Vanzari apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 116 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Pret: max 75000
  Salveaza cautarea
test ordine 3
33.333 €

asdasd Detalii compartimentare spatiu: asdas Reper: Clucerului O descriere custom anuntul

 • Etaj parter din parter
Bucuresti, 31 dec, 10:15
Drumul Taberei, Parc, metrou Romancierilor, ocazie
51.500 €

ap. este renovat anul trecut, bucataria si baia mobilate, loc parcare, acte ok, ocazie,

 • 45 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, 20 ian, 18:17
Iancului metrou
75.000 €

Mihai Bravu chiar la intersectie cu Ferdinand, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, termopane, aer conditionat, bucatarie mobilata si utilata, fara...

 • 70 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, 19 ian, 10:47
Militari Vanzare 3camere, incalzire in pardoseala, Pacii, A1
57.500 €

Va propun spre vanzare un apartament de 3camere deosebit ,situat la etajul 1, intr-un bloc de 5 nivele(cu LIFT) , intr-un ansamblu ce apartine de...

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 17:03
Colentina, Sf. Dumitru
68.000 €

Obor 5 min.metrou, Mall Veranda, etaj 1/10, vedere mixta, bloc cls. 2 (fara credit), Comision Agentie 1,5%, acte la zi. Vecinatati: Doamna Ghica,...

 • 66 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Sector 2, ieri, 13:06
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, Profi
62.500 €

agentie imobiliara comision 2%, confort doi, termopan integral, centrala termica proprie, liber, intabulare, aer conditionat, fara balcon. Boxa...

 • 56 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, 22 ian, 13:39
Trapezului, chiar la metrou 1 Decembrie 1918
75.000 €

stradal pe Theodor Pallady, vedere spate, mansarda, etajul 5 si 6, instalatii electrice si sanitare noi, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta,...

 • 75 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Sector 3, azi, 13:25
Militari, sector 6
+ Schita
63.500 €

3 camere decomandat, 2 bai, bucatarie inchisa, Rezervelor 87,

 • 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 11 min.
Sector 6, ieri, 18:30
Drumul Taberei
73.000 €

Liceul Lovinescu, 7/10, circular, mobilat si utilat, balcon, geam la baie, imbunatatiri, acte,

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Sector 6, 21 ian, 13:06
Berceni Brancoveanu Luica
51.500 €

3 camere confort 2, circular etaj 8/10, cu imbunatatiri liber stradal,

 • 56 mp
 • An 1974
 • Circular
 • Etaj 8 din 10
Sector 4, ieri, 15:25
Drumul Taberei (intre Val.Argesului-Val.Ialomitei)
+ Schita
65.000 €

apartament confort 1, bloc in curs de anvelopare, terasa renovata complet la tot blocul acum 2-3 luni, contot gaze separat, inst.electrica...

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 17 ian, 13:31
Berceni, Alexandru Obregia, Covasna, loc parcare
75.000 €

bloc reabilitat, monolit, termopan, gresie si faianta Marazzi, parchet, obiecte sanitare noi, balcon, loc parcare, zona verde,

 • 69 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, 17 ian, 13:25
Rahova
73.500 €

Buzoieni, bloc 1984, renovat, decomandat, 2 grupuri sanitare, pozitie deosebita, adiacent Margeanului, Piata Rahova

 • 75 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 18 ian, 22:09
Obor, Colentina,Teiul Doamnei,Posta,Lacul Tei,Parc
+ Schita
63.500 €

5/10, cf 2,sdec, 51mp, balcon1 baie, cu geam, bl fara risc seismic, reabilitat termic, scara civilizata, partial mob si utilat, g+f+p+t, usa...

 • 51 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, 20 ian, 14:39
Campia Libertatii Parc Ocazie !
73.000 €

confort 1 semidecomandat, 68mp, etajul 7/9, bloc 1965 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, pozitie excelenta, aproape de parc, plata doarc...

 • 68 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, azi, 12:55
Drumul Taberei, Auchan, Liceul Lovinescu
64.900 €

Loc parcare ADP - Dr. Taberei, Auchan, Parc Moghioros, Liceul Lovinescu 9/10, confort unu, sdec, bloc tip TD, 1 gr. sanitar, balcon, termopan,...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Sector 6, 22 ian, 15:30
Piata Muncii, metrou, proprietar
73.000 €

apartament 3 camere, 81,60 mp suprafata construita, str. Campia Libertatii, parc IOR, baie cu 2 geamuri duble, Arena Nationala,

 • 67 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 19:05
Drumul Taberei - Bucla
70.000 €

Apartament confort 1, semidecomandat, Strada Pascani, bloc TD, etaj 8/10, fara amenajari, balcon, acces facil Metrou, Parc Moghioros, Scoala...

 • 64 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 ian, 23:25
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea 320G
+ Schita
63.500 €

apartament 2 camere modificat in 3 camere, suprafata 64 mp, 2 balcoane (un balcon a fost transformat in bucatarie), etaj 4 din 4 + acoperis....

 • 64 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 19 ian, 18:39
Militari Residence
+ Schita
65.075 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 68 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 12 ian, 17:57
Piata Pache Protopopescu Apartament 3 camere, ideal investitie
65.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere situat intr-o zona centrala, la numai 10 minute de Universitate, zona Piata Pache Protopopescu -...

 • 59 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 14 ian, 08:40
Drumul Taberei, Romancierilor
+ Schita
65.000 €

Agentie imobiliara, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, bloc reabilitat, mobilat, Recent renovat complet,parchet nou, calorifere noi, termopan,...

 • 44 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, 09 ian, 16:05
Iancului metrou
65.500 €

vanzare 3 camere cf. 1, semidec., etaj 9/10, parchet, necesita schimbarea usilor, gresie si faianta. Bloc fara urgenta sau risc seismic, liber cu...

 • 65 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 11 ian, 18:10
Titan - Metrou 1 Decembrie 1918. Apartament 3 camere
71.400 €

Apartamentul de 3 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de...

 • 69 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 14 ian, 15:00
Pantelimon Parcul Morarilor, apartament 3 camere 60 mp in zona
74.000 €

Apartament de trei camere, decomandat, zona Pantelimon, amplasat in apropierea Spitalului Sfantul Pantelimon si al Parcului Morarilor....

 • 60 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7
Bucuresti, azi, 15:50
Drumul Taberei, Chilia Veche, circular
74.900 €

Drumul Taberei, Chilia Veche, circular, 3/10, bl 72, geam la baie, balcon, orientare est si vest, 2 lifturi, geam la baie, 2 lifturi

 • 61 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 09 ian, 07:55
Berceni, Piata Sudului, Straja
58.000 €

Straja, 4 statii metrou Piata Sudului, apartament 3 camere confort 2, renovat recent, etajul 3/4, g, f, p, t, um, usi schimbate,instalatii noi,...

 • 48 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, azi, 13:52
Drumul Taberei
55.000 €

Raul Doamnei, 8/10, semidecomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, acte,

 • 46 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 ian, 11:56
Stefan cel Mare, Lizeanu
+ Schita
72.000 €

confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, vedere mixta, scara curata, liber, acte ok, situat la 5 min. metrou Obor,

 • 63 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, 19 ian, 10:48
Drumul Taberei, Bucla, Parc Moghioros
+ Schita
70.000 €

apartament confort 1, semidecomandat, Strada Pascani, bloc TD, etaj 8/10, fara amenajari, balcon, orientare sud, acces facil Metrou, Parc...

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 21 ian, 11:42
Fabrica de Chibrituri
+ Schita
55.000 €

Vand apartament 3 camere in vila 71 mp, pod amenajabil 70 mp

 • 71 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Sector 4, azi, 11:46
1 Decembrie, oferta reala
66.500 €

3 camere la pret de 2, confort 1 decomandat, 64mp, etajul 4/4, bloc 1975 reabilitat, fara probleme cu terasa, necesita renovare totala, acte la zi,...

 • Decomandat
Sector 3, azi, 12:53
Drumul Taberei
70.000 €

Bucla Interior strada Pascani 3 camere cf 1 semidecomandat etaj 8 din 10 , bloc TD, 2 lifturi, fara imbunatatiri, acte

 • 66 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 21 ian, 17:06
Militari, Apusului, 3 camere, 4/10, comision 0%
57.000 €

Complex Apusului, bloc stradal, vedere spate, 3 camere, etaj 4/10, semidecomandat, 46 mp, confort 2, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, loc...

 • 46 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 16 min.
Sector 6, 21 ian, 12:53
Metalurgiei bd, ap. 2 camere decomandat
+ Schita
65.900 €

2 camere, 64 mp utili, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje premium, centrala proprie, calorifere, tamplarie PVC, parculet copii propriu, parcare...

 • 66 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 17 ian, 18:04
Iancului -Metrou
65.500 €

Vanzare 3 camere conf l sd etaj 9/10, cu parchet si renovat pe interior necesita schimbarea usilor si gresie si faianta. Bloc fara urgenta sau risc...

 • 68 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 11 ian, 22:10
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
66.000 €

3 cam cf 1 semidecomandat, etaj 6/9, gresie faianta, termopan usa metalica, mobilat utilat, contorizat, 2 balcoane, acte cash

 • 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 7 min.
Sector 6, azi, 10:32
Militari
71.000 €

Iuliu Maniu (Pacii), decomandat, suprafata 75 mp, etaj 8/11, an constructie 1980, bloc reabilitat termic 2021, termopan, necesita renovare totala,...

 • 75 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 11 min.
Sector 6, 20 ian, 09:26
Drumul Taberei apartament 3 camere bloc anvelopat
69.000 €

pozitie buna, zona mall AFI, bloc anvelopat termic, apropiere statiile de metrou Favorit si Orizont, disponibil imediat.

 • 70 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, 20 ian, 15:14
Alexandru Obregia. Apartament 3 camere de vanzare -Bd Alexandru Obregia nr 7A
75.000 €

Va oferim spre vanzare un apartament cu 3 camere decomandat ,avand o suprafata de …67 metri patrati. Blocul are regim de inaltime P+10 Blocul...

 • 67 mp
 • An 1977
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 20 ian, 09:15
Drumul Taberei, Afi Cotroceni, Orizont
+ Schita
70.000 €

apartament confort 1, str. Ruxandra Marcu, bloc caramida, etaj 4/4 semidecomandat, necesita amenajari, liber, acces facil mijloace de transport,...

 • 61 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 4 min.
Sector 6, 19 ian, 23:25
Drumul Taberei, metrou Raul Doamnei
59.900 €

proprietar direct vand ap. 3 cam., semidec., amenajat la cheie, Str. Aleea Vlasiei, bl. M3, et. 3/10, curat, utilat, mobilat, situat in D.Taberei,...

 • 45 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, 18 ian, 13:45
Militari Residence, 3 camere
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi, 11:50
Berceni/ Brancoveanu /Izvorul Crisului
+ Schita
74.500 €

Vanzare apartament 3 trei camere semidecomandat, etaj 1/4, zona linistita, verdeata, parc copii, balcon, baie, 2 doua holuri, boxe 2, contor gaze...

 • 64 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 4, 21 ian, 11:05
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
+ Schita
74.000 €

Agentie imobiliara, Drumul Taberei - imobil construit in 1971, termopane, gresie, linoleum, mobilat. Bucatarie mobilata, 2x debarale, 2x boxe. Zona...

 • 65 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 22 ian, 18:39
Colentina, Maior Bacila
69.950 €

mansarda noua, duplex, semimobilat, centrala proprie, utilat, intrare stradala, bloc civilizat din 1986, mansardat 2010, aproape de parcul...

 • 70 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 15 ian, 05:25
Militari, Rezervelor, Lidl
+ Schita
51.900 €

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisat, centrala proprie, 1 gr. sanitar, 1 balcon, 54 mp, 10 min....

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Chiajna, 18 ian, 14:59
Militari Rezidential Apusului 3
70.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie,...

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 18:55
Dream Residence
+ Schita
72.900 €

Apartament 3 camere, Dream Residence Rahova, in suprafata de 58.40 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 2, bloc in stadiu de...

 • 58 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
Sector 5, azi, 18:57
Drumul Taberei - Valea Argesului
74.500 €

Apartament de 3 camere semidecomandat, aflat intr-un imobil anvelopat. Acesta se afla la parterul inalt al unui bloc de 4 etaje. Suprafata utila a...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 14 ian, 14:31
Trei camere in Elitte Residence
65.000 €

Stop! Opreste-te! Ai gasit locul de tihna, bucurii si experiente de neuitat pentru tine si familia ta!Suna-ma, stabilim o intalnire ca sa te...

 • 68 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 13 ian, 11:45