IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1615 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Ultracentral unirii super lux apartament la cheie, utilat mobilat complet, actele la zi 105 mp situat in vila urgent.
0722.825.860
19 Apr 00:17
suprafata 105 mp
etajul 3 din 3
119.000 €
B
Pipera Vand apartament 2 camere, 2 bai, complet mobilat / utilat. Se afla pe Bld. Pipera (langa Scoala Americana).
0730.202.692
; cristina.ene2012@yahoo.com
18 Apr 20:07
suprafata 70 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 4 din 9
98.000 €
IF
EROII REVOLUTIEI, Bulevardul Pieptanari, confort 3, zona curata, civilizat, posibilitati gaze,
0766.638.972/ 0760.488.840
18 Apr 18:42
etajul 1 din 4
20.500 €
B
BERCENI metrou, 2 camere confort 1, cu imbunatatiri, liber,
0732.864.809/ 0766.603.401
18 Apr 18:31
an constr. 1984
decomandat
etajul 6 din 8
43.500 €
B
BERCENI, Straja, Complex Huedin Center confort 1, complet imbunatatit,
0732.864.809/ 0766.603.401
18 Apr 18:17
an constr. 1984
etajul 3 din 10
40.000 €
B
BERCENI, Straja, confort 1, cu termopan, gresie, faianta,
0732.864.809/ 0766.603.401
18 Apr 18:07
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 2
37.500 €
B
Poligrafiei-Jiului Poligrafiei-Jiului, bloc nou,2 camere, complet utilat/mobilat, centrala termica,2 balcoane. Contorizat.Apartamentul se vinde la alegere, mobilat sau nu.Locuit aproximatix 3...
0762.966.160
; dav.margarit@yahoo.com
18 Apr 17:49
suprafata 57 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 1 din 3
59.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Romancierilor, in spate Liceului Pttr, ap. 2 camere, confort1, curat, bloc civilizat reabilitat, zona verde linistita,!
0737.061.611/ 0764.834.137
18 Apr 16:11
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 4 din 4
35.500 €
B
TRAPEZULUI, Residence, apartament 2 camere 54 metri patrati, bloc nou, finalizare mai, direct dezvoltator, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de apartament,...
0724.717.606/ 0728.114.700
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 14:08
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
47.000 €
B
TITAN, 1 Decembrie, bloc nou finalizat oct., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, centrala proprie de apt, la cheie, demisol inalt iluminat...
0724.717.606/ 0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 14:06
suprafata 37 mp
an constr. 2013
decomandat
demisol din 3
29.900 €
B
TITAN, Trapezului, direct dezvoltator si constructor finalizare luna mai, spatioase, finisaje personalizate, bucatarie inchisa, suprafete utile: 48 mp - 42.000 €, 49 mp-44.000...
0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 14:01
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
42.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA, apartament 2 camere, 2 bai, balcon, d+p+4e, Cartierul Verde, piscina, restaurant, paza, proprietar,
0730.471.792
18 Apr 13:52
suprafata 74 mp
an constr. 2013
decomandat
57.000 €
B
13 SEPTEMBRIE, Prosper, bloc reabilitat termic, fara imbunatiri, aer conditionat, are contract de inchiriere pe 2 ani (300 €/ luna) cu plata anticipata de 7.200 € la contract,...
0732.146.179/ 0733.092.000
; contact@homeupgrade.ro
18 Apr 13:31
suprafata 64 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 3 din 8
50.200 €
52.000 €
B
Calea Victoriei nr32 imobil Romarta Copiilor, vis-a-vis de Casa Centrala a Armatei, langa Capsa, ultracentral, apart 2 cam bucatarie baie 2 holuri debara balcon. Imobil cu 3 ascensoare, paza, fara...
0745.862.387
; nitamirea@gmail.com
18 Apr 13:02
suprafata 41 mp
an constr. 1960
semidecomandat
etajul 7 din 9
54.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50 m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita,...
0723.528.420/ 0761.336.118
18 Apr 12:50
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
37.000 €
B
Magheru Apartementul pe care l-ati visat Vedere superba complet mobilat (val 36000eu) bucatarie utilata 2balcoane aer cond cabina hidromasaj 3 camere - 1 dormitor (living, dormitor,...
0722.400.241
; serbaninn@yahoo.com
18 Apr 12:33
suprafata 87 mp
an constr. 1940
semidecomandat
etajul 4 din 8
110.000 €
B
Dr taberei particular renovat mobilat boxa loc de parcare platit 2 lifturi gresie faianta parchet
0724.059.067
; ady_erik@yahoo.com
18 Apr 11:50
suprafata 60 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 8 din 8
49.000 €
B
BABA NOVAC, metrou muncii, geam la baie, bucatarie spatioasa, contorizat, liber, bloc civilizat, curat, zona verde, linistita potential investitie, apropiere parc arena nationala,...
0755.080.420/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
18 Apr 11:45
etajul 2 din 3
42.500 €
B
BANEASA, Ficusului, Herastrau, apartament 2 camere, bloc izolat termic, termopan aluminiu, discutabil. Dion Imobiliare,
0720.892.834
; f.dumitriu@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
18 Apr 10:53
suprafata 50 mp
an constr. 1983
decomandat
parter din 4
64.900 €
B
MILITARI, Belsugului Residence, Drumul Taberei, Pacii, bloc nou, termoizolat, balcon, centrala proprie, lift, parcare, finisaje moderne, Ratb 50 m, Nufarul, 5 min. metrou Pacii, pret:...
0762.279.738
; a.chiru@yahoo.com ; www.militaribelsuguluiresidence.freewb.ro 18 Apr 10:26
suprafata 54 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 5

B
THEODOR PALLADY, Metrou, confort 1 etaj 1/d+p+2e+m, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica finisat la cheie constructie 2012 toate actele doar 10 minute pana la metrou comision 0...
0720.007.871
; george.stefan@orfeas.ro ; www.sheffield.ro
18 Apr 09:44
suprafata 56 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 2 din 3
49.000 €
B
TRAPEZULUI, metrou, confort 1, mansarda inalta din Bca, constructie 2013, d+p+2e+m, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, la doar 10 minute de metrou, comision 0%, direct...
0720.007.871
; mihaela_floreav@yahoo.com ; www.sheffield.ro
18 Apr 09:42
suprafata 62 mp
an constr. 2012
semidecomandat
etajul 3 din 3
39.900 €
B
COLENTINA, Rascoala, confort 1, geam termopan, usa metalica, geam la baie, 2 balcoane, apartament spatios la 5 min. de parcul Plumbuita acceptam credit, liber,
0769.076.164/ 0720.007.871
; mihaela.florea@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
18 Apr 09:31
suprafata 56 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 5 din 8
47.000 €
B
Pantelimon Kaufland Apartament 2 camere, decomandat, et 3/10 bloc cu 2 lifturi, scara foarte curata, vedere stradala, zona Kaufland Autoitalia, nu are imbunatatiri, 56 mp utili cu tot cu balcon.
0743.042.043
; adrian.nimu@gmail.com
18 Apr 09:11
suprafata 56 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 3 din 10
48.000 €
B
FUNDENI particular, bloc nou, aleea sargetia,2 cam,60 mp, dec, cf 1, balcon, predare la cheie in septembrie 2014, g+f+p+ct, drum asfaltat, canalizare, gaze, nemobilat, loc de parcare...
0752.086.319
18 Apr 09:03
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
61.000 €
B
DOAMNA GHICA stradal fara imbunatatiri, foarte curat, zona superba, mijloace de transport, liber fara sarcini, bloc reabilitat termic, geamuri termopan noi, usa metalica, merita vazut,
0755.022.292
; office@capitalimob.ro ; www.capitalimob.ro
18 Apr 08:10
suprafata 60 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 8 din 10
45.900 €
47.000 €
B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 metri de piscina. Centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces RATB,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
18 Apr 00:29
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 8
54.027 €
B
SUDULUI PIATA Secuilor, apartament impecabil, finisaje de calitate superioara, stil mediteranean, in vecinatate piata, scoala, gradinite, supermarket, mall, acces imediat mijloace transport...
0731.770.860
; cristina.simincianu@franklininvestment.ro
17 Apr 23:55
suprafata 47 mp
an constr. 1967
semidecomandat
parter din 8
45.000 €
B
MILITARI, Apusului, Margelelor, direct dezvoltator, centrala proprie, finisaje complete, metrou, RATB, loc de parcare, balcon, toate utilitatile, zona rezidentiala noua,
0720.533.425
17 Apr 22:37
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
39.900 €
B
1DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Green City si Mega Image 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, mijloc de transprt maxi taxi si Ratb, pretul este doar pt cash, nu se accepta credit,
0722.752.603
17 Apr 21:02
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Green City si Mega Image 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, mijloc de transport maxi taxi si Ratb, pretul este doar pt cash, nu se accepta credit,
0722.752.603
17 Apr 20:48
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
PETRE ISPIRESCU, intersectie cu Margeanului, ocazie, in bloc reabilitat termic acum un an, tamplarie PVC cu geam termopan, usa metalica, parchet, aer conditionat, gresie, faianta, se vinde...
0744.840.823
17 Apr 20:42
suprafata 60 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 3 din 10
49.000 €
B
Direct dezvoltator 1decembrie ilfov vis a vis de green city si mega image 5min de bucuresti mijloc de transprt maxi taxi si ratb pretul este dooar pt cash nu se accepta credit
0722.752.603
17 Apr 20:38
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
MAGHERU BD, intrare Sala Dalles, 2cam super lux, 2 balcoane chiar la blv, 30 de secunde de la metrou, bloc reabilitat, fara risc seismic, proprietar, fara agentii sau site de promovare,...
0722.752.603
17 Apr 19:50
suprafata 45 mp
an constr. 65
semidecomandat
etajul 6 din 7
75.000 €
B
GIURGIULUI SOSEAUA, renovat si mobilat complet, are toate utilitatile de cea mai buna calitate, 2 balcoane inchise, tamplarie aluminiu, parchet stejar, calorifere aluminiu, instalatii noi de apa si...
0721.940.374
17 Apr 19:07
suprafata 53 mp
an constr. 1958
semidecomandat
etajul 2 din 4
40.000 €
45.000 €
B
STEFAN CEL MARE, g, faianta, mocheta, aer conditionat, usa metalica balcon inchis, zona foarte linistita, merita vazut,
0721.940.374
17 Apr 18:52
suprafata 56 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 6 din 10
65.000 €
B
DIHAM, intersectia Bd. Basarabiei, Bd. Chisinau, confort 1, balcon, stradal, vedere spate, usa metalica, gresie, faianta, aer conditionat, parcare, multe facilitati, ocazie,
0721.940.374
17 Apr 18:48
suprafata 55 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 4 din 10
53.000 €
B
RAHOVA, str. Crizantemelor, confort 3, parter, bloc reabilitat termic, centrala, usa metalica, baie cu cada, gresie si faianta. Se poate vinde si mobilat. Ocazie. Urgent,
0768.710.456/ 0731.811.552
; ghineamarinela2002@yahoo.com
17 Apr 18:01
22.000 €
B
RAHOVA, Buzoieni, stradal, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, 2 aer conditionat, 2 balcoane, toate actele la zi (cadastru + intabulare), proprietar, particular, mai multe...
0763.667.163
17 Apr 17:40
suprafata 57 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 2 din 8
45.000 €
48.000 €
B
DRISTOR, la 30 sec. de metrou, confort 1, proprietar, renovat total 2014, usa metalica, usi noi interior, instalatii schimbate, termopane, apometre, repartitoare, autobuz, tramvai,...
0744.349.699
17 Apr 17:37
suprafata 55 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 10 din 10
39.550 €
B
BERCENI, Metrou Dimitrie Leonida, ap. 2 camere, confort 1, centrala proprie, se preda complet finisat si este racordat la toate utilitatile, parcare inclusa,
0737.500.373
; marius@premierservice.ro
17 Apr 17:36
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
35.500 €
B
BERCENI, langa statia de metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, confort 1, centrala proprie, se preda complet finisat, bransat la toate utilitatile,
0737.500.373
; marius@premierservice.ro
17 Apr 17:33
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
43.000 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, complet finisat, la cheie, la doar 5 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida, comision 0%, reducere 5% la cash,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 17:30
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5
37.000 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, cu balcon, complet finisat, toate utilitatile, 5 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida, loc de parcare, comision 0%,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 17:22
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
40.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Bulevardul 1 Mai (fost Compozitorilor), etaj 1, confort 1, gresie, faianta, termopan, usa metalica, foarte curat, acte, credit/ cash,
0722.792.039/ 0722.554.934
; alexandru.barceanu@yahoo.com
17 Apr 16:56
an constr. 1982
decomandat
48.500 €
B
PANTELIMON, et. 3, amenajat la cheie, eliberabil rapid, acte, metrou la 5 min., scoli, liceu,
0728.809.499
17 Apr 16:53
35.000 €
B
FLOREASCA, Garibaldi, et. 3, balcon, sobe cu gaze, contorizat, vedere spre gradina, boxa,
0722.121.842
17 Apr 16:48
suprafata 50 mp
decomandat
57.000 €
B
MAIOR CORAVU, proprietar, persoana fizica vand apartament renovat 2 camere +boxa bloc deosebit, vedere parc. Nu ofer exclusivitate agentiilor, pret discutabil,
0740.568.767
; laviniamod@yahoo.com
17 Apr 16:18
suprafata 77 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 10 din 10
75.000 €
B
PANTELIMON, apropiere Cora, Metrou Pantelimon 7 minute, ansamblu rezidential 360 locuinte, finisaje de cea mai buna calitate la alegere, loc parcare + boxa incluse in pret, comision 0% la...
0742.184.722
17 Apr 16:14
suprafata 83 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 5
46.999 €
B
STEFAN CEL MARE, bloc caramida, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, c+i, doar cash,
021.688.08.67/ 0722.614.867
17 Apr 16:13
suprafata 45 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 5 din 6
39.500 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |