Vanzari apartamente 3 camere Stefan cel Mare - Tei

Subrubrica: 3 camere
Zona: Stefan cel Mare-Tei
...
110.000 €

4/8, cf.1, dec., 2 bai, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, bloc reabilitat termic, instalatii electrice si sanitare noi, calorifere noi, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, scara super...

Suprafata 68 mp An 1991 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 23 Mar, 13:46
...
175.036 €

pe strada Dambovicioara 10-12, 10 minute metrou Aurel Vlaicu si la doar 3 minute de Verdi Park, ap 3 cam in ansamblu rezidential de lux Floreasca Residence, ap dec, et 3/10, su 71mp, living+dining, buc...

Suprafata 71 mp An 2020 Decomandat
Bucuresti, 13 Mar, 08:05
...

in proximitatea cartierului Aviatiei, cu vedere directa catre lacul Tei Belvedere Residences constructie 2021, ap. 3 cam. dec., su 66 mp, terasa de 20 mp, etajul 2/11, dispune de 2 bai, 2 dormitoare,...

Suprafata 66 mp An 2021 Decomandat M 11 min.
Bucuresti, 13 Mar, 08:05
...
94.900 €

ap. 3 camere, Calea Mosilor, la 3 minute de metrou Bucur Obor, in planul 2, zona linistita, apartamentul este decomandat, etaj 2, 70 mp, an bloc 1980. Pret 99900 euro, agentie imob.,

Suprafata 70 mp An 1980 Decomandat Etaj 2 din 8 M 3 min.
Bucuresti, 10 Mar, 14:14
...
91.500 €

Metroul Obor este la 10min. Mall Veranda 5 min. Pipera 5 min. langa sectia 7politie, bloc 1985, 2 lifturi, teava de gaz pt. centrala, dec.3 debarale, GFP ,UM, TH, AC, cadastru, intabulare, se accepta...

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
81.900 €

ap. 3 cam. cf. 1 dec., 6/10, 2 balcoane su 68, 73 mp, construit in 1975 si reabilitat termic in 2020, intabulat, bloc foarte linistit si curat, liber

An 1975 Decomandat Etaj 6 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 11 Mar, 09:05
...
65.000 €

Apartament cu 3 camere luminos situat intr un bloc reabilitat in zona Lacul Tei, parcul tei si parcul circului 5 min, metrou Stefan Cel Mare 10 min, necesita renovare completa, dispune de termopane,

Suprafata 55 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 21 Mar, 11:46
...
104.900 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: FARA COMISION DE LA CUMPARATOR. 1. Beneficii tehnice ale ofertei: - bloc construit in 1980, scara curata, supraveghere video, vedere stradala, intrare spate,...

Suprafata 74 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 10 Mar, 08:10
...
65.000 €

3 camere cf. 2, semidecomandat, fara imbunatatiri, vedere pe spate la liniste, disponibil imediat, pozitionat intre 2 parcuri, cash, credit, Comision Agentie 2%, vecinatati Floreasca, Pipera, Obor, Stefan...

Suprafata 53 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:13
...
96.000 €

Bd Lacul Tei, intre Parcul Circului si Parcul Tei bloc reabilitat termic, an 1978, 74mp, dec. orientare sud, amplasat pe milocul blocului, 2balcoane cadastru, intabulare, se accepta credit,

Suprafata 74 mp An 1978 Decomandat Etaj 5 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
89.999 €

ofer spre vanzare apartament compus din 3 camere, decomandat, situat la etajul 4 din P+8 al unui bloc construit in anul 1968, reabilitat termic,

Suprafata 62 mp An 1968 Decomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 22 Mar, 16:06
...
84.000 €

10 min. metrou Obor, aproape Parc Tei, Plumbuita, Scoala 27, Kaufland, etaj 8/8, cf. 1 dec., 70 mp, bloc 1984, reabilitat termic, terasa fara probleme, centrala termica, 2 bai, imb., g, f, p, termopan,...

Suprafata 70 mp An 1984 Decomandat Etaj 8 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:10
...
79.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Tei, reper Teiul Doamnei, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 63 mp, cu 1 baie si 1 balcon. Locuinta este situata la etajul 9, intr-un...

Suprafata 63 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:23
...
149.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Tei, reper Parcul Circului, confort 1 sporit decomandat, avand suprafata de 82 mp, cu 2 bai si 2 balcoane. Locuinta este situata la etajul 3,...

Suprafata 73 mp An 1993 Decomandat Etaj 3 din 4 M 19 min.
Bucuresti, 20 Mar, 15:24
...
65.000 €

Imobil situat in zona sectiei 7 de politie, si parcul Iulia Hasdeu. Apartamentul este liber, curat si igenizat. Exista cadastru si intabulare. tel.

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 20 Mar, 13:55
...
102.000 €

apartament 3 camere, 4/8, cf. 1, decomandat, 2 gr sanitare, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, zona Teiul Doamnei - Petre Antonescu. Situat intro zona linistita, la 15 min. de mers pe jos de Bucur...

Suprafata 68 mp An 1983 Decomandat Etaj 4 din 8 M 18 min.
Bucuresti, 22 Mar, 15:00
...
80.000 €

vand apartament 3 camere, Colentina, vis a vis de Rose Garden, an de constructie 1971, semidecomandat, etaj 3/10, suprafata utila 64 mp, suprafata totala cu balcon 68 mp

Suprafata 68 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 23 Mar, 16:42
...
58.000 €

3 camere cf 2, etaj 9/10, partial mobilat, aer conditionat nou, acces rapid mijloace de transport, liber, acte la zi, Cash/Credit, Comision Agentie 2%, vecinatati: Pipera, Floreasca, Aviatiei

Suprafata 52 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 12:14
...
86.000 €

cf.1, 2 balcoane, vedere pe spate, liniste, bl. deosebit, reabilitat termic, fara risc seismic, scara impecabila, renovat, partial mob., contorizat, geam la baie, g+f+p+t+isn+um, aer conditionat, acc....

Suprafata 68 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 9
Bucuresti, 23 Mar, 14:38
...
94.900 €

Grigore Ionescu, 15 min. metrou, aproape Parc Tei, Facultatea de Constructii, etaj 7/8, cf. 1 dec., 70mp, bloc 1984 reabilitat termic, pe mijloc, orientare S-V, 2 bai, 2 lifturi, bucatarie patrata, imb.,...

Suprafata 70 mp An 1987 Decomandat Etaj 7 din 8 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 12:10
...
86.000 €

Apartament cu 3 camere luminos, vedere spate, orientare est, liniste multa, bloc 1976, reabilitat termic, fara risc seismic, renovat, g, f, p, um, usi noi, th, pe mijloc, baie cu fereastra, acte ok

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 11
Bucuresti, 17 Mar, 18:12
...
115.000 €

Spitalul Colentina, stradal, apartament 3 camere confort 1 semidecomandat suprafata 75 mp, 2 grupuri sanitare, etaj 2/10, bloc constructie 1980, stradal, reabilitat termic, acces la mijloace de transport

Suprafata 75 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:40
...
69.900 €

va oferim spre achizitie un apartament de 3 camere in suprafata utila de 57 mp la care se adauga 2 balcoane inchise, total suprafata 65.50 mp, situat la etajul 5 din 6 intr-un bloc cu 49 de apartamente...

Suprafata 57 mp An 1960 Semidecomandat Etaj 5 din 6 M 14 min.
Bucuresti, 23 Mar, 11:06
...
248.900 €

ID intern: 311539 Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, penthouse,cu terasa de 130mp cadastrata si cu pret separat, confort lux, situat in zona Barbu Vacarescu, reper Lacul Tei, intr-un...

Suprafata 114 mp An 2021 Etaj 3 din 3
Bucuresti, 23 Mar, 12:20
...
59.900 €

Lizeanu, etj.5/7, cf 1, semidec, 66mp, vedere mixta, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, fara imbunatatiri, doar termopan, geam la baie, cadastru si intabulare, liber, pret bun, negociabil, ideal investitie,

Suprafata 66 mp An 1962 Semidecomandat Etaj 5 din 7 M 10 min.
Bucuresti, 23 Mar, 15:07
...
90.000 €

ID intern: 311585 Va propunem spre vanzare un apartament sperb cu 3 camere spatios, luminos, cu vedere mixta, orientare sud est direct spre Parcul Circului situat la intersectia Stefan cel Mare cu Aleea...

Suprafata 68 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mar, 20:21
...
80.000 €

10 min., metrou aproape Parc Plumbuita, Kaufland, Veranda, etaj 3/10, cf.1 semidec., 69 mp, bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic, vedere mixta, orientare E-V, baie cu fereastra, curat, g, f,...

Suprafata 69 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 12:41
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.234
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 596
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.066