Vanzari apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Pret: între - 75000
...
73.500 €

apartament confort.1, la 5-6 minute de piata si metrou Gorjului si Veteranilor, cu 2 balcoane inchise cu termopan si 2 grupuri sanitare, bloc din 1980, anvelopat termic, terasa bloc refacuta complet

Suprafata 70 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 13:20
...
73.900 €

Drumul Taberei Raul Doamnei, cf. 1, stradal, vedere spate, decomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, balcon 10 mp inchis termopan, geam la baie, liber, posibilitate centrala termica, la 3 minute...

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:32
...
59.500 €

Bucla, 10/10, confort 1, balcon, 2 lifturi, bucatarie mare, fara imbunatatiri, deasupra apartamentului exista uscatorii, acte, liber,

Suprafata 65 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 11:52
...
69.000 €

Parc Carol,Cutitul de Argint,langa ANAF sector 4

Suprafata 67 mp An 1930 Semidecomandat Etaj 2 din 2 M 8 min.
Bucuresti, azi, 10:53
...
75.000 €

etajul 1/10, decomandat, 71 mp, bloc 1982 reabilitat, fara imbunatatiri doar cu termopane, 2 grupuri sanitare si 1 balcon, zona linistita, la 10 min fata de metrou, merita vazut

M 16 min.
Bucuresti, azi, 11:40
...
72.000 €

mai exac pe Str Prevederii, confort 1 decomandat, 65mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, liber, zona linistita, la cateva minute de metrou, merita vazut !

M 5 min.
Bucuresti, azi, 11:38
...
59.500 €

Va propun spre vanzare un apartament de 3camere deosebit ,situat la etajul 2, intr-un bloc de 5 nivele(cu LIFT) , intr-un ansamblu ce apartine de Bucuresti Sector 6, situat in zona supermarketurilor :...

Suprafata 68 mp An 2021 Decomandat Etaj 2
Bucuresti, azi, 14:05
...
63.500 €

Vanzare 3 camere conf l, decomandate, etaj 7/10, bloc 1975, reabilitat termic, fara imbunatatiri, cu contor de gaze tras in apartamet si teava de gaze separat pe hol pentru centrala, balcon inchis.

Suprafata 68 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 13 Jan, 16:37
...
73.900 €

3 cam., et. 9/10, bloc reabilitat, circular, scara curata, vedere neobturata, vecini linistiti. Apartamentul este liber si necesita renovare. 73900 euro. Se accepta credit,

Suprafata 65 mp An 1967 Circular Etaj 9 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 20:21
...
72.000 €

stradal, decomandat, 71 mp, balcon mare, 4/10, bl. reabilitat termic, scara curata, liber, multiple magazine, aproape parc Morarilor, scoli, gradinite, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Suprafata 71 mp Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:51
...
66.000 €

Apartament cu 3 camere luminos situat intr un bloc reabilitat in zona Lacul Tei, parcul tei si parcul circului 5 min, metrou Stefan Cel Mare 10 min, necesita renovare completa, dispune de termopane,

Suprafata 55 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:40
...
67.000 €

confort 1, 6/10, bloc reabilitat, termopan, fara alte imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 65 mp Circular Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 02 Feb, 09:00
...
75.000 €

apartament 3 camere, et. 4/10, circular, bloc tip Z, curat, zona verde, parc, locuri de joaca, scoli, magazine, metrou Raul Doamnei in proximitate,

Suprafata 62 mp An 1972 Circular Etaj 4 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:47
...
66.500 €

Complex cu gradinite, parcuri, in apropierea centrului comercial Auchan Militari. Se accepta orice tip de credit imobiliar sau prima casa de la orice banca. Statie Ratb in fata complexului

An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 04 Feb, 01:10
...
75.000 €

pret fix. Imobiliare sector 1 va propune spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, situat in zona - Str. Vestei, intr-un bloc din 2019 cu un regim de inaltime de 3 etaje D P 2 M , disponibil...

Suprafata 79 mp An 2019 Semidecomandat Etaj din 3 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 14:32
...
75.000 €

pe Barajul Dunarii, semidecomandat, etajul 5, fara imbunatatiri, bucatarie si balcon mare, geam la baie, liber

Suprafata 68 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 19:03
...
53.000 €

Militari complex Apusului, et. 4/10, mobilat complet, renovat, utilat, aer conditionat, contorizat gaz, termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta. Langa 50 m de bloc se afla o scoala generala si...

Suprafata 60 mp Semidecomandat
Bucuresti, 30 Jan, 08:01
...
71.800 €

K Imobiliare propune apartament 3 camere, grup sanitar, suprafata 72 mp, bloc construit 1972, insorit, liber, cadastru intabulare

Suprafata 72 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:13
...
74.000 €

Trei camere semidecomandat, etajul 2 din 4 niveluri, bloc reabilitat termic in Dr. Taberei, zona Valea Argesului- Parva, fara probleme juridice, disponibil imediat ce este achitat. Are UM, P, G, F, T.

Suprafata 67 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:05
...
66.000 €

Soseaua Giurgiului, bloc reabilitat termic, decomandat, balcon, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Mega Image, Piata Progresul, metrou Eroii Revolutiei

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 26 Jan, 20:49
...
74.000 €

langa parc Plumbuita, aproape Scoala 39, etaj 9/10, cf.1 dec., 73mp., bloc 1977 fara risc seismc, pe mijloc,baie cu fereastra,semimobilat, 2 balcoane,centrala termica,imb., termopan, um,g,f, liber

Suprafata 73 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:07
...
74.000 €

Locatia excelenta permite accesul rapid catre punctele de interes din zona: scoli, gradinite, unitati spitalicesti, centre wellness, magazine mixte cu program non-stop etc. Comision 0,

Suprafata 77 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:33
...
55.000 €

vand apartament 3 camere cf. 2, liber, termopane, parchet, este chhiar in spatele Pietei Progresu, accept si credit, pret 55000 euro disc.,

Suprafata 55 mp Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:00
...
69.500 €

bloc 1982, confort 1, 70 mp, decomandat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, termopan, usa metalica, aer conditionat, necesita renovare, pret fix, intabulare, cadastru, accept credit, pret fix !

An 1982 Decomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:05
...
64.900 €

et 3,cf.2,52mp,balcon,vedere mixta,mobilat si utilat,bl reabilitat termic,fara risc,renovat, geam la baie,usi int/instal noi,g,f,p,t,usa metal,aer condit,liber,zona linistita,acte OK,acc credit,neg

Suprafata 52 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 13:45
...
72.000 €

Posta, etj.4/10,cf1,dec,71mp, balcon spatios,bl fara risc seismic, reabilitat termic, geam la baie,scara si vedere stradala, fara imbunat, doar termopan,lift modernizat, acte O.K, liber, pret bun, neg,acc...

Suprafata 71 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:44
...
75.000 €

Militari Cetatea de balta, apartament 3 camere confort 1 decomandat, etaj 5/10, 2 grupuri sanitare, baie cu geam de aerisire. Gresie, faianta, parchet, termopan. Blocul se afla la 8 minute distanta de...

Suprafata 67 mp Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 30 Jan, 08:01
...
71.999 €

vand apartament 3 camere, sos. Pantelimon nr. 352, intre spitalul Panteliomon si Cora, an de constructie 1974, decomandat, suprafata utila 70 mp, etaj 3/10, g, f, p, t, um

Suprafata 70 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:06
...
73.900 €

apartament de vanzare cu 3 camere, confort 1, situat la parter din 4, cu 2 grupuri sanitare, bloc din 1981, la 8-10 minute de piata gorjului si metrou, liber-nelocuit, Negociabil

Suprafata 68 mp An 1981 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 13:20
...
73.900 €

agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - decomandat, balcon mare inchis cu termopan, parchet, gresie si faianta, geam la baie, bucatarie afara, mobilata si utilata, liber, intabulare, parcare ADP

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 10:42
...
52.500 €

fara risc seismic, 2 statii cu STB de metrou Eroii Revolutiei sau 12 min pe jos, 51 mp, et. 4/10, 2 lifturi, geam la baie, termopan, necesita renovare, acte si vecini ok, ocazie

Suprafata 51 mp An 1972 Etaj 4 din 10
Bucuresti, 27 Jan, 08:05
...
57.000 €

Militari, strada Lacul Zanoaga nr. 33, etaj 1/10, apartament 3 camere cf. 2, suprafata utila 45 mp, fara imbunatatiri, liber, proprietar

Suprafata 45 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 10:20
...
75.000 €

cf. 1, cu balcon, bloc reabilitat usa metalica, gresie, faianta, parchet partial, termopan, acte, bloc reabilitat, acc. credit

Suprafata 70 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:16
...
73.900 €

3 camere, bloc reabilitat, vedere stradala, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 62 mp An 1975 Decomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 24 Jan, 18:55
...
72.000 €

Veteranilor, cf. 1, semidecomandat, 7/10, 2 balcoane, 2 lifturi, curat, intabulare cadastru accept credit, pret fix.

An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 02 Feb, 09:00
...
67.000 €

superoferta, bloc stradal, reabilitat termic, langa metrou Iancului, ap. 3 cam. cu vederea pe spate catre rasarit, curat, parchet clasic in buna stare, termopan, um, AC, cadastru-intabulare, doar cash,

Suprafata 62 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
...
69.900 €

Obor - Masina de Paine, la 5 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Obor, etaj 8/11, decomandat, 2 balcoane, geam la grupul sanitar, necesita renovare.

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 11 M 5 min.
Bucuresti, 06 Feb, 13:06
...
72.000 €

Ofer spre vanzare Ap 3 camere, cu geam la baie, mobilat modern, utilat complet, renovat termopane, balcon inchis in termopan, gresie, faianta, parchet, acte la zi, se accepta credit.

Suprafata 60 mp An 1972 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:30
...
55.000 €

Vand apartament 3 camere in vila 71 mp, pod amenajabil 70 mp,

Suprafata 71 mp An 1934 Decomandat Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 10:54
...
55.000 €

bloc monolit,pozitionat semistradal in apropierea mijloacelor de transport si utilitatilor,3 min statie metrou,etaj 3 din 10, amenajat cu termopan , parchet, gresie, fainta, zugravit recent, acte facute,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 25 Jan, 16:10
...
49.000 €

ap. 3 camere, cf. 2 semidecomandat, etaj 8/10, mici imbunatatiri, toate actele, pret fix, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 03 Nov, 16:43
...
63.000 €

langa Parc Plumbuita/Scoala Araba/ Lidl, et.10/10, cf.1 semidec., 72 mp., bloc 1980, 2 bai, baie mare cu fereastra, bucatarie spatioasa, orientare est, vedere deschisa, cadastru, intabulare,

Suprafata 72 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:03
...
74.000 €

confort 1, decomandat, 65 mp, etaj 3/4, boxa, termopan, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil,

An 1975 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 01 Feb, 13:09
...
74.000 €

Proprietar vand apartament 3 camere confort 1 decomandat, cu balcon mare de 7 mp, pe strada Vigoniei nr 2, zona intersectiei Giurgiului cu Drumul Gazarului. Renovat, complet mobilat si utilat.

Suprafata 61 mp An 1972 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 02 Feb, 11:25
...
65.000 €

3 camere Dr. Taberei, metrou T. Vladimirescu, et. 6, necesita renovare, bloc reabilitat, scara curata, linistit, luminos, scara curata, liber.

An 1969 Circular Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:33
...
68.000 €

in spatele spitalului Bagdasar Arsenie, bloc reabilitat, semidecomandat, etajul 2 din 4, gresie, termopane, usa metalica, scara curata, bloc linistit,

Suprafata 65 mp An 1972 Etaj 2 din 4 M 11 min.
Bucuresti, azi, 18:30
...
75.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisat complet

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 12:00
...
73.500 €

Sos. Pantelimon, zona Spitalul Sf. Pantelimon, stradal, apartament 3 camere, circular, vedere fata, baie cu geam, etaj 6/10, suprafata 65 mp.

Suprafata 65 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 09:46
...
69.900 €

3 camere confort 1 circular, etaj 6/10, cadastru, intabulare, liber,

Suprafata 66 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 06 Feb, 08:45
...
53.000 €

Trei camere la pret de doua in apropiere de Lidl-ul de pe strada Rezervelor din cunoscutul cartieri Militar Rezidence! Suna, stabilim o vizionare si poti achizitiona chiar luna aceasta acest apartament!...

Suprafata 67 mp An 2016 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 01 Feb, 13:02
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi, 14:55
...
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,

Suprafata 68 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, 06 Feb, 09:21
...
73.000 €

confort 1, decomandat, 5/10, fara imbunatatiri, intabulare cadastru, accept credit .

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 02 Feb, 15:19
...
75.000 €

la 10 minute fata de metrou, confort 1 semidecomandat, 64mp, etajul 3/4, bloc reabilitat, cu termopane fara alte imbunatatiri, zona linistita, 1 balcon si 1 gr. sanitar, acte la zi, merita vazut,

M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:38
...
39.000 €

str. Tunsu Petre, semidecomandat, cf. 2, etaj 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis termopan, centrala proprie, instalatii sanitare si electrice schimbate, Se vinde mobilat si utilat...

Suprafata 45 mp An 1979 Etaj 1 din 4
Bucuresti, 06 Feb, 11:36