Vanzari apartamente 4+ camere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 4+ camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
76.900 €

agentie imobiliara, 4/10, centrala proprie Buderus noua, aer conditionat Daikin nou, ntermopan, parchet, gresie, faianta, semimobilat, utilat, curat, prize-intrerupatoare si panou electric nou.

Suprafata 60 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 03 Feb, 08:10
...
94.500 €

vand apartamemnt cu 4 camere, decomandat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, centrala termica, loc de parcare, bloc anul 1983, 2 lifturi, etajul 7/8,

Suprafata 90 mp An 1983 Decomandat Etaj 7 din 8 M 10 min.
Bucuresti, 12 Jul, 15:47
...
135.000 €

Bucla, Tg. Neamt, cf. 1, decomandat, etaj 7/10, ctie 1978, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 2 gr. sanitare, balcon inchis, eliberabil, acte, acc. credit

Suprafata 90 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:16
...
114.000 €

decomandat, eta j 6/10, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, parchet, termopan, usa metalica, usi noi , contorizat individual, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil.

Suprafata 87 mp An 1980 Decomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 02 Feb, 11:30
...
112.000 €

et. 7/10, decomandat, cf. 1, 82 mp, bloc 1984, renovat, foarte spatios si foarte bine compartimentat, bucatarie 9,5 m, spatii de depozitare, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere spate, acte pregatite,

Suprafata 82 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 16:34
...
125.000 €

Drumul Taberei - Argesului, apartament 4 camere confort 1, 2/4, decomandat, balcon, 2 grupuri sanitare, termopan, parchet, gresie, faianta, instalatie sanitara cupru, usi schimbate, foarte curat, bloc

Suprafata 80 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 Feb, 12:33
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
112.000 €

4 camere confort 1 semidecomandat, etaj 5/8, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, bloc 1982, cadastru, intabulare,

Suprafata 90 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi, 10:25
...
89.000 €

stradal, cf. 1, bloc reabilitat, centrala ptroprie, boxa, acte, posibilitate parcare, la 3 minute de metrou. Pozitie excelenta. Ideal locuit. Merita vazut,

Suprafata 89 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, azi, 14:13
...
68.000 €

Va propunem un apartament aflat in bucla Bulevardului Timisoara, la 300m de statia de metrou Romancierilor, in apropierea Parcului Moghioros, in spatele scolii nr. 169 si in apropiere de gradinitele nr.94...

Suprafata 58 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 08:55
...
72.000 €

Agentia imobiliara Land Estate va ofera spre achizitie un apartament de 4 camere , ferit de zgomotul urban si totodata cu acces facil la toate mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz, maxi-taxi)....

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 M 5 min.
Bucuresti, 20 Dec, 14:51
...
69.000 €

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit.

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
92.000 €

decomandat, etj 1, abloc anvelopat, pozitionat stradal in apropierea mijloacelor de transport si utilitatilor, centrala proprie, boxa fara alte amenajari.

Suprafata 80 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 01 Feb, 08:10
...
90.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 camere cu 2 grupuri sanitare,reabilitat termic,termopane,balcon inchis in termopane,contor de gaze separat si Pt centrala,se accepta credit.

Suprafata 90 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 11 M 9 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:30
...
90.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 camere cu 2 grupuri sanitare, reabilitat termic, termopane, balcon inchis in termopane, contor de gaze separat si Pt centrala, se accepta credit.

Suprafata 90 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 03 Feb, 17:51
...
96.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Ghencea, reper Serele MAPN, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 87 mp, cu 2 bai si 2 balcoane, 3 debarale ce pot fi folosite ca spatii...

Suprafata 79 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:51
...
69.500 €

Apartament 4 camere confort 2 situat la etajul 1/10 in suprafata de 65mp, pozitionat excelent la numai 2 minute de statia metrou si parc, iar imediata vecinatate se gasesc scoli si gradinite, Apartamentul...

Suprafata 65 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:25
...
129.000 €

Va ofer spre vanzare un apartament cu 4 camere ce se afla la etajul 1 din 4 al unui bloc situat in Drumul Taberei zona Favorit.

Suprafata 94 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 02 Feb, 13:13
...
75.000 €

Auchan Valea Calugaresca, et 3/10, confort 2,amenajat cu gresie, faianta, termopane, parchet partial, 61 mp, 2 gr sanitare,balcon, 62 mp, liber, acces usor bloc civilizat.

An 1973 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 30 Jan, 10:10
...
105.000 €

Apartament confort 1, etaj 2/4, curat, fara amenajari, liber, acte, acces facil mijloace de transport, Parc Moghioros, Scoala Gimnaziala 197, se accepta credit,

Suprafata 86 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:45
...
105.000 €

Apartament in zona Valea Argesului, confort1, semidecomandat, etaj 7/10, curat, partial amenajat, 2grupuri sanitare, 1balcon, bloc1982,curat, acte, acces facil Piata, mijloace de transport, negociabil

Suprafata 82 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 14:42
...
105.000 €

bucla Mega Image posta Valea Argesului curat, 2 grupuri sanitare,1 balcon, bloc stradal, termopan, gresie, faianta, parchet, acte

Suprafata 82 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 30 Jan, 12:30
...
79.500 €

Drumul Taberei V Argesului cf1/dec 4/4 bl reabilitat 2gr sanitare termopan usa metalica liber curat boxa acte pregatite pt vanzare zona buna langa metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli

Suprafata 85 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 30 Jan, 10:02
...
130.000 €

Aleea Timisul de Sus, 1/4, decomandat, garaj in proprietate 17 m, boxa, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, usi schimbate, aer conditionat, zona linistita, zona verde, acte la zi,

Suprafata 82 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 03 Feb, 12:35
...
130.000 €

Drumul Taberei Valea Oltului, apartament 4 camere confort 1 decomandat, etaj 1/4, suprafata toatala 82 mp ,doua grupuri sanitare, bloc reabilitat termic. Apartamentul dispune de boxa si garaj. Imobilul...

Suprafata 79 mp Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 04 Feb, 10:50
...
120.000 €

3/4, cf. 1/dec., lux, 2 gr. sanitare amenajat cu toate imbunatatirile, calitate superioara, instalatii si obiecte sanitare noi, boxa subsol, acte, zona linistita, 3 min. metrou, STB, scoli, supermarket-uri,

Suprafata 85 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 30 Jan, 10:03
...
68.000 €

parc Moghioros, Romancierilor, 4 camere, 62 mp, 1973, semidecomandat, et. 4/10, semistardal, curat, locuibil, bloc reabilitat, metroul si STB langa bloc, piata la 2 statii, aproape lic. Lovinescu, Pedagogic,

Suprafata 62 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 20:41
...
125.500 €

apartament 4 camere, spatios, liber, balcon si logie inchise, 2 grupuri sanitare, etaj 6/10,

Suprafata 88 mp An 1982 Decomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 18 Jan, 08:05
...
95.800 €

apartament de 4 camere in Ghencea, punct de reper Serele MAPN, confort 1 semidecomandat. Negociabil, direct proprietar,

Suprafata 87 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 14:10
...
120.000 €

4 camere bd. Brasov, bloc tip F, centrala termica proprie, parchet lemn, pozitionat intre piata Moghioros si Plaza Mall, suprafata utila 87mp

An 1972 Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 27 Jan, 09:08
...
110.000 €

Compozitorilor, decomandat, 2 grupuri sanitare, etaj 8/10, Kaufland, Auchan, decomandat, 2 grupuri sanitare, termopan, usa metalica, posibilitate centrala,

Suprafata 88 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 04 Feb, 13:14
...
67.000 €

apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, balcon, boxa, loc parcare. Se accepta credit,

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 14:27
...
85.000 €

ag imobiliara, Targul Neamt, parc Moghioros, termopan, gresie, faianta, parchet, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, liber. Comision 2%

Suprafata 81 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:48
...
75.000 €

Apartament de 4 camere, etaj 3/10, situat pe Aleea Vlasiei la 1 min de mers pe jos de statia de metrou Raul Doamnei, zona linistita. Proaspat zugravit. Direct proprietar.

Suprafata 61 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 3 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:25