Vanzari garsoniere cu loc parcare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Bloc reabilitat termic: da
...
51.500 €

bloc stradal, langa Kaufland, situat la 7 min. de metroul obor, 6/10, 31 mp, 2 lifturi, curata, g, f, p, um, termopan, mobilata, utilata, cadastru-intabulare, ideala investitie pentru inchiriere,

Suprafata 31 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:58
...
68.000 €

va propunem spre achizitie un studio spatios situat intrun bloc din 1988, reabilitat termic, avand 2 lifturi, zona Lacul Tei pe strada Inginerilor Tei, langa facultate, renovata recent, mobilat modern,

Suprafata 38 mp An 1988 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 11 Apr 10:57
...
62.850 €

al 4 lea bloc 2010, bellissima, dubla, mobilata, utilata, climatizata, baie, bucatarie, minidining room, living, dormitor, balcon, contorizata, 2 dressinguri, debara, contoar gaze. STB 93, 168, 221, 232

Suprafata 46 mp An 2010 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 12 Apr 13:50
...
82.000 €

particular, etaj 6/8, bloc mixt din 1989, Str. Papiu Ilarian decomandata, 40 mp utili, metrou Dristor 2, mobilata nou si utilata complet, renovata recent, pat matrimonial 160/200, tv, wifi, frigider,...

Suprafata 40 mp An 1989 Decomandat Etaj 6 din 8 M 5 min.
Bucuresti, azi, 12:00
...
33.900 €

str. Luntrei, aproape Parc Tei,Plumbuita,cf. 2 semidec.23 mp, etaj 1/10, bloc mixt 1975 reabilitat termic, pe mijloc, 2 lifturi,imb.,g,f,p, termopan,um, mobilata,utilata, cadastru, intabulare, libera,...

Suprafata 23 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 11 Apr 13:02
...
43.000 €

Garsoniera Titan Baraj Bistritei, etaj 1/9, cf 1 sdec, curata, igienizat, 25,40 mp, Usa metalica noua.

Suprafata 25 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 03 Apr 08:01
...
42.000 €

Piata Minis cf1, etaj 7, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, libera, metrou ctin giorgian 10 minute, zona verde, cadastru intabulare

Etaj 7 din 10
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
47.900 €

Garsoniera 35 mp pe Aleea Ciceu, in zona Berceni chiar langa scoala nr. 189 si gradinita 101 Dalmatieni. Etaj 10/10 , decomandat, bloc in reabilitare, pret negociabil

Suprafata 35 mp An 1965 Decomandat
Bucuresti, 11 Apr 11:15
...
37.000 €

renovata, mobilata si utilata, aer conditionat, bloc reabilitat, parchet, gresie, faianta, termopane, toate actele,

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 17:51
...
52.000 €

Drumul Taberei B-dul Timisoara79, garsoniera 34mp, luminoasa, spatioasa, etaj 4/4 bloc 1975, fara lift, reabiliatat termic.Garsoniera nu are balcon, se vinde mobilata si utilata, parcare,7min metrou

Suprafata 34 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 09:45
...
150.000 €

vanzare studio garsoniera. Agentie imobiliara comision 0%, Barbu Vacarescu, One Verdi, Studio - Garsoniera, 46.2 m2, compartimentare open space, bloc nou 2023, etaj 1. Atentie, pret fara TVA,

Suprafata 46 mp An 2023 Etaj 1 din 2
Bucuresti, 14 Apr 08:55
...
48.500 €

et. 10/10, cf. 1, semidec. 32 mp, bloc 1980, de garsoniere, 2 lifturi, reabilitat termic, retras, renovata, mobilata si utilata, ideala investitie, luminoasa, vedere panoramica, orientata pe Est, acte...

Suprafata 32 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 11 Apr 13:22
...
46.900 €

et. 8/8, terasa O.K, cf.1, semidec., 26 mp, bloc mixt, reabilitat termic, constructie 1985, orientata pe Sud, luminoasa, mobilata si utilata, vedere superba, g+f+t, usa metal, aer conditionat, acte O.K,...

Suprafata 26 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 15 min.
Bucuresti, azi, 14:47
...
41.000 €

Ferdinand, parcul Ozon, cf. 1, parter, bloc mixt, renovata, g+f+p+t+um, locuibila, vedere spate, libera, bl. reabilitat termic, zona verde, parc, piata Obor aproape, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
27.500 €

Vand garsoniera renovata, utilata si mobilata. Zona C-tin Brancoveanu, la 12 min. de metrou si parc. Se afla la etajul 3/4+ mansarda. Bloc reabilitat in anul 2020, confort 3, suprafata utila 16.15 mp....

Suprafata 17 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Bucuresti, 09 Apr 12:05
...
65.000 €

et 1/3,Centrala Proprie, bloc 2008,str Valea Danului-6 min Metrou Valea Ialomitei, stare foarte buna, mobilier pe comanda, costuri mici intretinere, strada linistita, cu vile si blocuri noi,accepta credit

Suprafata 37 mp An 2008 Etaj 1 din 3 M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
31.000 €

cf. 2, dec. 1/10, liber, g, f, t, um, p, spoturi, scafe, mobilat clasic, contorizat, civilizat, utilitati, acte la zi, pretabil investitie, cat si inchiriere

Suprafata 20 mp Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 14 Apr 10:25
...
59.000 €

Va ofer spre vanzare o garsoniera in complexul rezidential New Residence Ghencea. Se afla la etajul 1 din 3, bloc construit in 2017, bloc care dispune de lift.

Suprafata 36 mp An 2017 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 12:10
...
41.750 €

Garsoniera ideala pentru investitii Ansamblul este situat la 10 minute de Bulevardul Brancoveanu, cu un regim de inaltime de P plus 8 etaje si cu un numar total de 44 de unitati, compus din garsoniere,...

Suprafata 35 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 03 Apr 11:19
...
45.000 €

ofer spre vanzare garsoniera zona 1 Mai, Compozitorilor, bloc reabilitat termic, necesita renovare, et. 4, cf. 1, semidecomandata, zona verde, linistita, toate actele la zi, urgent,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 11:50
...
89.990 €

Vand garsoniera decomandata in zona Decebal, pe Calea Calarasilor, langa Facultatea Hyperion, intr-un bloc mixt, fiind dotata cu boiler, bloc reabilitat, etaj 2/8, an 1987, pret negociabil.

Suprafata 38 mp An 1990 Decomandat Etaj 2 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 13 Apr 11:03
...
31.500 €

ocazie - a se viziona turul virtual: garsoniera, bloc 2016, cf. 1, semidec., balcon, 31 mp, contor gaze propriu, centrala termica proprie, apometre, termopan, usa metalica, imbunatatiri: gresie, faianta,...

Tur virtual Suprafata 31 mp An 2009 Etaj 2
Bucuresti, azi, 18:47
...
52.500 €

Scoala nr. 39, poz. excelenta,ideala firma, birouri, P/10, cf.1 sp,dec,42 mp, balcon spatios, scara/ vedere stradala, bloc mixt, reabilitat termic,fara risc seismic, geam la baie,fara imb, doar g,f,t,libera,acte...

Suprafata 42 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 11 Apr 13:55
...
39.000 €

P/4, ocazie, cf.1,semidec.26mp, fara balcon,bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic,c-tie 1962, renovata recent, geam la baie,bucatarie mob si utilata, masina de spalat, libera,g,f,p,t,usa metalica,...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 16:55
...
75.500 €

bloc reabilitat, complet mobilata si utilata, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, libera, toate actele,

Suprafata 39 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 29 Mar 10:45
...
56.500 €

renovata complet, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 3 minute parc IOR, 5 minute Mall Park Lake, ideala atat pentru locuit cat si pentru investitie (300-330...

Suprafata 27 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 3 M 10 min.
Bucuresti, azi, 16:27
...
59.999 €

Vanzare garsoniera 1Mai - Turda, confort 1, semidecomandat, constructie 1982, etaj 10/10, necesita renovare, bloc reabilitat termic, comision Ag.

Suprafata 36 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 01 Apr 09:46
...
47.000 €

10 min., metrou Stefan cel Mare, str. Pastorului aproape Kaufland Barbu Vacarescu, etaj 8/8, cf.1 semidec., 26 mp, bloc mixt 1985 reabilitat termic, pe mijloc, orientare S-E, cadastru, intabulare,

Suprafata 26 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 11 Apr 13:04
...
57.500 €

gars. cf. 1 semidecomandat, bloc reabilitat, totul nou, mobilat, utilat, se vinde numai pentru investitie cu chirias, acte, acc. credit

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 12 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
52.500 €

Titan - Auchan - str.Postasului, garsoniera, decomandata, etaj 1/10, suprafata = 33 mp, bloc reabilitat termic, mobilata, utilata complet.

Suprafata 33 mp Decomandat Etaj 1 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 08 Apr 10:05
...
53.000 €

cf1 decomandat etaj 3/4 bloc reabilitat termic in anul 2021 mobilata utilata complet aer conditionat contorizat cad intab

Suprafata 33 mp An 1974 Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
29.000 €

stradal, bloc reabilitat, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilata, libera

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 18:06
...
39.000 €

P/4, cf. 1, semidec., 26 mp, fara balcon, bl mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, renovata, recent, geam la baie, bucat mobilata si utilata, masina de spalat, libera, ideala investitie, g, f, p,...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 12 Apr 18:40
...
70.000 €

rond Baba Novac, bloc stradal, reabilitat, mixt, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare pe bucatarie si camera, libera, 10 minute parc IOR, mall Park Lake,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 02 Apr 15:15
...
48.000 €

confort 1, decomanadata, 4/4, fara probleme cu terasa, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, intabulare, cadastru, accept credit

Suprafata 35 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
59.990 €

etaj ideal, bloc civilizat, reabilitat, decomandata, 33 mp, mobilata si utilata, ideala investitie, merita, libera si disponibila, acc. credit, agentie, oferta reala, exclusivitate, rugam si oferim seriozitate

Suprafata 33 mp An 1980 Decomandat Etaj 2 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi, 11:42
...
63.500 €

cf 1 decomandat gresie faianta, parchet termopan, mobilata utilata, ctie 1982, bloc reabilitat libera contorizata poze reale, acte acc credit,

Suprafata 36 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
41.500 €

Garsoniera decomandata Mega Mall, 27 mp, etaj 9/12, constructie 1972, bloc reabilitat, 2 lifturi, termopane, usa metalica, fara balcon, situata la 5 min de Mega Mall, 15 min de Piata Iancului, libera

Suprafata 27 mp An 1972 Decomandat Etaj 9 din 12
Bucuresti, 05 Apr 08:01
...
38.500 €

bloc reabilitat, renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, ideal pentru inchiriat, libera, toate actele

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 17 min.
Bucuresti, azi, 17:03
...
51.500 €

stradal, vedere fata, bloc mixt, reabilitat, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, piata, scara curata

Suprafata 33 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 15:33
...
49.999 €

a se vizualiza turul virtual: zona foarte civilizata, Poate avea destinatie pentru spatiu comercial, vad vizual din sosea, vis-a-vis de P-ta Progresu. Reabilitat termic. A se vedea turul virtual de mai...

Tur virtual Suprafata 42 mp An 1963 Semidecomandat M 17 min.
Bucuresti, 12 Apr 13:10
...
79.900 €

Renovat 2024 Tot Nou Nefolosit. Mall Vitan, 6 minute Metrou Mihai Bravu. Proprietar. Vand studio 44 mp, Dec, Balcon, Renovat Total de la Placa, Instant, AC, Smart TV, bloc 1990, Masina Spalat, Uscator,...

Suprafata 44 mp An 1990 Decomandat Etaj 8 din 9 M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 09:06
...
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 39 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, azi, 13:15
...
51.500 €

Vanzare fara comision, in exclusivitate la proprietar, garsoniera decomandata, dotata cu centrala proprie, complet mobilata si utilata, in Gama Residence Oltenitei - linie directa Metrou Piata Sudului...

Suprafata 30 mp An 2012 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, 12 Apr 11:21
...
43.900 €

garsoniera confort 1 semidecomandata, etaj 4/7, inacalzire in pardoseala, bucataria mobilata, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, reducere la plata cash

Suprafata 33 mp An 2024 Etaj 4 din 7 M 9 min.
Ilfov, 08 Apr 08:04
...
53.000 €

bulevardul Timisoara OMV, cf. 1 decomandat, etaj 2/4, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte, acc. credit

Suprafata 33 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:09
...
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, azi, 13:50
...
40.295 €

se vinde garsoniera decomandat cu suprafata utila de 30 mp si 18 mp de terasa. Garsoniera se preda complet finisata si contorizata individual in maxim 30-45 zile. Imobilul este situat in Popesti.

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 08 Apr 10:20
...
38.500 €

bloc reabilitat, renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, ideal pentru inchiriat, libera, toate actele

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 19 min.
Bucuresti, azi, 17:12
...
41.999 €

etaj 7/10, libera, cf. 1, semidec., 32 mp, bloc reabilitat, inclus in programul casa verde, c-tie 1972, fara risc seismic, libera, clasa en A, fara imbunatatiri, doar termopane, usa metalica

Suprafata 32 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 17 min.
Bucuresti, azi, 10:51
...
70.000 €

rond Baba Novac, bloc stradal, reabilitat, mixt, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare pe bucatarie si camera, libera, 10 minute parc IOR, mall Park Lake

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 16:54
Articole recomandate
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 3.111
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.423
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.487