Vanzari apartamente 4+ camere dupa cutremur Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 92 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Calea Mosilor
130.000 €

apartament 4 camere+ dependinte, etaj 1, 88 mp (din care 9 mp 2 balcoane), 2 bai, debarale, mobilat complet/ nemobilat, are parchet, gresie,...

 • 88 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 10 feb, 15:42
Piata Romana - Magheru, ultracentral
+ Schita
259.980 €

proprietate este situata pe Bld. Magheru la etajul 2 in cadrul unui bloc cu 10 niveluri finalizat in anul 1981, 4 camere decomandate - 89mp; 5...

 • 103 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:10
Unirii Splai, Mircea Voda, Camera de Comert
+ Schita
189.000 €

6/8, cf. 1 sporit, semidec., 105 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta superba, bloc 2008, mobilat modern, contorizat, loc de parcare ADP, g, f, p,...

 • 105 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:24
Metrou Costin Georgian la maxim 5 minute
87.500 €

4 camere etaj 4/10, cf. I/ sdec, bloc 1977, 100 mp, 2 bai, 2 balcoane, cu imbunatatiri, curat, liber, merita, pret de 3 camere, toate actele

 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:05
Iancului, stradal pe Mihai Bravu langa metrou
105.000 €

etaj 7/10, 85 mp, bloc 1985, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, transformat in 3 camere, apartament superb, pozitie...

 • 85 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 13:10
Crangasi, metrou, Circa 20 Politie
119.900 €

piata, 7/8, decomandat, 93 mp, constructie 1988, finisat, mobilat , utilat, 2 bai. 2 balcoane, geam baie, luminos (est-vest), alarma, cadastru,...

 • 93 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 08:40
Drumul Taberei, Al Pascani
68.000 €

4 cam., cf. 2, dec, Drumul Taberei al Pascani, 2wc, balcon mare, centrala termica, aer conditionat, faianta, gresie, parchet, termopan, usa...

 • 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 feb, 12:28
Margeanului inter. cu Buzoieni, Mega Image
+ Schita
85.000 €

85000eur, 84mp, ap. 4(3)cam. dec+loc parcare, etaj 2 din 10, constructie 1985, multiple facilitati, statie STB, piata, Mega Image, Profi, farmacii,...

 • 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 24 feb, 13:52
Militari, apartament spatios
96.000 €

Militari, Uverturii, Teatrul Masca, apartament cu 4 camere, spatios ,luminos cu termopan, parchet, 2 bai, balcon inchis, parcare ADP, bloc civilizat

 • 81 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 08:40
Dristor metrou
118.000 €

chiar pe Rm. Sarat, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate...

 • 95 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 25 feb, 10:30
Baneasa, apartament 4 camere
169.500 €

Apartament cu 4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2...

 • 147 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, 25 feb, 12:57
Dristor, 10 minute metrou, chiar pe Rm. Sarat
118.000 €

stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate actele

 • 95 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:04
Apartament cu 4 camere zona de nord Bucuresti
+ Schita
169.500 €

4 camere tipul 4B, suprafata construita 154,2 mp (129,4 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 16 mp si 11,6 mp),...

 • 154 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:57
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
146.846 €

apartament 4 camere 197.65 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 198 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 11:48
Dristor, metrou
125.000 €

Ramnicu Valcea, Laborator, confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere mixta, situat la 3 min metrou Dristor, merita vazut

 • 96 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 25 feb, 10:42
Domenii
+ Schita
288.000 €

4 camere duplex la vila zona Domenii - Sandu Aldea curte de 130 mp in proprietate.

 • 295 mp
 • An 2004
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, 25 feb, 08:27
Dristor
92.900 €

Ramnicu Valcea, 7-8 minute metrou, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, anvelopat

 • 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:30
13 Septembrie
+ Schita
109.000 €

13 Septembrie, in vecinatatea Complexului Prosper, este confort I sporit, decomandat, tipul cu holul in "H" are suprafata de 97 mp, doua grupuri...

 • 97 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 18 feb, 09:56
Decebal, Piata Alba Iulia
199.750 €

1995, 5/7, 110 mp totali, 105 mp utili, decomandat, 2 gr. sanitare, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat, stradal, comision 0%. www.realkom.ro

 • 110 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, 24 feb, 10:07
Unirii
+ Schita
137.000 €

Nerva Traian, Anastasie Panu, 2 bai, 2 balcoane, centrala proprie, vedere mixta, 7 minute de statia de metrou Timpuri Noi. Aproape de: Camera de...

 • 96 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 08:35
Mosilor, Carol
90.000 €

8/8 cu etaj tehnic, semidecomandat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, contorizat (apometre, repartitoare, contoar...

 • 77 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 25 feb, 12:26
Bucurestii Noi, Teatrul Masca
64.500 €

Apartament 4 camere, imbunatatiri multiple, proximitate parc, metrou, piata, centrala proprie, aer conditionat, an constructie 2008, accept credit.

 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 2
 • 10 min.
Bucuresti, 20 feb, 12:00
Drumul Taberei, Ghencea
72.500 €

cf. 1, etajul 9 din 10, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, centrala termica proprie, spatii de depozitare, actele sunt pregatite, urgent

 • 81 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 24 feb, 09:34
Unirii, Fantana Mare
220.000 €

Piata Unirii-Fantana Mare, Metrou 1 minut, etaj 7/8, decomandat, vedere panoramica mixta, suprafata 100mp, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare,...

 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:07
Unirii Splai, Mircea Voda, Camera de Comert
+ Schita
189.000 €

6/8, cf.1 sporit, sdec, 105 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta superba, bloc 2008, mobilat modern, contorizat, loc de parcare ADP, g, f, p, t, usa...

 • 105 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:26
Rahova, Cartier Confort Urban, RATB 117
86.900 €

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 24 feb, 10:47
Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei
61.999 €

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in...

 • 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 10:09
Sisesti nr. 119 apartament cu 4 camere
+ Schita
149.500 €

4 camere tipul 4A, suprafata construita 130,2 mp (108,7 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 14,5 mp si 4,3 mp),...

 • 130 mp
 • An 2019
Bucuresti, ieri, 13:00
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
151.573 €

apartament 4 camere 202.45 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 202 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:21
Titulescu-Mega Image
180.000 €

Titulescu-Mega Image, etaj 6/10, decomandat, suprafata 101mp, vedere bulevard, renovat integral lux, 2 grupuri sanitare, bloc monolit, constructie...

 • 101 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 14:07
Sisesti, apartament 4 camere ansamblu rezidential
+ Schita
169.500 €

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp),...

 • 148 mp
 • An 2019
Bucuresti, ieri, 16:27
Televiziune Pangrati
1.200.000 €

apartament in vila penthouse etaj 2+ mansarda, spatii depozitare demisol, garaj 80 mp, etaj 2 su 301 mp, 7 camere bucatarie mobilata si dotata 4...

 • 500 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:41
Muncii, Calea Calarasilor
133.000 €

4 camere decomandate, bloc monolit, stradal, vedere panoramica, liber, etajul 8 este locuit integral, parcare

 • 100 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:39
TimpurI Noi metrou, 4 camere spatioase, bine compartimentate
208.980 €

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 115,97 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri...

 • 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 6 min.
Bucuresti, 22 feb, 09:23
Lujerului, Militari, stradal, proprietar, renovat
+ Schita
115.000 €

ap. 4 cam., stradal pe bd. Iuliu Maniu nr. 16, vis a vis de Cora Lujerului, etaj 6 / 9. Renovat decembrie 2019. Situat la 3 min. de metrou....

 • 94 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, 24 feb, 18:20
Stefan cel Mare, Judetului
465.000 €

apartament 4 camere in bloc 2015 renovat total 2019, etajul 14, finisat, mobilat si executat cu firma de arhitectura. Suprafata totala 181 mp. La...

 • 158 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 14 din 15
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 15:24
Colentina Rau, Mc Donalds, stradal, oferta
72.900 €

10/10+et tehnic, terasa O.K, cf. 1, dec, 88 mp, 2 bai, 2 balcoane, scara stradala, vedere mixta, fara risc seismic, partial imbunatatiri, doar...

 • 88 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:22
Piata Victoriei, Guvern
320.000 €

spatiu birouri 5 camere in Piata Victoriei, cladire de birouri, suprafata 186 mp, amenajat, inchiriat, ideal investitie.

 • 186 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 12
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:24
Eroii Revolutiei, 300 m pana la metrou
+ Schita
159.000 €

159.000 eur/ap. tip duplex, 4 cam./130 mp utili/loc parcare: 100 lei/luna, de inchiriat/ la 300 m (3-4 min. de mers pe jos) de metrou Eroii...

 • 130 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, 25 feb, 21:29
Unirii, bulevardul Unirii, Zepter
239.000 €

duplex 5 camere, 6+7/8, 137 mp, 1996, stradal, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane inchise, g, f, p, t, um, renovat recent, orientare cardinala sud-est....

 • 137 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 19 min.
Bucuresti, 24 feb, 10:07
Drumul Taberei
74.900 €

Ghencea vis a vis stadion, 4 cam., semidecomandat, anul 1980, mp 81, 2 grupuri sanitare, usa metalica, termopan, scara curata

 • 81 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, 25 feb, 11:43
Domenii, vanzare apartament 4 camere 201mp
510.000 €

Apartament cu 4 camere de tip penthouse, in proximitatea zonei Domenii, living 60mp, 3 dormitoare, 3 bai, terasa 30mp, 2 locuri de parcare in...

 • 201 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 24 feb, 05:05
Penthouse unicat zona Traian, comision 0
390.000 €

Acord Grup va propune spre vanzare un Penthouse unicat cu 5 camere, pretabil locuinta/sediu firma, imobil, confort 1, situat in zona Foisorul de...

 • 200 mp
 • An 2018
 • Etaj 4 din 5
 • 16 min.
Bucuresti, 12 feb, 16:18
Unirii, Alba Iulia, metrou, finalizat
+ Schita
133.500 €

Cu lift, constructie noua, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program...

 • 78 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 08:47
Unirii, Casa Poporului, ultracentral
224.500 €

4 camere decomandate, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, bulevadrul Unirii, Casa Poporului. Acces stradal, vedere mixta

 • 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 23:35
Drumul Taberei
+ Schita
73.000 €

Str. Vladeasa, Scoala nr. 59, apartament curat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, centrala proprie, curat, acte, acces faci mijloace de transport,...

 • 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, 25 feb, 10:22
Titan, Ozana, Livada cu Nuci, 4 camere
78.000 €

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de h, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc...

 • 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 18 feb, 08:58
Berceni Metalurgiei
89.000 €

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 25 feb, 10:10
Baneasa, Sisesti, Northside Park, ap. 4 cam 131 mp
132.500 €

constructie in curs de edificare, finalizare 2020. Apartament 4 camere, 139 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel...

 • 139 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 19 feb, 07:45
Unirii
4.900.000 €

imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la...

 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:06
Unirii, Fantani
245.000 €

Unirii, Fantani, stradal, apartament 5 camere transformat in 4 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 113 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare,...

 • 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 14:06
Vicina
76.000 €

ap. 4 camere 2 bai, 2 balcoane, Vicina 2,

 • 83 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
Bucuresti, 24 feb, 20:35