Vanzari apartamente 3 camere Stefan cel Mare - Tei

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 25 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Stefan cel Mare-Tei
  Salveaza cautarea
Stefan cel Mare, 3 cam, bloc 1980, parcare
109.900 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: - zona Stefan cel Mare intersectie cu Lizeanu la 8-10 min de mers pe jos...

 • 74 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 07 ian, 10:52
Obor, Teiul Doamnei langa Sectia 7 Politie
93.800 €

Metroul Obor este la 1 0min. Mall Veranda 5 min. Pipera 5 min. bloc 1985, reabilitat termic, 2 lifturi, 2 bai, dec., imb., 3 debarale, renovat,...

 • 70 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 15 min.
Sector 2, ieri, 10:53
Stefan cel Mare, parcare, 3 cam.
109.900 €

beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: - zona Stefan cel Mare intersectie cu Lizeanu la 8-10 min de mers pe jos...

 • 74 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 11 ian, 10:52
Lacul Tei
 

Apartament 3 camere dec etaj 2 din 10 bloc termoizolat 74 mpu doua balcoane o baie orientare sud

 • 74 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, azi, 14:11
Stefan cel Mare, Lizeanu
+ Schita
72.000 €

confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, vedere mixta, scara curata, liber, acte ok, situat la 5 min. metrou Obor,

 • 63 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, 19 ian, 10:48
Obor, Colentina,Teiul Doamnei,Posta,Lacul Tei,Parc
+ Schita
63.500 €

5/10, cf 2,sdec, 51mp, balcon1 baie, cu geam, bl fara risc seismic, reabilitat termic, scara civilizata, partial mob si utilat, g+f+p+t, usa...

 • 51 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 14:39
Stefan Cel Mare - Parcul Circului
120.000 €

Lacul Tei Apartament deosebit de 3 camere decomandat, renovat, bucatarie mare, 2 balcoane, geam la baie, vedere spate, liniste. Toate actele

 • 74 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 19 ian, 10:28
Stefan cel Mare, Obor, stradal, 5 minute de metrou
86.000 €

3/8,cf1,sdec, 64mp,1baie,vedere mixta, bl fara risc seismic, renovat 2019, la cheie, mobilat modern si utilat complet, usi int si instal noi, g,...

 • 64 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Sector 2, ieri, 14:19
Teiul Doamnei, Posta, Cristea Mateescu
93.000 €

fara imbunatatiri, bloc retras, 5 min. Parc Tei, acces rapid mijloace de transport, acte la zi, Comision Agentie 2%,vecinatati: Lacul Tei, Obor,...

 • 69 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 2, azi, 10:39
Petricani, 3 camere, 97 mp, bucatarie inchisa
200.000 €

3 camere, 97 mp, bucatarie inchisa, 2 bai, bloc nou, comision 0%

 • 96 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 2, azi, 12:52
Trei camere, 85 mp, bucatarie inchisa, 2 bai
153.000 €

3 camere, 85 mp, bucatarie inchisa, 2 bai, bloc nou, comision 0%

 • 85 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Sector 2, azi, 12:51
Trei camere, 83 mp +36 mp terasa bucatarie inchisa
220.000 €

3 camere, 83 mp + 36 mp terasa bucatarie inchisa, 2 bai, bloc nou, comision 0%

 • 118 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 2, azi, 12:52
Trei camere, 92 mp, bucatarie inchisa, 2 bai
165.000 €

3 camere, 92 mp, bucatarie inchisa, 2 bai, bloc nou, comision 0%

 • 92 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Sector 2, azi, 12:50
Colentina Dna Ghica, vav Parc Plumbuita
69.990 €

Metroul Obor 12 min. Pipera 5 min, bloc reabilitat termic, dec., 70 mp, pe mijloc, baie cu fereastra, balcon mare 9 mp, g, f, p,um, t cadastru,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, ieri, 10:55
Lacul Tei, vav Domino, Facultatea de Constructii
83.000 €

Intre Parcul Tei si Parcul Circului,10minute metrou Stefan cel Mare aproape Parcul Circului, cf.1 dec., 74 mp, bloc1976 reabilitat termic, pe...

 • 71 mp
 • An 1977
 • Decomandat
Sector 2, ieri, 10:51
Colentina - Teiul Doamnei
+ Schita
104.000 €

Colentina, Teiul Doamnei, str. Ion Berindei, 3 camere etaj 7/10, bloc foarte curat si civilizat, zona verde in fata blocului, retras de la strada,...

 • 66 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 17 ian, 14:15
Obor, Teiul Doamnei, langa facultate
89.000 €

Metrou Obor 8 min. Mall Veranda, Kaufland, Pipera 10 min. parcul Tei, acces rapid din sos. Colentina, bloc reabilitat termic, 2 bai, 2 lifturi,...

 • 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 17 min.
Sector 2, ieri, 10:52
Stefan cel Mare-Obor
65.000 €

vand apartament 3 camere urgent, direct proprietar, fara intermediari,

 • 60 mp
 • An 1962
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • 8 min.
Sector 2, 16 ian, 17:50
Stefan cel Mare nr. 35, Bucur Obor, Lizeanu
65.000 €

ocazie.Vand apartament vechi, cu 3 camere, zona buna, Piata Obor,

 • 58 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 9 min.
Sector 2, 18 ian, 19:10
Stefan cel Mare, Obor
+ Schita
83.000 €

3 camere, str. Irimicului, 1 baie, 2 balcoane, vedere mixta, apropiere metrou,

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 2, azi, 15:20
Lacul Tei- Domino Plaza- Mega Image Apartament 3 camere
120.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare un apartament de 3 camere , decomandat, situat la etajul 1/9, renovat acum 6-7 ani in totalitate,...

 • 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 15 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:53
Stefan cel Mare, Aleea Circului, 3 min. Metrou
87.000 €

ap. 3 camere semidecomandat, cu imbunatatiri, partial mobilat, pozitionat pe Al. Circului, bl. reabilitat, 2 ap. pe palier, scara curata, vecini...

 • 57 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 2, ieri, 15:29
Stefan Cel Mare, Aleea Circului, metrou 4 min.
87.000 €

etaj 4/4 semidecomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok,liber. Este renovat total, instalatii schimbate ca in foto. Distanta pana la metrou 3-4 min.,

 • 57 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, 19 ian, 20:29
Metrou Stefan cel Mare
110.000 €

apartament 3 camere, 65 mp, semidecomandat, an constr 1968, necesita renovare completa. Bloc anvelopat, la 3 minute distanta de Metrou Stefan cel...

 • 65 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 3 min.
Sector 2, 19 ian, 22:55
Colentina
82.000 €

apartament 3 camere, 70 mp, decomandat, parter/10, bloc reabilitat, an constr 1972, bloc stradal situat vis-a-vis de Dristor Kebap. Ideal investie,...

 • 70 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 17 min.
Sector 2, 19 ian, 23:04