Vanzari apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 564 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Pret: max 75000
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Militari, Iuliu Maniu
72.250 €

direct dezvoltator, bloc nou p+5 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 17:52
Nicolae Theclu, Pallady
71.580 €

dezvoltator, ap. 2 cam., decomandat, etaj p-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 7 min. metrou...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 16 feb, 14:40
Berceni 3 camere Metalurgiei
+ Schita
67.500 €

vand apartament 3 camere, suprafata utila 68 mp, etajul 2, decomandat, balcon generos, finisaje lux (la alegere), dotat cu centrala termica de...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Aparatorii Patriei ...18 min.
Bucuresti, 15 feb, 09:16
Titan, Minis, Costin Georgian
65.000 €

apartament 3 camere situat in zona Titan, Baraje, la 4 minute de Piata Minis si la 10 minute de metrou. Baia si bucataria sunt recent renovate cu...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Titan ...13 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:29
Militari, str. Rezervelor
49.400 €

direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 2 gr. sanitare, 1 balcon, 57 mp, 10 min. metrou...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 14 feb, 10:48
Drumul Taberei, apartament decomandat, modernizat
64.000 €

Zona Auchan-linia tramvai 41, zona linistita, apartament modernizat, pereti izolati, finisaje de calitate superioara, apropiere mijloace de...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 11 feb, 12:40
Obor, Colentina stradal, langa Kaufland
70.000 €

5 min. metrou, aproape, Mall Veranda, piata, bloc 1975 reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta, bucatarie patrata, baie cu fereastra,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Metro M1 Obor ...9 min.
Bucuresti, azi, 11:26
Aparatori Patriei, adiacent
+ Schita
55.900 €

Apartament doua camere disponibil pe etaj intr-un bloc nou la cca 8-10 minute de Aparatori Patriei, finisaje la alegere, compartimentat foarte bine,

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 15 feb, 13:32
Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
75.000 €

apartament 3 camere, 74.4 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...16 min.
Bucuresti, ieri, 16:15
Berceni stradal, Sellgros, 3 camere decomandate
+ Schita
73.900 €

va propun la vanzare, apartament cu 3 camere decomandate, 2 bai si 2 balcoane, in bloc nou cu lift la doar 3 eteje. Reducere 5% pentru plata cash

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Aparatorii Patriei ...19 min.
Bucuresti, 15 feb, 08:25
Pantelimon
73.000 €

Stadionul National, langa Mega Mall, stradal, cf1, decomandat, 6/10 , balcon in termopan, 70 mp, complet renovat total, g+f+p+t+um, locuibil, 2...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 06 dec, 10:26
Titan, Ozana, 1 Decembrie 1918, Theodor Pallady
75.000 €

metrou 1 Decembrie 1918, apartament 3 camere finalizat gata de mutare,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...12 min.
Bucuresti, 14 feb, 10:14
Pantelimon, spital
45.000 €

1/10, confort 2, semidecomandat, bucataria mobilata, centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Costin Georgian ...16 min.
Bucuresti, azi, 14:07
Pantelimon
60.000 €

Morarilor, stradal, sectia 9 politie, cf. 1 decomandat, 2/9, balcon in termopan, curat, bl. reabilitat termic, fara risc seismic, metrou, 10...

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 11 dec, 11:18
Titan, Pallady, Ozana, 1 Decembrie 1918
+ Schita
73.500 €

direct dezvoltator apartament 3 camere finalizare aprilie 2019 situat linga metrou 1 Decembrie 1918

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 1 Decembrie 1918 ...18 min.
Bucuresti, 16 feb, 08:56
Theodor Pallady, Salajan
+ Schita
73.100 €

3 camere decomandat 79.05 utili direct dezvoltator comision 0%.Se accepta orice forma de credit, pretul afisat este pentru plata cash. Ma puteti...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...18 min.
Bucuresti, 08 feb, 11:41
Militari rezidential Apusului 2
+ Schita
65.000 €

cartier nou, strada Acvilei nr 42, S+P+6E-imobil finalizat, cadastru +intabulare , finisat la cheie, ct, compartimentare caramida, bransat la toate...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • Preciziei ...16 min.
Bucuresti, 13 feb, 10:12
1 Decembrie metrou, Titan, Steriadi
69.000 €

Titan Auchan, Metrou,Jean Steriadi,bloc termoizolat, 1 baie cada pe colt, 2 dormitoare mobilate modern, living nemobilat, bucataria mobilata/...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, ieri, 19:40
Rahova, sos. Salaj
+ Schita
65.900 €

apartament spatios, 3 camere, confort urban/rahova, 74 mp, 65900€, finisat complet, vandut la cheie, bloc nou, ansamblu rezidential,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 15 feb, 13:34
Pantelimon
73.000 €

Delfinului, bl. 1984, 2 gr. sanitare, decomandat, et. 6, balcon, 70 mp, complet renovat total, g, f, p, t, um, locuibil, langa scoala, gradinita,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 07 ian, 10:37
Pantelimon, Morarilor
69.900 €

3 camere, cf. 1, 73 mp, Fundeni, Morarilor, et. 10/11, curat, cadastru, intabulare

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Costin Georgian ...16 min.
Bucuresti, 11 feb, 14:41
Militari, Rezervelor
65.250 €

3 camere, ansamblu de locuinte situat la doar 5 minute de statia de metrou Pacii. Complex Comercial Auchan. Autobuze 138 si 178. Finalizare luna...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 11:46
Obor, parc, metrou, mall Veranda
72.500 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, geam la baie, stradal, vedere spate, balcon pe toata suprafata apartamentului,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Obor ...3 min.
Bucuresti, azi, 14:10
Titan, Ozana, 1 Decembrie 1918, Theodor Pallady
+ Schita
75.000 €

3 camere decomadat, metrou 1 Decembrie 1918, finalizat

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...13 min.
Bucuresti, 14 feb, 10:14
Berceni, Grand Arena
+ Schita
67.500 €

Grand Arena, disponibil imediat, se pot alege finisajele, ansamblu rezidential, fara comision, direct dezvoltator.

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, azi, 10:54
Berceni, metrou Dimitrie Leonida (fosta IMGB)
+ Schita
52.900 €

Berceni (IMGB), 3 camere, finisat complet, ansamblu rezidential, 5 min pana la metrou, geamuri termopan, vedere stradala, constructie 2018, TVA...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 11:28
Titan, Theodor Pallady, Ozana
+ Schita
65.000 €

direct dezvoltator apartament 3 camere, finalizat, situat langa metrou 1 Decembrie 1918

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...12 min.
Bucuresti, 16 feb, 08:57
Metro, Berceni, Jumbo
70.000 €

apartament 3 camere, decomandat, etaj 2, contorizare individuala, centrala proprie, pretul include TVA de 5%, mutare luna iulie

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 13:06
Pantelimon, spital
60.000 €

5/10, fara risc seismic, gresie, usa metalica, termopan, geam baie, stradal, vedere spate, balcon pe tot apartamentul, scara cu supraveghere video,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 14:05
Obor, Colentina
67.500 €

Doamna Ghica vav de parcul Plumbuita, piata Colentina, 2/11, bloc 1978, reabilitat termic, pe mijloc, 70mp, imb, g, f, p, um, termopan, cadastru,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 12:59
Drumul Taberei, bloc 1978, anvelopat, parcare ADP
68.500 €

pozitie buna, zona linistita, langa parcul Moghioros, bloc izolat termic, loc parcare ADP, foarte aproape mijloace de transport, viitoarea statie...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 11 feb, 12:40
Berceni, metrou Dimitrie Leonida, fosta IMGB
+ Schita
64.900 €

apartament 3 camere open space, 67.62 mp utili, etaj intermediar, finisat complet, disponibil imediat, ansamblu rezidential, vedere stradala, toate...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Dimitrie Leonida ...1 min.
Bucuresti, azi, 11:28
Militari, Iuliu Maniu
58.900 €

direct dezvoltator, bloc nou p+5 beton si caramida sector 6,predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 17:10
Rahova
+ Schita
63.900 €

vand ap. 3 camere, 70 mp/63900€, Rahova, noul Confort Urban, bloc nou, 5/10, finisat complet, vandut la cheie;

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 15 feb, 13:34
Berceni, metrou Aparatorii Patriei, negociabil
68.780 €

Berceni, metrou Aparatorii Patriei, apartament in bloc nou, Eden Home, negociabil, predare la cheie, direct dezvoltator, comision 0, finisaje...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Dimitrie Leonida ...12 min.
Bucuresti, 16 feb, 14:06
Berceni, metrou 300 m
+ Schita
63.900 €

Berceni, metrou (300 m) apartament 3 camere 2 bai, loc parcare gratuit, pret promo pentru plata cash. Se preda la cheie complet finisat, comision...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • Berceni ...1 min.
Bucuresti, 05 feb, 10:34
Titan, Pallady
73.100 €

dezvoltator, ap. 3 cam., decomandat, etaj 2-5, constructie beton caramida, finalizare noiembrie 2018, se preda cu g, f, p, t, um, 10 min. metrou 1...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...19 min.
Bucuresti, 16 feb, 13:54
Metalurgiei, stradal, rond Metro, Auchan
+ Schita
66.000 €

apartament 3 camere situat in imobil nou, amplasat la o distanta de 50 metri pana la mijloacele de transport in comun RATB 312, 125, 220.

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...19 min.
Bucuresti, 14 feb, 11:53
Berceni, oferta ap cu 3 cam, 300 m metrou
63.900 €

comision 0, decomnadat, 2 gr sanitare, centrala de ap, se preda compplet finisat cu g, f, p, t, um, ct, obiecte sanitare, balcon inchis, loc de...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Dimitrie Leonida ...10 min.
Bucuresti, ieri, 11:20
Pantelimon, Cora, Liceul Lucian Blaga, semistradal
58.500 €

3/10, cf. 1, decomandat, 70 mp, 1 grup sanitar, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, geam la baie, balcon spatios, gresie, faianta, instal...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Pantelimon ...17 min.
Bucuresti, 06 feb, 12:44
Universitate Vasile Lascar Maria Rosetti
69.000 €

Vasile Lascar Maria Rosetti 3 cam la parter inalt din 4 etaj cu suprafatade 86 mp + boxa la demisol de 20 mp si gradina a acestui apartament....

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1945
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • Stefan cel Mare ...16 min.
Bucuresti, 30 ian, 13:25
Careffour, Grand Arena, 3 camere
55.650 €

apartament 3 camere, suprafata 60.68 mp +14 mp balcon, sector 4, acces rapid la mijloacele de transport. Racordat la toate utilitatile. Centrala...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 15 feb, 13:31
Militari
62.000 €

Gorjului, Lavandei, cf. 1, dec., 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc 1980 tip P,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 17:40
Pantelimon, cf. 1
+ Schita
51.900 €

vav Liceu Blaga, 3 camere, decomandat, 70 mp, in bloc reabilitat termic, constructie 1976, stradal, situat la etajul 10/10, acte, negociabil,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Pantelimon ...14 min.
Bucuresti, 17 dec, 09:09
Berceni
61.800 €

apartamentul beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 15:16
Mall Pieptanari
68.000 €

direct proprietar, negociabil,

 • Suprafata 11 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 13 feb, 11:04
Berceni, Bulevardul Metalurgiei, Metro, Auchan
71.000 €

3 camere etajul 2, Bulevardul Metalurgiei, Berceni. Blocul este construit, mutarea se face in vara anului 2018. Finisajele sunt la alegere:...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Dimitrie Leonida ...19 min.
Bucuresti, 15 feb, 13:30
Aparatorii Patriei
49.000 €

apartament 3 camere spatios, complet finisat si racordat la toate utilitatile. Acces rapid la metrou, spatii de joaca, spital, scoli, gradinite....

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 15:16
Drumul Taberei, Valea Oltului, Cartier Brancusi
71.900 €

oferta, construc. caramida, tronson 4, spatios, et. 8/8, finisaje import alegere, centrala proprie, usa metalica antiefractie, tamplarie Rehau,...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 11:12
Obor, Colentina
63.000 €

Super pozitie, Metrou Obor 10min. Mall Veranda, Kaufland 2min., bloc reabilitat termic, pe mijloc vedere mixta, curat, imb. cadastru-intabulare,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:19