Vanzari apartamente 4+ camere ieftine Grivita - Gara de Nord

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 41 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Pret: max 100000
  Salveaza cautarea
Nicolae Grigorescu metrou
+ Schita
93.000 €

Aleea Fizicienilor, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica...

 • 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Sector 3, 25 ian, 09:23
Fundeni, vis-a-vis de spital, 4 camere
94.000 €

va oferim la vanzare apartamente noi, de 4 camere, cu o suprafata utila de 80 mp, situate la etajele 6-10 din 13, intr-un imobil modern, utilate si...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 13
Sector 2, ieri, 14:10
Dristor, Metrou, Rm. Valcea, stradal
98.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, 2 balcoane, geam baie, toate actele, situat la...

 • 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 5 min.
Sector 3, 25 ian, 09:22
Drumul Taberei, Cetatea Histria
60.900 €

Oferta! Apartament 4 camere, 9/10, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, geam baie, vedere dubla, termopan, balcon, fara alte imbunatatiri, liber, bloc...

 • 62 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, ieri, 13:41
1 Decembrie 1918, Trapezului, Prevederii
79.000 €

7 minute metrou, decomandat, 2 gr. sanitare, termopane, bloc reabilitat termic, toate actele,

 • 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 4 min.
Sector 3, 27 ian, 15:01
Nicolae Grigorescu, 5 minute metrou
71.000 €

chiar in spatele pietii, pe Patulului, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele

 • 64 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 3, ieri, 12:22
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parcul Plumbuita
96.000 €

9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi,...

 • 90 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 15:15
Bragadiru, Parc
74.500 €

apartament 4 camere in vila, comision 0% la cumparator, curte proprie superba de 63 mp, an 1984, decomandat, curte proprie 63 mp, su 93 mp, su...

 • 93 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bragadiru, 24 ian, 18:38
Dristor, 3 minute metrou, chiar pe Rm Valcea
99.000 €

stradal, bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, 2 balcoane, geam baie, toate actele.

 • 82 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 6 min.
Sector 3, ieri, 12:22
Apusului, Gorjului
+ Schita
68.500 €

4 camere, mobilat si utilat modern, ready to move in,

 • 62 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 13 min.
Sector 6, 27 ian, 09:45
Pantelimon oras, B-dul Biruintei nr. 4
+ Schita
67.000 €

apartament 4 camere, confort 1, decomandat, duplex, situat la etajul 4-5, liber, imbunatatiri, centrala, gaze separat, vedere mixta, igienizat...

 • 80 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Pantelimon, 25 ian, 13:33
Pantelimon, Delfinului
+ Schita
98.000 €

apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 12, in suprafata de 107 mp, bloc reabilitat termic, centrala de apartament,imbunatatiri, liber, 2...

 • 107 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 12
Sector 2, 27 ian, 16:12
Titan, Ozana, 1 Decembrie
92.000 €

apartament renovat recent, contor separat de gaze (se poate monta centrala proprie), bloc reabiltat termic, terasa refacuta, etaj 4/4, suprafata...

 • 83 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 27 ian, 20:38
Margeanului inter. cu Buzoieni, Mega Image
90.000 €

Proprietar, ap 4 cam., loc parcare, et 2/10, lift, constr 1985, loc de joaca, statie STB, Pta Rahova, Mega Image, Profi, farmacii, banci,...

 • 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 27 ian, 18:32
Ferentari, Imasului
38.000 €

ap. 4 camere, cf. 2, liber, toate imb., gaze, centrala, disc.,

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:05
Colentina, Mc Donald's
95.000 €

cf. I, 2 balcoane, 2 bai, imbunatatiri decente, acte la zi, se accepta credit, liber imediat, clasa energetica B, vizite oricand, merita, sunati acum,

 • 95 mp
 • An 1979
 • Etaj 1 din 10
Sector 2, ieri, 12:15
Ferentari, Anghel Dogaru
48.000 €

apartament 4 camere, situat la etajul 3/4, semidecomandat, in suprafata de 62 mp, liber, gaze separat, balcon inchis, bloc reabilitat termic,...

 • 62 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 5, 26 ian, 10:03
Colentina, lacul Plumbuita
97.150 €

suprafata utila 88 mp, vedere mixta, 2 grupuri sanitare (bai cu cabina de dus), balcon spatios cu pivnita, boxa la subsol de cca. 11 mp....

 • 88 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 27 ian, 09:52
Rahova
88.900 €

apropiere pta Rahova, str Modoran Ene, apt 4 camere, et 6/8, multiple imbunatatiri contorizare separata la gaze,posibilitate centrala,acte in...

 • 83 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 5, 26 ian, 11:58
Militari, 4 camere renovat, stradal, metrou si STB
74.900 €

4 camere, 2 bai, etaj parter inalt, 60 mp utili, renovari recente, aer conditionat, acte disponibile, se accepta credit, statie STB langa bloc,...

 • 60 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 13 min.
Sector 6, ieri, 15:55
Fundeni nr. 159
93.600 €

apartament spatios, modern compartimentat, mobilat, utilat, vedere superba, imobil decent, Fundeni-Tower, disponibil imediat, se accepta orice tip...

 • 78 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 13
Sector 2, 25 ian, 10:45
Ferentari, Iacob Andrei
33.500 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, liber, centrala termica, bloc curat, interfon, aproape de statia de masina si tramvai 8...

 • 50 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 5, 18 ian, 18:34
Margeanului
84.500 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, bloc reabilitat termic, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, semistradal,

 • 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Sector 5, 18 ian, 18:42
Iancului, Pantelimon, Piata Delfinului, stradal
98.000 €

4 camere confort 1, decomandat, nemobilat, renovat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj 12 /12 cu etaj tehnic,...

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 12
Sector 2, 25 ian, 09:34
Militari, Apusului, Casa Roz, apartament 4 camere
+ Schita
75.000 €

Apartament 4 camere, etaj 6/10, situat in Militari, Apusului, langa Casa Roz, foarte aproape de Piata Apusului, la 2 minute de scoala 198, Sfanta...

 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Sector 6, ieri, 16:25
Militari, apartament 4 camere + boxa, metrou, stb
74.900 €

Apartament 4 camere + boxa subsol, situat in Militari, cu acces facil la transport in comun (metrou si stb), institutii de invatamant de stat si...

 • 60 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 12 min.
Sector 6, ieri, 15:56
Margeanului- Buzoieni
90.000 €

centrala termica proprie de apartament, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica a fost renovat complet acum 3 ani pret 90000 de euro...

 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 13:50
Colentina, McDonalds
95.000 €

vand apartament 4 camere in apropierea parcului,

 • 80 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, 23 ian, 15:09
Ferentari, str. Aleea Stogului vand ap. 4 cam. 1/4
39.000 €

sector 5, in bloc de beton vand ap. 4 camere, cf.2, dec., etaj 1/4, g, f, t, um, centrala pe gaze la cheie, liber, acte la zi,

 • 58 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 5, 25 ian, 09:39
Salaj
78.900 €

4 camere decomandat, 80 mp construiti, etaj 1/2, centrala proprie, instalatii schimbate, imbunatatiri, doua grupuri sanitare, foarte curat si bine...

 • 80 mp
 • An 1958
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Sector 5, 25 ian, 10:00
Ferentari, Imasului
38.000 €

ap. 4 camere, cf. 2, liber, toate imb., gaze, centrala, disc.,

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 25 ian, 12:04
Margeanului, Rahova, bloc 1983, centrala proprie
+ Schita
83.000 €

Buzoieni, et. 5/8, reabilitat, bransament gaz cu 2 focuri de gaz (aragaz si centrala termica proprie), cu contract individual Distrigaz,

 • 86 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 5, 25 ian, 14:54
Fundeni, Dobroesti
52.000 €

predau ctr. cu plata in rate la dezvoltator. Rate ramase 40 x 852 euro,

 • 120 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj din 3
Ilfov, 25 ian, 15:49
Rahova, apropiere Petre Ispirescu, Margeanului
85.800 €

decomandat, pot fi 2 apartamente 2 camere decomandate, hol intrare, bucatarie comune, 84 mp, locuit, firma,

 • 84 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 5, 25 ian, 16:29
Militari
82.000 €

Gorjului, Sectia 21, Ghirlandei confort 1, semidecomandat, liber, 3/4, curat, 80 mp, acte, credit

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Sector 6, 26 ian, 08:47
Pantelimon, Morarilor
84.000 €

Pantelimon, Morarilor, confort 1 decomandat, etajul 6/10, imbunatatiri, curat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, suprafata 80 mp, vedere pe spate,...

 • 80 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 13 min.
Sector 2, 26 ian, 09:59
Pantelimon
84.000 €

stradal, aproape intersectia Morarilor, cf1, decomandat, et 6, balcon, 2gr. sanitare, bl. reabilitat termic, 84mp, vedere mixta, scara curata,...

 • 84 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 26 ian, 10:45
Pantelimon- Morarilor- Scoala sportiva
84.000 €

Etaj 6/10 decomandat, reabilitat termic. Acte ok, liber. Este amenajat ca in foto, are 2 balcoane si 2 gr. sanitare.Vederea este spre Parcul...

 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 26 ian, 11:05
Ferentari, Imasului
38.000 €

vand ap. 4 camere, cf. 2, cu centrala gaze, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, pret 38000 euro disc.,

 • 68 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 27 ian, 14:54
Drumul Taberei
66.000 €

Drumul Taberei- Raul Doamnei - confort 2, semidecomandat, etaj 1/10, apropiere metrou, fara imbunatariri, acte in regula

 • 63 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 6, ieri, 14:51
Drumul Taberei
+ Schita
94.500 €

Drumul Taberei, Piata Valea Ialomitei, confort 1, decomandat, etaj 2/4, 2 grupuri sanitare, boxa, acte in regula,

 • 86 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 14:51