Vanzari apartamente 3 camere ieftine Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 20 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Colentina-Obor
Pret: max 80000
X inchide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Colentina, Doamna Ghica, Mc Donald's
67.000 €

Scoala 39, Parc Plumbuita, 5/10, bloc 1976, decomandat, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, stradal, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri,...

 • 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 13:42
Bucur Obor metrou, proprietar, bloc cu adapost ALA
72.000 €

proprietar Bucur Obor, magazin, metrou. Are termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, termoizolare. Accept credit ipotecar. Blocul are...

 • 75 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:05
Colentina, Doamna Ghica
67.990 €

apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etajul 3/10, suprafata de 70 metri patrati din care 66, 5 sunt utili, vedere mixta, fara imbunatatiri,...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:28
Colentina - Maior Bacila ocazie
78.000 €

cf.I Sporit decomandat, 81 mp, 2/8, cu hol in h, cea mai mare impartire de apartament, bl. 1987, liber, centrala termica proprie, termopane...

 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 12:10
Colentina, langa Rose Garden
72.000 €

etaj 7 din 10 confort 1, cu balcon, imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan. Geam la baie. Blocul este stradal reabilitat 10 minute...

 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 15 feb, 19:42
Bucur Obor, Mihai Bravu
75.000 €

Bucur Obor, Mihai Bravu, primarie, magazin Obor, etaj 8/10, confort 1, decomandat, liber, bloc stradal, reabilitat, vedere parc Obor, fara...

 • 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 17 feb, 11:29
Colentina McDonalds, ocazie
67.500 €

3 minute de McDonalds, cf.I circular (poate fi folosit sau transformat cu usurinta in decomandat) 1 /10, bloc finalizat dupa cutremur, reabilitat...

 • 70 mp
 • An 1978
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 11:21
Colentina, Teiul Doamnei, strada Litovoi Voievod
75.000 €

3 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 3/10, liber, bloc reabilitat termic, termopane integral, balcon, geam baie, 68 mp, bloc 1970, intabulare,...

 • 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 17 feb, 20:05
Doamna Ghica Colentina Tei comision 0% parter cu balcon si pivnita
65.000 €

Va prezentam, un apartament generos cu trei camere, in zona Colentina, Doamna Ghica, pe strada Ion Berindei, ce dispune de balcon si pivnita sub...

 • 61 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • 18 min.
Bucuresti, 14 feb, 16:35
Colentina, Mc Donald`s
69.500 €

ocazie apartament de 3 camere situat in imobil reabilitat termic, 2 lifturi, constructie model rusesc, toate imbunatatirile, liber, merita, urgent,

 • 67 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 11:21
Colentina, Obor
55.000 €

3 camere, centrala, aer conditionat, acte la zi, aproape de mijloacele de transport, mall, piata, urgent,

 • An 2006
Bucuresti, azi, 11:28
Doamna Ghica rond
64.000 €

etaj 10/10, decomandat, intrare si vedere spate, gr sanitar cu geam, 2 min parc, magazine, mijloace de transport, acte la zi, comision agentie 2%....

 • 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 13:52
Obor, Colentina Doamna Ghica, stradal, vav parc
62.500 €

Bloc situat in planul secund, aproape de Pipera, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, ap. de mijloc, baie cu fereastra, curat, gresie,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 17:35
Obor, Stefan cel Mare, Sos. Colentina, stradal
+ Schita
72.500 €

Metrou Obor 1 min., Mall Veranda, Piata Obor foarte aproape, vav Kaufland, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta, u.m., termopan,...

 • 68 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:37
Colentina, stradal, Mc Donald's aproape Scoala 39
67.000 €

langa Parc, Lac Plumbuita, etaj 5/10, cf. 1 dec, 70 mp, bloc 1977 fara risc seismic, pe mijloc, vedere spate, orientare vest, vedere deschisa, 2...

 • 70 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 12:25
Obor, Colentina, Doamna Ghica, langa BCR
65.000 €

vav parc Plumbuita, 12 min. metrou, 9/10, cf. 1 dec., 70 mp, bloc reabilitat termic fara risc seismic, vedere mixta, oreintare sud-est, baie cu...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 12:26
Colentina, Rau Mc Donalds
67.500 €

aproape parc, lac Plumbuita, scoala 39, Fundeni, cf. 1 circular 64 mp, bloc 1978 fara risc seismic, orientare S-E, vedere deschisa, baie cu...

 • 64 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 12:26
Obor, Colentina, vav Kaufland, 8 minute metrou
74.000 €

langa Soala 27, cf.1, bloc caramida reabilitat termic, vedere mixta, orientare E-V, imb., termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica,...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 12:26
Colentina, Rau Bacila,Mc. Donald's
69.000 €

aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 7/8, cf.1 semi, 68 mp, bloc 1986 reabilitat termic, vedere mixta, baie cu fereastra, doua lifturi, doua grupuri...

 • 68 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 12:27
Obor, Colentina, stradal langa Kaufland
66.000 €

5 min. metrou aproape Veranda, piata, etaj 2/10, cf. 1 semi, 62 mp, orientare est-vest, bloc caramida 1971, vedere mixta, imb., g, p, termopan, um,...

 • 62 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 16:25