Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 46 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Zona: București
Tip: semidecomandat
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Baneasa, Sisesti, Northside Park, ap. 4 cam 131 mp
132.500 €

constructie in curs de edificare, finalizare 2020. Apartament 4 camere, 139 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel...

 • 139 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 19 feb, 07:45
Mosilor, Carol
90.000 €

8/8 cu etaj tehnic, semidecomandat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, contorizat (apometre, repartitoare, contoar...

 • 77 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:04
Vitan, Casa de Pensii, renovat
128.500 €

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei...

 • 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:40
Parcul Tei, vedere panoramica spre Lacul Tei
109.900 €

apartament cu o vedere panoramica superba spre Lacul Tei, situat in imediata proximitate a Parcului Tei, 2 bai, 2 balcoane generoase inchise cu...

 • 97 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:10
Regina Maria stradal, Unirii 10 min., Libertatii
+ Schita
81.000 €

rond Cosbuc stradal R. Maria, la 10 min. de Unirii, Casa Poporului, parc Carol, necesita renovare totala, et. 1/1, compartimentare exclusiva nu are...

 • 149 mp
 • An 1920
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:55
Unirii Splai, Mircea Voda, Camera de Comert
+ Schita
189.000 €

6/8, cf.1 sporit, sdec, 105 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta superba, bloc 2008, mobilat modern, contorizat, loc de parcare ADP, g, f, p, t, usa...

 • 105 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:26
Dristor
92.900 €

Ramnicu Valcea, 7-8 minute metrou, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, anvelopat

 • 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:30
Dacia Toamnei, cu Silvestru, vanzare ap. 4 cam
+ Schita
185.000 €

ap 4 cam., in vila etaj 1/1, curte, boxa, pod in proprietate, stare buna constructie 1926-1937, cf, centrala de apartament, parterul in prezent...

 • 140 mp
 • An 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 08:19
Dristor pe Ramnicul Valcea, chiar la metrou
136.000 €

stradal, complet renovat, mobilat si utilat lux, instalatii electrice si sanitare schimbate toate prin sapa, calorifere noi, gresie, faianta,...

 • 90 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:06
Universitate, vanzare apartament 4 camere
139.000 €

Zona Sala Palatului, pozitie foarte buna, apartamanent spatios, living 22 mp, dormitor matrimonial 16mp, 2 bai, balcon inchis, disponibil imediat.

 • 82 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 24 feb, 05:10
Lacul Tei
+ Schita
105.000 €

Facultatea de Constructii, apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane mare, vedere superba, suprafata totala 101 mp, etaj 13, 2 lifturi,...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 13 din 13
 • 17 min.
Bucuresti, 26 feb, 08:39
Drumul Taberei
89.000 €

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat cadastru...

 • 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 24 feb, 12:53
Unirii Splai, Mircea Voda, Camera de Comert
+ Schita
189.000 €

6/8, cf. 1 sporit, semidec., 105 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta superba, bloc 2008, mobilat modern, contorizat, loc de parcare ADP, g, f, p,...

 • 105 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:24
Drumul Taberei
+ Schita
73.000 €

Str. Vladeasa, Scoala nr. 59, apartament curat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, centrala proprie, curat, acte, acces faci mijloace de transport,...

 • 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, 25 feb, 10:22
Drumul Taberei, Ghencea
72.500 €

cf. 1, etajul 9 din 10, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, centrala termica proprie, spatii de depozitare, actele sunt pregatite, urgent

 • 81 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 24 feb, 09:34
Unirii
+ Schita
130.000 €

Unirii, Fantani. Apartamentul este situat la etajul 1 al unui bloc cu 6 nivele cu o suprafata totala de 120 mp. Apartamentul a fost renovat...

 • 120 mp
 • An 1945
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 5 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:55
Drumul Taberei
72.000 €

Proprietar vand apartament Drumul Taberei Str.Cetatea Histria, mobilat si utilat, aer conditionat, termopan, usa metalica, apometre si repartitoare...

 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 24 feb, 03:20
Sala Palatului
152.000 €

Luterana- 2/5, liber, fara amenajari, boca la subsol, 2 balcoane, 2 grupuri, prezinta risc seismic, dar fara bulina, pret 152.000 Euro.

 • 112 mp
 • An 1951
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 25 feb, 04:35
Drumul Taberei, parc Moghioros
55.000 €

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 12:05
Patru camere gradina si parcare Eminescu
299.900 €

4 camere cu gradina generoasa - Eminescu adiacent. Pret minim, nu se percepe TVA. Catoma Property Invest va supune atentiei un superb...

 • 98 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 11:09
Drumul Taberei
74.900 €

Ghencea vis a vis stadion, 4 cam., semidecomandat, anul 1980, mp 81, 2 grupuri sanitare, usa metalica, termopan, scara curata

 • 81 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, 25 feb, 11:43
Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu
105.000 €

5 minute parc IOR, piata si mall Park Lake, bloc tip H, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 ac, geam baie, liber

 • 80 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:06
Nicolae Grigorescu, bloc tip H
105.000 €

chiar la metrou, 3 minute piata Matei Ambrozie si piata Salajan, 5 minute parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:30
Grigorescu metrou
105.000 €

Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu, 5 minute parc IOR, piata si mall Park Lake, bloc tip H, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet,...

 • 80 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:54
Centru
149.000 €

Proprietar vand apartament 4 camere Bd-ul. Regina Elisabeta, stradal, 6/7, aproape metrou.

 • 80 mp
 • An 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 5 min.
Bucuresti, 22 feb, 09:25
Rahova
+ Schita
91.000 €

intersectie cu Sebastian, str. Telita, 6/8, cf. 1, spatios, 90.30 mp, bloc 1981, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, loc parcare, 2 lifturi, reabilitat...

 • 91 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 25 feb, 12:50
Armeneasca, Calea Mosilor, ap. 5 cam.
110.000 €

va oferim la vanzare in spate la Bursa de Valori un ap. 5 cam. circular, o camera de serviciu, boxa cu centr. termica si 2 gr. sanitare situat la...

 • 130 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 17 min.
Bucuresti, 26 feb, 09:55
Banu Manta, str. Comana, ap. 4 cam
49.800 €

Banu Manta-Turda va oferim la vanz in spatele primariei sect 1 pe str. Comana un ap. 4 cam semid in s 80 mp situate la etj 1 intr-un imobil...

 • 80 mp
 • An 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 4 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:00
Baneasa, Sisesti
232.000 €

apartament 4 camere, etaj 5/5, suprafata construita 192 mp, an 2019, orientare s-v, logie, terasa 37 mp, 3 bai, loc de parcare inclus, ac,...

 • 119 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
Titan, parc IOR, bloc H, Nicolae Grigorescu
102.750 €

apartament in bloc tip H, imobil din caramida, etaj intermediar, 2 bai, balcon, vedere mixta, curat, loc parcare, zona deosebita, cartier verde,...

 • 77 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, 23 feb, 14:45
Gradina Icoanei, Dionisie Lupu
150.000 €

apartament 4 camere, parter/5, 131 mp, constructie 1941, 2 grupuri sanitare, balcon, bloc stradal, ideal firma, centrala proprie, parchet, gresie,...

 • 131 mp
 • An 1941
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
 • 7 min.
Bucuresti, 24 feb, 09:47
Titan, metrou, Liviu Rebreanu, 2 bai, 2 balcoane
92.900 €

et.3/4, semidecomandat, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcoane inchise, 2 debarale, acte la zi, zona linistita, verde, 10 minute...

 • 80 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, 24 feb, 10:57
Metrou Piata Unirii la 5', Mitropolie-Regina Maria
+ Schita
163.500 €

apartament cu 4 camere, situat in zona Pietei Unirii-Mitropolie, parter inalt, 119 mp, avand in vecinatate Gradinita Pisicile Aristocrate, Mega Image.

 • 119 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:39
Drumul Taberei, metrou Romancierilor, la 5 blocuri
67.850 €

langa Parc, centrala termica, economic, et.9/10, cardinal est -vest, semimobilat, 3 climatizari, 2 bai, balcon, zona verde, parking, cochetut....

 • 64 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 24 feb, 19:22
Nicolae Grigorescu, 10 minute metrou
93.000 €

chiar pe Prevederii, bloc reabilitat, stradal, 2 lifturi, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 88 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:06
Drumul Taberei
65.500 €

Parc, 1/10, cf. 2, semidec., reabilitat, parcare ADP 2 bai amenajat, g, f, t, um, ac, mobilat modern, acte, acc. credit, zona deosebita langa parc,...

 • 61 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 feb, 10:45
Grigorescu, metrou
93.000 €

chiar pe Prevederii, bloc reabilitat, stradal, 2 lifturi, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 88 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:54
Metrou Costin Georgian la maxim 5 minute
87.500 €

4 camere etaj 4/10, cf. I/ sdec, bloc 1977, 100 mp, 2 bai, 2 balcoane, cu imbunatatiri, curat, liber, merita, pret de 3 camere, toate actele

 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:05
Berceni, Sos. Oltenitei
99.000 €

vand apartament 4 cam., imbunatatit, 2 balcoane, bloc izolat termic, lift nou, camere video, scara zugravita, parcare Primarie, caldura, gaze, apa,

 • 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 25 feb, 14:25
Nicolae Grigorescu
93.000 €

10 minute metrou, 2 gr sanitare, 2 balcoane, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, bloc anvelopat, liber

 • 88 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:35
Drumul Taberei, Compozitorilor
91.900 €

Compozitorilor, Drumetului, apartament 4 camere in bloc tip F, etajul 2, semistradal, parchet masiv, termopan, gresie, faianta, 2 balcoane, 2...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 26 feb, 12:38
Militari, Iuliu Maniu, Apusului
70.500 €

Apusului, cf. 1, sd. et. 3/4, stradal, bl. reabilitat termic, 2 gr. sanitare, liber, 88 mp, acte in lucru, 70.500 e, disc. acc. credit. Imediat...

 • 88 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:03
Stefan cel Mare
+ Schita
134.900 €

apartament 4 camere mobilat si utilat Stefan cel Mare. Apartamentul este semidecomandat, are o suprafata de 94mp si este situat la etajul 2/10,...

 • 94 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:05
Piata Rosetti
 

Spiru Haret, apartament renovat integral, 113 mpu, etaj 6 din 8, centrala de apartament, imobil interbelic, 1932 finalizat consolidat in perioada...

 • An 1932
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 12:12
Militari, apartament spatios
96.000 €

Militari, Uverturii, Teatrul Masca, apartament cu 4 camere, spatios ,luminos cu termopan, parchet, 2 bai, balcon inchis, parcare ADP, bloc civilizat

 • 81 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 09:01
Drumul Taberei
63.000 €

Bucla, etajul 5/10, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, mobilat si utilat partial, acte facute,...

 • 64 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:25