IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (2018 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
GROZAVESTI Vand casa la curte din caramida, suprafata totala teren 78 mp (constructie casa 32mp, curte 46mp), stradal, singur in curte,2 camere, baie renovata complet (noua), bucatarie...
0753.310.332
; flof280@gmail.com
24 Apr 03:24
suprafata 78 mp
an constr. 1925
parter
40.000 €
B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 metri de piscina. Centrala proprie cu termostat, aer conditionat, tamplarie tripan, balcoane inchise, loc parcare gratuit, finisaje la alegere. Acces RATB,...
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
24 Apr 01:57
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 8
54.027 €
B
EROI REVOLUTIEI, Giurgiului, Piata Progresul, confort 1, curat, usa metalica, gresie, faianta, parchet, bloc civilizat,
0733.573.000/ 0765.025.527
24 Apr 00:15
suprafata 53 mp
an constr. 70
semidecomandat
etajul 4 din 8
35.000 €
37.000 €
B
BRANCOVEANU, metrou, confort 1, etaj tehnic toate imbunatatirile gresie, faianta, termopan, super imbunatatit, 2 minute de metrou,
0733.573.000/ 0765.025.527
24 Apr 00:12
suprafata 56 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 8 din 9
53.000 €
54.000 €
B
COLENTINA, Rau, stradal, langa Mc Donald`s, vedere pe fata, balcon 7 metri patrati, cadastru, intabulare, accept credit, ideal birou, locuit,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:55
suprafata 55 mp
an constr. 1979
etajul 2 din 10
41.500 €
B
FUNDENI, Pantelimon, etaj 3, bloc nou caramida, centrala proprie, imbunatatiri, faianta, gresie, parchet, usa metalica termopan, vedere spre lac, loc parcare, cadastru, intabulare,...
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:54
suprafata 55 mp
an constr. 2011
37.000 €
B
COLENTINA, Rau Bacila, confort 1, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica cadastru, intabulare, accept credit,
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
23 Apr 23:43
suprafata 57 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 3 din 4
49.500 €
B
COLENTINA, Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie, confort 1, pe mijloc, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat, cadastru, intabulare,
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
23 Apr 23:39
suprafata 54 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 1 din 8
52.000 €
B
IANCULUI, Elev Stefanescu, Magura Vulturului, confort 1, 2 lifturi, pe mijloc, bucatarie mare, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica cadastru, intabulare, accept...
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
23 Apr 23:38
suprafata 52 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 7 din 8
54.500 €
B
COLENTINA, Rau, McDonald`s, confort 1, vedere lac, baie cu fereastra, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
23 Apr 23:38
suprafata 50 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 4 din 10
42.000 €
B
LACUL TEI, Teiul Doamnei, stradal, confort 2, pe mijloc, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat, cadastru, intabulare,
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
23 Apr 23:37
suprafata 42 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 2 din 10
34.000 €
B
COLENTINA, Fundeni, stradal, Parc Motodrom, confort 1, reabilitat termic, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica cadastru, intabulare, accept credit, negociabil,
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
23 Apr 23:36
suprafata 58 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 6 din 10
46.000 €
B
DRISTOR, Laborator, lux, faianta, gresie, termopan, usa metalica exclus agentii,
0735.284.577
23 Apr 23:30
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 3 din 10
60.000 €
B
COLENTINA, Rau Bacila, stradal, aproape de Sos. Colentina, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, cadastru, intabulare,
021.688.08.64/ 0722.614.867
23 Apr 23:27
suprafata 56 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 3 din 4
49.000 €
B
LACUL TEI, Teiul Doamnei, strada Brasoveni, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, cadastru, intabulare, bucatarie si dormitor mobilate, utilate,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:16
suprafata 59 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 5 din 8
55.900 €
B
STEFAN CEL MARE, Spitalul Colentina, bloc caramida, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, cadastru, intabulare, doar cash,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:15
suprafata 45 mp
an constr. 1965
semidecomandat
etajul 5 din 6
39.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Romancierilor, particular, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, centrala termica, discutabil,
0761.777.111
23 Apr 23:14
etajul 2 din 4
43.900 €
B
OBOR, Colentina, Complex Rosegarden, model studio, paza BGS, loc de joaca, cadastru, intabulare, liber, doar cash,
021.688.08.64/ 0722.614.867
23 Apr 23:13
suprafata 64 mp
an constr. 2010
etajul 3 din 9
48.000 €
B
LACUL TEI, Teiul Doamnei, langa facultate, langa scoala, gradinita, parc, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, cadastru, intabulare, accept credit,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:12
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 3 din 10
35.000 €
B
COLENTINA, Kaufland, stradal, Tei, intrare, vedere stradala, bloc tip OD caramida, fara imbunatatiri, liber, cadastru, intabulare, doar cash,
021.688.08.64/ 0722.614.867
23 Apr 23:09
suprafata 52 mp
etajul 6 din 10
42.500 €
B
COLENTINA, Doamna Ghica, Baicului, langa parc, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:07
suprafata 60 mp
an constr. 1988
semidecomandat
etajul 3 din 4
43.000 €
B
1 MAI, Clucerului, reabilitat, parchet, termopan, aer,
0723.627.543
23 Apr 23:06
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 3 din 10
54.900 €
B
COLENTINA, Doamna Ghica, langa parc, superimbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern, utilat complet, liber, cadastru, intabulare,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:06
suprafata 53 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 9 din 10
48.000 €
B
BANU MANTA, parchet, termopan, aer, parcare,
0723.627.543
23 Apr 23:06
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 4 din 4
62.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Orizont, verdeata, liber, intabulare, energetic,
0723.627.531
23 Apr 23:05
semidecomandat
etajul 1 din 10
41.900 €
B
LACUL TEI, Tei, Facultatea de Constructii, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, eventual mobilat, cadastru, intabulare, loc parcare ADP,
021.688.08.64/ 0722.614.867
23 Apr 23:05
suprafata 54 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 8
51.000 €
B
OBOR, Ferdinand, Gara de Est, Caminului, langa parc, balcon 9 m, bloc reabilitat termic foarte civilizat, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare,...
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Apr 23:03
suprafata 53 mp
etajul 1 din 4
41.000 €
B
BERCENI Vand apartament 2 camere confort 2 decomandat, gresie, faianta, termopan aer condtionat, usa metalica vedere fata-spate. Pentru mai multe detalii puteti vizualiza pozele pe...
0767.397.875
; aripioara_mastroiani@yahoo.com
23 Apr 22:56
suprafata 42 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 9 din 10
33.500 €
B
FUNDENI, Pantelimon, 2 camere, confort 1, toate imbunatatirile, 2 lifturi, negociabil,
0724.537.079
23 Apr 22:55
an constr. 1984
decomandat
etajul 6 din 8
46.000 €
B
TITAN, Auchan, apartament cu imbunatatiri din 2013: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Zona linistita, aproape de metrou, scoala, centre comerciale. Pret negociabil,...
0723.185.052
; precis_imobiliare@yahoo.ro
23 Apr 22:50
suprafata 50 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 1 din 4
50.000 €
52.000 €
B
PANTELIMON, Kaufland, particular, apartament 2 camere, confort 2, in zona toate utilitatile,
0771.309.264
23 Apr 22:47
decomandat
etajul 4 din 10
35.500 €
B
Militari Gorjului, str. Estacadei, fara imbunatatiri, zona linistita, vedere spate, parc/ loc de joaca in spatele blocului, scara ingrijita, 7-10 minute metrou Gorjului, necesita...
0722.634.099
; octavian.ilie@emste.ro
23 Apr 22:28
suprafata 51 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 2 din 4
45.500 €
B
Berceni Vând apartament cu 2 camere, zona Emil Racoviță, curat, bloc linistit,4/4, fara imbunatatiri, terasa fara probleme, preț 40000 negociabil, tel.0766319554
0766.319.554
; bogdaniela@yahoo.com
23 Apr 22:19
suprafata 50 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
40.000 €
B
PALTINIS STATIUNE, centru, jud. Sibiu, et. 3, bucatarie, baie, balcon, negociabil, George,
0752.191.213
23 Apr 22:15
suprafata 38 mp
decomandat
35.000 €
SB
1 DECEMBRIE 1918, 2 camere, mobilat ultra, gresie, faianta, termopan, reabilitat, contorizat, acte la zi,
0768.004.083
23 Apr 21:59
decomandat

B
PANTELIMON, proprietar vand apartament 2 camere, confort 3, gresie, faianta, t, aer conditionat, parchet,
0762.423.957
23 Apr 21:52
etajul 2 din 4
23.000 €
B
PANTELIMON, Parc Morarilor, confort 2, imbunatatiri, balcon mare, liber,
0723.949.702
23 Apr 21:50
decomandat
etajul 2 din 10
36.000 €
B
BASARABIA, Patinoar, confort 1, intabulat, loc parcare,
0746.188.855/ 0722.210.373
23 Apr 21:46
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 3 din 10
42.000 €
B
BERCENI, Big, Secuilor, confort 1, fara imbunatatiri, intabulat, cash,
0722.210.373/ 0746.188.855
23 Apr 21:46
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 7 din 8
40.000 €
B
Sinaia Apart.2 cam. liber in vila noua, parter inalt, finisaje lux, parchet masiv, marmura, centrala proprie, balcon mare, usa metal, izolat termic, peisaj superb, zona deosebita, eventual schimb...
0731.091.137
; sinaiagolfulregal@gmail.com
23 Apr 21:38
suprafata 59 mp
an constr. 2012
semidecomandat
parter din 2
51.800 €
PH
STIRBEI VODA, nr. 47, vand apartament 2 camere, demisol,
0766.297.858
23 Apr 21:36
suprafata 49 mp
30.000 €
B
DRISTOR, Matei Ambrozie, vand apartament 2 camere, confort 1, etaj 8, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat,
0736.423.723/ 0721.116.698
23 Apr 21:29
suprafata 54 mp
an constr. 1984
decomandat
49.500 €
B
CONSTRUCTORILOR BULEVARD, f, gresie, usa metalica, termopan, zona linistita,
0726.568.759
23 Apr 21:12
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 1 din 4
39.000 €
B
Popesti leordeni Apartament cu 2 camere , constructie noua, particular parchet.. gresie .lavabil .faianta, utilitati apa , gaze , curent , canalizare , etajul 1 si 2 se locuieste deja , pe str...
0767.258.174
; weresinico@yahoo.co.uk
23 Apr 21:08
suprafata 62 mp
an constr. 2013
etajul 3 din 3
31.000 €
IF
DRUMUL TABEREI, Moghioros, Raul Doamnei, Valea Ialomitei, Posta, Brasov, apartament 2 camere stradal, confort 1, balcon, termopane,
0721.157.677
; immobil4u@yahoo.com ; www.immobil4u.com 23 Apr 20:57
etajul 1 din 10
45.000 €
B
VORONET, apartament 2 camere, 2 balcoane, reabilitat,
0767.618.830
23 Apr 20:52
an constr. 1989
etajul 3 din 4

B
NICOLAE GRIGORESCU, metrou, confort 1, faianta, gresie, parchet, termopan, bloc reabilitat termic,
0746.188.866/ 0723.128.270
23 Apr 20:48
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 5 din 10
49.500 €
B
DRUMUL TABEREI, metrou, particular vand apartament 2 camere, confort 1, parter, vedere 2 strazi, pretabil firma,
0722.508.050/ 0762.604.422
23 Apr 20:44
suprafata 50 mp
an constr. 1982
decomandat
45.000 €
B
PANTELIMON SOSEAUA, str. Herta, ap. 2 camere, hol locuibil, pret fix,
0765.892.154
23 Apr 20:43
suprafata 42 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 2 din 10
36.000 €
B
BRANCOVEANU, metrou, confort 1, vedere spate, boxa 8 m, balcon inchis, fara imbunatatiri, spatios, pozitie foarte buna, vis a vis parc, metrou, acte la zi, liber, accept credit, particular,
0723.935.212
23 Apr 20:38
suprafata 57 mp
an constr. 1991
semidecomandat
etajul 7 din 10
56.900 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |