Vanzari apartamente 4+ camere ieftine Grivita - Gara de Nord

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 132 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Pret: max 100000
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Militari, Lujerului, Iuliu Maniu, loc parcare
84.000 €

Pozitie buna, bloc stradal bd. Iuliu Maniu, apartament spatios, 3 dormitoare, 2 bai, 3 balcoane, loc de parcare, se vinde mobilat, disponibil imediat,

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Lujerului ...1 min.
Bucuresti, azi, 12:23
Pantelimon, 4 camere
82.000 €

OFERTA EXCLUSIVA. 4 camere zona Pantelimon-Armenesc ,cu o compartimentare excelenta.Blocul a fost construit in 1982,iar apartamentul se afla la...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Piața Iancului - M1 ...18 min.
Bucuresti, 04 mar, 13:58
Cartier Latin, penthouse
70.000 €

o casa de care te indragostesti de la prima vizionare. Suna ca sa te putem invita la o vizionare ce poate fi inceputul unei noi si frumoase etape...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bragadiru, ieri, 09:26
Piata Sudului
95.000 €

Sun Plaza, Lunca Barzesti, parter/4, imobil 1986, decomandat, renovat nou, 2 bai, instalatii electrice si sanitare schimbate, amvelopat, loc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Piața Sudului (M2) ...6 min.
Bucuresti, azi, 11:47
13 Septembrie
95.900 €

Proprietar, zona Prosper Center Sebastian, 4 camere decomandate, hol H, 2 bai, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, bloc...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 12 mar, 11:40
Salajan, chiar pe Jean Steriadi
80.000 €

10 minute metrou, cf, 1, decomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, bucatarie mare, toate actele, loc...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:17
Titan, 5 minute metrou
92.000 €

Constantin Brancusi intersectie Nicolae Grigorescu, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta,...

 • Titan ...5 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:16
Pantelimon, langa Cora
99.000 €

Penthouse 4 camere, 115mp, etaj 17, Cora Pantelimon.

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 17 din 17
 • Republica ...16 min.
Bucuresti, 05 feb, 14:17
Margeanului, Rahova, apartament cu loc de parcare
87.500 €

vindem apartament situat pe strada margeanului intersectata cu strada barca.proprietatea are o suprafata generoasa de 98 de m.p, 4 camere, 2...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 10 mar, 03:08
1 Decembrie 1918, 10 minute metrou
81.000 €

vav Auchan, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, termopane, usa metalica, aer conditionat, toate actele,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Titan ...16 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:17
Titan, Liviu Rebreanu, Aleea Barajul Bistriței
87.000 €

4 cam, et.1/ 4, 82mp, 2 bai, 2 balcoane, usa metalica, parchet, ideal pentru familii cu copii, gradinite, scoli, parcuri , locuri de joaca,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Etaj 1 din 4
 • Titan ...18 min.
Bucuresti, azi, 12:12
Titan
82.000 €

Postavaru adiacent cf. 1, decomandat, 3/4, balcon in termopan, 85 mp, 2 gr. sanitare, curat locuibil, g, f, p, t, um, aproape scoala si gradinita,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 aug, 11:27
Dristor metrou
+ Schita
96.000 €

4 camere semidecomandat, 2 balcoane, 2 grupuri saniare, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, parc, piata...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:44
Lacul Tei, Maica Domnului, Domino, parc, stradal
56.000 €

9/10, confort 2, dec, 68 mp, 1 baie, vedere mixta superba, fara risc seismic, reabilitat termic, hol locuibil, curat, amenajat, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 14 mar, 15:25
Titan, Circa 13 Politie
76.000 €

Titan - str. Ciucea, 4 camere, cf. 1 dec., et. 4, 87 mp gresie, faianta, parchet, termopan, bloc civilizat, aer conditionat, bloc reabilitat...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 10:19
Drumul Taberei, Valea Argesului
+ Schita
80.000 €

vanzare ap. 4 camere Drumul Taberei, Raul Doamnei, nerenovat, 2 balcoane, 2 bai, apometre, repartitoare, parcare, 80 000 euro negociabil tel.

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Politehnica ...14 min.
Bucuresti, 16 mar, 21:45
Titan metrou
92.000 €

Constantin Brancusi intersectie Nicolae Grigorescu, confort 1, etaj 2 din 4, 2 balcoane, 2 gr sanitare, bloc reabilitat termic, zona linistita,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Titan ...5 min.
Bucuresti, azi, 13:54
Militari Apusului
75.900 €

apartament spatios 4 camere, confort 1/semidecomandat, etaj 4/4, st=90 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat termic, a.c,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Piața Gorjului ...12 min.
Bucuresti, azi, 11:49
Giurgiului, Toporasi
24.999 €

4 camere etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa metalica, instalatii noi, centrala proprie cadastru, intabulare, se...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 15 mar, 08:46
Iancului
61.900 €

Apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, renovat intr-o maniera moderna cu multiple imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Piața Iancului - M1 ...12 min.
Bucuresti, 04 mar, 15:35
Drumul Taberei, Bl Timisoara Plaza Romania
69.000 €

bloc civilizat structura beton si caramida apartament pe mijloc pozitionare E-V izolat interior termopan gresie faianta parchet triplu stratificat...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Piața Gorjului ...19 min.
Bucuresti, azi, 11:30
Berceni
+ Schita
79.000 €

proprietar vand apartament, 4 camere, ingrijit, decomndat, etaj 1/4, reabilitat termic, termopan, parchet, boxa subsol, balcon, 2 grupuri sanitare....

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:50
Popesti Leordeni, Drumul Fermei
81.000 €

Ocazie! Apartament compus din 5 camere, 3 bai si balcon, curte, terasa (90mp utili). Dispus pe et 1, mansarda, mobilat si utilat. Cash sau credit,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • Dimitrie Leonida ...16 min.
Popesti - Leordeni, 16 mar, 10:53
Rahova-Petre Ispirescu
84.900 €

1982 constructie bloc, stradal, decomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, centrala termica,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:49
Bdul 1 Decembrie 1918, 10 minute metrou
81.000 €

chiar vav Auchan, bloc reabilitat, etajul 2 din 4, termopane, usa metalica, toate actele.

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:17
1 Decembrie 1918, chiar la Auchan
84.000 €

bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat.

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:37
Pantelimon
58.000 €

Mega Mall, decomandat, 65 mp, cf 2 sporit, et 5, balcon, bl. reabilitat termic, piata Delfinu, aproape scoala si gradinita, aproape mijloace...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 23 nov, 10:19
1 Decembrie 1918
82.000 €

7-8 minute metrou, decomandat, cf 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa subsol 8 mp, loc de parcare,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:37
Militari, 2-3 minute de metrou Lujerului
+ Schita
99.900 €

1989 constructie bloc, decomandat 105 mp, etaj 4/7, necesita renovare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica,...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • Piața Gorjului ...9 min.
Bucuresti, azi, 12:36
Lacul Tei, Facultatea de Constructii, Domino
63.000 €

Grigore Moisil, confort 2, decomandat, 67 mp, termopan, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, vedere mixta, liber, cadastru,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 14 mar, 15:22
Drumul Taberei, Moghioros
85.000 €

Apartament 4 camere, bloc tip F, confort 1, semidecomandat, etaj 4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, st=90mp, intabulat, curat, termopan, parchet,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Lujerului ...19 min.
Bucuresti, azi, 11:45
1 Decembrie 1918, metrou
80.000 €

Jean Steriadi, confort 1, 7-8 minute metrou, decomandat, cf 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa subsol 8 mp, loc de parcare,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 14:32
Apartament 4 camere zona linistita Titan
83.000 €

Va prezentam spre vanzare un apartament superb de 4 camere situat in zona Titan, intr-un bloc curat si civilizat, confort 1, decomandat, cu o...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...15 min.
Bucuresti, 12 mar, 23:29
Armeneasca, Universitate, 4 camere 117 mp
+ Schita
92.900 €

Bloc interbelic, locatie centrala, 4 camere, 2 gr sanitare, centrala proprie.

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1939
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Stefan cel Mare ...16 min.
Bucuresti, azi, 16:27
Rahova
+ Schita
69.900 €

Margeanului, semidecomandat la etajul 1, pozitie excelenta, scara curata, vecini responsabili. Pretul este negociabil. Vecinatati: Sebastian, 13...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 13 mar, 09:43
Militari
61.500 €

Apusului, semidec., parter inalt din 10, cf. 2, semimobilat, renovat, curat, 2 grupuri sanitare, ideal investitie, apropiere mijloace de transport,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Piața Gorjului ...13 min.
Bucuresti, 15 mar, 11:01
Apusului
60.700 €

vand urgent apartament 4 camere cf 2 Apusului, Militari, in spatele restaurantului Casa Roz, zona linistita. Gresie peste tot, termopan, renovat,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1976
 • Etaj parter din 10
 • Piața Gorjului ...16 min.
Bucuresti, ieri, 22:45
Berceni, 4 decomandate lux, finalizat, comision 0
98.000 €

Comision 0. Direct dezvoltator, 4 decomandate, finisaje lux, finalizat. Brancoveanu, bransat la toate utilitatile orasului. Mutare rapida. Accept...

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 mar, 10:16
Militari, 1 statie Ratb de Pacii si 2 de Gorjului
77.000 €

oferta apartament de 4 camere, confort. 1, cu 2 grupuri sanitare si 1 balcon, se vinde partial mobilat facut pe comanda, renovat in 2018, cu...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:34
Drumul Taberei
61.999 €

Tg Neamt cf 2 etaj 8/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat 2 gr sanitare eliberabil acc credit,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:24
Militari, Lujerului
+ Schita
90.000 €

tentant: apartament situat vis-a-vis de magazinul Cora, are vederea mixta, este decomandat, are wc de serviciu si baie, un balcon, ac, apometre si...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Lujerului ...4 min.
Bucuresti, 04 mar, 12:58
Lacul Tei, Maica Domnului, Domino, Parcul Circului
91.000 €

Lacul Tei, 9/11, dec, 97 mp, 2wc, bloc 1978, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, termopan usa...

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
 • Ștefan cel Mare ...15 min.
Bucuresti, 14 mar, 15:21
Basarabia Georgian
85.000 €

Va prezentam un apartament generos de 4 camere, decomandat, confort 1, avand imbunatatiri :gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 04 mar, 14:00
Calea Calarasilor nr 253
155 €

Particular vand apartament cu 4 camere, decomandat, utilat si mobilat.

 • Suprafata 103 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Piața Muncii ...19 min.
Bucuresti, 16 mar, 21:50
Sector 4, Berceni, Iriceanu, Kaufland
86.500 €

Propr vand ap.4cam. dect, etaj 3/8, pret: 86500 eur, bloc constr. 1985, reabilitat termic, retras de la strada, zona linistita, luminos, spatios,...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Apărătorii Patriei ...7 min.
Bucuresti, azi, 13:34
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, Bacila
83.900 €

Ratb 282, str. Radovanu, bloc 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, 2/8 dec, 86 mp, centrala termica, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, p, um, ac,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 14 mar, 13:40
Crangasi, vanzare ap 4 cam
92.000 €

Crangasi metrou, parc ap. 4 cam., p/4, bloc 1989, 3 bai, instalatie electrica schimbata, cf liber numai vanzare locuinta sau cabinete...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 14 mar, 09:14
Militari, Gorjului, apartament 4 camere
69.000 €

Militari, Gorjului Ghirlandei, 4 camere, semidecomandate, intr-un bloc cu 4 etaje, gresie si faianta in amandoua baile si bucatarie, termopan la...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 13 mar, 10:27
Calea Giulesti, stadion
86.000 €

chiar pe Porumbacu, etajul 3, 2 lifturi, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Crângași ...9 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:17
Doamna Ghica langa Palat Ghica, Parc Plumbuita
+ Schita
89.600 €

4 cam., cf. 1 dec., 85 mp, parter, vedere stradala, bloc reabilitat termic in 2018, balcon cu beci, loc parcare, 2 grupuri sanitare, um, g, f, p, 2...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 15 mar, 12:05