IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1006 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
BERCENI,  Brancoveanu, ap. 2 camere, confort 2, liber, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
19 Dec 14:10
suprafata 40 mp
etajul 5 din 10
24.000 €B
TITAN,  metrou, Piata Trapezului, 100 metri de metrou, renovat, usi noi, calorifere noi, parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, usa metalica. Acte la zi, negociabil.
0749.326.181/ 0730.229.315
; yellow.touch@yahoo.com
19 Dec 14:04
suprafata 36 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 10 din 10
29.000 €B
DRUMUL TABEREI,  ap. 2 camere, confort 2, curat, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
19 Dec 14:02
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 5 din 10
32.500 €B
Aviatiei/C.Palace imobil reabilitat, orientare est-vest, balcon inchis, termopan, etaj 2/4.Vec:Floreasca, Dorobanti, Aviatorilor, Herastrau, Baneasa, Pipera.
0744.150.002
19 Dec 13:58
suprafata 61 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 2 din 4
74.999 €B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, vav parc, confort 2, fara imbunatatiri, necesita renovare, scara civilizata, fara restantieri, apropiere Ratb, viitoare statie metrou, parc, Plaza mall, 5 min....
0768.469.465
19 Dec 13:57
suprafata 37 mp
an constr. 1973
semidecomandat
etajul 5 din 10
27.500 €29.900 €B
TINERETULUI,  Palat, confort 1, fara amenajari recente, spatios, situat la 2 minute de parc, bloc impecabil, loc de parcare platit,
0733.300.779/ 021.330.79.50
19 Dec 13:56
suprafata 54 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 2 din 8
64.000 €65.000 €B
Ferdinand Iancului particular, Obor Avrig, apartament 2 camere, SU.54MP, renovat recent, instalatii electrice si sanitare schimbate, luminos, priveliste frumoasa, balcon mare, scara curata,...
0745.982.659
19 Dec 13:53
suprafata 54 mp
an constr. 1963
48.000 €B
MILITARI - VIRTUTII   UVERTURII, Dreptatii, amenajat modern, toate imbunatatirile, gresie si faianta, parchet laminat, termopan, usa metalica, AC, aproape de mijloace de transport, linia metrou usor...
0720.892.834
; f.dumitriu@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
19 Dec 13:50
suprafata 62 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 4
52.900 € negociabil B
TITAN SALAJAN Postavarului, 2 camere confort 2 sporit, gresie, faianta, parchet, usa metalica, balcon inchis, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit, apropiere metrou, piata, parc,...
0742.265.662/ 021.252.26.23
; simona@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
19 Dec 13:49
suprafata 40 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 4 din 10
35.990 €37.900 €B
VITAN, MIHAI BRAVU splaiul unirii, str.motilor , langa metrou, ansamblu motilor residence , ap. cu 2 si 3 cam, predare la cheie, finisaje lux , centrala proprie, parcare , direct dezvoltator ,...
0758.415.026
; marius.pauna@mgrconstruct.ro
19 Dec 13:40
suprafata 55 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
66.900 €B
GROZAVESTI,  Carrefour, metrou, Splaiul Independentei - Parc Politehnica, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa Maco cu inchidere Mottura, terasa, centrala termica proprie,
0720.892.834
; f.dumitriu@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
19 Dec 13:22
suprafata 73 mp
an constr. 2009
semidecomandat
etajul 2 din 5
79.900 €B
UNIVERSITATE,  Sala Palatului, Calea Victoriei, Parc Cismigiu, vedere curtea interioara, bloc reabilitat termic, bucatarie inchisa, geam la baie, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 2x...
0720.892.834
; f.dumitriu@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
19 Dec 13:20
suprafata 44 mp
an constr. 1965
decomandat
etajul 1 din 7
58.900 €B
MILITARI - UVERTURII Gorjului, 1 balcon, gresie si faianta in baie, bucatarie si hol, usi de interior, zugravit, tamplarie pvc cu geam termopan la camere, apropiere de mijloace de transport, scoli,...
0720.892.834
; office@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
19 Dec 13:18
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 4
48.500 €B
BERCENI, confort 1, gresie, faianta, usa metalica liber,
0786.688.926/ 0720.746.737
19 Dec 12:52
suprafata 55 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 3 din 4
38.000 €B
ARMENEASCA, Maria Rosetti 38Princess Prime, doua camere bine situate intr-un spatiu mai mult decat suficient pentru apartamentul tau cochet din oras. Un hol primitor, un dormitor linistit si o camera de...
0733.391.139
; vanzari@maria-rosetti38.ro ; www.maria-rosetti38.ro
19 Dec 12:51
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
113.000 €comision 0%B
BERCENI  - Covasna, confort 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica renovat recent,
0720.746.737/ 0786.688.926
19 Dec 12:48
decomandat
42.500 €B
CANTEMIR,  Marasesti un apartament ca o bijuterie, asemeni unui diamant care se pregateste sa straluceasca, 2 balcoane, o camara, debara, bucatarie mare, luminos, central,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
19 Dec 12:48
suprafata 52 mp
an constr. 1963
semidecomandat
etajul 6 din 8
46.500 €B
BERCENI  - Argeselul, confort 2, gresie, faianta, t, parchet, aer conditionat, bloc reabilitat, urgent, numai cash,
0786.688.926/ 0720.746.737
19 Dec 12:46
26.500 €B
BERCENI, confort 2, gresie, faianta, t, parchet, c+i,
0786.688.926/ 0720.746.737
19 Dec 12:46
semidecomandat
etajul 2 din 4
30.000 €B
APARATORII PATRIEI,  langa metrou, apartament nou cu 2 camere, predat la cheie, finisaje de calitate, toate utilitatile bransate, contorizare separata, direct dezvoltator,
0722.221.688/ 0764.180.052/ 0730.320.124
19 Dec 12:46
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
40.500 €B
MIHAI BRAVU,  metrou, complex rezidential, P+5, apartament predat la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile, contorizat individual, disponibil imediat, comision 0%,
0722.519.815/ 0722.221.688
19 Dec 12:44
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
59.000 €B
BRANCOVEANU,  Alunisului, bloc finalizat, D+P+3, apartament deosebit, finisat "la cheie", finisaje si dotari de calitate superioara, curte proprie, disponibil imediat,
0722.519.815/ 0722.221.688
19 Dec 12:43
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
57.500 €B
BRANCOVEANU,  Budimex, bloc nou, finalizat, arsoniera dubla predata "la cheie", finisaje si dotari de lux, aer conditionat, infrastructura completa, disponibila imediat
0722.221.688/ 0722.519.815
19 Dec 12:43
suprafata 38 mp
an constr. 2014
decomandat
40.000 €41.000 €B
IANCULUI,  Ritmului, stradal, spatios, amenajat termopan, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, usi schimbate la interior, intabulare, contorizare,...
0744.314.315/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
19 Dec 12:41
an constr. 1980
etajul 9 din 10
51.900 €B
CAMPINA,  Prahova, ap. 2 camere, cu balcon, usa metalica gresie, faianta, parchet, termopane, boxa, centrala apartament sau schimb in Bucuresti;
0244.372.117/ 0729.947.633
19 Dec 12:38
suprafata 55 mp
parter din 4
PH
BELSUGULUI Militari Belsugului ResidenceMilitari particular, DD, bloc nou, finisaje gresie, faianta, parchet, t, usa metalica ul, centrala propie, balcon, lift, parcare, izolat termic, struct. beton + caramida, acces...
0734.497.016/ 0762.138.178/ 0734.361.365
; office@militaribelsuguluiresidence.ro ; www.militaribelsuguluiresidence.ro
19 Dec 12:37
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
54.000 €comision 0%B
MILITARI Militari Belsugului ResidenceBelsugului direct dezvoltator, finisaje lux, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica ul, centrala propie, struc. caramida + beton, izolat termic, comp. caramida, contorizat...
