IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1969 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
TEIUL DOAMNEI, recent renovat (gresie, faianta, parchet, termopane) instalatie electrica schimbata recent, instalatia sanitara schimbata, usa metalica. Rog seriozitate,
0726.290.451/ 0764.370.404
; cretu2121@gmail.com
30 Mar 00:47
suprafata 48 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
60.000 € B
MILITARI,  Metro, bloc nou, locuit, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcoane inchise, doua lifturi, marmura, finisaje la alegere. Acces...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
30 Mar 00:37
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 8
54.288 € B
BASARABIA,  Tina Petre, 2 camere, izolat termic. Actele la zi, se vinde mobilat, utilat. Direct proprietar,
0773.990.711
; monicutza.schwab@gmail.com
29 Mar 22:50
suprafata 56 mp
an constr. 1981
decomandat
parter din 10
60.000 € B
BUCURESTII NOI, proprietar, ultimele 2 apartamente in imobil locuit, la bulevard, 44 mp utili, la 10 minute de metrou, RATB la 50 metri, piata, Carrefour si scoli in apropiere. Finisaje...
0722.358.378/ 0740.805.995
; larralarisa@yahoo.com
29 Mar 22:20
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
43.000 € B
BANEASA,  Sisesti, Nord, parc privat, finisaje premium, acces stradal privat, paza, lac, ponton privat amenajat, spatii vitrate generoase, incalzire in pardoseala, gresie-faianta marazzi,...
0735.100.039
; contact@northsidepark.ro ; www.northsidepark.ro
29 Mar 21:05
suprafata 67 mp
an constr. 2015
etajul 2 din 4
68.500 € B
DELFINULUI PIATA,  Pantelimon, strada Ciocarliei, particular, spatios, liber, gresie, faianta, usa metalica, termopan, parchet, usi schimbate, modern, la cheie, accept plata a 20% din total in...
0762.135.085
; bogdang01@yahoo.com
29 Mar 20:37
suprafata 57 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 10 din 11
47.999 € 49.999 € B
TITAN, proprietar. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, boxa. Parc IOR in apropriere, acces RATB, 6-8 min. metrou,
0731.400.188
; ene_george1985@yahoo.com
29 Mar 20:32
suprafata 57 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 9 din 10
52.000 € B
STADIONUL NATIONAL,  B-dul Chisinau, Aleea Codlea, particular, extrem de spatios, liber, gresie, faianta, usa metalica, t, bloc deosebit cu numai 10 apt, in curs de reabilitare termica, apometre,...
0762.135.085
; bogdang01@yahoo.com
29 Mar 20:24
suprafata 62 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 4 din 4
49.999 € B
MUNCII PIATA, confort 1, spatios, renovat complet, instalatii schimbate, scara curata, apropiere metrou-8 minute, Parcul National, scoala. Ocazie,
0725.579.406
29 Mar 19:19
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 1 din 10
63.900 € B
RAHOVA,  Salaj, Parc Humulesti, 2 camere, confort 2, 39 metri patrati, balcon, termopan, liber, cadastru, intabulare,
0723.331.471
29 Mar 18:39
suprafata 39 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 2 din 4
26.900 € B
SUDULUI PIATA,  Nitu Vasile, la 5 minute de metrou si piata, 3 min. de spital, scoala, gradinita, policlinica si complex comercial, ap. are imbunatatiri, actele sunt in regula si este...
0765.780.752/ 0765.275.748
; expoimobexpert1@gmail.com
29 Mar 16:13
suprafata 50 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 1 din 4
42.499 € B
PANTELIMON, confort 3, cu diverse imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, instalatii schimbate (cupru), calorifere noi, usi termopan, aer conditionat, centrala termica, parcare ADP. Pret...
0726.480.451/ 0727.738.242
; tutueanunicoleta@gmail.com
29 Mar 16:11
suprafata 28 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
24.500 € B
EMIL RACOVITA, ap. 2 camere, balcon foarte mare, parchet din lemn masiv. Zona ft. frumoasa plina de verdeata. Ratb langa bloc. Vecinatati: scoala, spital, piata, politie, gradinita, locuri de...
