Vanzari apartamente 3 camere aproape de metrou Titan - Dristor

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 80 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu
79.500 €

bloc tip H, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, 5 minute parc IOR si mall Park Lake

 • 65 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:43
Nicolae Grigorescu metrou
+ Schita
79.500 €

bloc tip H, gresie, faianta, geam la baie, zona verde, foarte aproape metrou, scoala, piata Salajan.

 • 62 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 17 feb, 09:54
Dristor, 5 minute metrou
85.000 €

strada Eufrosina Popescu, complet renovat, usi schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, toate actele, liber.

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:30
Dristor chiar pe Odobesti, 5 minute metrou
85.000 €

chiar la mall Park Lake si parc IOR, reabilitat, decomandat, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scoala 88,

 • 68 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:43
Muncii, Decebal, Vatra Luminoasa
+ Schita
216.400 €

Proiectul Magatti 7 va propune un imobil-boutique inovator prin proiectarea ergonomica si spatiile locuibile bogat iluminate natural, armonizate...

 • 140 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:25
1 Decembrie 1918, Jean Steriadi
81.000 €

5 minute metrou, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, curat, toate actele, mobilat si utilat.

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 20 feb, 15:20
Camil Ressu
95.000 €

Metrou Nicolae Grigorescu 5 minute, decomandat, centrala termica, bloc reabilitat, scara curata, toate actele, 2 gr sanitare.

 • 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, 20 feb, 15:22
Grigorescu metrou
95.000 €

Camil Ressu, confort 1, decomandat, 2 gr sanitare, bloc din 1984, bloc reabilitat termic, centrala termica, loc parcare, boxa, situat la 5 minute...

 • 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:40
Dristor
85.000 €

bloc reabilitat, vedere mixta, complet renovat, semimobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet lemn...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 1 min.
Bucuresti, 13 feb, 08:59
Nicolae Grigorescu, chiar langa metrou
+ Schita
85.000 €

3 camere semidecomandat, bloc tip H, parchet lemn masiv, centrala termica, instalatii sanitare noi, fara imbunatatiri, liber

 • 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:41
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
92.000 €

apartament 3 camere 87.73 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:45
Nicolae Grigorescu chiar la metrou
81.000 €

3 minute parc si piata, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, scara curata, termopane, geam la baie, fara imbunatatiri, toate actele.

 • 70 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 20 feb, 15:20
Pallady, apartament 3 camere, 63mp
+ Schita
71.000 €

5 minute/metrou. Apartament 3 camere cu suprafata totala utila de 63mp. Bucatarie mobilata si utilata+aer conditionat in sufragerie. Avans minim...

 • 63 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 19 feb, 16:21
Theodor Pallady, Nicolae Teclu
97.000 €

apartament 3 camere 88 mp, decomadat, spatios, dispune de un living generos prevazut cu terasa, doua dormitoare, o bucatarie inchisa. Apartamentul...

 • 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 1 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:15
1 Decembrie 1918, metrou
80.000 €

Jean Steriadi, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat modern situat la 5 min metrou 1...

 • 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:30
Nicolae Grigorescu, 10 minute metrou, Prevederii
83.000 €

piata Salajan, bloc reabilitat, termopane, 2 gr sanitare, gresie, termopane, usa metalica, bloc curat, 2 lifturi

 • 67 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:42
Titan chiar pe Nicolae Grigorescu vav metrou
85.000 €

si intrare in parcul IOR, stradal, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, renovat recent total, instalatii sanitare si electrice pe...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 20 feb, 15:22
Titan, chiar vav parc IOR si metrou
+ Schita
86.000 €

bloc stradal, vedere parc, reabilitat, balcon pe toata suprafata apartamentului, fara imbunatatiri, 5 minute scoala 195, liber,

 • 76 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:43
Ozana, metrou Nicolae Teclu, bucatarie mobilata
+ Schita
99.000 €

Va propun spre vanzare un apartament cu 3 camere, 2 bai, 2 balcoane. Bucataria este mobilata si utilata, iar in living este montat un aparat de aer...

 • 90 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 5 min.
Bucuresti, 16 feb, 15:45
Dristor 5 minute metrou, pe Eufrosina Popescu
85.000 €

bloc reabilitat, vedere mixta, complet renovat, semimobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet lemn...

 • 67 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:42
Titan
76.000 €

10 minute metrou, bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, aer conditionat, toate actele.

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 17 feb, 09:54
Dristor
68.000 €

Liviu Rebreanu, vizavi de ParkLake, 2 min pard IOR, 7 min metrou Dristor, if aproape piata Ramnicu Sarat, liber, igienizat, fara imbunatatiri.

 • 70 mp
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 12 feb, 19:55
Titan, 1 minut metrou 1 Decembrie, stradal
75.000 €

Trapezului, 1/4, al 2 lea bloc de la metrou, pe bulevardul 1 Decembrie, bloc reabilitat, piata, supermarket, scoli, gradinite, parcul Titanii

 • 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 12 feb, 09:32
Nicolae Grigorescu
88.000 €

5 minute metrou si parc, 2 grupuri, instalatii schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, liber, toate actele,

 • 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 20 feb, 15:22
Baba Novac
85.000 €

Constantin Brancusi, parcul IOR, metrou Titan 5-7 minute, decomandat, 2 grupuri sanitare, geam la ambele, balcon mare, gresie, faianta, parchet,...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:10
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
66.405 €

apartament 3 camere, decomandat, 70.46 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare...

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:12
Titan, Trapezului metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
74.490 €

sector 3, apartament 3 camere decomandat, 78.41 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • 78 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:24
Nicolae Grigorescu, 1 minut metrou
71.000 €

3 camere decomandat, fara imbunatatiri, usa metalica, termopane, parchet, bloc reabilitat, geam la baie toate actele. 5 minute parc IOR, piata Salajan

 • 66 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 13 feb, 08:59
Trapezului 5 minute metrou 1 Decembrie 1918
58.000 €

Kaufland,chiar pe Mizil, bloc 2017 locuit complet, reabilitat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii...

 • 65 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:43
Dristor
85.000 €

5 minute metrou, renovat total, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, mobilat...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 14 feb, 08:54
Nicolae Teclu, Titan
+ Schita
88.500 €

apartament 3 camere bloc nou finalizat, 500 m pana la metrou N. Teclu, acces catre mijloacele de transport si zonele comerciale. Posibilitate...

 • 77 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 3 min.
Bucuresti, 20 feb, 12:25
Nicolae Grigorescu 1 minut metrou
85.000 €

bloc tip H, 3 camere semidecomandat, fara imbunatatiri, recente, posibilitatea unui al 2-lea grup sanitar, liber, toate actele

 • 70 mp
 • An 1970
 • Etaj 2 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 20 feb, 13:00
Dristor
78.000 €

Dristor, metrou, 2 camere decomandate, 64 mp stradal

 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 18 feb, 11:30
Titan, Theodor Pallady, Ozana
88.500 €

Titan ultimul apartament de 3 camere acte gata de mutare situat in apropierea statiei de metrou N. Teclu

 • 78 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 09:11
Dristor, Park Lake, IOR
89.500 €

3-4 minute metrou, vav Mall Park Lake, decomandat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

 • 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 13 feb, 08:59
Grigorescu metrou
83.000 €

10 minute metrou, Prevederii, piata Salajan, bloc reabilitat, termopane, 2 gr sanitare, gresie, termopane, usa metalica, bloc curat, 2 lifturi,...

 • 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:30
Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu
85.000 €

bloc tip H, stradal, vedere spate, centrala, parchet, 5 minute metrou, curat, liber, toate actele.

 • 65 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:42
1 Decembrie 1918, metrou
66.500 €

Ciucea, circa 13 politie, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii sanitare si electrice schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:31
1 Decembrie 1918, metrou
63.000 €

Trapezului, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, fara imbunatatiri, fara probleme cu terasa, merita vazut, pret de 2 camere, merita...

 • 70 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, 19 feb, 10:56
Nicolae Grigorescu, Titan
75.000 €

3-5 minute metrou, bloc reabilitat, termopane, parchet, 2 minute piata Salajan, circular, toate actele

 • 67 mp
 • An 1970
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 14 feb, 08:54
Grigorescu metrou
79.500 €

Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu, bloc tip H, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, 5 minute parc IOR,...

 • 66 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:08
Pallady, Titan, metrou Nicolae Teclu
72.500 €

Apartament 3 camere, decomandat, bucatarie separata, 7 minute metrou Nicolae Teclu. Finisaje premium la alegerea dumneavoastra. Direct dezvoltator,...

 • 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:33
Titan, IOR
+ Schita
86.000 €

bloc stradal, vedere parc, reabilitat, balcon pe toata suprafata apartamentului, fara imbunatatiri, 5 minute scoala 195, liber.

 • 77 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 13 feb, 08:59
Theodor Pallady, Nicolae Teclu
+ Schita
91.000 €

Apartament 3 camere 86 mp, decomadat, spatios, dispune de un living generos prevazut cu terasa, doua dormitoare, doua grupuri sanitare si o...

 • 86 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 1 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:15
Policlinica Titan, 10 minute metrou si parc
76.000 €

chiar pe Nicolae Grigorescu, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:42
Ozana, Penny, metrou 1 Decembrie, mutare rapida
+ Schita
89.500 €

Ap. 3 camere, dec, spatios, complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, bloc nou, bransat la toate utilitatile sectorului. 5 min. metrou 1 Dec,...

 • 77 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:33
Titan, Theodor Pallady, Ozana, 3 min de metrou
+ Schita
93.575 €

3 camere, aproape de metrou situat stradal, in apropierea statiilor de tramvai 27 si 40. In zona veti gasii: spatii comerciale, unitati de...

 • 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:26
Baba Novac, parcul IOR, cinema Gloria
+ Schita
85.000 €

metrou Titan 5-7 minute, decomandat, 2 grupuri sanitare, geam la ambele, balcon mare, parter foarte inalt, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 69 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 14 feb, 08:54
Nicolae Grigorescu metrou
+ Schita
83.000 €

Confort I, semidecomandat, etaj 3 din 8, an contructie 1981, 68 mp, bloc reailitat termic, doua grupuri sanitare, posibilitatea de a se monta...

 • 68 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 13 feb, 15:51
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, finalizat
+ Schita
124.666 €

apartament 3 camere, decomandat, 132.16 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 132 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:21