0734.497.016/ 0762.138.178/ 0734.361.365
; office@militaribelsuguluiresidence.ro ; www.militaribelsuguluiresidence.ro
19 Dec 12:35
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
44.000 €comision 0%B
BERCENI,  Metrou D., apartament 2 camere, disponibil imediat intr-un bloc nou, zona rezidentiala, infrastructura completa, direct dezvoltator, se accepta credit bancar, comision 0%,
0724.411.696/ 0786.166.111/ 0722.999.829
19 Dec 12:28
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
30.000 €B
MAGHERU,Ultracentral Intercontinental, intrare stradala fata, deosebit, bloc solid, intrare spatioasa, imbunatatiri, generos, ideal firma/ locuit, investitie, ideal inchiriere, aproape metrou,...
0723.767.031/ 0761.668.797
; belgia40@yahoo.com
19 Dec 12:27
suprafata 59 mp
decomandat
etajul 1 din 8
45.000 €B
TITAN,  Complex Evo Casa Armonia, zona N. Grigorescu, in bloc nou, finisaje de calitate superioara, lift, loc de parcare, in apropiere de parcuri, centre comerciale, metrou. Se vinde...
0784.121.432
; popescucristianadrian@yahoo.com ; www.fairplayimobiliare.ro
19 Dec 12:24
suprafata 50 mp
62.000 €B
MILITARI, bloc nou, locuit, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces Ratb (138),
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
19 Dec 12:22
suprafata 51 mp
46.188 €B
TITAN,  liceul Dante Alighieri, intrare in parcul IOR,5 minute de metrou, bloc mixt, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet lemn masiv, usa metal. Vecinatati:N.Grigorescu, Camil Ressu,...
0724.543.014
; office@theosimob.ro ; www.theosimob.ro
19 Dec 12:22
suprafata 54 mp
an constr. 1968
decomandat
etajul 2 din 10
49.500 €B
MILITARI  Apusului dezvoltator, fara intermediari, D+P+4, bloc decembrie 2014, apartament 2 camere 46 metri patrati, 50 mp utili, 40.000 €, 48.000 €, 53.000 €, decomandate,...
0765.916.887
; danarjoca@yahoo.com
19 Dec 12:16
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
B
DRUMUL TABEREI,  Parc Moghioros, particular, gresie, parchet, faianta, t, usa metalica bloc reabilitat, bucatarie 9 metri patrati, renovat modern, contorizat, acte, viitoare statie metrou, poze...
0723.786.453
19 Dec 12:13
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 4
B
PROGRESUL PIATA,  Sos. Giurgiului, bloc stradal, confort 1, spatios, luminos, camara, debara, balcon pe toata lungimea apartamentului, fara imbunatatiri, vedere stradala, negociabil,
0725.262.701/ 0740.367.790
; gabrielflorescu@wwr.ro ; www.wwr.ro
19 Dec 12:12
suprafata 56 mp
an constr. 1967
semidecomandat
etajul 2 din 8
39.500 €B
MIHAI BRAVU, apartament 2 camere 60 mpc, bloc nou, 1 min. metrou Mihai Bravu, la cheie, finisaje superioare la alegere, balcon, bucatarie inchisa, centrala de apartament, parcare, direct...
0725.985.767
19 Dec 12:08
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
59.000 €B
MIHAI BRAVU,  2 minute de metrou, apartament 2 camere de la 999 ?/mpc, finisaje superioare, centrala proprie, contorizat individual, direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.766
19 Dec 12:07
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
62.000 €B
METALURGIEI BULEVARDUL,  Sector 4, bloc nou, apartament cu 2 camere, predat la cheie, cu finisaje si dotari de calitate remarcabila, toate utilitatile, contorizare separata, comision 0%,
0730.320.124/ 0724.411.696/ 0786.166.111
19 Dec 12:07
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
43.000 €B
TIMPURI NOI, apartament 2 camere, preturi de la 930 €/ metru patrat, bloc nou, aproape de metrou, contorizat individual, centrala proprie, finisaje de lux (marmura, travertin), direct...
0725.985.766
19 Dec 12:07
suprafata 75 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
69.900 €B
BERCENI, apartament 2 camere decomandat 70mp, bloc nou, finisaje superioare la alegere, bucatarie inchisa, balcon, centrala de apartament, parcare, metrou Dimitrie Leonida, direct...
0725.985.767
19 Dec 12:06
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
47.000 €B
NERVA TRAIAN, apartament 2 camere 75 mpc, bloc nou 2014, finisaje superioare la alegere, diferite compartimentari, balcon, loc parcare, centrala termica, 3 min. metrou Timpuri Noi, direct...
0725.985.767
19 Dec 12:05
suprafata 75 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 5
65.900 €B
TITAN,  Trapezului, stradal, Petaluda Residence, confort 1, decomandat etajul 2/5 balcon inchis, finisaje exceptionale, predare iunie 2015 la doar 1 minut de metroul 1 Decembrie, direct...
0769.076.165
; office@petaluda.ro
19 Dec 12:02
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
49.900 €B
BABA NOVAC,  stradal, bloc mixt, etaj 7/10, confort I, langa parc IOR, necesita imbunatatiri, acte la zi. Vecinatati: Campia Libertatii, Dristor, Mihai Bravu, Basarabia, Titan, Liviu Rebreanu,
0724.543.014
; office@theosimob.ro ; www.theosimob.ro
19 Dec 12:00
suprafata 51 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 7 din 10
43.000 €B
THEODOR PALLADY,  Trapezului, stradal langa Liceul de Chimie la doar 1 minut de metroul 1 Decembrie, confort 1, balcon 7 mp inchis cu termopan, parchet, gresie, faianta, finisaje exceptionale,...
0769.076.165/ 0720.007.871
; office@petaluda.ro
19 Dec 11:59
suprafata 67 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 5
59.900 €B
GARA DE NORD,  Gh. Duca, confort 1, decomandat , 2 camere , foarte spatios, 55 mp , etaj 5/5, bloc stradal, langa metrou, bloc foarte linistit, proprietar,
0734.184.857
19 Dec 11:58
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 5 din 5
32.500 €B
STEFAN CEL MARE,  Dinamo, str. Aurel Vlaicu, 2 camere, etaj 10, imbunatatiri,
0724.622.548/ 0720.653.096
19 Dec 11:56
suprafata 56 mp
an constr. 1981
decomandat
66.500 €B
TITAN,  Trapezului, langa Liceul de Chimie la doar 1 minut de metroul 1 Decembrie, confort 1, balcon 7 mp inchis cu termopan, parchet, gresie, faianta, predare iunie 2015, direct...
0769.076.165
; office@petaluda.ro
19 Dec 11:55
suprafata 74 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
63.900 €B
MIHAI BRAVU,  Metrou, bloc nou, P+5, apartament cu 2 camere, complet finalizat, foarte bine compartimentat, predat la cheie, toate utilitatile, contorizat individual
0722.999.829/ 0762.976.637/ 0722.519.815
19 Dec 11:54
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
75.500 €B
GROZAVESTI  Regie metrou, Carrefour Orhideea, Afi Cotroceni, superfinisaje, lift, videointerfon, 2 apart./ nivel, centrala proprie, baie Ideal Standard, gresie Undefasa, parchet Egeer,...
0744.351.541
19 Dec 11:44
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 4
85.000 €B
DRUMUL TABEREI,  1 Mai (fost Compozitorilor), Garleni, 2 min tramvai 41, partial imbunatatit, loc parcere ADP, liber, credit/ cash, negociabil,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
19 Dec 11:40
an constr. 1983
decomandat
etajul 1 din 8
45.999 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 19 Dec 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD