IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1500 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
MARGEANULUI, 2 camere confort 1, 2 lifturi, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, parchet, centrala termica, loc parcare,
0723.389.967/ 0763.575.682
03 Sep 00:40
suprafata 52 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 7 din 8
43.500 € B
FERDINAND-Pantelimon 10min metrou iancului, acces rapid centru, foarte spatios, dotat cu centrala termica, costuri minime, boxa 13mp,2balcoane, g+f+termopan, um, parchet masiv, necesita zugravit,...
0769.490.655/ 0740.687.595
03 Sep 00:28
suprafata 68 mp
an constr. 1969
decomandat
parter din 3
64.990 € 69.500 € B
DRUMUL GAZARULUI,  Restaurant Mirador, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, imbunatatirile sunt de calitate, apropiere metrou Eroii Revolutiei,
0763.575.682/ 0723.389.967
03 Sep 00:27
suprafata 38 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 7 din 10
32.000 € B
GIURGIULUI,  2 camere confort 1, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare,
0723.389.967/ 0763.575.682
03 Sep 00:24
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 5 din 7
37.500 € B
CAMIL RESSU, Nicolae Grigorescu Residencela 500 m de statia de Metrou N. Grigorescu, Ilioara, apartamente cu bucatarie inchisa, la buget Prima Casa, parcare, demisol 5.000 € sau exterior 3.000 €, imobil...
0723.168.213/ 0733.976.712
; prohilrezidential@gmail.com ; www.prohilrezidential.ro
02 Sep 23:41
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
67.500 € comision 0% B
PROGRESUL PIATA, bloc reabilitat, confort2 sporit, 1 gr. sanitar, usa metalica parchet laminat, se accepta schimb,
0721.491.020/ 0769.614.717
02 Sep 22:56
44.500 € B
TITAN,  Constantin Brancusi, Mega Image, Metrou Costin Georgian, confort1, balcon mare, foarte curat, liber, fara restantieri, zona foarte civilizata, intabulare, discutabil,
0761.749.316
02 Sep 22:45
suprafata 57 mp
etajul 6 din 9
50.000 € B
MIHAI BRAVU,  intersectie cu Vitan, stradal, confort1, balcon, renovat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica totul schimbat, metrou, scoala, gradinita, Kaufland, intabulare, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
02 Sep 22:39
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 8
53.000 € B
AVRIG ALEEA,  Bucur Obor, bloc caramida, confort1, bucatarie mare, fara imbunatatiri, c+i, cert. energetic, exclus site-uri,
0729.240.769
02 Sep 22:27
suprafata 53 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 4 din 10
44.000 € B
RAHOVA,  Ispirescu, proprietar, liber, confort 1 sporit, bloc curat, PVC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, fara zgomote de sus, etaj 10 cu etaj tehnic, bloc reabilitat,...
0720.601.066/ 0763.012.120
02 Sep 22:01
suprafata 56 mp
an constr. 1986
decomandat
36.000 € B
MUNCII PIATA,  la statia de metrou, Bd. Basarabia, la 5 min. de Facultatea de Stomatologie Titu Maiorescu, ap. cu 2 cabinete dentare la parter. Cabinetele sunt complet utilate si aut sala de...
0740.644.472
02 Sep 21:39
95.000 € B
BUCURESTII NOI BULEVARDUL,  Teatrul Masca, proprietar, bloc rusesc, etaj3, supraf.-72,4 metri patrati, camere inalte 3,5 m, boxa subsol 8,47 mp;
0766.778.802
02 Sep 21:38
decomandat
B
DRISTOR,  Camil Ressu, confort1, gresie, faianta, parchet, usa metalica liber,
0746.188.866
02 Sep 21:31
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 9 din 10
48.500 € B
SABINELOR,  Marriott, confort1, in vila, fara imbunatatiri, liber, intabulat, numai cash,
0746.188.866
02 Sep 21:30
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 2
35.000 € B
BERCENI,  Piata Resita, confort2, renovat 2015, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica calorifere noi, liber, intabulat,
0746.188.866
02 Sep 21:29
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
29.900 € B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, confort2, gresie, faianta, parchet, termopan,
0726.614.014
02 Sep 21:27
decomandat
etajul 6 din 10
35.000 € B
BRANCOVEANU,  Lamotesti, Semenic, vedere bulevard, bloc reabiliotat, izolat bucatarie mare,
0748.133.331/ 0726.714.715
02 Sep 21:27
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 4
37.500 € B
KOGALNICEANU,  Facultatea de Drept metrou Izvor, renovat integral 2015, ferestre cu geam termopan, gresie, faianta, parchet, usi, instalatii termice, electrice si sanitare inlocuite, liber,...
0726.965.488
; stefanmoisa@gmail.com
02 Sep 21:10
suprafata 45 mp
an constr. 1965
semidecomandat
parter din 6
65.000 € B
1 MAI,  Ion Mihalache, Lainici, metrou 1 Mai, demisol inalt, foarte luminos, termopan, parchet, gresie, camera depozitare/ dresing, vizionari oricand. Pretabil si birou,
0727.400.855/ 0741.976.094
; diana@goodestate.ro ; www.goodestate.ro
02 Sep 21:07
suprafata 57 mp
an constr. 2009
decomandat
demisol din 3
48.900 € B
CLUCERULUI,  Kiseleff, Docentilor, Ion Mihalache, Piata 1 Mai, Arcul de Triumf, Hoch parter, constructie 2001, luminos toata ziua, retras de la strada, bucatarie inchisa, spatii depozitare,...
0727.400.855/ 0741.976.094
; diana@goodestate.ro ; www.goodestate.ro
02 Sep 21:04
suprafata 85 mp
an constr. 2001
semidecomandat
parter din 6
124.900 € B
MIITARI,  Lujerului, strada Cetatuia, confort 2, toate imbunatatirile, aer conditionat, la 5 minute de Cora si metrou. Se poate vinde complet mobilat si utilat. Proprietar, exclus...
0723.260.841/ 0744.316.386
; virgil_lacatusu@yahoo.com
02 Sep 20:53
suprafata 39 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 10 din 10
43.500 € B
PANTELIMON, stradal, multiple imbunatatiri,
0761.331.329
02 Sep 20:45
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 9 din 9
45.000 € B
TOMIS 3, proaspat renovat, parchet, balcon inchis, termopane, boxa subsol, curat,
0763.931.520
; anateo1975@yahoo.com
02 Sep 20:44
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 4 din 5
34.000 € mp CT
MOSILOR CALEA,  stradal, spatios, fara imbunatatiri, intrare prin spate, vedere pe fata, foarte curat, liber acum, agentie,
0723.545.526
; primaimobiliarevictor@gmail.com
02 Sep 19:56
suprafata 55 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 8 din 8
55.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Afi, Mall, blv. Timisoara la 10 min. metrou Militari Politehnica, confort 1, balcon mare, mobilat, utilat, centrala proprie, aer conditionat, masina spalat, frigider, aragaz...
0762.093.000
02 Sep 19:31
suprafata 53 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 1 din 10
52.000 € B
BERCENI,  Piata Sudului, OMV, bloc stradal, apartament spatios, bucatarie mare, amenajat recent, mobilat si utilat ca in poze, apropiere metrou,
0771.350.631/ 0733.300.779
; www.liderimobiliare.ro
02 Sep 19:23
suprafata 55 mp
an constr. 1982
etajul 8 din 10
50.900 € B
OBREGIA,  Aliorului-Emil Racovita, etaj 3, bloc 4 niveluri, termopan, parchet, gresie, faianta, ac., loc parcare, bucatarie mobilata, zona frumoasa, linistita, apropiere piata,
0771.350.631/ 021.330.79.50
; www.liderimobiliare.ro
02 Sep 19:20
suprafata 52 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 3 din 4
43.500 € B
MILITARI  Metrou Gorjului, 2 camere, finisat complet, bucatarie inchisa, 1 blcon, bloc din caramida. Loc de parcare la demisolul blocului. Comision 0%.
0728.874.505
02 Sep 19:16
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
55.000 € B
UNIRII,  Calarasi, Tribunal- Mircea Voda, ap. 2 camere in vila hochparter/ 2+ 20 mp demisol, centrala proprie, fara risc seismic fara Legea 112, liber,
0751.053.622/ 0751.053.625
; office@songinvest.ro
02 Sep 19:14
suprafata 74 mp
an constr. 1945
decomandat
parter din 1
50.000 € B
MIHAI BRAVU, bloc nou- finalizat, cadastru, intabulare, geam la baie, bucatarie inchisa, cu lift, finisat la cheie, contorizare individuala, comision 0%, vizionari si in weekend, direct...
0725.985.772
02 Sep 19:10
suprafata 61 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
72.000 € B
NICOLAE GRIGORESCU,  parc si metrou la 5 minute distanta, bucatarie inchisa, finisat la cheie, centrala proprie, zidarie porotherm, balcoane inchise, tva 5% inclus, comision o%, vizionari oricand,
0725.985.772
02 Sep 18:58
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
63.000 € B
TITAN,  CAMIL RESSU, parc si metrou la 5 minute distanta, bucatarie inchisa, finisat la cheie, centrala proprie, zidarie porotherm, balcoane inchise, tva 5% inclus, comision o%,...
0725.985.772
02 Sep 18:58
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
63.000 € B
PAJURA,  Damaroaia, str. Izbiceni, proprietar, apartament in vila confort 1, parter inalt, vila are 4 apartamente, curte comuna 1.100 metri patrati, centrala termica, incalzire in...
0725.632.363
; conect20000@yahoo.com
02 Sep 18:58
suprafata 47 mp
an constr. 1960
decomandat
etajul 1 din 2
46.000 € B
DRISTOR,  Camil Ressu, parc si metrou la 5 minute distanta, bucatarie inchisa, finisat la cheie, centrala proprie, zidarie porotherm, balcoane inchise, tva 5% inclus, comision o%,...
0725.985.772
02 Sep 18:57
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
63.000 € B
BERCENI, proprietar, confort 2, zona linistita, verdeata, bloc curat, civilizat, foarte aproape de mijloace de transport (tramvai, autobuz, troleibuz, metrou), izolat termic, gresie,...
0720.556.680
02 Sep 18:53
suprafata 40 mp
an constr. 1976
semidecomandat
parter din 4
32.000 € 33.000 € B
IANCULUI,  Magura Vulturului, confort 1, balcon, beci, gresie, faianta, parchet,
0761.532.117/ 0722.542.692
02 Sep 18:50
suprafata 63 mp
an constr. 1982
decomandat
parter din 8
54.000 € B
13 SEPTEMBRIE,  Sebastian, ap. mobilat,
0744.339.089
; mara.francu@gmail.com
02 Sep 18:46
suprafata 63 mp
an constr. 1994
decomandat
parter din 8
60.000 € mp B
ALEXANDRIEI SOSEAUA  Haliu, balcon, toate utilitatile, finisaje la cererea clientului, centrala proprie, aproape de mijloacele de transport, se accepta credit, comision 0%,
0760.654.541/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
02 Sep 18:43
suprafata 48 mp
an constr. 2015
etajul 2 din 3
31.000 € IF
DRUMUL TABEREI, bucla, stradal, bucatarie 10 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan balcon, usa metalica, aer conditionat, accept credit, liber,
0723.173.783/ 0723.510.200
; www.imobiliareclass.ro
02 Sep 18:37
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 6 din 10
49.900 € B
MILITARI,  Apusului, imobil nou d+p+6e, proprietar, 2 lifturi, predare la cheie, compartimentare caramida, posibilitate alegere finisaje, geam la baie, parcare, mijloc de transport,...
0767.565.131
; contact@rezidentialapusului.ro ; www.rezidentialapusului.ro
02 Sep 18:33
suprafata 66 mp
an constr. 2015
decomandat
52.000 € B
MILITARI Rezidential ApusuluiApusului, imobil nou, D+P+6E, constructie si compartimentare caramida, lift, finisat la cheie, mijloc de transport in incinta complexului, accept credit, loc parcare, birou...
0767.565.131
; contact@rezidentialapusului.ro ; www.rezidentialapusului.ro
02 Sep 18:31
suprafata 57 mp
an constr. 2015
42.000 € comision 0% IF
BRANCOVEANU, apartament 2 camere, recent renovat, parter, parter din 4, confort 3, 28 metri patrati, imbunatatit, gaze, gresie, faianta, t, usa metalica balcon struct. met. Se afla la 7 min....
0761.602.310
02 Sep 18:22
suprafata 28 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
23.500 € B
PIPERA,  City Lights Pipera, bucatarie inchisa, loc de parcare subteran inclus, renovat, centrala proprie, lift nou, liber, acte ok. Vecinatati: Soseaua Pipera, Pad. Andronache. OVA 64404,
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
02 Sep 17:59
suprafata 59 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 8
59.000 € 59.400 € IF
ALEXANDRIEI SOSEAUA Gloriei ResidenceBragadiru Ilfov, constructie noua P+3, compartimentari caramida, loc parcare, posibilitatea de a va alege finisajele, termosistem 10 cm polistiren, tencuiala decorativa,
0748.301.300
; alin.bobeanu@yahoo.com
02 Sep 17:57
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
35.900 € IF
BERCENI,  Spital Bagdasar-Arseni, stradal, cu un balcon imens, luminos, vedere pe sud, fara imbunatatiri, metrou la 7 minute. Vecinatati: Soseaua Berceni, Sun Plaza, Sos Oltenitei. OVA...
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
02 Sep 17:56
suprafata 58 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 10 din 10
39.000 € B
UNIRII,  Zepter, constructie monolit, stradal, vedere fata, 3 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, paza,
0773.384.277
; cosmin.andrei@iness-intermed.ro
02 Sep 17:56
suprafata 70 mp
an constr. 1994
decomandat
etajul 6 din 8
114.000 € B
BASARABIEI  Chisinau Diham g, faianta, parchet, t, usa metalica cadastru intabulare eliberabil repede disc
0724.336.834
02 Sep 17:30
suprafata 52 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 5 din 8
51.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEA, calitate superioara intr-o zona linistita, apr. RATB, magazine, parc de copii, lift, canalizare, apa, gaze, curent, la cheie, finisajele la alegere
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
02 Sep 17:26
suprafata 47 mp
decomandat
etajul 1 din 5
28.000 € IF
UNIRII, vedere fata, spatios, necesita imbunatatiri;
0731.414.128
02 Sep 17:25
suprafata 64 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 6 din 8
85.000 € B
MILITARI  Lujerului, piata, confort 2, termopane, gresie, faianta, foarte aproape de metrou si Cora, gradinita, scoala,
0760.654.547/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
02 Sep 17:23
suprafata 40 mp
decomandat
parter din 10
38.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 03 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD