Vanzari apartamente 3 camere aproape de metrou Titan - Dristor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
...
75.000 €

etajul 3/4, semidecomandat, 60mp, bloc caramida reabilitat, cu imbunatatiri decente, 1 balcon si 1 gr sanitar, pozitie excelenta, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:13
...
82.000 €

Chiar pe Baraje, bloc 4 etaje, apartament situat la etajul 2, curat, termopane, fara imbunatatiri,

Suprafata 60 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:13
...
82.000 €

Jean Steriadi, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, scara curata, lift nou, bucatarie mare, renovat, gresie, faianta, parchet, instalatii electrice, mobilat si utilat, liber,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:49
...
92.000 €

Dristor 4 minute Metrou, proprietar vand apartament 3 camere decomandat 70mp cu 2 gr. sanitare, imobil 1985, mobilat/utilat complet, gfpt+ac, access metrou Dristor 4 min

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 8 din 8 M 6 min.
Bucuresti, azi, 03:55
...
89.000 €

Vand apartament 3 camere, zona Piata Minis la parter (toate geamurile au gratii, jaluzele rulou) in bloc de 4 etaje. Beneficiaza de o iesire directa in curtea din spatele blocului si imediat in parcare...

Suprafata 62 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 03:55
...
89.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 67 mp An 1968 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:48
...
81.900 €

Cinema Gloria, Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, lift nou, situat la 7-8 min metrou si 2-3 min parc Ior

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:50
...
85.000 €

decomandat, renovat centrala termica, geam la baie, bucatarie mare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa la subsol

Suprafata 70 mp An 1972 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 16 Mar, 16:53
...
78.000 €

3 minute metrou si piata Trapezului, decomandat, bloc reabilitat, termopane, curat, fata imbunatatiri,

Suprafata 65 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:13
...
82.000 €

chiar pe Nicolae Sebe, parc IOR, bloc reabilitat, gresie, faiata, parchet lemn masiv, termopane, usa metalica, lift nou, 3 minute parc IOR, geam baie

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 17 Mar, 18:00
...
102.000 €

bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, pe Dristorului dormitorul mare care are balcon, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare patrata, liber,

Suprafata 67 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 17 Mar, 15:54
...
112.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 17 Mar, 18:45
...
72.000 €

mai exac pe Str Prevederii, confort 1 decomandat, 65mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, zona linistita, la cateva minute de metrou, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, 17 Mar, 12:18
...
100.000 €

Camil Ressu, Drumul Murgului, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopan, scara curata, restras de la bulevard, zona linistita, situat la 4-5 min. metrou si mall Park Lake,

Suprafata 67 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:51
...
79.000 €

chiar la metrou, bloc reabilitat, bloc 4 etaje, fara probleme cu terasa, geam la baie

Suprafata 66 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 16 Mar, 16:53
...
130.000 €

la 10 minute fata de metrou, confort 1 semidecomandat, 69mp, etajul 2/4, bloc 1983, amenajat lux, instalatii noi, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut !

Suprafata 69 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:17
...
107.000 €

Camil Ressu intersectie Ramnicul Valcea, 2 gr sanitare, 2 balcoane, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, instalatii electrice si sanitare schimbate

Suprafata 70 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 17 Mar, 20:15
...
115.000 €

mai exact pe Aleea Florin Ciungan, confort 1 semidecomandat, 68mp, bloc 84 reabilitat, cu toate imbunatatirile, teava de gaz pentru centrala, bucataria mobilata si utilata, 2 gr sanitare, merita vazut

M 8 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:14
...
99.000 €

Liviu Rebreanu x Nicolae Grigorescu, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, stradal, vedere mixta, bucatarie mare, liber, merita vazut

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:49
...
110.000 €

la 2 pasi de piata Ramnicu Sarat si Mall Park Lake,5 minute metrou Dristor si parc IOR, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, retras de la bulevard, geam la baie.

Suprafata 69 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:13
...
100.000 €

confort 1 decomandat, 68mp, etajul 2/8, bloc 1986 reabilitat, cu imbunatatiri decente, mobilat si utilat complet, zona linistita, aproape de metrou, 2 gr. sanitare, merita vazut

M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:10
...
118.000 €

confort 1 decomandat, 72mp, la parte/8 cu balcon, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, curat, instalatii schimbate, zona excelenta, la 1 min de metrou, negociabil, merita !

M 5 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:12
...
81.000 €

Armenis, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, acte la zi, merita vazut

An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:50
...
125.000 €

Ramnicu Sarat,confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare si 2 balcoane. Situat la 7-8 minute metrou Dristor, si mall Park Lake. Se poate vinde si mobilat!

Suprafata 73 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:50
...
85.000 €

confort 1 semidecomandat, 61 mp, etajul 3/4, bloc reabilitat de caramida, cu gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, instalatii noi, zona linistita, la 10 min. de metrou, merita vazut,

Semidecomandat M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:12
...
105.000 €

P-ta Rm Sarat, confort 1, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele, 3 minute piata Ramnicu Sarat si Mall Park Lake,

Suprafata 66 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:51
...
81.000 €

bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 17 Mar, 19:27
...
89.000 €

chiar pe Eufrosina Popescu, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat, toate actele

Suprafata 63 mp An 1972 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 7 min.
Bucuresti, 17 Mar, 14:03
...
115.000 €

5 minute metrou, langa Park Lake si parc IOR, renovat complet, sapa turnata, instalatii electrice si sanitare noi, geam la baie, toate actele.

Suprafata 70 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:12
...
94.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane noi tripan la tot apartamentul, rulouri, usa metalica, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:12
...
100.000 €

aproape de parc si metrou, confort 1 semidecomandat, 60 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu toate imbunatatirile noi, mobilat / nemobilat, instalatii noi, 1 gr. sanitar, zona linistita, merita

M 7 min.
Bucuresti, 13 Mar, 12:32
...
76.500 €

la cateva minute fata de metrou, confort 1 semidecomandat, 64 mp, la parter/4 cu balcon, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, decent, acte la zi, zona linistita, merita vazut,

M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:10
...
124.999 €

la cateva minute de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 3/8, bloc 1985 cu imbunatatiri decente, acte la zi, 2 gr sanitare, zona linistita, merita vazut ! Negociabil

M 9 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:09
...
82.000 €

5 minute parcul IOR si metrou Titan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 66 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 16 Mar, 16:53
...
85.000 €

chiar pe Ciucea, bloc reabilitat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere schimbate, aer conditionat, liber, toate actele,

Suprafata 64 mp An 1972 Circular Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 17 Mar, 09:03
...

Estoria City imobil in constructie S+D+P+7E, ap. 3 cam dec., et. 1/7, su 73 mp, camera zi, 2 dormitoare, 2 bai, terasa 8 mp. Ap. se preda finisat g, f, p, t, um, bransat la toate utilitatile, centrala...

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat M 6 min.
Bucuresti, 13 Mar, 08:05
...
85.000 €

Jean Steriadi, chiar pe Ciucea, bloc reabilitat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere schimbate, aer conditionat, liber, toate actele, 10 min. metrou,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:51
...
97.000 €

7 minute metrou, 3 minute parc, 2 gr sanitare, geam la baie, balcon mare, bloc reabilitat,toate actele, liber.

Suprafata 71 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 16 Mar, 16:53
...
120.000 €

la 8 minute de Parcul Titan, confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 4/8, bloc 1984, cu toate imbunatatirile moderne, instalatii noi, mobilat utilat nou, 2 gr. sanitare, pozitie excelenta, merita,

M 9 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:09
...
83.000 €

10 minute metrou, bloc reabilitat, termopane, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 17 Mar, 18:39
...
98.000 €

vav Mall Park Lake, decomandat, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, geam la baie,

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:13
...
112.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min. metrou, 5 minute parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:49
...
90.000 €

stradal Nicolae Grigorescu, 5-7 minute metrou, 3 minute policlinica, bloc reabilitat, termopane, bucatarie mare,

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:13
...
82.000 €

confort 1 semidecomandat, 62 mp, la parter/4 cu balcon, bloc caramida reabilitat, cu imbunatatiri decente, 1 grup sanitar cu aerisire, zona linistita, la 7 minute de metrou, merita vazut,

M 5 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:11
...
90.000 €

la 7 minute fata de metrou confort 1 decomandat, 70mp, etajul 3/10, bloc 1970 reabilitat, cu toate imbunatatirile decente, instalatii schimbate, zona linistita, 1 gr sanitar si 1 balcon, merita !

M 10 min.
Bucuresti, 15 Mar, 11:24
...
94.000 €

Postavarului, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, termopan, usi schimbate, parchet, gresie, faianta, situat la 7-8 min. metrou si parcul Titan

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 15 Mar, 08:50
...
79.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, geam baie, fara imbunatatir, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 17 Mar, 17:24
...
98.000 €

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 5/8, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, aer conditionat, decent, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !

M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:09
...
119.000 €

la cateva minute fata de metrou, confort 1 decomandat, 73 mp, etajul 4/8, bloc 1983 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, 2 gr. sanitare si 2 balcoane, zona linistita, merita vazut

M 9 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:12
...
85.000 €

confort 1 semidecomandat, 65 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, necesita renovare, zona linistita, aproape de metrou, merita vazut,

M 8 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:10
...
82.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si partial utilat, liber

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 09:03
...
80.000 €

la 8 minute de metrou, confort 1 decomandat, 66 mp, etajul 7/8, bloc 1983 reabilitat, cu imbunatatiri decente, centrala proprie, instalatii schimbate, bucataria mobilata, 2 gr. sanitare, merita

M 9 min.
Bucuresti, 17 Mar, 12:18
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.514
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 389
Cum se stabileste pretul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.055