Vanzari garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 106 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Bloc reabilitat termic: da
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Baicului, str. Vasile Stolnicu
15.000 €

proprietar vand garsoniera, bloc anvelopat, et. 1, caldura Radet, gazele la usa, mobilata, utilata nou, scara curata,

 • 16 mp
Bucuresti, 11 ian, 16:00
Titan, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr. 52
+ Schita
28.000 €

Proprietar vand garsoniera Titan, Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr 52, bl 14, et 4, suprafata utila 19 mp, bloc reabilitat termic, an constructie 1975....

 • 19 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 13 ian, 10:10
Decebal Muncii P-ta Alba Iulia
+ Schita
73.500 €

Studio Decebal-Alba Iulia-Muncii (proprietar) - Strada Voronet nr. 11

 • 39 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 15 ian, 12:05
Nerva Traian
+ Schita
69.500 €

vand garsoniera super lux, open space, vedere pe fata, cadastru, intabulare, certificat energetic, str. Vasile Carlova nr. 6, 150 m de str. Nerva...

 • 45 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:01
Militari Residence
25.500 €

str IL Caragiale, bloc finalizat si locuit, constructie beton, interior caramida,garsoniera eleganta, finisaje de calitate, bloc cu usi electrice,...

 • 27 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 11:45
Centru Popesti Leordeni garsoniera cu gradina
26.000 €

Va oferim spre vanzare garsoniera cu gradina, usi pinum, centrala proprie, gaze, canalizare, termopan, la doar 10 minute fata de statia de STB (15...

 • 25 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 11 ian, 08:19
Militari Residence
33.000 €

Se vinde garsoniera Militari-Residence, etaj 3, decomandata, bucatarie inchisa, cu balcon, mobilata si utilata modern, totul nou, ideal pt inchiriere.

 • 30 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 12:47
Ideal investitie garsoniera in zona Parc IOR
54.900 €

Ideal investitie garsoniera in zona Parc IOR Va oferim spre vanzare o garsoniera spatioasa, in zona Baba Novac, ideala pentru investitie....

 • 36 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 10 ian, 11:15
Militari, Pacii, garsoniera studio 45 mp, etaj 2/4
+ Schita
48.600 €

Studio / garsoniera dubla, etaj 2 din 4, 45 mp utili, bucatarie inchisa, finisata la cheie, utilitati individuale, centrala proprie, acces metrou...

 • 45 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, 15 ian, 13:49
Metalurgiei, Drumul Binelui, Metro
+ Schita
42.000 €

Garsoniera decomandata, Metalurgiei, Berceni.

 • 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 10:49
Industriilor, metrou Republica la 3 statii autobuz
+ Schita
28.999 €

gars. libera, dec. 29 mp, amenajata, mobilata, utilata g, f, t, parchet nou, masina spalat noua, aragaz, boiler nou. Gars. este la et. 1/p+3 in...

 • 29 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 14 ian, 02:55
Soseaua Oltenitei, sector 4
44.000 €

Garsoniera gata de mutare, cu o suprafata utila de 30.62 mp, plus balcon de 4.66 mp. Garsoniera este imediata apropiere a numeroase mijloace de...

 • 35 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 17 min.
Bucuresti, 13 ian, 13:34
Metrou Berceni, 5 minute garsoniera decomandata
+ Schita
37.900 €

Garsoniera moderna si foarte spatioasa, in apropiere metrou Leonida, Berceni, aprox 5-6 minute. Bloc pe cadre de beton, 2 lifturi, etaj...

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, 13 ian, 11:57
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, Valea Larga
+ Schita
41.500 €

Dr. Taberei, Prelungirea Ghencea, Valea Larga, la 2 min statie Stb nr 122,222, cf 1, etaj 2/2+pod, garsoniera in vila, centrala, termopan, ac, g,...

 • 60 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 13 ian, 11:44
Drumul Taberei
44.000 €

Auchan-Bozieni linia 41 cf 1 decomandat etj 5/10 bloc reabilitat gresie faianta(baie) usa metalica instalatii noi, necesita zugravita libera acte...

 • 35 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 12 ian, 20:35
Metrou Berceni, garsoniera cu gradina, comision 0%
40.900 €

garsoniera se preda la cheie cu urmatoarele dotari si finisaje: usa metalica, usi de interior, centrala termica proprie, obiecte sanitare,...

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 09:36
Berceni, sector 4
+ Schita
39.000 €

proprietar vand garsoniera la pret accesibil, cu suprafata de 38,5 mp, situata la etajul 1/6, intr-un bloc nou, cu finalizare in luna octombrie...

 • 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 14 ian, 14:28
Pantelimon
40.000 €

Delfinului, piata, cf. 1, 1/10, balcon inchis, complet renovata, g, f, p, t, um, se poate locui, aproape mega mall, transport in comun, scara...

 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 09 dec, 03:35
Giurgiului, Baduc, Iacob Andrei, imobil civilizat
14.000 €

Garsoniera etaj 3/4, confort 2, semidecomandata, 16 mp, gaze la usa, renovata complet, bloc reabilitat, izolata si la interior, scara civilizata,...

 • 16 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 06 ian, 11:29
Iancului, Ferdinand, Obor
38.000 €

garsoniera spatioasa situata la demisolul unui bloc nou, construit in anul 2012, cu imbunatatiri, bucatarie open-space, terasa de 8 mp, toate...

 • 26 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 05 ian, 17:01
Militari Residence
35.000 €

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 11 ian, 04:15
Pantelimon, stradal, ocazie
32.999 €

Pantelimon, stradal, cf. 1, 28 mp, et. p/10, dec., mobilata, utilata, bloc reabilitat, ocazie

 • 28 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 07 ian, 13:58
1 Mai, Domenii
31.000 €

Bd. Expozitiei, sector 1, garsoniera-studio, 19 m.p., centrala termica si contor gaze proprii, etaj 3 din 4, bloc clasa energetica (A), an: 1975 si...

 • 19 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 11 ian, 22:20
Garsoniera, bloc finalizat, metrou 1Decembrie 1918
+ Schita
53.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera in suprafata utila 36 mp, imobilul se preda complet finisat, mobilat, utilat full 2020 cu garantie la toate...

 • 36 mp
 • An 2000
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 07 ian, 16:53
Militari Residence
28.000 €

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 11 ian, 07:30
Fundeni, str. Piersicilor Dobroiesti
34.900 €

mai sunt doar 3 garsoniere, ocazie, garsoniera decomandata, suprafata generoasa de 38 mp cu balcon, plata cash reducere. Finalizare ianuarie 2021

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Dobroesti, 04 ian, 19:30
Titan, garsoniera, vedere parcul Teilor
+ Schita
33.900 €

Garsoniera decomandata, suprafata utila de 28.75 mp disponibila la etajele 1-3 intr-un imobil de P+ 3E situat vis a vis de Parcul Teilor, avand...

 • 29 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 07 ian, 16:52
Aparatorii Patriei metrou, zona case, loc parcare
48.300 €

Grigore Marin, garsoniera moderna si foarte spatioasa, zona premium case, 5 minute pana la metrou Ap. Patriei. Finisaje lux, Geberit, Salamander...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 01:05
Pantelimon, parcul Morarilor, spital, semistradal
30.900 €

7/10, cf. 2, sdec., 23 mp, bloc mixt, 2 lifturi, reabilitat termic, mobilata si utilata complet, ideala investitie, vedere superba pe parc, g, f,...

 • 23 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 14 ian, 15:19
Metrou Dimitrie Leonida
+ Schita
41.000 €

garsoniera decomandata la 6 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida. Bloc nou cu un regim de inaltime p+4e construit pe care de beton si...

 • 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 11 min.
Ilfov, 11 ian, 10:56
Berceni garsoniera la 10 minute de metrou
32.900 €

Va oferim spre vanzare garsoniera moderna cu suprafata de 33mp, decomandata, balcon, centrala proprie, gaze, canalizare, drum asfaltat, usi pinum,...

 • 33 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 09:35
Militari Residence
30.400 €

bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, 10 ian, 13:25
Centru Popesti Leordeni, oferta garsoniera 35 mp
28.500 €

Garsoniera suprafata 35 mp, localizata in apropiere de Soseaua Oltenitei, la doar 5 minute fata de statia de STB (15 minute cu STB-ul pana la...

 • 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Popesti - Leordeni, ieri, 09:37
1 Decembrie 1918
39.500 €

7 minute metrou, renovata complet, vedere spate, bloc mixt, reabilitat termic,3 minute piata, 5 minute Auchan.

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 15 ian, 11:40
Baba Novac, Dristor
 

stradal pe Mihai Bravu la 5 minute metrou Dristor, decomandat. Renovata total, libera, toate actele, ideal pentru investitii inchiriat.

 • 35 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 28 dec, 10:13
Otopeni central
45.000 €

garsoniera 32 de mp la etajul 1/3 cu loc de parcare inclusa, in complexul rezidential Maramures. Rezervare rapida

 • 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Otopeni, 15 ian, 09:34
Titan
45.000 €

2 minute metrou si parc, renovata complet, instalatii schimbate, bloc reabilitat.

 • 27 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 15 ian, 11:41
Iancului, Mega Mall
48.000 €

garsoniera Iancului - Mega Mall. Comision 0% la cumparator. An 1980, et. 10/14, decomandat, proaspat renovat, reabilitat termic, supr. utila 30 mp,...

 • 33 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 14
 • 18 min.
Bucuresti, 15 ian, 09:09
Unirii Cantemir la 3 minute de Metrou Tineretului
+ Schita
49.900 €

garsoniera de vanzare situata in zona Unirii Cantemir la 3 minute de Metrou Tineretului, la etajul 3/5, intr-un bloc nou construit in 2012 avand 33...

 • 33 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 6 min.
Bucuresti, 11 ian, 20:05
Dristor, Mihai Bravu, stradal
56.000 €

garsoniera decomandata de 30 mp, renovata complet, izolata, instalatii electrice si sanitare schimbate, totul nou

 • 30 mp
 • An 1990
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 12 ian, 09:47
Garsoniera, imobil finalizat, Grand Arena/A Persu
39.430 €

Garsoniera decomandata, finalizata, gata de mutare, situat la etajul 1 din 4 a unui imobil cu lift aflat in apropierea mall Grand Arena, sector 4,...

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 05 ian, 16:34
Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31
+ Schita
36.000 €

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere,...

 • 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, 12 ian, 17:00
Unirii, Decebal, Piata Alba Iulia
+ Schita
31.900 €

Unirii Bd. Decebal Piata Alba Iulia rond, str. Moise Nicoara, semidecomandata, suprafata 19 mp, et. 7, bloc reabilitat termic, gresie, faianta,...

 • 19 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 12 ian, 23:00
Otopeni central, strada Maramures, studio
+ Schita
48.000 €

achizitie direct dezvoltator, comision 0% Maramures Residence este locul ideal pentru tine. Ansamblul rezidential este situat in Otopeni pe str....

 • 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Otopeni, 15 ian, 09:33
Rahova, Salaj, Ideal Residence, 20 min P-ta Unirii
34.999 €

Rahova, Salaj, Ideal Residence, 20 min P-ta Unirii, cf. 1, 37 mp, ctr. 2018, et. 9/10, 2 lifturi, zona verde, aerisita, cash, ocazie.

 • An 2017
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 06 ian, 12:41
Confort City, Splaiul Unirii
38.000 €

renovata complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc 2009, paza la intrare in complex,...

 • 44 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 06:25
Obor, Colentina, Doamna Ghica
37.500 €

2/10, semidec., 32 mp, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, termopan, parchet, usa metalica, 2 lifturi noi, acces rapid la mijloacele de...

 • 32 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 14 ian, 16:59
Militari, str. Tineretului, decomandata 34 mp
+ Schita
32.100 €

bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. STB 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 14 ian, 11:54
Titan, Ozana, Theodor Pallady, Trapezului, Salajan
+ Schita
40.000 €

vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Avantaj client 2.000 euro. Comision 0, TVA inclus, direct dezvoltator, ansamblul...

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 06 ian, 08:53
Militari Residence
27.200 €

finisaje incluse in pret, la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 10 ian, 18:15
N. Teclu, la 8 min de metrou garsoniera
+ Schita
44.748 €

Va oferim spre vanzare garsoniere decomandate cu suprafata utila de 38.03 mp si balcon de 2.65 mp, situate la etajele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,...

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 18 min.
Bucuresti, 07 ian, 16:52
Vitan, Brailita
59.900 €

Garsoniera confort 1 decomandata, mobilata, etaj 1/8, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc 1986,

 • 43 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 01:30