0765.780.752/ 0765.275.748
; expoimobexpert1@gmail.com
29 Mar 16:07
suprafata 51 mp
an constr. 1965
decomandat
etajul 5 din 8
40.999 € B
Mihai Bravu-Metrou, Rezidential StiubeiBloc Nou - Sb+P+4E+5R cu Lift- Apartament decomandat, 67mp, etaj 2, bucatarie inchisa, geam la baie, parcare subetarana, zona de case vile.Direct dezvoltator-Comision 0%.Se...
0761.304.520
; office@stiubei.ro
29 Mar 15:52
suprafata 67 mp
an constr. 2015
decomandat
74.000 € comision 0% B
MILITARI,  Rosu, apartament confort 1, semimobilat in zona exceptionala ca vecinatati si linistita, formata din vile, cu acces facil catre centru si zonele comerciale (Auchan, Mega Image,...
0727.878.104
; getasan2001@yahoo.com
29 Mar 15:41
suprafata 70 mp
an constr. 2011
decomandat
etajul 3 din 3
49.900 € B
Mihai Bravu-Metrou, Rezidential StiubeiBloc Nou - Sb+P+4E+5R. Apartament decomandat cu Terasa de 32,25mp, etaj 5.La Cheie! Vedere panoramica, bucatarie inchisa, geam la baie, parcare subetarana, zona de case vile.Se...
0761.304.520
; office@stiubei.ro
29 Mar 15:37
suprafata 85 mp
an constr. 2015
decomandat
85.000 € comision 0% B
1 MAI,  Grivita, P-ta Chibrit, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, intrare/ vedere stradala. Toate actele. Se poate achizitiona si prin credit. Broker...
0721.854.257/ 0765.487.485
; real-estates@hotmail.com
29 Mar 15:27
suprafata 50 mp
an constr. 1962
semidecomandat
etajul 4 din 8
38.500 € 39.500 € B
Splaiul Unirii Rezidential StiubeiMihai Bravu-Bloc nou-Sb+P+4E+5R, decomandat, caramida Porotherm-la cheie-gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior-la alegere, centrala temica, contorizare individuala,...
0761.304.520
; office@stiubei.ro
29 Mar 15:17
suprafata 58 mp
an constr. 2015
decomandat
67.000 € comision 0% B
MILITARI, este stradal si are imbunatatiri: parchet, gresie, faianta, termopane peste tot, tamplaria este tot cu usi de termopan in toata casa si caloriferele sunt noi. Loc foarte bun...
0762.006.782
29 Mar 15:09
suprafata 53 mp
an constr. 1978
semidecomandat
parter din 8
51.000 € B
BERCENI,  Alexandru Obregia, curat, gresiat, faiantat, parchetat, usi noi, termopane se poate vinde mobilat, acces gradinita, scoala, liceu, mall toate la 5 min. distanta,
0729.055.182
; isa200874@yahoo.com
29 Mar 15:02
suprafata 36 mp
an constr. 1971
semidecomandat
etajul 9 din 10
36.000 € B
Mihai Bravu-Metrou Rezidential StiubeiBloc nou-Sb+P+4E+5R, decomandat + terasa de 27mp, bucatarie inchisa, geam la baie, dressing, parcare subetarana, finisaje moderne, contorizare individuala, zona de case vile.Se...
0761.304.520
; office@stiubei.ro
29 Mar 14:53
suprafata 87 mp
an constr. 2015
decomandat
85.000 € comision 0% B
MILITARI, bloc nou, locuit, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcoane inchise, doua lifturi, marmura, finisaje la alegere. Acces Ratb...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
29 Mar 14:16
suprafata 53 mp
decomandat
parter din 8
47.331 € B
TITAN TRAPEZULUI imobil nou, la cheie, direct dezvoltator, constructie beton, caramida, finisaje alegere, g+f+p+t+um calitate superioara, credit, comision 0 %, lift.
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; amaliarezident@yahoo.com ; www.amaliarezident.ro
29 Mar 14:14
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
33.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Valea Ialomitei, stradal pe Drumul Taberei, confort 2, varianta hol, mare, imbunatatit, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, liber, acte, bloc foarte curat, fara...
0769.315.116
29 Mar 13:54
suprafata 42 mp
decomandat
35.000 € B
TIMPURI NOI Antracit Residence IVTIMPURI NOI, metrou, Unirii Splai, proprietar, bloc nou 2015, 2 cam si 2 bai, etaj 1, lift, livrat la cheie, aer conditionat, contorizare totala, CT, AC 2 buc, clasa energ. A,...
0730.448.944
; contact@antracit.ro ; www.antracit.ro
29 Mar 13:47
suprafata 73 mp
an constr. 2015
decomandat
83.900 € comision 0% B
Titan Aleea Rezident imobil nou, predare Sept. 2015, la cheie, direct dezv., constr.beton, caramida, finisaje alegere, g, f, p, t, um, acc.credit P.C, ipotecar, com.0, TVA inclus, lift
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
29 Mar 13:40
suprafata 43 mp
an constr. 2015
semidecomandat
parter din 4
41.000 € B
Titan Aleea Rezident 10min.metrou 1Dec.1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept.2015, centr.proprie, geam termopan, polist. de 10cm, finisaje la cheie, accept credit, lift.
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
29 Mar 13:38
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
PACHE PROTOPOPESCU,  metrou Iancului la 400m, apartament in imobil stil, proaspat renovat complet (parchet lemn din masiv, gresie, faianta, obiecte sanitare noi), cu incaperi inalte (3m),...
0758.889.884/ 021.318.27.53
; contact@imosuport.ro
29 Mar 13:33
suprafata 54 mp
59.000 € B
Drumul Taberei Complex LatinPr. Ghencea- Complex Latin direct dezvoltator, promotie limitata pentru cei care fac rapid rezervare -1000 euro, sau care au vizionat recent oferta .
0747.773.399
; contact@complex-latin.ro ; complex-latin.ro
29 Mar 13:19
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
45.000 € 49.000 €
8% reducere pana la 22.04
comision 0%
B
DAMAROAIA,  Izbiceni, proprietar, apartament in vila confort 1, parter inalt, vila are 4 apartamente, curte comuna 1.000 metri patrati, centrala termica, incalzire in pardoseala, usa...
0725.632.363
; conect20000@yahoo.com
29 Mar 13:18
suprafata 47 mp
decomandat
etajul 1 din 2
52.000 € B
EROII REVOLUTIEI,  Giurgiului, Piata Progresul, confort 1, curat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, bloc civilizat,
0733.573.000/ 0765.025.527
29 Mar 13:03
suprafata 53 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 3 din 7
38.000 € B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
29 Mar 13:01
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.000 € B
EROI REVOLUTIEI,  stradal, confort 2, gresie, faianta, termopan, usa metalica, toate imbunatatirile, sos Giurgiului, pt Progresul 1/10 confort 2, semidec, curat,
0733.573.000/ 0765.025.527
29 Mar 13:01
suprafata 40 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 3 din 4
32.000 € B
MUNCII PIATA, confort 1, spatios, renovat complet, instalatii schimbate, scara curata, apropiere metrou-8 minute, Parcul National, scoala. Ocazie,
0725.579.406
29 Mar 12:40
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 1 din 10
63.900 € B
RAHOVA,  vis-a-vis de Rostar, et. 1 in bloc nou, foarte aproape de statia R.A.T.B. se accepa Prima Casa, loc de parcare gratuit,
0729.933.030
; interresidence@yahoo.ro
29 Mar 12:25
suprafata 52 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 1 din 3
35.000 € IF
BERCENI /BIG METROU 2 MINUTE, STRADAL , Sos Oltenitei, cf 1, termopan, cadastru, su 60 mp, vedere spate, merita vizionat pret fix
0768.322.642/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Mar 12:22
suprafata 60 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 9 din 10
37.000 € 40.000 € B
BRANCOVEANU, confort 2, bloc reabilitat, izolat termic la interior si exterior, loc de parcare platit, apartamentul se vinde mobilat si utilat complet. Accept credit, pretul este discutabil,
0731.130.381
; ionelstate@yahoo.com
29 Mar 12:08
suprafata 36 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 2 din 5
36.500 € B
MUNCII PIATA, confort 1, spatios, renovat complet, instalatii schimbate, scara curata, apropiere metrou-8 minute, Parcul National, scoala. Ocazie,
0725.579.406
29 Mar 10:47
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 1 din 10
63.900 € B
GIURGIULUI,  Piata Progresul, stradal, la 2 statii de tramvai de metrou Eroii Revolutiei fara imbunatatiri, conf 1, balcon 7m, camara, debara, usa metalica. Proprietar, exclus intermediari....
0720.966.953
29 Mar 07:20
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 6 din 8
40.500 € B
AVIATIEI, 2 camere, insorit, luminos amenajat, curat, bloc reabilitat, 5 min. metrou, parc Herastrau, pretabil cabinet sau rezidenta, vedere 2 strazi, stradal Pipera,
0723.606.040
29 Mar 00:02
suprafata 55 mp
an constr. 1985
decomandat
parter din 4
74.000 € B
LUJERULUI,  Militari, 2 camere, complet renovat (gresie, faianta, usi interioare, parchet, izolatie interior), 2 ap aer conditionat, balcon inchis, termopan, usa metalica, 3 min metrou, 5...
0742.179.611
28 Mar 23:04
suprafata 55 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 10 din 10
54.000 € B
MILITARI, bloc nou, locuit, 11 m de piscina, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie Tripan, balcoane inchise, doua lifturi, marmura, finisaje la alegere. Acces Ratb...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
28 Mar 23:02
suprafata 51 mp
decomandat
etajul 8 din 8
46.188 € B
MIHAI BRAVU,  metrou, luminos si spatios, bloc nou in zona de vile, pe malul Dambovitei. Predare la cheie, finisaje si solutii tehnice moderne, izolat termic, bransat la toate utilitatile....
0725.985.759
; adrian161989@yahoo.com
28 Mar 22:09
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
76.000 € B
MIHAI BRAVU,  metrou, luminos, bloc nou in zona de vile, pe malul Dambovitei. Predare la cheie, finisaje si solutii tehnice moderne, izolat termic, bransat la toate utilitatile. Comision 0%,
0725.985.759
; adrian161989@yahoo.com
28 Mar 21:44
suprafata 60 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
72.000 € B
MIHAI BRAVU,  metrou, luminos si spatios, bloc nou in zona de vile, pe malul Dambovitei. Predare la cheie, finisaje si solutii tehnice moderne, izolat termic, bransat la toate utilitatile....
0725.985.759
; adrian161989@yahoo.com
28 Mar 21:27
suprafata 58 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
67.000 € B
SALAJ,  Petre Paun, cu imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, usa metalica, PVC, dresing hol, aer conditionat, bloc foarte curat si civilizat, 5 min. Ratb,
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
28 Mar 21:05
suprafata 52 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 4 din 8
44.900 € B
GRIVITA,  zona Gara de Nord colt cu Calea Grivitei, situat pe Bd. Gheorghe Duca, vedere fata, parchet, bloc reabilitat termic, nemobilat, neutilat, an constructie 1968 (fara bulina),...
0740.532.563
; morarsilviu.moselramo@gmail.com
28 Mar 21:05
suprafata 45 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 5 din 7
46.000 € B
FERENTARI,  Livezilor, 2 camere, confort 2, semidecomandat, s. 38 metri patrati, etaj 2/4, an 1978, cu imbunatatiri (gresie, faianta, PVC, usa metalica), in apropriere de supermarket Profi...
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
28 Mar 20:57
24.900 € B
MUNCII PIATA, apartament 2 camere, confort 1, spatios, renovat complet, instalatii schimbate, scara curata, apropiere metrou-8 minute, Parcul National, scoala. Ocazie,
0725.579.406
28 Mar 19:33
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 1 din 10
63.900 € B
MIHAI BRAVU,  Sos intre Pta Iancului si Ferdinand. particular, apartament 2 camere stradal, apartamentul e situat la etaj7/8, liber si proaspat renovat cu materiale de calitate. Exclus agentii,
0742.158.524
28 Mar 19:21
suprafata 57 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 7 din 8
56.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD