Vanzari garsoniere cu loc parcare Bucuresti

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 128 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Bloc reabilitat termic: da
  Salveaza cautarea
Rond Alba Iulia, Burebista, pe Caloian Judetul
+ Schita
80.000 €

bloc mixt, reabilitat, decomandata, etajul 1 din 4, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare, scara...

 • 40 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 10 min.
Sector 3, 27 ian, 20:03
Dristor 1 minut metrou
54.000 €

Garsoniera semidecomandata renovata, mobilata si utilata, baie curata. Se afla la 1 minut de metrou. Libera, toate actele

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 3, 27 ian, 14:40
Berceni, Postalionului, an 2020, loc parcare
38.000 €

Grand Arena, Kaufland, Lidl, Penny, Metro, parc Tudor Arghezi, stb 241, cf.1, 35 mp, et.4/4, fara lift, centrala termica, contor gaz, loc parcare...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, 27 ian, 08:01
Chisinau - Basarabia
+ Schita
63.000 €

Vanzare afacere cabinet stomatologic la cheie, zona Chisinau-Basarabia situat intr-o garsoniera Cf.1, parter/10, decomandat, anul construirii 1985,...

 • 33 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 16 min.
Sector 2, ieri, 22:35
Giurgiului, Piata Progresul, 12 min metrou, ocazie
41.000 €

cf. 1 sporit, 38 mp, etaj 10, bloc reabilitat, civilizat, fara risc seismic, 2 lifturi, geam la baie, vecini si acte ok, ocazie

 • 38 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 4, ieri, 12:19
Dristor
28.000 €

proprietar vand garsoniera cf. 2, suprafata utila 17.17 mp, et. 10/10, in imediata apropiere a statiei de metrou Dristor 1, Piata Rm. Sarat si Mall...

 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Sector 3, 24 ian, 09:25
Cismigiu, vanzare garsoniera dubla
42.000 €

vanzare garsoniera dubla Cismigiu. Se afla la demisolul inalt al unui bloc de 4 etaje. Dispune de centrala proprie, 32 mp, spatii depozitare....

 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Sector 5, 27 ian, 15:16
Pantelimon linga Liceul Lucian Blaga
25.000 €

Proprietar vand garsoniera confort 3 cu toate actele la zi in stare foarte buna, centrala proprie, boiler electric rezerva,doua calorifere, izolat...

 • 17 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, 16 ian, 18:40
Pantelimon, Parcul Morarilor, Spital, stradal
51.500 €

7/10, cf.1, dec, 35 mp, bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, mobilata si utilata, libera, ideala investitie, geam la baie, balcon...

 • 35 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Sector 2, 25 ian, 13:04
Turda, Ion Mihalache
58.500 €

garsoniera este situata stradala pe strada Turda, 1 minut Ion Mihalache, 10 minute Parcul Herastrau, etajul 6 din 10, bloc mixt, balcon inchis,...

 • 33 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 1, 16 ian, 12:51
Obor, Colentina, Teiul Doamnei Sectia 7 de Politie
45.000 €

Kaufland, Penny, et. 4, cf.1, bl. de garsoniere, 2 lifturi, reabilitat termic, eventual partial mobilata si utilata, ideala investitie, orientata...

 • 32 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 12 min.
Sector 2, 25 ian, 13:04
Baicului, Colentina
23.000 €

Gars. Gara Obor, baie, bucatarie, centrala gaz pt caldura si apa calda, pat, frigider, masina spalat, aragaz,TV, mobilat, curat G+F+P+T+UM,...

 • 15 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, 23 ian, 09:20
Piata Iancului, Avrig, metrou 3 min., bl.1980
56.900 €

etaj 3/10 decomandata, mobilata si utilata ca in foto. Bloc reabilitat termic. Acte ok. Ideal pentru investitie. Distanta pana la metrou 3-4 min....

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, 17 ian, 11:15
Brancoveanu, Grand Arena
52.000 €

garsoniera confort 1 semidecomandata, etaj 6/11, bloc nou 2022, bloc finalizat, finisaje personalizate ,gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 40 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Sector 4, 27 ian, 09:43
Dristor, 10 minute metrou si parc IOR
63.000 €

chiar pe Agata Barsescu intersectie Mihai Bravu, etajul 3 din 4, decomandata, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

 • 40 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Sector 3, 27 ian, 15:45
Titan, 1 Decembrie 1918 Auchan Sectia 13 Politie
+ Schita
49.500 €

Titan 1 Decembrie 1918, apropiere Auchan, Sectia 13 Politie, garsoniera decomandata, cocheta cf.1 bloc mixt, reabilitat, termopan, parchet, usi...

 • 33 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 25 ian, 08:55
Popesti-Leordeni, chiar pe Sfanta Agnes
50.000 €

garsoniera la parter, cu curte 78 mp, mobilata la comanda si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, geam baie,...

 • 25 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Popesti - Leordeni, 27 ian, 20:57
Berceni, Alexandru Obregia, Bd. Metalurgiei
+ Schita
55.000 €

Selgros, garsoniere si apartamente de vanzare situate intr-un bloc nou, construit in zona Berceni la intersectia Bd. Metalurgiei cu str. Turnu...

 • 40 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 19 min.
Sector 4, 27 ian, 15:12
Turda, Ion Mihalache, sector 1
57.500 €

cf. 1, bloc reabilitat, clasa energerica A, gresie, faianta, parchet, termopan, usa met, aer cond, mobilata nou si utilata, zugravita recent,...

 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Sector 1, ieri, 11:25
Oituz
+ Schita
40.000 €

Garsoniera noua, 25mp, finisaje premium, finalizat la sf 2020, centrala proprie, comision 0%

 • 25 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 20 ian, 10:24
Dristor, Ramnicu Sarat
45.500 €

bloc mixt, 3 minute metrou si piata, 5 minute Park Lake, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii schimbate,

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 4 min.
Sector 3, 26 ian, 09:30
Basarabia- Arena Nationala
57.000 €

Adiacent din bd. Basarabia, langa Arena Nationala, metroul Titan la 10min. bloc mixt 1986, reabilitat termic, dec, 36mp, imbunatatiri, g, f, p, um,...

 • 36 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 16 min.
Sector 2, 19 ian, 11:17
Obor Colentina Teiul Doamnei Sectia 7 Politie
49.500 €

Metroul Obor la 10min. adiacent din Teiul Doamnei, in planul 2, beneficiind de liniste, bloc 1980, reabilitat termic, 1/10, renovata,...

 • 33 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Sector 2, 19 ian, 11:18
Turda - Pod Grant
+ Schita
54.500 €

K Imobiliare va propune o garsoniera situata la et.3, intr-un bloc mixt construit in 1984 si recent anvelopat. Aceasta are o vedere superba spre...

 • 26 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Sector 1, 27 ian, 13:47
Colentina, Fundeni Spital
+ Schita
52.000 €

parter/4,mobilat ultramoderna,utilat complet, bl.mixt,nou constructie 2017,totul nou,gresie, faianta,parchet,termopan,usa metal,centrala termica...

 • 47 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, 25 ian, 12:44
Berceni, Turnu Magurele, Grand Arena, stradal
35.500 €

cf. 1, 32 mp, et. 9/9, semidec. mobilata, utilata, curata, balcon, 2 lifturi, bloc reabilitat, ocazie

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 4, 27 ian, 16:35
Titan, Str Fetesti
+ Schita
53.000 €

Garsoniera confort 1 semidecomandat , etaj 1/5, mobilata , gresie , faianta , parchet , termopan , centrala propie

 • 36 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Sector 3, 27 ian, 09:43
Drumul Taberei, Ansamblu nou Primavara langa LIDL
47.500 €

va oferim o garsoniera superba in bloc nou, Prelungirea Ghencea nr.94-100,confort 1/sdec,etaj 3, loc parcare inclus in acte, 40mp,2 lifturi, bloc...

 • 40 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 14
Sector 6, 20 ian, 08:01
Fizicienilor, stradal, an 1982, reabilitat, ocazie
40.000 €

cf.1, 30 mp, et. 2/4, decomandata, bloc reabilitat, aproape de Lidl, Kaufland, Penny etc., stb 102,

 • 30 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 3, 27 ian, 08:05
Militari, Lujerului, Veteranilor
56.500 €

Se vinde garsoniera Lujerului-Veteranilor, decomandata, et. 3, bloc mixt, 41 mp, loc de parcare, constr. 1986, pretabila investitie, partial mobilata.

 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 4 min.
Sector 6, 27 ian, 11:03
Drumul Taberei, Ghencea, Drumetul, Favorit
45.000 €

et. 4, cf. 1, semidecomandata, curata cu imbunatatiri, scara foarte curata, vecini civilizati, acte pregatite, accepta credit,

 • 31 mp
 • An 1970
 • Etaj 4 din 10
 • 12 min.
Sector 6, 23 ian, 13:35
Nicolae Grigorescu, 10 minute metrou, piata
48.000 €

chiar la 5 minute metrou 1 Decembrie 1918, pe Ghita Serban, bloc reabilitat, complet renovata, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie,...

 • 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 6 min.
Sector 3, 27 ian, 15:12
Baicului
+ Schita
55.000 €

garsoniera, suprafata utila 48 mp, terasa 42 mp, suprafata totala 90 mp, et. 5/5, belvedere, orietare sud, suprafete etajate, centrala termica, AC,...

 • 90 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 26 ian, 13:55
1 Decembrie 1918, 10 minute metrou, Barajul Bicaz
48.000 €

chiar la reperezentanta Fiat, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane,...

 • 31 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Sector 3, 27 ian, 18:57
Otopeni str. Oituz
+ Schita
45.300 €

Garsoniera de 31 mp in Otopeni, finalizata, in complexul Oituz Residence, strada Oituz, cu posibilitatea de mutare imediata,

 • 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Otopeni, 19 ian, 14:50
Theodor Pallady, 5 minute metrou Grigorescu
40.000 €

vav piata, stradal, bloc reabilitat, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, fara balcon

 • 33 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Sector 3, 27 ian, 15:27
Metrou Dimitrie Leonida, Sfanta Agnes
40.295 €

se vinde garsoniera decomandat cu suprafata utila de 30 mp si 18 mp de terasa. Garsoniera se preda complet finisata si contorizata individual in...

 • 48 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, 26 ian, 15:54
Dristor, 15 minute metrou, parc IOR, Fizicienilor
46.000 €

Lidl, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, decomandata, complet renovata, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 31 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 16 min.
Sector 3, 27 ian, 15:30
Drumul Taberei, Auchan, Bozieni
44.000 €

cf. 1 decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, ctie 1982, bloc mixt, geam la baie, libera, intabulare, cadastru,

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 25 ian, 11:12
Vatra Luminoasa
+ Schita
69.500 €

Proprietar, vand garsoniera situata in zona Vatra Luminoasa, Parc Ciurea, in apropiere de metrou Muncii/Iancului, etaj 3/10, an constructie 1976,...

 • 34 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, 23 ian, 14:20
Obor, Colentina, Teiul Doamnei Sectia 7 de Politie
+ Schita
38.900 €

Kaufland, bloc de garsoniere, reabilitat termic, 2 lifturi modernizate, orientata pe Sud, luminoasa, fara imb., doar termopan, necesita renovare,...

 • 30 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 13 min.
Sector 2, 25 ian, 13:12
Crangasi metrou, Piata Crangasi, Lacul Morii, parc
+ Schita
45.000 €

Vanzare garsoniera Crangasi, decomandata, 6 minute de metrou, parc, Lacul Morii, Piata Crangasi, tramvai 41, statii STB

 • 27 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 2 min.
Sector 6, 26 ian, 16:20
Militari Residence
+ Schita
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 27 ian, 14:54
Dristor, Mall Vitan
63.000 €

Str. Agatha Barsescu, garsoniera decomandata renovata, foarte spatioasa de 40 mp, bloc din 1985, scara curata,

 • 40 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Sector 3, 27 ian, 14:40
Colentina
49.900 €

Mc Donald's, garsoniera decomandata 41 mp, parter din 10, bloc reabilitat, an 1978, spatioasa si bine compartimentata, balcon, geam la baie, are...

 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 12 dec, 14:29
Militari Residence, str. Rezervelor, Lidl, an 2020
36.999 €

cf. 1, imbunatatiri majore dupa achizitionare, centrala proprie; se poate transforma usor in 2 camere cu un perete; la cateva minute: Lidl, Mega...

 • 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Sector 6, 24 ian, 12:18
Militari Residence
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • 11 min.
Bucuresti, 26 ian, 10:09
Militari Residence
+ Schita
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 27 ian, 18:30
Vitan Mall- Brailita, dec, 4/8, reabilitat, libera
62.000 €

Vitan Mall- Brailita, dec, 4/8, reabilitat, libera, intabulare, termopan,balcon inchis cu termopan, bloc de garsoniere, 2 lifturi, bloc 1988,usa...

 • 40 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 13 min.
Sector 3, 20 ian, 08:05
Crinului Residence
46.000 €

se vinde mobilata si utilata, et 1, renovata, centrala termica, gresie, faianta, parchet, balcon inchis. acte, pret usor neg.,

 • 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Chiajna, 23 ian, 10:00
Vitan, Stadionul Olimpia, str. Lugojana
43.500 €

Garsoniera situata la etajul 8/10, semidecomandata, balcon inchis, bloc reabilitat, apometre, repartitoare, 34mp, bloc mixt, anul 1974, aproape de...

 • 34 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 13 min.
Sector 3, 24 ian, 17:08

Articole recomandate

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
7.707

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.438

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!