Vanzari apartamente 4+ camere ieftine Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 40 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Zona: București
Pret: max 90000
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Berceni Metalurgiei
89.000 €

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 25 feb, 10:10
Mosilor, Carol
90.000 €

8/8 cu etaj tehnic, semidecomandat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, contorizat (apometre, repartitoare, contoar...

 • 77 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:04
Titan, Ozana, Livada cu Nuci, 4 camere
78.000 €

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de h, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc...

 • 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 18 feb, 08:58
Regina Maria stradal, Unirii 10 min., Libertatii
+ Schita
81.000 €

rond Cosbuc stradal R. Maria, la 10 min. de Unirii, Casa Poporului, parc Carol, necesita renovare totala, et. 1/1, compartimentare exclusiva nu are...

 • 149 mp
 • An 1920
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:55
Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei
61.999 €

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in...

 • 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 26 feb, 10:09
Margeanului inter. cu Buzoieni, Mega Image
+ Schita
85.000 €

85000eur, 84mp, ap. 4(3)cam. dec+loc parcare, etaj 2 din 10, constructie 1985, multiple facilitati, statie STB, piata, Mega Image, Profi, farmacii,...

 • 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 24 feb, 13:52
Militari, Gorjului
+ Schita
85.900 €

decomandat complet, et. 6, curat, langa metrou, piata Gorjului, 2 balcoane, vedere mixta, 2 bai, spatios, scara curata,reabilitat, partial mobilat,...

 • 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 24 feb, 13:35
Berceni Straja
75.000 €

constructie 1975, etaj 4/4, imobil reabilitat termic, centrala proprie, apartament cu 4 camere, o baie si un balcon, cu suprafata utila de 78 mp si...

 • 81 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 26 feb, 14:31
Drumul Taberei
89.000 €

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat cadastru...

 • 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 24 feb, 12:53
Drumul Taberei
+ Schita
73.000 €

Str. Vladeasa, Scoala nr. 59, apartament curat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, centrala proprie, curat, acte, acces faci mijloace de transport,...

 • 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, 25 feb, 10:22
Drumul Taberei, Ghencea
72.500 €

cf. 1, etajul 9 din 10, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, centrala termica proprie, spatii de depozitare, actele sunt pregatite, urgent

 • 81 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 24 feb, 09:34
Drumul Taberei, Al Pascani
67.000 €

4 cam., cf. 2, dec, Drumul Taberei al Pascani, 2wc, balcon mare, centrala termica, aer conditionat, faianta, gresie, parchet, termopan, usa...

 • 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:47
Rahova, Cartier Confort Urban, RATB 117
86.900 €

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 16:51
Apart 4 camere Ferentari Blocurile Rosii, rusesti 93mp Comision 0%
65.000 €

Apartament de 4 camere confort 1 decomandat, PARTER INALT, situat pe Calea Ferentari la nr. 72, la Politia Locala Sector 5, in blocurile rusesti de...

 • 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 06:30
Drumul Taberei
72.000 €

Proprietar vand apartament Drumul Taberei Str.Cetatea Histria, mobilat si utilat, aer conditionat, termopan, usa metalica, apometre si repartitoare...

 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 24 feb, 03:20
Cora - Pantelimon
+ Schita
79.500 €

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15...

 • 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 25 feb, 09:55
Drumul Taberei, parc Moghioros
55.000 €

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 12:05
Titan metrou 1 Decembrie (2min) Jean Steriadi
+ Schita
78.000 €

apartament 4 camere decomandat, Titan, Metrou 1 Decembrie (2min), 80 mp, etaj 4, bloc reabilitat, instalatii sanitare si electrice noi. Gresie,...

 • 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 3 min.
Bucuresti, 26 feb, 10:30
Colentina Rau, Mc Donalds, stradal, oferta
72.900 €

10/10+et tehnic, terasa O.K, cf. 1, dec, 88 mp, 2 bai, 2 balcoane, scara stradala, vedere mixta, fara risc seismic, partial imbunatatiri, doar...

 • 88 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 26 feb, 16:22
Drumul Taberei
74.900 €

Ghencea vis a vis stadion, 4 cam., semidecomandat, anul 1980, mp 81, 2 grupuri sanitare, usa metalica, termopan, scara curata

 • 81 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, 25 feb, 11:43
Rahova, Ispirescu, Liceul Bolintineanu,Policlinica
+ Schita
75.500 €

1983, bloc reabilitat, 2/8, 88 mp, confort 1 sporit, 2 bai mari, 2 balcoane, termopane, loc parcare ADP, apropiere Mall, parc Sebastian, piata,...

 • 88 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 16:41
Sebastian intersectie Rahova
+ Schita
85.000 €

4 camere, vedere mixta, liber, renovat total 2017, instalatii electrice si sanitare schimbate, acces rapid: 13 Septembrie, Drumul Taberei,...

 • 86 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 feb, 21:30
Banu Manta, str. Comana, ap. 4 cam
49.800 €

Banu Manta-Turda va oferim la vanz in spatele primariei sect 1 pe str. Comana un ap. 4 cam semid in s 80 mp situate la etj 1 intr-un imobil...

 • 80 mp
 • An 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 4 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:00
Lacul Tei, Facultatea de Constructii, Domino
62.000 €

Grigore Moisil, confort 2, decomandat, 67 mp, termopan, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, geam la baie, vedere mixta, liber,...

 • 67 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 15:05
Drumul Taberei, Argesului
68.900 €

reabilitat, termopan, intabulare,

 • 82 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 23 feb, 21:00
Rahova, 1985, Margeanului
75.000 €

cf. 1, 90 mp, 3/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare,

 • 90 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 24 feb, 10:33
Pantelimon, Pta Delfinului, bl reab, centrala,et.1
67.000 €

decomandat, vedere mixta, curat, g+f+p+t, confort 2, balcon inchis, centrala proprie, liber, acte la zi, scara curata, apropiere scoala, gradinita,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 24 feb, 11:04
Giurgiului
88.000 €

4 camere, decomandat, 84 mp utili, apartament tip H, 2 bai, scara anvelopata, geamuri termopan, balcon inchis cu termopan.

 • 84 mp
 • An 1977
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 feb, 15:31
Rahova
+ Schita
75.000 €

Apartament cu 4 camere decomandat, stradal (Soseaua Alexandria) intrare din Margeanului, zona Rahova-Teius.

 • 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 24 feb, 16:41
Stefan cel Mare
+ Schita
54.500 €

Apartamentul cu 4 camere, bucatarie, 2 bai, bucatarie si baie. Apartamentul este situat la demisolul unui imobil d-p-3e, fara risc seismic. Este...

 • 60 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, 24 feb, 16:52
Drumul Taberei, metrou Romancierilor, la 5 blocuri
67.850 €

langa Parc, centrala termica, economic, et.9/10, cardinal est -vest, semimobilat, 3 climatizari, 2 bai, balcon, zona verde, parking, cochetut....

 • 64 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 24 feb, 19:22
Pantelimon, Delfinului, 4 camere
90.000 €

va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere situat pe Sos. Pantelimon chiar in Piata Delfinului, intr-un bloc construit in anul 1975,...

 • 78 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 12
Bucuresti, 25 feb, 09:42
Drumul Taberei
65.500 €

Parc, 1/10, cf. 2, semidec., reabilitat, parcare ADP 2 bai amenajat, g, f, t, um, ac, mobilat modern, acte, acc. credit, zona deosebita langa parc,...

 • 61 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 feb, 10:45
Metrou Costin Georgian la maxim 5 minute
87.500 €

4 camere etaj 4/10, cf. I/ sdec, bloc 1977, 100 mp, 2 bai, 2 balcoane, cu imbunatatiri, curat, liber, merita, pret de 3 camere, toate actele

 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:05
Theodor Pallady
74.000 €

metrou 1 Decembrie 1918, cf 2 sporit, stradal, acte la zi, se vinde mobilat si utilat,

 • 64 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 25 feb, 15:27
Ion Mihalache, str. Zablovschi
+ Schita
82.500 €

Particular vand 3 camere, un hol lung, o baie, o bucatarie, o pivnita si pod mansardabil – circa 170 mp utili. Locaṭie: str.Zablovschi, langa...

 • 170 mp
 • An 1920
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 18 min.
Bucuresti, 26 feb, 11:35
Drumul Taberei
89.500 €

Bucla, etajul 2/10, decomandat, bloc 1978, 2 bai, 2 balcoane, aer conditionat, renovat, instalatii schimbate, partial mobilat, loc de parcare,...

 • 84 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 26 feb, 13:44
Militari, Iuliu Maniu, Apusului
70.500 €

Apusului, cf. 1, sd. et. 3/4, stradal, bl. reabilitat termic, 2 gr. sanitare, liber, 88 mp, acte in lucru, 70.500 e, disc. acc. credit. Imediat...

 • 88 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:03
Doamna Ghica, vizavi Planorama
86.000 €

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, loc de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil.

 • 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 26 feb, 20:02
Drumul Taberei
63.000 €

Bucla, etajul 5/10, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, mobilat si utilat partial, acte facute,...

 • 64 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:25