Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
...
83.700 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 12:00
...
146.766 €

apartament 3 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5. Situat pe bulevardul Timisoara nr 14.

Suprafata 81 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 11
Bucuresti, 17 Apr 08:05
...
79.900 €

Agentia Confort Casa va propune spre achizitie un apartament de 3 camere decomandat, etaj 9 din 10, situat intr-un bloc construit in 1974, balcon inchise cu termopan, imbunatatiri

Suprafata 70 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 09:20
...
55.000 €

3 camere confort 3, fara balcon, centrala termica de apartament, um, ac, renovat/ igienizat. Nu se accepta credit, bloc incadrat cls. 2, acte la zi. Comision agentie 2%, vecinatati: Mihai Bravu, Timpuri...

Suprafata 42 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:00
...
63.000 €

Colentina, Masina de Paine, 3 camere cf. 1, etaj 9/10, liber, c-tie 1970, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, 63000 e,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 09 Apr 12:30
...
180.000 €

Vrei un birou ultracentral, aproape de metrou, in cladire solida fara risc, frumos renovat, usor accesibil etc.? sau Vrei sa investesti intr-o proprietate buna, ultracentrala care sa iti aduca un yeald...

Suprafata 76 mp An 1994 Decomandat Etaj 1 din 8 M 6 min.
Bucuresti, 16 Apr 08:55
...
155.000 €

acces metrou Timpuri Noi, acces rapid la Unirii, 3 camere, parter/8 nivele, bloc reabilitat termic, 1989, decomandat, doua grupuri sanitare, cu imbunatatiri, centrala termica proprie

Suprafata 76 mp An 1989 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 15 Apr 11:18
...
104.500 €

Decomandat si modern, acest apartament situat la etajul 3 al unui imobil reabilitat de 4 niveluri pe strada Gura Ialomitei nr. 4 este acum disponibil pentru vanzare. Instalatiile electrice si sanitare...

Suprafata 64 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Bucuresti, 04 Apr 08:05
...
72.000 €

Apartamentul are termopan, gresie, faianta si parchet. Terasa fara probleme.

Suprafata 68 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 18 Apr 17:05
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:45
...
80.000 €

Aleea Vergului, bloc 1975, etaj 7/10, 71 mp, decomandat; reabilitat termic; peretii izolati si indreptati, instalatia electrica cupru, termica otel, PVC tripane, vedere spate, negociabil, comision 0%.

Suprafata 71 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 18 Apr 15:45
...
127.500 €

et. 2, apartament 3 camere in bloc E special, suprafete mari, posibilitate recompartimentare, balcon 13 mp, boxa in acte, statia de Metrou Favorit la 2 min., Afi Cotroceni la 4-5 min., apartamentul trebuie...

Suprafata 105 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
155.000 €

Avem un apartament deosebit, la nici 300 de metri de Parcul Tineretului si nici 50 ml de Parcul Carol, situat practic intre cele doua parcuri din Bucuresti si la mica distanta de doua (2) statii de metrou,...

Suprafata 65 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 12:33
...
72.500 €

0% Liviu Rebreanu cu Camil Ressu, in spatele Pietei Ramnicu Sarat, etaj 10/10, bloc reabilitat, cf. semidec., 64 mp, baie cu geam, apropiere Parc IOR/Titan/ParckLake, comision zero, negociabil, acte.

Suprafata 64 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 18 Apr 15:45
...
105.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Stefan cel Mare, reper Maica Domnului confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 70 mp, cu 2 bai si 1 balcon. Locuinta este situata la etajul...

Suprafata 70 mp An 1992 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 13 Apr 17:03
...
77.000 €

et. 9/10, Titan, Liviu Rebreanu, imobil reabilitat, fara imbunatatiri, in apropiere Lidl, Mega Image, Auchan, P-ta Minis, gradinite, scoli,

Etaj 9 din 10
Bucuresti, 08 Apr 10:11
...
120.000 €

str. Pancota, 15 min. piata Obor, etaj 1/8, cf.1 sporit dec., 77 mp, centrala termica, hol H, bloc 1990, 2 bai, vedere mixta, orientare E-V, baie mare cu fereastra, imb., termopan, um, g, f, p, cadastru,...

Suprafata 77 mp An 1990 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 18 Apr 12:03
...
89.800 €

Descopera toate apartamentele de top din complexul Tower Residence, care este situat in 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐍𝐨𝐮 𝐑𝐚𝐡𝐨𝐯𝐚 din zona de 𝐒𝐮𝐝 𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢

Suprafata 67 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 18 Apr 19:24
...
82.000 €

bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, bucatarie mare, centrala termica,

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 09:33
...
82.000 €

Drumul Taberei Romancierilor cf.1/dec 2/4 amenajat (gresie faianta parchet termopan um+2xac dressing) modern acte pregatite zona buna langa metrou STB supermarket-uri scoli gradinite parc piata

Suprafata 65 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 05 Apr 08:05
...
68.000 €

Apartament 3 camere Soseaua Giurgiului - Adiacent Drumul Gazarului, etaj 9/10, 66mp, balcon, an bloc 1977, luminos, decomandat, negociabil

Suprafata 66 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 09:36
...
100.000 €

Va invit sa descoperiti modernul alaturi de istoric, confortul alaturi de eleganta intr-un apartament primitor, bine proportionat. Renovat integral, se vinde la cheie, iar pentru doritori, utilat si...

Suprafata 57 mp An 1948 Semidecomandat Etaj 2 din 2 M 8 min.
Bucuresti, 16 Apr 08:55
...
160.000 €

stradal, vedere fata, confort 1 decomandat, 69 mp, etajul 7/9, bloc 1991, decent, cea mai frumoasa impartire, 3 balcoane, pozitie excelenta, merita vazut

Bucuresti, 16 Apr 10:24
...
72.000 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, cf. 1, dec., 7/10, curat spatios, geam baie, spatii depozitare t, um, parchet, eliberabil, acte, zona buna, supermarket-uri numeroase, STB, scoli, statie metrou Raul...

Suprafata 70 mp An 1973 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 05 Apr 08:05
...
59.000 €

3 camere cf 2 semidecomandat etaj 7/10 termopan usa metalica fara amenajari orientare Est liber toate actele acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:52
...
89.800 €

Tower Residence este situat pe Soseaua Salaj nr 315-323 sector 5, in apropierea Targului de legume si fructe, in Noul Complex Rezidential, la aprox. 6 km de Piata Unirii. Va punem la dispozitie Garsoniere,...

Suprafata 66 mp An 2021 Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:18
...
195.000 €

Descriere Va propunem spre vanzare un apartament format din 3 camere situat intr-un bloc nou la cateva minute de Bld. Unirii. Situat in zona Nerva Traian, intr-un bloc foarte linistit construit in 2011,...

Suprafata 65 mp An 2012 Semidecomandat Etaj 10 din 11 M 11 min.
Bucuresti, 12 Feb 12:56
...
125.000 €

De vanzare direct de la proprietar, apartament cu 3 camere ce ocupa o suprafata utila totala de 105,14 mp, disponibil la etajul 2/11, Lidl Metalurgiei, Parcul Tudor Arghezi,

Suprafata 105 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, 16 Apr 12:33
...
95.000 €

Compania Imobiliara Apulum 94 va propune un apartamemt de 3 camere situat in zona Soseaua Giurgiului, pe o strada cu case, foarte linistita si aerisita. Imobilul este finalizat in 2022, din caramida si...

Suprafata 68 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 14 Feb 15:30
...
84.900 €

et. 1, cf. 1, decomandat, 83 mp, spatios si foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, 2 grupuri sanitare, balcon+spatii de depozitare, acces facil la transportul in comun, toate actele, accepta...

Suprafata 83 mp An 2014 Decomandat Etaj 1 din 7
Bucuresti, 13 Apr 08:30
...
120.000 €

etajul 2/4 semidecomandat, 74 mp, bloc 1985 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat utilat, decent, 2 gr sanitare, pozitie excelenta, aproape de metrou, merita vazut

M 7 min.
Bucuresti, azi, 12:11
...
119.999 €

ID intern: 328287. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Tei, reper Parcul Plumbuita, intr-un imobil construit in anul 1979, disponibil la etajul 7...

Suprafata 70 mp An 1979 Decomandat Etaj 7 din 9
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
84.000 €

Compania imobiliara Apulum 94 va propune un apartament de 3 camere situat in zona Rahova- Margeanului- Petre Ispirescu, pe o strada adiacenta din Margeanului. Blocul este reabilitat termic. Apartamentul...

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, 12 Apr 17:11
...
77.500 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisat complet

Suprafata 74 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, 18 Apr 09:35
...
99.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament 3 camere zona Titan. SE POATE ACHIZITIONA DOAR CASH, FARA CREDIT. Mobilat si utilat (masina de spalat rufe,uscator rufe,masina de spalat vase,frigider,cuptor,plita)....

Suprafata 60 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, 12 Apr 18:51
...
80.000 €

Drumul Taberei Lasermed cf.1, circ., 8/10, bloc 2 lifturi, anvelopat, bucatarie spatioasa geam baie curat amenajat (g, f, p masiv, t, um), acte, zona buna aproape de STB, metrou, piata, parc, supermarket-uri,...

Suprafata 65 mp An 1973 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 11 Apr 18:19
...
76.000 €

Bucla Parc cf. 1, sd. 1/4, liber posibilitate montare centrala buc spatioasa balcon generos t, um, parchet partial acte zona linistita, aproape de metrou, numeroase mijloace STB, scoli, supermarket-uri

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:35
...
239.900 €

Valea Argesului, decomandat, etaj 4/5+ loc de parcare, mobilat si utilat, 2 bai, imbunatatiri personalizate, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, terasa, centrala termica, lift, acte

Suprafata 100 mp An 2015 Decomandat Etaj 4 din 5 M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 11:28
...
105.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:15
...
99.000 €

Ag imobiliara, comision 2%, Novaci, apartament decomandat aflat pe mijlocul blocului, vedere mixta, instalatiile electrica/sanitara refacute, 2 grupuri sanitare,usa metalica termopan, intabulare,fara...

Suprafata 74 mp An 1990 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 14 Apr 08:55
...
85.000 €

10 minute metrou Costin Georgian, bloc reabilitat, termopane, centrala, 2 gr. sanitare, 2 lifturi, geam baie, fara imbunatatiri, toate actele,

Suprafata 70 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 16 min.
Bucuresti, azi, 10:33
...
112.000 €

10 minute metrou,piata si Mall park Lake, decomandat, bloc 1987, reabilitat termic,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica. Mega Image 2 minute

Suprafata 70 mp An 1987 Decomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 12:12
...
199.900 €

ID intern: 328646 Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, situat itnr-o locatie centrala in imediata apropiere a Parcului Carol 5 min Parcul Tineretului 10 min Unirii Fantani, ce va oferea...

Suprafata 72 mp An 2017 Decomandat Etaj 9 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 11 Apr 09:05
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi, 12:40
...
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,

Suprafata 68 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, 18 Apr 16:00
...
146.766 €

Apartament 3 camere tip B complex nou Faza 5

Suprafata 81 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 11
Bucuresti, 17 Apr 08:05
...
163.665 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 109,11 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 109 mp An 2025 Decomandat Etaj parter din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, 18 Apr 13:30
...
85.000 €

confort 1, decomandat, 4/4 (fara probleme cu terasa), g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit .

Suprafata 67 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
175.000 €

Va prezentam un apartament cu 3 camere (120 mp), stuat intr-un bloc langa Piata Romana si vis a vis de ASE. Blocul nu figureaza pe lista imobilelor cu risc seimic si are un numar restrans de apartamente....

Suprafata 120 mp An 1940 Semidecomandat Etaj 4 din 7 M 3 min.
Bucuresti, 18 Apr 15:57
...
88.000 €

bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 09:06
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 10.869
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.562
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.496