IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1283 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
MILITARI,  Gorjului, Pitulicii, liber, intabulare,
0724.321.698
04 Sep 22:58
an constr. 1982
decomandat
etajul 2 din 4
52.500 € B
DOROBANTI,  Ambasada Turca, centrala, boxa, L 112,
0723.627.543
04 Sep 22:58
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 1 din 3
64.900 € B
LIBERTATII, vedere fata, 2 balcoane, liber, termopan,
0723.627.544
04 Sep 22:56
decomandat
etajul 2 din 8
113.000 € B
PAJURA, stradal, reabilitat, termopan, parchet, aer conditionat, liber, intabulare,
0723.627.543
04 Sep 22:54
etajul 4 din 4
39.900 € B
PIPERA,  Iancu Nicolae, imobil nou 3 nivele, 2-3 camere, etaj1-2;
0723.627.543
04 Sep 22:54
B
PAJURA,  Baiculesti, reabilitat, termopan, liber, intabulare, aer conditionat,
0723.627.544
04 Sep 22:53
etajul 6 din 10
41.900 € B
1 MAI, confort1, functioneaza cabinet stomatologic, utilat, renovat, garaj, boxa,
0741.124.400
04 Sep 22:52
suprafata 60 mp
parter din 2
70.000 € B
DACIA,  Eminescu, benzinaria Tunari, adiacent, 2 camere, boxa 10 m, doua intrari, foarte civilizat, termopane, usa metalica parchet, strada linistita, intabulare, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
04 Sep 22:47
suprafata 65 mp
parter din 2
50.000 € B
DRUMUL TABEREI,  parc, Billa, curat, la pret de garsoniera,
0733.272.367
04 Sep 22:46
suprafata 58 mp
decomandat
etajul 10 din 10
36.000 € B
PANTELIMON,  stradal, confort 2, langa parc, balcon, scara civilizata, pozitionat excelent, scoala, gradinita, spatii comerciale, intabulare,
0761.749.316/ 0722.824.757
04 Sep 22:43
suprafata 38 mp
etajul 2 din 9
31.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Timisoara, confort 2, termopan, gresie, mobilat modern,
0724.321.698
04 Sep 22:34
etajul 2 din 10
35.500 € B
TITAN,  Camil Ressu, adiacent, metrou Dristor aproape, confort 1, complet renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica zona civilizata, intabulare, merita vazut,
0761.749.316/ 0722.824.757
04 Sep 22:33
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 4
45.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Auchan, reabilitat, termopan, liber,
0724.321.698
04 Sep 22:33
an constr. 1980
decomandat
parter din 8
45.000 € B
MILITARI, Nuferilor 2Rosu, zona Apusului, P+3, canalizare, geam tripan, pereti zidarie, 1 km metrou Pacii, parcare, asfalt, autobuz, finalizare sept., finisaje la alegere,
0753.021.710/ 0747.298.009
; fam.suditu@gmail.com ; www.nuferilor.ro
04 Sep 22:02
suprafata 65 mp
an constr. 2015
decomandat
48.500 € 49.000 € B
MILITARI,  Politehnica, zona foarte buna, 3 min. Ratb, 10 min. metrou, centrala termica, izolat termic, termopan, parchet, merita vazut,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:41
suprafata 52 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 4
52.000 € B
MILITARI,  Lujerului, zona foarte buna, apartament confort 2 sporit, cu hol locuibil, multiple imbunatatiri, 5 min. de metrou Lujerului,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:41
suprafata 45 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 6 din 10
41.000 € B
ULTRACENTRAL,  Cismigiu- Sala Palatului, fara risc seismic, fara imbunatatiri, etaj intermediar. Vecinatati: Victoriei, Universitate, Magheru, Romana. Se accepta credit Prima Casa,
0736.382.928
; buckarest.iuhas@yahoo.com
04 Sep 21:34
suprafata 45 mp
an constr. 1962
decomandat
etajul 1 din 9
55.000 € B
MILITARI,  Veteranilor, confort1, gresie, faianta, t, mobilat, liber, energetic, numai cash,
0744.994.267/ 0768.171.907
04 Sep 21:30
an constr. 1980
decomandat
etajul 3 din 8
48.000 € B
CAMIL RESSU, confort1, gresie, faianta, parchet, usa metalica liber, intabulat,
0746.188.866
04 Sep 21:15
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 9 din 10
48.000 € B
LIVEZILOR ALEEA, #Nr. 20, sector 5, apartament 2 camere, mobilat,
