Vanzari apartamente 4+ camere semidecomandate Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
Zona: București
Tip: semidecomandat
...
103.000 €

apartamentul se vinde mobilat si utilat, liber, bloc din caramida, vedere spre parc,

Suprafata 86 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 04 Feb, 22:10
...
150.000 €

zona liceul Spiru Haret apartament 4 camere, etaj 6 din 8, 113 mpu, centrala termica de apartament, 2 bai, 2 balcoane, renovat integral, imobil aflat pe lista PMB la urgente nu are bulina rosie

An 1932 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 06 Feb, 11:25
...
104.900 €

Va prezentam un apartament cochet, luminos si versatil - pretabil atat pentru rezidenta si/sau cabinet/birou sau mixt, cu expunere directa la o zona cu vad pietonal si comercial - la aproximativ 350m...

Suprafata 88 mp An 1933 Semidecomandat Etaj 1 din 6 M 16 min.
Bucuresti, 06 Feb, 13:39
...
118.000 €

direct dezvoltator, ap. 4 cam, 78.24 mp, mobilat, utilat, decent, dubla izolatie, parcare subterana, disponibil imediat, et. 9,10 /13, se accepta plata prin credit bancar.

An 2020 Semidecomandat Etaj 9 din 13
Bucuresti, azi, 00:30
...
189.000 €

piata Rosetti, va oferim la vanz. pe str. Sfantilor un ap. de 4 cam. cf. 1, situat intr-un bloc interbelic din 1941, cu centrala termica si 2 gr. sanitare la 189000 euro,

Suprafata 105 mp Semidecomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 11:54
...
106.999 €

Ap. 4 cam., 95 mp, semidec., 2 bai, 2 balcoane inchise, et. 10/10, bloc din 1983 reabilitat, la 6 minute de statii STB si statia de metrou „Bucur Obor”. Comision agentie 2% negociabil.

Suprafata 95 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 03 Feb, 08:01
...
105.000 €

chiar pe Delfinului, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, partial mobilat, credit

Suprafata 88 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:36
...
95.800 €

apartament de 4 camere in Ghencea, punct de reper Serele MAPN, confort 1 semidecomandat. Negociabil, direct proprietar,

Suprafata 87 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 07 Feb, 14:10
...
114.000 €

Bucurestii Noi, parc Bazilescu, etaj 4 din 4 semidec., in forma de T, 3 camere sunt decomandate, 2 gr. sanitare, 1 balcon, bloc reabilitat, linistit, zona verde, 5 min Metrou, luminos, bine izolat

Suprafata 89 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:28
...
115.000 €

Apartament de vanzare, 4 camere, semidecomandata, etaj 4/10, vedere stradala, situat la aprox 10 minute de metrou Piata Sudului. Apartamentul dispune de gresie, faianta, parchet, termopan, incalzire cu...

Suprafata 90 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 06 Feb, 09:27
...
75.000 €

Apartament situat in Bucuresti, str. Lacul Zanoaga, Sector 6, compus din 4 camere si dependinte in suprafata utila de 61 m.p si balcon in suprafata de 2.94 m.p. Imobilul este amplasat intr-o zona linistita,...

Suprafata 61 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din parter M 10 min.
Bucuresti, 07 Feb, 12:52
...
105.000 €

Apartament in zona Valea Argesului, confort1, semidecomandat, etaj 7/10, curat, partial amenajat, 2grupuri sanitare, 1balcon, bloc1982,curat, acte, acces facil Piata, mijloace de transport, negociabil

Suprafata 82 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 14:42
...
66.000 €

Apusului- stradal, 2/10, 2 bai, 1 balcon, curat, imbunatatiri, liber,1 min statia STB, apropiere scoala, gradinita.

Suprafata 60 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 14:20
...
119.990 €

oferim spre vanzare un apartament cu 4 camere Tei, pe str. Teiul Doamnei, langa Sectia 7, suprafata 94 mp, semidecomandat, etaj 3/8, construit in anul 1982, finisat, parchet, gresie, faianta, termopan,...

Suprafata 83 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 16 min.
Bucuresti, 01 Feb, 10:01
...
128.000 €

Stefan cel Mare- Parcul Circului - metrou Stefan cel Mare, etaj 9/10, imobil 1980, reabilitat termic, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 87,04mp.

Suprafata 87 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 06 Feb, 13:06
...
119.000 €

Va propunem un apartament deosebit, mobilat complet, locuibil imediat, situat langa parcului Tineretului si metroul C-tin Brancoveanuu. Are o vedere panoramica spre parc si centrul orasului este situat...

Suprafata 81 mp An 1993 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:50
...
68.000 €

parc Moghioros, Romancierilor, 4 camere, 62 mp, 1973, semidecomandat, et. 4/10, semistardal, curat, locuibil, bloc reabilitat, metroul si STB langa bloc, piata la 2 statii, aproape lic. Lovinescu, Pedagogic,

Suprafata 62 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 20:41
...
69.000 €

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit.

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
67.000 €

apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, balcon, boxa, loc parcare. Se accepta credit,

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 14:27
...
179.000 €

Cauti un apartament spatios cu 4 camere, intr-o zona linistita, aproape de metrou si de orice alt punct de interes cotidian? Apartamentul 15 poate fi o solutie aparte pentru familia ta. ( Unde mai pui...

Suprafata 120 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 2 din 3 M 14 min.
Bucuresti, 07 Feb, 13:46
...
250.000 €

apartament 6 camere, mansarda, 140 mp, renovat, centrala termica, balcon, ultracentral, linistit, luminos, foarte curat,

Suprafata 140 mp An 1920 Semidecomandat Etaj 2 din 2 M 6 min.
Bucuresti, 05 Feb, 19:19
...
86.000 €

4 camere 2 grupuri sanitare, 2 din 8, gresie faianta, parchet termopan, mobilat utilat, liber, semistradal, cadastru intabulare, st 90 mp aproape de piata Rahova,

Suprafata 90 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 03 Feb, 14:53
...
110.000 €

se vinde complet mobilat, accept credit, se elibereaza imediat,

Suprafata 81 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Jan, 19:24
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
69.500 €

Apartament 4 camere confort 2 situat la etajul 1/10 in suprafata de 65mp, pozitionat excelent la numai 2 minute de statia metrou si parc, iar imediata vecinatate se gasesc scoli si gradinite, Apartamentul...

Suprafata 65 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 18:25
...
105.000 €

Sectia 9 Politie, adiacent, ctie 1983, cf1, etaj 2, 2gr. sanitare, 2 balcoane, 90mp, renovat, g+f+p+t+um, centrala proprie, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape piata ,scoala, pret bun disc

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, 07 Feb, 20:09
...
105.000 €

Apartament confort 1, etaj 2/4, curat, fara amenajari, liber, acte, acces facil mijloace de transport, Parc Moghioros, Scoala Gimnaziala 197, se accepta credit,

Suprafata 86 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 14:45
...
129.000 €

Va ofer spre vanzare un apartament cu 4 camere ce se afla la etajul 1 din 4 al unui bloc situat in Drumul Taberei zona Favorit.

Suprafata 94 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 02 Feb, 13:13
...
72.000 €

Agentia imobiliara Land Estate va ofera spre achizitie un apartament de 4 camere , ferit de zgomotul urban si totodata cu acces facil la toate mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz, maxi-taxi)....

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 M 5 min.
Bucuresti, 20 Dec, 14:51
...
105.000 €

bucla Mega Image posta Valea Argesului curat, 2 grupuri sanitare,1 balcon, bloc stradal, termopan, gresie, faianta, parchet, acte

Suprafata 82 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 30 Jan, 12:30
...
92.000 €

vav de piata Straduintei, acces stradal, vedere mixta, etaj 6/10, bloc 1979 reabilitat termic, bucatarie de 11.5 mp, 2 bai, 3 balcoane, posibilitate de montare centrala proprie, comision 0,

Suprafata 89 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 12 M 18 min.
Bucuresti, 26 Jan, 18:53
...
119.900 €

Conf. 1, semidec. 3/10, an constr. 1980, sup. 83 mp, 2gs, curat, fara imb, contorizat, stradal, civilizat, intrare dubla (Iancului-Pantelimon). Acte la zi, exclus agentii, pret discutabil.

Suprafata 83 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 11:55
...
110.000 €

piata Minis, 5 minute metrou Costin Georgian, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, liber

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:39
...
99.900 €

Apartamentul este situat in zona Colentina - D-na Ghica, etaj 5/8, intr-un bloc construit in 1986, suprafata 88 mp, compartimentare semidecomandata, 2 gr. sanitare.Apartamentul are toate imbunatatirile,...

Suprafata 86 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 5
Bucuresti, 05 Feb, 13:19
...

Academia Militara, aproapiere Gradina Botanica Palatul Cotroceni ap 4 cam semidec in imobil in constr S+P+11E, su 109 mp, et 9/11, 3 bai, g, f, p, t, um, ct, incalzire pardoseala Pret 254.100 € + TVA

Suprafata 109 mp An 2022 Semidecomandat M 13 min.
Bucuresti, 28 Jan, 08:01
...
195.000 €

Avem pentru Dumneavoastra un apartament situat in zona Universitate-Magheru, respectiv o zona cu rezonanta istorica, unde pe vremuri locuia BURGHEZIA, ce are acces facil pe jos fata de mijloacele de transport...

Suprafata 165 mp An 1937 Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 4 min.
Bucuresti, 30 Jan, 11:00
...
111.000 €

Barajul Bicaz, centrala, bloc reabilitat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam baie

Suprafata 82 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:09
...
72.000 €

stradal, et. 3/10, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata, eliberabil imediat, toate actele, accept credit, certificat energetic B, debransat de la RADET,

Suprafata 60 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 11:40
...
130.000 €

ap. 4 camere semidecomandat, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie mare, patrata, hol spatios, interior curat, imbunatatiri, bloc stradal, reabilitat, pozitionat la 5 min. de metroul Obor. Acte efectuate eliberabil,

Suprafata 90 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 01 Feb, 19:34
...
210.000 €

Buna ziua, Va propunem spre vanzare un apartament ofertant in zona Pache Protopopescu situat intr-un imobil solid, D+P+8 construit in anul 1935 si incadrat la urgenta 2. Apartamentul este situat la etajut...

Suprafata 150 mp An 1920 Semidecomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, 28 Jan, 09:00
...
115.000 €

Lucretiu Patrascanu intersectie Sadului, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara curata, liber, situat la 5 min. metrou

Suprafata 82 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 06 Feb, 10:26
...
199.000 €

acces la terasa inchisa cu intrare separata, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 84 mp +72 mp terasa, loc parcare la subteran, complet mobilat si utilat modern,

Suprafata 84 mp An 2014 Semidecomandat Etaj parter din 11 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:45
...
114.900 €

Crangasi ap. 4 cam. et 2/8, 96 mp, anul 1982, bloc curat fara gandaci, 2 bai, doua balcoane, intretinere mica

Suprafata 80 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 07 Feb, 18:09
...
85.000 €

Gorjului, Sectia 21, Ghirlandei confort 1, semidecomandat, liber, 3/4, curat, 80 mp, acte, credit

Suprafata 80 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 03 Feb, 17:08
...
96.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Ghencea, reper Serele MAPN, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 87 mp, cu 2 bai si 2 balcoane, 3 debarale ce pot fi folosite ca spatii...

Suprafata 79 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 07 Feb, 14:51
...
110.000 €

Va prezentam un apartament de 4 camere deosebit si rar, la mai putin de 1 minut de intrarea B in statia de Metrou Nicolae Grigorescu intr-un bloc H cu 4 niveluri, reabilitat termic, situat la etajul 3....

Suprafata 71 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 05 Feb, 15:11
...
76.900 €

agentie imobiliara, 4/10, centrala proprie Buderus noua, aer conditionat Daikin nou, ntermopan, parchet, gresie, faianta, semimobilat, utilat, curat, prize-intrerupatoare si panou electric nou.

Suprafata 60 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 03 Feb, 08:10
...
75.000 €

Piata Rahova, stradal, 4 cam. anul 1982, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat, foarte calduros, instalatie electrica noua, instalatia sanitara pe cupru, usa metalica, termopan, se vinde partial mobilat

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat
Bucuresti, 07 Feb, 18:03
...
159.000 €

K Imobiliare propune in zona Turda, bloc reabilitat termic, constructie 1982, etaj 9/10, suprafata 85 mp, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, renovat recent, liber, cadastru si intabulare

Suprafata 85 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 08:13
...
68.000 €

Va propunem un apartament aflat in bucla Bulevardului Timisoara, la 300m de statia de metrou Romancierilor, in apropierea Parcului Moghioros, in spatele scolii nr. 169 si in apropiere de gradinitele nr.94...

Suprafata 58 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 07 Feb, 08:55
...
75.000 €

Auchan Valea Calugaresca, et 3/10, confort 2,amenajat cu gresie, faianta, termopane, parchet partial, 61 mp, 2 gr sanitare,balcon, 62 mp, liber, acces usor bloc civilizat.

An 1973 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 30 Jan, 10:10