Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1496 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
24.700 €

super oferta, super lux, ocazie, doar cash, 100 % poze reale bloc caramida, structura beton, apometre curte 560 mp pt. locatar nu credit,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 13:41
24.500 €

vis a vis de Grin City si Mega, lux, la cheie, racordate la toate utilitatile, 5 min. de Bucuresti, maxi taxi Ratb parchet, gresie, faianta,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 13:41
65.000 €

metrou, decomandat, etajul 7/10, aer conditionat, reabilitat, loc parcare, se accepta credit. Vecinatati: Camil Ressu, Titan, Liviu Rebreanu,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 13:38
35.500 €

Ap. 2 camere,buc. open ,balcon,centrala proprie,etj.1/5,bloc NOU, 47 mp, finisaje premium,toate utilitatile,loc de parcare gratuit.Acces rapid ratb...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bragadiru, azi, 13:33
32.800 €

bloc nou, centrala termica si calorifere, obiecte sanitare, parchet, aer conditionat, interfon, tamplarie Gealan Tripan, culoare wenghe, strazi...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 13:31
36.500 €

2 camere cf 2, curat, bloc reabilitat, um, ac, termopan, faianta, 2 minute mijloace de transport in comun, acte la zi, se accepta credit,

 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:28
53.000 €

complet mobilat, Prima Casa, ipotecar sau cash, gresie, faianta, parchet, centrala, mobilat,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 13:27
45.500 €

proprietar, in zona linistita pozitionata central, vedere spre bulevard, bloc civilizat, in imediata apropiere scoala, gradinita, magazine, banci,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 13:25
30.000 €

Ofer spre vanzare ap.2 cam cf1 dec 55 mp an c-tie 2010 et.3/3 2 balcoane terasa cu toate imbunatatirile ct+g+f+p+t+um cad+ i n t zona...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 3
Domnesti, azi, 13:25
85.000 €

2 camere decomandat, 54mp, et 7/10, bloc din 1981. Gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan. 15 min de metrou, 7 de parc. Se accepta si...

 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 13:23
48.000 €

Apartament 2 camere,Rosu,Militari,finisaje alegere

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 13:22
29.900 €

confort 2, fara imbunatatiri, cadastru si intabulare, liber, bloc de 4 etaje, zona linistita, se accepta credit,

 • Suprafata 37 mp
Bucuresti, azi, 13:20
45.000 €

S+P+7 apartamente generoase, bine compartimentate, finisate calitativ, centrala proprie, parcare, apropiere Cora, direct dezvoltator, comision 0....

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 13:20
38.500 €

confort 1, circular, curat, termopane, gresie, faianta, parchet, contoare, bloc cu 2 lifturi, curat, zona deosebita, scara curata, apropiere de...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1975
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 13:20
47.000 €

Apartamentele sunt predate la cheie avand finisajele incluse la alegerea clientului, centrala termica individuala, obiecte sanitare ; Imobilul...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 13:07
46.000 €

Parc Moghioros,5 minute linia 41,cf.1,decomandat,renovat 2016,imbunatatit,gresie,faianta ,parchet,termopan,cadastru,intabulare,liber.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 13:06
82.000 €

8 min. metrou Mihai Bravu, renovat 2015, se vinde mobilat/utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 13:06
28.900 €

izolatie termica interior-exterior, gresie si faianta de calitate, usa metal, parchet, rulouri exterioare, curte proprie, parcare,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 13:05
38.900 €

imobil nou an constructie 2016, demisol inalt parter (parcare optional) p+3e+m, modern, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 12:59
56.000 €

spatios, imbunatatit partial, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc in curs de reabilitate, etaj 4/8, 57 mp, scara curata cu...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 12:55
 

B-dul Cantemir, apartament 2 camere, decomandat.

Bucuresti, azi, 12:54
33.000 €

etaj 2/6, bloc nou stradal, decomandat, bucatarie open space, se preda finisat complet, toate utilitatile orasului, pozitie deosbita cu acces rapid...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bragadiru, azi, 12:54
40.000 €

Apartament 3 camere luminos si spatios,se preda la cheie, complet finisat, cu posibilitatea de a alege finisajele, lift, bloc nou, parcare pentru...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Chiajna, azi, 12:53
43.000 €

mobilat, termopan, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, metrou, ideal investitie,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:47
39.900 €

cf II, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, magazine, scoli, gradinita,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:47
60.000 €

vand apartament 2 camere (60 -72 mp construiti), finisaje la cerere incluse in pret, loc parcare optional contra cost, urgent, 60.000 - 66.000 Euro,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 12:43
40.000 €

ap. spatios si bine compartimentat, decomandat, balcon 10 mp, bloc nou stradal, se preda finisat complet si toate utilitatile bransate. Acces rapid...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bragadiru, azi, 12:43
74.000 €

Apartament 2 camere, decomandat, et 4/4, balcon inchis, imobil reabilitat termic, aproape de statia de metrou Aurel...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:41
48.000 €

cu gradina in proprietate exclusiva + loc de parcare inclus in pret

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 12:36
58.000 €

cu gradina si terasa in proprietate exclusiva, 2 locuri de parcare

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 12:35
72.900 €

Pucini, apart 2 cam dec, renovat, imb, electrice, sanitare noi, g, f, p, t, um, buc mob, centrala, boxa, parc, Kaufland, spatios, liber

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1962
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 12:27
45.000 €

2 cma., stradal, confort 1, mobila noua, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, bloc reabilitat,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 12:26
46.000 €

Valea Argesului,etajul3/4,decomandat, gresie, faianta, aer conditionat, instalatii sanitare schimbate, izolat interior, usa metalica, acte.

 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:22
39.900 €

Giulesti, Biserica, apart 2 cam et 7, imb., g, f, p, t, um, balcon pe tot ap, Auchan, parc, RATB metrou 10 min

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 12:21
45.000 €

et. 3/7, cf. 1, balcon foarte mare 7 m, lift, scara foarte curata, lift modern, Ratb in fata blocului, metrou, piata, liceu, scoala, gradinita,

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 12:14
58.000 €

confort 1 decomandat, 54 mp, etajul 7/10, bloc 84 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, partial mobilat, acte la zi, zona linistita,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1984
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:12
65.000 €

Va propunem spre vanzare apartamente de 2 camere cu diferite impartiri si suprafete in imobil 2016 tip boutique, cu finalizare la cheie in mai 2017,

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 12:12
45.000 €

bloc renovat, mobila noua, gresie, faianta, parchet, termopane, apometre, repartitoare, 2 lifturi moderne, parcare se acepta credit, aproape de...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, azi, 12:06
64.000 €

Metrou etaj 1 din 4 confort l decomandat balcon imbunatatiri termopan gresie faianta parchet . Blocul este din 1985 aproape metrou magazine...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 12:04
45.000 €

confort 2 sporit, amenajat complet 2017 premium, totul nou, bucatarie si baie mobilate si utilate, termopan, gresie, faianta, balcon termopan,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 12:04
51.000 €

confort 1, bloc monolit, etaj 1, fara amenajari, balcon, acces facil Ratb, scoala, gradinita, parc, piata Moghioros,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:02
60.000 €

8 min. metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou , d+p+3e, fin. mai 2016, la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica t tripan, accept credit,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 11:59
42.500 €

imobil nou, 8 min. metrou 1 Decembrie 1918, fin. sept. 2016, d+p+3e, la cheie, beton+ caramida, lift, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, azi, 11:58
64.000 €

vis-a-vis parc, confort 1, termopan, partial mobilata, balcon, usa metalica, contorizare gaz, apometre, langa piata, metrou, zona deosebita,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 11:58
40.000 €

zona Aleea Mizil 59-61, Direct dezvoltator, ap cu 2 cam. decomandat, predare octombrie 2016, constructie beton si caramida, lift, se preda la cheie...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, azi, 11:57
56.500 €

- Mizil, imobil nou, 8 min. metrou 1 Dec. 1918, D+P+3E, fin.mai 2016, la cheie, beton, caramida, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, t, usa...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 11:57
33.000 €

Cartier Rezidential, Militari Residence, la cheie, suprafata utila 48 mp, bloc nou, centrala propie, balcon, instalatii electrice si sanitare noi,...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Chiajna, azi, 11:55
37.000 €

zona, Residence, Cartier Orhideelor, la doar 2 min de RATB, constructie noua, complet finisat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, centrala...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Chiajna, azi, 11:55
48.000 €

intabulare, se accepta credit,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, azi, 11:55
39.500 €

apartament la cheie, suprafata utila 51 mp, bloc nou constructie 2017, centrala propie, balcon, instalatii electrice + sanitare noi, izolatie...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Chiajna, azi, 11:54