat
parter din 4
66.500 €B
OLTENITEI  cf 1, in ans. Gama Residence Classic 3, stradal pe Soseaua Oltenitei, toate imbunatatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, rezervari cu...
0758.041.197
; office@gamainvest.ro ; www.gamainvest.ro
27 Nov 09:17
suprafata 64 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
59.000 €B
OLTENITEI  cf 1, in ans. Gama Residence Classic 3, stradal, toate imbunatatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, CT, bloc nou, rezervari cu 1.000...
0758.041.197
; office@gamainvest.ro ; www.gamainvest.ro
27 Nov 09:16
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 5
45.000 €B
OLTENITEI  cf 1, in ans. Gama Residence Classic 3, stradal pe Soseaua Oltenitei, toate imbunatatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, CT,...
0758.041.197
; office@gamainvest.ro ; www.gamainvest.ro
27 Nov 09:15
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
50.000 €B
OLTENITEI  cf 1, in ans. Gama Residence Classic 3, stradal pe Soseaua Oltenitei, toate imbunatatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, rezervari cu...
0758.041.197
; office@gamainvest.ro ; www.gamainvest.ro
27 Nov 09:13
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
53.000 €B
OLTENITEI,  in ans. Gama Residence Classic 3, stradal pe Sos. Oltenitei, confort 1, toate imbunatatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, CT, balcon,...
0758.041.197
; office@gamainvest.ro ; www.gamainvest.ro
27 Nov 09:12
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
54.000 €B
MILITARI,  Virtutii, Pasaj Lujerului, imobil nou, finisat complet, liber. Pretul include si o boxa de 2,2 mp la subsol,
0724.009.281
; vanzari@davincihouse.ro ; www.davincihouse.ro
27 Nov 08:49
suprafata 73 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 6 din 7
68.900 €B
TITAN,  Auchan, confort 1, etaj 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat recent, cadastru intabulare, accept credit,
0737.587.999/ 0766.891.434
27 Nov 08:46
suprafata 58 mp
an constr. 1980
decomandat
48.500 €B
1 DECEMBRIE,  Theodor Pallady, confort 1, bucatarie marita, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, boxa subsol, intabulare, certificat energetic, zona linistita, accept...
0753.079.424
27 Nov 08:39
suprafata 50 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 2 din 4
43.500 €B
TITAN  Auchan, aleea Laceni, nr. 15, proprietar, confort 1 cu toate imbunatatirile facute recent si de calitate, scara curata, 2 lfturi, acte ok, bloc PM85 - intra in reabilitare...
0724.180.622/ 0766.913.718
; ivanmarian@yahoo.com
27 Nov 08:23
suprafata 54 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 6 din 8
46.500 €B
CHIBRIT  2 camere cu boxa si optional parking(3000), bucurestii noi colt chitilei 48, etaj 2, vedere degajata, modern, mobilat, utilat, parchet, balconas, aer conditionat, centrala gaz....
0722.674.759
; catalinf@yahoo.com
27 Nov 02:27
suprafata 50 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 2 din 4
42.000 €47.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, Tip-Top, confort 2, curat, termopane, usa metalica, bloc reabilitat termic, apometre, repartitoare, contor gaze. Zona f. buna, parc Moghioros, RATB, linia 41, Plaza...
0726.004.932/ 0760.376.271
27 Nov 01:38
suprafata 36 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 5 din 10
33.500 €B
BRANCOVEANU, Family Residence PostalionuluiBerceni, Selgros, Carrefour, Grand Arena, 10 min. de metrou Aparatori, bloc nou de 4 etaje, direct dezvoltator, finisate la cheie, centrala, reducere pentru plata cash,
0765.658.737/ 0743.122.992/ 0785.225.855
; valentinmarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
27 Nov 01:07
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €26.000 €comision 0%B
BERCENI, Bulevard Residence MetalurgieiBrancoveanu, Obregia, langa Carrefour si Lidl, ap. si garsoniere, finisate la cheie, centrala termica, oferta luna decembrie reducere 10% direct dezvoltator,
0743.122.992/ 0785.225.855/ 0740.120.567
; bulevardresidencemetalurgiei@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
27 Nov 01:05
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
42.999 €comision 0%B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD