Vanzari apartamente 3 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Pret: între - 75000
...
70.000 €

Apartament 3 camere Berceni-Aleea Terasei, confort 1, decomandat, etaj 9 din 9, suprafata 70 mp, an constructie 1969. Are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geam la baie....

Suprafata 70 mp An 1969 Decomandat Etaj 9 din 9 M 14 min.
Bucuresti, ieri; 10:25
...
70.000 €

Drumul Taberei, Argesului, 3 camere + boxa, 4/4, bloc reabilitat termic, balcon, 65 mp, construcie 1975, fara imbunatatiri, liber, acte, vedere dubla, STB la 100 m, metrou 6 minute

Suprafata 65 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 21 Mai; 14:23
...
74.000 €

Bucla, stradal, 8/10, decomandat, fara imbunatatiri, balcon mare, geam la baie, acte

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:32
...
69.000 €

Apartament tip duplex, cu centrala proprie, cu balcon, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, scara interioara, mobilat si utilat complet. Suprafata construita 83mp, totala 73mp, utila 68mp, zona Brancoveanu,...

Suprafata 83 mp An 2010 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi; 15:40
...
34.000 €

vand ap. 3 camere cf. 2, cu gaze, liber, toate actele, pret 33000 euro pret fix,

Suprafata 50 mp Etaj 2 din 4
Bucuresti, 20 Mai; 13:14
...
71.999 €

vanzare 3 cam. Calea Rahovei, Malcoci, Policlinica, cf. 1, semidec., c-tie 1982, supraf 70 mp, et. 8/8 (terasa fara probleme), vedere mixta, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri partiale, geam la baie, 2...

Suprafata 70 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri; 08:55
...
73.000 €

Drumul Taberei, Valea Argesului cf. 1, semidec., 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 x ac, boxa, acte, zona buna, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, metrou,

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi; 16:08
...
70.000 €

De vanzare apartament 3 camere, decomandat, confort 1, cu o suprafata utila de 62 mp, anul constructiei 1978, etajul 8/10. Bloc reabilitat termic. Apartamentul are vedere pe spate. Pret negociabil.

Suprafata 62 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri; 09:02
...
65.000 €

str. Trapezului, confort 1 decomandat, 57 mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, necesita renovare totala, 1 balcon si 1 gr. sanitar, la 3 min. de metrou, merita vazut,

M 4 min.
Bucuresti, azi; 16:20
...
71.500 €

Drumul Taberei Valea Oltului apartament 3 camere confort 1 decomandat, etaj 8/10, suprafata 72 mp. Imobil construit in anul 1975, cu pozitie avantajoasa in apropiere de mijloacele de transport in comun...

Suprafata 62 mp Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri; 17:45
...
73.000 €

stradal, parcul Morarilor, bl. reabilitat termic, decomandat, etaj 7, balcon mare, 71mp, renovat, g+f+p+t+um, se poate locui, facilitati, magazine, scoli, gradinite, liber, cadastru intabulare disc.

Suprafata 71 mp An 1976 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri; 09:05
...
68.000 €

confort 1, semidecomandat, 4/9, 67 mp, geam la baie, 2 balcoane, spatii depozitare, fara imbunatatiri, intabulare, cadastru plata cash

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 12 min.
Bucuresti, ieri; 11:49
...
70.000 €

Apartament 3 camere Giurgiului-Straja, confort 1, semidecomandat, etaj 4 din 4, suprafata 65 mp, an constructie 1975. Are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica. Caracteristici:Nr....

Suprafata 65 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 09:44
...
62.500 €

10/10, cf1, dec, 70mp, bloc reabilitat termic, 2lifturi, vedere laterala, balcon spatios,geam la baie, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, pret bun,ideal investitie.

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 10 din 10 M 17 min.
Bucuresti, ieri; 14:45
...
70.000 €

Apusului, decomandat, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, acte, discutabil

Suprafata 65 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:32
...
55.000 €

Ofer spre vanzare apartament 3 camere in vila, et. 1/1, strada Fabrica de Chibrituri

Suprafata 71 mp An 1934 Decomandat Etaj 1 din 1
Bucuresti, 17 Mai; 10:47
...
73.000 €

Valea Argesului, etajul 5/10, decomandat, 68 mp, bloc reabilitat, balcon mare, geam la baie, fara imbunatatiri, aproape de metrou si de mijloacele de transport in comun, scoala, gradinita, bloc curat.

Suprafata 68 mp An 1972 Decomandat Etaj 5 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 09:36
...
53.900 €

Langa Piata Resita, bloc de 4 etaje, mansardat in 2013. Centrala proprie si aer conditionat smart, mobilat si utilat, aproape de mijloace de transport, pregatit de vanzare. 0% comision

Suprafata 55 mp An 2013 Semidecomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, 15 Mai; 11:15
...
58.000 €

Ag. imobiliara, comision 2%, Dr. Taberei, Raul Doamnei, etaj 8/10, confort 2, liber, necesita renovare, semidecomandat, orientare est, conducta de gaz pe palier, bloc 1971,

Suprafata 45 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 14 Mai; 08:01
...
72.500 €

0% Liviu Rebreanu cu Camil Ressu, in spatele Pietei Ramnicu Sarat, etaj 10/10, bloc reabilitat, cf. semidec., 64 mp, baie cu geam, apropiere Parc IOR/Titan/ParckLake, comision zero, negociabil, acte.

Suprafata 64 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 22 Mai; 11:02
...
59.000 €

Berceni Luica Uioara 3 camere cf 2 semidecomandat 50 mp etaj 6 /10, an 1974,balcon , loc parcare, reabilitat termic,geam la baie, vedere mixta, zona verde, mobilat utilat,

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 22 Mai; 16:32
...
64.500 €

Vedere la sosea, bloc reabilitat, et. 9/10, I dec, curat, tocuri si usi noi, bucatarie foarte mare, balcon pe sufr +1 dormitor, calororifere noi, exclusiv "Ama Imobiliare". A se citi nota de mai jos

Tur virtual Suprafata 67 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi; 15:39
...
73.000 €

Str. Sinaia, plan 2, vedere deschisa, parc plumbuita 5 min, scoala 30 aproape, metrou obor 12 min., orientare sud-est, et 10/10, fara probleme cu terasa, renovat recent, mobilat si utilat, liber.

Suprafata 70 mp An 1977 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri; 13:32
...
53.900 €

Langa Piata Resita, bloc de 4 etaje, mansardat in 2013. Centrala proprie si aer conditionat smart, mobilat si utilat, aproape de mijloace de transport, pregatit de vanzare. 0% comision

Suprafata 55 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 15 Mai; 11:15
...
75.000 €

Vanzare 3 camere decomandate Imobil reabilitat, contor gaze individual, balcon tip logie vedere mixta B-dul 1 Decembrie 1989 vedere spate, cadastru intabulare, certificat energie, zona verde, mijloace...

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 20 Mai; 11:39
...
73.000 €

Colentina, D-na Ghica, langa parcul Pumbuita, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vav de Parcul Plumbuita, Mc Donalds, dec., 70 mp, curat, eliberabil imediat, baie cu fereastra, se accepta credit,

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, ieri; 13:19
...
53.000 €

ap. 3 cam. parc Humulesti, 1970 an bloc, parter, 46 mp utili,

Suprafata 46 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 13 Mai; 12:25
...
68.400 €

Descopera practicitatea si economia in apartamentul cu 3 camere. Preturi incepand de la 53.000 euro pentru demisol si 68500 pentru etaje. Acest apartament de 57 mp utili,

Suprafata 57 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, 22 Mai; 10:57
...
75.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, semidecomandat, situat la parterul inalt al unui imobil de 4 etaje. Apartamentul are balcon si bransament de gaze pentru centrala, iar suprafata este...

Suprafata 67 mp An 1969 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 17 Mai; 08:01
...
71.000 €

etajul 8/10, confort 1 decomandat, 72mp, bloc 1975 , fara imbunatatiri, 1 balcon si 1 gr sanitar, zona linistita, aproape de mijloacele de transport in comun, acte la zi, merita vazut !

M 3 min.
Bucuresti, azi; 16:21
...
54.500 €

3 camere confort 3, fara balcon, centrala termica de apartament, um, ac, renovat/ igienizat. Nu se accepta credit, bloc incadrat cls. 2, acte la zi. Comision agentie 2%, vecinatati: Mihai Bravu, Timpuri...

Suprafata 42 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Bucuresti, ieri; 23:45
...
71.900 €

apropiere Profi, Penny, 6 -7 minute metrou Valea Ialomitei, confort 1, bloc reabilitat, balcon inchis, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat

Suprafata 62 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 22 Mai; 12:44
...
59.000 €

7/10 liber Agentie imobiliara comision 2%- Drumul Taberei- Raul Doamnei Apartament 3 camere, confort 2 , bloc 1972, etaj 7/10, 44 mp, balcon mic,termopan,liber.

Suprafata 44 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 14 Mai; 08:01
...
56.000 €

apartament confort 2, semidecomandat, etaj 4/10, necesita amenajari, bloc reabilitat, termopan, orientare sud, liber, acte, acces facil metrou, parc, scoala, negociabil,

Suprafata 45 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 20 Mai; 15:31
...
73.000 €

Nicolae Grigorescu adiacent, cf1, etaj 4, balcon inchis,liber, metrou grigorescu 8-9 minute, aproape parcul ior, zona vede si civilizata, acte in regula, disc.

Suprafata 69 mp Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 09:05
...
58.000 €

apartament, 3 camere, confort 2 ,st 50 mp, mobilat si utilat complet, cadastru, intabulare, liberabil imediat. Chiar merita vazut si cumparat. Blocul este 1975 reabilitat termic.

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 15 Mai; 16:37
...
68.000 €

Apartament 3 camere Soseaua Giurgiului - Adiacent Drumul Gazarului, etaj 9/10, 66mp, balcon, an bloc 1977, luminos, decomandat, negociabil

Suprafata 66 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 Mai; 14:35
...
53.000 €

vand ap. 3 camere semidec., et. 2/4, liber, zona linistita, bloc linistit fara restantieri,

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 22 Mai; 15:25
...
72.000 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, cf. 1, dec., 7/10, curat spatios, geam baie, spatii depozitare t, um, parchet, eliberabil, acte, zona buna, supermarket-uri numeroase, STB, scoli, statie metrou Raul...

Suprafata 70 mp An 1973 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 21 Mai; 08:01
...
56.000 €

3 camere, CF2, 4/10, bl reabilitat, termopan, curat, liber, acte la zi

Bucuresti, ieri; 09:22
...
59.000 €

3 camere cf 2 semidecomandat etaj 7/10 termopan usa metalica fara amenajari orientare Est liber toate actele acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 15 Mai; 09:25
...
69.900 €

Drumul Taberei, 3 camere, 72 mp, etaj 8/ 10, bloc curat, negociabil

Suprafata 72 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 04 Mai; 08:01
...
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,

Suprafata 68 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri; 18:55
...
68.000 €

3 camere decomandate, et6/10, termopane, usa metalica, apropiere metrou, scoala, gradinita, centre comerciale,imobil in curs de anvelopare, toate actele la zi

Suprafata 60 mp An 1972 Decomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 10:42
...
67.500 €

et. 10/10, terasa ok, cf. 1, dec. 67 mp, 2 balcoane, vedere mixta, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, lift modernizat, geam la baie, fara imb., doar termopan, acte ok, liber, zona linistita, acc...

Suprafata 67 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri; 14:45
...
66.000 €

ap 3 cam Mega Mall, Aleea Ilia, Socului, Chisinau, etaj 8 din 10, 3 camere confort 2 sporit, 53 de mp, apartament decent, finisaje bune, instalatie sanitara si electrica noua, um+g+f+p+t, acte in regula.

An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 20 Mai; 09:12
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi; 14:45
...
59.000 €

Drumul Gazarului, adiacent, decomandat, balcon inchis, termopan, usa metalica, renovat decent, geam la baie, bl. reabilitat termic, liber, parcare, aproape Piata Progresu, cadastru, intabulare, disc.,

Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri; 09:05
...
74.900 €

8/8, terasa ok, cf 1, semidec, 67 mp, 2 bai, geam de aerisire, bl 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, vedere mixta, luminos, orientat pe sud si vest, g, f, t, usa metal, partial parchet, zona linistita,...

Suprafata 67 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri; 14:45
...
75.000 €

Drumul Taberei Valea Ialomitei cf.1/sd p inalt/4 bl anvelopat vedere mixta, coloana de gaze pentru centrala termica (daca se doreste montarea acesteia) zona buna, langa metrou, piata, supermarket-uri

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 1 min.
Bucuresti, 14 Mai; 14:03
...
70.500 €

apartament 3 camere Aparatorii Patriei, Moldovita, confort 1, decomandat, etaj 4 din 4, suprafata 70 mp, an constructie 1976. Apartamentul este renovat, are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie,...

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 21 Mai; 05:33
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.825
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.382
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.080