Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti

Subrubrica: 4+ camere
Zona: București
...
93.000 €

Brancoveanu Gazarului et 3/4 dec bloc 1978, termopan peste tot inclusiv balcon, parchet, curat , liber, zona civilizata, scara curata, scoala ,gradinita spital, liber, necesita zugraveala. cadastru intabulare

Suprafata 90 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Jan, 10:54
...
110.000 €

Comision 0, str. Margeanului vizavi de Parohia Nasterea Maicii Domnului, bloc 1986, et. 8/8, priveliste superba, aer curat, luminos, 4 camere, incalzire pardoseala, instalatii noi, boiler, buc. mobilata,

Suprafata 81 mp An 1986 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 30 Jan, 11:45
...
125.000 €

Drumul Taberei - Argesului, apartament 4 camere confort 1, 2/4, decomandat, balcon, 2 grupuri sanitare, termopan, parchet, gresie, faianta, instalatie sanitara cupru, usi schimbate, foarte curat, bloc

Suprafata 80 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 Feb, 12:33
...
269.000 €

Apartament 140mp, scara interioara, 5 camere din care 4 dormitoare, 1 living, bucatarie spatioasa, 2 bai, 4 balcoane inchise (6-9mp), debara, holuri generoase Pretul este negociabil.

Suprafata 139 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 21:30
...
118.000 €

direct dezvoltator, ap. 4 cam, 78.24 mp, mobilat, utilat, decent, dubla izolatie, parcare subterana, disponibil imediat, et. 9,10 /13, se accepta plata prin credit bancar.

An 2020 Semidecomandat Etaj 9 din 13
Bucuresti, azi, 12:30
...
130.000 €

ap. 4 camere semidecomandat, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie mare, patrata, hol spatios, interior curat, imbunatatiri, bloc stradal, reabilitat, pozitionat la 5 min. de metroul Obor. Acte efectuate eliberabil,

Suprafata 90 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 01 Feb, 19:34
...
102.000 €

9/11, dec, 97 mp, 2wc, bloc 1978, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, termopan usa metalica, aer conditionat, cadastru intabulare, acc credit, liber.

Suprafata 97 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, ieri, 13:34
...
68.954 €

DIRECT DEZVOLTATOR COMISION 0% Ansamblu rezidential format din 2 blocuri cu 3 nivele, in cea mai mare zona in dezvoltare din zona Sector 3, la doar 10minute de mers pe jos de Complexul Comercial Pallady-Ikea,...

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 3 M 12 min.
Bucuresti, 06 Feb, 19:06
...
465.000 €

garaj, curte, boxa, cf, liber stare buna, pret 465.000 euro, comision ag. 3,5%+tva fact., constructie 1973, curte, disponibil imediat, rog seriozitate,

Suprafata 157 mp An 1973 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 08:49
...
135.000 €

Cauti un apartament cu 4 camere amplasat semicentral, in care sa te muti imediat? Acest apartament va fi cu siguranta in topul preferintelor tale! Indiferent in ce domeniu activezi, ai nevoie de un...

Suprafata 86 mp An 1985 Decomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:45
...
89.000 €

stradal, cf. 1, bloc reabilitat, centrala ptroprie, boxa, acte, posibilitate parcare, la 3 minute de metrou. Pozitie excelenta. Ideal locuit. Merita vazut,

Suprafata 89 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, azi, 14:13
...
125.000 €

Apartamentul face parte dintr-un proiect cu un concept rezidential ce ofera locatarilor o locatie excelenta, imbinand inalte standarde de calitate cu finisaje premium.Spatiile sunt impartite functional...

Suprafata 100 mp An 2015 Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 08:05
...
105.000 €

Emil Racovita,stradal,cf 1,balcon,90 mp,2 grupuri sanitare,scara curata,zona verde si civilizata,scoala generala in apropiere,Piata Sudului,mijloace de transport,Mega Image.Pret negociabil.

Suprafata 90 mp An 1980 Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 10:33
...
92.000 €

vav de piata Straduintei, acces stradal, vedere mixta, etaj 6/10, bloc 1979 reabilitat termic, bucatarie de 11.5 mp, 2 bai, 3 balcoane, posibilitate de montare centrala proprie, comision 0,

Suprafata 89 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 12 M 18 min.
Bucuresti, 26 Jan, 18:53
...
114.000 €

decomandat, eta j 6/10, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, parchet, termopan, usa metalica, usi noi , contorizat individual, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil.

Suprafata 87 mp An 1980 Decomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 02 Feb, 11:30
...
114.000 €

Bucurestii Noi, parc Bazilescu, etaj 4 din 4 semidec., in forma de T, 3 camere sunt decomandate, 2 gr. sanitare, 1 balcon, bloc reabilitat, linistit, zona verde, 5 min Metrou, luminos, bine izolat

Suprafata 89 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 13:28
...
135.000 €

Bucla, Tg. Neamt, cf. 1, decomandat, etaj 7/10, ctie 1978, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 2 gr. sanitare, balcon inchis, eliberabil, acte, acc. credit

Suprafata 90 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:16
...
119.990 €

Vand apartament de 4 camere in zona 13 Septembrie, in bloc anvelopat, la doar 10 minute de centru, cu o suprafata utila de 99 mp, situat la etajul 8 din 8, cu 2 bai si 2 balcoane, an 1989, pret neg.

Suprafata 99 mp An 1990 Decomandat Etaj 8 din 8 M 18 min.
Bucuresti, azi, 09:36
...

Academia Militara, aproapiere Gradina Botanica Palatul Cotroceni ap 4 cam semidec in imobil in constr S+P+11E, su 109 mp, et 9/11, 3 bai, g, f, p, t, um, ct, incalzire pardoseala Pret 254.100 € + TVA

Suprafata 109 mp An 2022 Semidecomandat M 13 min.
Bucuresti, 28 Jan, 08:01
...
116.000 €

apartament 4 camere la pret de 3, confort 1 semidecomandat, 86 mp, etajul 7/8, bloc 1985, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contor gaz pentru centrala, 2 gr. sanitare, merita vazut

M 13 min.
Bucuresti, azi, 11:37
...
114.900 €

Crangasi ap. 4 cam. et 2/8, 96 mp, anul 1982, bloc curat fara gandaci, 2 bai, doua balcoane, intretinere mica

Suprafata 80 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:09
...
105.000 €

Sectia 9 Politie, adiacent, ctie 1983, cf1, etaj 2, 2gr. sanitare, 2 balcoane, 90mp, renovat, g+f+p+t+um, centrala proprie, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape piata ,scoala, pret bun disc

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 20:09
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
159.000 €

K Imobiliare propune in zona Turda, bloc reabilitat termic, constructie 1982, etaj 9/10, suprafata 85 mp, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, renovat recent, liber, cadastru si intabulare

Suprafata 85 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:13
...
299.000 €

etaj 1/2, curte 103 mp in folosinta, parcare 2 masini in curte. Centrala de ap., se vinde mobilat utilat complet cf, pret 299.000 euro, comision 3,5% + TVA fact., rog seriozitate

Suprafata 144 mp Decomandat Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 08:49
...

Ansamblul Vivenda Residencias, apropiere metrou Costin Georgian, in proximitatea parcurilor Morarilor, IOR si Arena Nationala ofera spre vanzare ap 4 cam orientare SV-NV in blocul L, cu finalizare 2024,...

Suprafata 100 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, 28 Jan, 09:00
...

duplex 4 cam. in ansamblul Delta City, living, 3 dormitoare, 3 bai, sc 218,77 mp, su 180,30 mp, etaj 10/P+10, balcon, an c-tie 2020. Pret initial 328.155 + TVA. Pret promotional 306.278 + TVA,

Suprafata 180 mp An 2020 Decomandat M 13 min.
Bucuresti, 28 Jan, 09:00
...
107.000 €

Va propun spre vanzare un apartament, format din patru camere, decomandat, doua bai, doua balcoane, cu vedere mixta, situat intr-un imobil de 8 etaje, imobil in curs de reabilitare, curat, cu locatari...

Suprafata 90 mp An 1992 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 20 Jan, 14:20
...
192.661 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 161.900 Euro + TVA Pret promotional - avans 50% la antecontract: 163.900 Euro + TVA Pret promotional - avans 15%...

Suprafata 164 mp An 2021 Decomandat Etaj 7 din 7 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:57
...

Romconsulting are placerea sa prezinte spre vanzare imobilul Novos. Proprietatea este o cladire cu 11 etaje, 51 apartamente, un spatiu comercial generos, avand acces direct la Bulevardul Unirii;

An 1990 Decomandat M 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:18
...
225.000 €

Bloc 1972. Calea Victoriei- Strada Gheorghe Manu,Locatie deosebita, Bloc din anul 1972,et. 2/8, apartament 4 camere, Circular, 2 bai, Logie si balcon, negociabil, Direct proprietar, fara comision Cumparator

Suprafata 105 mp An 1972 Circular Etaj 2 din 8 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:26
...
94.500 €

vand apartamemnt cu 4 camere, decomandat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, centrala termica, loc de parcare, bloc anul 1983, 2 lifturi, etajul 7/8,

Suprafata 90 mp An 1983 Decomandat Etaj 7 din 8 M 10 min.
Bucuresti, 12 Jul, 15:47
...
112.000 €

4 camere confort 1 semidecomandat, etaj 5/8, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, bloc 1982, cadastru, intabulare,

Suprafata 90 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi, 10:25
...
112.000 €

et. 7/10, decomandat, cf. 1, 82 mp, bloc 1984, renovat, foarte spatios si foarte bine compartimentat, bucatarie 9,5 m, spatii de depozitare, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere spate, acte pregatite,

Suprafata 82 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 16:34
...
130.000 €

stradal, etaj 5 din 10, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, stradal, bloc, 5 min Metrou, fara imbunatatiri, pretabil birou/locuit, vedere stradala, compartimentare deosebita,

Suprafata 93 mp An 1979 Circular Etaj 5 din 10
Bucuresti, 26 Jan, 08:01
...
220.000 €

vanzare ap. 5 cam. in vila, etaj 1/1, 175 mp utili, camere h-4,5, cf stare renovare, pret 220.000 euro, comision 3,5% + TVA facturabili, rog seriozitate,

An 1939 Decomandat Etaj 1 din 1
Bucuresti, 29 Jan, 10:40
...
165.000 €

apartament deosebit de 4 camere decomandat de vanzare, situat pe Str. Liviu Rebreanu intre Metrou 1 Decembrie 1918 si Republica, renovat total, 2 locuri de parcare subterane, mobilat, utilat pe comanda,

Suprafata 117 mp An 2009 Decomandat Etaj 8 din 11
Bucuresti, azi, 13:19
...
265.000 €

confort 1 decomandat, 95mp, etajul 5/6, bloc 1990 monolit, cu gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, decent, 2 gr sanitare si 2 balcoane, pozitie excelenta, merita vazut !

M 3 min.
Bucuresti, 01 Feb, 11:17
...
550.000 €

apartament de lux in vila monument istoric, parter, zona linistita semicentrala, doua intrari individuale, reconditionat capital si de lux cu foita de aur si marmora. Pret usor negociabil,

Suprafata 202 mp Etaj parter din 5
Bucuresti, 30 Jan, 11:35
...
310.000 €

- Important: reprezentam direct proprietarul. 0% comision pentru cumparator. - Familie mare? Sau pur si simplu ai nevoie de foarte mult spatiu in noul tau apartament? Cum suna aproximativ 200 mp utili...

Suprafata 206 mp An 2016 Decomandat Etaj 4 din 5 M 8 min.
Bucuresti, 05 Feb, 17:41
...
110.000 €

Va prezentam un apartament de 4 camere deosebit si rar, la mai putin de 1 minut de intrarea B in statia de Metrou Nicolae Grigorescu intr-un bloc H cu 4 niveluri, reabilitat termic, situat la etajul 3....

Suprafata 71 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 05 Feb, 15:11
...
245.000 €

apartament 4 camere confort 1 decomandat, 106mp, etajul 2/8, bloc 1990, cu imbunatatiri decente,centrala proprie, 3 balcoane si 2 gr sanitare, pozitie excelenta, merita vazut

M 5 min.
Bucuresti, azi, 11:40
...
75.000 €

4 camere semidecomandate, et. 7/8, renovat, bloc reabilitat, teava centrala termica in apartament, 2 bai, balcon inchis

An 1980 Etaj 7 din 8
Bucuresti, 25 Jan, 11:41
...
76.900 €

agentie imobiliara, 4/10, centrala proprie Buderus noua, aer conditionat Daikin nou, ntermopan, parchet, gresie, faianta, semimobilat, utilat, curat, prize-intrerupatoare si panou electric nou.

Suprafata 60 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 03 Feb, 08:10
...
75.000 €

Apartament situat in Bucuresti, str. Lacul Zanoaga, Sector 6, compus din 4 camere si dependinte in suprafata utila de 61 m.p si balcon in suprafata de 2.94 m.p. Imobilul este amplasat intr-o zona linistita,...

Suprafata 61 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din parter M 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:52
...
179.000 €

Cauti un apartament spatios cu 4 camere, intr-o zona linistita, aproape de metrou si de orice alt punct de interes cotidian? Apartamentul 15 poate fi o solutie aparte pentru familia ta. ( Unde mai pui...

Suprafata 120 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 2 din 3 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:46
...
135.000 €

Lacul Tei, apropiere Parcul Circului, Barbu Vacarescu, Floreasca, Lidl, Kaufland, Farmacia Tei, Carrefour, ap. 4 camere, et.1, cu centrala proprie, usi schimbate, AC,

An 1990 Decomandat Etaj 1 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi, 08:55
...
95.000 €

9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit,...

Suprafata 90 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 14:58
...
254.000 €

apartament de 4 camere (sup. utila 112 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr. 2-4 (vis-a-vis de Palataul Cotroceni). pret FARA Tva.

Suprafata 112 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 06 Feb, 12:36
...
75.000 €

Piata Rahova, stradal, 4 cam. anul 1982, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat, foarte calduros, instalatie electrica noua, instalatia sanitara pe cupru, usa metalica, termopan, se vinde partial mobilat

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 18:03
...

str. Odei 76, constr. 2022, ap. 4 cam. in imobil P+8, dec., et. 1/8, su totala 99 mp, 2 dormitoare, 2 bai, balcon 5,60 mp, finisaje premium. Pret 125.000 € + TV,

Suprafata 99 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 28 Jan, 08:01
...
119.000 €

Va propunem un apartament deosebit, mobilat complet, locuibil imediat, situat langa parcului Tineretului si metroul C-tin Brancoveanuu. Are o vedere panoramica spre parc si centrul orasului este situat...

Suprafata 81 mp An 1993 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:50