Vanzari apartamente 3 camere aproape de metrou Titan - Dristor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
...
129.900 €

Rond Baba Novac - Dristor, 3 camere decomandat, centrala proprie. Apartamentul este renovat, are doua bai, doua balcoane. Imobilul intra in termoizolare, terasa este renovata,

Suprafata 88 mp An 1986 Decomandat Etaj 10 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 14:10
...
96.000 €

Va prezentam un apartament in exclusivitate in bloc stradal, reabilitat, model cu bucatarie mare, gresie, termopane, parchet lemn masiv, geam baie, scara curata, balcon, liber, toate actele

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 14:51
...
82.500 €

3 camere, semidecomandate, parter/4, bloc din 1974 situat intr-o zona linistita si plina de verdeata, fara risc seismic, fara imbunatatiri (se poate renova dupa gustul noului proprietar). Negociabil.

Suprafata 64 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 17 Mai; 14:05
...
77.000 €

confort 1 decomandat, 70mp, etajul 4/4 fara probleme, bloc 1973 reabilitat, foarte solid, cu gresie, faianta, parchet termopane, decent, 1 gr sanitar cu geam si 1 balcon, boxa la subsol, merita vazut

M 6 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
145.000 €

confort 1 decomandat, 75mp, etajul 1/10, bloc 1984, cu gresie, faianta, termopane, decent, 2 gr sanitare si 1 balcon, impartire deosebita, pozitie excelenta, merita vazut.

M 3 min.
Bucuresti, 18 Mai; 10:08
...
99.000 €

vand apartament 3 camere, 2 lifturi, bloc anvelopat, necesita renovare, instalatiile electrice schimbate,

Suprafata 67 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 7 M 8 min.
Bucuresti, 22 Mai; 16:22
...
143.000 €

La o distanta de 5 minute pana la metrou, va oferim spre vanzare 3 camere cf 1 dec, mobilat modern, utilat. Apartamentul se afla in bloc H, etajul 1/4, blocul fiind reabilitat termic.

Suprafata 61 mp An 1972 Decomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 20:00
...
117.500 €

la cateva minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 68mp, etajul 4/10, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat modern, curat, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut,

M 10 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
96.000 €

bloc stradal, reabilitat, model cu bucatarie mare, gresie, termopane, parchet lemn masiv, geam baie, scara curata, balcon, liber, toate actele

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi; 14:27
...
76.500 €

confort 1 decomandat, 65 mp, etajul 4/4, bloc reabilitat, cu termopane si parchet, decent, acte la zi, liber, 1 balcon si 1 gr. sanitar, teava de gaz pe scara pentru centrala, merita vazut

M 9 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
97.000 €

apartament de 3 camere situat langa parcul IOR si metrou Titan. Apartamentul are o bucatarie mare. Geam la baie. Balcon generos. Vedere spre parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi; 10:24
...
77.000 €

Apartament de 3 camere decomandat. Apartament situat intr-un bloc din 1974 reabilitat cu balcon. 7-8 minute metrou. Cadastru si intabulare,

Suprafata 64 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 09:12
...
85.000 €

blocul Potcoava, reabilitat, termopane, bucatarie mare, balcon, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 66 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 14:45
...
148.000 €

3 camere confort 1 decomandat, plus boxa proprietate, mobilat, 76 mp, etaj 2/4, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, cadastru, intabulare, liber

Suprafata 76 mp Decomandat Etaj 2 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 22 Mai; 08:41
...
100.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 14:03
...
84.900 €

Apartament 3 camere in blocul n9 situat pe Bd. Camil Ressu 47 in suprafata totala de 66,8 mp. Imobilul este pozitionat iexcelent, la doar 5-6 minute de mers pe jos aveti intrarea in parcul IOR, un loc...

Suprafata 61 mp An 1969 Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 22 Mai; 14:49
...
118.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Dristor, reper Metrou, confort 1 decomandat, avand suprafata de 73 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 7, intr-un imobil...

Suprafata 70 mp An 1968 Decomandat Etaj 7 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 21 Mai; 11:21
...
124.900 €

Etaj 1/10 decomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok. Este spatios, cu bucatarie open space. Se vinde mobilat si utilat ca in foto. Are 2 gr. sanitare si este construit in 1982.

Suprafata 80 mp An 1982 Decomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 15:21
...
119.500 €

Piata Matei Ambrozie Apartament de 3 camere semidecomandat cu suprafata totala de 74MP. Renovat, geam la baie. Bloc reabilitat. Etajul 2/4.

Suprafata 74 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 6 min.
Bucuresti, azi; 13:42
...
100.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 15:27
...
122.000 €

confort 1 decomandat, 80mp, etajul 1/10, bloc 1982 reabilitat, cu gresie, faianta, parche, termopane, instalatii schimbate, mobilat/ nemobilat, 2 gr sanitare si 1 balcon, pozitie excelenta, merita.

M 3 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
82.999 €

etaj 6/10, cf. 1 semidec., 70 mp, 2 balcoane, 1 grup sanitar, bloc reabilitat, termopan, fara imbunatatiri acte la zi, se accepta credit, clasa en. B, merita, pret fix

An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
65.000 €

str. Trapezului, confort 1 decomandat, 57 mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, necesita renovare totala, 1 balcon si 1 gr. sanitar, la 3 min. de metrou, merita vazut,

M 4 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
122.000 €

confort 1 decomandat, 69mp, etajul 4/8, bloc 1983, cu termopane si usa metalica in rest trebuie renovat, 2 gr sanitare si 1 balcon, pozitie excelenta, acte la zi, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, 18 Mai; 10:08
...
149.900 €

Agentia Confort Casa va propune spre achizitie un superb apartament de 3 camere, cu modificari intabulate, 5/8,suprafata totala 78 mp, situat intr-un bloc construit in 1987, monolit, renovat complet

Suprafata 78 mp An 1987 Decomandat Etaj 5 din 8 M 2 min.
Bucuresti, 19 Mai; 09:05
...
85.000 €

reabilitat termic,balcon 15 mp, curat, liber, toate actele. Vedere parc IOR, 3 Minute metoru

Suprafata 75 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 14:12
...
92.000 €

apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare si 2 balcoane, spatii de depozitare. Langa Parcul IOR,

Suprafata 70 mp An 1970 Circular Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 13:06
...
125.000 €

intersectie Liviu Rebreanu cu Grigorescu, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, sud, 2 gr. sanitare, termopane, parchet lemn masiv, gresie, faianta, geam baie, balcon mare, liber,

Suprafata 68 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 20:30
...
92.500 €

confort 1 semidecomandat, 68 mp, etajul 9/10, bloc caramida fara probleme, reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, decent, pozitie excelenta, acte la zi, merita vazut

M 8 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
95.000 €

stradal pe Camil Ressu in N-uri, scoala 88, Odobesti, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, geam baie, liber. Apartamentul se va preda liber,

Suprafata 70 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 13:12
...
85.000 €

AXA REAL Imobiliare iti propune spre vanzare, cu comision 0%, un apartament care iese rar pe piata la vanzare. Hai sa vezi de ce acest apartament bifeaza cu siguranta multe dintre caracteristicile pe...

Suprafata 59 mp An 1962 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 13 Mai; 17:07
...
82.500 €

5 minute metrou, bloc reabilitat, vedere mixta,liber, toate actele, curat, vecini linistiti.

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi; 11:03
...
124.200 €

duplex, 3 camere, fara lift, et. 4 si 5, 2 bai, mobilat, utilat, modern, nou, elegant. Se vinde exact cu ce se vede in poze.Nu doresc ajutorul agentiilor.

Suprafata 78 mp Decomandat Etaj 4 din 5 M 10 min.
Bucuresti, azi; 08:55
...
111.000 €

Apartament de 3 camere cu 2 balcoane, renovat. Gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara curata, vedere mixta,

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi; 13:54
...
105.000 €

proprietar, vand apartament cu 3 camere semidecomandat situat la etajul 4/4. Suprafata totala de 73.33 mp. Bloc anvelopat, zona verde si linistita langa Piata Minis din sectorul 3,

Suprafata 73 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 22 Mai; 11:45
...
81.500 €

etaj 3/4, confort I semidec., 65 mp, constructie 1970 reabilitat, liber, zona verde extrem de linistita, scara curata, fara restantieri, vizite urgent sunati acum, merita vizionat

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
105.000 €

apartament 3 camere chiar langa parcul IOR pe intrarea Odobesti, langa scoala 88 si mall Park Lake, etaj 1 din 4, bloc de tip Z din beton, reabilitat termic, scara curata, luminos, geam baie,

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi; 15:36
...
125.000 €

2 bai, bloc reabilitat, scara curata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 1 minut metrou si parc IOR,

Suprafata 71 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi; 14:42
...
180.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament format din 3 camere in complexul Day Residence. Bloc nou, finalizat in 2017, dotat cu 2 lifturi schindler. Distanta fata de metrou este de aproximativ 3-4 minute....

Suprafata 61 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 7 min.
Bucuresti, ieri; 12:47
...
129.000 €

la 8 minute de metrou Grigorescu, confort 1 decomandat, 68 mp, etajul 1/8, bloc 1984 reabilitat, finisat modern, instalatii noi, mobilat, utilat complet, 2 gr. sanitare, acte la zi, merita vazut,

M 8 min.
Bucuresti, 15 Mai; 07:38
...
85.000 €

stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, balcon, curat, toate actele

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi; 13:45
...
98.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Nicolae Grigorescu, reper Metrou, confort 2 sporit decomandat, avand suprafata de 65 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul...

Suprafata 62 mp An 1975 Decomandat Etaj 5 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 21 Mai; 11:24
...
85.000 €

blocul Potcoava, reabilitat, termopane, bucatarie mare, balcon, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 66 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi; 15:15
...
95.000 €

chiar pe Camil Ressu, mall Park Lake, bloc reabilitat, 2 balcoane, fara imbunatatiri, geam baie, liber

Suprafata 70 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 15:21
...
82.500 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, azi; 12:51
...
72.500 €

0% Liviu Rebreanu cu Camil Ressu, in spatele Pietei Ramnicu Sarat, etaj 10/10, bloc reabilitat, cf. semidec., 64 mp, baie cu geam, apropiere Parc IOR/Titan/ParckLake, comision zero, negociabil, acte.

Suprafata 64 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 22 Mai; 11:02
...
95.000 €

Str. Lucretiu Patrascanu, apartament de 3 camere semidecomandat cu suprafata de 70 mp. Bloc reabilitat, termopane. Etajul 2/4,

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi; 10:33
...
82.500 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica liber, toate actele

An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 11:21
...
125.000 €

intersectie Liviu Rebreanu cu Grigorescu, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, sud, 2 gr. sanitare, termopane, parchet lemn masiv, gresie, faianta, geam baie, balcon mare, liber

Suprafata 68 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi; 10:15
...
98.000 €

chiar la metrou, decomandat, bloc 1976, reabilitat termic, necesita renovare.

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi; 11:00
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.080
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.376
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 4.524