Vanzari garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 105 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Bloc reabilitat termic: da
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Berceni
37.500 €

Particular. Aleea Moldovita, etaj m/p+4, garsoniera dubla formata din zona de zi la et.4 si dormitor la mansarda. Are usa metalica, geamuri...

 • 39 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:50
Garsoniera zona Balta Alba - 1 Decembrie 1918 - Piata Minis
45.000 €

garsoniera de vanzare zona Balta Alba - 1 Decembrie 1918 - Piata Minis, bloc anvelopat, cf. 1, 35 mp, semidecomandat, etaj p/10, balcon, an...

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj din 10
Bucuresti, 19 feb, 17:22
Militari Residence
35.000 €

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 25 feb, 16:33
Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31
+ Schita
36.000 €

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere,...

 • 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 10:30
Militari, Gorjului
45.500 €

decomandata, mobilata si utilata, constructie dupa '80, spatioasa, apropiere metrou, ideal investitie, gresie, faianta, termopan, reabilitat termic

 • 40 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:57
Sincai, Tineretului, Timpuri Noi, Vacaresti, Nerva
+ Schita
52.900 €

1/10 bloc 2013, 26 mp centrala termica proprie, a.c., libera, vedere stradala- metrou Timpuri Noi, excelenta investitie, toate mijloacele de...

 • 26 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:45
Metrou Nicolae Teclu, garsoniera
44.000 €

va oferim la vanzare o garsoniera aproape de metrou Nicolae Teclu, situata la etaj 1

 • 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:28
Alba Iulia, Moise Nicoara
+ Schita
33.900 €

cf. 2, bloc reabilitat recent, renovata, mobilata, exclus credit, plata in euro, agentie exclusiva.

 • 18 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 19 feb, 13:42
Mall Vitan vanzare garsoniera decomandata
59.000 €

Vanzare garsoniera decomandata, foarte spatioasa Mall Vitan. A fost renovata in totalitare folosindu-se materiale de calitate, inclusiv instalatia...

 • 40 mp
 • Etaj parter din 8
 • 12 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:10
1 Decembrie, direct dezvoltator garsoniera, metrou
37.730 €

amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in...

 • 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:59
Basarabia, Chisinau
55.000 €

Apropriere Arena Nationala si Mega Mall, P/4, renovata complet, cf.1, usi noi totul nou la prima folosire, acte la zi, pret negociabil.

 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 24 feb, 13:00
Otopeni central
+ Schita
41.000 €

garsoniera 32 de mp la etajul 1/3 cu loc de parcare inclusa, in complexul rezidential Maramures. Rezervare rapida

 • 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Otopeni, 24 feb, 10:32
Dristor, metrou
47.000 €

Dristorului, stradal, vedere spate, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, situata chiar la metrou

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:10
Drumul Taberei, bloc recent reabilitat
47.500 €

atentie, langa metrou, et 1, decomandat, bloc reabilitat 2019, scara foarte curata, fara restantieri, viitoarea statie de metrou langa bloc, are...

 • 40 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 feb, 09:10
Metrou Dimitrie Leonida, metrou Berceni
+ Schita
42.500 €

42500 eur/gars.dubla 39mp mob-util cu mult gust/ la 20 min de metrou D. Leonida sau 8 min de STB pe strada Oltenitei, constructie 2014. Loc de...

 • 39 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 10 min.
Popesti - Leordeni, 24 feb, 13:52
Pantelimon
40.000 €

Delfinului, cf. 1, bloc civilizat, reabilitat termic, parter cu balcon inchis in termopan, complet renovata total, g, f, p, t, um, locuibila, isn,...

 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 12 feb, 10:54
Titan, Ozana, Theodor Pallady, Trapezului, Salajan
+ Schita
40.000 €

vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Avantaj client 3.000 euro. Comision 0, TVA inclus, direct dezvoltator, ansamblul...

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 22 feb, 11:17
Garsoniera lux, 1 min. Metrou Costin Georgian
49.990 €

parcul Titan la 5 min., Metrou C Georgian 1 min. garsoniera cu balcon, renovata complet, se vinde utilata si mobilata, totul nou,

 • 33 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:30
Titan, Theodor Pallady
34.450 €

garsoniera situata intr-un ansamblu deosebit din s3 in apropierea metroului 1 Decembrie si a statiilor de tramvai 19 si 40, zona linistita de case...

 • 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:27
Vitan Mall
59.000 €

Garsoniera de vanzare Vitan Mall Calea Vitan, bloc anvelopat, cf. 1, decomandat, P/8, 38 mp, an constructie 1990. Imbunatatiri moderne, renovata...

 • 38 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 20 feb, 14:00
1 Decembrie 1918, metrou incalzire pardoseala
+ Schita
46.025 €

Va propun la vanzare o gasoniera spatioasa cu o suprafata de 42 mp. Finalizat, mutare imediata. Finisaje premium pentru mai multe detalii va astept...

 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 10 min.
Bucuresti, 14 feb, 11:57
Iancului, Liceu Iulia Hasdeu
55.000 €

vand garsoniera cf. 1, etaj 5, bloc de garsoniere in spatele liceului Iulia Hasdeu, zona Iancului, la doua minute de metrou. Este renovata si...

 • 33 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 22 feb, 09:45
Militari Residence
27.200 €

finisaje incluse in pret, la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
Militari Residence
30.400 €

bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:09
Vitan
+ Schita
48.096 €

ansamblu rezidential ce dispune de o pozitionare excelenta, fiind situat in Sudul Bucurestiului, cartierul Vitan Barzesti, aproape de scoli si...

 • 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 19 feb, 23:39
Theodor Pallady
+ Schita
34.430 €

va propunem la vanzare o garsoniera decomandata 33 mp care se preda finisata la cheie, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica,...

 • 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, 14 feb, 14:11
Iancului
48.500 €

Iancului intersectie cu Ferdinand, 3/10, 2 lifturi, renovata, libera, 48500 EUR.

 • 31 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 19 feb, 07:30
Militari, Lujerului
+ Schita
38.000 €

garsoniera, 1978, cf. 1, semidec., 31,49 mp, 10/10, comision ag, curata

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 25 feb, 10:40
Dimitrie Leonida, garsoniera 38mp, comision zero
35.900 €

garsoniera moderna, balcon inchis, centrala proprie, gaze, canalizare, usi Bella Casa, finisaje la alegere, loc parcare disponibil, aproape metrou,...

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:50
Popesti Leordeni, metrou Piata Sudului, D. Leonida
38.500 €

gars.dubla, loc parcare contra cost, se preda la cheie, cu gresie, faianta, parchet, usi int-ext, obiecte sanitare si centrala termica pe gaz. Mod...

 • 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Popesti - Leordeni, 25 feb, 10:25
Pantelimon
33.000 €

Kaufland, langa Mega Mall, cf. 2, parter/10, renovata total, g, f, p, t, um, 24 mp, reabilitat termic, scara curata, instalati schimbate, se poate...

 • 24 mp
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 10 feb, 10:44
Titan, Theodor Pallady, Ozana
+ Schita
44.175 €

Titan garsoniera Premium prin Prima Casa situata langa statia de metrou Nicolae Teclu

 • 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:11
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea
+ Schita
38.000 €

garsoniera cu suprafata de 38 mp, intr-un bloc nou construit cu doar 2 etaje. Beneficiaza de finisaje peste medie, gresie, faianta, parchet,...

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 07:45
Berceni Grand Arena, garsoniera moderna, sector 4
32.000 €

Garsoniera 38mp, usi pinum, gaze, canalizare, centrala proprie, lift, sector 4 Grand Arena-Turnu Magurele, aproape scoli, gradinite si centre...

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 23 feb, 11:03
Titan, Nicolae Teclu
+ Schita
45.500 €

Titan, Nicolae Teclu, bloc fabricatie 2020, termen finalizare septembrie, structura monolit, caramida, apropiere metrou, scoli, gradinite, Ikea,...

 • 44 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 21:05
Militari, str. Tineretului, decomandata 34 mp
+ Schita
33.000 €

bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. STB 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 25 feb, 14:52
Obor, str. Masina de Paine, proprietar, mobilata
58.000 €

garsoniera dubla, utilata si mobilata, recent renovata 3 min de Metrou, transport public.

 • 36 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 05:25
Vatra Luminoasa
67.500 €

garsoniera dubla in bloc rusesc zona Vatra Luminoasa, 52 mp utili, 60 construiti, etaj 3, renovata, mobilata, utilata, camera 21mp, 2 grupuri...

 • 60 mp
 • An 1957
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:13
Obor, Colentina, Doamna Ghica
+ Schita
43.980 €

garsoniera bloc nou Planorama Residence Obor, Colentina, Doamna Ghica, 38 mp, aer conditionat, centrala termica, termpoan, finisaje de buna...

 • 38 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 15 din 16
Bucuresti, ieri, 17:10
Otopeni central, strada Maramures, studio
+ Schita
48.000 €

achizitie direct dezvoltator, comision 0% Maramures Residence este locul ideal pentru tine. Ansamblul rezidential este situat in Otopeni pe str....

 • 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Otopeni, 24 feb, 10:32
Nerva Traian
72.000 €

vanzare garsoniera renovata Nerva Traian;

 • 42 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:10
Sos Leordeni, Garsoniera 35 mp, loc parcare
30.900 €

stradal, va ofer spre vanzare garsoniera decomandata, loc parcare inclus, centrala proprie, gaze, canalizare, statie STB aproape, se accepta orice...

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Popesti - Leordeni, ieri, 22:19
13 Septembrie
50.999 €

13 Septembrie, garsoniera decomandata, la parter, imbunatatiri, curata, mobilata, cadastru, intabulare.

 • 38 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 15:50
Aparatorii Patriei Metalurgiei garsoniera la cheie
30.500 €

Garsoniera spatiosa in stadiu de proiect, acces stradal, parcari subterane sau acoperite, bransamente individuale utilitati multiple centre...

 • 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 13 feb, 18:15
Militari Residence, Ballroom
+ Schita
36.000 €

Proprietar vand Garsoniera 40 mp Militari Residence str Rezervelor nr 89 bloc 1 etaj 5/7. Blocul se afla vis a vis de Ballroom la o distanta de...

 • 40 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Chiajna, 21 feb, 08:55
Militari Residence
28.000 €

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 25 feb, 16:21
Confort City, Splaiul Unirii
38.000 €

renovata complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc 2009, paza la intrare in complex,...

 • 44 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 13:29
Berceni, garsoniera, 30 mpu, 2 min metrou M2
+ Schita
35.000 €

Berceni, garsoniera 2 min metrou M2, Dimitrie Leonida, ideal investitie,

 • 30 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, 20 feb, 20:35
Dimitrie Leonida-metrou garsoniera spatiosa
+ Schita
38.850 €

garsoniera decomandata, spatiosa 45 mp, face parte dintr-un ansamblu nou in constructie se preda la cheie toate utilitatile individuale, loc...

 • 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 13 min.
Popesti - Leordeni, 13 feb, 18:15
1 Decembrie metrou, finalizata Piata Trapezului
46.000 €

zona linistita, Vitioara, 2/2 et, decomandat, contorizare individuala pentru apa, gaze si curent. se accepta orice tip de credit. bloc nou, 40 mp,...

 • 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 11 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:37
Aparatorii Patriei metrou, zona case, loc parcare
48.300 €

Grigore Marin, garsoniera moderna si foarte spatioasa, zona premium case, 5 minute pana la metrou Ap. Patriei. Finisaje lux, Geberit, Salamander...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 7 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:40
Berceni, Dimitrie Leonida
38.600 €

garsoniera 45 mp, baie cu geam, bucatarie patrata 9 mp, balcon mare, living 20 mp, bloc nou 2020, metrou la 12 min., acceptam credit cu avans 5%

 • 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 10 feb, 09:23