Vanzari garsoniere ieftine Floreasca - Dorobanti

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 420 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Pret: max 50000
  Salveaza cautarea
Obor
40.000 €

garsoniera cf 1, fara imbunatatiri, bloc reabilitat de garsoniere situat pe strada Masina de Paine.

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 2, ieri, 22:27
Titan, Bd. Basarabia, 3 min metrou Costin Georgian
37.500 €

Arena Nationala, renovata, cf.1, 31 mp, et.9/9, sd, balcon, instalatiile electrice si sanitare schimbate, AC, 2 lifturi, ocazie

 • 31 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 3, ieri, 22:11
Dacia
+ Schita
37.000 €

proprietar vand garsoniera aproape de Piata Romana situata in vila situata pe Strada Mihai Eminescu nr. 77 A. Are boxa la subsol, curata, gresie...

 • 23 mp
 • An 1930
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, ieri, 21:05
Rahova - Antiaeriana, Apartament Studio Tip C
+ Schita
38.900 €

in cadrul complexului de apartamente Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii si se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna...

 • 36 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 5, ieri, 21:20
Militari, Iuliu Maniu
28.000 €

Autostrada A1, ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 6, ieri, 21:00
Militari, Iuliu Maniu, Autostrada A1 Dezvoltator
28.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la...

 • 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 6, ieri, 21:00
Militari, Iuliu Maniu, A1
28.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandata cu bucatarie separata si balcon, etaj 2/5,...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 6, ieri, 20:55
Iancului
49.900 €

Elev Stefanescu, renovata, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Obor, Ferdinand, Mega Mall, Pantelimon, Vatra Luminoasa, Mihai Bravu, 7...

 • 35 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:38
13 Septembrie, Sebastian, Mall Vulcan
48.500 €

Sebastian Vulcan, 8/8, constructie 1989, decomandata, mobilata, utilata, libera, aer conditionat, scoala, centru comercial,

 • 40 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 5, ieri, 20:35
1 Decembrie 1918, 10 minute metrou, Barajul Bicaz
48.000 €

chiar la reperezentanta Fiat, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane,...

 • 31 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 20:27
Theodor Pallady, 5 minute metrou Grigorescu
40.000 €

vav piata, stradal, bloc reabilitat, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, fara balcon

 • 33 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 20:06
Titan, Theodor Pallady, Nicolae Teclu
44.610 €

garsoniera corp B, Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, complet finisata, comision 0%, direct dezvoltator, utilitati oras, centrala...

 • 35 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 20:06
Chiajna langa Penny Market
30.000 €

garsoniera in bloc nou, cu 2 etaje, statia lui 178 la 2 min de mers pe jos pe str Apeductului, clientul are posibilitatea sa isi aleaga finisajele,

 • 38 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Chiajna, ieri, 20:10
Militari Iuliu Maniu A1 Direct Dezvoltator
28.000 €

Comison 0% Direct Dezvoltator in Bucuresti- Sector 6 , va propun spre vanzare o garsoniera confort 1decomndata , situata LA ETAJUL 1 , intr-un bloc...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:25
Direct Dezvoltator Vanzare Garsoniera Militari Pacii -Autostrada A1
28.000 €

In Bucuresti- Sector 6 , va propun spre vanzare o garsoniera confort 1decomndata , situata intr-un bloc de 5 etaje (cu lift ) , bloc finalizat anul...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:20
Militari Residence, garsoniera ideal investitie
33.000 €

ansamblu Pollux Residence, garsoniera deosebita, luminoasa, pozitionata pe rasarit. Accesul se poate face din sectorul 6, bd. Uverturii sau prin...

 • 30 mp
 • An 2023
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 19:45
Militari Pollux Residence, mutare imediata
33.000 €

garsoniera finisata la cheie, bloc locuit, contorizat induvidual,

 • 28 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
Sector 6, ieri, 19:43
Militari, Metro
+ Schita
42.000 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 19:36
Salajan, N. Grigorescu
47.000 €

garsoniera, 35 mp, terasa 6 mp, 5 minute de metrou N. Grigorescu, P, G, F, T, liber,

 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 3, ieri, 19:24
Titan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3, garsoniera
47.000 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 47.000 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la...

 • 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 18:45
Baicului, Lidl
22.000 €

cf. 3, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan,

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:18
Titan, Fizicienilor
40.000 €

gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat,

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:17
Militari Residence
+ Schita
43.000 €

Garsoniera, suprafata utila cu balcon inclus 40 mp, bucatarie pe balcon (aproximativ 6 mp), garsoniera finisata, gresie, faianta, parchet, obiecte...

 • 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 18:03
Brancoveanu
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, suprafata 23 mp, decent intretinuta, bloc mixt constructie 1976, reabilitat termic, stradal, acces la mijloace de...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, ieri, 17:51
Militari, Metro, Auchan, garsoniera finalizata
35.000 €

particular, garsoniera finalizata, mutare imediat, poze reale, decomandata, bucatarie inchisa, etaj 1/4, cu lift, situata pe strada Tineretului,...

 • 28 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 17:48
Nicolae Grigorescu, 10 minute metrou, piata
48.000 €

chiar la 5 minute metrou 1 Decembrie 1918, pe Ghita Serban, bloc reabilitat, complet renovata, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie,...

 • 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 6 min.
Sector 3, ieri, 17:45
Militari Residence
+ Schita
43.000 €

Apartament nou 2020 ,finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Ilfov, ieri, 17:45
Pantelimon, parcul Morarilor, Spitalul Pantelimon
39.900 €

Particular vand garsoniera recent renovata situata pe str. Armasul Marcu in sectorul 2, zona spitalului Pantelimon. Situata la etajul 9/10, bloc...

 • 23 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 17:45
Brancoveanu, Nitu Vasile
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, semidecomandata, etaj 2/10, bloc mixt, stradal, reabilitat, constructie 1974, libera,

 • 23 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, ieri, 17:38
Sector 3, Ozana
47.000 €

vand garsoniera cf. 1, balcon inchis, centrala, et. 2, lift, bloc nou,

 • 31 mp
 • An 2020
Bucuresti, ieri, 17:34
Herastrau, Piata Presei, B-dul Poligrafiei, ocazie
+ Schita
21.500 €

an 1977, zona verde, deosebita, 20 mp, etaj 3/4, dec., imbunatatiri, bloc reabilitat, parcare la discretie, apa calda si caldura Radet, bloc curat,...

 • 20 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 1, ieri, 17:24
Giurgiului, Piata Progresul, 9 min. metrou, ocazie
35.500 €

metrou Eroii Revolutiei, Piata Progresul, Mc Donald's, Mega, etc. la 3 minute, cf.1, 31 mp, et.7/10, sd., 2 lifturi; poate fi preluata cu chirias...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:24
Giurgiului, Piata Progresul, 12 min metrou, ocazie
41.000 €

cf. 1 sporit, 38 mp, etaj 10, bloc reabilitat, civilizat, fara risc seismic, 2 lifturi, geam la baie, vecini si acte ok, ocazie

 • 38 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 4, ieri, 17:24
Salaj, Aleea Bacau, Parc Humulesti, 15 min Unirii
18.000 €

15 minute de Piata Unirii cu STB 117 sau cu masina, Parc Humulesti, zona ok, bloc curat, luminat, necesita renovare, vecini si acte ok, vedere spre...

 • 15 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 5, ieri, 17:24
Popesti
38.900 €

garsoniera cu centrala termica, bloc care se finalizeaza in 2023,

 • 39 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Popesti - Leordeni, ieri, 17:07
Militari, Uverturii, Pollux Residence, Chiajna
38.999 €

Vanzare garsoniera Pollux Residence, centrala, mobilata si utilata, loc parcare, comision 0 !

 • 31 mp
 • An 2021
 • Etaj 5 din 9
Sector 6, ieri, 16:25
Drumul Taberei - Mall Plaza, Lujerului, tramvai 41
+ Schita
45.500 €

Vanzare garsoniera Drumul Taberei - Mall Plaza, tramvai 41, Lujerului, Colegiul Tehnica Gheorghe Asachi, Nufarul, Gradinita nr. 272, Colegiul...

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 16:25
Drumul Taberei Metrou Tudor Vladimirescu
+ Schita
37.000 €

Garsoniera Drumul Taberei 9/9 Metrou Tudor Vladimiresc an 1970, libera, apropiere metrou 31 mp, Bloc cu 2 lifturi, vedere panoramica

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 16:25
Crangasi metrou, Piata Crangasi, Lacul Morii, parc
+ Schita
45.000 €

Vanzare garsoniera Crangasi, decomandata, 6 minute de metrou, parc, Lacul Morii, Piata Crangasi, tramvai 41, statii STB

 • 27 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 16:20
Militari Residence, Sector 6, Chiajna, Ilfov
30.400 €

situat in Chiajna, Ilfov, in apropiere de Militari Residence (5 min. pe jos), complexul are chiar la intrare linia de STB 434 si 611 cu linie...

 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 6, ieri, 16:20
Berceni, Aparatorii Patriei, Drumul Dealu Bistrii
44.500 €

confort 1, suprafata 42 mp, constructie 2016, etaj 1/3, toate imbunatatirile, bloc reabilitat termic, bucatarie mobilata, utilat, libera, balcon...

 • 42 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Sector 4, ieri, 16:01
Calea Vitan, Bobocica, stadion Olimbia
45.500 €

confort 1 semi-decomandat, 37mp, balcon inchis, etaj 7/10, bloc an 1980 reabilitat termic, imbunatatiri gresie faianta parchet termopan zona buna...

 • 18 min.
Sector 3, ieri, 16:01
Drumul Taberei, zona Ghencea, Str. Cactusului
39.900 €

garsoniera 37 mp, transformata in 2 camere cu autorizatie, centrala proprie, aproape STB 185, apa de la put, intretinere mica, acces si din...

 • 37 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, ieri, 15:59
Dristor Metrou
41.000 €

Ramnicu Valcea, benzinaria Mol, garsoniera situata la etajul 6/8, bloc 1980, libera, bloc in curs de reabilitare termica,

 • 28 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 15:58
Oltenitei, garsoniera, bloc nou
36.000 €

compartimentarea interioara si cea exterioara este realizata cu caramida Porotherm, iar izolatia exterioara este din polistiren de 10 cm peste care...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 4, ieri, 15:54
Metrou Dimitrie Leonida, Sfanta Agnes
40.295 €

se vinde garsoniera decomandat cu suprafata utila de 30 mp si 18 mp de terasa. Garsoniera se preda complet finisata si contorizata individual in...

 • 48 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 15:54
Dimitrie Leonida metrou Pret extraordinar de mic
33.700 €

gars noua. Pret extraordinar de mic! Gars noua Metrou Dimitrie Leonida g, f, p, usi - la alegere, baie completa contorizat individual...

 • 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 9 min.
Sector 4, ieri, 15:54
Grand Arena, Berceni
49.000 €

Grand Arena Postalionului, 2019, decomandata, nelocuita, etaj 4/5, 37mp, parcare terana 10mp, mobilata, utilata, finisaje superioare, centrala...

 • 37 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Sector 4, ieri, 15:50
Militari Residence, Metro Militari
+ Schita
43.000 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, ieri, 15:42
Dristor - Ramnicu Sarat
46.000 €

Va oferim spre vanzare garsoniera cf 1 semidecomandata, libera, etajul 1/10.Garsoniera este mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, ieri, 15:25
Drumul Taberei, Favorit
45.500 €

strada Sibiu, intersectie cu bd. 1 Mai, etajul 3 din 10, doua lifturi, construit 1978, mobilata, utilata, mobila cu factura, nefolosita,

 • 31 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 15:23
Pantelimon spital
28.500 €

Proprietar vand garsoniera mobilata si utilata, 8/10, libera, intabulata, centrala termica proprie.

 • 18 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 18 min.
Sector 2, ieri, 15:10
Brancoveanu, Ramasagului, intersectie Gazarului
+ Schita
43.000 €

langa stadionul Rocar, 15 minute metrou, stradal, mansarada, bloc din 2016, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 31 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, ieri, 15:09
Dristor, 15 minute metrou, parc IOR, Fizicienilor
46.000 €

Lidl, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, decomandata, complet renovata, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 31 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 16 min.
Sector 3, ieri, 15:09
Titan, Pantelimon, Gara Catelu, Industriilor, CT
23.000 €

Soseaua Garii Catelu, sector 3, la 5 statii STB de metrou Pantelimon si 7 de Anghel Saligny, 19 mp, et. 1/4, decomandata, centrala proprie,...

 • 19 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 3, ieri, 15:07
Militari, Pacii, Lidl, Kaufland, Autogara, metrou
23.500 €

metrou Pacii la 8 minute, zona buna, 22 mp, et. 2/4, dec., stare buna, parchet, gresie, faianta, termopan, caldura Termoenergetica, apa calda...

 • 22 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, ieri, 14:50
Militari Residence
+ Schita
43.000 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 14:33

Articole recomandate

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
7.663

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.405

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!