0765.325.425
04 Sep 21:08
25.500 € B
MILITARI,  Apusului, zona foarte buna, 10 min. Metrou Gorjului, balcon mare, cu posibilitatea de a mai face unul, merita vazut,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:05
suprafata 54 mp
an constr. 1983
decomandat
parter din 4
51.000 € B
BERCENI,  str. Urziceni, 2 camere, confort 2, terasa buna, bloc curat, acte, primul proprietar,
0723.572.760/ 0785.539.448
04 Sep 21:03
etajul 4 din 4
28.000 € B
GIURGIULUI,  sect. 4, ap. 2 camere, confort 1, cu terasa f. buna + etaj tehnic f. buna + etaj tehnic, liber, cadastru,
0723.572.760/ 0785.539.448
04 Sep 21:02
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 7 din 7
33.500 € B
DRUMUL TABEREI, pozitie foarte buna, bloc izolat termic, statie Ratb in fata blocului, metrou la 3 min., cand va fi gata,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:02
suprafata 52 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 4 din 10
42.000 € B
MILITARI,  Gorjului, pozitie foarte buna, 4 min. de Metrou Gorjului, bloc izolat termic, multiple imbunatatiri, merita vazut,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 21:01
suprafata 54 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 1 din 10
54.000 € B
BERCENI,  Piata Resita, conf. 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica calorifere noi, renovat 2015, liber,
0746.188.866
04 Sep 20:51
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
29.900 € B
MARRIOTT,  Sabinelor, confort 1, in vila, fara imbunatatiri, liber, numai cash,
0746.188.866
04 Sep 20:47
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 2
35.000 € B
COMUNA NICOLAE BALCESCU,  jud. Calarasi, vand casa teren 1.400, un teren alaturat 1.500 mp pe malul apei;
0732.313.621
04 Sep 20:45
CL
MILITARI,  Gorjului, pozitie foarte buna, 5 min. de metrou Gorjului, posibilitate de a face decomandat, bucatarie mare,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 20:43
suprafata 55 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 5 din 10
47.000 € B
LIVEZILOR, 2 camere, confort 2, cu imbunatatiri, discutabil,
0763.588.573
04 Sep 20:41
parter din 4
19.000 € B
DECEBAL  -stradal 3 balcoane, finisat, negociabil, superurgent,
0723.675.365
; contact@imobiliareaxa.ro
04 Sep 20:37
suprafata 74 mp
decomandat
etajul 4 din 8
85.000 € B
UNIRII  -Connex, exclusivitate, stradal, vedere stradala, finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, super luminous, parcare, 3 balcoane, negociabil, superurgent,
0723.675.365/ 0748.792.201
; contact@imobiliareaxa.ro
04 Sep 20:33
suprafata 73 mp
an constr. 2001
decomandat
etajul 9 din 11
89.000 € B
PANTELIMON SOSEAUA  334, Parcul Morarilor, et. 9, negociabil,
0760.836.966/ 0725.891.633
04 Sep 20:16
suprafata 40 mp
an constr. 1975
semidecomandat
33.000 € B
MILITARI  Gorjului, pozitie foarte buna 4 min. de metro Gorjului, bloc izolat termic, multiple imbunatatiri,
0766.244.446/ 0769.255.333/ 021.771.18.52
04 Sep 20:16
suprafata 54 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 9 din 10
48.000 € B
PANTELIMON,  str. Marcu Armasu, confort semi, gresie, faianta, usa metalica curat, cadastru, fara credit, pret fix,
0737.873.054
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
04 Sep 20:05
suprafata 39 mp
semidecomandat
etajul 2 din 10
30.000 € B
GIURGIULUI,  Luica, 2 min. Soseaua Giurgiului, conf. 2, curat, balcon inchis in termopan, geamuri termopan, etaj intermediar, cadastru, intabulare, bine situat, 10 min. Eroii Revolutiei,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
04 Sep 19:34
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 6 din 10
33.000 € B
VITAN, Mihai Bravu Residence IIIla 2 min. metrou, TVA inclus, disponibil etaj 3 si 4, acte finalizate, predare iulie 2015, lift, parcare demisol / exterior, website la zi, direct dezvoltator, birou vanzari la...
0733.976.712
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
04 Sep 19:29
suprafata 73 mp
an constr. 2014
decomandat
84.000 € comision 0% B
UNIRII SPLAIUL Deluxe Apartments Timpuri Noila 5 minute de metrou, imobil nou, suprafete generoase, lift, locuri de parcare demisol, balcoane inchise, centrala proprie, direct dezvoltator, comision 0%,
0723.168.213
; prohilrezidential@gmail.com ; prohilrezidential.ro
04 Sep 19:27
suprafata 73 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € comision 0% B
TITAN Nicolae Grigorescu ResidenceIlioara, la 500 m de statia de Metrou N. Grigorescu, apartamente cu bucatarie inchisa, la buget Prima Casa, parcare, demisol 5.000 € sau exterior 3.000 €, imobil...
0723.168.213/ 0733.976.712
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
04 Sep 19:22
suprafata 52 mp
an constr. 2015
decomandat
63.000 € comision 0% B
BERCENI, proprietar, apartament 2 camere, decomandat, spatios, cu bucataria inchisa (acces in balcon) baia echipata, toate utilitatile bransate la reteaua orasului, aproape de metrou...
0760.757.866
; i.ionut76@yahoo.com
04 Sep 19:20
suprafata 49 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
37.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Piata Moghioros, 2 camere, mobilat, masina spalat, frigider, aragaz, 2 tv, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, zona verde linistita, contorizat integral, bloc...
0762.093.000
04 Sep 19:10
suprafata 48 mp
decomandat
parter din 4
49.000 € B
COLENTINA,  Obor, 4 min. metrou, A.C.R., confort 1, pozitie superba, structura monolit, aproape metrou, cadastru, intabulare, pozitie superba, liber, discutabil,
0724.336.834
04 Sep 19:04
suprafata 52 mp
etajul 8 din 10
40.500 € B
DOAMNA GHICA apartament 2 camere, etaj 2, confort 1 sporit, 2 balcoane, bucatarie mare, spatii de depozitare.
0749.199.193
; tiberiu@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
04 Sep 19:02
suprafata 65 mp
an constr. 1987
semidecomandat
etajul 2 din 4
49.500 € B
MILITARI, Amadeo Residencebloc finalizat la cheie, 200 m autobuz, finisaje de calitate, contorizari individuale. Zona rezidentiala linistita, inverzita, pret promotional,
0723.500.717
; stefan_danciu@yahoo.com
04 Sep 18:52
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
34.990 € comision 0% B
DRISTOR, Newtown Residenceapartament 3 camere, bucatarie mobilata si utilata, toate finisajele, aer conditionat, centrala individuala, 76 mp utili + 20 terasa,
0755.599.000/ 021.324.27.80
; vanzari@newtown.ro ; www.newtown.ro
04 Sep 18:47
suprafata 96 mp
an constr. 2012
decomandat
124.000 € 146.320 € comision 0% B
COTROCENI,  Palat, apartament pe doua niveluri in vila, parter si etaj, intrare separata, curte in indiviziune. Bucatarie open space, terasa inchisa, scara interioara, spatii depozitare....
021.335.66.40/ 0730.177.109
; valeria.tirtea@planitas.ro ; www.planitas.ro
04 Sep 18:39
suprafata 57 mp
semidecomandat
etajul 1 din 1
99.000 € B
HERASTRAU PARC, apartament 2 camere, Aron Cotrus, 70 metri patrati, etajul 2, mobilat si utilat, bucatarie open space, loc de parcare, contructie 2000, la nici 1 minut de parcul Herastrau, zona...
0724.544.456
; veneisconsulting@gmail.com
04 Sep 18:36
suprafata 70 mp
an constr. 2000
decomandat
etajul 2 din 4
129.000 € B
COLENTINA,  Mc Donald's Rascoala, proape Colentina, cf1 sporit, bloc reabilitat termic, geam baie, termopan, usa metalica, cad+intab, acc credit, disc,
0724.336.834
04 Sep 18:35
suprafata 56 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 3 din 4
45.500 € 47.000 € B
RAHOVA,  Calea Rahovei, bloc stradal, vedere laterala, semidecomandat, la 3 min de piata, bloc civilizat, scara curata, fara imbunatatiri, accepta credit prima casa,
0725.262.701/ 0740.367.790
; gabrielflorescu@wwr.ro ; www.wwr.ro
04 Sep 18:35
suprafata 55 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 7 din 10
39.000 € B
HERASTRAU,  parc, 1 gr. sanitar, loc de parcare, bucatarie utilata, la 1 minut de parc Herastrau, paza 24/24, fara balcon,
0724.544.456
; veneisconsulting@gmail.com
04 Sep 18:34
suprafata 70 mp
an constr. 2008
decomandat
parter din 7
125.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD