Vanzari garsoniere Berceni - Giurgiului

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 55 anunturi
Subrubrica: garsoniera
Zona: Berceni-Giurgiului
  Salveaza cautarea
Berceni, Aparatorii Patriei, Drumul Dealu Bistrii
44.500 €

confort 1, suprafata 42 mp, constructie 2016, etaj 1/3, toate imbunatatirile, bloc reabilitat termic, bucatarie mobilata, utilat, libera, balcon...

 • 42 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Sector 4, azi, 15:30
Garsoniera METALURGIEI- Aurel Persu Noua Casa
42.000 €

Garsoniera METALURGIEI- Aurel Persu Noua Casa Grand Arena Aurel Persu, ansamblu residential finalizat pregatit pentru mutare imediata, va prezint...

 • 42 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 15:26
Giurgiului, Piata Progresul, 9 min. metrou, ocazie
35.500 €

metrou Eroii Revolutiei, Piata Progresul, Mc Donald's, Mega, etc. la 3 minute, cf.1, 31 mp, et.7/10, sd., 2 lifturi; poate fi preluata cu chirias...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 13:45
Giurgiului, Piata Progresul, 12 min metrou, ocazie
41.000 €

cf. 1 sporit, 38 mp, etaj 10, bloc reabilitat, civilizat, fara risc seismic, 2 lifturi, geam la baie, vecini si acte ok, ocazie

 • 38 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 4, azi, 13:45
Berceni, Alexandru Obregia, Piata Straduintei
17.600 €

complet renovata, g, f, t, ac,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:29
Aparatorii Patriei, Drumul Jilavei
+ Schita
42.500 €

de vanzare garsoniera noua dec, 32.4 mp, bloc 2022, et. 4/6, lift. Zona Drumul Jilavei-lAparatorii Patriei, g+f+p+t, usa metalica, centrala...

 • 32 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 18 min.
Sector 4, azi, 12:05
Brancoveanu, Secuilor
63.000 €

parter/4 cu balcon, decomandata, 40 mp, bloc mixt, bloc stradal, vedere spate, centrala termica proprie, acces in balcon se face atat din...

 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 4, azi, 11:36
Brancoveanu
21.500 €

Vand garsoniera etaj3/4,ibunatatiri,gresie faianta parchet, termopan, bloc reabilitat, apa calda caldura,bloc cu gaze, cad intabulare

 • 17 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, azi, 11:29
Alexandru Obregia, Str. Turnu Magurele
38.500 €

garsoniera confort unu semidecomandat, etajul trei din noua, cu toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata,...

 • 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 4, azi, 11:00
Berceni, Alexandru Obregia, Bd. Metalurgiei
+ Schita
55.000 €

Selgros, garsoniere si apartamente de vanzare situate intr-un bloc nou, construit in zona Berceni la intersectia Bd. Metalurgiei cu str. Turnu...

 • 40 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 19 min.
Sector 4, azi, 10:24
Brancoveanu, Ramasagului, intersectie Gazarului
+ Schita
43.000 €

langa stadionul Rocar, 15 minute metrou, stradal, mansarada, bloc din 2016, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 31 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, azi, 10:12
Arghezi, Aparatorii Patriei, metrou, promotie, garsoniera moderna
47.500 €

Imobil pozitionat intr-o zona in plina dezvoltare, putin retras fata de bulevarde principale. Vecinatati: bd. Metalurgiei, bd. Brancoveanu, str....

 • 38 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:30
Brancoveanu, Grand Arena
52.000 €

garsoniera confort 1 semidecomandata, etaj 6/11, bloc nou 2022, bloc finalizat, finisaje personalizate ,gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 40 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Sector 4, azi, 09:15
Berceni, 3 tipuri garsoniere cu acte gata, bloc nou
42.000 €

ansamblul rezidential Grand Urban cu 8 etaje si lift, in zona Carrefour Grand Arena Berceni, cu magazin la parter si statie de autobuz la 240...

 • 37 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 09:03
Brancoveanu, Budimex
21.000 €

strada Melinesti, garsoniera etajul 3/4, suprafata totala 16 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apa calda, caldura RADET, toate...

 • 16 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, ieri, 16:34
Brancoveanu, zona Budimex, Petrom
46.900 €

garsoniera se afla la parter, decomandata si are 35 mp. Este mobilata si utilata. Imbunatatiri: gresie, parchet, geam termopan, masina de spalat, ac,

 • 35 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 15 min.
Sector 4, 28 ian, 17:25
Metalurgiei vanzare 2 camere finisat lux
70.500 €

Finisaje premium! Apartamentul este amplasat in zona Metalurgiei-Drumul Binelui, langa Parcul Tudor Arghezi. Statia STB este situata la 100m cu...

 • 55 mp
 • An 2022
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 28 ian, 12:27
Metalurgiei vanzare garsoniera in rate dezvoltator
51.530 €

Mutare imediata Finisaje premium! Garsoniera este amplasata in zona Metalurgiei-Drumul Binelui, langa Parcul Tudor Arghezi. Garsoniera se afla...

 • 42 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 28 ian, 12:25
Arghezi Park Metalurgiei Vanzare garsoniera lux
48.670 €

Finisaje premium! Garsoniera este amplasata in zona Metalurgiei-Drumul Binelui, langa Parcul Tudor Arghezi. Garsoniera se afla intr-un imobil...

 • 42 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 28 ian, 12:18
Giurgiului, Piata Progresul, 9 min. metrou, ocazie
39.900 €

piata, Mc, Mega, etc la 2 minute, cf.1, 31 mp, et.3/9, sd, renovata, instalatiile sanitare si electrice schimbate, termopan 7 camere, ocazie

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 4, 28 ian, 08:05
Berceni, Grand Arena, Lidl, str. Turnu Magurele
39.500 €

bloc reabilitat, cf.1, 30 mp, et.6/9, sd, imbunatatiri, ocazie!

 • 30 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Sector 4, 28 ian, 08:05
Berceni, Sector 4, Grand Arena, HomeLuk Residence
+ Schita
 

Strada Drumul Dealul Cucului nr. 52, acces facil catre metrou, statii STB, gars. constr. 2021, et. 4, su 35mp, dormitor, baie, terasa, g, f, p, t,...

 • 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
Sector 4, 28 ian, 08:01
Berceni, Turnu Magurele, Grand Arena, stradal
35.500 €

cf. 1, 32 mp, et. 9/9, semidec. mobilata, utilata, curata, balcon, 2 lifturi, bloc reabilitat, ocazie

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 4, 27 ian, 16:35
Tiparnitei, Dedeman, Sector 5
33.000 €

gars. cf. 1, cu balcon, mobilata, utilata, disc.,

 • 40 mp
Bucuresti, 27 ian, 16:31
Piata Resita
19.000 €

proprietar, vand garsoniera cf. 3, discutabil,

Bucuresti, 27 ian, 16:13
Berceni
21.000 €

Brancoveanu, strada Melinesti, garsoniera etajul 3/4, cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apa calda, caldura Radet, acte la zi,

Sector 4, 27 ian, 16:06
Berceni, metrou Aparatorii Patriei
33.000 €

garsoniera de vanzare pe str. Turnu Magurele, confort 1, semidecomandata, bloc reabilitat, libera fara imbunatatiri cadastru intabulare

 • 32 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 11 min.
Sector 4, 27 ian, 15:39
Berceni, Piata Sudului ideal credit
36.500 €

Negociabil, Secuilor, garsoniera confort 2, renovata recent, g, f, p, t, um, etajul 8/10, mobilata si utilata complet, libera, cadastru,...

 • 24 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 27 ian, 14:33
Giurgiului Dedeman-Garsoniera imobil nou
39.000 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: -La 700m de statie STB 7, 25, 102, 116, 216 -Zona linistita cu...

 • 42 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 27 ian, 12:39
Berceni, Turnu Magurele
38.000 €

vand garsoniera cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon, se vinde mobilata, pret 38000 euro disc.,

 • 32 mp
 • Etaj 2 din 9
Sector 4, 27 ian, 11:59
Giurgiului Piata Progresu
38.000 €

vand garsoniera cof1 cu balcon gresie faianta parchhet termopane toate actele, disc.,

 • 33 mp
 • Etaj 1 din 9
Sector 4, 27 ian, 10:29
Brancoveanu
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, suprafata 23 mp, decent intretinuta, bloc mixt constructie 1976, reabilitat termic, stradal, acces la mijloace de...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, 26 ian, 17:51
Brancoveanu, Nitu Vasile
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, semidecomandata, etaj 2/10, bloc mixt, stradal, reabilitat, constructie 1974, libera,

 • 23 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, 26 ian, 17:38
Grand Arena, Berceni
49.000 €

Grand Arena Postalionului, 2019, decomandata, nelocuita, etaj 4/5, 37mp, parcare terana 10mp, mobilata, utilata, finisaje superioare, centrala...

 • 37 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Sector 4, 26 ian, 15:50
Obregia
17.800 €

strada Aleea Ciceu, garsoniera confort 3, suprafata 18 mp, etaj 3/4, fara gaze, bloc constructie 1978, acces la mijloace de transport, apropiere...

 • 18 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Sector 4, 26 ian, 14:28
Berceni
39.500 €

Piata Progresul, cf 1, semi mobilata, curata, balcon, acte la zi, et.1

Sector 4, 26 ian, 13:25
Metalurgiei vanzare 2 camere gata de mutare
70.500 €

Finisaje premium! Apartamentul este amplasat in zona Metalurgiei-Drumul Binelui, langa Parcul Tudor Arghezi. Statia STB este situata la 100m cu...

 • 55 mp
 • An 2022
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 26 ian, 11:50
Berceni, Resita
22.000 €

proprietar, neg., 5 statii metrou Piata Sudului, garsoniera, confort 3, renovata recent, mobilata, utilata cu totul nou, incalzire radet, gaze in...

 • 17 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 26 ian, 10:47
Brancoveanu Alunisului
21.500 €

Garsoniera parter/4, libera toate actele, apropiere metrou Brancoveanu si multe alte mijloace de transport

 • 18 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 13 min.
Sector 4, 26 ian, 10:10
Eroii Revolutiei, Piata Progresu
39.000 €

garsoniera frumos mobilata, totul de calitate, imb., confort 1, semidecomandata, utilata complet, cadastru, intabulare, 2 statii metrou, pozitie...

 • 31 mp
 • Etaj 8 din 10
Sector 5, 26 ian, 10:08
Berceni, Piata Sudului
21.500 €

fix Resita, garsoniera cf. 3, renovata recent, g, f, p, t, um, mobilata complet, utilata cu frigider, aragaz, masina spalat, toate noi, incalzire...

 • 17 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 26 ian, 10:02
Brancoveanu
45.900 €

Garsoniera, situatain sector 4, zona Brancoveanu-Marie Curie,str Rezonantei, la etajul P/4. Interior curat, decomandata, libera bloc din 1974,...

 • 34 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 26 ian, 08:01
Giurgiului
23.500 €

garsoniera, balcon 6 m, constructie 2014, finisat complet, impecabil, liber,

 • 42 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 5, 25 ian, 21:12
Berceni
23.500 €

Garsoniera Berceni metrou Dimitrie Leonida, etaj 2/4, 22 mp, constructie 1980,

 • 22 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 4, 25 ian, 21:12
Berceni, Metalurgiei, aproape bd Obregia bloc 2022
+ Schita
49.500 €

stradal, vedere laterala, ocazie, ideala investitie, bloc nou, finisaje moderne, spatioasa, cu balcon, centrala termica, etaj ideal, acte la zi,...

 • 37 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Sector 4, 25 ian, 17:00
Brancoveanu Huedin
42.000 €

Libera, mutare imediata, vand garsoniera confort 1 decomandata situatala parteul unui bloc de 4 etaje, reabilitat, se vinde mobilata utilata,...

 • 35 mp
 • An 1975
 • Etaj parter din 4
Sector 4, 25 ian, 11:57
Aparatorii Patriei, 3 minute metrou Garsoniera
+ Schita
47.000 €

Proprietar, vand garsoniera noua open space, la parter cu terasa de 9 mp cu gresie. Garsoniera este mobilata si utilata, centrala proprie, caldura...

 • 29 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 5 min.
Sector 4, 24 ian, 09:39
Berceni Sudului Voila
43.000 €

strada Voila garsoniera confort 1, decomandata, cu imbunatatiri, bloc mixt reabilitat, parter/4, libera an constructie 1983, apropiere metrou,

 • 36 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 4, 23 ian, 10:56
Brancoveanu Melinesti
21.000 €

garsoniera confort 3 cu gaze la usa termopan bloc civilizat reabilitat apa calda caldura radet

 • 17 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 4, 23 ian, 10:55
Piata Resita
20.000 €

vand garsoniera cof3 libere necesita renovata piata Resita toate actele,

 • 17 mp
 • Etaj parter din 4
Sector 4, 23 ian, 10:30

Articole recomandate

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se codesc să răspundă; Statisticile oficiale arată o scădere a ritmului în ultimele luni; Scumpirea caselor în România - sub media europeană

19.10.2022 Imobiliare
4.609

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
7.745

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!